Звіт директора Пісочинського колегіуму Харківської районної ради Харківської області Роганіна Олександра МиколайовичаСторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5

Результати ДПА учнів 9–х класівНавчальний предмет


Загальна кількість учнів 9-х класів, які обрали предмет для ДПА

Кількість учнів, які звільнен

від проходження ДПАКількість учнів, які складали

ДПА або оцінені згідно

з наказом ГУОН


Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

127

2

125

0

34

64

27

3

Математика

127

2

125

0

33

63

29

4

Біологія

52

1

51

0

9

29

13

5

Географія

48

0

48

0

10

23

15

6

Іноземна мова(англійська)

27

1

26

0

1

10

15

У порівнянні підсумків державної атестації у класах ІІ ступеня з результатами річних навчальних досягнень встановлено, що підсумкові результати вищі ніж річні. Це свідчить про те, що вчителі добре підготували учнів до державної підсумкової атестації, вони мають ґрунтовні знання. Ці порівняльні результати представлені у таблиці:

Предмет

Достатні та високі результати, %

%

покращенняВчителі

Річна

ДПА

Українська мова (диктант)

64,6%

72,8%

+8,2%

Карась Г.І., Гончаренко Л.В.,

Чепурна Т.С., Семенова Ж.І.

Бугер О.А., Михайлюк В.І.


Математика

68,5%

73,6 %

+5,1%

Голуб Т.В., Орел В.І.

Федив Т.В., Колісник Т.І.Географія

64,6%

79,2%

+14,6%

Лебідь Л.В., Ковтонюк Л.В.

Біологія

76,9%

82,4%

+5,5%

Плахтій О.І., Іонцева А.Ю.

Іноземна мова (англійська)

92,6%

96,1%

+3,5%

Жуков Д.М.

Мальцева О.С.Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 класів (таблиця 11) проводилася з української мови та двох предметів: профільного предмету та предмету за вибором учнів: у 11 – А класі – історія України, філософія, у 11 – Б класі – математика, фізика. До ДПА було допущено 55 учнів, 2 учні були звільнені від ДПА за станом здоров'я.

Результати ДПА учнів 11-х класівНавчальний предмет


Загальна кількість

учнів


11 (12)-х класів

Кількість учнів, які

звільнені від проходження ДПАКількість учнів, яким

зараховано ДПА (МАН, олімпіадиКількість учнів, які

складали ДПАРівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

55

3

-

55

2

24

22

7
Математика

31

1

-

31

0

6

16

9

3

Предмет за вибором

Фізика

31

1

-

31

0

4

19

8

4

Предмет за вибором

Філософія

24

2

-

24

0

3

14

7

5

Предмет за вибором

Історія України

24

2

-

24

0

1

17

6

За даними таблиці видно, що учні 11-х класів підвищили свій кінцевий результат, це свідчить, що вони правильно та свідомо підійшли до вибору предметів атестації та спрямовані на вибір подальшої професійної орієнтації.

Предмет

Клас

Достатні та високі результати, %

% покращення

Вчитель

Річна

ДПА

Українська мова

11-А,

11-Б


71,9%

52,7%

-19,2%

Гончаренко Л.В.

Демченко Н.І., Карась Г.І.Математика

11-Б

75%

80,6 %

+5,6%

Роганін О.М..

Філософія

11-А

76,9%

87,5%

+10,6%

Бондарчук С.Ю.

Фізика

11-Б

78,1%

87%

+8,9%

Чертищева Т.В.

Історія України

11-А

84,6%

91,6%

+7%

Горєла І.М.

Крім того результати атестації з української мови свідчать про те, що вчителі недостатньо формують вміння та навички учнів використовувати набуті знання, застосовувати їх в нестандартних умовах. Навчально-виховний процес з предмету необхідно спрямувати на формування в учнів пізнавальних компетентностей, розвиток їх творчого потенціалу.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів колегіуму з метою запровадження профільного навчання. Працюючи в рамках шкільної програми управління якістю навчально-виховного процесу, педагогічний колектив досяг певних успіхів. Результати наведено у таблицях.Кількість випускників 11- х класів і медалістів

Роки

Кількість випускників

«Золота медаль»

«Срібна медаль»

Похвальні грамоти

2010/2011

33

-

-

10

2011/2012

76

8

1

12

2012/2013

72

6

1

18

2013/2014

55

4

-

7

2014/2015

58

0

4

8Кількість випускників колегіуму 11-х класів

Кількість випускників 9- х класів і відмінників

Роки

Кіл-ть випускників

Свідоцтва з відзнакою

Похвальні грамоти

2010/2011

115

12

9

2011/2012

113

7

5

2012/2013

110

6

5

2013/2014

89

13

12

2014/2015

127

16

13Результати навчальних досягнень учнів

Роки

Всього учнів

На високому і достатньому рівні

Кількість похвальних листів

2012/2013

1237

691

83

2013/2014

1284

705

108

2014/2015

1417

780

117

57 учнів колегіуму в 2014/2015 навчальному році зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного тестування: з української мови, історії, математики, фізики, хімії, біології, англійської мови та географії.

Одним з основних принципів роботи колегіуму є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. З метою створення умов для розвитку здібностей та обдарувань учнів відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 24.04.2000р. № 612 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді». За Статутом колегіум є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів філологічно-філософського та культурно-естетичного профілю з поглибленим вивченням предметів англійської та німецької мов, образотворчого мистецтва, хореографії, з профільним навчанням у класах ІІІ ступеня.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничо-математичним та суспільно-гуманітарним напрямом диференціації навчання. З метою створення умов для розвитку здібностей та обдарувань учнів відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» в колегіумі працюють: - класи з поглибленим вивченням іноземної мови – 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А; класи з поглибленим вивченням образотворчого мистецтва – 5-Б, 6-Г, 8-Г та хореографії – 6-Г, 9-Г.

У колегіумі здійснюється допрофільне та профільне навчання, а саме:допрофільні класи: 8-А, 9-А – з поглибленим вивченням англійської мови; 8-В, 9-В – природничий; 8-Г, 9-Г – естетичні; 8-Б, 9-Б – української філології. Профільні класи: 10-А, 11- А – філософський профіль; 10-Б,11-Б – фізико-математичний профіль. Мова навчання учнів у класах: 1-А, 1-Б, 1-Г, 1-Є, 2-А, 2-Б, 2-Г, 3-А, 3-Б, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-Г,4-Д, 5-А, 5-Б, 5-Г, 6-А,6-Б, 6-Г, 7-А,7- Б, 7-Г, 7-Д, 8-А, 8-Б, 8-Г, 9-А, 9-Б, 9-Г, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б – українська. Мова навчання учнів інших класів – російська.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану, працюють спецкурси, курси за вибором, такі як: «Основи ділового спілкування іноземною мовою», «Виразне читання», факультативи «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу». У 10-11-х класах фізико – математичного профілю вводяться профільні факультативи «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах», «Методи розв’язання задач із кінематики, динаміки та законів збереження», «Основи створення комп’ютерних презентацій».

У навчальному плані забезпечено виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД для учнів 10-х класів – «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу», для учнів 11 класів – «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Систематично здійснювався моніторинг досягнень учнів колегіуму з метою покращення роботи. Працюючи в рамках шкільної програми управління якістю навчально-виховного процесу, педагогічний колектив досяг певних успіхів. Результати наведено у таблицяхКількість випускників 11- х класів і медалістів

Роки

Кількість випускників

«Золота медаль»

«Срібна медаль»

Похвальні грамоти

2010/2011

33

-

-

10

2011/2012

76

8

1

12

2012/2013

72

6

1

18

2013/2014

55

4

-

7

2014/2015

58

-

4

8Кількість випускників 9- х класів і відмінників

Роки

Кількість випускників

Свідоцтва з відзнакою

Похвальні грамоти

2010/2011

115

12

9

2011/2012

113

7

5

2012/2013

110

6

5

2013/2014

89

13

12

2014/2015

127

16

13Результати навчальних досягнень учнів

Роки

Всього учнів

На високому і достатньому рівні

Кількість похвальних листів

2010/2011

1111

60%

64

2011/2012

1218

62%

72

2012/2013

1237

64 %

83

2013/2014

1284

65%

108

2014/2015

1417

64%

117


Одним з основних принципів роботи колегіуму є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність всіх педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимально сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2014/2015 н. р. він нараховує 398 учнів, з них:

• академічної обдарованості – 306 учня; • спеціальної обдарованості - 92учнів

Цікавими були предметні тижні з математики, історії, географії. Учні брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика, геолого-географічної олімпіаді, районної та обласної виставках інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 09.09.2014 № 376 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2014/2015 навчальному році», наказу відділу освіти Харківської районної адміністрації від 24.09.2014 № 319 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківському районі в 2014/2015 навчальному році», наказу Пісочинського колегіуму від 27.09.2014 №186 «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Пісочинському колегіумі у 2014/2015 навчальному році» з метою створення належних умов для виявлення й підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів та організованого проведення І, ІІ етапів та підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

В І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в 2014/2015 навчальному році учні показали добрий рівень підготовки. В цілому, вищими є показники з гуманітарних предметів, а нижчими – з природничо-математичних.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка