Звіт директора школи за 2014-2015 навчальний рікСкачати 412.9 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір412.9 Kb.
  1   2   3
Звіт директора школи

за 2014-2015 навчальний рік
 Звіт директора школи складено у відповідності до Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України від 23.03.2005 р. № 178. У своїй діяльності я, як директор школи, керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

2014-2015 навчальний рік став ще одним важливим кроком у підвищенні результативності роботи педагогічного, батьківського та учнівського колективів Мокіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, створення умов розвитку кожної дитини та її самовдосконалення, впровадження в практику роботи інноваційних методів і технологій навчання та виховання учнів.

Примножуючи власні набуті традиції, створюючи власну модель загальноосвітньої технологічної школи, колектив школи працював під девізом:

Школа - дім радості для учнів!

Школа - дім спокою для батьків!

Школа - дім творчості для вчителів!

Школа - джерело народності і духовності!

Мокіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Шепетівської районної ради Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюються управлінням освіти, молоді та спорту Шепетівської районної державної адміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1967 р., земельна ділянка має площу 2,2979 га.

Рівний доступ до якісної освіти забезпечується багатьма факторами. Насамперед – це рівень кваліфікації учителя, рівень матеріально-технічної бази, забезпеченість кабінетами, обладнанням для лабораторних і практичних робіт, наявність підручників, різних засобів навчання тощо.

Тому у 2014/2015 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на подальше розв’язання питань удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання і виховання учнів відповідно до Закону України „Про освіту”, Закону „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного виховання, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, інших нормативних документів про освіту.

Протягом навчального року забезпечено виконання всеобучу по мікрорайону школи.

Одним із найбільш дієвих засобів розширення доступу до якісної освіти є налагодження регулярного підвезення дітей до навчального закладу. 56 учнів (100%), не зважаючи на проблеми із шкільним автобусом, підвозилися до школи з сіл Пиляї та Білопіль шкільними мікроавтобусами Серединецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Коськівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та власним новим автобусом, придбаним за кошти обласної держадміністрації.

Виконання керівних документів Міністерства освіти і науки України, обласного департаменту освіти і науки, районного управління освіти, молоді та спорту забезпечують функціонування освітньої системи школи з урахуванням реальних умов. Реалізуються статті 27,38, 39 та інші Закону України „Про загальну середню освіту”, забезпечено виконання Постанови кабінету Міністрів України №646 „Про облік дітей і підлітків шкільного віку”. У школі налагоджено систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, ведеться журнал обліку відвідування, налагоджено збір та збереження інформації про причини відсутності учня у школі.

Згідно з вимогами нормативних документів ведуться алфавітна книга, особові справи учнів та інша ділова документація. Виконуються нормативні вимоги щодо проведення державної підсумкової атестації, переводу учнів до наступних класів, участі випускників 11 класу у зовнішньому незалежному оцінюванні, випуску із школи.


Кадрове забезпечення

Протягом 2014-2015 н.р. в школі працювало:

-   24 – педагогічних працівників,

в тому числі:

              1 – педагог-організатор,

              1 – бібліотекар,

         1 – практичний психолог,

1 – соціальний педагог,

1 – медичний працівник,


  1. – майстри виробничого навчання;

- 16 працівників обслуговуючого персоналу, з них 5 – кочегарів котельні.
Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем у порівнянні з минулим навчальним роком

Категорія

2013 – 2014 н.р.

2014 – 2015 н.р.

спеціаліст вищої категорії

в тому числі:6

6

  • вчитель-методист

-

-

  • старший вчитель

2

2

спеціаліст першої категорії

3

3

спеціаліст другої категорії

2

5

спеціаліст

6

4

Щорічно вчителі проходять атестацію на встановлення чи підтвердження кваліфікаційного рівня. В 2014-2015н.р. було атестовано 3 вчителі, що становить 12%.

Серед атестованих вчителів:

атестовано на відповідність раніше присвоєній:  


  • кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» - 2 вч.;   

присвоєно:

  • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії» - 1 вч.;

  • педагогічне звання «вчитель-методист» - 1 вч. 

Забезпечено своєчасне проходження директором та вчителями курсів післядипломної педагогічної освіти на базі Хмельницького ОІППО (8 курсів).
Розподіл педагогічних працівників за віком


Вік працівника

Всього

Чоловіків

Жінок

до 30 років

7

-

7

31 – 40 років

5

-

5

41 – 50 років

8

2

6

51 – 54 роки

-

-

-

55 – 60 років

2

-

2

понад 60 років

2

2

-

В школі працює педагогічних працівників:

- жінок - 20, що становить 83,3%;

- чоловіків – 4, що становить 16,7%.
Аналіз якісного складу учнів

Навчання завершили 118 учнів у 11 класах, 1 учениця навчалася за індивідуальною формою навчання, 1 учень закінчив 11 клас за екстернатною формою навчання. Таким чином, середня наповнюваність класів становила 10,7 учнів, що відповідає показнику попереднього навчального року. Протягом року працювала група продовженого дня з неповним днем перебування.Мережа класів і рух учнів:

На початок навчального року – 116 учнів, 1 уч. – індивідуальне навчання.

У тому числі:


Класи

К-сть класів

В них учнів

1 – 4

4

39+1і

5 – 9

5

63

10 – 11

2

14

Всього

11

116+1і

 Середня наповнюваність станом на 01.09.2014 року становила 10,5 уч.

Рух учнів протягом 2014-2015 н.р.:

  • вибуло із перевідних класів – 1 учень,

  • прибули у перевідні класи – 3 учні.

Закінчили школу:

            11 клас    - 6 учнів та 1 учень-екстерн,

            9 клас      - 14 учнів.

Учні з 1 по 11 клас вивчають англійську мову, друга іноземна мова в школі не вивчається. Учні 1-3 та 5-9 класів вивчали російську мову як мову національних меншин.

Моніторинг підведення підсумків навчального року свідчить про те, що відповідно до робочого навчального плану школи в повному обсязі виконані навчальні плани і програми. Проведено державну підсумкову атестацію учнів 4, 9 та 11 класів. 6 учнів (100%) та учень екстерн 11 класу пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з української мови.

6 учнів та 1 учень-екстерн 11 класу та 14 учнів 9 класу одержали документи про освіту, що становить 100%.

Учні 4,9,11 класів, в основному, окрім з української мови (11 клас), підтвердили свої річні досягнення під час ДПА, що свідчить про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями, його відповідність критеріям оцінювання з навчальних дисциплін.

 Підведено підсумки навчальної діяльності учнів школи за рік. Всього атестовано 106 учнів 2-11 класів, що становить 100%.


Аналіз навчальних досягнень учнів на кінець року характеризується наступними цифровими даними:

Класи

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2

12

-

11уч. – 91,7%

-

1уч. – 8,3%

3

7

1 уч. – 14,3%

6 уч. – 85,7%

-

-

4

8

2 уч. – 25,0%

3 уч. – 37,5%

3 уч. – 37,5%

-

5

6

1 уч. – 16,7%

4 уч. – 66,6%

1 уч. – 16,7%

-

6

20

-

12 уч. – 60,0%

7 уч. – 35,0%

1 уч. – 5,0%

7

9

1 уч. – 11,1%

1 уч. – 11,1%

7 уч. – 77,8%

-

8

14

-

7 уч. – 50,0%

2 уч. – 14,3%

5 уч. – 35,7%

9

14

1 уч. – 7,1%

7 уч. – 50,0%

4 уч. – 28,6%

2 уч. – 14,3%

10

10

-

2 уч. – 20,0%

7 уч. – 70,0%

1 уч. – 10,0%

11

6

-

3 уч. – 50,0%

2 уч. – 33,3%

1уч. – 16,7%

2-4 класи

27

3 уч. – 11,1%

20 уч.– 74,1%

3 уч. – 11,1%

1 уч.– 3,7%

5-9 класи

63

3 уч. – 4,8%

31 уч.– 49,2%

21 уч.– 33,3%

8 уч.– 12,7 %

10-11 класи

16

-

5 уч.-31,3%

9 уч.– 56,3%

2 уч.– 12,4%

Всього 2-11 класи

106

6 уч. – 5,7%

56 уч. – 52,8%

33 уч. – 31,1%

11 уч. – 10,4%

 У порівнянні із 2013-2014 н.р. зменшилася кількість учнів з високим рівнем навчальних досягнень на 2%, збільшилася кількість учнів, які закінчили навчальний рік із початковим рівнем навчальних досягнень на 6,6%, що свідчить про зниження їх мотивації до учіння та вагомі упущення в роботі педагогічних працівників.

Інформація про учнів 2-8 та 10 класів нагороджених Похвальним листом за підсумками навчання у 2014-2015 н.р.

Клас

Загальна кількість учнів

Кількість учнів нагороджених Похвальним листом

%

2

12

-

-

3

7

-

-

4

8

2

25,0%

5

6

-

-

6

20

-

-

7

9

1

11,1%

8

14

-

-

10

10

-

-

Всього

86

3

3,5%

 Претендентів на вручення свідоцтв з відзнакою за результатами навчання учнів 9 класу та нагородження медалями за результатами навчання учнів 11 класу не було.
Інформація про результати ДПА

11 клас

Навчається учнів

З них проходили ДПА

Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

За підсумками річного оцінювання

За підсумками ДПА

початковий

середній

достатній

високий

початковий

середній

достатній

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

6

6

Українська мова

1

16,7

2

33,3

3

50,0

-

-

3

50,0

3

50,0

-

-

-

-

6

6

Історія України

1

16,7

3

50,0

2

33,3

-

-

1

16,7

3

50,0

2

33,3

-

-

6

6

Математика

-

-

5

83,3

1

16,7

-

-

-

-

5

83,3

1

16,7

-

-

ДПА з української мови учні проходили у формі ЗНО.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка