Зразок оформлення тез доповідей І. І. Іванов1, П. П. Петров2 дослідження фізико-хімічних властивостей чорноземів лісопокращених степової зони україниСкачати 62.43 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір62.43 Kb.
Конференція буде проходити в заочній формі. Тези приймаються за електронною адресою ecoforest@ua.fm до 30.09.2016 р. З надісланих тез буде сформовано збірник в PDF-форматі, який буде надіслано авторам на електронні адреси, надані під час реєстрації. Вартість публікації тез –
30 грн. (оплата здійснюється на картку ПриватБанку: Горбань Вадим Анатолійович,
5168 7423 5342 3779). Для підтвердження сплати необхідно надіслати копію чеку на електронну адресу, зазначену вище.

Мова тез – українська, російська, англійська. Обсяг тексту – 1–3 повні сторінки формату А4. Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – TimesNewRoman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0. Тези оформлюються без списку літератури. Можливе включення в текст тез таблиць, вміст яких друкують 12 кеглем. Зразок оформлення наведено нижче.

Текст тез повинен бути ретельно перевірений. За зміст та якість наданих тез відповідає автор.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і авторам не повертаються.

Найкращі роботи у вигляді статей можуть бути надруковані у наукових фахових журналах «Екологія та ноосферологія» (uenj.cv.ua), «Ґрунтознавство» (ussj.cv.ua), а також міжвузівському збірнику наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» (www.steppeforestry.dp.ua).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

УДК 631.4

І. І. Іванов1, П. П. Петров2

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЧОРНОЗЕМІВ ЛІСОПОКРАЩЕНИХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ


1Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,
м. Дніпропетровськ, Україна, ivan@gmail.com

2ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»,
м. Харків, Україна, petro@i.ua

Як відомо, в умовах степової зони під штучними лісовими насадженнями формуються особливі ґрунти – чорноземи лісопокращені (Стадниченко, 1955), які відрізняються рядом властивостей від зональних чорноземів звичайних…


ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я та по батькові ­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

Науковий ступінь ___________________________________________________________________

Вчене звання _______________________________________________________________________

Посада ____________________________________________________________________________

Організація (назва, поштова адреса) ___________________________________________________

Назва доповіді _____________________________________________________________________

Назва секції _______________________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

прос. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, Україна, 49010.

Відповідальний секретар конференції –

кандидат біологічних наук, доцент Горбань Вадим Анатолійович,

тел.: +38-050-362-45-90, e-mail: ecologgrunt@yahoo.com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ

СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
25–27 жовтня 2016 р.

Дніпропетровськ

2016

КЕРІВНИЦТВО ОРГКОМІТЕТУ
Білова Н. А. доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної експертизи Університету митної справи та фінансів.

Голубець М. А. академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, почесний директор Інституту екології Карпат НАН України.

Зверковський В. М. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Парпан В. І. – доктор біологічних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака Держлісагентства України та НАН України.

Пахомов О. Є. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Поляков М. В. член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор ДНУ ім. О. Гончара.

Радченко В. Г. – академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту еволюційної екології НАН України.

Ray J. G. – доктор біологічних наук, професор, Університет Махатми Ганді (Індія).

Recio Espejo J. M. – доктор біологічних наук, професор, Університет Кордоби (Іспанія).

Ситник К. М. – академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, почесний директор Інституту ботаніки ім. М. Г. Гришка НАН України.

Травлєєв А. П. – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. – академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, Інститут еволюційної екології НАН України.
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Бобильов Ю. П. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Гассо В. Я. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології та екології ДНУ
ім. О. Гончара.

Горбань В. А. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара (відповідальний секретар конференції).

Дубина А. О. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Іванько І. А. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара.

Котович О. В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Лісовець О. І. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Масюк О. М. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Мицик Л. П. – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Стрижак О. В. – кандидат біологічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара.

Цвєткова Н. М. – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Яковенко В. М. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

Якуба М. С. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О. Гончара.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції «Екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони України», яка відбудеться 25–27 жовтня
2016 р. на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Кліматоп – абіотичний компонент лісових біогеоценозів.

2. Едафотоп – підсумковий компонент лісових біогеоценозів.

3. Фітоценоз – продуцентний компонент лісових біогеоценозів.

4. Зооценоз – консументний компонент лісових біогеоценозів.

5. Мікробоценоз – редуцентний компонент лісових біогеоценозів.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Екологічні особливості кліматопів лісових біогеоценозів в умовах степу України.

2. Екологічні функції та властивості едафотопів лісових біогеоценозів степової зони України.

3. Екологічні дослідження стійкості та функціонування лісових фітоценозів степу.

4. Екологічна роль та біорізноманіття зооценозу лісових біогеоценозів степу України.

5. Екологічні дослідження особливостей мікробоценозів лісових біогеоценозів степів.

6. Охорона, захист та підвищення родючості чорноземних ґрунтів.

7. Боротьба з опустелюванням степової зони України.

8. Лісова рекультивація порушених земель степової зони.

9. Різноманіття рослинності лісових біогеоценозів степової зони України.

10. Лісові екосистеми заповідних та природоохоронних територій степової зони України.

11. Лісомеліорація степового середовища.

12. Лісоаграрні комплекси с системі раціонального землевпорядкування степової зони.13. Проблеми раціонального лісовпорядкування в умовах степової зони України.

14. Пірогенні сукцесії та лісове господарство після лісових пожеж.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка