Звіт директора ліцею на загальних зборахСторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4   5

ХІ. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Головною метою школи є створення для кожного учня та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму.

Робота з охорони праці, виробничої санітарії, профілактики травматизму працівників ліцею у побуті під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту, Державних санітарних правил і норм улаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу , Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів районного відділу освіти та інших нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по школі було призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці в закладі, сплановані відповідні заходи.

В ліцеї створена система роботи з охорони праці.

На початку навчального року , напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал мають необхідну документацію з питань безпеки життєдіяльності. У приміщенні ліцею розміщені кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму регулярно обговорюються на педагогічних радах на нарадах при директорові. Протягом навчального року не було травмування робітників ліцею та учнів під час навчально-виховного процесу.

ХІІ. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля закладу і приміщення знаходяться в задовільному стані. У ліцеї створено умови для роботи і навчання, існують кабінети, що відповідають сучасним вимогам. Стан навчальних кабінетів закладу задовільний, кабінети фізики, хімії, біології потребують до оснащення сучасними методичними та технічними засобами навчання.

Протягом навчального року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів, що витрачаються на оплату енергоносіїв. Своєчасно надавалися звіти до матеріального відділу по списанню та оприбуткуванню матеріальних цінностей, звіти використанню ПЕР, своєчасно проводилися огляди інженерних мереж та будівель. Бралася участь у навчанні та перевірці знань з охорони праці. Працівники та учні ліцею приймали активну участь в акції з благоустрою. Теплове господарство своєчасно було підготовлено до опалювального сезону 2014-2015 н.р. З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2014–2015 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Батьками учнів протягом навчального року було зроблено:


   1. Встановлено двері (3900 грн.) в спортзалі.

   2. Замінено теплолічильник (9300 грн.)

   3. Придбано комплект для роздягальні в класі (2430 грн.) в 4-А класі.

   4. Придбано м’ясорубка (1469 грн.), дзеркало (1536 грн.), стіл (600 грн.), стенди пластикові (2270 грн.), безперебійник (1400 грн.).

За рахунок коштів селищної ради було встановлено 22 металопластикове вікно на суму 238639,20 грн. За кошти народного депутата придбано морозильну камеру (4700 грн.), м’ясорубку (2000 грн.)

За рахунок бюджетних коштів придбано комплект меблів для класу (13090 грн.), вогнегасники в кількості 6 шт. (1197 грн.)

Працівники ліцею приділяють достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридори, вестибюль поступово поповнюються новими стендами. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються придбані чи вирощені квіти, які протягом літа доглядаються працівниками закладу. Своєчасно обрізаються дерева, кущі, фарбується огорожа, біляться бордюри, скошується трава на газонах.

Для покращення умов функціонування закладу на 2015-2016 навчальний рік ми плануємо за умови фінансування: • доповнити комп’ютерну базу закладу мультімедійним проектором та ноутбуком;

 • на наступний навчальний рік плануємо поглиблений ремонт коридору до їдальні, частковий ремонт кровлі, заміну кафельної плитки на сходах, косметичний ремонт кабінетів та приміщень загального призначення.   

ХІІІ. Управлінська діяльність.

Управління ліцеєм здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в ліцеї й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

В ліцеї в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами ХАНО, інших закладів освіти, що дає можливість учителям та адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. В ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу ліцею. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання діяльності ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу у колективі. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступники директора з НВР використовують діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради ліцею, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. З а результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашим ліцеєм є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор ліцею в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності. Що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка