Звіт директора «Про основні напрями та підсумки діяльності Іллічівського нвк протягом 2012-2013 навчального року» Іллічівський нвк дійсний член Національної мережі шкіл сприяння здоров’юСкачати 221.15 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір221.15 Kb.
Відділ освіти Іллічівської міської ради

Іллічівський навчально-виховний комплекс

«спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад

компенсуючого типу» Іллічівської міської ради Одеської області

Звіт директора

«Про основні напрями та підсумки діяльності Іллічівського НВК

протягом 2012-2013 навчального року»

сертификат


Іллічівський НВК

дійсний член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю ( з 2012 року),

переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоровю» (2012 р),

«Освітньо-інформаційний центр з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю»,

обласний опорний заклад Одеського інституту удосконалення учителів з проблем дошкільної, шкільної та спеціальної корекційної педагогіки. сертификат

Іллічівськ,

червень, 2013 р.

Звіт директора

Іллічівського навчально-виховного комплексу

«спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції- дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»

Іллічівської міської ради Одеської області

«Про основні напрями та підсумки діяльності Іллічівського навчально-виховного комплексу

протягом 2012-2013 навчального року»

сертификат


Іллічівський навчально-виховний комплекс

«спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Іллічівської міської ради Одеської області, дійсний член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю ( з 2012 року), переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоровю» (2012 р), «Освітньо-інформаційний центр з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю», обласний опорний заклад Одеського інституту удосконалення учителів з проблем дошкільної, шкільної та спеціальної колекційної педагогіки. сертификат
Робота педколективу Іллічівського НВК у 2012-2013н.р. базувалась на основних положеннях державних документів, які регламентують діяльність спеціального навчального закладу, концепції розвитку школи на період 2012-2016 роки, програми «Школа сприяння здоров’ю «Впевнене майбутнє дитини з особливими освітніми потребами» »

В 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив ІНВК працював над методичною проблемою «Формування міжпредметних зв’язків на основі інтеграції різних галузей знань, як способів активізації пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами».

На шляху до реалізації програми «Інформатизації та комп’ютерізації» продовжується впровадження ІКТ у навчальний процес, продуктивно використовуються можливості комп’ютерної техніки в урочний та позаурочний час, здійснюється допрофільна підготовка учнів з даного питання. Створено кабінет ІКТ. Плідно працюють вчителі над розробленням методичних рекомендацій щодо роботи з ноутбуками.

З 2011 р. розпочато роботу школи над проектом «Школа сприяння здоров’ю». Цей рік був спрямований на вивчення та аналіз стану здоров’я учнів, дослідження вітчизняного та світового досвіду з проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес, методичне та теоретичне обґрунтування засад, форм і методів розв’язання проблеми.

Про актуальність даного напряму роботи свідчать наступні показники: • кількість учнів, які зараховані до спеціальної та підготовчої групи з 2010 року зросла з загальної кількості до 90% у 2013р.

Щорічно, крім основних вад розвитку, збільшується кількість учнів зі зниженим зором, серцево-судинними захворюваннями, захворювання кишково-шлункового тракту, вади статури – ось ті основні проблеми, які мають діти нашої школи.

Тому робота над проектом «Школа сприяння здоров’ю» є життєво необхідною, важливою, і потребує як батьківської та і спонсорської підтримки.

Організація навчально-виховного процесу не можлива без кваліфікованої підтримки, педагогічного супроводу, без співпраці учнівського та вчительського колективів.

Кадрове забезпечення . Так у 2012-2013н.р. в школі працювало 56 вчителів та 20 працівників обслуговуючого персоналу. Школа 100% була укомплектована педагогічними кадрами. З них:

- мають вищу освіту – 48 .

- спеціалісти з середньою спеціальною освітою – 7.

з них зі званням «Вчитель--методист» 1,

зі званням «старший учитель» - 6

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів. сертификат

Протягом 2012-2013 навчального року на базі ООІУВ курсову перепідготовку здійснили 8 педагогічних працівників, на базі інституту корекційної педагогіки та психології кафедри психокорекційної педагогіки ім. М.П.Драгоманова – 29 вчителів. c:\users\vera\desktop\проф конкурси\іллічівський нвк 2013\ильичевск фото\img_1235.jpgПредставники інституту корекційної педагогіки та психології кафедри психокорекційної педагогіки ім. М.П.Драгоманова: М.З.Кот, Г.С.Піонтківська,І.М.Омельянович, Н.П.Кравець.

У 2012-2013 навчальному році пройшли атестацію 12 вчителів та підвищили свою професійну категорію:

- вчитель вищої категорії -3

- вчитель 1-ї категорії - 1

- вчителів 2-ї категорії - 5

, а також підтвердили категорію -спеціаліст – 3 .

Вчителю математики Бурлаченко В.І. встановлено звання «Старший вчитель».

Кваліфікація педпрацівників знаходиться на достатньому рівні і це дозволяє в повному обсязі виконати навчально-виховний процес. На протязі навчального року адміністрацією школи здійснювався контроль за виконанням навчальних програм, якістю навчання, веденням шкільної документації. Проведений контроль за станом вивчення української та англійської мов в початкових та старших класах. В кінці навчального року проведені директорські контрольні роботи по математиці, російської та української мовам в 1-9 класах.Навчальна та корекційно - компенсаторна робота. На кінець навчального року в Іллічівському НВК навчалося 224 учні та вихованці. А саме:

В дошкільному підрозділі – 70 вихованців віком від 3 до 6 років з вадами мовлення, що в середньому становить 15 дітей ( при нормі 12 дітей) .

В шкільному підрозділі - 154 учня в 11-ти класах, з них: 95 учнів в школі 1 ступеню, 59 учнів – в школі П ступеню.

Протягом навчального року до Іллічівського НВК прибуло 7 учнів, з них 7 учнів до школи І ступеню; вибуло 11 учнів, з них 8 учнів в школи міста І ступеню та 3 учня- в школи міста ІІ ступеню.

З 92 учнів 1-4 класів – 24 встигають на 7-12 балів, з 57 учнів 5-9 класів – 12 встигають на 7-12 балів за 2012-2013 н.р., що становить 26 % в першій ступені; 21 % в П ступені. Вказані учні становлять групу резерву .

По закінченню навчального року випускним є один 9-й клас – 2 учнів, які навчалися за індивідуальною формою навчання, та закінчили навчальний рік на середньому рівні, що становить 100%.

Протягом 2012/2013 н.р. для 32 учнів НВК було організовано індивідуальне навчання, з них: 15 учнів навчалися за програмою допоміжної школи( 9 учнів початкової школи, 6 учнів старшої школи), та 17 учнів – за програмою для дітей із ЗПР( 11 учнів початкової школи, 6 учнів старшої школи).

Психолого-медико-педагогічний супровід. служба в системі освіти є складовою державної системи загального розвитку охорони психічного здоров‘я дітей і діє з метою виявлення особливостей їх індивідуального розвитку, визначення адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації, працевлаштування.

В період з вересня 2012 по травень 2013 року, згідно плану роботи ШПМПК, проведено 11 засідань шкільної ПМПК, на яких обговорювався рівень психічного розвитку учнів ІНВК, прослідковувалась динаміка розвитку у формуванні навчальних навичок, корекції пізнавальної діяльності, рівень знань та пізнавальних можливостей учнів а також надавались конкретні рекомендації спеціалістам психолого-педагогічного супроводу щодо більш ефективних методів роботи з дітьми. На кожне засідання спеціалістами психолого-педагогічного супроводу готувались подання на кожну дитину, в яких вони визначали рівень динаміки розвитку учня та проблему, з якою стикнулись під час роботи з цією дитиною.

На засідання ШПМПК від 30.10.12. за підсумками обстеження, підсумками моніторингу навчальних досягнень були визначені групи ризику та резерву та даних учнів було взято на контроль спеціалістами ШПМПК та психолого-педагогічного супроводу. До групи «ризику» увійшло 24 учня, на кінець навчального року – 18 учнів. До групи «резерву» увійшло 20 учнів, на кінець навчального року – 31 учнів.

З групи «резерву» на кінець 2012/13 навчального року 11 учнів (за рік 14 учнів), що становить 35,5 % (за рік 45,2%) від даної кількості учнів з групи «резерву» за рекомендаціями шкільних, міських засідань ПМПК переведені в масові загальноосвітні школи. В 2011/12 навчальному році – 10 учнів з 29 , що становить також 34,4%. Причиною підвищення кількості виведених у загальноосвітні школи учнів можливо вважати введення корекційного 1-го класу, достатній рівень корекційної роботи, а також те, що більшість учителів-предметників використовували диференційований підхід до учнів НВК, враховували особливості фізичних та розумових відхилень окремих учнів.

У квітні 2012/2013 навчальному року було проведено консіліум старших дошкільних груп. Направлено на обстеження МПМПК з метою визначення подальшого навчання у загальноосвітніх школах на пчаток червня 12 дітей, що становить 34,3% від загальної кількості дітей групи ДНЗ. У 2011/12 році в загальноосвітніх школах навчалось 14 вихованців – 42,4%.

У поточному році спеціалісти ШПМПК приймали участь у 5 консиліумах з питань визначення адаптації учнів 1-х, 5 класу, визначення готовності до навчання у школі дітей підготовчих груп ДНЗ, рівня навчальних досягнень учнів 1-х , 4 класів.

Але під час аналізу були виявлені і недоліки роботи ШПМПК. Зокрема недостатньо відпрацьована система взаємодії класних керівників, спеціалістів психолого–педагогічного супроводу зі спеціалістами ШПМПК. Не своєчасно і не в повному обсязі надавалася інформація про учнів з боку класних керівників та спеціалістів психолого–педагогічного супроводу, що негативно впливало на можливість виявлення проблеми та визначення найбільш ефективних шляхів її подолання. Без бажаного результату пройшла психолого-корекційна групова робота з важкими учнями 1-4 класів з питань корекції шкільної дезадаптації, гіперактивності та інших вад .

В цілому роботу ШПМПК можливо вважати як задовільну.


Методична робота школи будувалась відповідно річного плану роботи.

Вчителі школи приймали активну участь в методичній роботі як міста так і області.

З метою практичного навчання педагогічних працівників НВК, міста та області протягом 2012-2013 навчального року на базі закладу було проведено 5 семінарів: 1. Грудень – міський семінар для вчителів початкової школи за темою «Удосконалення викладання російської мови для дітей із затримкою психічного розвитку».

 2. Січень – міський семінар для вчителів математики за темою «Корекційна спрямованість уроків та позакласної роботи з математики».

 3. Лютий – міський семінар для заступників директорів з НВР, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів- логопедів за темою «Основні напрямки взаємодії членів шкільної ПМПК щодо успішної адаптації учнів 1-х, 5-х класів та учнів з низьким рівнем навчальної успішності ( групи ризику)»

 4. Березень – міський семінар для вчителів філологічного напрямку за темою «Формування способів пізнавальної діяльності на уроках мовознавства на основі інтеграції міжпредметних зв’язків».

 5. Червень – обласний семінар для керівників навчальних закладів за темою

«Роль керівника у створені здоров’язберігаючого освітнього простору. Формування активної життєвої позиції щодо здорового способу життя»

Методичний кабінет ДНЗ під керівництвом заступника з НВР Артеменко В.В. приймав участь у міському конкурсі огляді «Кращий методичний кабінет ДНЗ міста».

Основною метою методичної роботи школи вбачалось реалізація вимог державного стандарту спеціальної освіти.

В НВК було організовано роботу методичної ради – керівник Бурлаченко В.І. та 7 профільних методичних об’єднань:

- вчителів суспільно-природничих наук – керівник Чумак Л.О., які в 2012-2012 н.р. працювали над методичною проблемою «Розвиток мотивації, пізнавальної діяльності, навичок, емоційно-особистісних якостей у учнів з особливими потребами шляхом компетентнішого підходу до навчання».

- вчителів математики та фізики – керівник Юр’єва Є.Ф., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Впровадження інновацій на уроках математики та фізики у навчально-виховний процес з метою забезпечення якісної освіти».

- вчителів початкових класів- керівник Пилипенко О.В., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Вдосконалення викладання російської мови учням із ЗПР».

- вчителів –філологів – керівник Семенова Г.В., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Інноваційна спрямованість, комплексне забезпечення процесу корекційно-реабілітаційної роботи з учнями з особливостями психолого-фізичного розвитку».

- класних керівників та вихователів ГПД- керівник Верис К.В., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Розвиток креативної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації».

- вчителів-дефектологів та логопедів – керівник Димитрова Н.С., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Профілактика дислексичних і дисграфічних розладів. Основні напрями і прийоми корекційно-педагогічної роботи при дисграфії. Формування комунікативних навичок».

- вчителів естетичної культури, технологій, здоров’я і фізичної культури – керівник Ляміна Л.А., які в 2012-2013 н.р. працювали над методичною проблемою «Запровадження в учбовий процес здоров’язберігаючих технологій та надання учням можливості самореалізації з допомогою організації різних видів діяльності».

На засіданнях методичної ради у 2012-2013 навчальному році розглядались такі основні питання: • аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік;

 • організація методичної роботи педколективу на 2012-2013 навчальний рік;

 • стан підготовки та рівень проведення предметних декад;

 • стан підготовки та хід проведення атестації вчителів;

 • організація роботи з підвищення кваліфікації вчителів;

 • моніторинг знань учнів з основних предметів, результати адаптації вихованців та учнів .;

 • підсумки участі у міському професійному конкурсі « Вчитель року 2012» в номінації основи здоров’я, вихователь ДНЗ;

 • виконання планів методичних об’єднань, щодо роботи над методичною темою тощо.

В міському ярмарку педагогічних ідей 2013 року приймали участь 7 вчителів НВК з них відзначено дипломами та грамотами роботи 6 вчителів.

 • Робота вчителя початкових класів Черушевої О.А. «Активізація розумової діяльності на уроках математики з дітьми з обмеженими освітніми можливостями засобами корекційно-розвиткових вправ та здоров’язберігаючих технологій» отримала подяку.

 • Робота логопеда ДНЗ Кравченко І.П. «Порушення та виправлення звуковимови шипящих звуків у дітей дошкільного віку » отримала диплом ІІІ ступеню.

 • Робота вчителя математики Бурлаченко В.І. «Інтерактивні технології на уроках математики для дітей з обмеженими освітніми можливостями » отримала диплом ІІІ ступеню.

 • Робота вчителя основ здоров’я Чумак Л.О. « Використання здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій під час організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами» отримала диплом ІІІ ступеню.

 • Робота вчителя фізичної культури Буги О.Д. « Фізичні вправи як засіб профілактики та корекції порушень постави» отримала диплом ІІ ступеню.

 • Робота вчителя музики та співів Панкової Н.В. « Використання нетрадиційних технологій у розвитку творчих і співочих навичок в молодших класах та дошкільнят» отримала диплом І ступеню.

В 2012/2013 навчальному році педагогічні працівники НВК Чумак Л.О.., вчитель основ здоров’я, та Хохленко Н.С., вихователь ДНЗ, приймали участь у професійних конкурсах «Вчитель року 2012» та отримали перемогу:

-в номінації «Основи здоров’я» Чумак Л.О. нагороджена дипломом ІІІ ступеню.

- в номінації «Вихователь» Хохленко Н.С., та за результатами конкурсу стала переможцем міського конкурсу та лауреатом обласного.описание: c:\users\vera\desktop\фотки\жінка року 2013р\dscn1717.jpg

Дипломом Іллічівської міської ради нагороджена директор НВК Козлова Н.І. переможець конкурсу «Жінка року» в номінації «Освіта та наука»


Систематично проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів. Досліджувалась рейтингова діяльність вчителів та закладу в цілому за 2012-2013 навчальний рік, простежено результативність навчальної діяльності відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителів. Результати свідчать про те, що в 2, 5, 6, 7 класах протягом року відбулося підвищення якості знань учнів. В 1-А, 1-Б, 3, 4-А та 4-Б класах відслідковується тенденція спадання рівня знань учнів, що потребує особливої уваги керівників методичних об’єднань, яким необхідно проаналізувати результати та намітити на 2013-2014 н. р. шляхи підвищення рівня знань учнів.Виховна робота. Невід’ємною частиною навчального процесу є організація виховної роботи.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: • національно-громадянське виховання;

 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;

 • морально-правове виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • творчий розвиток особистості;

 • родинно-сімейне виховання;

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2012-2013 навчальному році  працювало 5 класоводів 1-4 класів, 4 класних керівника 5-8 класів,  1 педагог-організатор, практичний психолог,соціальний педагог, керівник гуртка, заступники директора з НВР.

Національно-громадянське виховання у 2012-2013  навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години Відкриті виховні години «Життя і творчість Т.Г.Шевченко»;

У рамках екологічного виховання у 2012-2013 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території,  місячники з благоустрою. У березні 2013 року на прилеглій до школи території було насаджено нові дерева та 80 кущів троянд за сприяння батьків та громади міста в ході проведення загальношкільної толоки.c:\users\vera\desktop\фотки\наталье игоревне\dsc08462.jpgФормування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Традиційно проходять щомісячно Дні здоров’я . У березні вдруге було проведено загальношкільне свято «Тато, мама , я - спортина сім’я».

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової освіти у жовтні 2012 року,  Всеукраїнського тижня права у грудні 2012 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин. Крім того, протягом 2012-2013 навчального року педагогічні працівники приймали участь у реалізації міського проекта «Школа відповідального батьківська», проводили зустрічі учнів та батьків з представниками служби у справах дітей ( нач-к Висоцька К.І.), центру соціальних служб сімї, дітей та молоді ( директор Задорожна М.В.), кримінальної міліції у справах дітей ( нач-к Цвятковська Л.І.), представниками відділу освіти та інших служб , які працюють у сфері захисту прав дітей, а також проводилася постійна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх.

Класні керівники спільно з соціально-психологічною службою НВК ( соціальний педагог Хабібрахманова Н.І., психолог Журавльова С.А.) здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, сприяли проведенню щочверті засідань ради профілактики .Так за рішенням Ради профілактики 10 батьків були притягнуті по ст..184 Ко АП України до адміністративної відповідальності. Ініційовано адміністрацією НВК розшук та позбавлення батьківських прав 2-х одиноких матерів, які самоухилилася від виконання обов’язків щодо виховання та утримання 5 –ти малолітніх дітей. Педагогічні працівники приймали активну участь в проведені на території м.Іллічівська всеукраїнської акція «Урок», акція «Опіка», акція «Сім’я»

На початок навчального року на внутришкільному обліку перебувало 6 учні. 

На 01.06.2013 року  на  внутрішкільного  обліку перебуває 3 учнів, схильних до скоєння правопорушень та бродяжництва.

На обліку в Кримінальній міліції у справах дітей протягом року учнів школи немає. 

На обліку у ССД на початку навчального року перебувало 6 дітей з 5 сімей. На кінець року залишилося на обліку 2 дітей з 2-х сімей.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин соціальним педагогом щоденно контролюється стан відвідування уроків кожним учнем класу, пропуски занять без поважних причин, порушення дисципліни та правил поведінки у школі.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні таких заходів:

- свято Першого дзвоника,

- День Учителя «Вклонімось низько за величну працю»;

- Свято осені (1-4 класи),

- «Міс Осінь » (5-8 класи),

- ярмарка квітів та дарунків природи «Осінні дари»,

- Посвята у п'ятикласники; Посвята у першокласники;

- спортивні змагання до Дня збройних сил України ,

- День Святого Миколая «Із неба в український край іде зимовий Миколай»;

- Новорічні вистави (1-4 класи), Новорічний КВК (5-11 класи),

- розважальна програма до Дня Святого Валентина ( 5-8 класи),

- спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни

- Святковий концерт «8 березня»,

- Свято Останнього дзвоника.

Крім цього протягом року учні  взяли участь у наступних конкурсах:


 1. Конкурс-рейд “Увага! Діти на дорозі!”;

 2. Міський конкурс «Чисті роси»,

 3. «МИ проти СНІДу»

 4. Новорічний подарунок

 5. конкурс на кращу Новорічну газету та листівку;

 6. Виставка плакатів «Мистецтво проти наркоманії та СНІДУ»;

 7. фестиваль творчості дітей з обмеженими можливостями «Зіронька»;

 8. Вернісаж новорічних композицій;

 9. Фестиваль-конкурс «Таланти багатодітної родини» (декоративно-прикладне мистецтво );

 10. Фестиваль-конкурс «Таланти багатодітної родини» (вокальне мистецтво);

 11. Міський фестиваль «Молодь за здоровий спосіб життя»,

Найактивнішими учасниками шкільних та міських заходів стали учні: 5-го класу, класний керівник Чумак Л.А.та 7-го класу, класний керівник Ляміна Л.А., учні 1-Б класу, класний керівникТаранова О.Г.,вихователь Загорська Р.В.та учні 4 -б класу, класний керівникТерехова О.Г. вихователь Джус Ю.Л.

Класні керівники на протязі навчального року проводили тематичні батьківські збори, анкетування батьків та учнів з питань якості освіти, навчання та виховання дітей , а також з метою визначення стану роботи НВК та його суспільного рейтингу .

Організація дитячого самоврядування у 2012-2013 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

У 2012-2013навчальному році продовжилося впровадження рейтингової системи оцінювання участі класів у навчально-виховному процесі.  

Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення  благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям та сім’ям, які опинилися у скрутному становищі. Також  школа брала участь у благодійних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та акції «Серце до серця». Лідерами шкільного самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині іграшку».

За результатами рейтингової системи та за ініціативою лідерів дитячого самоврядування на Святі Останнього дзвоника було визначено переможців шкільних номінацій:«Гордість школи», «Прорив року» та інші.

Організація харчування. Важливим чинником у збереженні здоров’я учнів є питання організації харчування. У школі працює їдальня. Протягом року за рахунок бюджету організовано 100% харчування учнів та вихованців ДНЗ. Меню дітей різних вікових категорій було затверджено в СЕС та відповідало сезонним вимогам та нормам харчування. Вихованцям ДНЗ та учням 1-х класів організовано 3-х разове харчування (сніданок, обід та полуденок), учні 2-4 класів – 2разове харчування (сніданок та обід), учні 5-8 класів - 1разове харчування ( обід) . Крім того для 21 дитини,які перебувають на Д - обліку, організоване дієтичне харчування. Протягом навчального року питання організації гарячого харчування перебувало на постійному контролі СЕС, відділу освіти, адміністрації та батьківської громадськості НВК. В НВК діє комісія громадського контролю за організацією харчування, яка призначається з числа представників закладу, батьків та представників відділу освіти щорічно станом на 01 вересня. Протягом року було здійснено 12 різнопланових перевірок. Стан роботи з організації харчування в закладі визнано добрим.

Співпраця з батьками. Тісно співпрацює адміністрація школи, вчителі з батьками, батьківськими комітетами. Це співпраця за різними напрямами роботи: матеріально-технічне забезпечення, виховання та навчання дітей, організація дозвілля. Вважаю, що саме порозуміння та взаємопідтримка між педагогічним та батьківським колективами є запорукою успішної організації навчально-виховного процесу.

Однією зі складових навчального процесу є зміцнення матеріально-технічної бази школи.№ п/п

Придбання

бюджетні кошти

батьківські кошти

спонсорські кошти

1

Канцтовари

3 533

2 262
2

Господарчі товари

24 0563

Миючі та дезінфікуючі засоби

9 490

2 533
4

Меблі

23 166 - ліжка, парти,мольберти тощо

ліжко-1500
5

Заправка та обслуговування оргтехніки

3 3606

М’який інвентар

7 2007

Обладнання

100 000 грн-обладнання для їдальні

М/пл. вікна - 7 550,
Секції метал. огорожі -15 170

Ламбрекени та штори-2020

Жалюзі- 4 000


Металопл. конструкт. ( вхідні двері, вікно) – 9 460,

Жалюзі - 1 050


Гладильна машина-5 300

Кип’ятильник для харчоблоку- 2 800

Кондиціонер-4 150

Ігровий майданчик ДНЗ- 42 000 грн8

Дитячі іграшки
Кіндервей- 4 200

( ДНЗ)

9

Ремонтні роботи

300 000- ремонт їдальні

кап. ремонт електромережі-48 000,

Ремонт системи опалення-35 000


Ремонт в класних приміщеннях- 12 000 грн

Аварійні ремонтні роботи 2 245 грн

Освітлення території ДНЗ 2 323 грн


Вимощення плитки -9 500 грн

Проблемним питанням є заміна вікон у коридорах, рекреаціях, їдальні та кабінетах, заміна покриття шкільного двору, капітальний ремонт цоколя та відмостки, ремонт даху.

Проблем багато, але над їх вирішенням здійснювалась і буде у подальшому проводитись відповідна робота.

Першочерговим завданням на наступний рік, вважаю:


 1. підготувати школу до нового навчального року: здійснити поточний ремонт усіх приміщень, підготувати опалювальну систему, створити комфортні та безпечні умови навчання учнів, вихованців та організацію роботи працівників.

 2. Реалізацію першочергових змін освіти в умовах корекційних класів, направлених на адаптацію до навчання випускників ІНВК в умовах загальноосвітніх шкіл міста.

Особливістю розвитку освіти на даному етапі є зміни, які відбуваються у змісті освіти. Змінилися усі державні стандарти – початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Їх впровадження відбувалося поступово. А розпочато воно з державного стандарту початкової освіти з 1 вересня 2012р. В зв’язку з цим ми впроваджуємо корекційну програму навчання в 1-Б класі нашої школи, де особливу увагу приділяємо реалізації нових стандартів освіти. Новим для учнів початкової ланки стає відновлення предмету «Природознавство», іноземна мова (1кл.), інформатика (з 2кл.) за рахунок годин гурткової роботи.В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережувальні технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання).
Задачі на 2013 - 2014 навчальний рік:

 1. Забезпечення цілісності навчально-виховного процесу в умовах корекційно-реабілітаційного процесу.
 1. Забезпечення внутрішньої наступності в роботі випускників дошкільного підрозділу НВК та 1-х класів початкової школи, а також випускників початкової школи та учнів 5 класу старшої школи НВК.
 1. Забезпечення зовнішньої наступності випускників дошкільного підрозділу , випускників початкової школи, а також випускників старшої школи між Іллічівським НВК та загальноосвітніми школами міста.
 1. Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.
 1. Посилення контролю за проведенням корекційних та логопедичних занять з метою підвищення їх якості проведення.

 2. Підвищення якості групової психолого-корекційної роботи з дітьми, які мають девіантну поведінку .

 3. Залучення батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

 4. Вдосконалення та розвиток системи учнівського самоврядування.

 5. Формувати життєво компетентну особистість шляхом впровадження основних принципів спеціальної та особистісно - орієнтованої освіти

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка