З/п Прізвище, ім’я та по батькові вчителяСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4
Адреси та анотований опис досвіду


з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Навчальний заклад

Тема і анотація досвіду

Творчі доробки вчителя

1.

Коваль

Світлана

Дмитрівна

ЗОШ № 1

Тема досвіду:

Інтегроване навчання і його потенційні можливості у вихованні особистості молодшого школяра ”


Анотація досвіду:

На уроках вчитель формує основні пізнавальні та громадянські вміння, пробуджує в дітей інтерес та мотивацію, навчає самостійно мислити. За умов інтерактивного навчання всі діти в класі отримують можливість висловлювати свою думку, мають час подумати, обмінятись ідеями з партнером, а потім озвучити свої думки перед класом. Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити, спільно виробляти рішення.
Друк у «Початковій освіті», «Розкажіть онуку», «Крайовій освіті», виступи на міському м/о

2.

Гончар

Радіка

Павлівна,

заслужений вчитель України

ЗОШ № 2

Тема досвіду:

Особистісно орієнтоване навчання і виховання ”


Анотація досвіду:

Система роботи вчителя грунтується на принципах природовідповідності, диференціації, індивідуалізації, народності, особистісної зорієнтованості, які опираються на діагностику навчальних можливостей учнів. Педагог створює умови для всебічного розвитку кожної дитини. Джерелом активності стають власні внутрішні пізнавальні мотиви дитини.
Посібник „Ми любимо тебе, рідне місто”, друк у

„Початковій освіті”, „Крайовій освіті”
3.

Скрижинецька Тетяна

Василівна

ЗОШ № 2

Тема досвіду:

Наступність математичної підготовки дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку”


Анотація досвіду:

Всю свою роботу вчителька спрямовує на знаходження оптимальних зв’язків наступності у взаємодії з вихователем дошкільного навчального закладу, психологом, батьками з дітьми, починаючи з дитячого садка, на поєднання педагогічних, виховних та психологічних підходів до навчально-виховного процесу. Наступність в організації математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку та молодшого шкільного вчитель здійснює шляхом продовження формування чуттєвого досвіду дітей, застосування в роботі методів і прийомів, які знайомі та звичні для них ще з дошкільного дитинства (спостереження, гра), використання різних форм організації навчально-виховного процесу, надання переваги завданням практичного характеру.
Співавтор посібника „Проблеми наступності дошкільної і початкової освіти”,

друк у “Крайовій освіті”,

ІІ місце в міському етапі конкурсу „Вчитель року -2006”


4.

Григорович

Людмила

Василівна

ЗОШ № 2

Тема досвіду:

Роль гри в організації навчально-виховної роботи з молодшими школярами ”


Анотація досвіду:

Керуючись іграми, вчителька виховує активне прагнення дитини пізнати навколишнє, проявити ініціативу, збагачує духовний світ дітей, що сприяє саморегуляції. Педагог ретельно добирає ігровий матеріал до уроків, який часто служить одним із ефективних засобів повторення або закріплення програмового матеріалу.
Виступи на міських м/о, програма на місцевому телебаченні, 2008 р.

5.

Антощук

Тетяна Володимирівна

ЗОШ № 3

Тема досвіду:

Активізація розвитку пізнавальних процесів учнів через нестандартні форми і методи проведення уроків ”


Анотація досвіду:

Тетяна Володимирівна застосовує під час викладання шкільних предметів такі форми і методи, які збуджують творчість учнів, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення. Під час традиційних уроків використовує елемети гри, казковості, подорожі з проблемно-пошуковими ситуаціями. Використання логічно-опорних схем за В.Ф.Шаталовим сприяє стимулюванню активної пізнавальної діяльності учнів. Активізувати пізнавальну діяльність вчителю допомагає створення проблемних ситуацій на уроках. Після оволодіння учнями правил співробітництва вчитель переходить до уроків-діалогів, уроків-диспутів.Методичні посібники «Загадки на всі випадки», 2007р. «Формування у дитини позитивного ставлення до шкільного навчання», 2008 р., друк у «Крайовій освіті», виступ на науково-практичній конференції «Талант і елітарність», упорядник збірок «Матеріали міських педагогічних читань» 2008р., «Матеріали міської науково-практичної конференції «Талант і елітарність» 2009р., 2010р.

6.

Колесник

Людмила Михайлівна

ЗОШ № 3

Тема досвіду:

Інтерактивні технології навчання в початкових класах”


Анотація досвіду:

Вчителька працює над активізацією навчальної діяльності учнів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання на уроках в початкових класах. Застосування інтерактивного навчання здійснює шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню учнів вмінню дискутувати.„Методичні аспекти інтерактивного уроку в початкових класах” (теоретично-практичний посібник),

виступ на науково-практичній конференції “Талант і елітарність”, 2007р.
7.

Солтисік

Любов

Іванівна

ЗОШ № 4

Тема досвіду:

Творче втілення основ українознавства в навчально-виховний процес


Анотація досвіду:

Педагог враховує вікові особливості молодших школярів та можливості міської школи, підбирає відповідні матеріали, використовує різні форми і прийоми роботи: бесіди за круглим столом, зустрічі з талановитими і цікавими людьми краю, традиційні народні та шкільні свята, виставки робіт, ігри, конкурси та інше. В повній мірі використовує народний і родинний календарі, традиції, звичаї та обряди українського народу.Друк у «Освіті Буковини», 2010р., виступи на міських м/о

8.

Ванджура

Людмила Вікторівна

ЗОШ № 5

Тема досвіду:

Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів початкових класів”Анотація досвіду:

На думку вчительки, школа має допомогти учням засвоїти елементарні навички культури мовлення і культури спілкування, вчити дітей будувати власні висловлювання, формувати вміння орієнтуватися в умовах спілкування, планувати своє мовлення, контролювати правильність сказаного та усувати помилки. З метою розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь учнів, вчителька створює на уроках ситуації, які викликають у школярів потребу, бажання та необхідність висловлюватись.„Початкова освіта” – „Методичні рекомендації щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкових класів”,

керівник міського методичного об’єднання вчителів

1-х класів, член міської творчої групи вчителів початкових класів


9.

Ілащук

Леся

Михайлівна

ЗОШ № 5

Тема досвіду:

Особистісно орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми”


Анотація досвіду:

Особистісно орієнтоване навчання повинно забезпечити розвиток та саморозвиток особистості учня, виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання і предметної діяльності. Коли маленька людина, пізнаючи складний і незрозумілий світ дорослих, прагне самоствердитись у ньому, вона намагається зразу проявити себе як особистість. Де ж, як не в творчості, це краще зробити? Саме цей шлях, вважає Леся Михайлівна, найпростіший і найдоступніший. Адже давно відомо, що учні, захоплені справою, яка їм подобається, проявляють наполегливість, силу волі в опануванні тими знаннями та вміннями, які випереджують програмні вимоги. За таких умов дитина йде вперед шляхом поступу до поставленої мети. Своє завдання вчитель вбачає у забезпеченні оптимальних педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості.Методичний посібник для вчителів „Особистісно орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми”,

виступ на науково-практичній конференції “Талант і елітарність” (2006), на регіональній науково-практичній конференції «Видатні педагоги Буковини: погляд крізь сучасність» (2010р.)8.

Мамонтова

Елла

Василівна

ЗОШ № 5

Тема досвіду:

Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі використання пошуково-проектних методів”


Анотація досвіду:

Вчителька велике значення надає розвитку пізнавальних інтересів, навчанню школярів мислення, формування самостійності, прищеплення бажання і вміння вчитись, набуття таких якостей, як спостережливість, цілеспрямованість, відповідальність.Методичні рекомендації до проведення уроків «Людина – частина живої природи», керівник шкільного м/о («Гран-прі» в обласному конкурсі м/о в 2007-2008н.р.),

керівник гуртка «Довкілля»9.

Байталюк

Олена

Вікторівна

ЗОШ № 5

Тема досвіду:

Інтелектуальна гра як засіб пізнавальної активності молодших школярів ”


Анотація досвіду:

Гра, як активна форма пізнання навколишньої дійсності, дає можливість прищепити учням інтерес до навчання. Через гру відбувається практичне, дієве засвоєння знань. Олена Вікторівна впевнена, що в початкових класах тільки гра дає змогу легко привернути увагу і тривалий час підтримувати в учнів інтерес до важливих і складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу всіх учнів не завжди вдається. Гра допомагає розвивати творчу уяву та творчі здібності дитини.
Друк у газеті

«Освіта Буковини»,

виступи на міських м/о


10.

Свінціцька

Людмила

Іванівна

ЗОШ № 6

Тема досвіду:

Педагогічні засади розвитку говоріння молодших школярів ”


Анотація досвіду:

Вчитель працює над розробкою власних педагогічних засад розвитку говоріння молодших школярів. На уроках вміло поєднує особистий досвід, наробки з педагогічними методиками та технологіями відповідно до тематики ситуативного спілкування. Для підтримки дитячої активності й розвитку говоріння використовує проектувальну технологію, інтерактивні технології, розвиток критичного мислення. Людмила Іванівна створила систему методичного забезпечення з розвитку говоріння.
Програма курсу «Вчимося спілкуватися» для 1-4 класів, посібники «Формування діалогічного мовлення на уроках читання в 3, 4 класах», лауреат ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008», друк у «Початковій школі», «Початковій освіті» 2009р., друк у «Освіті Буковини» 2010р.

11.

Казимір

Людмила

Василівна

ЗОШ № 6

Тема досвіду:

Управління творчою діяльністю учнів. Розвиток критичного мислення ”


Анотація досвіду:

Людмила Василівна вміло поєднує в педагогічній діяльності як традиційні. так і нетрадиційні форми та методи роботи. В її педагогічному арсеналі – різноманінті типи уроків, проблемно-пошукові ситуації, диференційоване навчання. Для підтримки дитячої активності використовує проектувальну технологію, розвитку критичного мислення. Щоб зробити процес навчання цікавим для кожної дитини, вчителька використовує прийом «випереджальної багатолінійності». Керуючи креативною діяльністю школярів, комплексно підтримує і батьківську дієвість через педагогічну просвіту, залученням до проведення годин спілкування, свят, екскурсій тощо.
Співавтор курсу «Вчимося спілкуватися», виступ на міських педчитаннях, присвячених 90-річчю з дня народження В.Сухомлинського, 2008р., член міської творчої групи вчителів початкових класів, друк у «Крайовій освіті», «Освіті Буковини» (2008, 2009, 2010), відкриті уроки для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО

12.

Якобенко

Лариса

Василівна

ЗОШ № 6

Тема досвіду:

Педагогічні технології створення ситуації успіху в навчанні молодших школярів ”


Анотація досвіду:

Лариса Василівна володіє системою методів, прийомів педагогічної підтримки, за якої всі учні неодноразово переживають почуття успіху. Ресурсом для досягнення позитивних результатів є врахування індивідуальних особливостей учнів, опора на власні сили дитини, її внутрішній потенціал. Ситуацію успіху педагог перевтілює з прийому в педагогічну умову навчальної діяльності, змінюючи позицію учня в навчальному процесі: з пасивного об’єкта на суб’єкт, творця навчальної діяльності, впевнену особистість. Обов’язковими суб’єктивними умовами руху до успіху в навчанні вважає: внутрішню готовність учня до самостійного аналізу й оцінення своїх вчинків, до саморегуляції поведінки, наявність потреб у розвитку і досягненнях, усвідомлення учнем самооцінки, позитивну мотивацію навчання, позитивний емоційний стан особистості, переконання, що успіх залежить від затрачених сил, усвідомлення школярем відповідальності за свій успіх.
Виступ на науково-практичних конференціях „Талант і елітарність”, «Видатні педагоги Буковини: погляд крізь сучасність», 2010 р., друк у «Освіті Буковини», 2009 р., співавтор посібника «Формування діалогічного мовлення на уроках читання в 3 класі» та програми курсу «Вчимося спілкуватися»


13.

Косар

Лариса

Леонтіївна

СШ І ступеня

№ 7


Тема досвіду:

Нести радість пізнання”


Анотація досвіду:

Завдання вчителя – дати кожному зі своїх вихованців можливість пережити радість досягнення, зрозуміти свої можливості, повірити в себе. Адже весь зміст співробітництва вчителя з учнем криється в радощах, які воно дає. Лариса Леонтіївна будує навчальний процес так, щоб дитина, виконуючи навчальне завдання, отримала цікавий, оригінальний результат, який відкриє їй нову перспективу пізнання.
Авторські програми: „Історія української культури”, “Дитяча світова література”,

друк в нформаційно-методичному журналі „Сільська школа України”14.

Дудчак

Мирослава Степенівна

СШ І ступеня

№ 7


Тема досвіду:

Формування комунікативної компетенції в молодших школярів”


Анотація досвіду:

Життя висунуло новий суспільний запит на розвиток творчої особистості школяра, який здатний генерувати оригінальні ідеї, креативно мислити, приймати нестандартні рішення, володіти життєвими іж предметних. Комунікативна компетенція – необхідна умова життєтворчості школяра – вважає Мирослава Степанівна. Адже вміння спілкуватись повинно стати невід’ємною рисою життя людини ХХІ століття, а розвиток мовлення має набути статусу провідного принципу навчання рідної мови. Суть досвіду полягає у створенні оптимальних умов для формування мовленнєвої діяльності молодшого школяра, розвитку його мовленнєвих здібностей. А це є іж предме для самопізнання, саморозвитку та самовираження у майбутньому, засобом формування особистості нового типу. Форми, засоби і методи роботи вчительки різноманітні, але всі вони підпорядковані єдиній меті – формуванню комунікативної компетенції в молодших школярів, прищепленню їм навичок культури спілкування, розширенню кругозору.
Методичні рекомендації по організації уроків з формування комунікативної компетенції молодших школярів.

Збірка дитячих творів „Джерельце”15.

Губчак

Марія

Георгіївна

СШ І ступеня

№ 7


Тема досвіду:

Духовне становлення особистості учня, створення умов для самореалізації у різних видах діяльності ”


Анотація досвіду:

Пробуджувати бажання творити добро, прищеплювати любов до витоків рідної мови, до національних святинь – такі виховні завдання ставить перед собою вчитель. А також розвивати в учнів уяву, творчість, вміння висловлювати свої думки чітко, вмотивовано, пропускаючи все через себе, через душу. Її уроки побудовані так, щоб діти відчували себе дослідниками, мали змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину.
“Історія української культури” (методичні рекомендації до уроків),

методичний посібник для учнів 2 класу “Творчі вправи, диктанти та тести з української мови”, виступ на міських педчитаннях, присвячених 90-річчю з дня народження В.Сухомлинського, 2008р.16.

Стрембіцька

Раїса

Іванівна

СШ І ступеня

№ 7


Тема досвіду:

Використання інтерактивних методів навчання молодших школярів як засіб демократизації шкільної освіти ”


Анотація досвіду:

На своїх уроках Раїса Іванівна використовує такі прийоми, які створюють проблемні ситуації, викликають в учнів інтерес до змісту знань та процесу їх отримання. На думку вчителя, використання технологій інтерактивного навчання підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.
Виступ на науково-практичній конференції „Талант і елітарність”, 2009 р.,

друк у “Початковій школі”, “Крайовій освіті”17.

Нагнибіда

Лілія

Веніамінівна

СШ І ступеня

№ 9


Тема досвіду:

Уроки розвитку зв’язного мовлення в початковій школі”


Анотація досвіду:

В основі її досвіду – система методів і прийомів розвитку зв’язного мовлення, створення мовного середовища. Вчитель творчо підходить до впровадження сучасних форм і методів роботи з учнями з даного питання, розробила систему вправ з розвитку зв’язного мовлення.
Збірка „Навчання мовленнєвої діяльності в початковій школі”, 2006р.,

друк у „Крайовій освіті”18.

Ахтимійчук

Марія

Тодорівна

СШ І ступеня

№ 9


Тема досвіду:

Гуманістична і творча спрямованість навчального процесу”


Анотація досвіду:

Вчитель створює на уроках умови для виявлення пізнавальної активності дітей шляхом використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, створення проблемних ситуацій, атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу, вмінням стимулювати учнів до висловлювань, не боячись помилитись. Марія Тодорівна забезпечує школярам отримання позитивних емоцій, задоволення їхніх природних потреб в пізнанні навколишнього світу. Таке навчання приносить дітям насолоду.
Виступ на науково-практичній конференції „Талант і елітарність”, 2003 р.,

співавтор методичних рекомендацій “Актуальні аспекти екологічного виховання молодших школярів”, стаття в посібнику «Гендерне виховання в початковій школі», Чернівці, 2008р.;

керівник міського м/о вчителів 3-х класів,


19.

Курущак

Любов

Василівна

СШ І ступеня

№ 9


Тема досвіду:

“Українознавча орієнтація молодших школярів на уроках та в позаурочний час”


Анотація досвіду:

Велику увагу вчитель приділяє формуванню національної свідомості школярів, любові до рідної землі, народу, оволодінню українською мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу. У своїй роботі використовує прийоми диференційованого навчання, метод пошукової бесіди, проблемно-пошукові завдання, створює педагогічні ситуації спілкування на уроці, які дозволяють кожному учню проявити ініціативу, самостійність. У центрі уваги вчительки – особистість школяра, створення оптимальних умов для того, щоб дитина дізналася про себе, свій рід, свій народ, свою Україну, Землю.
Виступ на науково-практичній конференції „Талант і елітарність” (2003р.),

авторська програма “Кобзарева світлиця”, друк у “Початковій освіті” 2003р. та “Крайовій освіті”, стаття в посібнику «Гендерне виховання в початковій школі», Чернівці, 2008р., виступ на міському семінарі-практикумі 2007р.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка