Звіт директора Кременчуцького колегіуму №25 Москалик Тетяни Олександрівни про проведену роботу в 2012-2013 н р. У закладі налічувалось 70 педагогічних працівників: 65 учителівСторінка1/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2
Звіт директора Кременчуцького колегіуму №25

Москалик Тетяни Олександрівни

про проведену роботу в 2012-2013 н.р.

У 2012-2013 н. р. у закладі налічувалось 70 педагогічних працівників:

-65 учителів;

1 практичний психолог;

1 керівник гуртка ( та 4 вчителя закладу обіймають посаду керівника гуртка за сумісництвом);

1 бібліотекар;

1 педагог – організатор;

1 вихователь групи продовженого дня.

Додатково за угодою працювало 7 наукових керівників з вищих навчальних закладів Полтавської області.

Вищу освіту серед них мають 59 учителя ( 91 % від загальної кількості);

Незакінчену вищу – 4 вчителя (6 % від загальної кількості);

Середню спеціальну – 5 учителів ( 9 % від загальної кількості);Серед них:

1 педагог - сумісник має звання “ Заслужений працівник освіти України ”;( Сьомік О.Б.)

3 мають звання “ Відмінник освіти України ”; ( Дмитрук Т.І., Круглова Т.А., Дідик Т.О.)

15 педагогів – звання „ вчитель-методист ” ;

17- „ старший учитель ”.

55% від загальної кількості педагогів становить відсоток учителів вищої кваліфікаційної категорії.

На кінець 2012- 2013 н.р. у колегіумі навчалося 1057 учнів у 40 класах – комплектах

( порівняно з минулим роком це на 80 учнів більше );

У 2012 -2013 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 9 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу

( Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.)

За підсумками навчального року учні колегіуму показали хороший рівень досягнень.

з 912 учнів 2-11 класів високий рівень показали 134 учні (16%), достатній - 418 учнів (46%).Якісний показник знань склав 60 %

За результатами навчального року Похвальними листами «За особливі досягнення в навчання» нагороджено – 118 учнів 2-8, 10-х класів

12 випускників ІІ курсу показали високі результати у навчанні та нагороджені золотими медалями “ За високі досягнення у навчанні ”

2 учнів ІІ курсу нагороджені срібними медалями “ За високі досягнення у навчанні ”

9 учнів 9 класу отримають свідоцтва з відзнакою

11 учнів І курсу стали претендентами на нагородження золотими медалями в 2013-2014 навчальному році

Результатами роботи вчителів за навчальний рік є результати державної підсумкової атестації учнів 4-х; 9-х класів та ІІ курсу.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у створенні власної освітньої програми.

Профільне навчання в старших класах Кременчуцького колегіуму № 25 забезпечується:

основним курсом економіки, правознавства, української та інших мов;

системою курсів за вибором;

системою факультативів;

системою модульних завдань, спрямованих на розвиток професійних нахилів школярів, їхнього інтересу до застосування даних знань.

В 2012-2013 н.р. в колегіумі запроваджено суспільно-гуманітарний напрям навчання (правовий і економічний профіль) та філологічний напрям (філологічний профіль), які передбачають врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Всього профільних класів – п’ять. У них навчається 116 учнів:

- правовий профіль - 62 учнів;

- філологічний - 25учнів;

- економічний профіль - 29 учні.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану читаються курси:

- вчимося бути громадянами;

- громадянська освіта;

- основи споживчих знань;

- відкриваючи двері в світ економіки;

- логіка;

- зарубіжна література;

- медіа-культура;

- живи за правилами;

- права дитини;

- основи відновного правосуддя;

- історія держави та права України;

- світ юридичної професії;

- основи журналістики;

- християнська етика;

- російська мова;

- практикум з правопису української мови;

- основи риторики;

- орфографічний практику.

За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання домінуючою є внутрішньошкільна форма організації, що передбачає профільне навчання за планами і програмами загальноосвітніх навчальних закладів.

Частка профільної освіти ( понад державний стандарт) в нашому навчальному закладі складає 15%. Так профіль навчання охоплює: базові предмети, профільні предмети, курси за вибором, а також предметні гуртки, наукові товариства учнів, предметні олімпіади, профорієнтаційну роботу.

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів.

Профільні предмети обов’язкові для учнів, які обрали даний профіль навчання.

Типовими формами організації навчальних занять є уроки, лекції, практичні заняття.

Особливості вивчення профільних предметів у Кременчуцькому колегіумі № 25 :

більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій, передбачених стандартом освіти;

дотримання системного викладу навчального матеріалу, його логічного упорядкування;

широке використання знань із споріднених предметів;застосування активних методів навчання, організація дослідницької, проектної діяльності учнів.

Такий підхід до навчання дозволяє найповніше врахувати в старшій школі розходження в можливостях і потребах учнів, забезпечити єдність рівневої і профільної диференціації навчання.

Так кількість учнів 10-х класів, що перейшли в колегіум з метою вибору профілю складає 13 чоловік. Всі вони учні міліцейського класу.

Питома вага учнів старших класів Кременчуцького колегіуму №25, охоплених допрофесійною (профільною) підготовкою відповідно до їх професійних здібностей складає 94 чол. (80,3%).

Перспективний розподіл вибору майбутніх спеціальностей випускниками 2012-2013 навчального року має такий вигляд:Спеціальності

Кількість випускників

Економіка

1

Пов’язані з економікою

12

Правознавство

11

Пов’язані з правознавством

5

Філологія

1

Пов’язані з філологією

9

Моніторинг профільної освіти у Кременчуцькому колегіумі № 25 показав, що якісний показник знань складає:

правовий напрям -77% ;

економічний – 65,6%;

філологічний напрям -68,4% .

Про результативність і дієвість роботи може свідчити участь учнів колегіуму в предметних олімпіадах, конкурсах МАН та конкурсах творчих робіт.


Загалом кількість переможців і призерів предметних олімпіад відповідно до профілів складає:

- правознавчий – 9(міського рівня) та 1(обласного рівня);

- філологічний – 5(міського рівня) та 1(обласного рівня).

Всього: 14(міського рівня) та 2(обласного рівня).

Але серед недоліків треба вказати на відсутність, вперше з моменту запровадження профілю, переможців і призерів предметних олімпіад з економіки.

Загалом кількість переможців і призерів захисту наукових робіт МАН відповідно до профілів складає:

- правознавчий – 2(міського рівня) та 2(обласного рівня);

- економічний - 1(міського рівня);

- філологічний – 4(міського рівня) та 2(обласного рівня).

Всього: 7(міського рівня) та 5(обласного рівня).

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

З метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку.

Обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що постійно проживають в мікрорайоні колегіуму.

Робота педагогічного колективу колегіуму організована згідно з законодавчою та нормативно-правовою базою щодо обліку дітей, підлітків шкільного віку.

На виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від «Про організацію роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах міста», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №646 та з метою забезпечення щорічного проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку за колегіумом №25 закріплені такі будинки

по вулиці Петровського приватний сектор буд.24, 25, 25А, 27А, 29, 85, 87, 101; Московська буд. З, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23,25,27, 29,33/27; Гвардійська буд.1/71, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25; 6О років Жовтня буд.69, 75, 77, 81, 81а, 83/1; Ген. Родимцева буд. З, 5, 7, 35/1; пр. Ціолковського буд.1, 2/2, 10, 4, 6, 8, 42а; вул. Ціолковського приватний сектор; Квт.304 буд.17,17а, 18; вул. Автозаводська, туп. Канівський, провулок Ковальова, вул. Нечуя-Левицького, Проїзд Сонячний, туп. Сонячний, туп. Правобережний, туп. Мечнікова, вул. Харківська, вул. Ковальова, пров. Петровського, туп. Петровського, вул. Ніжньовартівська, пров. Можайського, пров. М.Чурай, вул. Рокосовського, пров. Рокосовського, вул. Ломоносова, вул. Велико-Кохнівська, проїзд Великокохнівський.

Для виконання роботи, пов'язаної з щорічним обліком дітей і підлітків шкільного віку, були призначені відповідальні: Огняна Н.М., Красавіна В.В..

Відповідальними розроблена циклограма організації роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку в колегіумі, відповідно до якої:

за працівниками колегіуму були закріплені будинки для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей і підлітків;

проведено інструктажі, наради для осіб, що відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку;

видано наказ по колегіуму «Про облік дітей і підлітків шкільного віку»;

складено списки дітей і підлітків шкільного віку, які:

а) підлягають навчанню, але не навчаються;

б) мають вади розумового або фізичного розвитку і навчаються в спеціальних навчальних закладах;

в) мають вади розумового або фізичного розвитку і не підлягають навчанню;

Всього в мікрорайоні колегіуму дітей, які підлягають обліку - 1329.

Відповідно ЗНЗ відвідують – 66% учнів, училища і технікуми -21%, ВУЗ -8% дітей, в інтернатах навчаються – 1% дітей, працює –1% підлітків , в дитячих садках знаходиться – 1% дітей, вдома батьки виховують – 1% дошкільнят.

Також складено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, а також тих, які не можуть навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних консультацій. Таких дітей у мікрорайоні Кременчуцького колегіуму № 25 всього у 2012 році виявлено шість.

Вони отримують освіту в Кременчуцькій спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті, Київській спеціалізованій школі для глухих, а також в Кременчуцькому колегіумі № 25 (навчання вдома).На кожну дитину береться довідка підтвердження з місця навчання. Педагогічним колективом колегіуму ведеться роз'яснювальна робота серед населення, щодо обов'язковості здобуття повної загальної освіти.

Про стан роботи закладу з попередження нещасних випадків та дитячого травматизму

(2012-2013 н.р.)

З метою створення безпечних умов навчання, праці, відпочинку, збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, в Кременчуцькому колегіумі № 25 протягом 2012-2013 навчального року проводиться цілеспрямована робота у справі реалізації державної політики в галузі охорони праці по усуненню недоліків у роботі та підвищенню вимогливості щодо питань безпеки.

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховного процесу, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров'я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу.

Тому в своїй роботі педколектив Кременчуцького колегіуму № 25 вагоме місце відводить забезпеченню безпечних умов навчання та виховання учнів.

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно з Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р. № 782.

У навчальному закладі створено службу охорони праці, затверджено положення про службу охорони праці, створені і діють комісія по навчанню та перевірці знань з охорони праці, програми навчання, план-графік проведення навчання та білети по перевірці знань.

Відповідно до вимог нормативних документів у навчальному закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.

Річним планом роботи колегіуму на 2012-2013 навчальний рік передбачені заходи з охорони здоров'я дітей та охорони праці вчителів і обслуговуючого персоналу.

В Кременчуцькому колегіумі № 25 укладено Колективний договір, в якому є розділ "Охорона праці". Щорічно адміністрація звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом.

На виконання вимог нормативних документів всі працівники при прийомі на роботу проходять попередні та періодичні медичні огляди під час роботи в навчальному закладі .

У навчальному закладі сформовано нормативно-правову та інформаційно-методичну базу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, є в наявності відповідні накази, плани роботи з ОП та БЖ.

Перед початком 2012-2013 навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд колегіуму комісією, утвореною наказом директора навчального закладу.

Результати роботи комісії оформлюються актами:

- готовності колегіуму до нового навчального року;

- дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках, їдальні.

Наявними є паспорт санітарно-технічного стану загальноосвітнього навчального закладу та протоколи:

- випробування заземлюючого пристрою на опір розтікання електричного струму ;

- вимірювання опору ізоляції електричних провідників.

Також складено акти:

- про виконання розділу Охорона праці" колективного договору;

- за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю.

Згідно вимог чинних нормативних документів розроблені, затверджені керівниками підрозділів і видані на руки посадові інструкції всім працівникам навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені, наказами по навчальному закладу введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

У всіх кабінетах з підвищеною небезпекою на видних місцях розміщено інструкції з охорони праці, які поновлюються через кожні 5 років. Такі ж інструкції розміщено в їдальні, вони переглядаються один раз на 3 роки.

Як з працівниками так і з учнями у Кременчуцькому колегіумі № 25 проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою. (Згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 проведення інструктажів реєструються у відповідних журналах встановленого зразка.)

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які розміщено у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у служби охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії , шкільних майстернях, спортивних залах).

Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року. Навчальні кабінети, комбінована майстерня, спортивна зала, їдальня забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені поповерхові плани евакуації на випадок пожежі.

У навчальному закладі призначено відповідального за безпечну експлуатацію електричного обладнання. Велика увага приділяється неухильному виконанню вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, посиленню роботи з питань електробезпеки.

Особлива увага приділялась профілактиці побутового травматизму та вмінню безпечного поводження у надзвичайних ситуація. 

Кожним класним керівником оформлено папку з правил поведінки на вулицях, на воді, на льоду, в багатоповерхових будинках, при ожеледиці, з електроприладами, з газовими приладами, з вибухонебезпечними предметами, пiд час стихійного лиха, в школі, біля залізничних колій, правил дорожнього руху.

Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності, які укомплектовані необхідною літературою і документацією.

Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні мета яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з попередження травматизму в Кременчуцькому колегіумі розроблено комплексні плани заходів, забезпечується їх реалізація.

При проведенні шкільних та позашкільних масових заходів у навчальному закладі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

Питання безпеки життєдіяльності розглядаються на уроках курсів «Основи здоров’я».

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації навчального закладу.

Одним з основних видів контролю в колегіумі є оперативний адміністративно-громадський контроль роботи з охорони праці, який проводить адміністрація закладу, керівники структурних підрозділів і працівники разом з профспілковим комітетом.

Робота з охорони праці в колегіумі розглядається на нарадах при директорі.

Педагогічна рада раз у семестр заслуховує звіт про стан роботи педагогічного колективу по попередженню випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Рада колегіуму один раз на рік заслуховує питання щодо стану роботи в колегіумі з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

Конференції колективу колегіуму та трудового колективу періодично на зборах трудового колективу та конференціях колективу колегіуму заслуховуються питання з ОП.

Стан дитячого травматизму знаходиться на постійному контролі, для цього оперативні дані про травматизм з дитячої лікарні щомісячно аналізуються.

У колегіумі постійно проводиться навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Зважаючи на вищевказане слідує, що питання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки адміністрацією тримаються на постійному контролі.

Результатом даної роботи є відсутність випадків травмування серед учасників навчально-виховного процесу.

Однак потребує вирішення проблема встановлення пожежної сигналізації, яка потребує значних додаткових фінансових затрат.

Робота закладу з даного питання перевірялася Держгірпромнаглядом України в Полтавській області і в цілому отримала схвальну оцінку.

Стан методичної роботи в колегіумі № 25 за 2012-2013р.

Керуючись Національною Доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 2004р. № 347/2002, Рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, з метою чіткої цілеспрямованої організації методичної роботи, методичним забезпеченням кадрів в загальноосвітньому навчальному закладі, враховуючи його особливості та потреби, рекомендації Полтавського ОІППО, Кременчуцького міського науково – методичного центру та спираючись на Закон України «Про освіту», педагогічний колектив колегіуму розпочав роботу над проблемою: «Формування компетентностей учнів як засіб реалізації якісної освіти».

З цією метою здійснюється поетапне вивчення вказаної методичної проблеми з педагогічними кадрами у кілька етапів: У 2012-2013р.- завершилася робота ІІІ етапу вивчення педагогічної проблеми.

Колектив переходить до ІУ етапу : узагальнюючого (2013/14 н.р.)

Відповідно до етапів запровадження методичної теми було організовано вивчення теоретичних аспектів інноваційної педагогічної діяльності та розроблено модель інноваційної діяльності навчального закладу

У цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно зріс, у цьому відіграла значну роль система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо науково- методичної проблеми.

З цією метою у навчальному закладі здійснено вивчення наукової, педагогічної, методичної літератури, вивчено головне завдання компетентнісного навчання,проведене діагностування наукової, теоретичної та методичної підготовки вчителя та аналіз кадрового забезпечення, здійснене питання використання компетентнісного навчання у методичній роботі колегіуму,мотиваційне забезпечення освіти, навчально-виховного процесу на основі суб'єкт - суб'єктних відносин,проаналізоване використання інтерактивної та проектної технологій для досягнення зорієнтованості на особистість. Учителі постійно працювали над моделюванням уроків з використанням ефективних форм та методів навчання.  • У роботі вчителі колегіуму керуються такими документами:

  • Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів;

  • Методичними рекомендаціями щодо вивчення предметів у 2012- 2013 н.р.;

  • Методична робота колегіуму спланована відповідно до Рекомендацій МОН України щодо організації методичної роботи з педкадрами, враховуючи такі напрямки:

  • Забезпечення стану викладання предметів у відповідності до державних стандартів освіти ;

  • Безперервне вдосконалення фахової освіти і кваліфікації;

  • Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей і можливостей учителів і учнів;

  • Запровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес та якості навчання і виховання;

  • Поширення передового педагогічного досвіду серед учителів.

Із метою підвищення рівня науково-методичної роботи в колегіумі успішно працювали педагогічна (кер. Москалик Т.О.), методична та наукові ради( кер. Круглова Т.А.), які коригували роботу

8 методичних комісій( кер. Загорулько О.П., Глушко Т.І., Гринько Н.В., Дяченко Л.Г., Крутько І.І., Міхайлова Т.М., Крівченко Т.В., Заніздра Л.А.) та

10 творчих груп (Круглова Т.А., Штефан І.М., Онищенко О.В., Асєєва Л.М., Василякіна Н.І.,Міхайлова Т.М.,Кисляк І.Р., Волосян Н.В., Березіна Д.С., Носкін В.О.). У колегіумі працювали 3 майстер-класи ( вч. Дмитрук Т.І., Шай В.В., ОгнянаН.М.).

Керівники методичних комісій та творчих груп мають необхідну документацію (плани роботи, звіти, протоколи, практичні напрацювання) для проведення методичної роботи з учителями(результати роботи знаходять щорічне відображення у «Методичному віснику колегіуму»).

Планування методичної роботи здійснюється за допомогою анкетування, що дає можливість визначити професійний рівень вчителя, впливати на його ріст, намітити шляхи подальшої роботи.

На основі діагностичного анкетування методична комісія має можливість моделювати структуру, зміст і форми методичної роботи. Плани роботи складені за сучасними вимогами. Мають місце анкетні дані на кожного вчителя, визначені завдання на поточний рік та на найближчу перспективу, проводиться моніторинг успішності учнів, що дає можливість здійснювати аналіз професійного росту кожного педагога. Поширеною формою роботи методичних комісій протягом року були лекції, які дають можливість систематично і послідовно викласти матеріал, лекції-консультації, настановчий характер яких дає можливість підготувати педагога до самостійної діяльності у період між засіданнями М/К, бесіди за круглими столом, групові та індивідуальні консультації, надання методичної допомоги, презентації, творчі звіти в період атестації, участь у засіданнях методичної ради, виставки-ярмарки педагогічної продукції, методичні та наукові семінари, інші. Важливу роль у роботі методичних комісій та творчих груп має проведення практичних занять, під час яких розглядаються окремі теоретичні положення і формуються вміння для їх практичного застосування.

Протягом року на засіданнях методичних комісій та творчих груп розглядалися нормативно - правові документи щодо організації навчально - виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних предметів, проведення навчально- виховних занять, позакласних заходів, моделювалися уроки, здійснювався активний обмін досвідом учителів.

Усі предметні кафедри працювали над проблемою:«Формування компетентностей учнів як засіб реалізації якісної освіти». Вирішення даної проблеми здійснювалося через упровадження новітніх методик навчання (інтерактивні технології, метод проектів, технологія дослідження як навчання) і формування гармонійної особистості як вчителя, так і учня з високим рівнем творчого, морального, фізичного розвитку. Усі методичні комісії взяли активну участь у предметних фахових тижнях(відкриті уроки і позакласні заходи).Учителями кафедр підготовлено збірку методичного матеріалу для «Методичного вісника колегіуму № 25”, вони систематично співпрацюють з вісником закладу

„ Ластівка колегіуму ”, яка вп’яте відзначена Всеукраїнським дипломом як краща учнівська газета. Кафедра вчителів світової літератури і російської мови активно працювала над систематизацією та вивченням педагогічного досвіду вчителів Криги Л.В.,Онищенко О.В.,Глушко Т.І., досвіду роботи творчої групи (Штефан І.М, Онищенко О.В.), над поповненням картотеки необхідними матеріалами для проведення різних видів контролю та розвитку творчості учнів. Створені мультимедійні проекти за програмами світової літератури для 5-11кл.(автори: Круглова Т.А.Крига Л.В.,Глушко Т.І.,Штефан І.М., Онищенко О.В.). Систематично проводиться взаємовідвідування уроків колег з наступним їх обговоренням. Було проведено 5 засідань м/к за планом роботи.

У навчальному закладі працює методичний кабінет, у якому зібраний та систематизований педагогічний досвід учителів колегіуму, надбання вчителів міста, області, досвід роботи творчих лабораторій, предметних комісій, оформлені стенди, папки, поновлено банк даних про обдарованих учнів і творчо працюючих учителів, зібрана картотека необхідних матеріалів з вивчення новітніх педагогічних технологій(критичне мислення, інтерактивні та інформаційні технології), поповнено методичний кабінет методичними матеріалами: «Результати участі у конкурсах МАН та предметних олімпіадах», «Атестація-2013р», «Методика»; поповнено бібліотеку кабінету методичними матеріалами та мультимедіа- презентаціями. Постійно поновлюється інформаційний матеріал на інтернетсайті розділи:«Інноваційна діяльність навчального закладу»,«Методика, педагогіка», «Поради психолога», «Консультації, оголошення», «Новини колегіуму № 25» про діяльність навчального закладу(заступник директора з НВР Круглова Т.А,вчитель інформатики Носкін В.О.). Інформаційний сайт колегіуму визнано одним із кращих у місті.

На допомогу вчителям працюють 14 предметних кабінетів. Завідуючі кабінетів мають паспорти, плани перспективної роботи, збережено книжний фонд (довідково-методична, художня література, підручники), виготовлено папки, роздатковий матеріал, наочні посібники, матеріали щодо вивчення нових тем та розділів у програмі, зібрані державні документи про освіту, нормативні документи, мають місце каталоги наявних у кабінеті матеріалів, розробки відкритих заходів, уроків, творчих напрацювань кращих учителів. Проведено огляди – конкурси предметних кабінетів, результати яких свідчать про те, що більша частина вчителів серйозно поставилася до поповнення кабінетів науково- методичною літературою, провели відповідну роботу по збереженню шкільного майна.

Найкращими кабінетами є: №31( Красавіна В.В.), №32 (Магега Н.В.), № 33( Загорулько О.П),№ 35( Гринько Н.В.), № 36 (Асєєва Л.М.),№ 21( Полуденко Н.Г. ),№ 27 ( Крутько І.І.),кабінет інформатики( Дідик Т.О.),фізики ( Погребняк О.М.),хімії ( Носкіна Н.М.), кабінет інформатики (Дідик Т.О.), спортивна зала (Міхайлова Т.М.). Досвід вчителя математики Красавіної В.В. визнано кращим у місті по створенню та поповненню кабінету.

Особлива увага в колегіумі приділялася інноваціям, що спрямовані на впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів. Це сприяло успішному проведенню у 2012-2013н.р. таких заходів, як Всеукраїнський експеримент « Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (2011 – 2016 роки)»,участь у обласних семінарах( вч. Онищенко О.В.)

Здійснено аналіз роботи адміністрації ЗНЗ по створенню сприятливого психологічного мікроклімату в колективі, формуванню позитивного іміджу школи,протягом року;

Проведена запланована кількість засідань педагогічних, методичних, наукових рад, засідань творчих груп, предметних комісій.

Крім того протягом 2012 – 2013 н.р. в колегіумі було проведено такі заходи

Засідання школи молодого вчителя інформатики, протягом року;

-Семінар учителів обслуговуючої праці з теми: «Роль народознавства в процесі формування трудової культури учнів» , 16.09.2012р.

-Засідання міської творчої групи:«Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів» ( Павлова Т.В.)., протягом року;

-Вивчено стан викладання історії, правознавства, суспільствознавчого курсу «Людина і світ»,фізичної культури,фізики,української мови та читання, математики, протягом року;

-Взяли участь у першості міста з баскетболу серед збірних команд дівчат ЗНЗ міста Кременчука в залік Спартакіади,грудень, 2012р.,у спортивно- оздоровчих заходах міста;

-Взяли участь у сьомих всеукраїнських читаннях з гуманної педагогіки «Учителю, надихни мене на творчість»( Павлова Т.В.,листопад, 2012р.)

-Перевірено виконання рішення колегії міського управління освіти «Робота бібліотеки відповідно положення про бібліотеку ЗНЗ»,25.01.2013р.;

-Семінар практичних психологів ЗНЗ «Розвиток емоційного інтелекту особистості як основа формування здоров’язберігаючої компетентності учасників навчально-виховного процесу»,25.01.2013р.

-Обласний семінар керівників науково- дослідних робіт, протягом року;

-Здійснено апробацію підручників з історії(вч. Магега Н.В.),української мови (вч. Власенко А.В., світової літератури ( Крига Л.В.)

Згідно з “Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України” в 2012-13 н.р. пройшли атестацію 10 педагогічних працівників.

За наслідками атестації встановлено (підтверджено) кваліфікаційні категорії:“спеціаліст вищої категорії” –8 педпрацівникам,“спеціаліст першої категорії” –1педпрацівнику,“спеціаліст другої категорії” -1педпрацівнику.За наслідками атестації присвоєно педагогічні звання:«вчитель-методист»-2 учителям,«старший вчитель»-3учителям.

Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Звіти вчителів про роботу над методичною проблемою заслуховувались на засіданнях атестаційної комісії, педагогічній та методичній радах, предметних комісіях. Необхідно відзначити високу якість роботи в оволодінні інноваційними технологіями та їх використанні на уроках учителями Асєєвою Л.М., Красавіною В.В., Крівченко Т.В., Кисляк І.Р., Дяченко Л.Г., Погребняк О.М., у проведенні позакласних заходів, створенні власних методичних досліджень, напрацювань та мультимедійних проектів. Усі вчителі, які атестувалися, брали активну участь у роботі предметних методичних об’єднань, шкільних та міських олімпіадах. Протягом року вивчено досвід-5 вчителів: учителя української мови і літератури Асєєвої Л.М., вчителів математики Красавіної В.В., Дяченко Л.Г., учителів початкових класів Кисляк І.Р., Крівченко Т.В.Протягом навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації при Полтавському ПОІППО 15 педагогів навчального закладу.

На задовільному рівні ведеться робота з обдарованими учнями.

Вчителі математики та фізики виявили високу активність у проведенні щорічного конкурсу з математики «Кенгуру»(159учнів), з фізики - «Левеня»(55учнів).

Проводиться робота з обдарованими дітьми і у початковій школі у математичному конкурсі « Кенгуру» взяли участь 85 учнів, «Колосок»-50 учнів початкових класів.

Учителі та учні взяли активну участь у конкурсах«Гринвіч», «Орлятко», «Олімпус»- ( 50 учнів).

Учні колегіуму активні учасники різноманітних конкурсів

Максименко А., І місце з мистецтвознавства на Всеукраїнському конкурсі МАН І і ІІ етапів (уч. Круглова Т.А.);

Мур О., І місце з мистецтвознавства на Всеукраїнському конкурсі МАН І і ІІІ місце-ІІ етапах (вч. Онищенко О.В.);

Вишинська О.,І місце зі світової літератури на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу, ІІІ місце- ІІ етапу (вч. Крига Л.В.);

Розлома Д.,І місце зі світової літератури на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу, ІІІ місце- ІІ етапу (вч. Глушко Т.І.).

Активно продовжується впровадження медіа-культури, журналістики. (Онищенко О.В.); учні навчального закладу постійно беруть участь у конкурсах(Вауліна А., конкурс соціальної реклами «Інший погляд», Мур О.,конкурс «Прес-весна на Дніпрових схилах», «Медіа та діти», «Медіа та телебачення», Хміль А.,конкурс фото,Єфімова Ю.,конкурс віршів,гуморесок, Іващенко В., конкурс інтерв’ювання).

Кафедра вчителів математики і фізики продовжує активно працювати над систематизацією та вивченням педагогічного досвіду вчителів Красавіної В.І., Дяченко Л.Г, досвіду роботи творчих груп (Василякіна Н.І., Красавіна В.В.).На задовільному рівні ведеться робота з обдарованими учнями:Гриценко О., ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики І етапу, 6-В клас(вч.Ситник Г.М.);Саїтова Ю.,ІІ місце з математики на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу (вч. Ситник Г.М.);Соколов М.,ІІ місце з математики на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу (вч. Василякіна Н.І.)Донець А., ІІ місце з фізики на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу (вч. Погребняк О.М).

Учитель фізики Погребняк О.М. – лауреат конкурсу «Вчитель року – 2013» у номінації «Фізика». Кабінет математики №31 визнаний одним із кращих у місті (вч. Красавіна В.В.). Учителі суспільних та природничих наук працювали над вивченням досвіду вчителів Крутько І.І.,Полуденко Н.Г.Постійно брали участь у предметних конкурсах. Маємо хороші результати у міських та обласних олімпіадах: Коваленко Д.(ІІ м, 8-Б кл., біологія,вч.Носкіна Н.М.;Іващенко В.(ІІІм.,9-Б кл.,біологія,вч.Шай В.В.;Максак А.(ІІІ м.,Ю-22,біологія,вч.Шай В.В.;ДмитрукА.(Ім,Ю-21,біологія,вч.Носкіна Н.М.;Дмитрук А. (Ім.,екологія,Ю-21, вч.Носкіна Н.М.); Єфімова Л.(ІІм, гр.Ю-11,екологія, вч.Шай В.В.);Скірідова А.(ІІм, 7-А кл., хімія, вч.Ушакова Т.А.);Коваленко Д.(ІІм., 8-Б кл., хімія,вч.Бєльська В.В.);Красавін Є.(ІІм,9-А кл.,вч.Сьомік О.Б.);Бірюкова О.(ІІм, група Е-11,вч.Сьомик О.Б.; Дмитрук А.(ІІм,гр. Ю-21,вч.Бельська В.В.;Ножка М.(ІІІ м, 8-Б кл., історія;Гриценко В.(ІІ м, гр. Ю-21,);Сушко О.(І м., гр.Ф-22,вч. Магега Н.В.;Максак А.(ІІІм., гр. Ю-21,вч.Полуденко Н.Г).,Шапоренко В.(ІІ м, 9-А, право);Синяк Д.(ІІІм, право);Кобеняк С.(ІІ м., Ю-11,вч.Полуденко Н.Г.; Скринник К.(І м, гр. Ю-21); Ліпошко Б. (ІІІм, гр.Ю-21,вч.Огняна Н.М.Учениці Дмитрук А. та Скринник К. посіли ІІІ місця на Всеукраїнських предметних олімпіадах ІІІ етапу.

Маємо хороші результати у міських та обласних конкурсах МАН: Борисенков В.(Ім., гр.Е-11,І етап, географія,вч. Будевська Н.П.),Дмитрук А.(Ім., І етап, ІІмісце, ІІ етап, біологія, вч. Сьомик О.Б.);Ліпошко Б.(І м., гр. Ю-21, ІІ місце, біологія,ІІ етап,вч. Носкіна Н.М.), Довбиш А. (І м., І етап,ІІІ місце, ІІ етап, право, вч. Полуденко Н.Г.),Намчук Л. (І м., І етап, ІІІ місце- ІІ етап,вч. Огняна Н.М.).

Учителі М/К беруть активну участь у позашкільних конкурсах:«Молодь тестує якість», «Зелене споживання», «Податки очима дітей»( економіка) , «Мій рідний край,моя земля», «Міжнародний водний приз», «Джміль та бджілка», «Зоологічна галерея»( географія),фотоконкурсах, виступах агітбригад (3місце, міський конкур),конкурсах Управління юстиції «Державотворення»(1м.),«Права дитини».

Кафедра вчителів української мови і літератури активно впроваджує ідеї компетентнісного навчання, використання інноваційних технологій: інтерактиву, методу проектів, критичного мислення; сприяє самовизначенню й самовдосконаленню кожного учня; орієнтації школярів у виборі професії; розвитку творчого потенціалу учнів. У 2012-2013н.р. на кафедрі вивчається досвід вчителя-методиста Асєєвої Л.М. з проблеми: «Формування компетентностей учнів як засіб реалізації якісної освіти на уроках української літератури».Учителями активно проводиться позакласна робота: тиждень української мови, присвячений Дню писемності, конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика серед учнів 3-11 класів(І етап), олімпіада з української мови та літератури для 7-11 класів(І етап), Міжнародний день рідної мови, тиждень української літератури, присвячений Т.Г.Шевченкові. Учителі кафедри брали активну участь в підготовці та проведенні круглого столу з вивчення інноваційних методів і форм роботи.

Результати участі учнів колегіуму мовно- літературних конкурсах подані у таблиці:ПІ учня

Клас

Назва конкурсу

Місце

ПІП вчителя

1.

Іващенко Валерія

9-Б

Конкурс ім. П.Яцика

ІІІ

Лобан Т.А.

2.

Сушко Олександра

Гр.Ф-22

Конкурс ім. П.Яцика

ІІІ

Власенко А.В.

3.

Полун Катерина

5-А

Конкурс ім.Т. Шевченка

ІІІ

Асєєва Л.М.

4.

Мінькіна Дар»я

6-В

Конкурс ім.Т. Шевченка

ІІІ

Власенко А.В.

5.

Нагайченко Дар»я

7-А

Конкурс ім.Т. Шевченка

ІІ

Загорулько О.П.

6.

Сушко Олександра

Гр.Ф-22

Конкурс ім.Т. Шевченка

ІІІ

Власенко А.В.

Результати участі учнів на конкурсах МАН:Сушко Олександра,гр. Ф-22,І місце на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу, ІІІ місце- на ІІ етапі з української літератури ( вч. Власенко А.В.);Мур Олександра, група Е-11,І місце на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу, ІІІ місце- на ІІ етапі з української мови (учитель Лобан Т.А.);Гриценко Микола,9-В клас, ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу з української мови (учитель Загорулько О.П.)

Учителі кафедри мають 100-відсотковий результат участі на Всеукраїнських предметних олімпіадах І етапу і мовних конкурсах.

Кафедра вчителів початкових класів активно працювала над систематизацією та вивченням педагогічного досвіду вчителів Кисляк І.Р., Крівченко Т.В., досвіду роботи творчих груп (Середа О.В., Капинос Г.О., Кисляк І.Р.), над поповненням картотеки необхідними матеріалами для проведення різних видів контролю та розвитку творчості учнів. Створені мультимедійні проекти за програмами для 1-4кл. Систематично проводиться взаємовідвідування уроків колег з наступним їх обговоренням.

На базі колегіуму проходили засідання міської творчої групи вчителів початкових класів:"Технологія розвитку критичного мислення молодших школярів" ( Павлова Т.В.). Відбулася презентації роботи вчителів початкової школи на тему:"Стратегії критичного мислення на етапі актуалізації»(Сароквашина М.П., Ковтун О.В., Крівченко Т.В., Сімугіна О.О.) Учителі Павлова Т.В., Тимченко В.М. відвідували Лабораторію Гуманної Педагогіки , брали участь на виїзних семінарах у м. Києві.

Кафедра вчителів іноземних мов працювала над системним удосконаленням своєї педагогічної майстерності, вивченням загальних положень дистанційної освіти та використанням інноваційних педагогічних технологій на уроках іноземної мови. З метою формування цієї компетентності учителі іноземної мови використовують у своїй роботі активні форми уроку, а саме: технології колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», «Акваріум», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», ситуативне мовлення (імітаційні та рольові ігри) та інтерактивні технології ведення дискусії, створюються проблемні ситуації, пропонуються письмові роботи у формі твору, дискусивного есе.

Маємо перемоги на Всеукраїнськуій предметний олімпіаді з іноземних мов: Іващенко Л.(9-Б клас, ІІІ місце, вч. Н.В.Гринько), Комаков Є.(гр.Ю -21, ІІ місце, вч. Штефан І.М.),Кійко О.(гр..Е-11, ІІІ м, вч. Штефан І.М.),Ножка М.( 8-Б кл., ІІмі, вч. Ямщікова І.В.)

Учителі кафедри фізичної культури і спорту проводять велику роботу з розвитку фізичних здібностей учнів. До спортивної збірної колегіуму включені 26 учнів. За поточний рік учні взяли участь у змаганнях з футболу, баскетболу, тенісу, легкої атлетики,плаванні, кубку випускника,міських естафетах. Дівчата збірної колегіуму з баскетболу зайняли друге місце у міських змаганнях; Берлізов Р. (гр.. Ф-22) посів перше місце у стрибках у довжину. Учениця групи Ф-22 Босенко Д. посіла ІІ місце у третьому етапі Всеукраїнської олімпіади (учитель Міхайлова Т.М.).

Спортивні змагання проводились і на шкільному рівні: баскетбол (вч.Зубенко А.С.),футбол(7-11 кл.), волейбол(10-11 кл., піонербол (7 кл., Міхайлова Т.М.) . В цілому до спортивних змагань було залучено близько 120 учнів,що виявилось дієвою пропагандою спорту.

Вже другий рік на кафедрі працюють два молодих учителя - Надточій Р.С. та Зубенко А.С. Вони постійно відвідують семінари молодих учителів, де підвищують рівень професійної компетенції.На засіданнях кафедри учителі вивчають досвід передових учителів міста та фахівців фізичної культури,новинки періодики. У 2012-2013н.р. вивчено стан викладання предмету.

Учителі кафедри естетичних та трудових предметів постійно використовують інтерактивні та інформаційні технології, індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Під керівництвом учителів м/к протягом навчального року учні брали участь у різних конкурсах: Красовська С., ІІ місце (міський конкурс малюнків на тему: «Шляхами подвигу і слави»,вч. Осадча Н.О), Максименко А. , І місце( міський конкурс малюнків «Мої права», вч. Осадча Н.О.); Остапець Н. , І місце( міський конкурс ДПМ, ліплення , вч. Осадча Н.О.).; Остапець Н.(витинанка) та Чирва В. (писанкова композиція, І місце вч. Осадча Н.О.).Вчителями Осадчою Н.О. та Заніздрою Л.А. організовано тематичні виставки: «Новорічний вернісаж» та «Великодні композиції»

Кафедрою технологічних та естетичних дисциплін на базі колегіуму №25 у вересні 2012 року було проведено міський семінар вчителів обслуговуючої праці з теми: «Роль народознавства на уроках обслуговуючої праці».

Учителем музики Томашевською було організовано та проведено ряд концертів: до Дня міста, Дня вчителя, новорічні свята, до Дня 8 Березня,учні вчителя взяли участь у конкурсах патріотичної пісні (ІІІ місце), в огляді художньої самодіяльності (Грамота)

Особлива увага протягом поточного навчального року зверталася на роботу з молодими спеціалістами – учителями фізичної культури Зубенком А.С,Надточієм Р.С. (Наставник:Міхайлова Т.М.,старший учитель фізичної культури) та молодим учителем іноземних мов Ромою К.В.( наставник: Арсенюк Л.В.,вчитель англійської мови ІІ кваліфікаційної категорії) Під час стажування було організовано взаємовідвідування уроків молодих спеціалістів, ознайомлено з матеріально-технічною базою школи, проведено ряд консультацій з питань планування роботи вчителя, ведення шкільної документації; облік, оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів; методика проведення предметних олімпіад, методика проведення батьківських зборів; підготовка учнів до ДПА.

Практичним психологом Вишинською Т.І. було проведено діагностування розвитку творчих здібностей школярів та вчителів. Результати психодіагностики обговорювалися на засіданнях методичної ради та наукової рад.

Протягом навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді. Традиційно у колегіумі склалася певна система заходів за 4 основними напрямками:

-формування й розвиток інтелектуальної обдарованості;

-формування й розвиток творчої, художньо-музичної, образотворчої та сценічної обдарованості;

-формування й розвиток соціально-лідерської обдарованості;

-формування й розвиток психомоторних і спортивних здібностей.

Виховання молодого науковця - одне із завдань колегіуму.

У 2012-2013н.р. досить плідною та результативною була робота педагогів із підготовки учнів до предметних олімпіад: маємо 34 призери Всеукраїнських предметних олімпіад ІІ етапу та 4-х призерів Всеукраїнських предметних олімпіад ІІІ етапу ( вч. Огняна Н.М., Міхайлова Т.М., Загорулько О.П,Сьомик О.Б., Носкіна Н.М.).

Результати участі учнів колегіуму у ІІ етапі( міському) Всеукраїнських предметних олімпіад у 2012-2013н.р.

ПІ учня

Клас

Місце

Предмет

П.І.П вчителя
1.

Дмитрук Анна

Ю-21

І

біологія

Носкіна Н.М.
2.

Максак Анна

Ю-11

ІІІ

біологія

Шай В.В.
3.

Іващенко Валерія

9-Б

ІІІ

біологія

Шай В.В.
4.

Коваленко Діана

8-Б

ІІ

біологія

Носкіна Н.М.
5.

Єфімова Лілія

Ю-11

ІІ

екологія

Шай В.В.
6.

Дмитрук Анна

Ю-21

І

екологія

Носкіна Н.М.
7.

Коваленко Діана

8-Б

ІІ

укр. мова і літ.

Загорулько О.П.
8.

Гриценко Микола

9-В

ІІ

укр. мова і літ.

Загорулько О.П.
9.

Мур Олександра

Е-11

ІІ

укр. мова і літ.

Лобан Т.А.
10

Скірідова Анна

7-А

ІІІ

укр. мова і літ.

Загорулько О.П.
11

Сушко Олександра

Ф22

ІІІ

укр. мова і літ.

Власенко А.В.
12

Тищенко Олександр

6-А

ІІ

математика

Ситник Г.М.
13

Драненко Ірина

Ф-22

ІІ

Педагогіка і психологія

Вишинська Т.І.
14

Скірідова Анна

7-А

ІІ

хімія

Ушакова Т.А.
15

Красавін Євген

9-А

ІІ

хімія

Сьомик О.Б.
16

Коваленко Діана

8-Б

ІІ

хімія

Бельська В.В.
17

Бірюкова Ольга

Е-11

ІІ

хімія

Сьомик О.Б.
18

Дмитрук Анна

Ю-21

ІІ

хімія

Сьомик О.Б.
19

Босенко Дарина

Ф-22

І

Фізична культура

Міхайлова Т.М.

20

Ножка Максим

8-Б

ІІ

Німецька мова

Ямщікова І.В.

21

Шапаренко Владислав

9-А

ІІ

Правознавство

Полуденко Н.Г.

22

Синяк Діана

9-Б

ІІІ

Правознавство

Полуденко Н.Г.

23

Кобеняк Світлана

Ю-12

ІІ

Правознавство

Полуденко Н.Г.

24

Скринник Ксенія

Ю-22

І

Правознавство

Огняна Н.М.

25

Ліпошко Богдана

Ю-22

ІІІ

Правознавство

Огняна Н.М.

26

Комаков Євген

Ю-21

ІІ

Англ. мова

Штефан І.М.

27

Кійко Олексій

Е-11

ІІІ

Англ. мова

Штефан І.М.

28

Іващенко Валерія

9-Б

ІІІ

Англ. мова

Гринько Н.В.

29

Донець Настя

Е-11

ІІ

Інформатика

Дідик Т.О.

30

Мур Олександра

Е-11

І

Інформатика

Дідик Т.О.

31

Ножка Максим

8-Б

ІІІ

Історія

Магега Н.В.

32

Гриценко Микола

9-В

ІІ

Історія

Магега Н.В.

33

Сушко Олександра

Ю-22

І

Історія

Магега Н.В.

34

Максак Анна

Е-11

ІІІ

Історія

Полуденко Н.Г.

Велика робота проводиться вчителями та науковцями міста з учнями- членами МАН: маємо 20 переможців Всеукраїнського конкурсу МАН І етапу, 11 дипломантів-переможців - ІІ етапу і 1 учасник нагороджений грамотою. Результати участі учнів у Всеукраїнському конкурсі МАН І етапу:ПІ учня

Клас

Місце

ПІП вчителя

Назва відділення

Секція (підсекція)

1.

Гуськова Валентина

Ю-21

І

Вишинська Т.І.

Хімії та біології

Психологія

2.

Дмитрук Анна

Ю-21

І

Сьомик О.Б.

Хімії та біології

Медицина

3.

Вишинська Олена

Ю-21

І

Крига Л.В.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Світова література

4.

Розлома Дарина

Е-11

І

Глушко Т.І.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Світова література

5.

Мур Олександра

Е-11

І

Лобан Т.А.

Мовознавства

Українська мова

6.

Сушко Олександра

Ф-22

І

Власенко А.В.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Українська література

7.

Будевська Юлія

Ю-21

І

Сьомик О.Б.

Хімії та біології

Медицина

8.

Борисенков Владислав

Е-11

І

Будевська Н.П.

Науки про Землю

Географія та ландшафтознавство

9.

Гиря Діана

9-Б

І

Крутько І.І.

Науки про Землю

Географія та ландшафтознавство

10

Максименко Анастасія

Е-11

І

Круглова Т.А.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Мистецтвознавство

11.

Саїтова Юлія

9-А

ІІ

Ситник Г.М.

Математики

Математика

12.

Соколов Микита

Е-11

ІІ

Василякіна Н.І.

Математики

Математика

13.

Донець Анастасія

Е-11

ІІ

Погрібняк О.М.

Фізики і астрономії

Фізика: теоретична фізика;

експериментальна фізика14.

Довбиш Аліна

Ю-21

І

Полуденко Н.Г.

Філософії та

суспільствознавстваПравознавство

15.

Намчук Лілія

Ф-12

І

Огняна Н.М.

Філософії та

суспільствознавстваПравознавство

16.

Гриценко Микола

9-В

ІІ

Загорулько О.П.

Мовознавства

Українська мова

17.

Мур Олександра

Е-11


І

Онищенко О.В.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Мистецтвознавство

18.

Єфімова Лілія

Е-11

ІІ

Волосян Н.В.

Мовознавства

Німецька мова

19.

Кійко Олексій

Е-11

І

Болгар Т.М.

Економіки

Економіка:

грошовий обіг і кредит20

Ліпошко Богдана

Ю-21

І

Носкіна Н.М.

Хімії та біології

Біологія

Результати участі учнів у Всеукраїнському конкурсі МАН ІІ етапу:


ПІ учня

Клас

Місце

ПІП вчителя

Назва відділення

Секція (підсекція)

1


Максименко Анастасія

Гр..Е-1

І


Круглова Т.А.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Мистецтвознавство

2.

Гуськова Валентина

Ю-21


ІІ

Вишинська Т.І.

Хімії та біологіїПсихологія

3.

Дмитрук Анна

Ю-21


ІІ

Сьомик О.Б.

Хімії та біології

Медицина

4.

Вишинська Олена

Ю-21


ІІІ

Крига Л.В.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Світова література

5.

Розлома Дарина

Е-11

ІІІ

Глушко Т.І.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Світова література

6.

Мур Олександра

Е-11

ІІІ

Лобан Т.А.

Мовознавства

Українська мова

7.

Сушко Олек-ра

Ф-22

ІІІ

Власенко А.В.

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Українська література

8.

Довбиш Аліна

Ю-21

ІІІ

Полуденко Н.Г.

Філософії та

суспільствознавстваПравознавство

9.

Ліпошко Богдана

Ю-21


ІІІ

Носкіна Н.М.

Хімії та біології

Біологія

10

Намчук Лілія

Ф-12

ІІІ

Огняна Н.М.

Філософії та

суспільствознавстваПравознавство

11.

Мур Олександра

Е-11


ІІІ

Онищенко О.В.
Українська мова

12.

Борисенков Влад.

Е-11

грамота

Будевська Н.П.

Науки про Землю

Географія та ландшафтознавство

У колегіумі проводиться велика робота з обдарованими учнями, формами якої є: індивідуальні консультації, факультативні заняття, консультації для написання науково-дослідних робіт, профільне навчання.

Із метою підготовки та розвитку творчості науковця систематично проводиться робота по психологічному діагностуванню обдарованих та здібних учнів, індивідуальна робота по підготовці та проведенню І, ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, постійно надається допомога в організації та проведенні культурно-масових заходів різних рівнів. У 1,6,7, 9 класах проводиться тестування з метою виявлення типу мислення, нахилів і здібностей учнів, використовуються методики диференційовано-діагностичного опитування, карти інтересів, методики для виявлення профільних нахилів. Створено банк даних про обдарованих учнів, який поповнюється спостереженнями психолога та вчителів- предметників. Педагогам надаються рекомендації щодо занять з обдарованими учнями, вчителі складають особистісно орієнтовані методики і програми для роботи з обдарованими. У колегіумі працює творча група, до складу якої входять керівники методичних комісій з вивчення питань особистісно орієнтованого навчання.

З метою залучення учнів колегіуму до науково – дослідницької роботи створено товариство „Пошук”.

Керівним органом, яким регулюється вся наукова робота, є Рада НТК, до якої входять усі керівники науково- дослідницьких робіт. Обов’язком ради є визначати завдання на наступний рік, вносити зміни та доповнення до Статуту НТК, затверджувати план роботи, проводити звітну науково- практичну конференцію, на якій підводити підсумки роботи за рік. Обдаровані діти залучені до МАН, яка в цьому році мала 10 секцій (правознавство, українська мова та література, світова література, психологія, екологія, біологія, географія, математика,німецька мова).

У грудні 2012р. була проведена ХІХ наукова конференція колегіуму- захист наукових робіт, матеріали якої надруковані у збірнику тез № 8 науково- дослідницьких робіт учнів колегіуму за 2012-2013н.р. «Філософсько-гуманітарний потенціал України: наука, практика, досвід.»

У навчальному закладі відпрацьовано механізм вивчення стану викладання предметів та моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Протягом 2012-2013р.вивчено стан викладання історії, правознавства, суспільствознавчого курсу «Людина і світ»,фізичної культури,фізики,української мови та читання, математики. З цією метою проводилися зрізи знань з предметів, відвідувалися уроки у вчителів – предметників. Рівень знань учнів аналізувався на засіданнях предметних комісій, створено моніторинг учнівської та учительської праці.

Але поряд із позитивним слід назвати ряд недоліків: деяка частина педагогічних працівників не забезпечує високий рівень викладання предметів, не виявляє активності у роботі методичних комісій, творчих груп, невчасно представляються матеріали деяких творчих груп та предметних комісій для перевірки, у планах роботи деяких керівників творчих груп переважає формалізм при висвітленні тем та напрямків роботи, ще й досі однією із форм проведення уроків залишається комбінований урок і переважає просте функціонування в роботі незначної кількості вчителів, недостатньо працюють учителі інформатики,трудового навчання, естетичних предметів у підготовці до конкурсів науково- дослідницьких робіт МАН з обдарованими і здібними учнями, не мають результативності у підготовці до олімпіад вчителі фізики, трудового навчання, не завжди вчителі виявляють активність у реалізації практичної частини предметних тижнів.

Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності визначається Законом України «Про освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , обласною Комплексною програмою розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, Програмою перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2012 – 2016 роки,, де вказано на необхідності «цілеспрямованого процесу виховання і навчання на користь людини, суспільства, держави». У Кременчуцькому колегіумі №25 розроблена цілеспрямована й систематична виховна діяльність, орієнтована, як на формування соціально значущих якостей, установок і цінностей особи, так і на створення сприятливих умов для всебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації її в майбутньому житті.

На сьогодні постає непросте завдання — створити всі умови для успішної самореалізації особистості, сприяти її інтелектуальному, морально-духовному, фізичному та естетичному розвитку, формувати громадянську позицію, почуття національної гідності, соціальну компетентність.

Суспільні запити вимагають створення такої системи виховання, яка б допомогла молодій людині не лише легко інтегруватися в соціум, але й конструктивно взаємодіяти в ньому. Задля цього в Кременчуцькому колегіумі №25 визначаються зміст, форми і методи впливу на формування особистості, створюється гуманне й демократичне виховне середовище.

Щопонеділка в закладі проводиться єдина година спілкування, якій передувало обов’язкове централізоване політінформування через радіо «Інформаційний кошик» та година «учнівського представництва» (старостат). Щомісяця виходила друком наша газета – дипломант Всеукраїнського конкурсу шкільної преси «Ластівка колегіуму». Обов’язковим є значок, щоденник, залікова книжка особливого зразка

Кременчуцьким колегіумом №25 створено власну програму виховної роботи «Від ціннісних орієнтирів сучасної особистості до життєвої компетентності", що відповідає виховній меті закладу «Забезпечення виховання гармонійної, творчої, національно свідомої людини на основі гуманізації, демократизації та компетентнісного підходу».

МО класних керівників здійснювало організаційне та методичне забезпечення виховної діяльності за системою планування роботи та рекомендаціями, розміщеними в «Щоденнику класного керівника» нового зразка, згідно з останніми вимогами, взяло участь у міському конкурсі «Класний керівник року». Призове місце посіла класний керівник групи Ю-12 Носкіна Наталія Михайлівна, яку управління освіти рекомендувало для участі в обласному конкурсі, де вона виборола ІІІ місце.

За підсумками І семестру за успішну виховну діяльність колегіум посів ІІ місце серед шкіл міста.

У колегіумі діяла мережа гуртків: військо-патріотичного виховання «Юний патріот» (досліджують бойовий шлях 469 Кременчуцького мінометного полку, що звільняв наше місто, пошуковий загін – учасник військових парадів, оглядів стройової підготовки, заходів у Парку Миру) ;

вокальна студія «Калина» (участь у концертних програмах, міських фестивалях) ;

Центр дитячої дипломатії «Європейська перспектива» (участь у Х асамблеї юних дипломатів, створено школу юного європейця , це учні 7-А та 7-Б класів; обладнується європейський кабінет №25, проведено євроярмарок,встановлено дружні зв’язки з полтавським євро клубом школи «Паросток», у рамках культурно-освітнього проекту «Європа без кордонів: євроінтеграція» відвідано Італію, Німеччину, Австрію, Польщу, Угорщину, Королівство Нідерланди, Францію) ;

еколого-натуралістичного виховання «Глобус» ІІ місце в конкурсі екологічних бригад та театрів, участь у міських програмах, проведено екологічний мітинг – у рейтингу шкіл - ІУ місце) ;

хореографічний «Міленіум» ( участь у концертних програмах колегіуму, міста; у цьому році гурток переміг у конкурсному відборі МДЦ «Артек» і запрошений туди на відпочинок у вересні 2013 року);

туристсько-краєзнавчий гурток «Дніпряни» (поїздки, походи, І місце пошукової експедиції «Моя Батьківщина – Україна» в номінації «Відомі імена земляків») . Окрім того, на базі закладу створено команду ЮІР (юних інспекторів руху) «Спектр», групу волонтерів «Милосердя».

У наших гуртках займаються 109 осіб (10,5% від загальної кількості дітей), а в цілому в цих об’єднаннях та в міських клубах, секціях, студіях задіяні 773 учні колегіуму (73% від загальної кількості учнів). Визначено стратегію закладу щодо підтримки обдарованої молоді, розвитку її творчого потенціалу.

Учні колегіуму брали активну участь у міських, обласних, всеукраїнських творчих проектах:

«Кременчук очима дітей» (Красовська Софія, група Е-11 – ІІ місце),

участь у військово-спортивній грі «Патріот», фестивалі шкільної преси «Погляд юних» ,

участь у міському фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Про подвиги, про доблесть, про відвагу»,

у міському конкурсі малюнків «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», у Всесвітній акції «Марафон написання листів – 2012», «Зірковий небосхил Кременчука» , «Класний клас» , участь у міському конкурсі юних техніків (у номінації «Ліплення», «Витинанка» учениця 6-Б класу Остапець Надія посіла І місце, у номінації «Квілінг» учениця 8-Б класу Чирва Валерія посіла І місце, у номінації «Технічна творчість» учень 7-В класу Бірюков Микита посів ІІ місце, а в номінації «Авіамоделювання» - І місце); у міському фотоконкурсі «Діалог між поколіннями», у навчанні юних інспекторів у Парку Миру, у конкурсі творчих робіт, організованому ДАІ; у ІХ обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемося щиро Вишні», у фестивалі «Сміх для всіх» ( у номінації «Україна сміється» учень 8-Б класу Муравицький Андрій посів ІІІ місце), у у міському конкурсі «Валентинка – листівка кохання»,у міському конкурсі екологічних агітбригад та театрів (екологічний театр-шоу «Паросток зелений» - керівник Носкіна Н.М. – посів ІІ місце);у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (команда колегіуму «Моркофка» - керівник Глушко Т.І. – посіла ІІІ місце, а фоторобота Ситника М – І місце);

у міському конкурсі мобільного кіно (ІІІ місце робота Кійка Олексія, Шевченка Владислава, Безнікіна Владислава – група Е-11). Маємо значні здобутки у спорті: Дементьєв Сергій (Ф-22)– чемпіон Європи з важкої атлетики, Босенко Дар’я (Ф-22) – переможець міського етапу олімпіади з фізичної культури та лауреат другого етапу,

Берлізов Роман (Ф-22) – чемпіон області з легкої атлетики (стрибки у висоту);

Павлюков Антон (Ф-22) – чемпіон міста з тенісу;

Гриценко Микола (9-В) – чемпіон обласних змагань з дзюдо;

Волочай Дар’я (7-А) – чемпіон міста з гімнастики,

Мамон Аліна ( 6-А) – чемпіон міста з багатоборства;

Куліченко Михайло (Ю-21) – член збірної області з футболу;

призерами міської олімпіади з баскетболу стали: Курінна Оксана (Е-11), Бульба Владислава (Е-11), Кіурська Інна (Ю-12), Намчук Лілія (Ю-12), Сидоренко Ірина (Е-11), Білявська Анна (Е-11), Ткаченко Олена (М-13).

Скоординовано роботу із КМЦПО «Лідер», КЕНЦУМ, СЮТ, АСМБР, клубом «Надія».

Досить активною є молодіжна організація «Правовий простір». Щороку молодь обирає президента УС та його заступників, плідно проходить учнівська конференція.

Проведено молодіжні акції «Від серця до серця» (на придбання обладнання для дітей, хворих на цукровий діабет, колегіум зібрав 1257 грн., відбулася зустріч із Єжи Коніком – головою наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», особливо відзначився учень групи Ю-12 Штефан Ігор) , «Почуй світ»,«Святий Миколай – дітям», «Марафон написання листів – 2012», «Надія для Надійки»,. «Молодь проти СНІДу»,

«Ветеран, який живе поруч»,Свято вулиці Гвардійської,«Зелена толока» , Досить цікаво пройшли загальношкільні культурно-розважальні заходи:

танцювальний Казантип із запрошенням малюків д/с №33,

Віденський бал ,

День учителя, квест для вчителів та старшокласників,

Гуморина-2013,

щорічна концертна програма «Подарунок Діду Морозу»

святкування Дня колегіуму ,

зустріч із олімпійським чемпіоном Параолімпіади в Лондоні Дементьєвим Євгеном та його тренером Радченком Романом Олександровичем,

фестиваль «Родина – то вся Україна» на приз депутата міськради Яцини Олександра Олександровича,

Тиждень пам’яті до Дня Перемоги,

У колегіумі діє творчий проект «Від шкільної лави – до лав МВС», що передбачає тісні контакти з КМУ, РВ міліції та в/ч №3059, з якою підписаний Меморандум про співпрацю.

У цьогорічному конкурсі на кращу постановку право виховної роботи колегіум посів ІІ місце – випущено збірку «Наш вибір: ЗАКОН, ПОРЯДОК, ЧЕСТЬ».

Цілком закономірно, що пріоритетного значення ми надаємо правовиховній роботі, формуванню навичок здорового способу життя. Цьому сприяє профілізація закладу, триєдина структура профілактики правопорушень. Складено списки учнів особливих категорій, обстежено житлово-побутові умови проживання, написано характеристики, заведено журнал для індивідуальних бесід з учнями, схильними до правопорушень (проведено 29 бесід).

У закладі створено комісію з попередження правопорушень, яка працює четвертий вівторок щомісяця (проведено 8 засідань, ведуться протоколи). Складено заходи на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень щодо соціально-правового захисту дітей, профілактики бездоглядності, правопорушень серед дітей, складено план роботи штабу, план проведення Декади профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу, план роботи із важковиховуваними учнями, неблагополучними сім’ями, видано ряд розпоряджень та наказів.

На внутрішньому обліку перебувало на початок року 5 учнів, а тепер лише 2: Стельмащук Олексій (8-А) та Шульга Даниїл (7-В) – Васецький Д., Рева М., Гудзь Т. – вибули до ВШ №3. На обліку в КМСН перебувала лише Гудзь Т. – вибула.

З початку навчального року проведена широка лекційно-роз’яснювальна робота із залученням широкого кола спеціалістів Центру «Здоров’я» , ЦССМ, КМСН, ДАІ (всього проведено 12 лекцій). Особливо запам’яталися зустрічі з начальником відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС в Полтавській області Ахіджанян Жанною Суренівною, начальником КМСН Автозаводського РВ Лазоренко Юлею Костянтинівною,

Дільничним інспектором міліції Шестидесятним Радиславом Олександровичем.

Проведено спільні з УС рейди «Сім’я», «Дозвілля», «Паління», «Урок», «Форма».

У колегіумі діє психологічна служба, яку очолює практичний психолог Вишинська Т.І., вона проводить широку психодіагностичну, розвивальну, корекційну та консультативну роботу, тренінгові зайняття за програмою «Рівний рівному».

Обов’язковим є щоденний контроль відвідування учнями занять, ведеться журнал обліку та щомісячна звітність класних керівників на нарадах при директорі. Кожен клас має соціальний паспорт, де записані всі дані про учня та його батьків.

Отже, в цілому виховна робота проводиться на належному рівні і має схвальні відгуки в управлінні освіти.

Проте, наряду з досягненнями, маємо ряд невирішених питань, а саме – порушення дисципліни учнів на поверхах, окремі спізнення на уроки, ігнорування шкільної форми в кінці навчального року. Потребує покращення науково - технічна робота, необхідно активізувати роботу батьківської громади під час проведення культурно-масових заходів у класах та в закладі, залучати в класні колективи спеціалістів ЦССМ, Центру «Здоров’я», міліції, активніше подорожувати містами Полтавщини та рідного краю з метою вивчення історії рідного краю, відвідувати підприємства міста з метою профорієнтації, рекомендувати при проведенні годин спілкування використання інтерактивних методів і форм роботи, забезпечувати якісне планування виховної роботи в класах та його діяльнісну лінію, відстежувати неблагополучні сім’ї, в яких діти потерпають від насилля; більш активно практикувати проведення психолого – педагогічних консиліумів та малих педагогічних рад, пропагувати досягнення з виховної роботи в засобах масової інформації.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами; для упорядкування процесу харчування в закладі 01.09.2011 року було видано наказ " Про організацію харчування учнів школи" .

Гаряче харчування отримували 1057 учнів 1 -9 класів та І та ІІ курсів відбувається згідно графіку на 1-6 перервах у їдальні школи.

На першій перерві харчуються учні початкових класів ;

на другій перерві харчуються учні 5 – 7 класів ,

ІІІ перерва – для 8 – 9 класів,

IV перерва – І та ІІ курс

V перерва – учні 4 класів, що навчаються в другу зміну

Тривалість перерв ( 10 – 20 хв. ) дозволяє учням встигнути поїсти.

Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

Перевіряючи стан забезпечення учнів колегіуму гарячим харчуванням, слід зазначити, що кількість учнів, які харчуються у їдальні майже стабільна

100% харчуються учні початкової школи;

90 % - учні 5 –х класів

80 – 90 % - учні 6 – х класів

60 – 70 % - учні 7 – х класів;

60 – 70 % - учні 8 – х класів

60 % - учні 9 – х класів

80- 90 % учнів І курсу та учні ІІ курсу

В цілому в колегіумі охоплено гарячим харчуванням 75 % учнів ( в середньому). Це майже 800 учнів щодня. Результати контролю з питання охоплення учнів гарячим харчуванням щомісячно заслуховуються на нарадах при директорові та заступникові директора. Під особливою увагою перебуває харчування дітей пільгових категорій.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011р. “ Про порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість ”

Безкоштовне харчування запроваджується для учнів пільгових категорій із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" на підставі документів, які підтверджують право на безкоштовне харчування.

В колегіумі отримують пільгове безкоштовне харчування

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка