Зміст Вступ 2 розділ І теоретичні аспекти позашкільних форм навчання фізичній культурі 5Скачати 374.18 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2016
Розмір374.18 Kb.
  1   2   3   4


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти позашкільних форм навчання фізичній культурі 5

І.1. Поняття позакласної та позашкільної форм виховної роботи 5

І.2. Класифікація позашкільних навчально-виховних закладів 12

РОЗДІЛ ІІ Необхідність застосування позашкільних форм занять фізичними вправами для учнів середніх класів 16

ІІ.1. Мета та завдання проведення позашкільних форм занять фізичними вправами для учнів середніх класів 16

ІІ.2. Вплив позашкільних форм занять фізичними вправами на всебічний розвиток дитини 29

РОЗДІЛ ІІІ Організація позашкільних форм занять фізичними вправами з учнями середнього шкільного віку 34

ІІІ.1. Гуртки загальної фізичної підготовки та спортивні секції 34

ІІІ.2. Дитячі юнацькі спортивні та туристичні табори 38

ІІІ.3. Дитячі та юнацькі організації 42Висновки 44

Список використаних джерел 47

1. Богданов Г.П. “Школьникам – здоровий образ жизни ”. ”Физкультура и спорт”. – М., 1989 р. 47

2.Готовцев П. И., Дубровский В. Л. “Самоконтроль при занятиях физкультурой” 47

3.Гуреев Н. В. “Активный отдых ”, Советский спорт –М. 1991г. 47

4.Жуков М. Н. “Подвижные игры” – Москва 2000 г. 47

5.Ильинич В.И. “Физическая культура студента.” Гардарики. - М., 2000 р. 47

6.Каменцер М. Г. “Урок после урока” – Москва “Физкультура и спорт” 1987 г. 47

7.Качашкин В.М. “Методика физического воспитания”. Просвещение. – М., 1980 р. 47

8.Кинль В.М. “Физкультурно – оздоровительные мероприятия в группах продленного дня ”. ”Радянська школа”. – К., 1988 р. 47

9.“Концепція позакласної виховної роботи у ЗОШ” – К., 1991р. 47

10. Леонов О.З., Цвек С.Ф. “ Школярам фізичний гарт”. Радянська школа. – К., 1980 р. 47

11. Леонов А. З. “Юным - физическую закалку” – К. “здоров’я” 1987 г. 47

12.Мильнер Е.Г. “Формула жизни”. Физкультура и спорт. – М., 1991 р. 47

13. Орешкин Ю. А. “К здоровью через физкультуру”. Медицина. - М , 1990 р. 47

14.Пермяков А.А. “Внешкольное физическое воспитание подростков”. Радянська школа. – К., 1989 р. 48

15.Подласый И. П. “Педагогика. ” – Москва 1999 г. 48

16.Попов С.Н. “Лечебная физическая культура.” Физкультура и спорт. - М., 1978 р. 48

17. Приходченко К. М. “Школа закаливания на дому”. Полымя. - М., 1988 р. 48

18.Синцов А. Ф. “Самоконтроль физкультурника” 48

19.Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. “Педагогика.” – Москва 1998 г. 48

20.Суходольська Л. В., Фіцула М. М. “Методика виховної роботи.” – Тернопіль, 1998 р. 48

21.Фіцула М. М. “Педагогіка” – К. 2001 р. Посібник. вид. центр “Академія”. 48

22.Холодов Ж. К. , Панов В. П. “ Папа, мама и я – спортивная семья”. Полымя. – М., 1989 р. 48

23.Шиян Богдан “Теорія і методика фізичного виховання школярів” частина 2. Тернопіль 2003 р. 48
Вступ


На даний час навчання в школі, виконання домашньої роботи збільшують навантаження на організм дитини, діти зовсім мало бувають на повітрі, а вихідні дні проводять біля телевізора або грають у малорухливі “сидячі” і комп’ютерні ігри. Діти менше рухаються, більше сидять, внаслідок чого виникає дефіцит м’язової діяльності, і збільшуються статичні напруги. Діти, що додатково займаються музикою, живописом, вільний час яких скорочено, а статичний компонент збільшений, мають більш низький рівень рухової активності. Крім того, виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а отже, і напруга зорового апарата (читання, лист, малювання). Недостатня рухова активність школярів у повсякденному житті несприятливо позначаються на стані їхнього здоров’я.

Тому для більш детального аналізу необхідності позашкільних занять учнями середніх класів фізичною культурою та їх впливу на організм дитини мною була вибрана саме ця тема курсової роботи.Актуальність теми роботи. У сучасних умовах важливим завданням родини і школи в роботі зміцнення здоров’я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв’язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я, поліпшення фізичної підготовленості підлітків.

Діти, які проводять багато часу за партою, потребують фізичного навантаження, для того, щоб відпочити від занять. Таке необхідне навантаження діти отримують під час занять рухливими іграми.

Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 32% добової необхідності підлітка, а спонтанні побутові рухи -18% - 20%. Тому використання тільки різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити недостачу рухової активності підлітків.

Для забезпечення рухової активності школярам необхідні додаткові заняття фізичними вправами. Виниклий дефіцит руху може бути ліквідований заняттями у шкільних спортивних гуртках і секціях, а також в ДЮСШ, спортивних товариствах, на дитячих туристичних станціях, тощо.Об’єкт дослідження: позашкільні форми занять фізичними вправами учнями середніх класів.

Предмет дослідження: необхідність застосування позашкільних форм навчання фізичній культурі для учнів середніх класів.

Мета роботи: дослідити та оцінити процес впровадження, навчання, та залучення підлітків до позашкільних форм занять фізичними вправами.

Метод дослідження в роботі вибраний простий пошуковий по наявній методичній та науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу та висновками по закінченні роботи.

Завданням для виконання роботи є висвітлення таких основних питань як:

1. Загальний аналіз проблеми необхідності використання позашкільних форм навчання учнів середніх класів.

2. Визначення мети та завдань в діяльності позашкільних навчальних закладів з фізичної підготовки підлітків.

3. Проаналізувати вплив позашкільних форм занять фізичними вправами на всебічний розвиток дитини.

4. Провести кількісний та якісний аналіз діяльності позашкільних навчальних закладів з фізичної підготовки підлітків.

4. Зробити висновки по дослідженні.Дана робота складається із вступу, трьох основних складних розділів, висновку та списку використаної літератури. РОЗДІЛ І містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження і складається із трьох підрозділів. РОЗДІЛ ІІ є аналітичним і містить в собі загальну характеристику позашкільних форм навчання підлітків В розділі РОЗДІЛ ІІІ міститься практична частина, що являє собою аналіз діяльності позашкільних навчальних закладів з фізичного виховання молоді.

Робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників та напрацювань сучасних та попередніх педагогів та вчених в галузі педагогіки.Теоретична та практична цінність роботи полягає в наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного з-поміж іншого в процесі пошуку інформації по темі.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка