Звіт директора Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області перед педагогічним колективом та громадкістю у 2013/2014 н рСторінка2/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6. Навчання учнів за індивідуальною формою

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797, від 19.05.2008 № 432 (наказ МОНУ від 20.12.2002 №732 в редакції від 14.06.2008), Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 №585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення базових дисциплін, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496), Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319), науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області (наказ Головного управління освіти і науки ХОДА від 05.10.2011 № 526), наказу відділу освіти ХРДА від 22.08.2013 № 291 «Про організацію індивідуального навчання учнів за станом здоров’я у 2013/2014 навчальному році», наказу ліцею від 30.08.2013 № 203 «Про організацію індивідуального навчання у 2013/2014 н.р.», з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів в ліцеї організовано заняття з учнями за індивідуальною формою.

Індивідуальне навчання учнів за станом здоров’я відбувалося відповідно до індивідуальних навчальних планів, погоджених на раді закладу, педагогічній раді, з ІМЦ відділу освіти і затверджених директором ліцею. Навчання за індивідуальною формою в ліцеї здійснювали учителі, які мають відповідну фахову освіту, заняття проводилися за розкладом, який в письмовій формі погоджений з батьками і затверджений директором ліцею, навчальні плани і програми виконано.

У 2010/2011н.р. за індивідуальною формою навчались 16 учнів, зокрема 1-4 класи – 5 учнів, 5-9 класи – 7 учнів, 10-11 класи – 4 учні.

У 2011/2012 н.р. за індивідуальною формою навчались 15 учнів, зокрема 1-4 класи – 3 учні, 5-9 класи – 6 учнів, 10-11 класи – 6 учні, з них: з корекцією фізичного розвитку – 6 осіб.

У 2012/2013 н.р. за індивідуальною формою навчались 14 учнів, зокрема 1-4 класи – 2 учні, 5-9 класи – 7 учнів, 10-11 класи – 5 учнів, з них: з корекцією фізичного розвитку – 5 осіб.

У 2013/2014 н.р. за індивідуальною формою навчались 9 учнів, зокрема 1-4 класи – 1 учень, 5-9 класи – 5 учнів, 10-11 класи – 3 учні, з них: з корекцією фізичного розвитку – 3 дитини.

У листопаді 2013 року проводилася самоекспертиза стану управлінської діяльності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, в ході якої було поновлено нормативно-правове та інформаційне забезпечення закладу з питань індивідуального навчання, перевірено та упорядковано пакет документів щодо організації індивідуального навчання (підстави для організації індивідуального навчання, журнали індивідуального навчання, ділова шкільна документація тощо).

У рамках внутрішкільного контролю заступником директора з НВР Піддубною Т.Ю. здійснювалася перевірка занять з учнями, що навчаються за індивідуальною формою, у ході якої встановлено, що заняття проводилися систематично, учителі дотримувлися розкладів занять, погоджених з адміністрацією. У разі залучення вчителів-предметників до заміни, заняття переносилися на інший час попередньо погоджуючи з батьками учня. У разі хвороби вчителя адміністрацією здійснювалася заміна уроків вчителями-фахівцями.

Протягом 2013/2014 навчального року в ліцеї адміністрацією ліцею проводився моніторинг навчальних досягнень учнів із базових предметів, здійснювалась експертиза навчальних досягнень учнів у кінці І та ІІ семестрів. Загальношкільний показник кількості учнів, що мають високий і достатній рівень навчальних компетентностей, становить 62,00% (у 2012/2013 н.р.-50,00%).

На високому рівні навчальних досягнень закінчили навчальний рік – 2 учні (Жолудєв В., Бабаєвська Ю.), на достатньому рівні – 3 учні, на середньому рівні – 4 учнів, на початковому – 0 учнів.

Діаграмні показники навчальних досягнень учнів,

що навчаються за індивідуальною формою

Порівнюючи результати навчальних досягнень учнів за 2013/2014 н.р. з попереднім 2012/2013 н.р. можна сказати, що на 15,09% підвищилася кількість учнів, що навчаються на високому рівні, але й підвищилася кількість учнів, що навчаються на середньому рівні.

Питання організації та стану індивідуального навчання в ліцеї розглядалося на нараді при директорові від 10.09.2013 № 02, від 22.04.2014 № 24, від 13.05.2014 № 27 та на засіданнях педради від 31.08.2013 № 08, від 26.11.2013 № 10.

Але аналізуючи вищевикладене, першочерговими залишаються завдання: • вдосконалення системи управлінських дій щодо реалізації прав дитини на отримання освіти за індивідуальною формою навчання;

 • забезпечення неухильного виконання нормативних вимог щодо організації та проведення навчання учнів за індивідуальною формою, ведення відповідної ділової шкільної документації.

7. Профільність

Робота ліцею щодо впровадження профільного навчання ґрунтується на основних положеннях Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі та була направлена на виконання шкільної Програми впровадження профільного навчання в Покотилівському ліцеї «Промінь» Харківської районної ради Харківської області на 2011-2015 роки.

Допрофільне та профільне навчання в ліцеї визначається з урахуванням освітніх потреб учнів та побажань батьків, з урахуванням кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази ліцею, перспектив здобуття учнями подальшої освіти.

Соціально-психологічною службою ліцею проводиться моніторинг щодо профільного навчання і знаходиться на контролі у відповідального за організацію профільного навчання заступника директора з навчально-виховної роботи. Психологічний супровід профільного навчання здійснюється через анкетування батьків та учнів 9-х класів, тренінгові заняття, ведеться психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах профільної старшої школи (отримання консультацій, рекомендацій від соціально-психологічної служби ліцею).

Питання профільного навчання розглядається на засіданнях ради закладу (протокол від 23.12.2013 №5, від 20.01.2014 № 8), педради (протокол від 30.08.2013 № 8, від 25.04.2014 № 4), нарад при директорові (протокол від 25.11.2013 №37, від 20.01.2014 № 1, від 10.02.2014 № 4), шкільного методичного об’єднання класних керівників (від 25.10.2013 №2, від 11.04.2014 № 4 ), на батьківських зборах (протокол від 05.09.2013 № 1, 18.01.2014 №2).

Навчально-методичне забезпечення профільного навчання. На базі ліцею працюють гуртки від РЦДЮТ, від КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», гуртки на базі Харківської районної станції юних натуралістів (допрофільне навчання). Учні ліцею відвідують гуртки та секції на базі БК селища Покотилівка, БК селища Бабаї, Південноміської дитячої художньої школи, Харківської обласної станції юних туристів, дитячої музичної школи селища Високий, організовуються та проводяться спільні заходи з Покотилівською селищною радою: святкові заходи 8 та 9 Травня, Масниця тощо), вчителі технологій підтримують виробничу співпрацю з підприємствами селища (швейне виробництво ООО «Лінзері Про», в’язальне виробництво «АГІС», філія кондитерського виробництва «Лісова казка» ).

У ліцеї дотримується передбачений концептуальним документами з профільного навчання принцип наступності між допрофільною підготовкою учнями у класах ІІ ступеня та їхнім профільним навчанням у старшій школі.

2012/2013 навчальний рік 2013/2014 навчальний рікблок-схема: процесс 4

правая фигурная скобка 7


стрелка вправо 12


блок-схема: процесс 9

блок-схема: процесс 6

Динаміка профілізації позитивна. Із загальної кількості учнів 10-11 класів профільним навчанням останні три роки охоплено 100% старшокласників. Найвищий показник вибору учнів щодо профілю навчання простежується на користь фізико-математичного та інформаційно-технологічного класу.Відповідність перемог у конкурсах, турнірах, олімпіадах напрямку діяльності закладу представлена у розділі «Робота з обдарованими дітьми» даного аналізу роботи ліцею за 2013/2014 навчальний рік.
Динаміка результативності виступу учнів профільних та допрофільних класів ліцею

в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

з профільних предметів за останні 5 років

Назва предмету

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Біологія

3

6

5

6

4

Хімія

2

3

3

3

4

Фізика

10

5

8

1

1

Математика

12

5

7

9

4

Інформатика

9

10

11

22

5

Трудове навчання

2

1

3

1

3

Інформаційні технології10

4

3

За результатами участі учнів ліцею у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ліцей знаходиться серед навчальних закладів, які мають найвищий рейтинг.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів заклад посів V місце серед навчальних закладів Харківського району за кількістю призерів (28 учні).

Безперечно, чільне місце у профільному навчанні учнів займає науково-дослідницька робота у секціях Малої академії наук, що надає можливість поглибленого вивчення навчальних дисциплін. Юні науковці систематично посідають призові місця на районному етапі конкурсу-захисту. У наявності науково-дослідницькі роботи учнів відповідного профілю. За результатами роботи учнів-членів МАН у 2013/2014 навчальному році – 3 переможці, серед наданих робіт 2 роботи написані відповідно до профілю навчання (фізико-математичний та інформаційно-технологічний).

Науково-методичне забезпечення профільного навчання здійснюється програмним забезпеченням інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану.

З метою створення системи цільової безперервної освіти професійно-орієнтованої молоді, розвитку творчих здібностей учнів, вияву зацікавленості учнів у вивченні предметів профільного спрямування ліцеєм складені угоди про співробітництво з Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна, Національним технічним університетом «ХПІ», Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківським економіко-правовим університетом, Українською державною академією залізничного транспорту, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди та іншими. Згідно з угодами учні ліцею отримували допомогу при підготовці до конкурсу-захисту учнівських робіт МАН та з питань профорієнтації.

Показники вступу випускників 2013 року до вищих навчальних закладів відповідного профілю:

- фізико-математичний профіль навчання – 43 %;

- інформаційно-технологічний профіль навчання – 32 %.

У закладі створена кабінетна система для забезпечення профільного навчання. Функціонують кабінети: фізики, математики, інформатики, хімії, біології, майстерні (столярна та слюсарна, обслуговуючої праці) та інші. Не вирішеними на сьогодні є питання матеріально-технічного забезпечення профільної старшої школи: шкільні меблі застаріли, не вистачає обладнання для шкільних майстерень, матеріальна база навчальних кабінетів не відповідає вимогам профільного навчання.

При організації профільного навчання в ліцеї важливу роль відіграє питання забезпечення досвідченими кадрами. Щодо кадрового потенціалу, то варто відмітити, що від 90% до 100% вчителів, які викладають в профільних класах, мають першу і вищу категорію, звання, один педагогічний працівник є кандидатом педагогічних наук.. Вчителі відвідують семінари, конференції, працюють у творчих групах, вивчають передовий педагогічний досвід.8. Результати ДПА

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х та 9-х класів в основному підтверджують навчальні досягнення учнів за рік. 2012/2013 навчального року від державної підсумкової атестації було звільнено за станом здоров’я 2 учні (Клімов А. – 11 кл., Третяков Д. – 9 кл.).Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів:Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів профільних 11 (12)-х класів

Кількість учнів профільних 11 (12)-х класів, які звільнені від проходження ДПА (причина)

Кількість учнів профільних 11 (12)-х класів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів профільних 11 (12)-х класів

початковий

середній

достатній

високий

1

Математика

29

2

11 (інформаційно-технологічний) – 29

0

10

15

3

2

Українська мова (переказ)

29

1

29

0

2

16

10

3

Інформатика

29

1

29

0

1

14

13

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів:Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

55

1

54

0

15

26

13

2

Математика

55

1

54

0

26

22

6

3

Біологія

55

1

54

0

12

30

12

4

Географія

55

1

54

0

8

32

14

5

Іноземна мова (англійська)

55

1

54

0

23

19

12

Діаграма порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання та ДПА (2013/2014н.р.)

Українська мова

Як видно з діаграми, результати державної підсумкової атестації з української мови (вчитель Душенко Т.П.) за курс базової загальної середньої школи підтверджують результати навчальних досягнень учнів за навчальний рік.Діаграма порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання та ДПА (2013/2014н.р.)

Математика

За результатами державної підсумкової атестації з математики (вчитель Олексенко О.В.) відсоток учнів, роботи яких були оцінені на високому і достатньому рівнях, зріс на 7,89%. Вчителі провели належну консультативну роботу по підготовці учнів до державної підсумкової атестації з математики. Однак, вчителям математики на засіданнях шкільного методичного об’єднання слід проаналізувати розходження в річному оцінюванні учнів та результатами державної підсумкової атестації.Діаграма порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання та ДПА (2013/2014н.р.)

Англійська мова

Результати державної підсумкової атестації свідчать, що кількість учнів, яка склала іспит з англійської мови на високому і достатньому рівні у порівнянні з річним оцінюванням збільшилася на 4%.Діаграма порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання та ДПА (2013/2014н.р.)

Географія

2 учні продемонстрували в ході державної підсумкової атестації високий рівень порівняно з річним оцінюванням. Вчителю Шульзі Л.Є. розробити план заходів щодо реалізації розумового потенціалу учнів у процесі навчального року.Діаграма порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів

за результатами річного оцінювання та ДПА (2013/2014н.р.)

Біологія

Кількість учнів, які продемонстрували високий рівень навчальних досягнень за підсумками ДПА зріс на 4 порівняно з річним оцінюванням. 3 учні продемонстрували вищий рівень навчальних досягнень порівняно з середнім річного оцінювання.

Розбіжність у річному оцінюванні порівняно з державною підсумковою атестацією на 11,77% свідчить про необ’єктивність вчителями Олійник Т.А. (9–А клас ) та Осокіною В.А. (9–Б клас) річного оцінювання.

Одним з головних завдань, над яким працюватимуть вчителі ліцею в 2013/2014н.р., є пошук психологічних прийомів і форм педагогічної підтримки дітей з початковим рівнем навчальних досягнень, оскільки 2 учні (0,54%) від загальної кількості учнів ліцею мають початковий рівень успішності.

Початковий рівень навчальних досягнень учні мають з таких предметів: алгебри і геометрії (вчитель Савчук Л.С.), хімії (вчитель Олійник Т.А.), фізики (вчитель Зубко О.М.), російської мови та світової літератури (вчитель Бобок Л.Д.). З метою реалізації інтелектуального потенціалу учнів вищеназваним вчителям слід спланувати індивідуальну роботу з учнями, будуючи взаємостосунки на засадах педагогіки співдружності, співтворчості.

За результатами навчальних досягнень 2013/2014н.р. 1 (один) учень ліцею нагороджені Золотою медаллю. За останні 3 роки кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, складає 7, свідоцтв з відзнакою одержали 7 учнів, Похвальними листами нагороджені 89 учнів (25 учні – у 2013/2014 н.р), 6 випускників 9 та 11-х класів за досягнення у вивченні окремих предметів нагороджені Похвальними грамотами. Як свідчить порівняльний аналіз, кількість учнів, нагороджених Похвальними листами та грамотами, зменшилася порівняно з попередніми роками. Вчителями закладу слід підвищувати мотивацію учнів до навчання, створювати ситуацію успіху і задоволення навчальними результатами і розробити інструментарій стимулювання учнів за результатами навчальної діяльності .

Реалізація інваріантної і варіативної складових навчального плану здійснювалася за державними та регіональними програмами. Наявні всі навчальні програми для вивчення предметів шкільного компоненту.

9. Результати роботи з підготовки до ЗНО

На виконання Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Національні стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року», від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами), від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти»( зі змінами), наказу МОНУ від 08.11.2013 №1573 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році», від 03.09.2013 №1258 «Про зовнішне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році», від 29.10.2013 №1510 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році», від 03.12.2013 №1689 «Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання», від 08.11.2013 №1579 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб , які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році» в ліцеї була організована та проведена роз’яснювальна робота серед випускників, батьків, громадськості щодо особливостей реєстрації випускників ЗНЗ 2014 року, що планують вступати до вищих навчальних закладів України. Випускники та їх батьки були ознайомлені з умовами вступу до ВНЗ у 2014 році, щодо можливості пройти платне пробне тестування, безкоштовне тренувальне тестування на сайті ХРЦОЯО, зі структурою сайту Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

У ліцеї були оформлені папка ЗНО-2014 з переліком документів та усіма відповідними документами, стенд ЗНО-2014 з матеріалами сайта Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, складено графік проведення вчителями ліцею тренувальних тестувань із предметів ЗНО за завданнями минулих років.

Вчителі-предметники на уроках в 11-го класу формували уміння та навики роботи з різними формами тестових завдань, для цього використовували інформаційні збірники «Зовнішнє незалежне оцінювання» за попередні роки, педагогічний програмний засіб «Електронний практикум «Готуйся серйоЗНО»» з математики, фізики, української мови, української літератури та історії України, тести УЦОЯО за попередні роки (сайт УЦОЯО, ХРЦОЯО) та з журналу «Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті».

99,7 % випускників ліцею (з 29 учнів) виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів і зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

10. Профорієнтація

У ліцеї створено дієву систему профорієнтаційної роботи з учнями 1-11 класів. Інформаційно-нормативне забезпечення організації профорієнтаційної роботи здійснюється за такими основними нормативними документами:

1. Постанова Кабінету міністрів України від 27.01.1994 № 48 «Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення».

2. Наказ МОН України, Міністерства Праці України, Міністерства у справах молоді і спорту України від 02.06.1995 № 159/30/1526 „Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається».

3. «Концепції профільного навчання в старшій школі», затвердженої рішенням Колегії МОН України (нова від 11.09.2009 № 854).

До змісту профорієнтаційної роботи в ліцеї входять:


Соціальним педагогом Воротинцевою С.О., практичним психологом Постніковою О.В. проводиться психолого-педагогічне та профорієнтаційне тестування. При цьому використовуються методики: «Диференціально-діагностичне опитування», «Картка інтересів», методика Айзенка, тест Кеттела. За необхідністю надаються індивідуальні консультації психологом щодо вибору майбутньої професії.

Профорієнтаційна робота була спланована та проводилася за такими етапами:

1) Початковий (пропедевтичний) етап: 1-4 класи. Учні привчаються любити і поважати працю, ознайомлюються з найпоширенішими професіями свого району, професіями батьків. У дітей формуються певні трудові вміння. Класні керівники початкових класів провели годину спілкування «Азбука професій» та виставку малюнків на тему «Калейдоскоп професій», свято «Світлофорик».

2) Ознайомчо-пошуковий етап: 5-7 класи. Запроваджується більш систематичне ознайомлення учнів з професіями, їх змістом, вивчаються і спрямовуються їхні інтереси, нахили і здібності, організовується відповідна трудова діяльність. Були проведені: свято ремесел «До джерел народних», зустріч з батьками «Професії наших батьків».

3) Допрофесійний етап: 8-9 класи. Узагальнюються результати профорієнтаційної роботи минулих років, уточнюються професійні наміри та визначається майбутній вид навчання, проводиться систематичне ознайомлення учнів з різними професіями. Психологом ліцею було проведено комплекс тренінгових занять з метою розвитку комунікативних здібностей учнів, що планують обрати професію «Людина-людина».

Під час навчальної практики, екскурсій учні 1-9-х класів відвідали багато різноманітних підприємств, організацій і були ознайомлені з різними професіями. Були проведені екскурсії на Харківську районну санітарно-епідеміологічну станцію, підприємство «Лісозахист», швейне виробництво ООО «Лінзері Про», в’язальне виробництво «АГІС», Харківську станцію юних натуралістів та інші.

4) Професійний, визначальний етап: 10-11 класи. Проведення очно-заочних екскурсій до ВНЗ України та профорієнтаційних виставок, університетські олімпіади, конференції, виховна година у 10 класі «Особисте і суспільне у виборі професії», відвідування виставки «Освіта Слобожанщини», участь у Програмі «День відкритих дверей» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», участь у святі з профорієнтації на базі Академії при Президенті.

Щорічно проводяться екскурсії до Національно технічного університету «ХПІ», Харківського економіко-правового університету, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та інших вузів. У бібліотеці ліцею можна отримати інформацію про світ професій і ринок праці з періодичних видань та спеціальної наукової літератури.

З метою створення системи цільової безперервної освіти професійно-орієнтованої молоді, розвитку творчих здібностей учнів шляхом ранньої профорієнтації, вияву зацікавленості учнів і поглибленого вивчення предметів шкільного курсу ліцеєм складені угоди про співробітництво з Національним технічним університетом «ХПІ», Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди, Харківським економіко-правовим університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна, Українською інженерно-педагогічною академією, Харківською національною фармацевтичною академією. Викладачі цих вузів проводять профорієнтаційну роботу серед учнів старших класів, забезпечують узгоджену допомогу в навчально-методичній роботі, використовуючи передовий педагогічний досвід, керують науково-дослідницькими роботами учнів, які беруть участь у роботі МАН, запрошують учнів на університетські олімпіади. Кожного року ліцеїсти беруть участь у наукових конференціях НТУ «ХПІ», університету ім. В.Н.Каразіна.

Ліцей активно співпрацює з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Викладачі цих закладів відвідують ліцей з метою проведення бесід з учнями.

У 2013/2014 н.р. у ліцеї проведені бесіди представниками Харківського професійного монтажно-будівельного ліцею (ПТУ №1), Харківського радіотехнічного технікуму, Харківського технікуму залізничного транспорту, Харківського професійно-поліграфічного ліцею, Харківського індустріально-педагогічного технікуму, Харківського професійного електромеханічного ліцею та ін. Учителі ліцею організують екскурсії до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Ліцей співпрацює з соціальними службами району, службою у справах сім’ї та молоді Харківського району.

У ліцеї Українським Державним центром зайнятості встановлено термінал з профорієнтації. Учні, вчителі та батьки учнів можуть ознайомитися з абеткою професій (актуальність професій, описи професій, відео, кар’єра відомих людей, нові професії), де отримати професії (довідник для навчальних закладів, поради щодо вибору навчального закладу), де працювати (пропозиції роботи в Україні, поради з пошуку роботи).
11. Методична робота

Методична робота педагогічного колективу ліцею у 2013/2014 навчальному році була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про інноваційну діяльність», відповідно до Положення про науково-методичну раду, з метою забезпечення загальної середньої освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи у між курсовий період, з урахуванням діагностики педагогічних працівників.

Науково-методична робота в закладі спрямована на те, щоб вчителі закладу розвивали високу педагогічну культуру, широку ерудицію, гідно володіли різними методами вчительської праці, тобто були високоосвічені, компетентні професіонали, котрі володіють глибокими педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової науки і культури, здатні до роботи в нових умовах.

Педагогічний колектив ліцею у 2013/2014 навчальному році працював над науково-методичною проблемою: «Удосконалення освітнього середовища для розвитку особистості і здобуття якісної освіти шляхом розвитку мережної взаємодії педагогічної спільноти».


Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюється 56 вчителями, у тому числі директор, 4 заступники директора, 1 вихователь ГПД, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог та 1 завідувач бібліотеки.

Три педагоги закладу є студентами вищих навчальних педагогічних закладів (два з них здобувають другу вищу освіту).

З 59 педагогічних працівників 56 мають вищу освіту, 3 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 24 педагогів, першу кваліфікаційну категорію – 12, другу кваліфікаційну категорію – 3, кваліфікаційну категорію „спеціаліст” – 20 учителів.

Звання «Старший учитель» мають 13 педагогів, «Вчитель-методист – 7». 3 вчителі мають звання «Відмінник освіти України», 1 вчитель має звання «Заслужений вчитель України».

Діаграма якісного складу вчителів ліцею 2013/2014 рік


У допрофільних та експериментальних класах працюють 13 вчителів, що мають вищу кваліфікаційну категорію та 4 чотири вчителі – спеціалісти першої кваліфікаційної категорії.
У 2013/2014 навчальному році атестувалось 7 педагогічних працівників (6 учителів із вищою освітою та 1 учитель без вищої освіти)

За результатами атестації 2013/2014 навчального року: відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 5 фахівців, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 педагогу, 4 вчителі відповідають раніше присвоєному званню «старший учитель», 2 вчителі відповідають раніше присвоєному званню «учитель -методист».Діаграма розвитку творчого потенціалу вчителів

Сприяє розвитку педагогічної майстерності колективу система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми закладу.

Методична робота організована і проводиться за наступними формами:

колективні форми роботи: • педагогічна рада;

 • психолого-педагогічний семінар;

 • педагогічні читання;

групові форми роботи:

 • методичні об’єднання;

 • творчі групи;

 • семінари-практикуми;

 • «круглі столи»;

 • фестиваль педагогічної майстерності;

 • творчий звіт.

індивідуальні форми роботи:

 • методичні консультації;

 • робота над науково-методичною проблемою;

 • співбесіди;

 • самоосвіта.

Одним з найважливіших чинників якості шкільної освіти є систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Адже неперервна освіта – процес, спрямований на розвиток, творчу самореалізацію особистості, збагачення її духовних потреб, систематичне підвищення професійної майстерності та набуття професійних компетентностей.

З вересня 2013 року по червень 2014 року при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 5 педагогічних працівників Покотилівського ліцею «Промінь» пройшли курси підвищення кваліфікації та 7 вчителів, які викладають 2 і більше предметів, пройшли спецкурси, 4 педагоги закладу продовжують навчання у вищих навчальних закладах м.Харків (2 здобувають другу вищу освіту). Додатково для поглиблення фахових знань пройшли навчання на спецкурсах 16 педагогів.

Значна методична робота здійснена з молодими педагогами. Працювала «Школа молодого вчителя», підсумком роботи якої став тиждень майстерності молодих учителів: Верхогляд Т.Ф., Свір А.В., Біди К.І., Мозолевської К.В., Беліченко Д.Д., Сердюченка М.А.. Велика робота була проведена вчителями-наставниками Скопик В.Д., Матвієнко В.В., Борисенко Г.М., Руденко О.В., Дяченко В.А..

Результативно проходять в ліцеї предметні декади. У 2013/2014 навчальному році предметні декади були заплановані та проведені у такі терміниДата проведення

Назва предметної декади

Відповідальний

Жовтень

Біологія

Олійник Т.А., Осокіна В.А.

Листопад

Географія

Шульга Л.Є.

Грудень

Історія, правознавство

Калябіна Г.О.

Грудень

Хімія

Хименко О.Т., Олійник Т.А.

Січень

Англійська мова

Матвієнко В.В.

Січень

Трудове навчання, креслення

Руденко О.В., Волошан Л.І.

Лютий

Математика

Савчук Л.С.

Лютий

Російська мова, література

Курцева Ю.Г.

Березень

Українська мова, література

Скопик В.Д.

Квітень

Фізика

Макаренко Л.М.

Квітень

Фізична культура

Дяченко В.А.

Квітень

Екологія

Осокіна В.А.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка