Звіт директора підлозецької зош І-ІІІ ст. Про роботу навчального закладу за 2014-2015н рСкачати 232.71 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір232.71 Kb.
ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ПІДЛОЗЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ст.

ПРО РОБОТУ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2014-2015н.р.

. Протягом 2014-2015 навчального року педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування творчих здібностей учня, його духовності на основі удосконалення професійної компетентності вчителя та гуманізації навчально-виховного процесу». Структура методичної роботи мала особистісно-орієнтоване спрямування завдяки моделюванню на основі діагностично-прогностичного підходу.

Координатором росту творчої майстерності вчителя стала методична рада ( голова Луцук Г.Я.), на засіданнях якої розглядались актуальні питання:


 • про здійснення науково-методичного супроводу І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту МАН, атестації педагогічних працівників школи;

 • про використання сучасних освітніх технологій в навчально- виховному процесі;

 • про навчальну-матеріальну базу кабінетів школи та самоосвітню роботу вчителів;

 • про впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителями школи.

На засіданнях члени методичної ради також обговорювали питання підготовки та участі вчителів закладу у методичних конкурсах шкільного та районного рівнів.

Прийняті по даних питаннях рішення допомогли скоординувати роботу вчителів у напрямку удосконалення професійної компетентності, активізувати впровадження інновацій в навчально-виховний процес.

Протягом 2014-2015 навчального року у школі працював семінар-практикум з реалізації проблемної теми (керівник Луцук Г.Я.) та психологічний семінар (керівник Шпак Т.М.). Під час семінарських занять вчителі продовжували працювати над удосконаленням форм і методів з реалізації проблемної теми. Робота здійснювалася за напрямками:


 • формування творчої особистості шляхом застосування технології критичного мислення;

 • стимулювання пізнавальної активності учнів для розвитку особистісного потенціалу;

 • розвиток ключових компетентностей, що забезпечують умови для самореалізації вчителя та учня.

Формувалась теоретична та практична готовність педагогів до інноваційної діяльності. З метою активізації учасників семінару проводились: «коло ідей», аналізи уроків «Атака на вчителя», методичні дискусії.

Робота методичного об’єднання класних керівників (керівник Котяй О.М.) була спрямована на формування практичної готовності класних керівників здійснювати виховання в напрямку формування духовності в учнів, високих моральних якостей.

Слід відмітити високу результативність роботи вчителів Мартинюк Л.Г., Котяй О.М., Киричук О.В., Киричук Д.Є., Жовнірук І.П., Леончук О.В., Поляк Г.П. з обдарованими учнями .

Була організована методична робота з вивчення перспективного досвіду Сасіної Л.В. з теми «Формування критичного мислення на уроках світової літератури засобами інтерактивного навчання», поширення педагогічного досвіду вчителя Скібіцької Т.М. «Активізація пізнавальної діяльності учня засобами організації самостійної роботи».

Підвищенню кваліфікацій вчителів у рамках інноваційної діяльності сприяли індивідуальні та групові консультації з питань організації моніторингових досліджень, ознайомлення із змістом і суттю інноваційних технологій.

Попередження можливих помилок, виправлення допущених недоліків у роботі вчителів забезпечували інструктивно-методичні наради (Луцук Г.Я., Киричук Д.Є.), змістом роботи яких було: • особливості навчання предметам учнів 5 класу в умовах переходу школи на новий стандарт базової та повної загальної середньої освіти;

 • створення умов для успішної адаптації учнів 5 класу до навчання в середній ланці;

 • рекомендації щодо календарно-тематичного планування, підготовки матеріалів з досвіду роботи учителів, матеріалів до проведення державної підсумкової атестації;

 • планування навчальної практики та екскурсій, їх роль у виконанні навчальних планів та програм;

 • оформлення шкільної документації на кінець навчального року;

 • діяльність вчителя на особистісно-орієнтованому уроці

В організації роботи над загальношкільною проблемою особлива увага приділялась індивідуальній роботі вчителя над науково-методичною темою. Заслуговують схвалення наслідки творчої індивідуальної роботи учителів Сасіної Л.В., Жовнірук І.П., Поляк Г.П., Мартинюк Л.Г., Скібіцької І.І., Яворович Ю.В., Леончук О.В., Киричук О.В., що підтверджують оволодіння ними методами педагогічного дослідження.

За результатами атестації на одну особу збільшилась кількість педагогів із званням «Старший учитель» (Луцук Г.Я.), вищою кваліфікаційною категорією (Скібіцька Т.М.).

Активізував свою роботу на допомогу вчителям методичними матеріалами шкільний методичний кабінет (Луцук Г.Я.). Постійно діючими в ньому були шкільні виставки «Атестація 2014», «Естафета педагогічного досвіду», «Творчий урок вчителя – запорука успіху учня».

У закладі було дотримано графік проходження курсів підвищення кваліфікації. План проходження курсової підготовки було виконано на 100%.

Таким чином, у 2014-2015 навчальному році методична діяльність педколективу була ефективно спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання та виховання, розвиток творчої особистості вчителя та учня.

Разом з тим, в організації та проведенні методичної роботи ряд проблем залишився невирішеним. Найбільш значущими недоліками є наступні: • частина педагогічних працівників школи продовжує формально організовувати роботу із самоосвіти (відсутні плани самоосвітньої діяльності, методичні напрацювання з обраної проблеми, теоретичні джерела досвіду тощо);

 • більшість педагогів школи не виявила бажання брати участь у методичних конкурсах;

 • в системі методичної роботи недостатньо впроваджувався диференційований підхід у навчанні педагогічних працівників;

 • прагнення до підвищення рівня професійної компетентності, характерне не для всього загалу педагогічних працівників;

 • потребує удосконалення робота вчителів з питань вивчення перспективного педагогічного досвіду, взаємовідвідування уроків;

 • не подолано стереотипи частини вчителів щодо впровадження інновацій.

2014-2015 н. р. виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008–2020 роки», «Програму національного виховання учнівської молоді нова генерація Млинівщини на 2008–2020 роки» та інших нормативно-правових документів із питань організації виховної роботи в школі.

Головна увага приділялася створенню умов для вільного розвитку життєвих компетентностей школяра, шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Потягом навчального року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: «Про організацію роботи з дітьми, що потребують особливої уваги», «Робота учителів з учнями, які попускають уроки», «Аналіз роботи з профілактики правопорушень і злочинності», «Про організацію новорічних свят та роботу школи на канікулах», «Про роботу з обдарованими дітьми», «Про ефективність роботи психологічної служби».

Розглядалось питання виховної роботи і на засіданні педагогічної ради («Про систему роботи педагогічного колективу з формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей в процесі викладання основ наук та позаурочній діяльності», «Про результати роботи школи з військово-патріотичного виховання»), батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювали в ряді пріоритетних напрямків ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, ціннісного ставлення особистості до себе, ціннісного ставлення особистості до природи, ціннісного ставлення особистості до праці, ціннісного ставлення особистості до мистецтва.

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання;виховна робота проводиться на належному рівні, впроваджуються інтерактивні технології виховання для розвитку інтелекту та творчого потенціалу учнів. Складено графік проведення тематичних виховних годин. Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог.

В минулому 2014-2015 навчальному році робота класних керівників спрямовувалась на розвиток інноваційної особистості здатної до життєтворчості та самореалізації, а також на впровадження інтерактивних технологій. Членами МО класних керівників була вивчена нормативно-правова база для класного керівника. На засіданнях МО заслуховувались й обговорювались доповіді та виступи з найактуальніших питань виховання: «Нетрадиційні форми роботи класного керівника з учнями»; «Діяльність педагогічного колективу для забезпечення умов із самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів»; «Обдарованість і сутність»; «Креативність особистості, здатність до творчого нестандартного мислення – головна умова розвитку сучасного суспільства»; «Педагогічна діагностика і виховний процес у школі». В межах методоб’єднання класних керівників були проведені такі відкриті виховні заходи: Поляк Г.П., класним керівником 5-А класу, ділова гра «Нетрадиційні форми роботи класних керівників з учнями», та Киричук О.В., класний керівник 7 класу провела свято «Біля родинного вогнища».Психологом школи була представлена презентація – творчі здібності учнів та аукціон ідей «Організація роботи класного керівника з учителями щодо профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження». Проводився огляд методичної літератури з питань виховання.

Протягом навчального року класними керівниками було проведено чимало тематичних заходів в напрямку громадянського виховання учнів. При цьому вчителі використовували такі активні форми роботи, як: усний журнал, літературні читання, „круглий стіл”, диспути („Я – громадянин України”, „Що для мене означає бути громадянином України?”, „Яким повинен бути громадян України?”), а також були заходи, які на сучасному етапі мали актуальність, це: година відвертої розмови „Чи може „поганий” учень стати справжнім громадянином України?” (8 клас, к/к Мартинюк Л.Г..), година спілкування „Утверджуй у собі людину” (10 - клас, к/к Скібіцька Т.М.), виховна година „Я майбутнє твоє Україно” та диспут “Активна громадська позиція. Чи важливо її мати?” (11-клас, к/к Жовнірук І.П.). Саме такі заходи допомагають стати учням очевидцями того, що навколо відбувається, по-справжньому формують їх бачення, громадську думку, виховують. Реалізація основних завдань громадянського та національного виховання здійснюється не лише через призму роботи класних керівників, а й через уроки історії, української літератури, правознавства. Використовуючи активні навчання, вчителі-предметники не лише зацікавлюють та навчають своїх учнів, а й виховують.

Протягом 2014-2015 н. р. була проведена значна робота по формуванню духовних цінностей особистості. З цією метою було проведено наступні заходи: виховні години «Історія і культура рідного краю», «А ми тую стрілецькую славу збережемо» (9 клас, к/к Сасіна Л.В.); виховна година “Свята зимового циклу. Звичаї українського народу” (2 клас, к/к Скібіцька І.І), свято “Рушник в обрядах та житті українського народу” (4 клас, к/к Філовець В.М.), свято “Біля родинного вогнища” (7 клас, к/к Киричук О.В.) ; свято “Милосердя-окраса життя”(8 клас,к/к Мартинюк Л.Г.);. «Особливості мови мого народу, цвіт всього його духовного життя» (8 клас, к/к Сасіна Л.В.); «Андріївські вечорниці» (10 клас, к/к Скібіцька Т.М.); «Духовні скарби Рівненщини» (11 клас, к/к Жовнірук І.П.).

Вчителі значну увагу приділяли військово-патріотичному вихованні. Учні школи взяли активну участь у акції «Милосердя». На годинах спілкування учні розповіли про бойове минуле своїх земляків. Значна патріотична робота проводилась на базі музею школи під керівництвом Жовнірук І.П. На виховних заходах в приміщенні музею учні слухали розповіді про бойові заслуги односельців. У травні пройшов тиждень пам’яті («Збережемо пам’ять про полвиг», «Пам’ятай минуле заради майбутнього».)Школа брала участь у проведенні мітингу до 70-річчя Перемоги у ВВв. Класними керівниками було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

У напрямку національного виховання в школі пройшли години спілкування присвячені циклу народних свят: 1-4 класи - «У нас одна Батьківщина- наша рідна Україна», «Ми – українці – єдина сім’я», «Моя країна – Україна»; 5-А, 5-Б клас- «Рослини- символи України», «О мово рідна! Золота колиско!»; 6 клас - «Україна – моя молитва», «І синє небо, і жовте колосся»; 7 клас - «Мова рідна, слово рідне. Хто її забуває, той у грудях – не серденько – тільки камінь має», «Біля родинного вогнища», «Україну любити – її волю боронити»; 8 клас - «Я – громадянин і патріот держави»; 9 клас - «Я – українець і це звучить гордо»; 10 клас- «я майбутнє твоє Україно»; 11 клас- «Що означає бути патріотом своєї держави»; «Кришталь моєї мови дорогої».

У формуванні в учнів здорового способу життя, профілактиці шкідливих звичок важливу роль відіграє превентивне виховання школярів. З цією метою класними керівниками було проведено ряд виховних бесід та заходів: «Чистота – запорука здорв’я”, (1 клас, Харкевич Г.Д.) «Сім’я, як чинник здоров’я», «Режим дня школяра» (4клас, к/к Філовець В.М.), «Наше здоров’я у наших руках”(3 клас, кл. Іващук І.В..), «Як я дбаю про своє здоров’я», (5-А клас к/к Леончук О.В.), «Що маю знати, щоб зберегти здоров'я» (5-Б клас, к/к Поляк Г .П.), «Твоє здоров’я в твоїх руках» (6 клас, к/к Яворович Ю.В.), «Все в твоїх руках» (7 клас, к/к Киричук О.В.), «Наркоманія – крок у безодню» (8 клас, к/к Мартинюк Л.Г.), «Про куріння і пияцтво», (9 клас, к/к Сасіна Л.В.), «Сенс життя – це те що надає йому цінністі», «Здоровий спосіб життя. В чому він полягає» (10 клас, к/к Скібіцька Т.М.), «Власне здоров’я – у власних руках» (11 клас, к/к Жовнірук І.П.). Але під час аналізу таких виховних годин виявлено, що лише окремі класні керівники, а саме: Скібіцька Т.М. , Жовнірук І.П., Поляк Г.П. використовують активні форми роботи, зокрема: елементи дискусії, година відвертої розмови, коло проблем, „відкритий мікрофон” . Велику роботу з питань формування в учнів здорового способу життя проводили класні керівники спільно з працівника місцевої амбулаторії. Це лекції про шкідливість куріння, вживання алкоголю, наркотиків, лекція ”Особиста гігієна – запорука здоров’я ”.

Не зважаючи на те, що робота в цьому плані була посиленою, профілактика шкідливих звичок, формування в учнів прагнення до здорового способу життя є ще проблемою у зв’язку з тим, що існує чимало суб’єктивних факторів, які заважають досягти позитивних результатів: вплив оточення, телебачення, преси тощо.

Розвитку пізнавальної активності школярів сприяє проведення предметних тижнів. Шляхом організації нестандартних заходів, ігор, вікторин вчителі не тільки зацікавлюють дітей та викликають у них інтерес до предмету, а й спонукають до розумової та творчої активності.

Усіма класними керівниками було визначено основні завдання виховної роботи з учнями класу, чітко та ретельно продумано її зміст та форми реалізації завдань. Однак, доцільно зауважити, що не всі класні керівники підібрали заходи, які б відповідали поставленим завданням та рівневі вихованості учнів даного класу.

Класні керівники планують виховну роботу в класі виходячи з основних завдань виховання, проблеми школи, результатів анкетування, діагностики учнів, співбесід з учнями.

Всі учні школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи в гуртках.

Протягом усього навчального року і, зокрема, перед проведенням певних заходів (екскурсії, походи, змагання та ін.) класними керівниками та вчителями-предметниками проводилася робота стосовно збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню нещасних випадків серед неповнолітніх. Проведені бесіди, виховні заходи, написані диктанти. Висвітлені практично всі ситуації, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю дитини; диктанти та бесіди мають велику цінність для запобігання нещасних випадків.

Робота з батьками – це і традиційні батьківські збори, родинні свята загальношкільні збори. Так у цьому навчальному році проведені класні батьківські збори в усіх класах, про що свідчать протоколи батьківських зборів, загальношкільні збори. Питання розглядалися актуальні як для окремого класу, так і для всієї школи, дитячого та батьківського колективу взагалі: про профілактику жорстокості та насильства, про запобігання дитячому травматизму, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі, шкільної форми, підвозу учнів, харчування, про вибір профільного навчання для старшої школи та ін.

Разом з тим під час організації виховної роботи у школі було виявлено і ряд недоліків.

Класним керівникам слід більше уваги приділяти вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню дикції, культури поведінки, вмінню виступати перед аудиторією та ін. (особливо під час проведення відкритих виховних заходів). Усе це необхідно для розвитку індивідуальних здібностей дитини, її особистості.

Окремо необхідно сказати про проведення тематичних та розважальних вечорів, предметних тижнів. Було проведено дуже мало заходів для старшокласників з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку. З предметних тижнів були проведені лише два: тиждень української мови та літератури, тиждень англійської мови. Це свідчить про недостатню виховну роботу вчителів у плані популяризації свого предмету.

У плані запобігання дитячому травматизму та збереження життя і здоров’я дітей учителям ОБЖ та класним керівникам необхідно проводити більше практичних занять з застосуванням теоретичних знань, так як діти не завжди вміють застосувати знання на практиці, через що трапляються нещасні випадки.

Що стосується гурткової роботи, то майже всі предметні гуртки у цьому навчальному році працювали формально, лише на папері. Класні керівники не завжди володіють інформацією про зайнятість своїх учнів у позаурочний час, про зайнятість у гуртках.

Несистематично працювала редакція шкільної газети „Шкільний вісник”, не всі центри учнівського самоврядування були задіяні у шкільному житті.

Жодним класним керівником не були представлені матеріали на конкурс-ярмарку педтехнологій, не друкувалися розробки виховних заходів у ЗМІ, хоча вчителі мають великий власний досвід в організації виховної роботи, працюють творчо, складають власні сценарії заходів.

У школі проводиться комп’ютеризація закладу. Впроваджуються інформаційні технології в навчально-виховний процес та адміністративну діяльність.

Педагогічний колектив співпрацює в тісному зв’язку з батьками. Раз на чверть проводяться класні батьківські збори з питань навчання, поведінки учнів, планування класних виховних заходів, господарських питань, пов’язаних з ремонтом та обладнанням класних приміщень, матеріального стану малозабезпечених родин, морального та матеріального стану неблагонадійних родин.

Для учнів 1-4, 5-8 та 10 класів були організовані екскурсії та навчальна практика.

В 2014-2015 н.р. в закладі організовано 10 гуртків, з них 4 оплачувані і 6 безоплатні.

Під керівництвом педагогів учні беруть участь у різноманітних конкурсах зокрема учні нашого навчального закладу мають такі творчі та спортивні досягнення


2014-2015 н.р.Досягнення учнів

Місце

1.

«Старти надій»

ІІ

2.

Міжнародно мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка 6 клас

7 клас


8 клас

ІІІ


ІІІ

ІІІ


3.

ІІ етап конкурсу ім.. П.Яцика 3 клас

ІІІ

4.

Легка атлетика (командне місце в області)

ІІІ

5.

Районні змагання з легкої атлетики

І

6.

Районні змагання з футболу

ІІІ

7.

Легкоатлетичний крос

І

8.

Легкоатлетичний крос (обласні змагання, біг на 1500м.)

Біг на 3000м обласні змаганняІ

ІІ

І9.

Участь:

- Районному огляді-конкурсі читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» • У районному конкурсі-огляді драматичних колективів,

-Спортивний туризм краєзнавців,

- участь у районному конкурсі екскурсоводів – краєзнавців.


Постійно проводиться робота з підтримки обдарованої молоді. Для цього створений інформаційний банк даних обдарованих дітей. Вчителями – предметниками ведеться відповідна робота з ними.Результати участі учнів у ІІ етапі

конкурсу ІІІ Міжнародного мовно-літературного

конкурсу та студентської молоді ім. Т.Шевченка

2014-2015н.р.

Костюкевич Наталія

6

ІІІ

Мартинюк Л.Г.

Бруцька Ірина

7

ІІІ

Котюга І.М.

Колядич Наталія

8

ІІІ

Мартинюк Л.Г.Результати

участі учнів у ІІ етапі конкурсу ім. П.Яцика

2014-2015 н.р.

Шведа Христина

3

ІІІ

Іващук І.В.


Кількість здобутих місць учнями в МАНі

з 2010-2011н.р. по 2014-2015 н.р.


Вчитель

Предмет

Обласний етап

Районний етап

І м

ІІ м

ІІІ м

Всього

І м

ІІ м

ІІІ м

Всього

Скібіцька Т.М.

Географія

-

-

2

2

-

2

-

2

Жовнірук І.П.

Історія

-

-

1

1

1

1

-

2

Поляк Г.П.

Математика

-

1

-

1

1

-

-

1

Всього

-

1

3

4

2

3

-

5


Моніторинг

підсумків ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

2014-2015 н.р.

з/п


Індикатори моніторингу

2014-

2015 н.р.1

Рейтинг успішності виступів команди школи

10м.

2

Рейтинг закладу відповідно зайнятих місць

9 м.

3

Кількість учасників олімпіад


43

4

Кількість переможців (призерів) від загальної кількості учасників

10

23.3%
Участь учнів

у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, ІІІ етап (2014- 2015 рр.)

з/п


Прізвище та ім’я учня

Предмет

Рейтинг

Вчитель

4

Лоза Олена

Правознавство


ІІІ м.

Жовнірук І.П.

Кожного року проводилися шкільні та районні етапи олімпіади «Юне обдарування» для учнів початкової школи.

Кількість призерів олімпіад

«Юне обдарування»

на рахунку у вчителів
Іващук І.В. – 2

Харкевич Г.Д. – 1

Скібіцька І.І. – 2

Філовець В.М. – 2

Результати зовнішнього моніторингу навчальних досягнень учнів з української мови, проведені українським центром оцінювання якості освіти показали дуже невтішну картину.Результати порівняльного аналізу

підсумків рівнів навчальних досягнень учнів

з української мови за рік та за ЗНО


Всього учнів

Рівні навчальних досягнень за рік

Рівні навчальних досягнень за ЗНО

Розбіжність

п

с

д

в

п

с

д

в
уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%
19

-

-

11

57.8

7

36.8

1

5.2

10

52.6

6

31.5

3

15.7

-

-

Середній бал

6.3%

3.8%

-2.5%

Рівень навченості

52.5%

31.6

-20.9%

Як бачимо, жоден учень із 19 не підтвердив річного бала за підсумками ЗНО. Розбіжність між річним балом і балом за атестацію в загальному становить -2.5 бали, якщо ж брати результати кожного учня, то ця розбіжність виражена у цифрах: • 2 – у 13 учнів (68.2%)

 • 3 – у 4 учнів (21.2%)

 • 4 – у 2 учнів (10.6%)

Коментувати дане явище не обов’язково, факти говорять самі за себе.

Як уже було сказано вище, попри те, що якісна успішність залежить від контингенту учнів, є ще і недоліки в роботі вчителів, які спричинюють зниженню успішності. На мою думку, основні із них це: • зосередження уваги вчителів лише на учнях, які найчастіше відповідають (іншим ми дозволяємо «спати» , змирившись із їхнім відношенням до навчання);

 • недооцінювання можливостей одних учнів і переоцінювання інших;

 • відсутність системного диференційованого та індивідуального підходів до учнів;

 • втручання вчителя у відповідь учня;

 • порушення принципу «Вчимося на уроці»;

 • домінування ролі вчителя-розповідача і учня-слухача;

Є ще й факти грубого ставлення учителів до учнів, карання їх оцінками. Факти, нажаль, залишаються поза увагою адміністрації закладу.

З метою усунення даних недоліків в закладі потребують першочергового вивчення такі питання: • урізноманітнення методів навчання та прийомів педагогічної техніки на різних етапах уроку з обов’язковим оцінюванням і мотивацією;

 • системне відстеження результатів діяльності вчителя (що дасть можливість знайти відповіді на три ключові запитання: що відбувається, чому це відбувається, як подолати недоліки?).

Важливим аспектом в проведенні моніторингу рівнів навчальних досягнень учнів необхідно зробити порівняння тематичних оцінок із оцінками за контрольні роботи. Такий аналіз дозволить виявити учителів, схильних до так званого штучного вирівнювання. Якщо поточні оцінки завищенні в порівнянні з контрольними, слід звернути увагу на рівень методичної підготовки учителя.

Пошуки шляхів удосконалення навчального процесу тісно пов’язані з комплексним методичним забезпеченням навчального предмета. Слід зазначити, що робота з комплексного забезпеченням навчальних предметів учителями потребує удосконалення, її потрібно поставити в майбутньому на контроль . дбаючи про естетичний вигляд кабінетів, ми не приділяли належної уваги методичній базі,що не дозволяє оптимально здійснювати НОП, а отже, негативно позначається на якості навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день немає жодного кабінету в школі, який би відповідав Положенню про кабінет, на методичне забезпечення якого б можна було орієнтувати вчителів закладу.

Творчим своєрідним звітом про навчання і позакласну роботу покликані стати предметні тижні, однак така ділянка роботи не стала системною в роботі вчителів, оскільки вимагає затрат часу, ретельної підготовки.

Сучасне життя передбачає постійне оволодіння педагогічним колективом інноваційними педагогічними технологіями. У систему роботи школи та чи інша технологія запроваджується через «проживання» лідерами. Упровадження інновацій в навчально-виховний процес є показником інноваційного розвитку закладу. На сьогоднішній день у системі роботи учителів та адміністрації школи практикуються вузькопедагогічні інновації. Якщо не враховувати по-елементних інновацій, то їх не так уже й багато: • технологія освітнього моніторингу, яка використовується в управлінні школою (адміністрація закладу, вчителі-предметники);

 • інформаційно-комунікаційні технології;

 • проектні технології;

 • інтерактивні технології;

 • технологія критичного мислення;

 • технологія проблемного навчання.

Поряд із зазначеними досягненнями в ході реалізації проблемного питання, було виявлено і існування ряду проблем, які цілком залежать від нашого ставлення до роботи. Найважливіші з них:

 • виконання єдиних вимог до учнів;

 • комп’ютерна грамотність членів педагогічного колективу;

 • рівень вихованості наших учнів, їх загальної культури.

Завдання формування творчої особистості продовжує залишатись для нас першочерговим, тому що соціальне замовлення сучасній школі формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, уміти застосовувати знання в певних ситуаціях. Як засвідчує практика, значна частина учнів школи має достатній навчальний потенціал але не реалізує його в процесі навчання. Проблема «розумового ледарства» значної частини учнів стала однією із головних нерозв’язаних проблем закладу. Потрібно щоб учитель не допускав розумового ледарства на уроці, яке Сухомлинський вважав «небезпекою, що морально калічить людину», щоб навчання й виховання були цікавими та ефективними для всіх дітей, а спілкування – радісним і корисним. Для цього треба поєднувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх, без винятку, учнів шляхом взаємного впливу «Вчитель – учень – учнь – вчитель». Це висуває нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, потребує застосування нових інноваційних технологій, які сприятимуть розвитку творчого потенціалу учнів, формуванню інтересу до навчання. Наразі школа має наповнити навчання й виховання новим життєтворчим, духовним змістом, допомогти дитині знайти сенс життя, навчити швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях, вміло застосовувати набуті знання. З огляду на те, що вирішити зазначені завдання покликаний компетентнісний підхід, який має на меті створити умови для розвитку особистості учня і формування в нього ключових компетентностей, пропоную продовжити працювати в руслі розвитку творчої особистості учня, використовуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського

В 2015-2016 н. р. педагогічний колектив школи буде працювати над наступною науково-методичною темою: «Творча реалізація педагогічних ідей Сухомлинського в практику модернізації навчально-виховного процесу »

Перспективними завданнями школи під час роботи над даною проблемою є такі: дотримання вимог документів, що регулюють роботу закладів освіти; створення комфортних умов для навчання, виховання та розвитку учнів; реалізація Концепції інформатизації школи; оптимізація діяльності щодо інтеграція змісту освіти; упровадження у навчальний процес традиційних та інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки, забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням, підвищення результативності участі в предметних олімпіадах.

Творче використання педагогічної спадщини Сухомлинського у формуванні творчої особистості учнів допоможе вивчити й апробувати в навчально-виховному процесі педагогічні ідеї Сухомлинського, реалізувати його спадщину в навчально-виховному процесі, інтегрувати інноваційні технології і педагогічні принципи великого педагога, модернізувати освітнє середовище закладу на основі творчої трансформації ідей великого педагога. Такий підхід сприятиме: • розвитку пізнавальної активності учнів;

 • формуванню прогностичних життєтворчих здібностей;

 • життєвим досягненням учнів;

 • розвитку самоорганізації, самовираження, самовизначення учнів у навчальній діяльності;

 • вихованню соціально-адаптованої, високоморальної особистості.

Відповідно фінансово-господарська діяльність закладу була спрямована на забезпечення належних умов праці працівникам школи, комфортних умов навчання для учнівського колективу та поповнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. В цьому плані велику роль зіграла співпраця з батьківським колективом, сільською радою, місцевими підприємцями та агрофірмою Хавест-Агро. Хочеться подякувати особисто Костюкевичу М.О.- сільському голові, Ясниському А.М.- виконавчому директору агрофірми Хавест-Агро, батькам учнів, голові районної ради Тутевичу В.М. ,Чуриловичу Г. , вчителям школи, технічному персоналу.

При підготовці школи до нового навчального року було витрачено: • Бюджетних коштів- 32000 грн.

 • Батьківських коштів - 21500 грн.

Всього - 53500 грн.

Намолочено 1300 кг пшениці.

Продукція з ділянок , картопля та мука з зібраної пшениці підуть в шкільну їдальню на здешевлення учнівських обідів.

У цьому навчальному році встановлено батьками дві класних дошки та одне вікно.Проте залишається ряд невирішених питань:

 • встановлення енергозберігаючих вікон;

 • перекриття даху школи;

-ремонт сходів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка