Звіт директора Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області перед педагогічним колективом та громадкістю у 2013/2014 н рСторінка6/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

17. Оздоровчий напрямок роботи

Оздоровчий напрямок роботи ліцею є однією з найважливіших складових діяльності ліцею та потребує активізації роботи ліцею сприяння здоров’ю.

Робота будується за схемою: діагностика стану здоров’я учнів – корекція - оздоровчі процедури – діагностика.

Медичне обслуговування забезпечується Покотилівською поліклінікою. Згідно штатного розкладу в ліцеї виділено ставку медичної сестри.

У школі є медичний кабінет, де проводиться повний обсяг профілактичної роботи, який не в повній мірі забезпечений необхідним інвентарем та інструментарієм.

Лікарські препарати та аптечки невідкладної допомоги знаходяться у кожному навчальному кабінеті.

У жовтні-листопаді 2013 року проведено поглиблений огляд усіх школярів 1- 11 класів. Учні обстежені вузькими спеціалістами: окулістом, невропатологом, отоларингологом, хірургом-ортопедом і педіатром. Дівчата 9-11 класів обстежені дитячим гінекологом.

Обсяг школярів, що пройшли поглиблене обстеження, складає 100%. У процесі проведення поглибленого обстеження проводиться антропометрія, визначається гострота зору. Лікарями було надано оцінку фізичного розвитку кожного учня та визначено групу для занять фізичною культурою.

Таблиця № 1
Контингент учнів

2012/2013н.р.

2013/2014 н.р.

Всього

М

Д

Всього

М

Д

Всього учнів

556

335

221

577

309

268

Оглянуто

556

335

221

577

309

268

Кількість учнів з патологією

420

200

220

333

162

171
75,5%

58,3%

Згідно з даними, наведеними в таблиці № 1, кількість виявлених захворювань зменшилась і складає 333. Показник загальної паталогічної захворюваності у 2012 році становить 420, (75,5%), а в 2013 році – 333 (58,3%).

Таблиця № 2Розподіл учнів на групи здоров׳я

Група здоров’я

2012/2013н.р.

2013/2014 н.р.

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Основна

92

16,5

393

68,8

Підготовча

159

28,7

131

22,9

Спеціальна

287

51,6

25

4,4

Звільнені

18

3,2

22

3,9

У 2013/2014 н.р. кількість дітей, які мають основну групу здоров׳я збільшилась за рахунок зменшення кількості дітей підготовчої групи і спеціальної групи здоров׳я.

Таблиця № 3


Назологіч. одиниці

2012/2013н.р

2013/2014 н.р.

абсол

абсол

1

Інфекційно- паразитичні захворювання в т.ч туберкульоз

-

-

2

віраж

18

14

3

Захворювання серцево - судинної системи

49

23

4

Хвороби ендокринної системи

24

27

5

Хвороби кістково - м׳язної системи

42

53

6

Хвороби органів дихання

63

52

7

Хвороби органів зору

84

63

8

Хвороби шлунково-кишкового тракту

55

51

9

Хвороби нервової системи

77

42

10

Психічні захворювання

8

8

Загальна кількість паталогічних уражень

420

333

Аналізуючи захворюваність школярів ( таблиця 3), треба відмітити зменшення загальної патологічної захворюваності за рахунок зменшення росту захворювань ендокринної, психічної систем, тубінфікування дітей. Аналіз захворюваності школярів доведений до відома педагогічного колективу і батьків.

Питання захворюваності було на постійному контролі в адміністрації ліцею. Дані питання обговорювались на нарадах при директорові: від 02.09.2013 №30 «Про результати медичного обстеження учнів», від 21.10.2013 №33 «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації НВП», від 04.11.2013 №35 «Про підсумки поглибленого медичного огляду учнів». У І півріччі частина дітей перехворіла інфекційною хворобою «Вітряна віспа», але ускладнень не було, всі діти одужали. В умовах інтенсифікації навчання навчальні навантаження негативно впливають на дітей, що мають хронічні захворювання. Отже, у зв’язку з цим проблема впровадження корекційно-оздоровчих процедур в освітній процес набуває все більшої актуальності.18. Формування здорового способу життя

Мета напрямку «Формування здорового способу життя» – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. З метою прищеплення учням норм здорового способу життя, пропаганди валеологічних знань, медичні працівники та соціально-психологічна служба ліцею регулярно проводили бесіди про шкідливість вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, СНІДу.

Активно впроваджуються профілактично-просвітницькі програми щодо формування навичок здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки, шкідливих звичок та попередження ВІЛ-інфікування.

Впроваджено:

- Спецкурс «Профілактика ризикованої поведінки и ВІЛ/СНІДУ за проектом «Школа проти СНІДу» впроваджується серед учнів 10-го класу;

- Програму «Основи здоров’я» для учнів 1-9-х класів.

По класах проведені бесіди: «Від пияцтва до злочину один крок», «Тютюновий дим – отрута». З бесідою «Я обираю здоровий спосіб життя» перед учнями 1-6 класів виступила волонтерська група (кер. Воротинцева С.О.) де в цікавій та зрозумілій формі розповіла про шкідливість вживання алкоголю та тютюнопаління. Було проведено у вересні та травні Тижні безпеки життєдіяльності в рамках яких проводились залікові заняття з попередження усіх видів дитячого травматизму .

На уроках фізичної культури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів, розкривають значення занять фізичними вправами, сприяють формуванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму. На уроках здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується рівень здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Базуючись на цих показниках, учителі підбирають фізичні вправи, навантаження, враховують їхню інтенсивність. Кожний класний журнал містить листок здоров’я.

Кожний класний керівник проводить бесіди щодо здорового способу життя, вчитель «Основ здоров’я» так само на уроках розповідає про шкідливі звички та негативність їх впливу на організм підлітка, на уроках «Етики» звертається увага на цінність життя та відповідальність за здоров’я кожного особисто.

Протягом 2013/2014н.р. проводилась просвітницька робота серед учнів, зокрема, були підготовлені й проведені з учнями такі заходи: «Шкідливі звички – загроза здоров’ю», «Протидії торгівлі людьми», «Алкоголь, наркотики – загроза життю», «СНІД, ВІЧ, що це таке?».19. Оздоровлення та відпочинок дітей

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство) від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 24.04.2014 № 234 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році», розпорядження Харківської районної державної адміністрації від 17.04.2012 № 859 «Про створення робочої комісії з питань координації роботи щодо підготовки до відпочинку дітей і підлітків та перевірки готовності до своєчасного відкриття і належного функціонування закладів відпочинку з денним перебуванням у системі освіти Харківського району», наказу відділу освіти ХРДА від 30.04.2014 №155 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році» з метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2014 році, додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей з 02.06.2014 по 20.06.2014 року на базі ліцею було організовано дитячий заклад відпочинку – табір з денним перебуванням «Веселка» на 362 особи. За бюджетні кошти – 192 учня 1–4 класів, 20 учнів пільгових категорій 5-8,10-х класів, за батьківські кошти 150 учнів 5–8, 10-х класів.

Працювало 14 загонів. Під час роботи ДЗВ було проведено багато різноманітних спортивних, інтелектуальних, культурно-масових, виховних заходів, цікавих і пізнавальних екскурсій та подорожей.

Протягом 2013/2014 навчального року 2 учні з числа обдарованих дітей закладу оздоровлювалися в таборі відпочинку «Молода гвардія» м. Одеса, «Северянін» сел. Кирилівка Запорізької області, одна дитина-сирота – в санаторії «Молода гвардія», 2 учні – у таборі «Артек».

Питання оздоровлення обговорювалося на засіданні педагогічної ради від 30.08.2013 № 8, від 28.03.2014 №3.

З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у 2014/2015 навчальному році робота буде направлена на реалізацію таких пріоритетних задач:

- забезпечити створення належних умов функціонування закладу відпочинку у відповідності до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

- збільшити кількість відпочиваючих дітей за рахунок спонсорських та батьківських грошей;

- поліпшити якісне харчування дітей у закладі відпочинку, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм.

20. Безпека життєдіяльності та профілактика дитячого травматизму

Протягом 2013/2014 навчального року адміністрацією ліцею було надано рекомендації щодо поліпшення роботи класних керівників та вчителів-предметників з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, проведення екскурсій, свят та інших заходів. Адміністрація ліцею доводила до відома вчителів надіслані відділом освіти листи з питань профілактики різних видів травматизму, ці питання розглядались на нарадах при директорові, методичному об’єднанні класних керівників, батьківських зборах та на раді ліцею. З даного питання зібрано наочно-методичні матеріали, є фільм по попередженню дорожньо-транспортних пригод. Проводилися планові бесіди з безпеки життедіяльності та пожежної безпеки, оформлені журнали з БЖД загальношкільні та по кабінетам підвищеної небезпеки. Приведено до належного стану засоби первинного пожежогасіння, плани евакуації. Наказом по закладу визначено відповідальних за охорону праці, безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку, затверджені відповідні інструкції.

У ліцеї на постійному контролі знаходиться робота з питань профілактики травмувань та стану травматизму дітей під час навчально-виховного процесу і у побуті. Дані питання обговорено на нарадах при директорові 02.09.2013 Протокол № 30, 23.09.2013 №32 «Інструктаж класних керівників щодо організації роботи з ПДТ», від 25.11.2013 № 37 “Про підсумки проведення тижня знань протипожежної безпеки”, від 11.12.2013 №39 «Про внесення змін до положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час НВП в навчальних закладах», «Про дотримання виконання правил безпечної поведінки, вимог пожежної безпеки під час проведення новорічних свят» 16.12.2013 № 40 «Про стан роботи з попередження дитячого травматизму за І семестр», 30.12.2013 №41 «Про запобігання дитячому травматизму під час зимових канікул», від 20.01.2014 №01 «Про дотримання правил безпеки», від 10.02.2014 №04 «Про підвищення рівня пожежної безпеки», від 22.04.2014 №06 «Про запобігання нещасним випадкам із людьми на водних об’єктах» та на засіданні педагогічної ради протокол від 30.08.2013 №08 «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму у 2013/2014 н.р.».

У ліцеї зібрані у матеріали для організації і проведення виховних годин, вечорів, змагань, вікторин з правил дорожнього руху, пожежної безпеки та інших, оформлені куточки та стенди.

Проводиться робота з батьками шляхом батьківського всеобучу з питання безпеки життєдіяльності. Здійснюються екскурсії на пожежно-технічну виставку.

Розроблені пам'ятки безпечної поведінки та безпечного руху дітей зі школи додому і вклеєні у щоденники учнів. Питанням безпеки життєдіяльності приділяється увага при вивченні різних предметів (фізики, хімії, біології, трудового навчання, обслуговуючої праці, фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» ).

Але, на жаль, у побуті трапилось 1 випадок травмування:


 • учениця 3-В класу Пирожок Софія

Дитина одужала. По цьому випадку проведено розслідування та оформлені необхідні документи, а також проведені додаткові бесіди з профілактики попередження дитячого травматизму з записом в класних журналах і в щоденниках учнів. Особлива увага була звернена на повторення правил дорожнього руху та безпечної поведінці дітей у побуті .

Роботу закладу з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму необхідно спрямувати на: • систематичне відстеження причини відсутності учнів на заняттях і своєчасно повідомляти до відділу освіти;

 • співпрацю класних керівників із батьками з питань безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму;

 • розробку моделі з безпеки життєдіяльності учнів ліцею.


21. Навчальні екскурсії та навчальна практика

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів в ліцеї запроваджено з метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»: 1-4 класах - 4 дні (не більше 3-х годин), в 5-6 класах – 10 днів по 3 години, в 7-8 класах – 10 днів по 4 години, в 10 класах – 10 днів по 5 годин.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій та навчальної практики визначено адміністрацією ліцею та обговорено на засіданні методичних об’єднань вчителів-предметників у вересні 2013 року в залежності від місцевих умов та профілю навчання ліцею. Години навчальної практики використано для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення навчальних екскурсій, у тому числі комплексних практикумів з інформатики, математики, біології та хімії.

Розроблено графік навчальних екскурсій та навчальної практики, які проведено для учнів 1-4, 5-8,10-х класів протягом 2013/2014 н.р.

Необхідною умовою організації навчальних екскурсій та навчальної практики було дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки. Перед початком кожної роботи вчителями (класними керівниками) були проведені бесіди з учнями з попередження дитячого травматизму та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Виконання програми навчальних екскурсій та навчальної практики

Класи

Запланована кількість годин

Фактична кількість годин

Термін проведення навчальної екскурсії або навчальної практики

Кількість дітей, які залучені до проведення екскурсій та організації навчальної практики

Документ, що регламентує терміни проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

1-4

132

132

Впродовж навчального року

255

Наказ ліцею від 02.09.2013 № 238 «Про організацію проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями Покотилівського ліцею «Промінь».

5-6

150

150

105

7-8

200

200

116

10

50

50

17

Усі навчальні екскурсії записані у класних журналах на окремих сторінках.

Записи в класних журналах зроблені згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями.

Завдання на 2014/2015н.р.:

- заслуховувати питання щодо проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, відповідного обліковування їх у класних журналах, дотримання правил безпеки життєдіяльності учнів на педраді та нарадах при директорові;

- адміністрації ліцею вести постійний контроль за виконанням графіку навчальних екскурсій та навчальної практики;

- при складанні графіку навчальних екскурсій та навчальної практики в допрофільних 8-9-х і профільних 10-11-х класах обирати зміст та форми проведення екскурсій та практики відповідно до їх профілів та згідно з навчальними програмами.


22. Методичне об’єднання класних керівників

У 2013/2014 навчальному році методичне об’єднання працювало над удосконаленням структури методичної роботи в ліцеї, яка грунтується в основному на традиційних формах її організації. Упродовж року над виховною проблемою „Формування громадянської компетентності учнівської молоді на основі створення ефективної виховної системи ліцею” працювало методичне об’єднання класних керівників. Методичне об’єднання працює за складеним планом.

Управління виховною роботою ліцею здійснюють: директор ліцею, заступник директора з виховної роботи, заступники директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог та соціальний педагог, працюють 25 класних керівників.

Склад і кваліфікація класних керівників ліцею у 2013/2014 н.р.Якісний склад класних керівників за педагогічним стажем роботи

На засіданнях МО класних керівників вчителі обговорювали та затверджували план роботи МО навчальний рік, надавали аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік та ставили завдання на наступний навчальний рік, аналізували роботу педколективу з профілактики правопорушень та антисоціальних явищ серед учнів ліцею, визначали приоритетні напрямки роботи з цього питання, обговорювали проект Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, планували заходи на 2013 рік у рамках Року дитячої творчості, вивчали посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки; заслухали і обговорили доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; робили огляд новин психолого-педагогічної та науково-методичної літератури; знайомились із досягненнями психолого-педагогічної науки, педагогічним досвідом інших учителів; аналізували якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість, труднощі під час опанування навчального матеріалу; аналізували уроки, виховні заходи; обговорювали сценарії виховних заходів, методичні рекомендації; розв'язували педагогічні завдання і ситуації; обговорювали окремі статті, що становлять фаховий інтерес; заслухали звіти про курсову підготовку. Класні керівники ділилися досвідом своєї роботи, готуючи доповіді на МО. До порядку денного засідань МО класних керівників обов’язково включались питання роботи з обдарованими учнями, попередження дитячого травматизму, профорієнтації, співпраці з органами правопорядку та соціальними службами, планування оздоровчої кампанії.

У доповідях були розкриті власні досвіди з різних проблем навчання та виховання, а також використовувались напрацювання інших педагогів району, області, України.

На засіданнях МО розглядалися наступні проблеми навчання і виховання:

- формування в учнів национальної свідомості;

- використання диференційованого підходу на уроці;

- організація дозвілля;

- нетрадиційні форми організації навчальних занять у школі;

- формування в учнів уміння вчитися;

- шляхи підвищення ефективност виховного заходу тощо.

У період між засіданнями члени метод об'єднання проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для учителів, вивчали і впроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, вивчали також якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їхньої вихованості, проводили учнівські олімпіади, бесіди за круглим столом, конкурс на кращий навчальний кабінет, конкурс на кращу справу класу , брали участь у конкурсах, змаганнях, фестивалях, брейн- рингах , диспутах, конференціях, педагогічних читаннях, тренінгах.

3 метою інформаційно-методичного забезпечення класних керівників адміністрація ліцею підготувала і надала ряд методичних посібників, бюлетенів, рекомендацій на допомогу класним керівникам .

Одним із обов'язків класних керівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і політичної культури.

Усі форми роботи МО класних керівників спрямовані на :

- постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної і політичної культури класного керівника;

- попередження і профілактику дитячого травматизму;

- профілактику бездоглядності і правопорушень;

- поглиблення знань, спрямованих на відродження і розвиток національної освіти, вивчення теорії і методики навчання і виховання;

- вивчення питань теорії і досягнення у вихованні дітей;

- освоєння методики проведення класних годин та виховних заходів;

- систематичне інформування про нові методичні рекомендації;

- публікації і питань змісту і методики навчально-виховної роботи;

- вивчення відповідних державних документів;

- впровадження в практику класних колективів різноманітні форми та методи проведення заходів;

- формування всебічно розвиненої особистості;

- виховання в учнів національно-патріотичних почуттів;

- залучення учнів до практичної природоохоронної роботи;

- засвоєння учнями принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних форм;

- удосконалення родинного виховання тощо.

Якісний склад класних керівників за віком та педагогічним стажем роботи

Вік

Пед. стаж роботи

Кількість

До 30 років

До 3 років

2

До 40 років

До 5 років

1

До 50 років

До 10 років

1

До 55 років

До 15 років

-

До 60 років

До 20 років

6

Понад 60 років

До 30 років

13
Понад 30 років

2

Проаналізувавши результативність усіх форм роботи, МО класних керівників визначило завдання на 2014/2015 навчальний рік:

1. Удосконалення змісту, форм навчально-виховного процесу :

-продовжувати підвищення результативності і якості виховного процесу шляхом індиввідуального підходу до учнів;

- продовжувати поступове впровадження елементів методики особистісно зорієнтованого навчання;

- продовжувати забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини;

- продовжувати роботу над цільовою Програмою роботи ліцею з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки;

- продовжувати розробляти програмне і методичне забезпечення для впровадження інформаційних технологій виховання;

- сприяти впровадження у навчально-виховний процес закладу основних положень інклюзивної освіти.

2. Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді:

- продовжувати удосконалення роботи учнівського самоврядування, учнівського об'єднання «Берегиня» як необхідної форми виховання громадянськості, акцентуючи при цьому увагу на проблемі формування і утвердження здорового способу життя.

3. Розвиток творчої активності педагогів:

- підвищення професіоналізму вчителів ліцею

- вироблення системи стимулів для покрашення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

На засіданнях розглядалися також питання, спрямовані на покращення якості виховання, застосування передових освітніх технологій, роботи з обдарованими дітьми. Класні керівники діляться досвідом роботи, розповідають про впровадження інноваційних технологій виховання та навчання, є поповнення новими матеріалами: тематичними розробками класних керівників, доповідями на засіданнях МО, іншими матеріалами.

З метою пропаганди і поширення передового педагогічного досвіду з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році творчою групою вчителів ліцею вивчався досвід таких класних керівників:

1. Скопик В.Д., класний керівник 8–В класу, вчитель української мови та літератури;

2. Осокіна В.А. класний керівник 5–В класу, вчитель біології та географії;

3. Камєнська Т.В., класний керівник 8-А класу, вчитель російської мови та світової літератури.
23. Робота з батьківською громадськістю

У 2013/2014 навчальному році співпраця батьків і вчителів будувалась на партнерських принципах, згідно з якими обидві сторони виступали активними співучасникам творчого процесу виховання учнів. Головним завданням у роботі з батьківською громадськістю є надання батькам розширених знань з виховання школярів.

Педагогічна освіта батьків планувалася відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникали у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Родинне виховання виявилось ефективним у випадках, коли батьки разом з учителями володіли сучасними педагогічними знаннями й уміннями, застосовали їх практично.

З цією метою було організовано інтерактивне навчання батьків. Під час роботи батьківського лекторію використовувалась можливість обговорити різні життєві ситуації, обмінятись досвідом щодо виховання дітей, навчитись бути демократичними, коректно спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення. Партнерство вчителів та батьків, яке здійснювалось упродовж 2013/2014 навчального року, являє собою модель педагогічного трикутника, у якому відображені аспекти діяльності, спілкування та відносин.

Педагогічний колектив ліцею використовував колективні, масові та індивідуальні форми роботи з батьками. Колективні, масові та групові форми були представлені загальношкільними та класними батьківськими зборами, класними святами «Моя родина», «День матері», спільними трудовими справами, залученням батьків до участі в екскурсійній діяльності класних колективів тощо. Індивідуальними формами роботи вчителя з батьками є: відвідування сімей учнів удома, бесіди з батьками учнів тощо. Так дієвими заходами у 3-Б класі виявилось тестування «Чи добрі ви батьки?», педагогічний практикум у 5-Б класі «Вчимо і виховуємо», у 9-10-х класах - семінар «У що ж вірити нашим дітям (про моральні орієнтири сучасності)» та перегляд науково-популярного фільму «Статеве виховання дитини».

Однак у наступному 2014/2015 навчальному році слід приділити увагу нетрадиційним формам роботи з батьками, поступово наближатися до впровадження системи електронного щоденника, продовжувати знайомство батьків з матеріалами, що викладаються на сайті ліцею.


24. Громадянське виховання

Організація громадянського виховання учнів у ліцеї здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх закладів України, концепції громадянського виховання тощо.

У 2013/2014 навчальному році головна увага у виховній роботі ліцею приділялась формуванню громадянської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства учнів, вихованню і розвитку потреби у здоровому способі життя, збереженню психічного та фізичного здоров’я, вихованню в учнів потреби до самовдосконалення на ґрунті знань традицій, історії і звичаїв народу.

Педагогічний колектив ліцею працював над виховною проблемою: «Формування громадянської компетентності учнівської молоді на основі створення ефективної виховної системи ліцею».

У зв’язку з цим протягом року вирішуються такі завдання:


 • відпрацювання організаційних питань по функціонуванню ліцею;

 • підбір програм та складання ефективних виховних планів;

 • здійснення заходів щодо впровадження в педагогічну практику передового педагогічного досвіду, нових виховних технологій;

 • поповнення та налагодження нових зв’язків з позашкільними та вищими навчальними закладами;

 • поступове створення методичного наповнення, систематизація матеріалів;

 • підготовка учителів до іноваційної діяльності (здатність до самоаналізу, прагнення відмовитися від стереотипів, прагнення творчих досягнень);

 • виконання вимог державних освітніх стандартів;

 • створення умов організації навчально-виховного процесу відповідно до державних стандартів;

 • задоволення запитів учнів та їхніх батьків у наданні виховних послуг;

 • реалізація індивідуальних можливостей учнів;

 • ефективність роботи органів шкільного самоврядування

Художньо-естетичне виховання

У 2013/2014 навчальному році ліцей працював за розробленою концепцією художньо-естетичного виховання відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», яка грунтується на основних положеннях Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексній програмі художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Естетичне ставлення школярів до світу, до різних видів мистецтва формується переважно під впливом стійких факторів соціального оточення, зокрема засобів масової інформації, особливо телебачення. Дисципліни художньо-естетичного циклу – музичне та образотворче мистецтво, художня культура – посідають скромне місце у ліцеї, тому реалізувати необхідний комплекс культуротворчих функцій, притаманних мистецтву, можливо лише у тісному зв’язку з позаурочною та позашкільною виховною роботою.

Упродовж навчального року вчитель образотворчого мистецтва надавав учням можливість брати участь у конкурсах на кращий малюнок різного рівня (міжнародних - «Дружать діти на планеті», обласних - «Національний банк майбутнього», районних - «Податки очима дітей» тощо ), координував участь у фотоконкурсах ( «Жива вода - Дельта» - підводне фото ).

Вчитель музичного мистецтва готував з учнями традиційні святкові концерти ( до Дня працівників освіти, Міжнародного жіночого дня, Дня селища Покотилівка тощо), здійснював музичний супровід позакласних заходів (Різдвяні свята, святкові ранки, театралізовані постановки), надавав допомогу у складанні літературно-музичних сценаріїв (до Дня Перемоги, свята Першого та Останнього дзвоника, випускних вечорів).

На базі ліцею працюювали клуби за інтересами (гуртки ), у яких школярі реалізують свої творчі здібності і таланти. Вони відвідують студію образотворчого мистецтва, хореографічний колектив «Каприз» представлений учасниками різних вікових груп, вокальний колектив «Краплинки».

Учні ліцею були активними учасниками щорічного районного фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Дивограй», де відзначились хор «Краплинки» та ведучі, і були запрошені на свято «Сузір’я талантів».

Для поліпшення художньо-естетичного розвитку учнів в ліцеї була організована виставка дитячих робіт: «Геть шкідливі звички!», «Улюблені місця рідного краю», фотовиставки до Дня родини тощо.Гуртки, які працювали в 2013/2014 навчальному році

з/п

Назва гуртка

Керівник групи

1.

Гурток образотворчого мистецтва

Степаненко М.М.

2.

Танцювальний гурток «Каприз»

Тихомирова Н.О.

3.

Гурток декоративно-ужиткового мистецтва

Руденко О.В.

4.

Вокальний гурток «Краплинки»

Коновал Ю.В.

5.

Туристсько -краєзнавчий гурток

Шульга Л.Є.

Дяченко В.А.6.

Волейбольна секція

Кулигіна О.О.

7.

Баскетбольна секція

Фіронова Г.С.

8.

Футбольна секція

Набойченко А.Е.

9.

Гуртки на базі СЮН:

- Юні друзі природи 2 кл

- Юні друзі природи 3кл, 7-8кл

-Юні рослинники, овочевники, акваріумісти, квітникарі

- Юні друзі природи

- Юні медики, квітникарі


Осокіна В.А.

Зоря Г.С.

Олійник Т.А.

Глуховецька В.В.


10.

Гурток юних геологів-географів

Горшкова О.А.

11.

«Юний археолог»

Ганшина І.О.

12.

«Юний правознавець»

Єфіменко І.В.

У рамках реалізації концепції виховної роботи ліцею, педагогічним колективом протягом навчального року було організовано і проведено ряд різноманітних шкільних та загальноселищних заходів художньо-естетичного напрямку. Проведено різноманітні конкурси, агітбригади, лекції, повідомлення, регулярно віщає шкільне радіо, під час перерв між уроками для молодших школярів було організовано музичний флешмоб.

Вчителі ліцею готували учнів та брали участь у таких заходах: 1. Інтелектуальна гра для старшокласників «Що? Де? Коли?»

 2. Творча група вчителів трудового навчання

 3. Виставка «Освіта Харківщини – 2014»

 4. Районний конкурс «Знавці української літератури ім.Т.Г.Шевченка»

 5. Фестиваль дитячої та юнацької творчості «Дивограй»

 6. Конкурс екологічних агітбригад

 7. Конкурс юних інспекторів дорожнього руху

 8. Конкурс юних пожежних тощо.


Спортивне виховання

Відповідно до нормативно-правових документів Міністерство освіти і науки України робота в закладі була спрямована на пропагування здорового способу життя. З цією метою залучалися учні та батьки до оздоровчо-туристської роботи; функціонували секції, проводилися спортивні ігри; змагання з футболу, волейболу, баскетболу; турніри з шахів та шашок, ліцеїсти брали участь у спортивних змаганнях району та брали активну участь у проведенні дня цивільного захисту. Школярі з задоволенням займаються спортом. Вчителями фізичної культури Дяченко В.А., Фіроновою Г.С., Кулигіною О.О. разом з класними керівниками були організовані змагання на першість ліцею з різних видів спорту.

За 2013/2014 н.р. учні ліцею брали активну участь у всіх спортивно-масових заходах району в рамках спартакіади «Спорт протягом життя». Були учасниками фінальних змагань спартакіади з таких видів спорту:


 • легка атлетика;

 • Старти надій;

 • військово-патріотична гра «Зірниця»;

 • волейбол (дівчата, хлопці);

 • баскетбол (хлопці);

 • Козацький гарт;

 • Турнір з шахів «Біла тура»;

 • Малі олімпійські ігри(3-4 клас);

 • Малі олімпійські ігри(7-8 клас).

Учениця 11-го класу Боцман Ганна виборола ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури.

Інші спортивні досягнення учнів ліцею за 2013/2014 н.р. описано у частині аналізу до даного річного плану, яка присвячена роботі з обдарованими дітьми.Правове виховання

Правове виховання було спрямовано на формування ціннісного ставлення учнів до держави, народу та Конституції України. Упродовж навчального року було проведено заходи для підвищення правової культури учнів, а саме: тижні правових знань, - бесіди на тему «Конституція України – основний закон для кожного громадянина», конкурс дитячого малюнка «Ми живемо в Україні». У правовому аспекті розглядались такі заходи, як День Українського козацтва, День Збройних сил України, День Захисника Вітчизни, День людей похилого віку, зустрічі з ветеранами бойових дій, військовими, зустрічі з воїнами – інтернаціоналістами, святкування Міжнародного жіночого дня, 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, День космонавтики, дата Чорнобильської трагедії, День Перемоги, День матері та інші свята та визначні дати Української держави. У ліцеї працює гурток «Юний правознавець» (керівник Єфіменко І.В.).

Поширення правових знань серед учнів ліцею здійснювалось через залучення до співпраці фахівців ССД Харківського району ( лекція «Діти і закон» ), Покотилівської селищної амбулаторії ( лекція та відеоурок «СПІД поруч. Стережись!» ), профорієнтаційні заходи за участі представників Харківського економіко-правового університету.

Для молодших школярів дієвим заходом було знайомство з основами правових знань у рамках акції «Виконую кодекс школи», Статутом ліцею, «Правилами поведінки учнів Покотилівського ліцею «Промінь». Найбільш яскравими заходами у цьому напрямку можна вважати День родини у ліцеї, фотовиставка «Я і моя родина», шкільна акція «День ввічливих манер».Військово-патріотичне виховання

Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити виховні години „Партизанськими шляхами” у 6-8 класах, «Наша Україна 21-й рік як вільна, ми з нею пов’язуємо долю свою» у 1-11 класах, бесіди до Дня визволення України від німецьких загарбників, диспут «Служу народу України». У жовтні та травні була проведена операція „Ми пам’ятаємо...” (до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, 68-мої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війни), впорядкування пам’ятників загиблим воїнам. Протягом року у бібліотеці ліцею постійно діяли тематичні виставки до знаменних дат. Протягом листопада у 9-11 класах проведено тематичні години до Дня Збройних сил України, уроки мужності та святковий концерт. Проведено заходи до Дня Українського козацтва, Дня Захисника Вітчизни, до Дня людей похилого віку, організовано зустрічі з ветераном Великої Вітчизняної війни, військовими, відбулася військово-патріотична гра «Зірниця», кращі учні ліцею увійшли до складу команди вищого рівня, до Дня Захисника Вітчизни проведено радіожурнал «Пісні воєнних років».Екологічне виховання

Протягом року проводились екологічні свята, турніри, випускались газети, організовувались конкурси - виставки малюнків „Природа очима дітей", діти проводили рейди захисту природи. Постійно ведеться робота по озелененню приміщення ліцею, його території та парку Слави. Тривалий час ліцей тісно співпрацює з Харківською районною станцією юннатів: учні відвідують гуртки, допомагають у вирощуванні рослин та у догляді за тваринами.

Традиційно для учнів 1-4 класів пройшло свято зустрічі птахів, спрямоване на виховання свідомого ставлення до проблем охорони птахів. Конкурс-виставка малюнків „Ми люди, поки є природа” проводився у квітні для учнів початкових класів. Ключовою справою став екологічний двомісячник „ За чисте довкілля”, який пройшов у березні-травні 2014 року. Виступали учні-члени екологічної агітбригади з доповіддю „Екологічні проблеми селища Покотилівка”. У рамках акції проведено суботники, прибрано територію ліцею. Екологічне виховання відбувається через залучення учнів до практичної діяльності: прибирання території, висаджування квітників, дерев, очищення криничок.

До двомісячника «За чисте довкілля», учнями 5-11 класів було випущено плакати на екологічну тематику „Моя блакитна планета”. У квітні-травні 2014 року проведено операцію „Прикрасимо ліцей” по озелененню шкільного подвір’я та приміщень. Учнівське самоврядування влаштували акцію «Чисте подвір’я», допомагали в організації виставки поробок із природного матеріалу.

Вчителі, учні ліцею у рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» провели 9 суботників, упорядкували місця захоронення, братські могили, могилу Невідомому солдату, меморіали «Жертвам голодомору», «Загиблим воїнам», обкопали 320 дерев, засадили квітами квітники, прибрали сміттєзвалища в селищі.

З метою формування у дітей усвідомлення того, що людина – частина природи, а людська історія – частина історії природи, що природа є першоосновою існування людини, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України, в ліцеї проведено виховні години за темою: „Мій внесок в охорону рідного краю” (5-11 кл.), „Охорона природи – обов’язок людини” (1-4 кл), проведені екскурсії за програмою (наприклад, „Вивчення лісового біогеоценозу”,7 клас) та поза програмою („Знайомство з екологічною стежкою”, „Мурашники, вивчення життя мурашки лісової”). Конкурс-виставка малюнків „Ми люди, поки є природа” проводився у жовтні для учнів початкових класів. До Дня довкілля учнями 5-11 класів було випущено плакати на екологічну тематику „Моя блакитна планета”.

Команда учнів ліцею посіла 6 місце у районному конкурсі екологічних агітбригад. У навчальній та позаурочній діяльності учні працюють над екологічними проектами, беруть участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, посідають призові місця (про досягнення учнів викладено у розділі «Робота з обдарованими».
25. Учнівське самоврядування

Учнівська республіка «Берегиня» Покотилівського ліцею «Промінь» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту ліцею.

Для превентивного виховання та створення умов реалізації особистих прагнень учнів ліцею, вирішують члени постійно діючого учкому. Проводяться засідання, круглі столи, де діти піднімають цікаві і водночас важливі питання..

Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності;співпрацює з педагогами і батьками.

Учнівська республіка «Берегиня» визначила основними напрямами своєї роботи питання шкільного життя, які найбільше цікавлять учнів і у розв’язанні яких ліцей має певні успіхи та надбання. Пріоритетними напрямами є розвиток учнівського самоврядування, навчальна, виховна, інформаційно-методична робота.

У вересні 2013 року загальною учнівською конференцією було обрано Президента шкільної республіки та прем’єр-міністра. Також було обрано шкільний парламент, який складається із 7 міністерств: Міністерство захисту прав дитини, міністерство освіти, міністерство культури і відпочинку, міністерство інформації, міністерство соціальних проблем, міністерство спорту і туризму, міністерство екології, в які входять по 2 представники від кожного класу. Упродовж навчального року 1 раз на місяць проводились заняття у Школі лідера.


26. Профілактика правопорушень

«Про загальну середню освіту», Концепції виховання дітей та молоді у національній системи освіти, комплексного плану спільних заходів на 2013/2014 навчальний рік щодо попередження антисоціальних явищ у дитячому середовищі, впровадження «Комплексної У 2013/2014 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Закону України програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки» затвердженої рішенням ІУ сесії УІ скликання Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року, Харківської районної програми реалізації Конвенції ООН, Плану інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми, плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, Комплексної програми профілактики злочинності у Харківському районі на 2011-2015 роки. .

Робота педколективу була спрямована на профілактику та попередження негативних явищ у дитячому середовищі, запобігання правопорушень, вдосконалення якості профілактичних заходів та налагодження ефективної взаємодії ліцею зi службами, які відповідають за роботу з неповнолітніми.

Основним напрямком роботи щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі є своєчасне виявлення учнів, схильних до правопорушень. В ліцеї створено банки даних дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей, що проживають у сім'ях, які опинились у складних життєвих обставинах, учнів, що знаходяться на внутрішкільному контролі та на обліку в КМСД; в наявності плани з профілактичної роботи з дітьми зазначеного контингенту, методичні розробки проведених профілактичних заходів. Оформлено інформаційний куточок з питань профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу, ведеться контроль за відвідуванням навчальних занять учнями «групи ризику». На цей час у ліцеї на внутрішкільному обліку знаходиться 8 учнів (на кінець минулого навчального року - 0); на обліку у кримінальній міліції у справах дітей - 0 (у 2012/2013 poцi - 0); дітей, що проживають у сім'ях, які опинились у складних життєвих обставинах немає (у 2012 / 2013 році - 0); учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги – 8 (у 2012/2013 році - 6), за якими закріплені педагоги-вихователі Фіронова Г.С., Осокіна В.А., Душенко Т.П., Савчук Л.С. а також надають допомогу практичний психолог Постнікова О.В. та соціальний педагог Воротинцева С.О. Помітне незначне зменшення кількості учнів облікових категорій.

З дітьми даної категорії та їх батьками ведеться профілактична робота, надаються рекомендації практичного психолога та соціального педагога щодо виховання вищезазначених дітей. Ведеться рання діагностика. Але контроль за відвідуванням навчальних занять налагоджено не на належному piвні (має місце невідповідність між записами у класних журналах, журналі відвідування та довідками ( учениця 9-А класу Шейко М.,- класний керівник Фіронова Г.С.).

Важливою складовою у профілактичній роботі є індивідуальна робота з учнями облікових категорій. У ліцеї оформлені індивідуальні картки учнів, призначені громадські вихователі з числа депутатів. Діти максимально залучені до позакласної роботи: відвідують різноманітні гуртки, складені психолого-педагогічні характеристики, регулярно проводяться індивідуальні бесіди.

У 2013/2014 н.р. продовжувалось впровадження «Комплексної програми профілактики злочинності в Харківській області на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням IV ceciї VІ скликання Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року. У ліцеї своєчасно був складений та поступово реалізується відповідний план впровадження програми.

Протягом 2013/2014 навчального року педагогами проводились індивідуальні та масові профілактичні заходи. Широко практикувались відвідування учнів удома, бесіди з батьками, індивідуальні консультації психологів, залучення учнів із девіантною поведінкою до спортивних секцій та гуртків. У ліцеї були проведені учнівські конференції, тижні та місячники правових знань iз залученням фахівців - правознавців, тематичні вікторини, конкурси плакатів; проблеми профілактики антисоціальних явищ виносились на батьківські збори, куди запрошувались представники правоохоронних органів та громадських організацій.

До роботи з профілактики антисоціальних явищ залучались практичний психолог та соціальний педагог. У 2013/2014 навчальному році на базі ліцею активно працювала соціально-психологічна служба. Шкільним практичним психологом Постніковою О.В. та соціальним педагогом Воротинцевою С.О. вивчались індивідуальні психологічні особливості учнів, схильних до антисоціальних дій, проводилась просвітницько-профілактична робота: семінар-тренінг «Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми та протидіяти цьому»; «Підліткова праця: правознавчий аспект»; діагностичне дослідження професійної спрямованості «Діагностика своїх можливостей» (анкетування учнів щодо вибору професій); загальношкільна акція «Життя без паління»; конкурс-захист тематичних плакатів «За здоровий спосіб життя»; конкурс агітаційних плакатів «Молодь проти злочинності та насильства»; відверта розмова «Правда життя»; тренінг «Конфлікти та причина їх виникнення», надавались рекомендації вчителям щодо індивідуальної профілактичної роботи з цими дітьми, відвідувалтся уроки з метою спостереження за учнями.

Невід'ємною складовою профілактичної роботи є правове виховання дітей з девіантною поведінкою. В закладі проводяться тижні та місячники правових знань, у рамках яких проводились засідання круглого столу «Україна-демократична правова держава», «Правила та закони у твоєму житті», тестування «Абетка пішохода», конкурс дитячих малюнків «Я маю право на ...» та конкурс на кращу презентацію на правову тематику, презентація-захист учнівських проектів «Виконую кодекс школи», дослідження щодо дотримання прав та обов’язків учнів у сучасному закладі освіти «Право,обов’язок,свобода,відповідальність», працює гурток «Юний правознавець» (керівник Єфіменко І.В., вчитель історії та правознавства).

Важливим напрямком профілактичноі роботи є співпраця закладу зі службами, що займаються проблемами молоді - службою у справах дітей (профілактичний захід «Знай свої права і обов’язки та виконуй їх» учнями 7-9 класів 10.12.13. ) , кримінальною міліцією у справах дітей, інспекцією у справах дітей при місцевих радах, місцевою поліклінікою ( профілактична лекція головного лікаря Покотилівської амбулаторії Гузь Н.В. «СНІД поруч. Стережись!» для учнів 8-11 класів 04.12.13.), громадськими організаціями з питань правової освіти. Дана робота спланована i проводилась спільно з цими службами, а саме: загальношкільні батьківські збори з представниками ССД та КМСД, зустрічі учнів з представниками ССД, КМСД та РВ ГУМВС України з переглядом відеоматеріалів щодо збереження власного майна, користування мобільними телефонами, відповідальності за протиправні дії дітей, ситуації, які можуть привести до скоєння злочину, профілактики наркоманії та СНІД у дитячому середовищі, бесіди, лекції ( в т.ч. «Наркотики у підлітковому середовищі»), засідання круглого столу, консультації. Також напрямком профілактики антисоціальних явищ серед учнів є робота з попередження правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління – «Шкідливі звички», «Здоровий спосіб життя», «Протидія торговлі людьми» з демонстрацією фільмів у 8-11 класах,інформація про поширення СНІДу. У ліцеї впроваджено факультативні курс «Захисти себе від ВІЛ» у 10 класі.

В учнівському колективі ліцею навчаються 9 дітей-представників національних меншин. Робота педколективу щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві проводиться через години спілкування («Білі, жовті, чорні – всі ми діти Планети»), бесіди («Будемо людяними і милосердними», «Дружні стосунки з однокласниками», «Жорстоке поводження серед дітей»), уроки-бесіди ( «Великдень – головне православне свято. Історія виникнення, традиції святкування»), фотовиставки «Тепло єдиної родини» до свята матері, виставка-презентація малюнків та фоторепортажів «Моя родина» до Дня родини у ліцеї, виховні бесіди про гендерну рівність чоловіка і жінки, круглі столи «Права та обов’язки», «Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе», військово-патріотичну гру «Зірниця», конкурси інсценованої військово-патріотичної пісні. Упродовж двох останніх років у ліцеї впроваджено факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» у 5,6,7 класах.

Питання про роботу з профілактики антисоціальних явищ регулярно розглядались на засіданнях нарад при директорі, педрадах, засіданнях шкільного методичного об’єднання класних керівників, де ключовими аспектами проблеми визначались взаємодія вчителів та учнів у процесі особистісно зорієнтованого навчання і виховання, культура спілкування з учнями, негативне ставлення до шкідливих звичок, морально-правове виховання, аналіз роботи з профілактики правопорушень.

Ведеться робота з нагляду дітей різних категорій у позаурочний час, організовується контроль за їx діяльністю у період канікул. На період з -02.06.2014 по 20.06.2014 на базі ліцею було організовано дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Веселка», у якому створено комфортні умови для відпочинку 365 учнів у 17-ти загонах.


27. Психолого-педагогічна робота

Психологічна служба ліцею проводили діагностування рівня вихованості учнів та участі батьківської громади в становленні системи виховної роботи, були проведені анкетування, диспути, індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками тощо.

У 2013-2014 навчальному році соціально-психологічна служба ліцею забезпечувала своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створювала умови для саморозвитку та самовиховання, сприяла виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

Діяльність практичного психолога та соціального педагога здійснювалася за різними напрямками:

- психодіагностична робота;

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна робота;

- психологічна просвітницька робота.- зв’язки з громадкістю.

Моніторинг результатів проведених досліджень за 2011-2012,2012-2013,2013-2014 н.р.

Тема

Мета

Цільові групи (з ким проводиться дослідження)

Вибірка

Представлення результатів

Адаптація учнів 1 класів до навчання у школі

Вивчення рівня адаптації учнів до навчання в школі

Учні перших класів

210 осіб

В цьому навчальному році на високому рівні до школи адаптувалися 29% (у порівняні з 32% у минулому році, та позаминулий рік 13%), важко адаптувалися у 2013 році – 4 % учнів, 2012 -0%,2011 рік -17%

Адаптація учнів 5 класів до навчання у основній школі

Вивчення рівня адаптації учнів до навчання в основній школі

Учні 5 класів

156 особи

На високому рівні адаптувалися 56% учнів ( у порівняні з минулим – 21 %, позаминулим 16,9%), на низькому – 4 %, що на 11,8% менше, ніж у минулому році, і на16,8% ніж у 2011 році.

Дослідження здібностей учнів до оволодіння обраним профілем

Вивчення нахилів і професійних інтересів учнів

Учні 9 класів

125 осіб

Найчастіше учні обирають професії, які входять до математичних спеціальностей (22%) та технічних спеціальності (21%), медицини (16%) та фізика (13%). За даними, отриманими за методикою ДДО, найчастіше обраними типами є «Людина-Людина» та «Людина-Техніка».

Дослідження академічної та творчої обдарованості серед учнів навчальних закладів району

Виявлення академічно та творчо обдарованих дітей

Учні 3-х класів

160 осіб

Кількість учнів, які виконали завдання на високому рівні, за результатами дослідження творчої та академічної обдарованості майже однакові (22% академічно обдарованих та 10% творчо обдарованих)..Якщо порівняти з минулим роком, то академічна обдарованість зменшилась на 6%, а творча на 15%)

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

Протягом 2013/2014 навчального року: • З жовтня по березень місяці проводилися розвивальні та корекційні заняття з дітьми 1 класу (всього 6 учнів) за програмою «Веселі заняття» Л. Голобіна, О.Хомин.

 • З листопада по березень місяці проводилися розвивальні та корекційні заняття з учнями 5 класу (всього 6 учнів), які мають ознаки дезадаптації за програмою Е. Андрущенко «Формування позитивного відношення до колективу»

 • З жовтня по квітень місяці (всього 6 учнів) проводилися корекційно – розвивальні заняття з учнями, які потребують психолого-педагогічної уваги за програмою: «Дозволь собі бути щасливим», Т. Бабяк, І.Корнієнко.

 • У квітні місяці тренінг з 4-ми класами «Мій майбутній 5-й клас» (всього 45 учнів)

 • У квітні місяці (заняття з майбутніми першокласниками) розвиток дрібної моторики, уваги, пам’яті, логічного мислення, мотивації до навчання (всього 10 учнів)

 • У грудні місяці тренінг з 9 кл. (всього 12 учнів) « Інтелектуальні можливості людини»

 • З жовтня по лютий місяці проведено розвивальні профорієнтаційні заняття (тренінги) з учнями 11 класів (всього 12 учнів) «Визначення здібностей та навичок».

 • З жовтня по грудень місяці проведено тренінгові заняття з 6 класами (всього 24 учнів) «Взаємодія з дітьми з особливими освітніми потребами».

 • Індивідуальна корекційна робота з учнями з особливими освітніми потребами (всього 5)

Проведення систематичної корекційно-розвивальної роботи сприяло гармонійній адаптації дезадаптованих учнів 1-х та 5-х класів, підвищило їх соціальний статус та виробило адекватну самооцінку. У дітей девіантної поведінки також спостерігається позитивна динаміка зміни іх поведінки у ліцеї, у відносинах з учителями та однолітками. Таким чином хлопці навчились стримувати свої негативні емоції та поважати дорослих. З учнями ППУ корекційна робота буде продовжена і на наступний навчальний рік.

Консультативна робота:

Протягом 2013/2014 навчального року надавалась консультативна допомога учням, батькам та педколективу, всього отримало консультативну допомогу 80 осіб:Просвітницька робота:

Згідно річного плану у 2013/2014 н.р. були проведені бесіди та лекції з учнями:

- «Вибір професії»,9-А, 23 особи (жовтень)

- «Жорстоке поводження серед підлітків»,6-7 класи, 44 особи (листопад)

- «Будьмо людяними і милосердними», 3-А,23 особи (жовтень)

- «Вчинки та відповідальність»,8-11, 120 осіб,(жовтень)

- «Моя поведінка – це мої обов’язки та права», учні ППУ, 6 осіб, (грудень)

- «Здоровий спосіб життя», 4-А, 20 осіб (грудень)

- «СНІД – чума 21 сторіччя» ,8-11класи, 120 осіб (грудень)

- «Шкідливі звички. Алкоголізм. Наркоманія. Тютюнопаління» 9-11,56 осіб (грудень)

- «Колектив-відносини» , 7 класи,45 осіб, (січень)

- «Твоє майбутнє в твоїх руках», учениця з ООП,(січень)

- «Як без стресу підготуватися до ЗНО»,11 клас, 17 осіб, (січень)

- «Найцікавіші професії», 2В,20 осіб,(січень)

- «Моє відношення до однолітків», учні ППУ,2 особи,(січень)

- «Вміння дружити», 2 класи, 36 осіб,(січень)

- «Дружба і взаємоповага»,7 класи, 43 особи,(січень)

- «Я- особистість», 9 класи, 52 особи,(січень)

- «Найдружніший клас», 2-А, 24 особи, (квітень)

- «Обов’язки учнів ліцею», 4-Б,22 особи,(травень)

Також була проведена профорієнтаційна робота зі старшокласниками на терміналі професій, де були розглянуті поради щодо вибору професій, ВУЗів та як підготуватися до ЗНО. Охоплено 30 осіб.

- Перед батьками: «Вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дітей» 42 осіб (травень)

- перед педагогами: «Адаптація 5-х класів до навчання в середній школі» 22 особи (грудень), «Суїцидальна поведінка дітей та підлітків: причини, ознаки, профілактика» 52 особи,(грудень), «Допрофільне і профільне навчання у ліцеї на 2014-2015 н.р.»,34 особи, (травень) ,«Фактори, що впливають на суїцидальну поведінку», 25 осіб, квітень.

У ліцеї був проведений тиждень практичної психології, у зв’язку із Днем працівника психологічної служби системи освіти, який відзначається 23 квітня. В цьому році тиждень проходив з 22 по 25 квітня. У рамках проведення тижня психології було проведено різноманітні загальношкільні заходи з метою популяризації психологічної науки, поширення соціально-психологічних знань серед учасників навчально-виховного процесу, допомоги учням, вчителям, батькам у розкритті та реалізації їх можливостей і здібностей, пошуку ефективних шляхів взаємодії на різних етапах розвитку особистості, вдосконалення соціально важливих навичок конструктивного спілкування та професійного зростання, а саме: «Паркан відвертості» Моя мрія – це…», акція «Лист психологу»,Акція «Подаруй усмішку», виставка психологічної літератури; розвивальні заняття з молодшими школярами з використанням конструкторів для розвитку творчого уявлення, логічного мислення, а також вміння працювати в групі.Організаційно-методична робота:

З метою підвищення фахового рівня: практичний психолог відвідувала семінари ЦППСР відділу освіти ХРДА, бібліотеку, працювала з методичною літературою.Характеристика переваг та недоліків у проведеній роботі
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка