Звіт директора Пісочинського колегіуму Харківської районної ради Харківської області Роганіна Олександра МиколайовичаСторінка5/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5

Велика увага приділялася класними керівниками вихованню ціннісного ставлення до мистецтва. Це і формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві, і формування потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності, і формування естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

Традиційними в колегіумі є свята День вчителя, День Пісочина. Активними учасниками яких є учні колегіуму, які відвідують гуртки художньо-естетичного напрямку. Крім цього постійно проводяться виставки малюнків та плакатів серед учнів 1-11 класів.

Для 9-11 класів відбувся вечір «Міс Осінь-2014», переможницею стала учениця 10-А класу Шмуляк Дар’я. Кращі виступи продемонстрували 10-А клас (кл. керівник Севолодська В.В.), 11-А клас (кл. керівник Михайлюк В.І.), 9-А клас (класний керівник Федів Т.В.).

З метою всебічного розвитку учнів та виховання естетичного смаку, почуття прекрасного у колегіумі працюють гуртки : хореографічний «Сузір’я» (кер. Зима Р.О.), театральний гурток «Чудеса в решеті» (кер. Устінова Н.М. та Горяйнова Ю.А.), від центру дитячої та юнацької творчості на базі колегіуму працюють такі гуртки: вокальний гурток «Гармонія» (кер. Хорошева Л.А.), гурток образотворчого мистецтва «Фантазія», гурток технічного дизайну «Школа майстрів» (керівник Горбань О.А.) та гурток сучасного танцю «Монреаль» (керівник Черкашина Н.І.).

Гуртківці колегіуму є постійними учасниками шкільних, селищних свят, а саме:


 • Свято День знань;

 • Свято День вчителя;

 • Свято День селища;

 • Новорічних свят;

 • Міжнародний жіночий день;

 • День Перемоги, Останній дзвоник;

 • Випускний вечір

Також є постійними учасниками загальношкільних свят.

Крім цього велика кількість учнів відвідують предметні гуртки за інтересами:

Формуючи вищеназвані цінності у колегіумі приділялося багато уваги військово-патріотичному вихованню учнівської молоді. У колегіумі працює військово-патріотичний гурток (кер. Вензель М.Г.) З великим задоволенням 40 учнів колегіуму відвідують гуртки «Влучний стрілець» та «Снайпер», що сприяє формуванню в учнів чіткої життєвої позиції, виховує почуття патріотизму, почуття гордості за свою батьківщину.

Виховуючи ціннісне ставлення до праці, класні керівники знайомили учнів колегіуму з різноманітними професіями своїх батьків, старших братів та сестер, проводилася велика профорієнтаційна робота. Проходили трудові десанти. У жовтні 2014 та квітні 2015 року було прибрано територію колегіуму та парку, та квітники.

Протягом 2014-2015 навчального року для учнів колегіуму проводилась профорієнтаційна робота згідно з планом роботи колегіуму та планами виховної роботи класних керівників. На основі широкої загальної і політехнічної підготовки вчителів здійснювалося знайомство учнів з різними видами трудової діяльності і своєчасно вирішувалася задача їх підготовки до вибору професії із урахуванням громадських і особистих можливостей.

Також ведеться тісна співпраця з навчальними закладами Харкова. Представники навчальних закладів різних рівнів акредитації проводили з учнями колегіуму профорієнтаційну роботу, роздавали запрошення відвідати навчальний заклад. Класні керівники систематично організовують екскурсії на хлібозаводі «Кулиничі» з метою ознайомлення з професією хлібопекар, на фабрику «Ахмат» та інші.

Систематично ведеться співпраця з центром зайнятості. У кабінеті соціально-психологічної служби встановлено термінал, за допомогою якого учні можуть познайомитися з багатьма професіями та дізнатися багато цікавого про навчальні заклади.

Багато уваги приділяється в колегіумі правовому та превентивному вихованню учнів. Насамперед, на початку навчального року учні знайомляться з «Єдиними вимогами до учнів колегіуму». Правилами внутрішнього розпорядку, де визначені їх права та обов'язки, а потім удосконалюють свої знання за програмою з правового виховання.

У колегіуму створений банк учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги. Ведуться справи учнів, що стоять на внутрішньо шкільному обліку. В них фіксуються всі проведені з такими учнями бесіди, є характеристика, дані про учня і про батьків, акти обстеження побутово-житлових умов, результати навчання.

Розроблений спільний план роботи КМСД з Пісочинським колегіумом та план спільної роботи з питань правової освіти та профілактики негативних явищ серед учнівської молоді Пісочинської селищної ради та Пісочинського колегіуму із службою у справах дітей Харківської райдержадміністрації на 2015 рік.

Допомогу у превентивному вихованні учнів здійснює Рада профілактики, що створена в колегіумі, до складу якої входять учителі та батьки, а також представники правоохоронних органів.

Адміністрацією Пісочинського колегіуму систематично здійснювався контроль за організацією харчування учнів, це питання розглядалося на нарадах при директорові, раді закладу, загальношкільних батьківських зборах, в наявності протоколи.

Встановлено, що 695 учнів 1-4 класів ( 49% від усієї кількості учнів колегіуму) отримували безкоштовне харчування, у групі продовженого дня дітей з багатодітних дітей ПБП – 6, дітей-сиріт - 1, дітей з ДБСТ – 7, дітей з малозабезпечених сімей – 4. Буфетною продукцією охоплено 700 учнів, що становить 49% від усієї кількості учнів колегіуму.

У колегіумі працює різновікове учнівське об'єднання «Президентсько–парламентська республіка «Райдуга» згуртованість колективу зростає, бо в ньому діють принципи поваги, взаєморозуміння, взаємодопомоги. При розробці планів враховуються пропозиції учнів будь-якої вікової категорії, кожен має право відстоювати свою точку зору. Учнівські громадські організації в колегіумі мають велику роль у вихованні учнів.

Цього року 10 жовтня відбули вибори президента Президентсько-парламентської республіки «Райдуга». Перемогу здобула учениця 10-А класу Полєхіна Марія. 14 жовтня відбулася інавгурація.Робота щодо педагогічної просвіти батьків

Просвіта батьків ведеться на батьківських зборах та в консультативні дні (кожна п'ятниця місяця), також консультації для батьків проводить соціальний педагог та практичний психолог за графіком.Ефективність роботи батьківських комітетів

Батьківські комітети класів є активними учасниками і помічниками в житті класу. Засідання проводяться один раз на чверть за тематикою, що визначається разом із класними керівниками. Батьки відвідують вдома учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, проводять бесіди з батьками функціонально неспроможних сімей.Індивідуальна робота з батьками окремих учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги

Вся ця робота фіксується в журналі індивідуальної роботи, в картках учнів, що стоять на внутрішньо шкільному обліку та в планах виховної роботи класних керівників.Участь батьків в організації та проведенні позакласної навчальної і виховної роботи

Батьки активно працюють разом з класними керівниками, беруть участь у проведенні позакласних та позашкільних свят.

На особливому контролі адміністрації та класних керівників стоїть питання відвідування учнями навчальних занять. Класними керівниками були складені акти обстеження житлових умов учнів. Протягом семестру велася співпраця з дільничним міліціонером та інспектором кримінальної міліції. Регулярно проводяться рейди – перевірки відвідування учнями занять. Здійснюється контроль за відвідуванням учнями колегіуму (облік ведеться класними керівниками в класних журналах та черговим вчителем і черговим адміністратором у спеціальних журналах).

У 2015-2016 навчального року планується посилити роботу з формування ціннісних ставлень учнів 1-11 класів згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, урізноманітнювати форми виховної діяльності.

Приділяти більше уваги патріотичному вихованню, плануючи виховні години, години спілкування, засідання круглих столів, семінарів, та загальношкільні свята.

Залучати учнів до активної участі у різноманітних конкурсах як шкільних, так і районних та обласних.ІІІ. Фінансова діяльність, зміцнення та модернізація матеріальної бази колегіуму

В 2014/2015 навчальному році Пісочинський колегіум фінансувався згідно плану асигнувань та кошторису. За навчальний рік було витрачено

7 506 169,00 грн. з них:

– 4 437 305,00 грн.– на оплату праці працівників колегіуму • 1 586 457,00 грн. – нарахування на заробітну плату;

 • 581067,00 грн. – на продукти харчування для учнів початкових класів та дітей пільгового контингенту;

 • 524 176,00 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 • 213 960,00 грн. – поточні трансферти (фонд всеобучу)

ІV. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

За 2014/2015 навчальний рік були внесені благодійні внески у вигляді придбання товарів, матеріалів, надання автопослуг в сумі 71716,41грн .

Назва товару

СумаАвтомобільні послуги

4134,46Концтовари

1898,02Підписка

10453,37Стакан "Тюльпан"

1046,00Склопакет

731,00Дверний блок

12630,00Дорожні знаки

360,00Будівельні матеріали

19540,52Заправка картріджей

1657,00Комп'ютерна миша

99,00Штемпельна краска

357,85Шпалери

3380,00Клей для шпалер

400,00Стрічка шпалерна

90,00Виделки, ложки

120,00Закупівля ялинок

500,00Шланг для поливу

75,00Послуги пошти

20,80Куш С/А петля

2214,00Медикаменти

209,91Замки

120,00Монтажний клей

201,00Миючий засіб

1969,47Мило туалетне, господарче

102,88Уголок ¾, шурупи, крани, анкера, колодки та ін..

318,40Шиферні цвяхи

130,00Квіти (розсада)

300,00Електро матеріали

1979,00СМИ/25

35,00Губки для кухні

141,65ПВС2 х1,5

27,00Пропитка "Антибіос"

12,00Світильник круглий

307,10Ковш пластиковий

16,00Діагностика принтера

80,00Липка стрічка

25,40Турзліт

1200,00Подушка заміни

70,00Ремонт холодильної камери

1830,00Леноліум

1083,60ДСП

1390,00

Всього:

71716,41


V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників.

У колегіумі створено каталог нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства України в галузі охорони дитинства.

Гом 2014-2015 навчального року проводилася робота на виконання положень Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України, Закону України від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ «Про освіту», Закону України від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ «Про охорону дитинства», Закону України від 13.05.1999 року № 651 - ХІІІ «Про загальну середню освіту», Закону України від 13.05.1991 року №796 – ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України від 21.11.1992 року № 2811 – ХІІ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», Закону України від 16.11.2000 року № 2109 – ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам», Закону України від 13.01 2005 року №2342 – ІІІ «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 30.12. 2000 року №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», Указу Президента України від 11. 12.2007 року № 1205/2007 «Про проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"  1706-VII від 20.10.2014року.

На початку 2014-2015 навчального року класними керівниками і соціальним педагогом колегіуму оформлені соціальні паспорти класів та на їх основі створено електронну базу даних дітей пільгових категорій,яка щоквартально оновлюється. Так, станом на 10.06.2015 року на обліку перебувало 184 учні пільгового контингенту, з них: • діти, позбавлені батьківського піклування – 15 учнів;

 • діти-сироти – 0 учні;

 • діти – напівсироти – 28 учнів;

 • діти, з малозабезпечених сімей – 7 учнів;

 • діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 8 учнів;

 • діти з особливими потребами – 19 учнів;

 • діти з багатодітних сімей – 65 учнів;

 • діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов`язків – 1 учень;

 • діти одиноких матерів –41.

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій в навчальному закладі створено фонд загальнообов`язкового навчання. У 2014-2015 н. р. 176 учні отримали матеріальну допомогу (500 гривень на кожного учня) із фонду всеобучу на придбання зимового одягу та взуття. Діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей отримували безкоштовне гаряче харчування в їдальні колегіуму. Діти, позбавлені батьківського піклування і діти-сироти були забезпечені «Єдиним квитком» для безкоштовного проїзду у громадському транспорті.

20.09.15 р. під час святкування Дня селища проведено ярмарок солодких страв «Допоможемо дітям, постраждалим у конфлікті на Сході України», з метою збору коштів на підтримку дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, які навчаються в колегіум (виторгувані гроші роздано 40 сім’ям, по 200 гривень на кожного учня). Крім цього в межах Харківського району з метою допомоги тяжкохворій учениці відбулася вереснева благодійна акція «Допоможи врятувати життя!» (зібрані гроші переведено на картку через Пісочинське відділення Приватбанку – 25.09.14 р.- 9333гр.)Учні пільгового контингенту отримали Новорічні подарункові набори цукерок від ВСМС ХРДА та ССД ХРДА (79 подарунків ), безкоштовні квитки до Харківського Академічного Театру Музичної Комедії (27 шт.), ХНАТОБ (25 квит.), Цирк «Кобзов» (5 квит.);

Соціальним педагогом і практичним психологом надавалися індивідуальні і групові консультації, соціально-педагогічна, психологічна, соціальна, інформаційна, правова, гуманітарна допомога дітям,постраждалим внаслідок окупації Криму і Севастополя та бойових дій на Сході України як внутрішньо переміщеним особам в межах компетенції.

Протягом року проводилися планові медичні огляди дітей, в тому числі пільгових категорій. Здійснюється моніторинг стану захворюваності учнів.

З метою соціального захисту дітей з особливими потребами організовано індивідуальне навчання - 16 учнів ( у разі потреби – оформлення картки стану здоров’я і розвитку дитини в ХО ПМПК).

Учні пільгових категорій, за своїм вибором, відвідують безкоштовні гуртки, секції колегіуму та секції ДЮСШ і є постійними учасниками шкільних, селищних свят: День знань, День вчителя, День селища, Новорічних свят, Свято 8 березня, Свято Останнього дзвоника, випускного вечора.

Крім цього на базі Пісочинського колегіуму діти пільгових категорій відпочивають у дитячому закладі відпочинку-таборі з денним перебуванням «Сонечко» (02.06.-19.06.2015 р.); також планується оздоровлення дітей влітку 2015року за кошти відділу освіти ХРДА та Пісочинської селищної ради на березі Азовського моря.

З метою захисту прав дітей адміністрацією навчального закладу паралельно проводилася робота з батьками переселених дітей, які навчаються в колегіумі – вирішення актуальних питань внутрішньо переміщених сімей.

Колегіум обслуговується медичною сестрою Махно-Чапліною М.К. та шкільним лікарем Скляровою О.А.

Щодня медичними працівниками колегіуму проводиться контроль за роботою харчоблоку, за санітарним станом колегіуму, за санітарно – гігієнічними умовами навчання учнів. Також щодня проводиться амбулаторний прийом учнів колегіуму, робота з медичною документацією.

Згідно з графіком проводяться профілактичні щеплення і реакція Манту, проводиться робота з учнями, які знаходяться на диспансерному обліку. Щомісяця ведеться профілактична робота щодо неприпустимості захворювань на туберкульоз з проведенням туберкульозної діагностики, флюорографічним обстеженням учнів колегіуму.

При виникненні інфекційних захворювань у колегіумі організовується ізолювання учнів із інфекційними захворюваннями, проводиться огляд контактних учнів з метою профілактики розповсюдження захворювань серед учнів колегіуму.

Щороку здійснюється контроль за проходженням медичного огляду та флюорографії педагогічними працівниками колегіуму.

Щомісяця проводиться контроль за організацією фізичного виховання учнів колегіуму, контроль за проведенням навчальних занять з фізичної культури.

Потягом 2014-2015 року активно працювала школа сприянню здоров'ю: спортивно-масова робота, профілактика шкідливих звичок, викладався предмет "Основи здоров'я".

З учнями колегіуму і батьківською громадськістю постійно проводиться санітарно – профілактична робота щодо здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, а також профілактичні бесіди щодо необхідності проведення профілактичних щеплень і туберкуліно-діагностики.

Щороку згідно з планом на базі Пісочинського колегіуму проводиться поглиблений медичний огляд учнів колегіуму з залученням вузькопрофільних спеціалістів Мереф'янської ЦРЛ. Підлітки проходять медичний огляд на базі ЦПМСД с.Пісочин.

Згідно річного плану підлітки щорічно проходять флюорографічне обстеження. Згідно з результатами поглибленого медичного огляду та дообстеження додатково формуються дані, які стосуються розподілу школярів по групам здоров'я та групам з фізкультури. Усі дані заносяться у листи здоров'я кожного класу.Результати поглибленого медичного огляду учнів колегіуму

за 2014-2015навчальний рік
Кількість учнів

Всього оглянуто

1418

Кількість виявлених захворювань вперше в житті

260

Учнів з I групою здоров’я

575

Учнів з II групою здоров’я

620

Учнів з III групою здоров’я

181

Учнів з IV групою здоров’я

37

Учнів з V групою здоров’я

Основна група з фізичного виховання

807

Підготовча група з фізичного виховання

571

Спеціальна група з фізичного виховання

12

Звільнені від занять фізичною культурою

23

Учнів з гармонічним розвитком

1324

Учнів з відставанням у масі тіла

10

Учнів із збільшеною вагою

48

Учнів з низьким зростом

9

Учнів з підвищеним зростом

22

На диспансерному обліку

895


VI. Робота з громадськістю, громадськими організаціями, звернення громадян.

На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільним життям. А тому, працюючи над вирішенням завдань у колегіумі побудовано невидимий ланцюжок між родиною і школою, який служить на благо усім учасникам навчально-виховного процесу. Зміст роботи колегіуму з батьками полягає в наступному: • підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивідуальні консультації, практикуми);

 • залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори, спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);

 • участь батьків в управлінні школою (рада школи, батьківські комітети).

Проотягом 2014-2015навчального року робота з батьками була спрямована на вирішення завданням дати батькам глибокі знання виховання. З метою знайомства з нормативно-правовими документами про школу, основними напрямами, задачами, підсумками роботи колегіуму два рази на рік були проведені загальношкільні батьківські збори 22.11.2014на тему «Адаптація учнів перевідних класів» та 17.04.2015 на тему «Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні». Крім цього класні керівники два рази на семестр проводили батьківські класні збори, на яких вирішували необхідні питання, проводили анкетування батьків, запрошували практичного психолога та соціального педагога для проведення бесід та тренінгів.

З мето зближення школи та сім’ї, налагодження контактів з батьками, з'ясування загальної та педагогічної культури сім'ї, умов життя учня, консультування щодо єдиних вимог до дитини, залучення батьків до участі в роботі школи класі керівники відвідували сім'ї учнів удома. Протягом року у колегіумі проводилася робота по залученню батьківської громадськості до проведення позакласних заходів, конкурсів, екскурсій та ін.. Так за ініціативи батьків учнів 3-4 класів колегіуму у листопаді 2014 року були проведені спортивні змагання, присвячені Дню селища, родинні свята до Міжнародного жіночого дня та ін..

Для поширення інформації щодо виховання учнів у колегіумі працювала психологічна служба, яка надавала індивідуальні консультації та проводила співбесіди з батьками тих учнів, що мають низький рівень навченості та виявлення шляхів підвищення рівня навчальних досягнень учнів у взаємодії колегіуму та родини батькам щодо вирішення проблем виховання учнів.

З метою профілактики антисоціальних явищ у колегіумі протягом року працювала Рада колегіуму, до складу якої входили і батьки. Засідання Ради проходили 2 рази на семестр. Так у вересні 2014року було проведено засідання на тему: «Підведення підсумків за минулий рік і організація роботи Ради колегіуму на 2014/2015 н.р.», у грудні – «Виховання дітей у неблагонадійних родинах та дітей, схильних до правопорушень”. Профілактика бездоглядності та правопорушень».

13 березня 2015 року було проведено День відкритих дверей для батьків з метою ознайомлення їх зі станом роботи колегіуму з соціального захисту учнів пільгового контингенту.

У 2015-2016 навчальному році планується продовжувати роботу з організації тісної співпраці педагогічного колективу Пісочинського колегіуму та батьківської громадськості.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка