Зміст Вступ 2 розділ І педагогічні умови застосування баскетболу та керування грою на уроках фізичного виховання в середній школі 6Скачати 380.83 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір380.83 Kb.
1   2   3   4   5

ІІ.2. Результати дослідження та їх обговорення


Дотримання визначених педагогічних умов дозволило ефективно реалізувати технологію концентрованого навчання гри в баскетбол у формувальному експерименті, у результаті якого діти експериментального класу краще оволоділи прийомами гри в баскетбол, ніж однолітки з контрольного класу. У більшості питань учні експериментального класу показали статистично достовірно кращі результати, ніж однолітки з контрольного класу. Це стосується і масовості володіння навчальним матеріалом з баскетболу учнів дослідних груп, оскільки в експериментальному класі практично всі хлопці і дівчата навчились грати в баскетбол, а в контрольному – чудове уміння грати в баскетбол виявили 5 учнів.

В експериментальному класі опитування проводилось аналогічно до контрольного класу за тими самими питаннями з анкети в Таблиці 2.1.

Кількість балів, набрану кожним учнем експериментального класу та контрольного (для порівняння) показано на діаграмі Рисунку 2.4.

Рисунок 2.4. Кількість балів, набрана кожним учнем експериментального та контрольного класів.

Аналогічно ми застосували трирівневе усереднення кількості балів, набраної кожним учнем експериментального класу. Результати опитування експериментальної групи усереднені за всіма учнями та показані на діаграмі Рисунку 2.4.Рисунок 2.4. Остаточні результати дослідження експерименту.

Оцінивши результати констатуючого зрізу, можна сказати, що переважна більшість дітей має високий рівень володіння технікою гри – 12 учнів (57%), середній рівень мають 8 учнів (38%) та низький – 1 учень (5%). Результати дослідження є біль, ніж втішними, оскільки є наявний приріст техніки володіння м’ячем у грі. Тобто, застосування експериментальної технології навчання гри в баскетбол позитивно вплинуло на рівень фізичної підготовленості шестикласників експериментального класу. У кінці експерименту хлопці експериментального класу показали кращі результати у розвитку спритності та витривалості і значно підвищили показники швидкісно-силових якостей порівняно з показниками, отриманими до експерименту, що не спостерігалося в учнів контрольного класу. Це дає підстави стверджувати, що запропонована стратегія може забезпечити початкову спортивну підготовку дітей в умовах загальноосвітньої школи.

Експериментальна частина суттєво не позначилася на соматичному здоров’ї учасників дослідження. Водночас діти, які навчалися за експериментальною технологією, випередили однолітків з контрольного класу за результатами випробувань з визначення стійкості і концентрації уваги, зорової пам’яті, розподілу уваги та сприйняття часу. Запропонована методика навчання гри в баскетбол сприяла підвищенню показників поля зору кольорової і силуетної чутливості ока шестикласників експериментального класу.

Опитування учнів експериментального класу виявило їхню здатність критично і компетентно оцінити власні досягнення в засвоєнні навчального матеріалу з баскетболу, що свідчить про ефективність запропонованої технології навчання учнів грати в баскетбол.


Висновки


Отже, найважливішим завданням шкільного фізичного виховання є виховання міцних, здорових молодих людей, які повною мірою оволоділи навичками й умінням, визначеними навчальною програмою по фізичній культурі. У школі разом із секцією загальної фізичної підготовки можуть бути організовані секції з видів спорту: з плавання, тенісу і настільному тенісу, спортивної гімнастики, легкої атлетики, волейболу, гандболу, баскетболу і футболу.

Низький рівень фізичної підготовленості дітей свідчить про необхідність впровадження засобів фізичної культури оздоровчої спрямованості в систему фізкультурно-оздоровчої роботи для дітей шкільного віку.

Баскетбол, як засіб фізичного виховання, знайшов широке застосування в різних ланках фізкультурного руху.

Отже, баскетбол має не тільки оздоровчо-гігієнічне значення, але й агітаційно-виховне. Заняття баскетболом допомагає формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, впевненість у собі, почуття колективізму. Але ефективність виховання залежить, насамперед, від того, наскільки цілеспрямовано в педагогічному процесі здійснюється взаємозв'язок фізичного і морального виховання.

При вивченні правил гри, кожен прийом гри має вивчатись за чітко сформованою мікротехнологію, складовою якої є самостійна робота учнів. Самостійну роботу учнів треба розглядати як систему, що реалізується за відповідною технологічною схемою. Її складовими є: передумови організації самостійної роботи учнів; засоби самостійної роботи, що містить чотири групи; засоби контролю і самоконтролю; форми самостійної роботи.

Проаналізувавши багато літературних джерел я прийшов до висновку, що вчитель повинен показати та навчити дітей:

- розслаблюватися при кидку, удосконалювати це уміння.

- коли і як кидати м'яч по кошику, коли варто зробити кидок, а коли краще передати м'яч партнеру, що знаходиться в більш зручній позиції для кидка.

- бути упевненим у своїх силах. Виховати в собі почуття здатності реалізувати кожен кидок.

- зосереджувати увагу на меті. При кидках із близької дистанції рекомендується цілитися в щит.

- бути в рівновазі і зберегти основну стійку.

- супроводжувати кожен кидок і негайно займати вихідне положення для добивання м'яча чи швидкого повернення в захист.

- контролювати обертання м'яча. Додавати м'ячу мінімум обертання, і тільки тоді, коли це необхідно. Щоб додати м'ячу невелике зворотне обертання, потрібно виконати м'який і плавний рух кистю.

- швидко виконувати кидок і визначати напрямок кидка.

При створенні всіх необхідних умов для навчання учнів: ігрового методу, спільної діяльності батьків і педагогів, професіоналізму вчителя, навчання баскетболу буде проходити максимально вдало. Не випускаючи ні один важливий вид діяльності учнів, використовуючи їх у вірному напрямку, навчанні грі в баскетбол, якісні показники здібностей дітей будуть в перевазі. Гра в баскетбол стане здоровою, розвиваючою грою для дітей.

Список використаних джерел


1.Айриянц А. Г.. Баскетбол. - М: ФиС, 1976. - 158 с.

2.Баскетбол: Учебник для институтов физической культуры// Под. Ред. Ю.М.Портнова. – М: Физкультура и спорт, 1998.

3. Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры// Под. Ред. М.Портнова. – М: Физкультура и спорт, 1997.

4. Бех І.Д.Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання// Педагогіка і психологія. – 2004. - №4.

5. Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол.- Минск: Полынья,1986.

6. Вальтин А.И. «Мини-баскетбол в школе».- М.: Просвещение,1996.

7. Віндюк А.В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів:. – Запоріжжя, 2002.

8.Вайцеховский С.М. Книга тренера. - М.: ФиС, 1971. - 194 с.

9. Джон Р., Вуден Современный баскетбол.- М: Физкультура и спорт, 1997.

10.Кузин В.В., Палиевский С.А., Баскетбол. Начальный этап обучение, М.: Физкультура и спорт, 1999.

11.Ковалев В.Д. «Спортивные игры», - М.: «Просвещение», 1988.

12. Колос В.М. Баскетбол:теория, практика. – Мн.: Полымя, 1988.

13.Максимів Г. Баскетбол в навчальних програмах з фізичної культури – Л., 2004. – Вип. 8.– Т.4. – С.230-235.

14.Максимів Г.З. Сприятливий вік початку занять баскетболом учнів загальноосвітньої школи. – 2004.– №2. – С.85-92.

15.Максимів Г. Результати опитування вчителів фізичної культури з питань навчання і викладання баскетболу у загальноосвітній школі// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9.– Т.4. – С.205-209.

16.Максимів Г. Оцінювання уміння учнів грати в баскетбол та умови його успішної реалізації // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2005. – № 2– С.58-62.

17.Максимів Г. Оцінювання прийомів гри в баскетбол на уроках фізичної культури у 6 класі // Фізичне виховання в школі. – 2005. - №4. – С.39-43.

18.Максимів Г.З. Порівняльний аналіз матеріалу з баскетболу у шкільних навчальних програмах 1993 та 2001 рр. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2005. – №1-2. – С. 5-13.

19.Максимів Г.З. Визначення сутності поняття «вміння учня грати в баскетбол»// Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – №2 (22). – С.37-39.

20.Максимів Г. Технологія навчання прийомів гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10.– Т.1. – С.150-155. Поляковський В. І. Баскетбол у школі: навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 1998.

21. Поплавський Л.Ю. Баскетбол. Підручник для студентів та викладачів ВНЗФВіС та ф-ів фіз. вих., фахівців у галузі спорту. – К: Олімпійська література, 2004.

22.Программа физического воспитания на основе одного из видов спорта // Физическая культура в школе.-1990.

23. Пронін Л.П. Баскетбол у школі (IV – VIII кл). – К.: Радянська школа, 1964.

24. Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. Для студ. высш.. пед. учеб. заведений/Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков/ Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М.: Академия, 2001.

25. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастенства/Жележняк Ю.Д., Портнов Ю.Д., Савин В.П.. -: 2004. - 400 с.

26.Спортивна енциклопедія. – М., 2000. – 367с.

27.Студенікін М.Я. «Книга про здоров'я». - М.: Медицина. 1988р.

28.Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС,

29. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

30. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002.

31.Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.

32.Шиян Б., Максимів Г. Характеристика ставлення шестикласників до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми// Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. ІІ. – С. 95-104.

33.Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.

Додатки


Додаток А

Вправи для навчання учнів грі в баскетбол

1. Діти розбігаються по майданчику кожен з м'ячем у руках і вільно грають. Після сигналу вчителя вони швидко ловлять м'ячі і приймають правильну стійку.

2. Діти без м'ячів встають в коло і пересуваються приставними кроками в сторону, зазначену вихователем. Вчитель часто змінює напрямок пересування.

3. Кидок м'яча вниз і лов його після відскоку.

4. Кидок м'яча вгору і ловля його обома руками.

5. Кидок м'яча якомога вище і лов його після відскоку від підлоги або на льоту.

6. Перекидання м'яча партнеру зручним для дітей способом.

7. Перекидання м'яча правою (лівою) рукою, лов його двома руками.

8. Ходьба з підкиданням м'ячі і ловом його двома руками.

9. Передача м'яча по колу вправо, вліво (довільним способом).

10. Передача м'яча двома руками від грудей в стінку і лов його.

11. Передача м'яча двома руками від грудей, стоячи на місці парами.

12. Передача м'яча двома руками від грудей при русі парами.

13. Ловля м'яча і передача його однією рукою від грудей (у русі).

14. Передача м'яча в шерензі, по колу (праворуч, ліворуч).

15. Передача м'яча в колонах з переходом у кінець своєї, а потім протилежної колони.

16. Удари м'яча об підлогу однією рукою і ловля його двома руками.

17. Удари м'яча об підлогу правою рукою і ловля лівої і навпаки.

18. Відбиття м'яча на місці правої (лівої) рукою.

19. Ведення на місці правої (лівої) рукою.

20. Ведення м'яча на місці правої (лівої) рукою з наступною передачею м'яча двома руками (довільним способом).

21. Ведення м'яча на місці по черзі, то правою, то лівою рукою.

22. Ведення м'яча навколо себе.

23. Ведення м'яча, просуваючись кроком.

24. Ведення м'яча зі зміною напрямку пересування, швидкості пересування, висоти відскоку м'яча.

25. Ведення м'яча правою (лівою) рукою і зупинка.

26. Ведення м'яча, зупинка і передача його.

27. Перекидання м'яча через сітку або мотузку, натягнуту вище голови дитини (довільним способом).

28. Метання м'яча в баскетбольний щит, встановлений на різній висоті.

29. Кидок м'яча в ціль (висота 1,5 м) двома руками від грудей з місця через мотузку або сітку.

30. Кидок м'яча у кошик двома руками від грудей з місця.

31. Кидок м'яча в корзину після ведення (з фіксацією зупинки). [10]Додаток Б

Командні рухливі ігри для розминки перед грою в баскетбол

За м'ячем. Діти утворюють кілька команд, кожна команда вибирає водить. Команди діляться навпіл і стають у колони одна проти одної на відстані 2-3 м. Після сигналу ведучий кидає м'яч стоячій першою у протилежній колоні дитині, а сам біжить слідом за м'ячем. Спіймав м'яч також передає його навпроти стоїть і відправляється за м'ячем. Гра закінчується тоді, коли всі гравці повернуться на свої місця, а м'ячі - ведучим. Виграє та команда, яка швидше закінчує гру.

Злови м'яч. Діти діляться по-троє. Двоє з них розташовуються один проти одного на відстані 3-4 м і перекидають м'яч між собою. Третій стає між ними і намагається зловити м'яч або хоча б торкнутися його рукою. Якщо це вдається, він міняється місцями з тим, хто кинув м'яч. Можна запропонувати дітям перед кидком виконати який-небудь рух: кинути м'яч вгору, вниз, зловити його, вести м'яч на місці і т. д.Боротьба за м'яч. Діти діляться на рівні за кількістю команди і розташовуються на майданчику для гри в довільному порядку. Одному з граючих дається м'яч. За сигналом діти намагаються швидше виконати 5-10 передач між своїми гравцями. За кожну передачу команда отримує очко (рахунок веде вихователь). Гра продовжується 5-8 хв. Виграє команда, яка набрала більше очок.

Гравці кожної команди мають відмітні знаки певного кольору.У кого менше м'ячів. Діти утворюють дві рівні команди. Кожна з них бере по кілька м'ячів і розташовується на своїй половині майданчика (майданчик розділена сіткою, підвішеною на рівні 130-150 см). Діти обох команд після сигналу вихователя намагаються перекинути свої м'ячі на майданчик противника. Виграє команда, на майданчику якої після другого свистка знаходиться менше м'ячів.М'яч ведучому. Діти діляться на 4-5 груп, кожна утворює своє коло діаметром 4-5 м. У центрі кожного кола - ведучий з м'ячем. По сигналу водячи по черзі кидають м'яч своїм гравцям, намагаючись не упустити, і отримують його образно. Коли м'яч обійде всіх гравців кола (1-3 рази), ведучий піднімає його вгору. Перемагає команда, яка менше разів упустила м'яч.

М'яч у повітрі. Гравці утворюють коло й стають на відстані витягнутих у сторони рук, ведучий знаходиться в середині кола. Завдання, стоячих у колі починати перекидати один одному м'яч, не даючи можливості ведучим торкнутися його, ведучий, бігаючи в середині кола, прагне доторкнутися до м'яча, коли той знаходиться в повітрі, на землі або в руках у кого-небудь з гравців. Якщо йому це вдалося, він міняється місцями з гравцем, який останній тримав м'яч у руках.

Передав - сідай. Діти утворюють кілька команд, кожна команда вибирає капітана. Команди стають у колони за лінією старту. Капітан кожної команди з м'ячем у руках стає напроти своєї команди на відстані 2-3 м від неї.

За сигналом вихователя капітан передає м'яч першому гравцеві колони, який ловить його, передає назад капітану і присідає Капітан таким же чином передає м'яч другому, потім - третьому і всім іншим гравцям. Кожен гравець після передачі м'яча капітану присідає. Коли м'яч переданий капітанові останнім гравцем, капітан піднімає м'яч вгору над головою і вся команда швидко встає. Виграє та команда, яка раніше виконала завдання. Якщо гравець не зловив м'яч, то він зобов'язаний за ним збігати, повернутися на своє місце і передати м'яч капітану.Перестрілка. У середині майданчика проводять лінію, ділячи її навпіл. У 15-20 кроках від центру з двох сторін креслять ще по одній лінії (полон).

Гравці діляться на дві команди, які вільно розміщуються кожна на своєму полі. Керівник, стоячи в середині майданчика, перекидає м'яч. Першою вступає в гру та команда, на стороні якої впаде м'яч. Починається перестрілка. Кожна команда прагне торкнути м'ячем гравців іншої команди. Торкнуті йдуть за лінію полону (на бік противника).Гравці не мають права переходити за середню лінію на полі противника. Гравець не вважається торкнутий, якщо він спіймає м'яч на льоту, а також, якщо м'яч потрапить до нього, відскочивши від землі. Бігати з м'ячем і затримувати його в руках не дозволяється. При порушенні правил м'яч передається іншій команді. Полонених можна виручати. Для цього треба перекинути м'яч полоненому (через поле противника) так, щоб він зловив його, не переходячи лінію полону. Той, кому це вдається, вважається звільненим і повертається на своє місце. [12], [13]

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка