Звіт директора Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області перед педагогічним колективом та громадкістю у 2013/2014 н рСторінка3/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

У ході предметної декади педагогами ліцею були проводені відкриті уроки, позакласні заходи, демонструвалися виставки кращих наукових та художніх робіт учнів для всіх учасників навчально-виховного процесу закладу і громадськості. Однак, без належної підготовки пройшла декада з трудового навчання, біології, що свідчить про недостатню організацію позаурочної та позакласної роботи вчителів із вищеназваних дисциплін.

Управлінню діяльності педагогічного колективу сприяло проведення педагогічних рад. Учителі ліцею охоплені роботою в методичних підрозділах районного рівня. Є керівниками та членами творчих груп вчителів, керівниками школи молодого вчителя та іншими.

Воротинцева С.О. є керівником «Школи волонтерів» у русі «За здоровий спосіб життя».

Вчитель ліцею Макаренко Л.М. є координатором в районі інтелектуальної гри «Левеня». У ліцеї координують: Олексенко О.В. - «Кенгуру», Пирогова Н.М. - Всеукраїнський українознавчого конкурс «Соняшник», Піддубна Т.Ю. - Міжнародний конкурс із комп’ютерної грамотності «Бобер», Калябіна Г.О. – конкурс “Лелека”, Осокіна В.А.- ”Колосок”.

Разом із тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків. Не досить ефективно працювали методичні об’єднання вчителів фізичної культури (керівник Дяченко В.А.), предметів художньо-естетичного циклу (керівник Руденко О.В.). Робота в них не була адресною, не враховувала конкретні запити кожного вчителя, окремі засідання проведено не на належному теоретичному та практичному рівнях.

У роботі ряду методичних об’єднань не повністю реалізовано функцію діагностування.

Вчителі закладу недостатньо реалізовували свої можливості при проведенні методичних заходів, організованих на районному рівні.

Колективу необхідно розробити інструментарій для моніторингового вивчення рівня сформованості життєвої компетентності особистості, оволодіти навичками самоаналізу інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання.

Як свідчить практика, рівень навчальних досягнень школярів визначається комплексом чинників. Один з них - оптимальність навчальних програм, що забезпечують варіативну складову навчальних планів. Педагогами закладу створено 3 авторські програми. Але у 2013/2014 н.р. не було впроваджено в навчально-виховний процес щодної (у 2012/2013н.р.-1 «Англійська мова в початковій школі». (Авторська програма факультативу «Англійська у початковій школі». Свиридової Т.І.).

12 – 14 березня 2014 року у складі районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури Харківського району вчитель української мови та літератури Скопик В.Д. взяла участь у ХХХІV обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик…» (Т. Шевченко).Під час виставки Скопик В.Д. була учасницею презентації; обговорення нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до нових вимог освітніх стандартів; «круглого стілу» з питання науково-методичного забезпечення вивчення української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов для модернізації змісту шкільної мовно-літературної освіти на сучасному етапі, про особливості підготовки учнів до інтелектуальних змагань, використання інноваційних ресурсів при викладанні української мови та літератури, поділилася досвідом упровадження інноваційних технологій у навчальний процес у ході участі ліцею у Національному проекті «Відкрий світ». Учасники були відзначені Дипломои ІІ ступеня.

25 – 27 грудня 2013 року у складі районного методичного об’єднання вчителів англійської мови Харківського району вчителі англійської мови ліцею Матвієнко В.В. та Малінецька Н.В. взяли участь у ХХХІІІ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Інноваційні технології навчання іноземних мов» на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Під час виставки вчителі ліцею поділилися досвідом упровадження інноваційних технологій у НВП у ліцеї. Учасники виставки були відзначені дипломом І ступеня.

05 – 06 листопада 2013 року у складі районного методичного об’єднання вчителів географії Харківського району вчитель географії Шульга Л.Є. взяла участь у ХХХІІ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Традиції та інновації у шкільній географічній освіті» на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»  
Під час виставки Шульга Л.Є. представила наробки щодо впровадження інноваційних технологій під час вивченні географії в ліцеї з використанням технічного обладнання, наданого закладу в рамках Національного проекту «Відкритий світ». Учасники виставки були відзначені дипломом І ступеня.

На базі закладу працювали районні творчі групи вчителів музики, фізики, хімії, біології, історії, початкових класів, керівниками яких є вчителі ліцею Чубукін Г.В., Макаренко Л.М., Олійник Т.А., Осокіна В.А., Калябіна Г.О., Петровська Н.О.,Дейнека О.М., Пушкар С.М., Борисенко Г.М., Курилова Л.А.. Активними членами творчих груп району є вчитель інформатики Піддубна Т.Ю., вчитель початкових класів Світлична О.М., вчитель образотворчого мистецтва Біда К.І., вчитель фізичної культури Дяченко В.А..

Працює педагогічна майстерня вчителів української мови, російської мови та світової літератури «Від творчості вчителя – до творчості учня» керівником якої є Скопик В.Д.. Молоді спеціалісти (Мозолевська К.В., Біда К.І., Кірко Т.В., Верхогляд Т.Ф., Свір А.В., Беліченко Д.Д., Сердюченко М.А., Гринько Г.Г.) набувають професійної компетентності у школі молодого та малодосвідченого вчителя, яка організована в межах шкільного методичного об`єднання вчителів англійської мови, шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, шкільного методичного об’єднання вчителів української мови, шкільного методичного об’єднання вчителів фізичної культури.

Модель управління сучасним навчальним закладом передбачає створення в ньому відкритої для інновацій системи, орієнтованої на розвиток особистості учня і самого вчителя.Впровадження інновацій

Упровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду в системі методичної роботи у 2013/2014 навчальному році здійснювалося відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», наказів МОН України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»; «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», інші нормативно-правові акти МОНУ, ДНО, КВНЗ «ХАНО», відділу освіти ХРДА.

У бібліотеці закладу наявний інформаційний банк даних інноваційних технологій, систематизовано існуючі матеріали (наявний тематичний каталог, статті періодичних видань, Internet–ресурси, бібліотечка методичної літератури) на належному рівні.

Педагогічний колектив закладу обізнаний з нормативними, інструктивними документами з питань впровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду в системі методичної роботи навчального закладу.

11 кабінетів ліцею (кабінет української мови та літератури, географії, біології, фізики, інформатики №1, інформатики №2, математики №1, математики №3, кабінети початкових 1–Б, 2–Б, 3–Б, 4–Б класів, які працюють за Програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України», 1-А класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Росток», кабінет обслуговуючої праці, столярна та слюсарна майстерня) відповідають Типовому Положенню про навчальний кабінет. Інші кабінети, які функціонують у ліцеї, потребують дооснащення. У навчальному закладі навчально-виховний процес супроводжується використанням технічних та електронних засобів.

Станом на 31.05.2014 року з технічних засобів навчання в ліцеї наявні:

- телевізори – 10 шт.;

- комп'ютери – 22 шт.;

- модем – 1 шт.;

- магнітофон – 2 шт.;

- музичний центр – 1 шт.;

- DVD-програвач – 2 шт.

- мультимедійний проектор -2 шт;

- нетбуки для учнів-30 шт.;

- планшети для учнів – 30 шт.;

- мультимедійні дошки – 5 шт.;

- ноутбуки для вчителів – 12 шт.

Підвищення рівня фахової компетентності вчителів забезпечується навчанням на курсах, спецкурсах, участю педагогів у семінарах, тренінгах, шляхом самоосвіти.

Із вересня 2013 року по червень 2014 року при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 15 педагогічних працівників ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації з основних предметів:

-початкові класи-Курилова В.В., Петровська Н.О., Постнікова О.В.;

-інформатика-Саушкіна С.І.;

-математика-Володимирова Н.А., Олексенко О.В.;

-українська мова та література-Душенко Т.П., Скопик В.Д.;

-хімія-Олійник Т.А.;

-світова література- Пахомова Т.Ф.;

-художнгя культура-Камєнська Т.В.;

-історія-Калябіна Г.О.;

-заступник директора-Петровська Н.О;

-цивільний захист-Єфіменко І.В.;

-с/к православна культура Слобожанщини-Єфіменко І.В.,

2 педагоги закладу (Сердюченко М.А., Свір А.В.) закінчили навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова та здобули вищу освіту, 1 педагог (Мозолевська К.В.) продовжує навчання у ВНЗ для здобуття вищої педагогічної освіти. 2 педагоги (Постнікова О.В., Колесник Є.В.) здобувають другу вищу освіту).

У матеріалах роботи шкільних методичних об’єднань учителів української мови та літератури, вчителів природничих наук, вчителів російської мови, світової літератури, історії та правознавства, вчителів початкових класів, вчителів англійської мови відображена система роботи з впровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду. Аналіз роботи шкільних методичних об’єднань засвідчив, що головам методичних об’єднань Камєнській Т.В., Дяченко В.А. необхідно спланувати і проводити роботу щодо впровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду у 2014/2015 навчальному році (дане зауваження повторюється другий рік).

У 2013/2014 навчальному році вивчено і узагальнено досвід роботи вчителів основ здоров’я Олійник Т.А., інформатики Піддубної Т.Ю., музики Чубукіна Г.В., російської мови та світової літератури Каменської Т.В..

Досвід роботи вчителівПІБ вчителя

Предмет

Тема досвіду

, дата протоколу засідання педагогічної ради №, дата наказу про затвердження досвіду вчителя

1

Волошан Людмила Іванівна


Трудове навчання

«Розвиток здоров’язберігаючих компетентностей шляхом використання інтегрованого підходу до викладання уроків основ здоров’я та хімії»

Наказ від 30.10.2013 № 284

2

Кірко Тетяна Вікторівна

Початкові класи

«Формування творчої особистості шляхом впровадження ІКТ»

Наказ від 30.10.2013 № 285

3

Курцева ЮліяГригорівна

Світова література , російська мова

«Збагачення художньо-естетичного досвіду шляхом активізації пізнавальної діяльності школярів»

Наказ від 30.10.2013

№ 286


4

Шульга Людмила Євгенівна

географія

«Реализация контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках русского языка с использованием новых информационных технологий»

Наказ від 30.10.2013

№ 287.


Слід зазначити, що при аналізі роботи щодо системного підходу у вивченні, узагальненні та поширенні ЕПД недостатньо спланована робота щодо методичного супроводу досвіду. У ліцеї наявна картотека обліку ефективного педагогічного досвіду. Однак, відсутні плани роботи над методичною темою педагогів. Методичні матеріали з ЕПД знаходяться у методичному кабінеті у друкованому вигляді. Питання результативності використання педагогічного досвіду заслуховується на шкільних методичних об’єднаннях, нарадах при директорові, методичній раді закладу.

Інноваційні технології (проблемне навчання, технологія особистісно орієнтованого навчання, групові (колективні) технології навчання, проблемно-пошуковий метод навчання, інтерактивне навчання, ігрові технології навчання, елементи розвиваючого навчання, технологія рівневої диференціації, технологія проектів, тестові технології), впроваджуються в системі роботи вчителів закладу.Назва інноваційної технології

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Навчальний предмет

Зміст та результативність впровадження технології

Проблемне навчання

Макаренко Людмила Миколаївна
Камєнська Тетяна

Володимирівнафізика

російська мова

світова література


Ріст активності учнів на уроках, зміцнення якості знань, участь учнів в МАН області.

Формування творчих здібностей учнів.
Технологія особистісно орієнтованого навчання

Андрієнко Світлана Володимирівна

Калябіна Галина

Олександрівна


математика
історія

Здобуття і виявлення самостійних творчих здібностей дитини, формування її особистості, навчання мистецтва жити

Групові (колективні) технології навчання

Проблемно-пошуковий метод навчанняПахомова Тамара

Федорівна


Бобок Людмила Дмитрівна

російська мова

світова літератураПокращення психологічного здоров’я, соціальної компетентності, самоповага школярів

Інтерактивне навчання

Скопик Валентина Дмитрівна

Пирогова Наталія Миколаївна

Савчук Лідія Степанівна

Хіменко Тетяна Олексіївнаукраїнська мова і література

українська мова та література

математика

українська мова

та література


Створення атмосфери співпраці, взаємодії, розвиток мови і мислення, формування культури спілкування, узгодження дій

Ігрові технології навчання

Калябіна Галина

Олександрівна Борисенко Галія Мініасхатівнаісторія
початкові класи

Подолання стереотипів у мисленні та практичних діях, створення захоплюючої атмосфери навчання

Елементи розвиваючого навчання

Дейнека Ольга Миколаївна

Курилова Любов Анатоліївнапочаткова класи
початкова класи

Формування повноцінної діяльності, плекання мислячої, активної естетично налаштованої особистості

Технологія рівневої диференціації

Олексенко Олена Василівна

Савчук Лідія Степанівнаматематика
математика

Застосування різних видів індивідуальних, ігрових завдань, які висвітлюють дитячу особистість

Технологія проектів

Руденко Олена Володимирівна

Чубукін Геннадій

Вікторович


трудове навчання
трудове навчання

Розвиває соціальний аспект особистості учня, допомагає адаптуватися в сучасних соціально-економічних умовах, обрати успішний життєвий шлях, формує професійну спрямованість

Тестові технології

Калябіна Галина

Олександрівна

Олексенко Олена Василівна

Андрієнко Світлана Володимирівна

Зубко Олександр

Миколайович

Макаренко Людмила Миколаївна

Хіменко Тетяна Олексіївна

Скопик Валентина Дмитрівна

Пирогова Наталія Миколаївна
історія
математика
математика
фізика
фізика
українська мова

та література

українська мова

та література

українська мова

та літератураВикористовується як навчальний прийом і як контрольна форма перевірки знань та вмінь учнів, формують в учнів індивідуальний досвід при виконанні певних текстових завдань та задач

Ефективність впровадження освітніх інноваційних технологій вивчався за напрямами:

 • моніторинг навчальних досягнень учнів;

 • моніторинг участі учнів у конкурсах учнівської творчості.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами 2013/2014 н.р.

На кінець 2013/2014 навчального року у ліцеї навчалося 578 учнів (на кінець 2012/2013 н.р.-568 учнів). З них у 1-4 класах – 256 учнів (2012/2013 н.р.-246), у 5-9 класах – 276 учнів (у 2012/2013 н.р.-257 учнів), у 10-11 класах – 46 учнів (у 2012/2013 н.р.-65 учнів).

Учні 1 класів початкової школи не оцінювалися. Всього по закладу 2013/2014 навчальний рік закінчили на високому рівні 35 учнів, що складає 6,91%, на достатньому рівні – 199 учнів (39,25%), на середньому рівні – 273 учні (53,84%), на початковому рівні – 0 учнів (0,0%).

Рівень навчальних досягнень за 2013/2014 н.р.

Діаграма показників навчальних досягнень учнів, нагороджених медалями, Похвальними листами, Похвальними грамотами за три рокиПричиною низького рівня навчальних досягнень учнів адміністрація вважає:

1. Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вмінь.

2. Наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, які знижують темп роботи учнів настільки, що учень не може за відведений час оволодіти необхідним обсягом знань, умінь і навичок.

3. Недостатній рівень розвитку та вихованості особистісних якостей, котрі не дозволяють учню виявити самостійність, наполегливість, організованість, потрібних для успішного навчання.

4. Недостатня індивідуалізація та диференціація навчального процесу з боку вчителів.

Якість освіти є багатогранною категорією, має складну структуру і потребує комплексного системного вивчення. Засобом отримання об`єктивної інформації про стан навчально-виховної діяльності та розроблення відповідних стратегій розвитку є моніторингові дослідження.

У 2013/2014н.р. у ліцеї було здійснено моніторинг за такими напрямками районного рівня: • діяльність ШМО,

 • моніторинг результатів ДПА,

 • моніторинг результатів ЗНО,

 • комплексний моніторинг навчально-виховної, організаційної діяльності ліцею за підсумками навчального року,

 • навчальні досягнення учнів, впровадження інноваційних технологій педагогами закладу;

 • стан викладання, вивчення навчальних предметів (українська мова та література, світова література, предмету «Захист Вітчизни», початкових класів, інформатики, трудового навчання, технологій, курсу «Еврика»;

 • тематичне вивчення окремих питань діяльності закладу;

 • моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови;

 • моніторинг навчальних досягнень учнів з математики;

національного рівня:

 • моніторинг якості підручників для 9-го класу в закладі;

 • моніторингове дослідження «Рівень рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і молоді».

Однак у системі науково-методичної роботи закладу були суттєві недоліки:

 • відсутність ініціативності педагогів у створенні авторських програм;

 • недостатня забезпеченість шкільної бібліотеки комп’ютерами, програмними засобами;

 • підвищення науково-методичного рівня робіт, представлених на виставку-ярмарок педагогічних ідей та інноваційних технологій;

 • невисокий рівень володіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • недостатній рівень впровадження дистанційної освіти;

 • низький показник щодо кількості учнів-учасників обласного конкурсу-захисту МАН, обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

 • підвищення результативності участі педагогів ліцею у обласних конкурсах професійної майстерності.

Презентаційна діяльність закладу здійснюється в ході участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, виставках, конференціях. Ця робота відображена у матеріалах шкільних методичних об’єднань, протоколах педагогічної ради ліцею 2013/2014 навчального року.

Важливе значення для педагогів, які працюють в інноваційному режимі, має дослідно-експериментальна робота, яка проводиться на базі закладу. У ліцеї працюють 4 класи початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 2 класи початкової школи працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», 7-і класи в рамках Національного проекту «Відкритий світ».Експериментальна діяльність

Напрям реалізації

експериментальної діяльності

науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молод.

Науково-методичний, організаційний і моніторинговий супровід освіти академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного вікунауково-педагогічний проект «Росток»

Формування здібностей до саморозвитку  та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Національний проект «Відкритий світ»

Створення комп’ютерно-технологічної бази, здійснення педагогічного дослідження на основі використання у навчальному процесі сучасних ІКТ та глобальної мережі Інтернет
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка