Звіт директора Кременчуцької гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавської області Бобер Ілони Михайлівни про свою роботу протягом 2011-2012 н рСкачати 367.27 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір367.27 Kb.
ЗВІТ

директора Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г. Шевченка

Кременчуцької міської ради Полтавської області

Бобер Ілони Михайлівни

про свою роботу протягом 2011-2012 н.р.

У 2011-2012 н.р. педколектив гімназії продовжував працювати над втіленням в життя основних документів про освіту, зокрема Постанови кабінету Міністрів України від 16.11.2001 року № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 р. №1013 та «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244 та над реалізацією концепції гімназії: навчання і виховання учнів відповідно до сучасних вимог до молодого покоління, та над розв'язанням методичної проблеми, над якою педагогічний колектив працює протягом 2010-2015 навчальних років: «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

І Головним завданням Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г. Шевченка є навчання, виховання та розвиток здібних, обдарованих дітей; формування в учнів умінь і навичок науково – дослідницької роботи, плекання творчої особистості; забезпечення професійного самовизначення, становлення громадянської позиції, самоосвіти, самовиховання і саморозвитку кожної дитини.

На початок навчального року в гімназії налічувалося 1016 учні, які навчалися в 35 класах. Зокрема 1-х-4 кл., 2-х - 4, 3-х - 3, і 4-х - 4, всього 15 класів у початковій школі. Це 429 учні.

А також 5-х - 3 кл., 6-х - 3 кл., 7-х - 3 кл., 8-х - 3 кл. і 9-х - 4. Це 16 класів. 10-х класів - 2, 11-х класів - 2, всього 4 класи.

У початковій школі успішно пройшли ДПА в 4-х класах. Математика-70%, укр. мова-60%, читання-67%- високий рівень.

В цілому по початковій школі маємо: 74 учні(24%) - відмінники, достатній і високий рівень навчальних досягнень -176 учнів(56%). Якісний показник - 87,8%.

Набрали три п'ятих гімназичних класи та плануємо набрати 4 перших класи.

На кінець року 1002 учні.

Можу сказати про загальну кількість відмінників та тих учнів, що достатній рівень навчальних досягнень в цілому по гімназії. На сьогодні відомо що в 1(5)-5(9)кл. і 6(10)кл - 174 відмінники (20%), тобто учнів, що мають лише високий рівень навчальних досягнень, 454 учня(51%) з високим і достатнім рівнем, і один учень з низьким рівнем навчальних досягнень.

Крім цього, маємо 9 медалістів (7 Золотих та 2 - Срібних медалі) та атестати про повну середню освіту з відзнакою.

Із загальної кількості 9-тикласників 103 - 23 претендентів на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. Всі ці учні підтвердили виставлені їм річні оцінки під час ДПА. В цілому високі успіхи в якості навчальних досягнень учнів є результатом систематичної і кропіткої роботи всього педколективу.


Проведення курсів за вибором, факультативів, консультацій, індивідуальна додаткова робота з розвитку обдарованості учнів в окремих галузях наук є головним завданням навчально – виховного процесу.

Учні старших класів вивчають ділове українське мовлення, стилістику сучасної української мови, країнознавство (Великобританія, Німеччина, Франція), літературу США (англійська мова), історію світової культури, історію Полтавщини, російську та польську мови. Крім цього, учні 8- 9класів вибирають спецкурси допрофільної підготовки з урахуванням бажань, нахилів та здібностей для поглибленого вивчення предметів фізико-математичного з інформатикою та філологічного профілів. Учні 10 – 11-х класів навчаються за профілями: англійська філологія, українська філологія.

У розвитку здібностей обдарованих учнів важливе значення має забезпечення та розширення їх інформованості в тих галузях, які їх цікавлять. На заняттях спецкурсів, факультативів вчителі надають можливість учням виконувати різноманітні завдання підвищеної складності. Зростання складності завдань сприяє підвищенню інтелектуального рівня учнів.

Одним із головних завдань гімназії є залучення творчо обдарованої молоді до наукової діяльності, орієнтованої на національні інтереси держави, які успішно здійснюються з допомогою Наукового товариства учнів, мета яких — формування інтелектуального потенціалу майбутньої наукової еліти України.

У гімназії творчо працювали предметні кафедри вчителів української мови, української і світової літератур (методист кафедри Калашнікова Н.І), англійської мови (методист кафедри Терещенко І.О.) математики (методист кафедри Скриль С.О.), фізики та трудового навчання (методист кафедри Романюк Т.В.), природничого циклу (методист кафедри Джавахішвілі С.Г.), історії і права (методист кафедри Матюха Н.К.), методоб`єднання вчителів початкових класів (методист кафедри Опришко Л.С.), фізичної культури (методист кафедри Гайдай В.В.), естетичного циклу (методист кафедри Фоміна О.В.).

Особлива увага приділялась індивідуальній роботі з обдарованими дітьми. На засіданні виносилися актуальні питання, що стосуються навчання та виховання учнів, зокрема: удосконалення навчально-виховного процесу шляхом підвищення ефективності уроку за рахунок впровадження інноваційних форм і методів роботи, практична спрямованість уроків та їх кінцевий результат.

Вчителі кожної предметної кафедри працювали над своєю методичною проблемою. Методисти предметних кафедр протягом вересня 2011 року з кожним учителем визначили зміст і форму роботи над виконанням першого аналітико – діагностичного етапу реалізації науково – методичної проблеми «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Для реалізації аналітико - діагностичного етапу вивчення методичної проблеми гімназії вчителями предметних кафедр під керівництвом завідуючих кафедр була проведена велика дослідницька робота: • вивчено різноманітні джерела літератури та зроблено їх науковий аналіз;

 • вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід з даної проблеми;

 • проведено діагностування педагогічного, учнівського, батьківського колективу;

 • підготовлено аналітичний матеріал для обговорення педагогічним колективом;

 • складено перелік літератури з проблеми для самоосвітньої роботи педагогів;

 • організована самоосвітня робота педагогів за індивідуальними темами з проблеми;

 • проведено науково-теоретичну конференцію та семінар-практикум.

Робота над методичною проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки.

Були створені творчі групи з вивчення науково-методичної проблеми гімназії,які плідно працювали протягом навчального року:

- творча група учителів української мови, української літератури, російської мови та світової літератури «Основні психолого-педагогічні механізми та

етапи організації ситуації успіху у навчально-виховному процесі та її вплив

на розвиток особистості учнів.» (Керівник Яненко С.М.);

- творча група вчителів іноземних мов «Сугестивна технологія(аутогенне тренування для розвитку індивідуальних здібностей, становленні його суб’єктності, соціальності,культурної ідентифікації, творчої самореалізації

особистості.» (Керівник Гончаренко Л.В.);

- творча група вчителів фізики, інформатики та трудового навчання «Використання проблемно-пошукових методів в навчанні з метою розвитку навиків творчої навчально-пізнавальної діяльності учнів» (керівник Калашник Н.М.);

- творча група вчителів математики «Вдосконалення розумових процесів з урахуванням можливостей кожної дитини завдяки впровадженню технології розвиваючого навчання» (Керівник Литвиненко Т.О.)

- творча група вчителів історії та географії «Технологія саморозвитку за

методикою М. Монтессорі як модель особистісно- орієнтованого підходу до навчання і виховання дитини.» (Керівник Малогловець О.М.);

-творча група вчителів природничого циклу «Особистісно-орієнтовані педагогічні ситуації» (Керівник Джавахішвілі С.Г.) Крім того,протягом року продовжували роботу творчі групи вчителів гімназії: «Майстер – клас» для вчителів англійської мови (керівник Терещенко І.О.); «Майстер – клас» для вчителів початкових класів (керівник Опришко Л.С.); працювала творча група вчителів початкової школи: «Навчання за методом проектів»

(Керівник Большакова О.А); « Гуманна педагогіка» (керівник Бегма Н.М.); «Інтерактивні методи навчання « ( керівник Маслій В.І.)

Кременчуцька гімназія №5 імені Т.Г.Шевченка була й залишається базовою школою в місті і області по впровадженню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду.

Методична робота:


 1. Участь у Всеукраїнських Педагогічних читаннях (Листопад 2 011, м. Київ) – Бегма Н.М., Прищепа Л.Р., Бовкун І. В.

 2. Майстер – клас на регіональному семінарі при Кременчуцькому педучилищі ім. А. С. Макаренка. (Бегма Н. М.)

 3. Творчий звіт у міській лабораторії Гуманної педагогіки про роботу групи вчителів гімназії з впровадження Гуманної педагогіки в навчально – виховний процес. (Бегма Н. М., Опришко Л. С., Тимошенко Т. Л.., Прищепа Л.Р., Бовкун І. В.)

 4. Майстер – клас для студентів педучилища у рамках святкування 80-річчя педучилища. (Тимошенко Т.Л., Маслій В.І., Большакова О.А.)

 5. Проведення відкритих уроків для курсантів ПОІВППО ім.. Остроградського. (Бегма Н.М., Прищепа Л.Р., Большакова О. А.)

Протягом року завдяки учителям кафедри української мови та літератури гімназії( методист кафедри філологів Калашнікова Н.І.)проводилась робота Просвітницького центру розвитку та функціонування української мови .

Кафедра вчителів української мови та літератури плідно працювала по багатьом напрямкам.

Учителі кафедри іноземної мови брали активну участь в роботі творчих груп міста. Кругляк Ю.С активно працювала в міській творчий групі по створенню мовного портфоліо учнів.
Протягом року продовжувала роботу школа становлення молодого вчителя з метою допомоги в розв`язанні конкретних проблем щодо методики викладання навчальних предметів, ознайомлення їх з сучасними інноваційними педагогічними технологіями.

Учителі гімназії брали участь в конкурсі «Учитель року 2011» у номінаціях, визначених Міністерством освіти і науки України:


У травні 2011р. на нараді при директорі « Аналіз результативності роботи творчої лабораторії вчителів гімназії «Обдарованість» були обговорені підсумки роботи педколективу гімназії над 1 етапом реалізації методичної проблеми гімназії.

Тож педагогічний досвід учителя є підгрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. Водночас він є і джерелом розвитку педагогічної науки, успішним вирішенням завдань, поставлених суспільством перед школою.

Проведення курсів за вибором, факультативів, консультацій, індивідуальна додаткова робота з розвитку обдарованості учнів в окремих галузях наук є головним завданням навчально – виховного процесу.

Призери конкурсу знавців української мови ім.П. Яцика:

Горошко Поліна - 3 – Б клас (Прищепа Л.Р.) - ІІІмісце;

Гончарова Катерина – 4 – А клас ( Кука Л.В.) – ІІ місце.

З 2 по 5 березня 2012 р. 9 учнів 9 -11 класів Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка. були учасниками XXI (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту учнівських наукових робіт МАН в м.Полтава ,зокрема

1. Заіченко Катерина – 11 – Б кл. (Французька мова)

Науковий керівник Гончаренко Л.В.

2. Опришко Поліна – 10 – А кл. – (Французька мова)

Науковий керівник Гончаренко Л.В.

3.Кобзар Владлена – 11 – A кл.(Літературна творчість)Науковий керівник Калашнікова Н.І.

4.Воскобійник Інеса -11 – Б кл.(Українська мова)Науковий керівник Заплішко О.Д.

5. Мосієнко Олена – 11 – Б кл. (Право) Науковий керівник Удовицька В.В.

6.Суржиков Антон – 9 – Г кл. (Історія світової культури)

Науковий керівник Малогловець О.М.

7.Карпенко Юлія – 10 – Б кл.(Мистецтвознавство)Науковий керівник Істоміна Л.Л.

8. Жуков Данило – 9 – Г кл. (Історія світової культури)Науковий керівник Малогловець О.М.

9.Позаненко Катерина – 9 –Г (Медицина)Науковий керівник Цікура М.Л.
Серед учасників конкуру переможцями стали:

1. Заіченко Катерина – 11 – Б кл. Диплом 2 ступеня ,секція французька мова.


2 .Опришко Поліна – 10 – А кл. Диплом 2 ступеня ,секція французька мова.

3.Карпенко Юлія – 10 – Б кл. Диплом 3 ступеня ,секція мистецтвознавство.


4.Пазаненко Катерина – 9 – Г кл. Грамота обласного науково – технічного центру учнівської молоді,секція медицини.

Наукові керівники цих учнів провели велику і клопітку роботу по підготовці їх до захисту дослідницьких робіт та до контрольних робіт.

Учні гімназії взяли активну участь у проведенні ІI етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та інтелектуальних конкурсів.

Переможцями міських предметних олімпіад та конкурсу знавців української мови 2011 – 2012 н.р. стали такі учні
Біологія:

1.Кононенко Тетяна 9-Г кл.–2місце(Цікура М.Л.)

2. Корба Дар`я 9 –Г кл. – 2 місце (Цікура М.Л.)

3. Блінова Анастасія 11 –Б кл–3 місце (Грінченко О.В.)


Математика:

4.Костогриз Руслан 6 - Б кл. 3 місце ( Смородська С.О.)

5.Однорог Максим 9 –Г кл. 3 місце ( Литвиненко Т.О)

6. Миколаєнко Віталій 11-Б кл. 2 місце (Литвиненко Т.О.)


Обслуговуюча та технічна праця:

7.Коробка Ілля 1 місце 8 –Б кл.(Дьомінов О.Т.)

8.Погорілець Оксана 2 місце 8 – Б кл.(Калашник Н.М.)

9. Магдинич Ольга 2 місце 9 – В кл.(Калашник Н.М.)

10.Лапшин Євген 2 місце 9 – В кл.(Дьомінов О.Т.)
Українська мова та література

11.Гільчер Катерина 2 місце 7-А кл.(Калашнікова Н.І.)

12. Фоміна Катерина 2 місце 9-А кл. (Заплішко О.Д.)

13. Кулик Наталія 1 місце 10-А кл. (Кузьменко І.П.)


Хімія:

14. Самінін Ярослав 9 – Г кл. - 1 місце (Джавахішвілі С.Г.)

15. Однорог Максим 9 –Г кл. - 2 місце (Джавахішвілі С.Г.)
Англійська мова:

16. Заколодяжна Олена 8 – В кл. – 2 місце (Кравченко Л.Г.)

17.Лебединська Катерина 10 – Б кл.-2 місце(Калантаєвська О.М.)

18. Петренко Аліна 11 – Б кл. 2 місце (Терещенко І.О.)

19. Єременко Анастасія 11– Б кл. 3 місце (Терещенко І.О.)
Правознавство:

20.Бендюк Анастасія 9 – А кл. – 2 місце (Удовицька В.В.)

21.Мосієнко Олена 11 – Б кл. – 2 місце (Удовицька В.В.)

Фізика


22.Сліпко Максим 9 – Г кл. – 1 місце (Романюк Т.В.)

З німецької мови

23. Кукла Олена 9 – Г кл. 2 місце (Бормишева М.В.)

24.Ківшик Богдан 11 – Б кл. 3 місце (Шинкаренко О.М.)

25.Гошкодеря Марія 11 - Б кл. 1 місце (Шинкаренко О.М.)
З французької мови

26. Носуль Марина 8 – А кл. 2 місце (Ківшик Т.Б.)

27. Фоміна Катерина 9 – А кл. 2 місце (Ківшик Т.Б.)

28. Лебединська Катерина 10 – Б кл. 1 місце (Гончаренко Л.В.)

29. Опришко Поліна 10 – А кл. 2 місце (Гончаренко Л.В.)

30. Заіченко Катерина 11 – Б кл. 2 місце (Ківшик Т.Б.)

31. Стеценко Світлана 11 – Б кл. 2 місце (Ківшик Т.Б.)

32. Миколаєнко Віталій 11 – Б кл. 1 місце (Ківшик Т.Б.)


З інформатики

33.Кривопляс Богдана – 11 – А 2 місце (Дмитренко С.В.)

34.Сліпко Максим 9-Г 1 місце(Романюк Т.В)

Історія України

35. Жадан Данило 9 – Г кл. 3 місце (Малогловець О.М.)

Знавці української мови:

1.Щербина Марія 5 кл. – 1 місце (Яненко С.М.)

2.Ларіонова Ярослава 7 кл. - 2 місце (Заплішко О.Д.)

3. Кулик Наталія 10 кл. – 1 місце (Кузьменко І.П.)


Переможці міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер – 2011»

1. Самінін Ярослав 9 –Г кл. – 1 місце

2. Орел Роман 9 – Г кл. – 2 місце

3. Семенов Антон 10 – А кл. - 2 місце

4. Каптан Анастасія 10 – А кл. – 2 місце

5. Ярошко Володимир 10 – А кл.- 2 місце

6. Стецюра Анастасія 10 –А кл. – 2 місце
Переможці обласних предметних олімпіад:
1.Самінін Ярослав 9 – Гкл. – 2 місце з хімії (Джавахішвілі С.Г.)

2.Кулик Наталія 10 – А кл. – 3 місце з укр.мови (Кузьменко І.П.)

3. Однорог Максим 9 – Г кл. – 3 місце з хімії (Джавахішвілі С.Г.)

4. Гошкодеря Марія 11 – б кл. -2 місце з німецької мови (Шинкаренко О.М.)

5. Ківшик Богдан 11 – Б кл. – 3 місце з німецької мови (Шинкаренко О.М.)

6. Миколаєнко Віталій 11 – Б кл. – 1 місце з французької мови (Ківшик Т.Б.)

7.Стеценко Світлана 11 – Б кл. – 3 місце з французької мови (Ківшик Т.Б.)

8.Заіченко Катерина 11 – Б кл. - 2 місце зфранцузької мови (Ківшик Т.Б.)

9. Лебединська Катерина 10 – Б кл. 1 місце з французької мови (Гончаренко Л.В.)
На базі гімназії працює літературно–мистецький салон “Плеяда”, яким керує вчитель української мови та літератури Калашнікова Н.І. „Плеяда” об’єднує обдарованих і талановитих учнів: поетів, музикантів, художників. Літературно–мистецький салон “Плеяда” продовжує роботу з юними поетами, розпочату в початковій школі.

На другому поверсі гімназії розташована діюча художня галерея. Протягом року вчитель образотворчого мистецтва Захарченко Л.С. оформлює різні тематичні, персональні виставки юних художників.

В нашій гімназії робота з літературно обдарованими учнями ведеться згідно програми “Основи журналістської майстерності”. Юні журналісти систематично видають науковий освітньо–популятний журнал “Юний ерудит”, шкільну газету “Гімназист”, Шкільні дитячі видання знайомлять учнів з передовими досягненнями науки, культури світу. Але головне те, що на їх сторінках пробують свої сили юні літератори, знавці іноземних мов, майбутні журналісти, науковці гімназії.

Імідж гімназії — високий рівень знань гімназистів.

Виховна робота в гімназії протягом 2011-2012 навчального року проводилась згідно річного плану та Статуту гімназії. Педагогічний колектив спрямовує свою роботу на виховання у гімназистів почуття національної гордості, патріотизму, власної гідності, милосердя, взаємоповаги, любові до рідного краю, отже виховна робота в гімназії спрямована на розвиток високоінтелектуальної та всебічно розвиненої особистості. Під час відвідування годин спілкування спостерігалась цікава і творча робота вчителів і гімназистів, бо кожний був учасником і виконавцем всіх заходів, що проходили в класі, а також в гімназії. Години спілкування мали на меті виховання моральних якостей гімназистів, формування їх світогляду, здорового способу життя, а для старшокласників - допомога кожному у визначенні свого власного покликання в житті. Особлива увага приділялась громадсько-патріотичному вихованню, проблемі формування здорового способу життя, превентивному і морально-етичному вихованню, профорієнтаційній роботі. Учні були активними учасниками всіх справ, що вирішувались протягом року у колективі гімназії, в місті та області. Особливо треба відзначити плідну роботу таких дитячих об'єднань і колективів, як:

* Євроклуб «Діалог»;

» Центр дитячої дипломат «Україна - Польща» (кер. Пермякова В.А.) Визначною подією стало відкриття виставки генерала Андєрса,


 • Туристично-краєзнавчий клуб «Імпульс» (кер. Малогловець О. М.):

 • Літературно-мистецький салоп «Плеяда» (кер. Калашнікова Н.І.);

 • Редакційна колегія «Гімназист» ;

 • Пошуковий загін по вивченню бойового шляху 308 Гвардійського мінометного Кременчуцько - Олекеандрійського полку (кер. Пермякова В.А);

Вокальна група «Медуничка» (кер. Фоміна О.В.)

* Команди волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, які протягом

року брали участь у змаганнях різного рівня і займали призові місця

(кер. Гайдай В.В., Котовський В.В.). Учні гімназії стали активними учасниками і переможцями міських, обласний і Всеукраїнських творчих конкурсів таких як: • Міський конкурс «Зліт технічних талантів» (1 місце);

 • Міський конкурс на кращу організацію гуртків технічної творчості (І

місце);

* Міських конкурс екологічних агітбригад (3 місце);

Міські конкурси малюнків «Піхто не забутий, ніщо не забуто», «Моя професія». «День Європи». «Місто моєї мрії (1 місце); Всеукраїнський конкурс малюнків «Пожежна безпека» 3 місце зайняла Максименко Анастасія, учениця 9-А класу):

Міський конкурс екологічних плакатів (І місце);

Призерами міського конкурсу «Зірковий небосхил Кременчука» стали Кокойло Максим і Кривич Артур, учні 11-А класу.

Важливу роль у вихованні і позакласній роботі відіграє учнівське самоврядування. Рада гімназистів впроваджує в життя багато різних проектів, гімназисти беруть участь у таких благодійних акціях, як: • «Святий Миколай дітям»;

 • «Серце до серця»;

* «Ветеран живе поруч»

«Акція Доброти»;

» «Сто днів протії насильства»;

• «Зелена толока»:

• «Прикрасимо землю своїми руками» га інших.

Проведені такі заходи, як місячник і правового виховання, декада правових знань, зустрічі працівниками правоохоронних органів, юристами., лікарями, працівникам центру соціальних служб для сім'ї та молоді, психологом гімназії Калінчук Т.Д.. працівниками ДАІ. громадськістю мікрорайону №7. Учнів, які стоять на обліку в міліцїі немає.

Під постійним контролем адміністрації, а, значить, і моїм особисто, протягом року було забезпечення педколективом якісного виконання навчального плану та навчальних програм шляхом глибокої і творчої підготовки вчителів до кожного уроку, до кожного заняття, здійснення особистісно зорієнтованого навчання і виховання учнів. Цьому сприяв систематичний і плановий контроль за ходом навчально-виховного процесу (зокрема мною особисто протягом навчального року відвідано і обговорено з учителями близько 90 уроків).

З метою забезпечення високої якості результатів навчальної та виховної роботи з гімназистами всю свою роботу, та методичну роботу адміністрації націлювала на підвищення професійної майстерності вчителів шляхом вивчення і впровадження ними передового педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій навчання і виховання дітей, на виконання сучасних вимог до навчально-виховного процесу. Всі, передбачені планом роботи гімназії на 2011-2012 н.р., заходи по підвищенню професійного рівня вчителів, виконані. Всі заплановані на рік педради, наради при директорі, семінари класних керівників, загальношкільні батьківські конференції. На всіх цих заходах розглядалися найрізноманітніші питання навчально-виховного процесу.

Але особлива увага приділялась підвищенню якості знань учнів та рівня їх вихованості.

Приділялася увага також і вивченню педколективом інструктивно-нормативних документів МОН, що стосуються загальноосвітніх навчальних закладів.

Всією адміністрацією гімназії неухильно виконувалися вимоги чинного законодавства України щодо організації навчально - виховного процесу, забезпечення охорони життя і здоров'я учнів та працівників гімназії, дотримання фінансової дисципліни.

Протягом навчального року міським управлінням освіти перевірялися питання: 1. Виконання навчальних планів і навчальних програм;

 2. Якість оформлення і ведення класних журналів;

 3. Стан виховної роботи в гімназії (обласним управлінням освіти);

 4. Робота практичного психолога (обласним управлінням освіти);

 5. Хід атестації педпрацівників;

 6. Інвентаризація;

 7. Виконання кошторису гімназії;

 8. Охорона праці і дотримання правил техніки безпеки працівниками гімназії (департамент охорони праці при міськвиконкомі);

 9. Робота гімназичної їдальні (обласною комісією у справах захисту прав споживача);

 10. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в гімназії (міською СЕС) та багато інших питань.

Серйозних і суттєвих зауважень за результатами цих перевірок я, як директор, не отримала. Навпаки, за підсумками контролю по кожному з цих питань я утримувала схвальні відгуки від членів контролюючих комісій. І я, і всі мої заступники намагалися працювати так з нашими колегами, щоб всі недоліки були завчасно попереджені, а незначні помилки в роботі вчасно ліквідовані, якщо такі й трапляються.

Надзвичайно важливою ділянкою роботи директора любої школи є атестація педагогічних працівників. Я вважаю її однією з найголовніших. Завжди приділяла й дуже багато уваги, і в цьому навчальному році також. Проатестувалося у 2011-2012 н.р. 12 педагогічних працівників.

З них:


 • вчителів - 12

 • спеціалістів вищої категорії – 6

 • спеціалістів І категорії – 1

 • спеціалістів ІІ категорії – 5

У числі атестованих:

 • чергова атестація – 7

 • позачергова атестація -5

Присвоєно педагогічні звання:

- «старший вчитель» - 2 (Смородська С.О., Бормишева М.В.) Підтверджено раніше встановлені педагогічні звання:  1. «старший вчитель» - 2 ( Волошина Н.М., Ківшик Т.Б.);

  2. вчитель - методист -1 ( Опришко Л.С.).

Атестувалося вперше – 5

Пройшли курсову перепідготовку – 13

Всього працює в гімназії 69:

вчителів –методистів-16

«старших вчителів -17

вчителів І категорії - 15

вчителів ІІ категорії 6

спеціалістів – 7

За результатами атестації 2011-2012 н.р. висунуті на нагородження учителі:

Знак «Василь Сухомлинський» - Опришко Л.С.

Знак «Відмінник освіти України» - Ківшик Т.Б.

Грамотою Головного управління освіти та науки у Полтавській області - Смородська С.О.

Грамотою міського управління освіти - Бормишева М.В. , Кисельова Л.А., Большакова О.А.

Я завжди підходжу до вирішення цього питання надзвичайно серйозно і відповідально та вдячна Ю.А. Сенів за якісну та добросовісну роботу, професіоналізм, майстерність, старанність і відповідальність.

Значну долю мого робочого часу займає робота з документацією, об'єм якої з кожним роком зростає і зростає просто до фантастичних розмірів. Звіти, інформації, плани, заходи і т.д. забирають час, відривають від спілкування з вчителями, учнями, безпосередньої педагогічної роботи. І все ж я намагалася весь цей навчальний рік вчасно оформляти всю документацію і передавати інформативні матеріали за призначенням.

Велику долю мого робочого часу займає робота по профілактиці правопорушень серед наших учнів, по покращенню їх дисципліни як у гімназії, так і за її межами. Надаю перевагу індивідуальній роботі як з учнями, так і з їх батьками.

На сьогоднішній день у нас немає довготривалих пропусків занять без поважних причин. Всі пропуски учнями занять підтверджуються, як правило, відповідними лікарськими довідками, заявами батьків, їх поясненнями. Відсутня відверто брутальна поведінка з боку учнів по відношенню до вчителів, грубі порушення дисципліни як у школі, так і поза школою. Тому працювати нам з Вами, шановні колеги, у цьому плані легше, ніж у деяких інших школах.

Зі стін нашої гімназії виходять, у переважній своїй більшості, діти виховані в дусі доброти, поваги до старших. І це не залишається непоміченим громад кістю нашого міста. Я особливо це відчуваю під час набору дітей до 1 класу. На сьогодні у нас знову набрано 4 повноцінних 1-х класи, незважаючи на те, що бажано було б зменшувати кількість класів початкової школи. Адже з часом нам треба буде забирати знову 1-і класи з дитячих садків, облаштувати спальні, а, значить, кількість навчальних кабінетів буде обмежена. Взагалі, на майбутнє, треба буде домагатися невеликої кількості учнів у гімназії, як це й передбачалося першими Інструкціями та Положенням про гімназію (1992 рік).

Перевіряючи плани роботи класних керівників, щороку звертаю увагу на те, щоб вони були конкретними, реальними і ефективними. Завжди у виховній роботі дітьми перевагу надаю роботі індивідуальній, а не загальношкільній.

Загальношкільні заходи стали набагато змістовніші, добре підготовлені, яскраві. Дотримуюсь думки, що заходи, які ми проводимо для батьків, для громадськості, мають бути бездоганними, бо це наш авторитет, наш імідж. Хай їх буде небагато, але проходити вони мусять тільки на високому виховному рівні, у цьому навчальному році прекрасно проведені «Посвята в гімназисти», «Новорічні свята», батьківські конференції, особливо для батьків учнів початкової школи, вечір зустрічі з випускниками, «День гімназиста», Свята першого і Останнього дзвоника, семінари для вчителів міста, області та інші. Особливу увагу звертаю на планування правовиховної роботи класними керівниками: щоб ця робота не була формальною, щоб усі виховні заходи були змістовними, цікавими різноманітними, щоб були враховані вікові особливості і можливості учнів.

За важливістю не поступається місцем і робота по попередженню дитячого травматизму. Якщо не рахувати численних забиттів рук, ніг, носів, лобів, пальців, то десь ми в цьому навчальному році на тому ж рівні, що й у минулому навчальному році.

Чимало травм трапляється й на перервах і на уроках фізкультури, про них ми говоримо на всіх педрадах, нарадах при директорі, батьківських зборах, навіть на засіданнях батьківського комітету говорю про попередження дитячого травматизму, особливо перед літніми та зимовими канікулами.

Вам відомо, що вагомим засобом боротьби з дитячими захворюваннями є вчасне і якісне їх харчування, особливо в гімназичній їдальні. Систематично слідкую за тим, щоб їдальня була забезпечена посудом, миючими засобами, щоб працювало все електрообладнання. Проатестовані робочі місця кухонних працівників і працівники їдальні отримують доплату до посадового окладу за шкідливі умови раці (як і працівники хім. кабінету).

Стан організації харчування учнів

Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка

2010/2011 рік на кінець ІІ семестру


Кількість учнів

З них харчується

Безкоштовно харчуються

Всього-1016 учн.1-А,Б,В,Гкл. на базі дитячих садків №68,№57,№23

112учні.


112 учнів

100%

2-4 класи

323 учні


учнів

100%


323 учнів

100%


5-11 класи

581 учень407-412учнів

70%


Туб.контактні-1

Користуються буфетом

904 учнів904 учнів(окрім учнів перших класів, які харчуються на базі дитячих садків.)Адміністрація школи достатньо уваги приділяє організації гарячого харчування учнів. З метою якісної організації харчування учнів школи видається наказ «Про організацію харчування учнів школи», в якому зазначені основні заходи та вимоги щодо харчування учнів. Також видаються накази про харчування учнів пільгових категорій. З 11.01.2012р. встановлену таку вартість харчування:

- за власні кошти (сніданки) - 4.50 грн.

- для дітей пільгових категорій – 5.50 грн.

- для учнів 1-4-х класів – 4.20 грн.

Учні, що відвідують ГПД, харчуються двічі, вартість обідів – 2.50 грн.

Прийоми їжі проводяться в один і той же час відповідно до складеного графіка.

Працівники їдальні дотримуються графіка харчування та санітарно-гігієнічних норм.

Адміністрація школи щомісячно виділяє кошти на придбання миючих та дезінфікуючих засобів.

Шеф-кухарем Хащиною Т.Г. витримується меню на вибір, яке розроблено інженером-технологом Управління освіти. Меню вивішується заздалегідь в обідній залі та спеціальному куточку для харчування в шкільному коридорі. Для учнів старших класів пропонується 2-3різних гарніри, враховуються побажання учнів. Є дієта для дітей із захворюваннями шлунково-кишечного тракту. Таких дітей 8 чол.

Під час прийому їжі в обідній залі , а також в шкільному буфеті організовано чергування вчителів, які стежать за дотриманням дисципліни, санітарно-гігієнічних норм. процесом прийому їжі. Контроль за організацією та якістю харчування здійснюється адміністрацією школи, членами батьківського комітету, робітниками санітарно-епідеміологічної служби. В їдальні достатня кількість столового посуду, меблів. В кінці кожного навчального року здійснюється ремонт приміщень їдальні.

Шеф-кухар Хащина Т.Г. піклується про санітарний стан їдальні, якість справ, їх різноманітність. Медична сестра здійснює щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їхнього зберігання, дотримання термінів реалізації.

Документація харчоблоку ведеться систематично й своєчасно. Є в наявності бракераж ний журнал сирої та готової продукції. Овочі, крупи зберігаються в складському приміщенні на окремих полицях. Продукти, які швидко псуються, - в холодильниках і морозильній шафі.

Буфетом у школі користуються всі учні. Асортимент буфету різноманітний. Щоденно через буфет реалізується біля 500 борошняних виробів. Є різноманітні соки, напої.

Питання організації харчування учнів школи заслуховується на нарадах при директорі, видаються накази, складаються акти. Інформація та звіти про стан харчування за вимогою надаються до Управління освіти. З метою покращення харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

Учні 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класів шестирічного віку навчаються на базі дитячих садочків №23. №68, № 57 і отримують триразове харчування відповідно до режиму. Організовано гаряче харчування для учнів пільгових категорій із числа дітей-сиріт, дітей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та дітей працівників міліції, які загинули під час виконання службових обов’язків. На основі довідок, які підтверджують право на безкоштовне харчування, видано накази.

На сьогоднішній день у школі харчується 1 учениця пільгової категорії ( туб. контактні -5.50 грн.)

Щоденно подається заявка на кількісний склад учнів, які харчуються. Щомісячно – інформація до Управління освіти щодо безкоштовного харчування. Здійснюється контроль за відповідністю заявок та наявністю дітей у школі згідно з обліком відвідування в класному журналі.

У цьому навчальному році ми перевиконали даний нам міськвиконкомом план оздоровлення учнів у пришкільному таборі: 85 дитина оздоровлюються у нас. Це свідчить про те, що у наших батьків уже сформувалась позитивна думка про табір відпочинку з денним перебуванням "Сонечко", адже діти в ньому дійсно і відпочивають, і оздоровлюються. Спасибі всім вчителям, що працюють в нашому таборі.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосві­домості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, доскона­лому володінні української мовою.

Розвиваючи в учнів почуття патріотизму організовуються наукові групи, пошукові загони, експедиції, які вивчають пам’ятні місця, беруть участь у відкритті нових та відновленні вже створених історичних пам’ятників. Все це робиться систематично і цілеспрямовано згідно програми, розробленої Міністерством освіти України. Тому що традиції українського народу пробуджуватимуть у молоді любов до героїчного, переконуватимуть у тому, що за будь-яких історичних часів в житті завжди є місце для подвигів, вірного служіння рідному народу, Батьківщині. Найбільш ефективним завжди вважається виховання дітей на прикла­дах життєдіяльності батьків.

А стержневим моментом системи формування патріотичних якостей в суспільстві, і в системі освіти зокрема, повинні стати історичні традиції перемог українського воїнства, самопожертва в ім’я захисту Батьківщини. Знання і дотримання традицій народу неможливе без хорошого знання історії Вітчизни. Розуміючи українську національну систему виховання як самобут­нє і водночас споріднене з вселюдським культурно-історичне явище, акцентується увага на усвідомленні педагогами кінцевого результату своєї праці — виховання свідомого громадянина, патріота. В іншому випадку народ залишиться без історичної перспективи, свого історичного досвіду.

В патріотичному вихованні ми прагнемо досягти головної мети: виховати конкретно спроможну всебічно розвинену особистість із постійною потребою самореалізації, самовдосконалення, патріотично виховану з гуманістичним сприйняттям дійсності, й почуттям великої відповідальності за долю України.

- 21 вересня 2011 року у Кременчуці відзначили Міжнародний день миру. Наша гімназія приймала активну участь в урочистих заходах, що традиційно відбувалися у Парку Миру, представляла свій Євроклуб «Діалог» та ЦДД «Україна-Польща» на восьмій асамблеї дитячої дипломатії «Діалог»,

отримала сертифікат, що засвідчує активну участь у Всесвітньому Дні Миру.

- 29.09.11 до гімназії завітали гості з Москви, яких в минулому році відвідав, задля взяття священної землі з місця формування 308-го Кременчуцько-Олександрійського мінометного полку, патріотичний загін гімназії «Пошук». На урочистому заході були присутні активісти зі всіх шкіл  Кременчука.

- 16-17 листопада 2011 року екскурсоводи патріотичного загону «Пошук» Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка в Музеї під відкритим небом в парку Миру зустрічали делегацію обласний керівників (завідувачів) музеїв при навчальних закладах, які приїхали до нашого міста на семінар - практикум на тему: «Героїко-патріотичне та національне виховання учнівської молоді як важлива ланка діяльності музеїв при навчальних закладах» за підтримки Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства  учнівської молоді, міського управління освіти та освітніх закладів м. Кременчука.

- 20 лютого 2012 року наші гімназисти урочисто вітали ветеранів Великої Вітчизняної війни та воїнів-інтернаціоналістів святковим концертом, квітами та подарунками разом з радою нашого мікрорайону №7. Такі спільні заходи проводяться тричі на рік: на День Перемоги, на День визволення міста Кременчука та Свято Захисника Вітчизни.

- 1 березня Автозаводська районна організація ветеранів війни, праці та військової служби відзначила свій 25 річний ювілей. У палаці культури «Нафтохімік» зібрали актив ветеранської організації, депутатів районної та міської ради, членів пошукових загонів навчальних закладів району, представників громадськості та трудових колективів, учнівську молодь. Наші гімназисти-пошуківці відвідали могилу Почесного громадянина Кременчука, першого директора сш №5, Пономарьової Галини Миколаївни, а наймолодші гімназисти вітали зі сцени усіх присутніх поздоровними віршами.

- 11 квітня в гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка відбувся "круглий стіл" в рамках районного проекту "Пам’ять про війну єднає!". В його роботі прийняли участь голова Автозаводської районної ради Володимир Коваленко разом із своїм заступником Віталієм Добруновим та представниками райвиконкому, голова районної ветеранської організації Олексій Зубченко, та директора шкіл разом з керівниками шкільних пошукових загонів тих 8-ми навчальних закладів району, які задіяні в героїко-патріотичному проекті. Наприкінці "круглого столу" був урочисто відкритий повністю оновлений шкільний музей бойової слави.

Екскурсії в музеї Бойової слави проводяться не тільки для гімназистів, а й для усіх школярів та мешканців нашого міста Кременчука.

Гімназія виховує талановитих та допитливих дипломатів, котрі цікавляться політикою, становищем рідної країни, турбуються про своє майбутнє та майбутнє нащадків.  

Четвертого листопада 2011 року Мосієнко Олена та Кравченко Наталія - представники  євроклубу  «Діалог» Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка, учениці 11-б класу, -  стали учасницями Єврофесту, який проводився до 2-ї річниці євроклубу  «Статус»  ЗОШ № 9. На це святкування зібралися євроклуби Кременчука, а також Комсомольська, Миргорода, Полтави, навіть  невеличкого містечка Сумської області - Охтирка.

07 листопада Зарицька Валерія – представниця  Центру дитячої дипломатії „Україна-Польща” Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка, учениця 10-А класу, екскурсовод пошукового загону Музею військової техніки під відкритим небом в парку Миру, – стала учасницею "Урочистого відкриття Року Республіки Індонезія", яке проходило на базі Кременчуцької ЗОШ №3. Захід пройшов під патронатом Української Ради Миру.

 22 грудня, у день дипломатії, на базі ліцею №11 юні, але вже перспективні «політики» обговорювали Міжнародний саміт «Україна – ЄС», що відбувся 19 грудня між Президентом України та представниками Євросоюзу. У обговоренні взяли участь президенти шкільних євроклубів та центрів дитячої дипломатії. Зокрема гімназичний ШЄК «Діалог» та ЦДД «Україна – Польща»  представляли Зарицька Валерія та Кулик Наталія. До саміту долучилася молодь не лише Кременчука, а й обдаровані дипломати з Розсошинців, Жовтих Вод та Олександрії. На зустрічі обговорювалися нагальні питання щодо євроінтеграції, вступу України до ЄС, переваг та перспектив співпраці з Європейським союзом. Приємною особливістю було нагородження гімназичних ШЄК «Діалог» та ЦДД «Україна-Польща» за активну участь у міжнародних вікторинах, у саміті, за ефективне співробітництво з Асоціацією сприянню міжнародному бізнесу та розвитку.

Також на День дипломатії в Кременчуцькій гімназії №5 відбувся фестиваль народів світу. Брали участь учні 8-их-11-их класів. Умови: кожен клас обирав собі країну. Учні мали показати презентацію «Представлення країни» з найголовнішими акцентами на культурі, географії та традиціях нації, не більше 3 хвилин.  Також продемонструвати художній номер: відтворити колоритні національні танці, чи заспівати  народну пісню, чи скласти театральне дійство.

- 30 січня 2012 року до Кременчука прибули Міністр, Секретар Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва (Варшава) пан Анджей Кунерт, Генеральний Консул Республіки Польща в Харкові пан Ян Гранат, віце-консул пані Аніта Сташкевич та інші, які відвідали Парк Миру біля Гонгу Миру. Того ж дня в нашій гімназії № 5 було урочисто відкрито виставку «Армія Генерала Андерса». В церемонії взяли участь заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник, начальник Кременчуцького міського управління освіти Геннадій Москалик та інші гості.

Перед офіційним відкриттям церемонії польські вокальні та хореографічні колективи створили незабутню атмосферу в залі.

Під час заходу було продемонстровано відеоматеріали, присвячені Армії генерала Андерса. Свято супроводжувалось виступами ансамблів польської пісні.

- Цього року у святкуванні Дня Європи в Кременчуці взяла участь офіційна делегація з міста-побратима Бидгоща, яку зустрічали 18 травня 2012 року юні дипломати нашої гімназії, вітаючи польською мовою зі сцени актової зали, що здивувало та приємно вразило гостей. 

День Європи у Кременчуці відзначили 19 травня у Придніпровському парку. Саме на його алеях поблизу літньої естради розбили "Європейський квартал".


Свої стенди, на яких була розміщена інформація про європейські країни і наші гімназисти. Тут гостей також частували національними стравами, а на сцені літньої естради влаштували концерт творчі колективи міського Палацу культури, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та вокальний ансамбль польської пісні Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка.

- Традиційні свята «Перший дзвоник» та «Останній дзвоник» збирають на територію гімназії усю громаду мікрорайону. Тож завжди ці свята стають окрасою мешканців міста та піднімають урочистий настрій багатьом присутнім, особливо нашим гімназистам та колегам.

- 30.09.11 до Дня Вчителя відбулися змагання з футболу  між учителями та учнями нашої гімназії. Гра була дуже напруженою і захоплюючою, адже кожен вболівав рівно сильно і за педагогів, і за юних футболістів. Але не дивлячись на те, що гравці були дуже виснаженими після гри, ми можемо з впевненістю сказати: гра була незабутньою. Відбулося два матчі: перший виграли учні, другий – наші улюблені вчителі. 

- Впродовж  святкування Дня Учителя на осінніх канікулах колектив гімназії №5, за підтримку профспілки, відвідав славетне і важливе для української історії місто Чигирин - козацьку столицю часів Хмельницького. Перша згадка про це місто пов'язана із наданням місту у 1582 р. Магдебурзького права. За наказом польського короля Сігізмунда ІІІ в 1589 р. в Чигирині на високій горі збудували замок. В 1630-1640 рр. місто постійно розбудовувалося, а з 1648 р. стало першою гетьманською столицею Української держави, де  розмістилася резиденція Богдана Хмельницького. 

- «Посвята в гімназисти» наших першокласників (п’ятих класів) цього року відбулася 11 листопада. Звичайно для всіх гімназистів це святковий день, бо ми прийняли до нашої сім’ї прекрасних друзів, претендентів на ті вакантні місця, що звільнилися влітку від наших випускників. Але іменинникам довелося пройти невеличкі іспити, після чого всі впевнилися, що всі 5-ти класники гідні носити звання гімназистів. 

Привітати гімназистів з почесною місією прибув начальник управління освіти міста Кременчука Москалик Геннадій Федорович, який вручив грамоти першим вчителям іменинників свята. Батьки подарували дітям запашні караваї, які символізують добробут, щастя, велику любов та наснагу до навчання. 


Директор гімназії Бобер Ілона Михайлівна націлила майбутніх гімназистів на досягнення головної мети - стати конкретно спроможними, всебічно розвиненими особистостями із постійною потребою самореалізації, самовдосконалення, патріотично вихованими, з гуманістичним сприйняттям дійсності  й почуттям великої відповідальності за долю України.

Ні для кого не секрет, що гімназія виховує талановитих та допитливих дипломатів, котрі цікавляться політикою, становищем рідної країни, турбуються про своє майбутнє та майбутнє нащадків. 


- 25 листопада 2011 року в Кременчуцькій гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка відбувся пісенний конкурс «Золотий голос гімназії» серед 1-4 класів. Його учасником міг стати кожен бажаючий, адже в нашій гімназії так багато талановитих дітей. В результаті компетентне журі виявило нові яскраві зірочки, які на «відмінно» показали свої таланти.

 - А саме такий конкурс, як «Гімназія має таланти», надає учням самостійності в виборі напрямків своєї творчості, що  дає можливість їм розкрити свої особисті здібності. А це заключається в тому, що цей різновид групової  діяльності проходить в три етапи: «виставочний», «танцювальний» та  «вокальний». В кожному з цих турів дитина може взяти участь, бо вони проводяться в окремі дні. Дуже приємно, що є такі зірочки в нашій гімназії, які стали переможцями в різних номінаціях. До речі, в цьому навчальному році перших місць – аж тридцять одне!!! Всі ці учні вибороли право змагатися за звання «Талант - 2011» на гала-концерті, який відбувся 19.12.2011р. на День Святого Миколая. Для наших вчителів, гімназистів та батьків це було справжнє свято, а учасники радували глядачів своїми талантами.

Переміг дует одинадцятикласників: Кокойло Максим та  Кривич Артур. Жива музика, гарні голоси не могли не «зачепити за живе»  творчі душі наших школярів. Пісня Richard Ashcroft” The Drugs don't work” в їхньому виконанні звучала на рівні з оригіналом, а може й навіть краще.

- Дуже подобаються гімназистам дискотеки в гімназії, які проводяться перед канікулами та на святкові дні.

- Кожного року пташенята повертаються до рідного гнізда, кожного року для випускників звучить така жадана мелодія шкільного дзвоника, кожного року колишні учні збираються у стінах школи, щоб пригадати дитинство, безтурботне, щасливе дитинство. Вже за старою традицією зустріч відбулася й цьогоріч. 

Кременчуцька гімназія №5 імені Тараса Григоровича Шевченка гостинно зустріла свої вихованців 3 лютого 2012 року, засніженого, однак надзвичайно світлого дня. Випускники поринули в атмосферу спогадів, зустрілися зі своїми вчителями, колишніми однокласниками й просто пригадали  веселе шкільне життя. Натомість уже теперішні учні підготували вокальні та хореографічні номери, що стали приємною несподіванкою.

- Щороку навесні на початку квітня наш заклад відзначає день, який, за словами директора гімназії, є своєрідним підсумком навчальних, творчих та спортивних досягнень усього колективу, – «День гімназії». Звичайно, такий симбіоз талановитості, результативності ґрунтується на творчості вчителів і учнів, на взаємодії і учнів, і вчителів. І головне, що кредо нашої школи – високий рівень знань гімназистів. 

Лунало багато чудових пісень, віршів та привітань, а запальні танці вразили всіх присутніх. Усе це створює в учнів позитивний образ нашої гімназії, сприяє вихованню в них почуття гордості за неї, бажання стати її часткою, гідно нести ім’я гімназиста.

День гімназії - це сплеск ідей, фантазій і талантів учнів, батьків і вчителів. Свято пройшло урочисто і залишило приємні враження.

- Гімназисти йдуть у ногу з часом та слідкують за технічними новинками. Тож не дивно, що цього року завдяки державній  підтримці школа поповнила й без того багатий арсенал навчальної техніки.

6 грудня до нашої альма-матер завітав губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко та міський голова Олег Бабаєв, котрі передали школі новенькі комп’ютерні класи. Осучаснення навчальних закладів новою технікою відбулося у рамках Державної цільової програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків".  Один такий комплекс складається з 10 персональних комп’ютерів для учнів та одного вчителя, спеціальних меблів, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, спеціальних педагогічних програм та комплексного підключення до локальних комп’ютерних мереж.

- В лютому-березні 2012 року в Кременчуцькій гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка пройшли традиційні конкурси чоловічої та жіночої майстерності. З святом 23 лютого чоловічу половину гімназії привітали дівчата, продемонструвавши свої таланти в конкурсній програмі «А нумо, дівчата!». А, в свою чергу, хлопці привітали найкрасивішу частину гімназії зі святом 8-го Березня участю в конкурсі «А нумо, хлопці!».

- 17 лютого - міжнародний День спонтанного прояву доброти в місті Кременчуці відбулася Всеукраїнська акція «Хвиля доброти». Ми перейняли цей досвід від вінницьких колег, для яких проведення подібного заходу стало вже доброю традицією. У акції брали участь усі школи нашого міста ,а тому й наша гімназія №5 імені Т.Г.Шевченка не стала винятком. Перша частина свята відбулася у парку Миру,де до обеліска слави були покладені квіти,а потім випущені у небо кульки із закликом до проявлення доброти у всьому світі. Після цього кожна школа пішла творити добрі справи за спеціально спланованим маршрутом. Наш маршрут пролягав вздовж вулиці Героїв Бреста. По дорозі ми дарували маленьким дітям красиві смайлики, а дорослим-невеличкі стікери з короткою загальною інформацією про день добрих справ,також ми заходили до різних установ-як приватних так і державних,вітали їх працівників та дарували їм ознайомлювальні листівки,які,до речі, були розміщені ще й у міському громадському транспорті. Також за гімназією було закріплено декілька дитячих садків,де наші старшокласники проводили невеличкі веселі свята для дошкільнят, проводили з ними ігри, конкурси, привітали солодощами, подарунками та букетами із різноманітних повітряних кульок. Наш дружній колектив вважає,що акція пройшла якнайкраще,бо ми не тільки зробили багато гарних знімків, подарували людям гарний настрій та море посмішок,а й самі отримали шалений заряд позитивних емоцій. Нетерпляче чекаємо наступного року,щоб знову взяти учать у цій чудовій акції!

- 14 березня у великому залі виконкому Автозаводської районної ради м. Кременчука відбулося урочисте відкриття стажування 17-ти активістів учнівського та студентського самоврядування в структурних підрозділах райвиконкому. Молодих активістів, яких відібрав Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, розподілили для стажування по відділам та службам райвиконкому, їм представили всіх заступників голови райради, керівників структурних підрозділів, та показали відеофільм про роботу Автозаводської районної ради і її виконавчого комітету. Перед молоддю виступили та побажали плідного стажування голова Автозаводської районної ради Володимир Коваленко, заступник міського голови Віталій Малецький, керівник управління у справах дітей, сім’ї та молоді міськвиконкому Ольга Усанова, виконавчий директор Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, депутат Автозаводської райради Ольга Коваль. Гордістю для нашої гімназії було бачити серед інших учасників проекту аж трьох гімназистів: Кулик Наталію, Стіхіну Марину та Шубіна Івана – учнів 10 А класу В нашому місті разом з Управлінням освіти виконкому Кременчуцької міської ради педагоги працюють над виховною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу до виховання активної особистості». Однією ланкою з цієї моделі і є виховання почуття патріотизму, як необхідної складової у формуванні ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. В нашій роботі з учнівськими колективами та патріотичним загоном «Пошук» проводяться різні акції, конкурси, свята, береться участь у пошукових експедиціях та проектах, екскурсіях в межах міста, в межах України, країнах СНГ та Європи, в походах вихідного дня та багатоденних, а також в патріотичних модулях нашої гімназії.

Все це створює в учнів позитивний образ нашої гімназії, сприяє вихованню в них почуття гордості за неї, бажання стати її часткою, гідно нести ім'я гімназиста та бути патріотами своєї Батьківщини.

Порушень фінансової дисципліни ні з мого боку, ні з боку членів мого колективу, не було. Всі кошти, які були виділені для гімназії з міського бюджету, мною були використані вчасно і повністю (проведення ремонтних робіт по укріпленню фундаменту).

Завдяки налагодженій роботі нашого обслуговуючого персоналу були навіть зекономлені деякі кошти за електроенергію та опалювання приміщень гімназії. Хоча в нас працюють постійно електронагрівачі води і в їдальні, і для техперсоналу.

По мірі фінансових можливостей поповнюється і оновлюється матеріальна база гімназії, необхідна для організації якісного навчально-виховного процесу, створення комфортних умов для навчання учнів і роботи працівників гімназії. Протягом всього навчального року я намагалася підтримувати цей затишок і чистоту в коридорах, рекреаціях і окремих кабінетах. Хоча, зважаючи на недостатнє фінансування і солідний вік наших приміщень (40 років) це не так і легко.

Наша гімназія є яскравим прикладом матеріальної підтримки з боку міської влади та міського голови О.М. Бабаєва, які суттєво допомагають всім учбовим закладам нашого міста.

В цьому навчальному році проведено капітальний ремонт актової зали за бюджетні кошти.

За 2011-2012 н.р. у Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка відбулися нижче перелічені зміни та покращення у матеріально-технічній базі.

Придбані та замінені: • Вікна лівого крила 4 та 3 поверхів (фото 1)

 • забезпечене зовнішнє освітлення території гімназії – нові світильники (фото 2)

 • постійно закуповуються лампи економічного профілю

 • капітальний ремонт музею Бойової слави (меблі, стенди, стеля, жалюзі, підлога) (фото 3-8)

 • поточний ремонт кабінету хімії (фото 9,10)

 • поточний ремонт кабінету інформатики (вікна, жалюзі, обої, підлога) (фото 9,10)

 • клумба гімназії (фото 11 - 13)

 • меблі для приймальні директора (фото 14 - 17)

А також:


 • на території гімназії повне подрібнення пеньків (43 шт)

 • технічне обслуговування вогнегасників

 • постійно закуповуються медикаменти

 • відремонтовано холодильну систему у їдальні

 • постійно закуповуються миючі, дезінфікуючі засоби

 • відремонтовано секції огорожі гімназії (фото 18 - 24)

 • встановлений шлагбаум (фото 25)

 • ганок біля майстерні трудового навчання (фото 26, 27)

 • клумба гімназії (фото 28)

 • постійно оновлюється бібліотечний фонд

 • дезінсекція гімназії (знищення тарганів, комах, жуків)

 • демонтовано теплицю (фото 29,30)

Разом з головою профспілкового комітету роблю все від мене залежне для виконання умов колективного договору, зокрема з питань, що стосуються охорони праці всіх працівників гімназії, дотримання ними правил техніки безпеки, попередження захворювань. Домагаюсь, щоб всі працівники пройшли вчасно медогляд, щоб вчасно проводилися інструктажі з техніки безпеки, щоб усі працівники гімназії добре знали керувалися правилами техніки безпеки.


Хочу висловити велику подяку голові загально шкільного батьківського комітету Потребі Сергію Миколайовичу, за його небайдужість до життя нашої гімназії.
Рік ми закінчуємо успішно. Авторитет гімназії у нашому місті високий на сьогоднішній день і хочеться думати, хочеться вірити, що таким він буде і далі. Пройдуть літні канікули і педколектив приступить до роботи у новому навчальному році з новими силами і новими успіхами.
Я вдячна всім вам за співпрацю, розуміння, підтримку, ініціативу. Налаштовуйтесь на конструктив, позитив і всі труднощі ми обов'язково подолаємо.
Вашій увазі пропоную презентаційний відеофільм, який підготовила наша гімназія на здобуття обласної премії ім. С.А.Ковпака в номінації "Урок мужності". Проглянувши цей фільм журі конкурсу порушило клопотання перед обласною радою про нагородження Почесною грамотою та відзнакою Полтавської обласної ради за вагомий особистий внесок у військово-патріотичне виховання молоді та активну громадянську позицію.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка