Звіт директора Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області перед педагогічним колективом та громадкістю у 2013/2014 н рСторінка5/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

15. Наступність між початковою школою і ДНЗ,

початковою школою і школою ІІ ступеня та впровадження нового Державного стандарту у навчально-виховний процес початкової школи

Навчання в школі вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми наступності, що допомагає успішному розв'язанню завдань безперервної освіти в Україні на перших її етапах: у дошкільному навчальному закладі та початковій школі. Ці проблеми зорієнтовані передусім на інтеграцію двох ланок освіти, на усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями ДНЗ, амбіційними завищеними вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей; між непідготовленістю дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, і необхідністю враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти.

Актуальною проблемою в ліцеї є встановлення наступності на державному рівні між Покотилівським дошкільним навчальним закладом і початковою школою, а також визначення форм роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

У 2013/2014 навчальному році було забезпечено реальну перспективність і наступність у роботі дошкільного закладу та ліцею, дотримувались умови співробітництва, що були довготривалими і нерозривними; робота - системною і плановою; завдання - комплексними та інтегрованими.

Спільно з ДНЗ в ліцеї було проведено День знань, Свято букваря, свято останнього дзвоника; відвідування вчителями ліцею старших груп дитячого садка, здійснювалося спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними тощо.

З метою впровадження нового Державного стандарту у навчально-виховний процес початкової школи в ліцеї забезпечувалися необхідні умови щодо поетапної реалізації типових навчальних планів початкової школи за новим Державним стандартом. Проводилися спільні засідання педагогічної ради з Радою закладу щодо обговорення проблеми розвивального життєвого простору першокласників та вивчення шляхів її оптимізації. Було організовано гаряче харчування для першокласників, облаштоване приміщення для рухливих ігр та кімнати денного відпочинку. Обладнані відокремлені гардероби з обов’язковим відділенням секції для кожної дитини. Проводилася просвітницька робота з сім’єю щодо виховання здорової дитини в умовах нового Державного стандарту.

2013/2014 навчального року однією з проблем, над вирішенням якої працювали в ліцеї, була погана адаптація випускника початкової школи до навчання в середніх, а потім і в старших класах. Проблема зниження успішності в навчанні учнів при переході з початкової в середню школу була і залишається однією з нагайних проблем.

Завдяки проведеним у грудні 2013 року психолого-педагогічним консиліумам, що стосувалися питань наступності, перехід учнів від 4-го до 5-го класу відбувався з науково-продуманим збільшенням їхнього розумового і фізичного навантаження.

Питання наступності постійно контролювалося адміністрацією закладу, видані довідки, накази. Питання, що стосується наступності між початковою школою і ДНЗ, початковою школою і школою ІІ ступеня, заслуховувалося на нараді при директорові , засіданнях методичного об’єднання початкових класів, вчителів предметників.

Пріоритетними завданнями у 2014/2015 навчальному році щодо реалізації проблем наступності є:  • використовування різноманітних форм навчання, що включають специфічні види діяльності на інтегративній основі;

  • використовування в початковій школі (особливо в перший рік навчання) ігрових прийомів, створення емоційно-значимих ситуації, умов для самостійної практичної діяльності, коли діти можуть на основі наявних у них знань виявляти ініціативу, творчість, фантазію, відповідальність;

  • урізноманітнення форм роботи у педагогічному колективі: семінари, семінари-практикуми, тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь), спільна робота практичних психологів школи та дошкільного закладу тощо.

  • організація попереднього знайомства вчителів із своїми майбутніми учнями;

  • кураторство вихователями своїх колишніх вихованців;

  • створення умов для безболісного переживання перехідного етапу, прийняття основних завдань розвитку на новому ступені, що є суттю процесу адаптації та дозволяє розглядати її як показник забезпечення наступності.

16. Робота з обдарованими дітьми

На виконання цільової Програми з обдарованою молоддю Покотилівського ліцею «Промінь» на 2011-2015 роки у 2013/2014 навчальному році продовжено актуальну роботу з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створює умови для розвитку їх природно-творчого потенціалу, тому робота з обдарованими дітьми є одним із пріоритетних напрямів в ліцеї.

Обдаровані учні постійно залучені до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів навчальної роботи.

За результатами діагностики соціально-психологічної служби, враховуючи освітні запити дітей та їх батьків, у закладі визначаються курси за вибором і факультативи.

У 2013/2014 навчальному році в ліцеї було впроваджено 10 спецкурсів та 12 факультативних курсів. У ліцеї працювало наукове товариство «Ерудит». Наукова робота проводилася відповідно плану наукового товариства.

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН брали участь 8 учнівських робіт, в тому числі учениця 11 класу Бабаєвська Юлія надала на конкурс-захист 2 роботи, рейтинг команди учнів-учасників І районного етапу конкурсу-захисту робіт МАН складає 23, що у порівнянні з 2012/2013 н.р. нижче на 12 позицій. У 2012/2013 н.р. рейтинг складав 11.

Призери конкурсу:

№ з/п

Базова дисципліна

ПІБ учня

клас

Місце на районному етапі

ПІБ вчителя


1

Фізика

Кириченко Яна Юріївна

9

І

Зубко О.М.

2

Математика

Гриневич Павло Сергійович

11

І

Олексенко О.В.

3

Світова література

Морозова Софія Євгеніївна

11

ІІ

Камєнська Т.В.

У порівнянні з минулим навчальним роком в 2013/2014 н.р. є один призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, тоді як у 2012/2013 навчальному році не було призерів.

Найпопулярнішою формою роботи з обдарованими учнями ліцею є Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. В І етапі олімпіади брали участь близько 65% учнів закладу. Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.Таблиця показників динаміки результативності

виступу учнів ліцею у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів за останні 5 років

Назва предмету

2009-2010

2010-2011

2011–2012

2012-2013

2013-2014

Правознавство

1

14

14

16

12

Історія

6

8

10

10

9

Географія

1

2

1

1

3

Економіка

5

9

-

11

9

Біологія

3

6

3

6

4

Екологія

6

15

10

6

5

Хімія

2

3

10

11

4

Фізика

9

5

1

1

1

Математика

12

5

6

10

4

Інформатика

9

10

7

32

5

Українська мова та література

1

1

1

2

2

Світова література/

Російська мова та література30

32

24

-

7

Англійська мова

8

7

8

8

8

Трудове навчання

2

1

1

1

3

Астрономія
14

4

1

1

Педагогіка та психологія
15

22

32

25

Інформаційні технології

-

-

-

-

3

Фізична культура і спорт

-

-

-

-

5

Загальнокомандне місце

2

3

3

4

5

За результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 н.р. переможцями стали наступні учні ліцею:

№ з/п

Навчальний предмет

ПІБ учня

клас

місце

ПІБ вчителя

1

Астрономія

Кобзар Артем Олександрович

10

ІІІ

Зубко О.М.

2

Астрономія

Морозова Софія Євгеніївна

11

ІІ

Зубко О.М.

3

Біологія

Омельченко Софія Олегівна

10

ІІІ

Олійник Т.А.

4

Біологія

Бабаєвська Юлія Олександрівна

11

ІІІ

Осокіна В.А.

5

Екологія

Зінченко Наталія Геннадіївна

11

ІІ

Осокіна В.А.

6

Економіка

Коновал Євген Анатолійович

9

ІІІ

Шульга Л.Є.

7

Економіка

Панова Анастасія Сергіївна

10

ІІІ

Шульга Л.Є.

8

Історія

Горбунова Ірина Василівна

10

ІІІ

Калябіна Г.О.

9

Математика

Гончар Юлія В’ячеславівна

6

ІІІ

Савчук Л.С.

10

Математика

Мироненко Артем Валерійович

7

ІІ

Андрієнко С.В.

11

Математика

Кіган Микита Олегович

8

І

Олексенко О.В.

12

Математика

Савінова Вікторія Сергіївна

9

ІІІ

Савчук Л.С.

13

Математика

Горбунова Ірина Василівна

10

ІІІ

Олексенко О.В.

14

Математика

Гриневич Павло Сергійович

11

І

Олексенко О.В.

15

Правознавство

Юдников Микита Ілліч

9

ІІІ

Єфіменко І.В.

16

Правознавство

Серватовський Андрій Володимирович

11

ІІІ

Єфіменко І.В.

17

Трудове навчання

Прийма Федір Олександрович

8

І

Чубукін Г.В.

18

Трудове навчання

Леонова Катерина Сергіївна

9

ІІ

Руденко О.В.

19

Українська мова та література

Луніна Катерина Олександрівна

8

І

Скопик В.Д.

20

Фізика

Капшук Григорій Сергійович

7

ІІ

Макаренко Л.М.

21

Фізика

Савінова Вікторія Сергіївна

9

ІІІ

Зубко О.М.

22

Фізика

Гриневич Павло Сергійович

11

І

Зубко О.М.

23

Фізична культура і спорт

Боцман Ганна Євгенівна

11

ІІІ

Дяченко В.А.

24

Хімія

Кіган Микита Олегович

8

ІІІ

Олійник Т.А.

25

Хімія

Горбунова Ірина Василівна

10

ІІ

Олійник Т.А.

26

Географія

Кіган Микита Олегович

8

ІІІ

Шульга Л.Є.

27

Географія

Омельченко Софія Олегівна

10

ІІІ

Шульга Л.Є.

28

Географія

Гриневич Павло Сергійович

11

ІІ

Шульга Л.Є.

Таблиця показників призових місць за результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Всього призових місць

Разом

І

ІІ

ІІІ

2013/2014

Рейтинг питомої ваги переможців від кількості учасників ІІ етапу

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

5

7

16

28

5

15

18

23

24

У порівняні з минулим навчальним роком кількість призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів збільшилася на 4.

У 2013/2014 н.р. один учень (Гриневич Павло, 11 клас) отримував стипендією голови Харківської районної державної адміністрації, а на 2014/2015 н.р. призначена стипендія Луніній Катерині (8 клас) за результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

Нажаль кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 н.р. зменшилася з 4-х призових місць до 1-го.

Учні ліцею беруть активну участь у Всеукраїнських турнірах і останні чотири роки виборювали призові місця у Всеукраїнських турнірах юних математиків, юних фізиків. Учні Покотилівського ліцею «Промінь» були учасниками Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів: “Кенгуру”, “Левеня” ,“Колосок”, «Бобер», «Грінвіч», «Геліантус», «Соняшник», «Кришталева сова», «Лелека».

Учні Капшук Григорій, Сирота Олексій (7 клас) та Панова Анастасія (10 клас ) – переможці І заочного туру ХХХІХ обласної геолого-географічної олімпіади .

Учні ліцею Горбунова Ірина (10 клас), Трощій Карина ( 10 клас) та Сапугальцева Анастасія ( 9 клас ) були учасниками районного конкурсу «Учень року - 2014» відповідно у номінаціях «Інтелектуал року», «Спортсмен року» та «Лідер року». Учениця Трощій Карина стала фіналісткою конкурсу у номінації «Спортсмен року».

Участь команди учнів ліцею «Промінь» у районному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» була відзначена 6 місцем.

За результатами ІІ етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році учениця 10 класу Трощій Карина посіла ІІ місце у номінації «Історія України і державотворення». Учениця 3 класу Балановська Аліса посіла І місце у у ІІ етапі Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

Творчо обдаровані діти активно беруть участь у конкурсах малюнків та інших творчих проектах. У 2013/2014 н.р. учениця 7 класу Коваль Евеліна посіла І м у обласному конкурсі малюнка "Національний банк майбутнього". Учениця 6 класу Старченко Анастасія виборола І м у ІІ (районному) етапі Міжнародного українсько-літовського конкурсу "Дружать діти на планеті". Учениця 5 класу Лебедєва Анастасія зайняла ІІІ м у І (районному ) етапі конкурсу "Очима дитини про бюджет країни".

Спортивні досягнення за 2013/2014 н.р.:Трощій Карина - І м у чемпіонаті України з естафет з трейл орієнтування, ІІ м у чемпіонаті України серед юнаків і юніорів з трейл орієнтування;

Піддубний Єгор - І м у Міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування "Ліга Компас-2014", ІІ м у чемпіонаті України з естафет з трейл орієнтування;

Голобородько Данило - ІІ м у Міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування "Ліга Компас - 2014";

Колодкін Данило - ІІІ м у чемпіонаті України серед юніорів та юнаків з трейл орієнтування на довгій дистанції, ІІ м у чемпіонаті України з естафет з трейл орієнтування;

Білоног Микита - ІІ м у Міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування "Ліга Компас - 2014";

Толстова Анастасія - І м у Х відкритому Чемпіонаті Харківської області з карате за розділом куміте, ІІІ м у Х відкритому Чемпіонаті Харківської області з карате за розділом ката;

Скопик Денис - ІІІ м у Міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування "Ліга Компас - 2014".

У позаурочний час у ліцеї працювали гуртки, проводилися пізнавальні ігри, турніри кмітливих, брейн-ринги, діяльність яких давала змогу розвивати творчі та інтелектуальні здібності дитини.

У роботі закладу започаткована система по створенню портфоліо обдарованого учня.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка