Зміст Вступ 2 розділ І педагогічні умови застосування баскетболу та керування грою на уроках фізичного виховання в середній школі 6Скачати 380.83 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір380.83 Kb.
  1   2   3   4   5


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Педагогічні умови застосування баскетболу та керування грою на уроках фізичного виховання в середній школі 6

І.1. Характеристика баскетболу як засобу фізичного виховання 6

І.2. Методичне обґрунтування гри в баскетбол 13

І.3. Організація ігор в баскетбол 16РОЗДІЛ ІІ Експериментальне дослідження навчання учнів середніх класів грі в баскетбол на уроках фізичного виховання 21

ІІ.1. Педагогічний експеримент з учнями середніх класів 21ІІ.2. Результати дослідження та їх обговорення 33

Висновки 35

Список використаних джерел 38

1.Айриянц А. Г.. Баскетбол. - М: ФиС, 1976. - 158 с. 38

2.Баскетбол: Учебник для институтов физической культуры// Под. Ред. Ю.М.Портнова. – М: Физкультура и спорт, 1998. 38

3. Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры// Под. Ред. М.Портнова. – М: Физкультура и спорт, 1997. 38

4. Бех І.Д.Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання// Педагогіка і психологія. – 2004. - №4. 38

5. Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол.- Минск: Полынья,1986. 38

6. Вальтин А.И. «Мини-баскетбол в школе».- М.: Просвещение,1996. 38

7. Віндюк А.В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів:. – Запоріжжя, 2002. 38

8.Вайцеховский С.М. Книга тренера. - М.: ФиС, 1971. - 194 с. 38

9. Джон Р., Вуден Современный баскетбол.- М: Физкультура и спорт, 1997. 38

10.Кузин В.В., Палиевский С.А., Баскетбол. Начальный этап обучение, М.: Физкультура и спорт, 1999. 38

11.Ковалев В.Д. «Спортивные игры», - М.: «Просвещение», 1988. 38

12. Колос В.М. Баскетбол:теория, практика. – Мн.: Полымя, 1988. 38

13.Максимів Г. Баскетбол в навчальних програмах з фізичної культури – Л., 2004. – Вип. 8.– Т.4. – С.230-235. 39

14.Максимів Г.З. Сприятливий вік початку занять баскетболом учнів загальноосвітньої школи. – 2004.– №2. – С.85-92. 39

15.Максимів Г. Результати опитування вчителів фізичної культури з питань навчання і викладання баскетболу у загальноосвітній школі// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9.– Т.4. – С.205-209. 39

16.Максимів Г. Оцінювання уміння учнів грати в баскетбол та умови його успішної реалізації // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2005. – № 2– С.58-62. 39

17.Максимів Г. Оцінювання прийомів гри в баскетбол на уроках фізичної культури у 6 класі // Фізичне виховання в школі. – 2005. - №4. – С.39-43. 39

18.Максимів Г.З. Порівняльний аналіз матеріалу з баскетболу у шкільних навчальних програмах 1993 та 2001 рр. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2005. – №1-2. – С. 5-13. 39

19.Максимів Г.З. Визначення сутності поняття «вміння учня грати в баскетбол»// Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – №2 (22). – С.37-39. 39

20.Максимів Г. Технологія навчання прийомів гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10.– Т.1. – С.150-155. Поляковський В. І. Баскетбол у школі: навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 1998. 39

21. Поплавський Л.Ю. Баскетбол. Підручник для студентів та викладачів ВНЗФВіС та ф-ів фіз. вих., фахівців у галузі спорту. – К: Олімпійська література, 2004. 40

22.Программа физического воспитания на основе одного из видов спорта // Физическая культура в школе.-1990. 40

23. Пронін Л.П. Баскетбол у школі (IV – VIII кл). – К.: Радянська школа, 1964. 40

24. Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. Для студ. высш.. пед. учеб. заведений/Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков/ Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М.: Академия, 2001. 40

25. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастенства/Жележняк Ю.Д., Портнов Ю.Д., Савин В.П.. -: 2004. - 400 с. 40

26.Спортивна енциклопедія. – М., 2000. – 367с. 40

27.Студенікін М.Я. «Книга про здоров'я». - М.: Медицина. 1988р. 40

28.Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 40

29. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. 40

30. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. 40

31.Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с. 41

32.Шиян Б., Максимів Г. Характеристика ставлення шестикласників до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми// Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. ІІ. – С. 95-104. 41

33.Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с. 41

Додатки 42
Вступ


На даний час навчання в школі, виконання домашньої роботи збільшують навантаження на організм дитини, діти зовсім мало бувають на повітрі, а вихідні дні проводять біля телевізора або грають у малорухливі “сидячі” і комп’ютерні ігри. Діти менше рухаються, більше сидять, внаслідок чого виникає дефіцит м’язової діяльності, і збільшуються статичні напруги. Діти, що додатково займаються музикою, живописом, вільний час яких скорочено, а статичний компонент збільшений, мають більш низький рівень рухової активності. Крім того, виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а отже, і напруга зорового апарата (читання, лист, малювання). Недостатня рухова активність школярів у повсякденному житті несприятливо позначаються на стані їхнього здоров’я.

Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 32% добової необхідності дитини, а спонтанні побутові рухи -18% - 20%. Тому використання тільки різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити недостачу рухової активності підлітків. [17]

Баскетбол є однією з найпопулярніших ігор в нашій країні. Для неї характерні різноманітні рухи; ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловіння, кидки і ведення м'яча, здійснювані в єдиноборстві із суперниками. Такі різноманітні рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію.

Різноманітність технічних і тактичних дій гри в баскетбол і власне ігрову діяльність мають унікальні властивості для формування життєво важливих навичок і вмінь школярів, всебічного розвитку їх фізичних і психічних якостей. Освоєні рухові дії гри в баскетбол і сполучені з ним фізичні вправи є ефективними засобами зміцнення здоров'я та рекреації і можуть використовуватися людиною протягом усього його життя в самостійних формах занять фізичної культури.

Баскетбол є захоплюючою атлетичною грою, що представляє собою ефективний засіб фізичного виховання. Не випадково він дуже популярний серед школярів. Баскетбол, як важливий засіб фізичного виховання та оздоровлення дітей, включений у загальноосвітні програми середніх шкіл, шкіл з політехнічним і виробничим навчанням, дитячих спортивних шкіл, міських відділів народної освіти і відділеннях при спортивних добровільних товариствах.

Актуальність теми роботи. Спортивні ігри в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання. Великий вибір фізичних вправ i методів їх застосування, що складають зміст ігор, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ними займається. Великий діапазон використання засобів i методів баскетболу робить його доступним людям різного віку, роду діяльності i фізичної підготовки. Необхідність застосування баскетболу на уроках фізичного виховання в середній школі зумовлена, з одного боку, цінністю баскетболу як засобу фізичного виховання учня, з іншого – відсутністю теоретично обґрунтованої, ефективної технології навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи.

Тому для написання роботи була поставлена мета: проаналізувати науково обґрунтовану технологію навчання учнів грати в баскетбол та експериментально перевірити її ефективністьОб’єкт дослідження: засоби фізичного виховання школярів .

Предмет дослідження: баскетбол як засіб фізичного виховання школярів та технологія його навчання в загальноосвітній школі.

Метод дослідження в роботі вибраний простий пошуковий по існуючій методичній літературі та напрацюваннях вчених із аналізом і висновками по закінченні роботи.

Робоча гіпотеза: у сучасному баскетболі зростають складність і розмаїтість технічних прийомів, тому виконавська майстерність багато в чому визначає успішність вирішення багатьох тактичних задач. Командний характер гри жадає від кожного учня високо розвиненого почуття колективізму і відповідальності, взаєморозуміння і співробітництва.

Завданням для виконання роботи є висвітлення таких основних питань як:

1 . Уточнити найсприятливіший вік початку занять баскетболом учнів загальноосвітньої школи та обґрунтувати технологію навчання учнів гри в баскетбол.

2. Визначити вплив занять баскетболом на організм учнів середньої школи.

3. Визначити педагогічні умови реалізації технології навчання гри в баскетбол.

4. Виконати експериментальне дослідження з класом учнів за технікою володіння прийомами гри.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в тому, що дана робота містить теоретичні відомості про вплив баскетболу, на організм підлітка, з наголосом на розвиваючому ефекті гри. Рекомендації по проведенню вчителем підготовок, тренувань та ігор в баскетбол серед учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Та вправи для практичного застосування на уроці при підготовці до гри в баскетбол серед школярів. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані вчителями фізичної культури у процесі навчання учнів гри в баскетбол.

Результати дослідження можуть бути використані у підготовці навчальних програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл та навчальних посібників для ВНЗ фізичного виховання та спорту.Дана робота складається із вступу, двох основних розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. Розділ І містить теоретичну частину роботи з аналізом методичної літератури та напрацювань вчених по напрямку дослідження, а Розділ ІІ – дослідницьку частину роботи з виведеними та проаналізованими статистичними даними. В додатках містяться вправи для тренування при використанні експериментальної методики та деякі командні рухливі ігри для розминки перед грою в баскетбол, які були використані нами під час дослідження. Курсова робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників та педагогічного досвіду вчених і вчителів сучасності та на використанні технік навчання учнів грі в баскетбол, описаних в напрацюваннях вчених.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка