Зміст загальні відомості про учителя. Результати педагогічної діяльності. Науково-методична діяльність. Узагальнення досвіду. Позаурочна діяльність учителя. Робота з батьками. Навчально-матеріальна базаСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
ЗМІСТ

 1. Загальні відомості про учителя.

 2. Результати педагогічної діяльності.

 3. Науково-методична діяльність.

 4. Узагальнення досвіду.

 5. Позаурочна діяльність учителя.

 6. Робота з батьками.

 7. Навчально-матеріальна база.

 8. Список літератури.

 9. Плани-конспектів уроків і відкритих позакласних заходів.


Відомості про вчителя

1. Калініна Вікторія Вікторівна , вчитель початкових класів.

2. Рік народження 26.01.1965р.

3. Освіта вища, Харківський державний педагогічний інститут ім.

Г. С. Сковороди 1986р.

4.Спеціальність за дипломом вчитель початкових класів

5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи 27 років

6.Місце роботи - Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №68 Харківської міської ради Харківської області

7.Посада вчитель початкових класів.

8.Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням 08лютого 2013р.посвідчення №20/11,Харківський обласний науково-методичний інститут

безперервної освіти,курси за напрямом «Початкові класи».

10.Результати попередньої атестації 2009 рік,кваліфікаційна категорія

«Спеціаліст вищої категорії» - підтверджено.

Характеристика

Калініна Вікторія Вікторівна , працює в ХЗОШ №68 з 15 серпня 1986року. Вікторія Вікторівна виявляє високу професійну компетентність,знання вікової психології учнів,володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу. Її уроки завжди глибоко продумані, проводяться на високому науковому та методичному рівні. Вони носять проблемно-пошуковий характер та спрямовані на виховання та розвиток учня як особистості.

Впроваджує кооперативну технологію навчання, дає кожному учню можливість реалізувати себе в пізнанні, учбовій діяльності та поведінці,спираючись на його здібності бажання,суб‘єктивний досвід.

Якість знань учнів вчителя – висока і підтверджується результатами учнів у різноманітних конкурсах. Приймає активну участь В ярмарках педагогічної майстерності, конференціях,семінарах.

Вона активно працює над підвищенням свого теоретичного та методичного рівня. Виконуючи обов‘язки керівника методичного об‘єднання вчителів початкової школи,багато часу приділяє підвищенню методичної майстерності колег,щедро ділиться досвідом своєї праці.

Користується заслуженою повагою. Має високий рейтинг серед учнів та їх батьків( на основі анкетування).

Відповідає вимогам кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель».

«Результати педагогічної діяльності вчителя »

Учитель,стабільно працює на високому методичному рівні,її учні є переможцями олімпіад і конкурсів.

Результати ДПА у 4-Б класі за 2011-2012 н.р.«Науково-методична діяльність» - є наставником молодих учителів.

З 2006 року успішно очолює методичне об‘єднання вчителів початкових класів. Приймою активну участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах. У 2012-2013н.р.приймала участь у Всеукраїнської акції «Дай руку,першокласнику»!

Працює за програмою «Впевнений старт». Розробила для батьків майбутніх першокласників тести з метою виявлення емоційного стану дитини, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини підтримували постійний зв‘язок зі школою. Знати, як проявляє себе дитина,які в неї проблеми.

Вчитель у класній кімнаті організувала парту для батьків . З 2012-2013н.р.кожний з батьків міг бути присутнім на уроках. Таких охочих було чимало . Майже кожний із батьків подивився,як дитина пристосовується до нових умов.

Слідкує за фізичним станом учнів. Проводжує на кожному уроці фізичні хвилинки та гімнастику для очей кожні 15 хвилин.

Використовую підручники,посібники для учнів,які мають відповідний гриф Міністерства Освіти і Науки Молоді та Спорту України.

Для групи продовженого дня закупили:книжки,іграшки,дитячі ігри,ребуси.

Створила куточок для відпочинку дітей на перервах.

Працює за інноваційними технологіями і вважає,що це шлях до якісної освіти в початковій школі

Кожна дитина має свої,тільки їй властиві риси,які можна розпізнати досить рано. Обов‘язок батьків - помітити й розвинути приховані здібності та задатки. Допомогу батькам надасть пропонований тест.

Загальні способи стимулювання творчої активності

1.Забезпечення сприятливої атмосфери. Доброзичливість з боку вчителя, його відмова від висловлення оцінок і критики на адресу дитини сприяють вільному прояву багатоаспектного мислення.

2. Збагачення навколишнього середовища дитини найрізноманітнішими новими для нього предметами і стимулами з метою розвити його допитливість.

3.Заохочення до висловлення оригінальних ідей.

4.Забезпечення можливостей для вправлення і практики. Широке використання питань розкритого, багатозначного типу стосовно найрізноманітніших галузей.

5.Використання особистого прикладу творчого підходу до вирішення проблем.

6.Надання можливості дітям активно ставити запитання.

З 2006-2011 н.р. працювала начальником табору «Сонечко» при ХЗОШ №68

Звіт про роботу в методичному об‘єднанні

У 2012/2013 н. р. вчителі початкових класів працювали над рішенням проблем:

- педагогічна проблема - «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення»;

- методична проблема – «Створення якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно зорієнтованого навчання»;

- виховна проблема – «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

Проблемні питання з цих тем розглядалися на педрадах, семінарах, практичних конференціях, засіданнях методичного об’єднання.

У ході контрольно – регулюючої діяльності адміністрацією школи фронтально перевірявся стан викладання української мови та читання, російської мови та читання, англійської мови, Я і Україна, музичного мистецтва, фізичної культури. Перевірка показала, що вчителі вміло формують загально пізнавальні уміння та навички учнів, забезпечують розвиток та саморозвиток особистості.

Тематичний та класно - узагальнюючий контроль був спрямований у напрямках : • методичний супровід самоосвіти вчителів;

 • реалізація компетентнісного підходу в навчально – виховному процесі;

 • впровадження технології парної і групової навчальної діяльності школярів;

 • актуалізація психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

 • впровадження комп’ютерних технологій;

 • актуалізація здоров’язберігаючої компетентності, як цілісного індивідуального психологічного утворення.

Підсумки контролю були підведені на педрадах.

Протягом навчального року плідно працювало методичне об’єднання вчителів початкової школи. Варто відзначити роботу м/о у підвищенні результативності педагогічної праці; вдосконалення навичок самоосвіти вчителів, надання їм кваліфікованої допомоги як у питаннях теорії, так у практичній діяльності.

Протягом року проведено 6 засідань методичного об’єднання (керівник м.о. Калініна В.В), на яких були розглянуті такі питання:


 • Формування комунікативної компетентності учнів на уроках математики та на уроках гуманітарного циклу;

 • Кооперативна технологія навчання, робота в парах і групах;

 • Формування компетентності саморозвитку та самоосвіти на уроках гуманітарного циклу;

 • Творчі завдання на уроках гуманітарного циклу, як засіб розвитку компетентності саморозвитку та рефлексії;

 • Формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови на засадах інтерактивних технологій;

 • Інтерактивні методи навчання,

 • Формування комунікативної компетентності учнів на засадах моделей кооперативного навчання,

 • Музичне виховання учнів початкових класів;

 • Нетрадиційні уроки у початковій школі,

 • Обговорення відкритих уроків,

 • Підсумки роботи методичного об’єднання за 2012/2013навчальний рік.

Було проведено 16 методичних нарад з різних питань.

Також велась змістовна робота з молодими вчителями. Були закріплені наставник, допомагав керівник методичного об’єднання вчителів початкової школи Калініна В.В., вчителі початкової школи, адміністрація.

Опрацьовані такі питання:


 • психолого – педагогічна діагностика в процесі навчання;

 • форми роботи з учнями девіантної поведінки;

 • планування занять;

 • засоби реалізації принципів наступності.

Проведено два шкільних семінари:

- Формування комунікативної компетенції у процесі навчання молодших школярів; • Сучасний урок в початковій школі.

Плідно працювала творча група «Формування ключових компетентностей у учнів початкової школи»

Проводилися бесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, атестації, надання допомоги у виборі методичної теми. Початкова школа працювала над впровадженням розвивальних інтерактивних технологій, формуванням компетентностей.

Для створення освітнього простору і реалізації здібностей учнів протягом року велася така робота:

- У лютому проведена шкільна олімпіада з 4 предметів: українська мова, російська мова, математика, Я і Україна . Учні 4-Б класу приймали участь в шкільних, районних,міських конкурсах .У 2011-2012н.р. класний керівник Калініні В.В.

- 2 учня взяли участь у районному конкурсі ім. Яцека.

- 18 учнів взяли участь у конкурсі «Колосок - 2011», з них 9 учнів отримали «Золотий колосок», а інші учасники отримали сертифіката «Срібний колосок»;

15 учнів взяли участь у конкурсі « Смішний колосок». Із них 5 учнів отримали «Золотий колосок», 10 учнів отримали «Срібний колосок»;

- 8 учнів взяли участь у конкурсі «Кришталева сова»;

- 13 учнів взяли участь у конкурсі «Кенгуру»;

- 12 учня взяли участь у конкурсі «Соняшник», із них диплом ІІІ ступеня отримала учениця 4-Б класу Катрич Юлія (вч. Калініна В.В.);

- 3 учня 1-Б класу отримали диплом Голови Харківської обласної ради за творчий підхід та високий рівень виконання конкурсної роботи на тему: « Ось він який, мій тато»(Глонті Анна,Тополя Катерина,Маркова Поліна).Класний керівник Калініна Вікторія Вікторівна.2012-2013н.р.

Результати методичної роботи за 2011/2012 н.р. є рівень учбових досягнень учнів 2-4 класів :

високий рівень – 9%

достатній рівень – 63%

Важливу роль при піднятті зацікавленості до навчання, формування спеціальних предметних компетентностей, розвиток інтересів дітей грає позакласна робота. Були проведені:


 • предметний тиждень;

 • тиждень казок;

 • святкування Нового року, свято до Дня Захисника Вітчизни та свято до Міжнародного дня 8 березня;

 • святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

 • свято прощання з букварем;

 • святкування дня іменинника та ін.

 • В 2012/2013н.р. педколектив продовжить працювати над проблемами:

 • - педагогічна проблема - «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення»;

 • - методична проблема – «Створення якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно зорієнтованого навчання»;

 • - виховна проблема – «Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти».

 • Для вирішення даних проблем педколектив початкових класів ставить такі завдання :

 • 1. Спрямувати самостійну роботу вчителів на продовження вивчення теоретичних та використання практичних аспектів проблем школи.

 • 2. Продовжувати роботу по формуванню основних груп компетентностей на засадах кооперативного навчання, створювати умови для розвитку творчих здібностей, критичного мислення учнів як чинник зростання особистості дитини.

 • 3. Забезпечити більш глибоке цілісне світорозуміння, пізнання особистості дитини і на цій основі будувати її гармонійний розвиток.

 • 4. Використовувати інтерактивні технології для створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 • 5. Поглибити роботу психологічної служби, яка допоможе дитині пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись.

 • 6. Створювати на уроках реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня.

7. В учбовій практиці не обмежуватися контролем результату, а вчити дітей операційному контролю ( зіставлення зі зразком, опора на таблицю, схему, взаємоперевірка, тощо), що виступає стимулом позитивного ставлення дитини до навчання.

8. В доступній для дитини формі аналізувати її досягнення і помилки.

9. Запроваджувати на уроках ігрову діяльність, яка є цінним засобом виховання розумової активності учнів, зацікавленості в процесі навчання.

10. Використовувати хорові та групові відповіді, проговорювання, різноманітні форми коментування, роботу в групах, тощо, щоб на уроці дати вихід енергії дітей.

11. З метою особистісної орієнтації змісту навчання використовувати диференційовану допомогу учням залежно від наявних здібностей кожного з них та природних задатків.

Педколективу вчителів початкової школи треба зосередитися на:   • інтерактивних методах навчання;

   • розв’язання завдань основних груп компетентності на засадах кооперативного навчання;

   • якості та технологічному рівню уроку, враховуючи сучасні педагогічні тенденції;

   • створення належної методичної та матеріальної бази для навчання дітей;

   • збереженні та зміцненні психологічного, емоційного та фізичного здоров’я учнів;

   • виконанні санітарно – гігієнічних умов організації навчання дітей;

   • актуалізація педагогічної діяльності з формування в учнях здатності до інтенсивної творчої праці.

З метою вирішення поставлених задач методоб’єднання початкової школи планує у 2013/2014 н.р.:

 1. Продовжувати роботу творчої групи «Формування ключових компетентностей в учнів початкової школи» Продовжувати роботу постійно діючого семінару «Сучасний урок у початкових класах».

 2. Провести серію відкритих уроків за темою «Реалізація компетентнісного підходу на засадах технології кооперативного навчання».

 3. Провести педчитання «Реалізація компетентнісного підходу на засадах технології кооперативного навчання».

 4. Прийняти активну участь у проведенні:

а) « Тижня казок.»

грудень 2013 р.

керівник методоб’єднання

Калініна В.В.

класні керівники.

б) тематичного тижня « Традиції українського народу»

березень 2014 р.

керівник методоб’єднання

Калініна В.В.

класні керівники.

в) предметного тижня

лютий 2014

керівник методоб’єднання Калініна.IVрозділ «Узагальнення досвіду»

Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами

інтерактивного навчання. Робота в парах та групах.

Досвід роботи вчителя початкових класів

Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 68 Калініної Вікторії Вікторівни

СУТЬ І ЗМІСТ ДОСВІДУ:

Досвід роботи вчителя- формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання. Робота в парох та грипах. Інтерактивні форми і методи дають можливість створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання, відчути впевненість в собі.

Пріорітетом педагогічної діяльності Калініної В. В. є сформувати компетентну особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.

Головним об’єктом уваги вчительки є творча особистість учня. Тому в своїй роботі велику увагу приділяє розвитку творчих здібностей школярів. На кожному уроці здійснює диференційований та індивідуальний підхід до учнів. Для цього використовує різнорівневі завдання з предметів.Привчає дітей до самоконтролю і взаємоконтролю. Практикує різні форми оцінювання знань, умінь і навичок учнів. До оцінювання знань часто залучає учнів, що сприяє підвищенню їх активності.

Працюючи в пошуку найбільш результативних методів роботи, вчителька прийшла до висновку, що процес формування вмінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя і учнів. Саме таке навчання, з використанням інтерактивних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.

ФОРМИ ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ:

Проведення відкритих уроків для вчителів школи, району, виступи на курсах, семінарах, педагогічних радах, районних методичних об’єднаннях, конференціях.

АДРЕСА ДОСВІДУ: Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №68 м. Харкова

Кардинальні зміни у суспільстві, розвитку науки, техніки й виробництва, зростання інформації об’єктивно потребують змін у всіх сферах життя, у тому числі й в освіті. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь і навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптовуватися до нових обставин.

На тлі демократичних перетворень, змін у соціальному та економічному житті України постає необхідність у підготовці та вихованні компетентної, комунікабельної й творчої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов, що змінюються.

Головним завданням сучасної школи є перехід до компетентнісної освіти, виховання компетентної, відповідальної людини. Державний стандарт початкової загальної освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти ґрунтуються на засадах особистісно орієнтованої та компетентнісної освіти.

Упродовж декількох років я працюю над проблемою:

«Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання». Адже, компетентнісний підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення, особливо в початковій школі.

Мета моєї педагогічної діяльності – сформувати компетентну особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.

Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності неможливо. Тому потрібно запроваджувати нові освітні технології, спрямовані на всебічний розвиток дитини.

У своїй роботі я використовую технологію інтерактивного навчання. Адже саме інтерактивні форми і методи дають можливість створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання, відчути впевненість в собі. Під час уроку діти можуть вільно висловлювати свою думку і вислухати свого товариша, вчитель не є засобом „похвали і покарання”, а другом, порадником, старшим товаришем.

Питання, як зберегти і розвинути унікальні можливості молодшого школяра, завжди було предметом моєї уваги.

Як зробити, щоб дитина не лише засвоювала нові знання, а й намагалася застосовувати їх під час вироблення нових умінь, почувала себе впевнено, бажала вчитися?

На мою думку, основними завданнями сучасного вчителя залучити учнів до активної самостійної діяльності, перетворюючи школярів у її суб’єктів. Зацікавленість викликана вчителем на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань. „Учень — це не посудина, яку потрібно заповнити, учень ― це смолоскип, який потрібно запалити”. Тому, з перших днів навчання, уважно придивляюся до кожного учня, намагаюся знайти та розвивати його позитивні риси. Розумію, що від уміння вчителя своєчасно їх помітити, допомогти дитині відчути впевненість у своїх силах, надати своєчасну підтримку, створити сприятливі умови, атмосферу творчості залежить те, чи відчує дитина свою неповторність, чи виросте справжній талант.

Згадаймо слова В.О. Сухомлинського:

„Є успіх ― є бажання вчитися. Особливо це важливо на першому етапі навчання ― у початковій школі, де невдача приносить справжнє горе”.

Справді, учні початкових класів добре навчаються лише за умови, коли їм цікаво, коли вони переживають хоча б невеликий успіх. Тож, із перших днів навчання дитини в школі, намагаюся створити ситуацію успіху, підбадьорити учня, що зазнав невдачі, похвалити навіть за незначний крок уперед.

Починаючи працювати з 1 класом, я поступово вводжу елементи інтерактивного навчання, починаючи з найпростіших інтерактивних технологій, таких, як „мозковий штурм”, „мікрофон”, робота в парах і малих групах, складання „асоціативного” куща, впровадження технології ігрового та проблемного навчання.

Мої вихованці люблять працювати в парах та малих групах. Але слід пам’ятати, що у початкових класах роботу в групах слід впроваджувати поступово. Спочатку потрібно навчити дітей працювати у фронтальній роботі. Групу формую на основі особистих уподобань учнів, обираю консультантів, розподіляю обов’язки між дітьми. При створенні групи особливу увагу звертаю на психологічну єдність дітей, бажання учнів, потенціал можливостей для їх успішної спільної діяльності. Роботу в навчальних групах будую на принципах рівноправності, намагаюсь активізувати роботу кожного учня. Працюючи в групах, діти отримують можливість спілкуватися, порівнювати, вільно висловлювати свою думку, робити спільні висновки.

Часто практикую під час проведення уроків роботу в парах. Під час роботи в парах учні можуть перевірити знання один одного, обмінятися думками і лише тоді висловлювати свої ідеї класу. Це сприяє розвитку мовлення учнів, взаємо і самоперевірки, вміння висловлювати і відстоювати свою думку.

Одна з таких робіт ― це робота над текстом. Учні читають текст. Під час читання олівцем ставлять помітку, яке слово незрозуміле. Потім у парах пояснюють значення слів. Якщо виникають затруднення, то ставлять питання вчителю або класу. Далі йде пояснення незрозумілого слова.

Часто під час проведення уроків використовую роботу в парах у вигляді гри. Так наприклад, під час роботи над удосконаленням навичок швидкого читання дуже подобається дітям гра „Котик і Мишка”. Першою починає читати „Мишка”, Коли вона прочитає декілька слів або 1 речення, починає читати „Котик”. Він намагається наздогнати „Мишку”. Гра припиняється, коли обидва учні читають одне і те ж.

Люблять мої вихованці гру „Вчитель ― учень” Один виступає в ролі вчителя, а другий ― учня. „Вчитель” задає по вивченій темі питання учню, учень відповідає. Потім міняються ролями. Той, хто був вчителем стає учнем, а учень ― вчителем. Така гра стимулює думку дітей, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, учні можуть перевірити знання один одного.

У початкових класах на уроках читання обов’язком є переказ тексту. Усіх учнів на уроці не має часу вислухати. Тому цей вид роботи проводжу у вигляді гри „Обличчям до обличчя”. Учні повертаються у парі один до одного і переказують зміст тексту. Такий вид роботи дозволяє зекономити час на уроці і кожна дитина може висловити свої думки.

На уроках читання, мови, предмету „Я і Україна” використовую такий метод інтерактивного навчання, як складання „Асоціативного куща”. Такий метод дозволяє швидко перевірити, узагальнити знання учнів. Так при вивченні теми „У царстві тварин” пропоную дітям пригадати все, що вони знають про тварин і зобразити у вигляді схеми. „Кущ” асоціацій поступово розростається.

ТВАРИНИ:


Вовк,Заєць,Лисиця,Хижі,Травоїдні, Лось, Кури, Гуси, Свині, Заєць, Вовк, Олень, Свійські, Звірі, Дикі, Комахи, Метелик, Муха, Бджола, Лелека, Соловей, Перелітні, Птахи, Зимуючі, Ворона, Синиця.

На кожному уроці я намагаюся розвивати творчі здібності учнів на основі спеціально розроблених логічно-пошукових задач. Часто використовую метод „Мозкового штурму”, підбираю до уроку такі творчі завдання, за допомогою яких можна розвивати пізнавальні процеси: пам’ять, увагу, уяву, швидкість реакції, логічне мислення дітей.

Ще з перших днів навчання в школі вчу дітей вільно висловлювати свої думки. Цьому сприяє технологія „Мікрофон”. Даний метод використовую на як на етапі актуалізації знань учнів, так і під час узагальнення навчального матеріалу. Тримаючи в руках символічний „мікрофон” учень швидко і чітко відповідає на поставлене запитання. Далі знову говорить тільки той, у кого в руках мікрофон.

У своїй педагогічній діяльності використовую метод проектів. Він є також однією із основних технологій формування ключових життєвих компетентностей учнів. Адже працюючи над створенням проектів, діти навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельним, постійно самовдосконалюватися.

Для розвитку мислення школярів застосовую на уроках проблемні завдання. Наявні в них суперечності викликають дискусію, спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків. Подобається школярам самостійно порівнювати, зіставляти певні факти і явища, узагальнювати, робити висновки. А потім звіряти свої міркування з матеріалом підручника. Такі вправи не тільки розвивають мислення учнів, а й підсилюють упевненість, віру в свої сили і здібності.

Навчити дітей добре читати ― одне із головних завдань вчителя початкових класів. Тому я також працюю над проблемою вдосконалення навичок швидкісного читання.

Навчаючи дітей, я велику увагу приділяю розвитку у них навичок швидкого та виразного читання, використовуючи методики Д.Т. Федоренка, В.М. Зайцева, Б.В. Динги. На кожному уроці читання використовую вправи на розвиток мовного апарату та кута зору учнів. Це такі, як: робота зі скоромовками, читомовками, читання „розрізних” текстів, пірамід слів, робота із таблицею Шульте. Люблять мої вихованці читати, граючи гру „Дощик”, „Ланцюжок”, „Земля-небо”, „Буксир” та інші. Адже гра робить працю привабливішою і цікавішою, стає бажаним те, що дитині дається важко.

Готуючись до уроків, я добираю такі ігри, які розвивають творчі здібності, мислення, пам’ять, увагу, мовлення дітей. Саме завдяки ігровим формам вдається залучити пасивних учнів до процесу навчання, ігри дають змогу дитині повірити в свої сили, відчути успіх. Люблять учні грати в гру „Хто швидше”, „Збери слова”, „Хто більше” „Влучно в ціль” та інші.

Спонукають учнів до активного мислення на уроці різноманітні цікаві вправи, ребуси, кросворди, загадки.

Головним об’єктом моєї уваги є творча особистість учня. Тому я в своїй роботі велику увагу приділяю розвитку творчих здібностей школярів. На кожному уроці я здійснюю диференційований та індивідуальний підхід до учнів. Для цього використовую різнорівневі завдання з предметів.

Привчаю дітей до самоконтролю і взаємоконтролю. Практикую різні форми оцінювання знань, умінь і навичок учнів. До оцінювання знань я часто залучаю учнів, що сприяє підвищенню їх активності.

Працюючи в пошуку найбільш результативних методів роботи, я прийшла до висновку, що процес формування вмінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя і учнів. Саме таке навчання, з використанням інтерактивних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка