Звіт директора ліцею на загальних зборахСторінка1/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт директора ліцею на загальних зборах

За традицією, наприкінці навчального року прийнято підбивати підсумки. Сьогодні ми зібралися, щоб ознайомитися з результатами зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації ліцею, педагогічного колективу, учнів та батьківської громади, а також оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014 - 2015 н. р.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Роганського аграрного ліцею перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування ліцею щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2014р.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчальною закладу.I. Загальна інформація про ліцей

Роганський аграрний ліцей є колективною власністю Харківської районної ради Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1976 p.

У 2014 - 2015 н. р. в ліцеї працювали 37 педагогічних працівника і 22 працівники із числа обслуговуючого персоналу.

На початок навчального року в закладі навчалося 415 учнів, з них дівчаток 209, що становить 51 % загальної кількості, хлопчиків 206, що складає 49%. Укомплектовано 20 класів із середньою наповнюваністю 22 учня. Охоплено навчанням 100 % учнів. На всіх дітей, які проживають по території обслуговування Роганським аграрним ліцеєм і з різних причин продовжують навчання за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

З 1 вересня минулого року по 31 травня 2015 року із закладу вибуло 18 учнів, з них 18 учнів - до інших начальних закладів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів необхідно визначити, що основна проблема вибуття - переїзд на нове місце проживання. Плинність учнів становить – 4,3 %. Підвищення рівня плинності учнів пов’язано з навчанням в ліцеї учнів – переселенців із зони АТО.

З 39 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 39.

З 18 випускників школи ІІІ ступеня закінчило наш заклад 18, із них 3 випускників 11 класу нагороджено Похвальними грамотами „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.II. Кадрове забезпечення

У 2014 - 2015 н. р. штатними працівниками ліцею була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Педагогічний колектив ліцею працює в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень, бере участь в експериментальній діяльності, розвиває ключові компетентності учнів, упроваджує здоров’язбережувальні та інформаційно – комунікаційні технології. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не відповідає освітнім вимогам і не може ефективно забезпечувати навчально-виховний процес. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям — не лише директор, секретар, а й заступники, психолог мають навички роботи з оргтехнікою, яка розміщена в їхніх кабінетах і використовується для адміністративної роботи.

За якісним складом педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. Більшість членів учителів ( 7 учителів) мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід роботи. Колектив поповнюється молодими спеціалістами

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ліцею становить 17,5 год.

ІІІ. Методична робота

У ліцеї діє система методичної роботи. Відповідно до річного плану роботи у 2014-2015 н.р. ліцей працював над методичною проблемою:

Формування особистості, орієнтованої на досягення успіху в усіх сферах діяльності».Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами мала системний характер. Планування її було здійснено на основі діагностичного анкетування вчителів та на підставі конкретного аналізу результатів навчально-виховної роботи закладу. Головним завданням було надання реальної, дієвої допомоги всім вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності. Для цього використовувались всі форми методичної роботи: проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів;

 • участь у професійних конкурсах;

 • атестація вчителів;

 • творчі звіти вчителів, що ознайомлюють з технологією власного почерку вчителя;

 • взаємовідвідування уроків;

 • психолого- педагогічні семінари;

 • робота вчителів з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах;

 • проведення предметних тижнів;

 • робота з реалізації методичної теми,оформлення матеріалів з досвіду роботи вчителів;

 • узагальнення досвіду вчителів;

 • проведення відкритих уроків на районних семінарах;

 • участь у Школі ефективного передового досвіду, Школі професійної майстерності тощо.

У ліцеї організована наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів, функціонує Школа молодого вчителя, бо є 11 молодих спеціалістів, які мають своїх наставників: Бочкіна М.М. (учитель фізичної культури), Дідюкова Н.В.(учитель інформатики), Пахомова І.М.,(учитель іноземної мови), Рожко Ю.В. (учитель фізики), Станкевич М.Ю., Копєйкіна Ю.Ю., Невинна О.С.,Снитка Т.( учителі початкових класів) , Псюрник О.В. (англійська мова), Копєйкін І.Ю. (учитель математики).

Однією з форм методичної роботи з педагогічними кадрами є атестація педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників у ліцеї проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 зі змінами й доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27).Під час атестації визначалися професійні якості вчителя, його сильні й слабкі сторони, рівень загальної культури, підкреслювався вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створювалися оптимальні умови для вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду найкращих учителів ліцею. У 2014-2015 навчальному році підвищили свій кваліфікаційний рівень наступні вчителі: Копєйкіна Ю.Ю., Невинна О.С.- учителі початкових класів, яким встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Корнієнкова І.В., учитель математики, якій присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Бочкіна М.М., учитель фізичної культури,якій присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Комар В.А., учитель української мови та літератури, якій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Савченко О.В., учитель історії, якій підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель – методист».

На шкільному рівні узагальнено та поширено досвід роботи Мельникової З.В., учителя хімії, «спеціаліста другої кваліфікаційної категорії» Досвід цього учителя рекомендовано до участі у районному етапі конкурсу «Учитель року -2015».

На цьогорічній районній виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій були представлено 8 робіт: колективна робота вчителів початкової школи Кіданової Олени Вікторівни, Станкевич Марини Юріївни, Невинної Оксани Сергіївни, Копєйкіної Юлії Юріївни-«Національно-патріотичне виховання як засіб формування духовно- морального світогляду учнів початкових класів»; Загорської Оксани Володимирівни - «Самостійна робота –ефективна форма підвищення рухової активності учнів»; Бочкіної Марини Миколаївни - «Розвиток витривалості у хлопців середніх класів на уроках фізичної культури»; колективна робота вчителів математики Корнієнкооїа Ірини Валентинівни та Копєйкіна Ігоря Юрійовича - «Використання ІКТ при розв’язуванні задач на побудову в шкільному курсі геометрії»; Савченко Олени Володимирівни - «Розвиток критичного мислення школярів як умова формування національно свідомого громадянина»; Карпенка Андрія Олександровича - «Роль шкільних навчальних екскурсій для формування відповідального ставлення до природи»; Пахомової Ірини Миколаївни - «Ігри на уроках англійської мови як спосіб розвитку зв’язного мовлення учнів» ; Мельникової Зінаїди Вікторівни - «Експериментально – дослідна робота на уроках хімії як метод мотивації учнів до навчання». Роботи Мельникової З.В., Пахомової І.М., Савченко О.В. відзначені на районному етапі конкурсу, а Савченко О.В. отримала диплом І ступеня на обласному. Вцілому ліцей отримав 4 місце в районі за даним напрямком методичної роботи.

Активно протягом року використовувався моніторинг якості знань учнів з профільних предметів, результативності участі ліцейних команд у Всеукраїнських предметних олімпіадах, бо важливою умовою, яка забезпечує ефективність методичної роботи, є запровадження діагностики професійної діяльності педагогічного колективу, створення портфоліо учителя.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу або першу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. В школі працює шість методичних об’єднань : вчителів фізико-математичного циклу, філологічного циклу, природничого циклу, гармонійного розвитку, початкових класів, класних керівників. У рамках роботи над методичною проблемою продовжила діяльність педагогічна школа «Школа молодого вчителя» .Педагоги школи залучалися до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих груп , науково-практичних конференціях Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Складено плани заходів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями.

Протягом навчального року відбулось чотири тематичних засідання педагогічної ради навчального закладу. Розглядалися питання підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу. Окремі засідання педагогічної ради ліцею проходили в нестандартній формі. Щомісяця проводились інструктивно – методичні наради при директорові, де розглядались поточні питання організації навчально-виховного процесу, здійснювалось знайомство з методичними новинками. Адміністрацією навчального закладу регулярно проводились індивідуальні консультації з учителями.

Високих результатів у роботі з обдарованими учнями досягли вчителі школи Кецова В.Т. Савченко О.В., Мельникова З.В., Дідюкова Н.В., Карпенко А.О., Корнієнкова І.В., Псюрник М.М. Вони володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, характеризуються активним пошуком нових ідей та потребою в нестандартних рішеннях педагогічних завдань. Результативність роботи підтвердили результати Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та різноманітних інтелектуальних змагань.

Робота педагогічного активу школи у напрямку професійного становлення новопризначених вчителів здійснювалась головним чином через педагогічне наставництво та індивідуальні консультації.
Отже, методична робота педагогічного колективу в 2014-2015 навчальному році була організована належним чином, сприяла досягненню результатів у навчально-виховному процесі.

Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, суттєвих недоліків: через значне педагогічне навантаження більшості вчителів школи, графік взаємовідвідування уроків вчителями школи реалізовано лише частково;не досить ефективно працювало методичне об’єднання класних керівників,потребує подальшого удосконалення система роботи з учнями, що мають низьку успішність, про що свідчить аналіз а результатів навчальних досягнень учнів за 2014-2015 навчальний рік; необхідним є удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

IV. Навчальна діяльність учнів

Протягом 2014-2015 н. р. робота педколективу була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів.

Велика увага в ліцеї приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2013 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. Усі випускники склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту.

Систематично здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти. Кількість учнів ліцею протягом останніх років залишається майже стабільною за рахунок збільшення наповнюваності класів.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік

Станом на 29 червня 2015 року в ліцеї навчалося 354 учні, всі атестовані. У 2014-2015 навчальному році отримали:      • свідоцтв звичайного зразка - 39;

      • атестатів звичайного зразка - 17.

      • атестатів з відзнакою- 1

Усі учні 1-8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.Відсутні учні, які мають навчальні досягнення початкового рівня.

Школа І ступеня – 8 класів, 172 учні , школа ІІ -ступеня – 9 класів, 208 учнів , ІІІ ступеня - 35, з них всі успішно закінчили навчальний рік.

Шостий рік поспіль два класи початкової школи (2-і класи) ліцею працюють за методикою розвивального навчання. Тема інноваційної діяльності Роганського аграрного ліцею «Впровадження психолого-педагогічної системи «Розвиваюче навчання» в навчальний процес».

Автори програми: Ельконін Д.Б., Давидов В.В.

Основна мета інноваційної діяльності в Роганському аграрному ліцеї:

Формування в молодших школярів навчальної діяльності, яка розуміється як особлива форма активності дитини, спрямована на змінювання нею самою себе як суб'єкта учіння. Якість знань з основних предметів складає близько 80%:

2 – А клас (класовод Джус Т.В.) – якість знань з математики – 80%; з української мови – 80%.

2 – Б клас (класовод Кваша О.М.) – якість знань з математики – 91%; з української мови – 78%.

У ліцеї існує система роботи профільного навчання. Протягом навчального року адміністрацією ліцею з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2015-2016 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з профільних предметів (математики, біології, географії, української мови), рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах, педрадах, засіданнях ради ліцею.

Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні класів мають інтерес до вивчення математики, української мови, інформатики, географії, біології,фізики,основ економічних знань, що було враховано при складанні навчального плану розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

Рівень охоплення допрофільним та профільним навчанням збільшується, що позитивно впливає на рівень навчальних досягнень з окремих предметів як в 8-9, так і в 10-11 –х класах.

Налагоджена робота курсів за вибором і факультативів: для 5 -9 класів (Аптека природи, Життя рослин, Рідний край, Православна культура Слобожанщини, Інформатика, Основи інформатики, За лаштунками шкільної математики, Рідний край, Синтаксис сучасної української мови. Просте речення, Синтаксис складного речення. 9 клас) та для 10-11 класів (Розв’язування задач з хімії , Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ, Історія математики).

Учні 10-11класів відвідують курси за вибором на базі Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва, які викладає кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри селекції та генетики Криворученко Роман Володимирович. (Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії (10кл), Основи цитології (11клас)).

В ліцеї працюють предметні гуртки: «Сучасна українська література», « Юний фізик», «Юний хімік», «Знавці англійської мови», «Юні історики і правознавці», « Мова моя калинова», «Любители русской словесности», «Цікава математика».

При ХНАУ ім. В.В.Докучаєва для ліцеїстів ( 5-9кл. ,10-11 кл) працює гурток «Юний рослинник», під керівництвом кандидата сільськогосподарчих наук Міхєєва Валентина Григоровича.

Від РЦДЮТ працюють хореографічний гурток та гурток з образотворчого мистецтва.

Досить високими є показники участі наших школярів у районних олімпіадах, МАН. Савченко О.В. підготувала 5 переможців ІІ етапу олімпіад (Серебріян І. (8клас), Федоренко Д.(10клас), Отришко О (9-А клас), Співак В(10 клас), Толокнов В.(11 клас), та переможницю районного етапу , учасницю обласного етапу конкурсу – захисту НДР МАН з історії (Корнієнко А. 9-А клас); Дідюкова Н.В. підготувала двох переможців районного етапу олімпіад (Шулаков М.(10 клас), Толокнов В.(11 клас) та одну переможницю обласного етапу олімпіад , Єрьоменко В.(11 клас), яка посіла ІІІ місце на районному етапі конкурсу –захисту НДР МАН з інформаційних технологій ; Псюрник М.М. підготував двох переможців районного етапу та учасника обласного етапу олімпіади з астрономії; вихованець Кецової В.Т. , Литвинов Є, став переможцем районної олімпіади з української мова та літератури , та районного і обласного етапу конкурсу – захисту НДР МАН з української літератури, Корнієнкова І.В. і Мельникова З.В. підготували по одному учаснику обласного етапу Всеукраїнських олімпіад. У 2014-2015 н.р. учні школи під керівництвом вчителів – предметників брали активну участь у фізичному конкурсі «Левеня», математичному «Кенгуру», природничому «Колосок», з інформатики «Бобреня», історії «Кришталева сова», «Лелека», де учні посідали призові місця і отримали сертифікати.V.Зовнішнє незалежне оцінювання

Процес підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання починається на початку навчального року. Упродовж року для забезпечення чіткої злагодженої роботи з учнями 11-х класів було розроблено план роботи по підготовці до ЗНО. На засіданні педагогічної ради ліцею в листопаді місяці було проведено аналіз результатів ЗНО за попередній рік. В цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в школі. Результати зовнішнього незалежного тестування випускників ліцею вищі за середні показники по району з усіх предметів, крім біології. Найвищі результати випускники показали з української мови (153,48), історії України (161,63), хімії (161,54). Дещо гірші результати з географії (151,67) ), математики (150,85). Найгірші результати з біології (146,34) та іноземної мови (англійська) (148,15). Отже, середній бал тестування в порівнянні з минулим роком зріс з біології та хімії . Проте знизився з іноземної мови, математики, фізики.

У вестибюлі ліцею оформлено куточок « Готуємось до ЗНО» , де розміщена наступна інформація: Правила прийому учнів до вищих навчальних закладів, Предмети тестування на ЗНО, основні аргументи на користь ЗНО, запрошення пройти пробне тестування з умовами і термінами реєстрації, інформація з телефонами, електронною поштою сайтом, адресою Харківського регіонального центру якості освіти . Відповідно до «Плану роботи учителя інформатики по підготовці учителів та учнів Роганського аграрного ліцею до ЗНО», було здійснено ознайомлення учнів випускних класів із структурою сайту Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти . З випускниками та їх батьками були проведені батьківські збори щодо ознайомлення з умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році проведена роз’яснювальна робота про необхідність пробного тестування. Проведена реєстрація на пробне тестування для учнів 11-х класів. З 18 учнів 11-х класів на пробне тестування зареєструвалось 16 учнів, що становить 89% від загальної кількості випускників, 3 учні з них обрали для пробного тестування два предмети. Проведені батьківські збори на яких розглядались питання: 1) ознайомлення з основними положеннями нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно ЗНО та правил прийому у вищі навчальні заклади; 2) інформація про правила та строки реєстрації на зовнішнє незалежне тестування учнів 11-х класів; 3) Визначення пункту реєстрації для учнів 11-х класів.

Вчителі-предметники забезпечені програмами підготовки до ЗНО, використовували у роботі з учнями тести УЦОЯО за попередні роки та тренувальні тести минулих років(сайти УЦОЯО, ХРЦОЯО), тести з журналу «Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті». Були проведені пробні тестування з усіх предметів за завданнями минулих років.

Із 18 випускників всі 18 учнів успішно зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. За статистичними опитуваннями, ксерокопіями сертифікатів випускники ліцею обрали 8 предметів проходження ЗНО: українська мова та література, біологія, географія, математика, історія України, хімія, фізика, іноземна мова.

VI. Виховна та позакласна робота

У Роганському аграрному ліцеї виховна діяльність спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, програми «Основні орієнтири виховання учнів…» тощо.Тема виховної роботи ( над якою працював колектив)розкриття виховного потенціалу учня на всіх рівнях його розвитку.

В першу чергу намагаємося вирішити такі завдання виховної роботи:

1. Вивчати індивідуальні особливості учнів, їх інтересів та потреб.

2. Сприяти тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе, самовизначитися.

3. Максимально використовувати у навчально-виховній роботі досвіду самовиховання, виховувати здатність до самоаналізу, самооцінки.

4. Забезпечувати виховання в учнів позитивних рис: скромності, доброти, працьовитості, гідності, сміливості, правдивості, поваги до старших, бережливості, благородства, організованості, старанності, непримиримості до егоїзму та жорстокості.

5. Стимулювати самостійність учнів у процесі навчання, збуджувати їх інтерес до науки і техніки.

6. Прищеплювати учням високу правову культуру, повагу до законів держави.

7. Готувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

8. Сприяти розвитку організаторських умінь і навичок учнів, становленню їх іміджу, залученню їх до виконання громадської роботи.

9. Продовжувати роботу по створенню згуртованого та працездатного колективу класу, ліцею.

10. Забезпечити активну діяльність органів учнівського самоврядування.

11. Забезпечити злагодженість дій ліцею і сім’ї у самовизначенні особистості

Для реалізації цих завдань у ліцеї розроблено план виховної роботи та окремі плани, які були розглянуті та затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всю систему загальнокультурних і національних цінностей: ціннісне ставлення до особистості до суспільства і держави, до людей, до праці, до природи, до мистецтва, до себе та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, класні години, інші форми учнівської діяльності, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Молодь України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Управління виховною роботою Роганського аграрного ліцею здійснюється заступниками директора з навчально-виховної роботи Кідановою О. В., Лук’яновою А.В., Чуєнко О.М., педагогом-організатором Пахомовою І.М., практичним психологом Левицькою Т.В., соціальним педагогом Комар В.А.

Досягнення поставленої мети забезпечується організаційною роботою, вдосконаленням методико-дидактичної праці з вчителями та виховної роботи з учнями.

І. Робота з педагогічним колективом.

На засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, в роботі методичного об’єднання класних керівників обговорювались питання вдосконалення виховного процесу:

педагогічна рада - «Безконфліктне спілкування в учнівському колективі» - протокол № 7 від 29.08.2014 року;

педагогічна рада – «Підвищення якості роботи педагогічного колективу з техніки безпеки під час навчально-виховного процесу та профілактики травматизму» - протокол № 8 від 27.10.14 року;

педагогічна рада – «Про стан роботи класних керівників щодо формування в учнів ціннісного ставлення до сім'ї » - протокол № 8 від 27.10.14 року;

педагогічна рада – «Виховне середовище: як піднести його ефективність» - протокол № 9 від 30.12.2014 року.

Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників. Протягом року проведено 5 засідань. Аналіз відвіданих уроків та виховних форм показав, що більшість класних керівників виховну роботу проводить на належному рівні, використовуючи сучасні технології виховання учнів. Слід відзначити таких класних керівників: Зібарова Л.М. ( 6-Б клас), , Мельникова З.В. (8-А клас), Мошура С. В. (7 – Б), Невинна О.С. (4-Б клас), Станкевич М.Ю. (1-Б клас). Проте, на жаль, є класні керівники, які формально проводять виховні години: Карпенко А.О (10 клас), Копєйкін І.Ю.(6-А.клас ), Рожко Ю.В.(7-А).

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка