Звіт директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області про свою діяльність за 2013/2014 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістюСкачати 351.8 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір351.8 Kb.
Звіт

директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області

про свою діяльність за 2013/2014 навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013/2014 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І. Підсумки навчально-виховної роботи в 2013/2014 н.р.

В 2013/2014 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялась якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої молоді, створенню належних умов для учасників навчально-виховного процесу, реалізації районних освітянських програм, питанням виховної роботи, покращення навчальної і матеріально-технічної бази школи.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього таких дітей – 126, із них шкільного віку – 84, дошкільного віку – 42.

Під час аналізу даного питання з'ясовано, що батьки віддають дітей до навчального закладу найчастіше виключно з міркувань віддаленості від місця постійного проживання до навчального закладу. Так, діти сіл Червоний Дінець і Лисогірка відносяться до мікрорайону Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, але освіту здобувають в Левківській ЗОШ І-ІІІ ст., яка знаходиться ближче. Однак необхідно зазначити, що протягом чотирьох останніх років кількість учнів на території обслуговування збільшується.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

З 01.02.2014 року в школі було організовано заняття групи короткотривалого перебування дітей старшого шкільного віку, які проводилися щочетверга протягом 1 години вчителем початкових класів Зеленською О.Ю. за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт». Заняття відвідувало 7 дошкільнят. З метою надання батькам методичної допомоги було обладнано куточок «Для вас, батьки».

Педагогічний колектив школи провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2013/2014 н. р. в закладі було відкрито 8 класів, із них 1-4-х класів - 3 класи,6-9-х класів - 4 класи, 10-11-х класів — 1 клас. Мова навчання – українська. Станом на 05.09 кількість учнів становила 55 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах становить 6,9 осіб, що значно менше порівняно з попередніми роками.Стан шкільної мережі

Шкільна мережа

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Кількість класів на початок навчального року

8

7

8

Кількість учнів на початок навчального року

57

59

55

Середня наповнюваність

7,2

8,4

6,9

Охоплення профільним навчанням

-

5

5

Організація індивідуального навчання

1

1

-

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається переважно у зв'язку з закінченням 9, 11 класів (81%).Рух учнів 2013/2014 н. р.

Учнів за мережею на 05.09

Прибуло учнів

Усього вибуло учнів

Місце вибуття

Учнів за мережею на кінець навчального року

Випущено із 9, 11 класів

По Ізюмському району

По Харківській області

По Україні

Інші причини
55

2

16

13

-

2

-

1

41

У 2013/2014 н. р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити та творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Систематично здійснювали моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

За підсумками 2013/2014 н. р. із 55 учнів 1-11-х класів:

5 учнів 1-го класу оцінено вербально;

50 учнів 2-11-х класів атестовано;

42 учні переведено до наступного класу;

13 учнів випущено із 9-, 11-х класів;

Випускниця 11 класу нагороджена похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні предмета іноземна мова (німецька)».

Відповідно до результатів успішності учнів 2013/2014 н. р. з предметів інваріантної складової робочого навчального плану можна зробити висновок, що середній бал із цих предметів порівняно з минулими роками знизився. Відсутні учні, які навчаються повністю на високому рівні.

В 2013/2014 навчальному році для проходження ДПА за курс базової загальної середньої освіти допущено 8 учнів 9 класу, звільнених не було та за курс повної загальної середньої освіти 5 учнів 11 класу, звільнених не було.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. У школі створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота школи в 2013/2014 навчальному році була спрямована на реалізацію районної програми «Обдарована молодь» та розвиток духовної, інтелектуальної, творчої особистості. З цією метою в школі щорічно оновлюється та поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2013/2014 навчальному році він нараховує 12 учнів.

У школі створена система роботи з обдарованими учнями та умови для залучення учнів до участі в різних етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, роботи в МАН, участі в турнірах, конкурсах, фестивалях, конференціях.

Відповідно до плану роботи ШМО в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, визначено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад.В листопаді-грудні учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і показали такі результати:

Динаміка рейтингу участі Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ст.. ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2013/2014 навчального року

Навчальний рік

Трудове навчання

Рос. мова і література

Географія

Математика

Англійська мова

Німецька мова

Хімія

Фізика

Біологія

Українська мова і література

Інформаційні технології

Екологія

Історія

Економіка

Астрономія

Інформатика

Правознавство

Педагогіка і психологія

Фізична культура і спорт

місце

2012/2013 н.р.

18

13

12

10

0

1

7

13

2

10

8

11

13

15

11

2

15

11

11

10

2013/2014 н.р.

18

10

4

16

0

1

14

18

16

17

18

14

14

18

14

18

18

2

3

14

Динаміка

0

-3

-8

+6
0

+7

+5

+14

+7

+10

+3

+1

+3

+3

+16

+3

-9

-8

+4


Динаміка змін призових місць команди школи за результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад


№ п/п

ЗНЗ

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

Динаміка

1

Іванчуківська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

10

14

+4

І місце в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з німецької мови посів учень 9 класу Ворошило Ярослав.

ІІ місце в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін з німецької мови посіла учениця 11 класу Мантула Катерина.

ІІ місце в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін з педагогіки та психології посіла учениця 11 класу Мантула Катерина.

ІІ місце в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з фізичної культури посіла учениця 11 класу Максименко Яна.

Покращила свої результати команда на олімпіадах з російської мови та літератури, географії, педагогіки і психології, фізичної культури. Погіршилися результати у команди на олімпіадах з української мови та літератури (17 місце), з історії (13 місце), з математики (16 місце), хімії (14 місце), біології (16 місце).

Слід зазначити, що не на належному рівні проводиться робота з обдарованими учнями вчителями математики, біології. Учні школи не прийняли участь в олімпіадах з фізики, інформатики, астрономії (вчитель Лєвіщев Д.М.), з економіки, правознавства (вчитель Владикін В.П.), з трудового навчання (вчителі Скрипник М.А. та Дудник О.В.), з екології (Іванчук-Ягодкіна Ю.О.). Саме низький рівень участі (не прийнято участь в олімпіадах з 7 предметів, що складає майже 40%) в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін негативно вплинув на загальний рейтинг команди

В грудні 2012 року 2 учні школи брали участь в І (районному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України. За підсумками І етапу призові місця посілиз/п


ПІБ учня

Клас

Секція

Місце

ПІБ наукового

керівника1

Мантула Катерина

11

Педагогіка

І

Владикін В.П.

2

Михайліченко Лариса

9

Всесвітня історія

І

Владикін В.П.

Роботи Михайліченко Лариси та Катерини Мантули допущені до участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу.

За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН учениця 11 Мантула Катерина здобула ІІІ місце (Секція «Педагогіки». Тема роботи «Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі на прикладі шкільної газети»).

В 2013/2014 навчальному році учні школи брали участь в різноманітних конференціях, конкурсах, турнірах та змаганнях.

Протягом року учні школи були активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Геліантус», Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко», Всеукраїнської гри з української мови «Соняшник», Конкурсі з російської мови «Лукоморье», Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України», обласного конкурсу «Барви Слобожанщини».

За підсумками навчального року учениця 11 класу Мантула Катерина стала лауреатом премії Президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» народного депутата України В.Остапчука в галузі освіти і науки.

У ЗНЗ була проведена робота з підготовки до ЗНО-2014 року: 1. Розроблено інформаційний куточок «Пробне ЗНО 2014» з використанням матеріалів про предмети ЗНО, контактними телефонами інформаційної служби, електронною поштою, адресою сайту та адресою ХРЦОЯО;

 2. Серед випускників розповсюджено поліграфічну інформацію щодо пробного ЗНО-2014;

 3. Проведено урок інформатики у 11 класах з використанням методичних рекомендацій, розміщених на сайті ХРЦОЯО www.zno-kharkiv.org.ua у розділі “Адміністрування»;

 4. Проведено батьківські збори в 11 класах за відповідною тематикою;

 5. Проведено тренувальні тести з ЗНО вчителями школи.

Адміністрацією школи постійно здійснюється контроль за роботою з підготовки до ЗНО.

Систематично надаються інформації до відділу освіти про підсумки роботи з підготовки до ЗНО.

Таким чином, робота з підготовки до ЗНО у ЗНЗ проводиться стабільно успішно. Проте, слід зазначити, що необхідно

- посилити контроль з боку адміністрації за оформленням та поточним наповненням куточків ЗНО у навчальних кабінетах.

На 2014/2015 навчальний рік планується:

- підвищити рівень внутрішкільного контролю за проведенням уроків;

- продовжити співпрацю з ВНЗ з метою повного охоплення випускників навчанням.

ІІ.Кадрове забезпечення
У 2013/2014 навчальному році в школі працювало 16 вчителів, у тому числі директор, 2 заступника директора з навчально-виховної роботи, 0,25 практичного психолога, 0,5 бібліотекаря.

93,75 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту. 1 вчитель має середню спеціальну освіту.

Педагогічний стаж працівників складає:


 • до 3 років - 2 вчителя;

 • від 3 до 10 років – 3 вчителя;

 • від 10 до 20 років – 4 вчителя;

 • 20 років і більше – 8 вчителів.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 3 особи;

 • «спеціаліст І категорії» - 8 осіб;

 • «спеціаліст ІІ категорії» - 3 особи;

 • «спеціаліст» - 2 особи.

Педагогічні звання мають:

 • “Вчитель-методист” - 1 вчитель;

 • “Старший вчитель” - 1 вчитель.

Знаком “Відмінник освіти України” нагороджено 1 вчителя.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами.

Із загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу 4 учителі-чоловіки (25%).

1 педагогічний працівник (вчитель початкових класів Платонова Ю.А.) здобуває вищу педагогічну освіту в Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

За навчальний рік звільнився 1 педагогічний працівник у зв’язку з виходом на пенсію. Плинність педкадрів у школі за 2013/2014 н. р. складає 6%.

На виконання статті 57 Закону України «Про освіту» 2013/2014 н. р. педпрацівникам в повному обсязі здійснювалися: • виплати та надбавки за вислугу років;

 • виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного окладу (ставки) під час надання педпрацівникам щорічної відпустки;

 • завідування кабінетом;

 • виплати щороку грошової винагороди в межах фонду заробітної плати;

На достатньому рівні в ЗНЗ ведеться допрофільна підготовка та профільне навчання учнів.

В школі наявні всі необхідні документи щодо організації профільного навчання. Розроблені заходи по впровадженню профільного навчання. Навчання у 11 класі здійснюється за технологічним профілем. Профіль навчання вибраний враховуючи інтереси учнів та рівень їх навчальних досягнень з базових дисциплін. Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов'язаний вибір майбутньої професії. Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази.

Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 8-9 класах по 1 годині на тиждень та факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» у 6 класі 1 година на тиждень.

Виділяється 1 година на тиждень на вивчення в11 класі факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» та 2 години на тиждень на вивчення факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

На реалізацію допрофільної підготовки, задоволення освітніх запитів учнів виділено: 0,5 години та тиждень на вивчення курсу «Подільність цілих чисел», 1 година на тиждень на вивчення курсу «Хімія у побуті», 1 година на тиждень на вивчення курсу «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» у 8 класі; 0,5 години на тиждень на вивчення курсу «Орігаметрія» в 9 класі.

З метою ознайомлення молодших школярів з географічними, історичними і культурними аспектами 27 країн, що входять до Європейського Союзу, сприяння осмисленню учнями умов побудови об’єднання країн на дружній основі відведено 1 година на тиждень на вивчення курсу «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу» у 4 класі.

З метою розвитку здібностей учнів, з урахуванням інтересів і потреб відведено 1 година на тиждень на індивідуальні та групові заняття у 4 класі.Програми з факультативних курсів та курсів за вибором наявні.

Відповідно до робочого навчального плану вчителі самостійно добирають підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерство освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання навчального плану відповідно до профільності навчання.

Навчальні заняття в профільних класах проводяться як в основній традиційній формі - уроку так і у вигляді лекцій, семінарських і лабораторно практичних занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій.

Велику допомогу в організації допрофільного та профільного навчання надає практичний психолог Какуля І.А. Протягом 2013/2014 навчального року проведено зустрічі учнів старших класів та представниками Ізюмського профліцею, Ізюмського аграрного ліцею, Харківського державного університету механізації та електрифікації сільського господарстів, Харківського національного аграрного університету. Знайомимо батьків з регіональними навчальними закладами (ліцеями, коледжами, технікумами).

Угоди про співпрацю укладені з Ізюмським професіональним ліцеєм, Харківським державним університетом механізації та електрифікації сільського господарства, Харківським національним педагогічним університетом імен Г.С.Сковороди (згідно угоди спільно з ХНПУ на базі школи створено кафедру регіоналістики). У рамках співпраці передбачається проведення анкетування серед учнів 9-х, 11-х класів, проведення профорієнтаційних бесід і організації екскурсій.

Відстеження напрямів профільного вибору випускників школи минулих років засвідчило, що 7,7% обрали сільськогосподарські професії, 23,1% - технічні, 30,8% - педагогічні. Простежуючи динаміку вибору профілю навчання, починаючи з 2006 року, домінуючим є універсальний.

В 2013 році продовжили навчання після 11 класу в ВНЗ та технікумах

80% учнів (2012 році – 80% учнів, і в 2011 році - 100%).

Школа постійно співпрацює з батьками та громадськістю села, вивчає запити батьків шодо необхідності ведення профільного навчання, залучаємо батьків до позакласної роботи з профорієнтації, проводимо консультації та тренінги для впровадження профільного навчання. В школі є комп'ютерний клас, кабінет фізики, біології, німецької мови, історії. Адміністрація школи працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів. Ефективно використовується комп'ютерна техніка.


Таким чином, робота в данному напрямку у Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться на достатньому рівні. Проте, слід зазначити, що необхідно:

- посилити контроль з боку адміністрації за станом викладання предметів профільного напрямку;

- забезпечити підготовку кадрів для викладання в профільних та допрофільних класах шляхом проходження педагогічними працівниками відповідних курсів та спецкурсів.

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами

У 2013/2014 н. р. методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовано на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 02.09.2013 № 108 «Про організацію методичноїроботи в 2013/2014 н. р.», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну й індивідуальну діяльність, спрямовану на впровадження в практику досягнень науки та професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану роботи школи «Організація та здійснення методичної роботи з педагогічними кадрами».

Науково-методичну тему «Вдосконалення педагогічної та методичної майстерності вчителя, підвищення науково-теоретичного рівня викладацької діяльності», яку у 2013/2014 н. р. реалізували через виконання таких завдань:


 • формування менеджерської культури педагогів школи;

 • підвищення продуктивності діяльності всіх структур науково-методичної роботи в школі;

 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

 • розвиток науково-дослідної роботи;

 • покращення якісного складу працівників школи;

 • організацію роботи школи малодосвідченого вчителя;

 • удосконалення системи пошуку та розвитку обдарованих дітей;

 • упровадження системи моніторингу креативності учнів;

 • забезпечення умов розвитку обдарованих дітей;

 • вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду;

 • створення оптимальної системи викладання іноземних мов;

 • підготовку публікацій, методичних рекомендацій, авторських програм.

Оновлення роботи шкільної організаційно-методичної служби відбулося за напрямами:

 • створення бази сучасних нормативно-правових документів щодо розвитку освіти;

 • допомога вчителям в опануванні інноваційними методиками, активізаціі творчої ініціативи, розроблянні індивідуальних науково-методичних проблем;

 • розвиток системи психолого-педагогічного та науково-методичного консультування;

 • сприяння організації та проведенню шкільних творчих інтелектуальних змагань учнів;

 • широке інформування громадськості щодо інноваційних процесів та ефективного педагогічного досвіду в школі.

З метою цілеспрямованої роботи та з метою забезпечення колективного управління науково-методичною роботою в школі було створено методичну раду, до складу якої увійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об'єднань, практичний психолог, шкільний бібліотекар.

На засіданнях методичної ради обговорювали такі питання:

Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об'єднань, творчих, проблемних груп тощо) на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи.

Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою «Забезпечення якості освіти шляхом інноваційних підходів до навчання в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Про роботу ШМО.

Визначення змісту, форм підвищення кваліфікації педагогів у 2013/2014 н. р.

Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН.

Удосконалення навчально-виховного процесу на підставі сучасних технологій.

Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу.

Про підготовку до предметних тижнів.

Про підготовку до атестації вчителів.

Про підсумки участі учнів в шкільному етапі предметних олімпіад.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Отже, методична служба школи надала допомогу адміністрації під час проведення педагогічних рад:

Про підсумки діяльності школи у 2012/2013 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2013/2014 н.р..

Про організацію та проведення навчальної практики та навчальних екскурсій для учнів 5-8.

Про опрацювання Указу Президента України №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Про впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти

Круглий стіл «Навчання та виховання – нелегка справа»

Педагогічна дискусія «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»

Аналіз результатів І та ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін

Про порядок закінчення 2013/2014 н.р.

Вивчення професійної діяльності вчителів, які атестуються

Про стан роботи з предметів художньо-естетичного напрямку

Погодження робочого навчального плану

Про аналіз роботи з молодими вчителями

Про підготовку до державної підсумкової атестації

Про охоплення учнів 8-9-х класів поглибленим вивченням окремих предметів

Про випуск зі школи учнів 9,11 класу.

Погодження річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік

Про аналіз результатів ДПА

Про оформлення та видачу документів про освіту.

Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм

Всю роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога. Для цього забезпечувалося раціональне співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, педагогічних дискусій, панорам методичних ідей.

Педагогічні працівники школи успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності.


*Дані за І півріччя 2014 року
Слід відзначити, що збільшується показник проходження додаткових спецкурсів за бажанням педпрацівників. Отже, план підготовки педагогічних працівників перевиконано за рахунок проходження вчителями додаткових раніше незапланованих курсів.

Знизилась участь учителів школи в виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій. У 2014 році було подано 1 роботу на районну виставку-ярмарку педагогічних ідей і технологій (минулого року – 4) та на обласну виставку-ярмарку педагогічних ідей і технологій — 1 робота. На жаль, в цьому році жодна робота вчителя не стала переможцем на обласному рівні (минулого року – 3 роботи отримало дипломи лауреатів).

Результативною є видавнича діяльність педагогів та учнів школи протягом 2013/2014 н. р. Загалом було надруковано 7 статей, методичних розробок (Скрипник Н.І., Владикін В.П., Зеленська О.Ю., Решетняк Т.М., Караченцева Т.М.).

Також вчителі школи були активними учасниками наукових конференцій: «Краєзнавство і учитель» (м.Харків), «Богданівські читання» (м.Черкаси), «Етнопедагогіка: історія і сучасність» (м.Мозир, Білорусія), «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект» (м.Євпаторія).

22 лютого 2014 р. на базі історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди відбулася міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2014». Активними учасниками конференції стали учні та вчителі Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а саме – заступник директора з навчально-виховної роботи Владикін В.П., вчитель початкових класів Зеленська О.Ю., викладач предмету «Захист Вітчизни» Татарінов С.Ю., вчитель математики Караченцева Т.М., учениця 11 класу Мантула К., учениця 9 класу Михайліченко Лариса Всі учасники конференції отримали подяки від організаційного комітету.
Вивчено й узагальнено на районному рівні досвід учителя німецької мови Решетняк Т.М. «Види і форми позаурочної роботи з німецької мови» та досвід заступника директора з навчально-виховної роботи Владикіна В.П. «Використання козацьких традицій у військово-патріотичному вихованні».

Проведено семінар-практикум для директорів шкіл району «Система роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями на основах впровадження нових освітніх технологій, розробки та реалізації цільових творчих проектів» (29 листопада 2013р.).

1 вчитель став переможцем районного конкурсу майстерності педагогічних працівників «Джерело творчості» «Керівник гуртка – 2014» (Владикін В.П.).

Протягом 2013/2014 н. р. було організовано роботу чотирьох методичних об'єднань учителів-предметників. Роботу методичних об'єднань було спрямовано на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведено заплановані засідання методичних об'єднань, на яких обговорювали як організаційні (підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об'єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Варто зазначити, що методичний рівень цих уроків у більшості випадків був на достатньому рівні. Учителі не змогли продемонструвати цікаві прийоми та форми роботи. Але чимала кількість уроків мали традиційну форму організації навчання.

В 2014/2015 н. р. адміністрації школи та керівникам ШМО необхідно звернути увагу на впровадження нових педагогічних технологій під час організації навчання та нетрадиційні форми проведення уроків.

У 2014/2015 н. р. необхідно активізувати роботу ШМО у напрямі посилення науково-дослідницької роботи, урахувати в планах ШМО вивчення єфективного педагогічного досвіду.

З огляду на зазначене можна констатувати:       1. Низьку активність у роботі шкільного методичного об'єднання учителів природничо-математичного циклу.

       2. Уникання окремих учителів участі в методичних заходах за рахунок своїх колег.

       3. Інертність частини вчителів у практичному застосуванні інноваційних технологій і проектної педагогіки.

       4. Не всі вчителі проводять роботу з обдарованими дітьми з метою залучення учнів до написання МАН.


ІV. Здійснення виховної роботи

На виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243), згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2012/2013 навчальному році створював сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, плідно працював над впровадженням проблеми «Виховання учнівської молоді на основі козацьких традицій, звичаїв та обрядів».

Діяльність методичного об'єднання класних керівників була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров'я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до суспільства і держави.

Питання виховної роботи виносилися для обговорення на засідання педагогічної ради.

Також питання виховної роботи було розглянуто на нараді при директорові.

В школі створено дитячо-юнацька спілка «Козацьке братство», яка активно функціонує. Засновник дитячої спілки – вчитель історії Владикін В.П.

Відзначено свято Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організовано святковий концерт для інвалідів та ветеранів війни.

Також були організовані та проведені такі заходи: шкільні новорічні свята, святковий концерт до Дня вчителя, загальношкільна лінійка до Дня Соборності України, урочиста лінійка до Дня Перемоги, упорядкування території школи, висадження квітів, догляд за деревами, кущами, загальношкільні учнівські збори.

На базі школи постійно проходить районний фестиваль «Нащадки козацької слави», урочисте відкриття якого організовують і проводять козаками КДЮС «Козацьке братство»

9 травня учасники козацького руху Іванчуківської ЗОШ стояли в почесній варті у підніжжя пам’ятника Невідомому солдату в рідному селі.

22 червня 2014 р. члени КДЮС (18 чоловік) прийняли участь в урочистих заходах з находи 73-ої річниці початку Великої Вітчизняної війни.

Постійно відбувається залучення засобів масової інформації (телебачення, газет «Портфель» та «Обрії Ізюмщини») до висвітлення діяльності школи.

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до себе є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв'язку з цим було проведено години спілкування «Шкідливі звички» (1-4кл.), «Знай, щоб жити» (5-8 кл.); «Зроби свій вибір на користь здоров’я» (9-11 кл), профілактичні бесіди медпрацівниціками, бесіди в початковій школі «Профілактика інфекційних захворювань», спортивне свято «Ану ж бо, хлопці!» (5-11 кл.), в школі викладаються факультативні курси «Попередження ризикованої поведінки/ ВІЛ СНІД» (вчитель Іванчук-Ягодкіна Ю.О.).

У школі поновлено куточки здоров'я для учнів.

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до людей, сімей, родини є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з цим найцікавіше проведено дебати «Право на приватне життя», конкурс малюнків «Презентуємо себе», морально-етичні бесіди «Що означає бути людиною», години спілкування «Герої для нас як приклад…», Свято до Дня матері.

На досить високому рівні проводилась краєзнавча робота. Результати краєзнавчої роботи учнів школи було презентовано під час проведення конкурсів, конференцій, краєзнавчих акцій.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.П.Владикіну вдалося налагодити співробітництво з Науково-методичним центром шкільного краєзнавства при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (директор – професор кафедри історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат історичних наук, доцент Маслов Микола Павлович).

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до праці є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці, У зв'язку з цим у школі проведено акцію «Допоможи книзі», традиційний ярмарок «Протягни руку першокласнику», трудові операції по впорядкуванню території школи, парку, проведено тиждень профорієнтації, зустрічі з представниками навчальних закладів, анкетування учнів щодо подальшого працевлаштування, акція «Подаруй школі квітку», бесіди: «Бджілка мала, а й та працює».

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 8-11х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні.

Виховними досягненнями напряму ціннісне ставлення до природи є усвідомленню вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини: та природи, бережливого ставлення до природи У зв'язку з цим проведено єдину виховну годину «До природи – не неси шкоди», проведено цільові екскурсії та прогулянки в Харківській ботанічний сад, свято «Птахи – наші друзі», трудовий десант «Дерева в шкільному саду», загальношкільна толока, проведено екскурсію до.

Для учнів були проведені екскурсії до лісу, до водойм, до сільської бібліотеки, на місцеві підприємства, до осередків культури рідного краю. Проведені практичні заняття та ігри: правила дорожнього руху, складання гербарію з рослин, проблеми раціонального природокористування. Учнями школи виконано роботи по догляду за кімнатними і культурними рослинами; по заготівлі в лісі, полі природних матеріалів для художніх виробів; по прибиранню території школи. Також під час проведення навчальних екскурсій було відвідано Балаклейську станцію юних натуралістів, Ізюмський краєзнавчий музей імені В.М.Сібільова, Харківський дельфінарій «Немо».

В рамках тижня початкової школи у квітні була проведена презентація проекту «Земля - наш дім» (вчитель початкових класів Зеленська О.Ю.), присвячена Дню Землі.

Кожен клас початкової школи готував свою сторінку.

1 клас – «Ґрунт - родючий шар землі» (Зеленська О.Ю.). Результатом вивчення цього напрямку стало виготовлення книжки «Мешканці ґрунту». Діти презентували кожен свою тварину, відповідали за матеріалом по даній темі.

2 клас – «Земля - маленька Батьківщина» (Платонова Ю.А.). Результатом вивчення цього напрямку стало виготовлення плакату «Моє село – Іванчуківка». Впродовж місяця діти збирали фотографії сучасного села та старі краєвиди, малювали кожну букву назви села, читали вірші учнів нашої школи, присвячені рідному краю.

4 клас – «Земля - планета Сонячної системи» (Лукієнко З.П.). Результатом вивчення цього напрямку стало виготовлення макету Сонячної системи. Діти придумували свої загадки про космос та космічні тіла, змагалися у фізичній підготовці до "космічної подорожі", відповідали на питання вікторини.

Підсумком проекту стало красиве мальовниче свято.

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до культури і мистецтва є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим у школі проведено виставку малюнків «Природа очима дітей», «Люби і знай свій рідний край». Особливої уваги набув загальношкільній захід «Хелоуїн».

Протягом 2013/2014 н.р. учні школи приймали участь у конкурсах, виставках, а саме: районній виставці дитячих робіт (відділ культура Ізюмської РДА – 4 чол.), районному конкурсі «Екологічна ялинка» (4 чол.), Міжнародному конкурсі дитячого малюнка FAW «Котики, собаки і ми» (13 робіт), районному конкурсі «Майбутнє лісу в твоїх руках» (6 робіт, серед яких робота учениці 2 класу Філатової Евгенії здобула І місце), Обласному конкурсі «Великодня писанка» серед учнів та студентів Харківської області при ХНПУ імені Г.С. Сковороди (5 робіт, Макаренко В. - І місце Ляубе А. - ІІ місце), Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків на протипожежну та технологічну тематику (6 робіт), конкурсі «Мрію про море» серед школярів Борівського, Ізюмського, Куп'янського, Шевченківського районів під патронатом народного депутата України, президента української спілки « Соціальний Рух Поваги» В.Остапчука (Ткаченко С. - 2 місце Макаренко В. - 3 місце), конкурсі «Великодні писанки» серед 4 районів під патронатом В. Остапчука (команда школи посіла І місце), Обласному конкурсі декоративного мистецтва «Писанки», Районному конкурсі «Весняні дзвіночки» в оригінальному жанрі (І місце здобули Копичаєв Захар, Ляубе Анастасія).

Всі заходи систематично висвітлювалися на сайті школи та в шкільній газеті «ПОРТФЕЛЬ» (головний редактор – учениця 11 класу Мантула Катерина, відповідальний за випуск – заступник директора з навчально-виховної роботи Владикін В.П.), яка у 2014 році стала переможцем XVІI Міжнародного конкурсу шкільних медіа (м.Миколаїв). Протягом 2013/2014 н.р. було надруковано 3 номери шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ».

Плідною була робота шкільної бібліотеки, на високому рівні проведено Тиждень книги. Учні школи залучалися до заходів, що проходили на базі Іванчуківської сільської бібліотеки.

Бібліотекар Іванчук Л.П. систематично проводила широку просвітницьку роботу серед учнів щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги до необхідної літератури. На належному рівні пройшли акції «Живи, книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!»

До проведення всіх виховних заходів долучалися активісти Козацької дитячо-юнацької спілки «Козацьке братство». Робота КДЮС «Козацьке братство» планувалася у співдружності з адміністрацією школи.

Велику увагу питанням виховання учнів приділяла практичний психолог Какуля І.А. Проведена соціальна паспортизація класів, школи, мікрорайону. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей. Дітям, які цього потребували, було організовано з перших днів навчання безкоштовне харчування, першочергове забезпечення підручниками.

Заведено особові справи-паспорти на дітей групи ризику і дітей, які стоять на внутрішкільному обліку школи, як схильні до правопорушень. З цими дітьми і їх сім'ями велася постійна робота. На кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика, яка давала можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратись педагогам.

Практичний психолог виявляла персональні, міжособистісні, сімейні труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику, надавала необхідну консультативно-методичну і психолого-педагогічну допомогу.

Протягом 2013/2014 н.р. на базі школи функціонував 1 гурток та 1 спортивна секція. В гуртку «Основи учнівського самоврядування» Центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської райради (керівник Владикін В.П.) займається – 25 вихованців (4 учнів, що перебувають на внутрішкільному обліку), а в секції «Настільний теніс» Районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Ізюмської райради (керівник Скрипник М.А.) – 16 (2 учнів, що перебувають на внутрішкільному обліку).

Серед недоліків відмічено недостатній рівень системності в корекційній роботі; не надто помітний результат роботи з учнями, які без поважних причин пропускали заняття, порушували дисципліну. У 2013/2014 навчальному році практичному психологові необхідно частіше спілкуватися з батьками щодо виховання дітей, спонукати щодня цікавитись їх справами та продовжити працювати за проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва школи та сім'ї.

Отже, на підставі вищевказаного вважаємо, що виховна робота в школі ведеться на достатньому рівні.V. Робота з охорони праці

Адміністрацією школи, учителями проводиться певна робота з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Наказами визначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці в школі, пожежної безпеки й електробезпеки. Розроблено посадові інструкції та інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці ведуться. В коридорах школи наявні стенди з усіх видів травматизму, куточок ЦО. В наявності плани евакуації в кожному класі та коридорі. Школа забезпечена первинними засобами пожежогасіння (12 вогнегасників), здійснено перевірку заземлення й опори ізоляції. Всі запасні виходи обладнані засувами, наявний пожежний щит в котельні школи.

Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» між дирекцією школи та профспілковим комітетом підписано Колективний договір, у якому визначено обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.

З метою попередження дитячого травматизму в школі проводиться робота з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, діють програми щорічного проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності: на початок навчального року-вступного, первинного інструктажу в кожному кабінеті: цільового – на період перебування дітей на осінніх, зимових, весняних і літніх канікулах. Класними керівниками проводяться щотижневі бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності, розроблені тематичні папки. Питання безпеки життєдіяльності вивчаються на уроках інформатики, фізики, хімії, біології, фізичної культури, трудового навчання, предмету «Захист Вітчизни»

Ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності учнів, облік нещасних випадків. В закладі відпрацьований алгоритм дій щодо дотримання порядку проведення розслідування нещасних випадків. В наявності книга обліку нещасних випадків, зразки актів. Щорічно у вересні проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі».

Класними керівниками з учнями 1-11 класів проводиться комплекс бесід з попередження дитячого травматизму. Запис про них здійснюється у класному журналі та щоденниках учнів. Також відведена сторінка для позапланових бесід та бесід перед канікулами з попередження дитячого травматизму. На період канікул написані листи-пам’ятки учням та їх батькам. В адміністрації школи на постійному контролі проведення класними керівниками бесід з безпеки життєдіяльності .

Інформація, яка надходить до школи з питань застереження дитячого травматизму, доводиться до відома учнів, класних керівників.

Слід відзначити, що протягом 2013/2014 н.р. не зафіксовано жодного випадку травмування учнів під час занять та в позаурочний час.

Успішним є поєднання роботи з безпеки життєдіяльності з проведенням занять з цивільного захисту з відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.

На загальношкільних батьківських зборах звертається особлива увага на контроль батьків за поведінкою дітей в позаурочний час.

Протягом року проводились цільові інструктажі під час проведення екскурсії, олімпіад тощо. У жовтні та квітні спеціальною комісією був проведений огляд будівель і споруд зі складанням відповідних актів встановленої форми.

Разом з цим ведеться постійний контроль за усіма випадками травматизму як серед учнів так і серед робітників школи як під час навчально-виховного процесу так і у побуті, про що невідкладно повідомляється відділ освіти та ведеться відповідна документація (повідомлення, акти, журнали). Кожен випадок травмування невідкладно аналізувався. Проводились заходи для усунення цих випадків у майбутньому.Але потрібно обладнати 2 пожежні щити в приміщенні школи.VІ.Матеріально-технічна база школи

За попередніми даними, кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового 2014/2015 навчального року буде складати 9330 грн.

у тому числі:

1 клас-300 грн

2 клас-800 грн

4 клас-250 грн

6 клас-3800 грн

7 клас-390грн

8 клас-320 грн

9 клас-500

11 клас-370 грн

Батьківські кошти 2600 тис.грн.

Будуть виконані основні види робіт:

ремонт навчальних кімнат ;

заміна шпалер 1,2 поверх ;

фарбування підлоги ;

фарбування учнівських меблів ;

фарбування ганку.Що зроблено для зміцнення матеріально-технічної бази школи:

ремонт шкільних меблів ;заміна ламп на енергозберігаючі .
Директор школи Н.І.Скрипник


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка