Звіт директора харківської загальноосвітньої школиі-ііі ступенів №105 харківської міської ради харківської області теплової наталії анатоліївни за 2014\2015 навчальний рікСторінка1/4
Дата конвертації06.03.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4


ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 105 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕПЛОВОЇ НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ

ЗА 2014\2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2005 № 1/9-189, згідно з річним планом роботи школи, з метою забезпечення прозорості, вiдкритості i демократичності управлiння навчальним закладом; стимулювання впливу громадськостi на прийняття та виконання вiдповiднихрiшень у сферiуправлiння школою, оприлюднення змісту своєї діяльності перед педагогічним колективом та громадськістю надаетьсязвіт директора школи за 2014/2015 н.р.

Персональний внесок у підвищення рівня органiзацiї навчально-виховного процесу у ХЗОШ № 105

Директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду керується Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.Загальні відомості про навчальний заклад

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської області розташована за адресою:

61058, м. Харків

вул. Данилевського, 36

тел. (057) 705-11-83

* Статут зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради від 27.04.2011 р., реєстраційний

№ 14801050005003235

* Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 174031 видано виконкомом Харківської міської ради від 20.11.1995р.

* Ідентифікаційний код: 24270282

* мова навчання – українська.1. Виконання функціональних обов’язкiв щодо забезпечення обов’язковостi загальної середньої освiти (охоплення навчанням дiтейшкiльноговiку, продовження навчання випускникiв 9-х класiв у порiвняннi за останнi 3 роки)

Для забезпечення своєчасного, якісного обліку дітей шкільного віку, на виконання ст. 53 Конституції України, пп. а-2, б-4, б-7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 № 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК (один раз на рік) «Звіт про кількість дітей шкільного віку», розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», п. 4.2.4 Положення про Департамент освіти Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.11.2010 № 07/10 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 31.10.2014 № 191 «Про підсумки роботи щодо обліку дітей шкільного віку та перевірки роботи адміністрацій шкіл щодо виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», від 11.03.2015 № 43 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2015 році», наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради Харківської області від 23.03.2015 № 57 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2015 році» з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у школі була проведена відповідна робота.

Станом на 01.09.2014 року загальна кількість дітей та підлітків у мікрорайоні школи складає 967, що на 20 осіб більше, ніж у 2013 році.

Динаміка змін на території обслуговування школи


Навчальний рік


Всього на території обслуговування


З них 6-річки

У №105 школі

У школах району

У школах міста

Інваліди

ПТНЗ

Технікуми, коледжі та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Вдома (індивідуальна форма навчання)

2014/2015

967

17

51

597

319

1

5

30

9

Спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи, проте кількість дітей, які вступають до школи з мікрорайону залишається майже незмінною. Учні мікрорайону школи навчаються у школах міста, спеціалізованих навчальних закладах, школах з російською мовою навчання. Найбільше учнів навчається у школах Дзержинського, Ленінського та Київського районів. Одна дитина не підлягає навчанню за станом здоров`я. З року в рік збільшується кількість шестирічок, яких батьки не віддають на навчання. Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів, які навчаються у приватних школах: авторська школа Бойко, ліцей «Професіонал», гімназія «Очаг».Стан і розвиток шкільної мережі за останні 3 роки

Чисельність першокласників за останні 3 роки

Середня наповнюваність учнів у класі за останні 3 роки:

2012/2013 н.р. – 26,77;

2013/2014 н.р. – 29,73;

2014/2015 н.р. – 29,73.

Головним завданням школи є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам особистості та суспільства. Якість освіти – це педагогічна категорія, що характеризує ступінь відповідності стану системи та результативності процесу освіти державному замовленню на рівень освіченості та вихованості підростаючого покоління.

Підсумки 2014/2015 н.р. у порівнянні з останніми трьома роками засвідчили стабільні показники якості навчальних досягнень учнів.

У 2014/2015 навчальному році 2 учні закінчили 9-й клас з відзнакою, 7 учнів отримали похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів та 20 учнів школи відзначені похвальними листами.
Учні, які нагороджені похвальними листами

Учні, які нагороджені похвальними грамотами

Учні, 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою

Учні, які нагороджені золотою та срібною медалями

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

21

25

24

20

-

12

7

7

4

-

1

2

-

3

-

3

Рівень якості освіти визначається шляхом оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. Найбільш показовими є результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та державної підсумкової атестації (ДПА).

Простежується тенденція до підвищення рівня результативності підготовки учнів до державної підсумкової атестації.

Участь учнів у пробному ЗНО та основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року була організована відповідно до чинних вимог.У 4-А класі ДПА складали з математики, української мови (читання), української мови.

Результати державної підсумкової атестації 2014/2015 навчального року

випускників 4-А класу ХЗОШ №105

предмет

Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах

Кількість учнів,

які були відсутні на ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал з предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

за станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий


матем.

31

0

0

0

4

20

7

8,41

Дурнєва І.П.

спеціаліст

укр. чит.

31

0

0

0

0

16

15

9,06

Дурнєва І.П.

спеціаліст

укр. мова

31

0

0

0

2

16

13

9,09

Дурнєва І.П.

спеціаліст

Відповідно маємо такий розподіл успішності за рівнями:
Порівняльна характеристика результатів ДПА учнів 4-А класу та результатів річного оцінювання


Предмет

Українська мова

Математика

Українське читання

Результат

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Оцінки підтвердили

13

43

16

52

16

52

Оцінки знизили

7

22

5

16

11

35

Оцінки підвищили

11

35

10

32

4

13

У порівнянні з попереднім роком якість знань з української мови, математики та українського читання підвищилась.


Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 4-го класу виявив, що найвищий рівень знань учні 4-го класу показали з українського читання.
Результати державної підсумкової атестації учнів 9-А класу

У 9-А класі учні складали ДПА з української мови, математики, географії. Звільнена за станом здоров'я одна учениця.Результати

річного оцінювання 2014/2015 навчального року

випускників 9-А класу ХЗОШ № 105

предмет

Кількість учнів 9-х класів за списками класних журналах

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

Середній бал по предмету

за результатами річного оцінювання

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

початковий

середній

достатній

високий

українська мова

29

0

14

11

4

7,22

Буряк Г.І.

вища

математика

29

0

11

16

2

7,05

Зуб А.В.

вища

географія

29

0

3

18

8

8,4

Суворова О.В.

вища


Результати

державної підсумкової атестації 2014/2015 навчального року

випускників 9-А класу ХЗОШ № 105

предмет

Кількість учнів 9-х класів за списками класних журналах

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

За станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий


українська мова

29

1

0

0

14

10

4

6,9

Буряк Г.І

вища

математика

29

1

0

0

13

10

5

6,89

Зуб А.В.

вища

географія

29

1

0

0

1

17

10

8,64

Суворова О.В.

вища

Найвищі результати учні 9-А класу отримали на ДПА з географії (середній бал - 8,64), найнижчий результат - ДПА з математики (середній бал - 6,89). Результати ДПА низького рівня відсутні.


Отже, у більшості учнів сформовані основні навчальні уміння з предметів.

Спостерігається позитивна динаміка зменшення відсотка учнів, що навчаються на середньому рівні за рахунок збільшення чисельності учнів високого та достатнього рівнів навчальних досягнень.

Спостерігається розбіжність між середнім балом з ДПА та річним балом.


Порівняльна характеристика результатів ДПА та річного оцінювання учнів 9-А класу

Предмет

Українська мова

Математика

Географія

Результат

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Оцінки підтвердили

19

65,51

21

72,43

15

57,21

Оцінки знизили

6

20,68

3

10,34

4

13,79

Оцінки підвищили

4

13,81

5

17,23

10

29

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-А класу

На кінець 2014/2015 навчального року відповідним стандартом освіти оволоділи 35 учнів.

Учні 11-х класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію: два учні звільнені від ДПА за станом здоров’я.

Результати

державної підсумкової атестації 2014/2015 навчального року

випускників 11-А класу ХЗОШ № 105


Клас

З предмета

Профіль навчання

Кількістьучнів, якіскладали ДПА

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПАПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

за станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий


11-А

з англійської мови

Інформаційно-технологічний профіль

22

2

0

0

1

9

10

9,45

Литвиненко В.М.,

Фролова І.І.ІІ категорія,

І категоріяз української мови

Інформаційно-технологічний профіль

35

2

0

2

13

11

7

7,2

Четверікова С.В.

вища

з біології

Інформаційно-технологічний профіль

10

0

0

0

1

7

2

8,80

Рибалко Л.Д.

спеціаліст

з математики

Інформаційно-технологічний профіль

16

1

0

0

2

7

6

8,66

Терновська Ю.М.

І категорія

з Історії України


Інформаційно-технологічний профіль

22

1

0

0

1

11

9

9,05

Корнієнко В.В.

вища

Найкращі результати учні 11-А класу отримали з англійської мови (середній бал - 9,45), найнижчий результат - ДПА з української мови (середній бал - 7,20).Порівняльна характеристика результатів ДПА учнів 11-А класу та річного оцінювання

Предмет

Українська мова

Математика

Англійськамова

Біологія

Історія України

Результат

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Оцінки підтвердили

17

48,57

12

75,00

15

68,18

5

50,00

8

36,36

Оцінки знизили

11

31,42

3

18,75

0

0

0

0

1

4,55

Оцінки підвищили

7

20,01

1

6,25

7

31,81

5

50,00

13

59,09

Протягом 2014/2015 навчального року за індивідуальною формою навчалися 6 учнів, з яких 4 є учнями з особливими потребами.Клас

1-А

2-А

3-А

4-А

5-А

6-А

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

Всього

Чисельність учнів1
1

1
1
2
6
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка