Звіт директора Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області перед педагогічним колективом та громадкістю у 2013/2014 н рСторінка7/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Проведена робота має переваги:

- здійснювався пошук нових інноваційних методик і технології профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою, які впроваджувалися у роботу


- під час проведення тижня психології було залучено велика кількість батьків, вчителів та учнів, де вони з зацікавленням виконували завдання та брали участь у заходах;

- більше часу було надано підготовці та проведенню психологічних годин спілкування з учнями.


Основним недоліком

 • корекційно-розвивальні заняття проводились не регулярно, тому їх продовження планується проводити на наступний навчальний рік.


У зв’язку з вищезазначеним на наступний навчальний рік психологічній службі необхідно:

- надавати психологічну допомогу вчителям, батькам та учням школи;

- покращити корекційно-відновлювальну роботу;

-продовжувати накопичувати психодіагностичний та корекційний інструментарій, поновлювати його з урахуванням сучасних вимог.

- більше уваги приділяти профілактично-консультативній роботі як серед учнів, так і серед їх батьків, створенню умов реалізації творчого потенціалу дитини,

- проводити профілактичну роботу щодо сприяння пропагуванню високих моральних цінностей, здорового способу життя та підвищення рівня толерантності.

Виходячи із вищезазначеного,

Основна мета соціально-психологічної служби Покотилівського ліцею «Промінь» на 2014/2015 навчальний рік:

створення освітнього простору і умов для розвитку особистості, творчості, самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.Завдання соціально-психологічної служби Покотилівського ліцею «Промінь» на 2014/2015 навчальний рік:

- відстеження особливості психічного розвитку дитини на відповідному етапі навчання,

- надання допомогу дітям, які мають труднощі в навчанні та потребують психолого-педагогічної підтримки,

- вивчення психологічного клімату у колективі, оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі,

- профілактика дезадаптації новоприбулих дітей,

- психологічний супровід учнів «групи ризику»,

- психологічний супровід адаптації дітей до школи та при переході до навчання у середню школу,

- психологічний супровід розвитку обдарованості учнів,

- психологічний супровід інклюзивного навчання,

- психологічний супровід професійного самовизначення учнів, тощо.


28. Охоплення учнів харчуванням

У 2013/2014 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м'ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жир­ну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 255 учнів 1- 4 класів, що становило 100 %. У групі продовженого дня за бюджетні кошти харчувалося 12 учнів, а за батьківські кошти – 85 учнів.

Із учнів 5-11 класів харчувалося 40 чоловік за кошти батьків та 8 учнів отримували безкоштовне харчування. Таким чином, всього гарячим харчуванням у ліцеї було охоплено 360 учнів, що складає 65%.

Для учнів 1-4 кл. надавалося безкоштовне харчування на суму 6,00 грн., ГПД - 5,00 грн., пільгового контингенту - 6,00 грн.

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. У класах використовується альтернативна вода.

Безкоштовне харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу силами відповідального за харчування та медичної сестри.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами відповідального за харчування, медичних представників на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім'ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

Але в організації харчування були окремі недоліки: недостатньо організовано «овочевий стіл», одноманітність буфетної продукції, недостатня кількість фруктів.


29. Соціальний захист учнів закладу

Робота з соціального захисту учнів побудована відповідно до Конвенції ООН про права дитини, закону України від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ «Про охорону дитинства», закону України від 28.02.1991 року № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС» (із змінами та доповненнями), закону України від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім′ям з дітьми», закону України від 16.11.2000 року №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам», закону України від 13.01.2005 року № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», закону України від 02.06.2005 року № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», закону України "Про освіту", положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (від19.10.2001р. № 691), положення про психологічну службу системи освіти України (від 23.07.2009р. № 687/16703), посадовою інструкцією соціального педагога навчального закладу, етичного кодексу соціального педагога, програми розвитку психологічної служби Харківського району на 2013-2017 роки.

Для роботи соціально – психологічної служби в ліцеї виділено окремий кабінет, облаштований шафою для документації, куточком для проведення релаксації, терміналом для ознайомлення школярів із професіями. Кожен член соціально – психологічної служби має свій робочий куточок. Для роботи з учнями як групової, так й індивідуальної, у кабінеті наявна методична література та наочні посібники. Є законодавча база щодо захисту дитини та її прав.


Діти пільгових категорій станом на 01.06.2013 та 01.06.2014

Робота щодо соціального захисту дітей була спланована згідно з річним планом ліцею.

Впродовж 2013/2014 навчального року:

- створений та постійно оновлюється банк даних дітей пільгових категорій;

- впроваджувався соціально-психологічний супровід дітей із малозабезпеченої сім’ї Орлових.

- дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування були надані єдині квитки;

- соціально незахищеним дітям надавалися новорічні подарунки (служба у справах сім’ї, служба у справах дітей);

- діти пільгових категорій були залучені до гурткової роботи, спортивних секцій.

У кожному класі є соціальний паспорт захисту учнів, та створений соціальний паспорт ліцею, який протягом першого семестру постійно доповнюється, коригується.

Заведені особові справи на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Проводився «круглий стіл» щодо адаптації п’ятикласників при переході із початкової школи. Учителі початкових класів та вчителі – предметними з’ясовували особливості розвитку дітей та шляхи вдосконалення роботи з п’ятикласниками для підвищення їх освіченості та подолання негативних рис.

Знайомству із професіями допомагає «термінал» (комп’ютер від Харківського центру зайнятості), за допомогою якого діти ознайомлюються з особливостями різних професій.

Протягом року велика увага приділялась дітям із групи ризику, обдарованим учням. У ліцеї активно працює рада ліцею, є дієва співпраця з комісією у справах дітей при Покотилівський селищній раді. Питання соціального захисту заслуховувались на загальношкільних батьківських зборах, засіданнях педагогічної ради.

У співпраці з комісією у справах сім’ї та молоді проводилась робота щодо оздоровлення учнів ліцею. Згідно наказу МОН України №350 від 19.04.2011 «Про літнє оздоровлення» протягом року учні початкових класів та діти пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним харчуванням, одноразовою матеріальною допомогою для придбання зимового одягу та взуття, безкоштовними путівками до таборів відпочинку.

Відповідно до наказів відділу освіти ХРДА від 22.08.2013 № 291, від 08.01.2014 №6 «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 2013/2014 навчальному році», з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів в ліцеї організовано заняття з учнями за індивідуальною формою.

Згідно Закону України від 21.11.1992 року №2811-ХП «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у ліцеї була створена комісія, яка перевіряла житлові умови дітей та складала акт на матеріальну допомогу з фонду загальнообов’язкового навчання.

У І семестрі 2013/2014 н.р. був проведений поглиблений медичний огляд учнів.

Класні керівники та вчителі-предметники протягом року слідкують за успішним навчанням та відвідуванням ліцею дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Проводять індивідуальне відвідування дітей вдома та впроваджують бесіди на тему «Права та обов’язки дітей».

У ліцеї проводяться тематичні свята: «Моя родина», «Найкраще ім’я – мамо», «Тепло єдиної родини» тощо.

Протягом 2013/2014 н.р. проводилась просвітницька робота серед учнів, зокрема, були підготовлені й проведені з учнями такі заходи: «Шкідливі звички – загроза здоров’ю», «Протидія торгівлі людьми», «Алкоголь, наркотики – загроза життю», «СНІД, ВІЧ, що це таке?».

В 2013/2014 н.р. в рамках ІХ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» здійснено роз’яснювальну роботу серед населення сел. Покотилівка щодо потреб дітей з ослабленим зором.

Соціальний педагог щоквартально надає статистичні та інші звіти до навчально-методичного центру психологічної служби ХРДАУчасть соціального педагога у реалізації національних,

державних та регіональних програмНазва програми

Заходи

Цільова

група

1.

Програма «Ла Страда-Украина» «Протидія торгівлі людьми» згідно з програмою ЮНЕСКО

Анкетування учнів, проведення тренінгів

Учні 9-11 класів

2.

Жорстоке поводження в сім′ї

Анкетування учнів

Учні 5-7 класів

3.

Конвенція ООН про права дитини

Круглий стіл: «Права

та обов′язки учнів»Учні

9-11 класів4

Комплексна программа з профілактики правопорушень

Просвітницький тренінг:

«Підліткова праця: правознавчий аспект»Учні

9-11 класівУчасть соціального педагога у роботі методичних (тематичних) об’єднань
Тематика

Кількість зібрань

1

«Про організацію роботи соціально-психологічної служби Харківського району у 2013/2014 н.р.» (РМО СП)

1

2

Організація роботи соціального педагога з класними керівниками у виборі форм і методів роботи :

1

2.1.

громадянське право в Україні;

1

2.2.

психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми проблемами;

1

2.3.

гарантії держави щодо соціального захисту дітей пільгових категорій;

1

2.4.

правове становище дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

1


Основні завдання соціально – психологічної служби на

2014 / 2015 навчальний рік:

1. Робота щодо всебічного гармонійного розвитку дітей.

2. Робота щодо працевлаштування випускників пільгового контингенту.

3. Підготовка документів щодо безкоштовного харчування.

4. Робота щодо оздоровлення учнів
30. Цивільний захист

Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, організаційні вказівки з ЦЗ управлінь і відділів освіти, відділу з НС і ЦЗН району, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему "Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» ліцей головну увагу зосереджував на питаннях виконання плану основних заходів підготовки ЦЗ, підвищення якості навчання учнів і постійного складу, способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного і природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.

План основних заходів з ЦЗ за 2013/2014 навчальний рік виконано. Програма навчання учнів з питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Створено штаб ЦЗ ліцею, невоєнізовані та інші формування ЦЗ, розроблена документація з питань ЦЗ.

Результати аналізу проведених у ліцеї заходів свідчать, що робота з ЦЗ ведеться на належному рівні, зокрема:

- проведено методичну нараду, на якій розглянуто питання «Стан ЦЗ у ліцеї»;

- сформовані невоєнізовані формування ЦЗ, сплановано і проведено підготовчі заняття та тренування з ЦЗ;

- приведено в порядок матеріальну базу з ЦЗ в ліцеї;

- розглянуті питання з цивільного захисту на нараді при директорі.

29.04.2014 в ліцеї було проведено «День цивільного захисту», в ході якого було проведено загальношкільну лінійку, відкриті виховні заходи з програми цивільного захисту в 2-11 класах, відпрацювання дій учнів, постійного складу ліцею по увідним відповідно до варіантів можливої обстановки на території ліцею при виникненні НС, комбіновані естафети з елементами виконання нормативів, контрольних питань розділів програми “Захист Вітчизни”- “Основи цивільного захисту” і “Основи медико-санітарної підготовки”.
31. Охорона праці

Робота педагогічного колективу ліцею з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782.

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в ліцеї знаходився під щоденним контролем адміністрації ліцею.

На початок 2013/2014 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.

Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

У наказі ліцею від 30.08.2013 року № 192 «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2013/2014 н. р.» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в ліцеї тощо.

Згідно з планом-графіком перевірки знань працівників ліцею з питань охорони праці в ліцеї 04.07.2011 проводилися навчання з працівниками ліцею, які не проходять навчання у відділі освіти, з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

У ліцеї є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників і учнів ліцею. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів ліцею.

Протягом 2013 року в ліцеї було оновлено медичні аптечки по кабінетах, схеми евакуації з класних кімнат, придбано 30 вогнегасників.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією ліцею й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками ліцею своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори.

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я учнів ліцею в кабінетах фізики, інформатики, біології, хімії, майстернях, спортивному залі передбачено проведення інструктажів – первинного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Протягом всього періоду, який аналізується, випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.

Постійно здійснюється адміністративно-громадський контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі ліцею. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й профкомом ліцею.

Разом з тим в організації роботи з питань охорони праці є такі порушення та недоліки: • переглянути інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, безпечної експлуатації електрообладнання, безпечної праці, що діють в ліцеї;

 • не заповнюються всі колонки або заповнюються з порушеннями журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, які зберігаються у вчителів;

У 2014/2015 навчальному році необхідно вирішити такі завдання:

 1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

2. Відповідальному з охорони праці контролювати виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

3. Систематично проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці з працівниками ліцею.

4. Поновити плани-схеми евакуації з приміщень ліцею.
32. Робота шкільної бібліотеки

Фонд шкільної бібліотеки на 01.06.2014 року нараховував 31568 екземлярів літератури: з них художньої – 17803 екземплярів, підручників – 13765 екземплярів.

Протягом року фонд поповнився на 841 екземпляр підручників, 45 екземпряри художньої літератури. Було списано 2236 екземплярів підручників і 2056 єкземплярів художньої і методичної літератури, які морально застаріли.

Бібліотека обслуговувала 540 учнів, 92 вчителя, інших працівників та батьків. Виписано 23 періодичних видань для допомоги вчителям-предметникам, класним керівникам, вихователям і учням.

Упродовж 2013/2014 навчального року було влаштовано 26 книжкових виставок на різну тематику («Уклін живим – загиблим слава» до 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників; до дня соборності України; «Ми довго пам’ятати і вам забути не дамо» до 25-річчя виведенні військ із Афганістану; до ювілейних дат: «Велетень педагогічної думки» до 95-річчя В.О. Сухомлинського; «Зворушене серце» до 130-річчя від дня народження О. Кобилянської; до 150-річчя від дня народження А.П. Гайдара; до 450-річчя від дня народження Уільяма Шекспіра; до 90-річчя Расула Гамзатова; до 175-річчя І. Нечуя-Левицького; до 235-річчя Г. Квітки –Основ’яненко; та інші).

Були також влаштовані виставки на різноманітні теми: «Вивчай мову вулиці»; «Гриби - наші друзі і вороги»; «Цікаве про тварин»; «Різдвяно-новорічні передзвони»; « «Книги ювіляри 2014 року» та інші.

Велика робота була проведена бібліотекою ліцею до дня народження Т.Г. Шевченка. Влаштована масштабна книжкова виставка: «Ми чуємо тебе Тарасе крізь століття»; проведені бесіди про дитячі роки Т.Г. Шевченка для 1-4 класів; «Шлях до живопису» 6-8 класів. Були проведені конкурси учнівських газет 5-11 класів.

Упродовж 2013/2014 навчального року бібліотекар працювала над темою: «Взаємодія шкільної бібліотеки та педагогічної спільноти ліцею спрямована на формування розвитку читацької компетентності школярів».

Завідуючий бібліотекою приймала участь в 1-му етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека з роботою «Формування бібліотечно-інформаційної культури учнів».

Робота з педагогічним колективом ліцею проводилася шкільною бібліотекою за такими напрямками: • виступи щодо роботи бібліотеки на нарадах та засіданнях методичних об’єднань;

 • індивідуальне інформування вчителів за запитом та про нові надходження в бібліотеку;

 • спільне використання виховних годин для популяризації інформаційної культури книги, бібліографічних знань учнів (було проведено спільно з вчителями та класними керівниками 35 бібліотечних уроків);

 • разом із педагогічним колективом постійно здійснювали контроль за станом збереження підручників (щомісячно класними керівниками в класах, один раз на півріччя загальношкільні рейди по перевірці підручників);

 • бібліотека допомагала в організації та підготовці матеріалів до масових та виховних заходів ліцею.

В жовтні 2013 року в бібліотеці було проведено свято «Посвята в читачі», яке підготували учнів 5-А класу (кл. керівник Біда К.І.).

З 24 березня по 28 березня 2014 року в ліцеї було проведено «Тиждень дитячої книги», велике свято «Книги» підготували учні 7-А класу (класний керівник Малінецька Н.В.)

З 19 травня по 23 травня 2014 року був проведений «Тиждень підручників», на якому класи підготували свої підручники для здачі в бібліотеку.

Бібліотека брала активну участь у роботі дитячого табору відпочинку з денним перебуванням «Веселка» на базі ліцею.

Бібліотекар систематично відвідує засідання районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів. У 2011 році бібліотекарем пройдені курси підвищення кваліфікації за напрямом «Шкільні бібліотекарі».

У 2012 році в бібліотеці був встановлений комп’ютер. Однак недоліком роботи бібліотекаря є недостатня комп’ютерна грамотність.

Пріоритетними задачами на наступний рік є:


 • залучення школярів до читання;

 • виховання національної свідомості книгою;

 • популяризація науково-популярної, довідкової, художньої літератури серед учнів ліцею;

 • підвищення комп’ютерної грамотності;

організація роботи по створенню шкільного медіацентру.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка