Звіт директора школи за 2014/2015 н р. 10. 06. 2015 Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи модернізації на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5
Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №135

Харківської міської ради Харківської області

імені Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського”


Звіт директора школи

за 2014/2015 н.р.

10.06.2015

Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік

та перспективи модернізації

на 2015/2016 навчальний рік

10.06.2015

Вступ


Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, допрофільного навчання. Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів : початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях вчителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовуючи Інтернет-ресурси.


У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив працював над темою «Формування проектної культури учасників НВП як чинник стійкої мотивації навчання й потреби самовдосконалення ».

Управління закладом

У 2014/2015 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.


Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних результатів.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік

Кількість класів

З російською мовою навчання

З українською мовою навчання

Середня наповнюваність

Кількість учнів на 05.09

Профільне навчання

ГПД

1-х класів

10-х класів

2012/2013

12

3

9

24,6

295

10-11 кл

(математ.

профіль)


1

1

1

2013/2014

12

2

10

23,6

283

10-11 кл

(математ.

профіль)


1

1

1

2014/2015

12

1

11

24,3

292

10-11 кл

(математ.

профіль)


1

1

1

Як і в попередні роки, були збережені основні показники мережі: у закладі 12 класів, з них 11 класів з українською мовою навчання. На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» до навчання у 1-ому класі приймались, як правило, діти шестирічного віку. Як і у 2013/2014 н.р., в школі працювала 1 група подовженого дня. Для забезпечення дітей 1 класу денним відпочинком працювала спальня на 21 ліжко.

На виконання ст.53 Конституції України, ст.53 законів України «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

Динаміка змін на території обслуговування школи

Навчальний рік

Всього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У школі № 135

У школах району

У школах міста

ПТНЗ

Технікуми, коледжи

Інваліди

Відомості відсутні

2012/2013

598

578

20

591

170

360

29

11

21

5

0

2013/2014

618

598

20

600

170

360

28

21

21

7

0

2014/2015

535

529

97

529

160

320

20

5

24

5

0

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Мережа класів не збільшувалась. Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріплені за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

Мережа класів у школіНавчальний рік

Станом на 05.09.

На кінець навчального року

Кількість класів

2012/2013

295

288

12

2013/2014

283

279

12

2014/2015

292

294

12

Середня наповнюваність класів

2012/2013

2013/2014

2014/2015

24,6

23,6

24,3

У попередні роки (2012/2013, 2013/2014) спостерігалась тенденція, що протягом навчального року кількість учнів у школі зменшувалась, але у 2014/2015 н.р. ця тенденція змінилась, і на кінець навчального року кількість учнів у школі збільшилась. Загальне незначне збільшення кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що у 2014/2015 н.р. призвело до незначного збільшення середньої наповнюваності класів у порівнянні з 2013/2014 н.р. Існує проблема з набором учнів до 10 класу, оскільки випущено 28 учнів, а подано 18 заяв. На відміну від попередніх років, існує реальна можливість відкриття двох перших класів, оскільки подано 50 заяв.

У 2015/2016 навчальному році планується функціонування 13 класів, у яких навчатимуться 325 учнів.

Мова навчання – українська (1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А класи) та російська (1-Б, 7-Б клас).

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у старшій школі у 10-А, 11-А класах навчання організовується за ­­­­­­­­природничо – математичним напрямом диференціації навчання, за математичним профілем.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється профільне навчання учнів 10-11-х класів.

Навчальний рік

Всього учнів

% охоплення

Напрям, профіль

Класів

Учнів2012/2013

2

44

14,9%

­­­­­­­­Природничо – математичний напрям, математичний профіль

2013/2014

2

35

12,4%

­­­­­­­­Природничо – математичний напрям, математичний профіль

2014/2015

2

36

12,3%

­­­­­­­­Природничо – математичний напрям, математичний профіль

Простежується динаміка зменшення % охоплення учнів профільним навчанням у зв’язку із зменшенням наповнюваності 10-11-х класів.

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, з метою контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти, забезпечення єдиних підходів щодо надання звітної інформації про продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів у ХЗОШ №135 була проведена відповідна робота.

Результати подальшого працевлаштування випускників школи:

9 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

Вечірня школа

% учнів , які навчаються

2011/2012

30 учнів

22 учні (73,3%)

4 учні (13,3%)

3 учні (10%)

1 учень (3,3%)

100%

2012/2013

27 учнів

15 учнів (55,56%)

2 учні (7,41%)

10 учнів (37,04%)

0

100%

2013/2014

31 учень

22 учні (70,97%)

1 учень (3,22%)

8 учнів

(25,81%).0

100%

У порівнянні з попереднім роком збільшився відсоток випускників 9-х класів, які продовжили навчання у 10-х класах денних шкіл, зменшився відсоток випускників, які навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 100% випускників 9-го класу підтвердили своє подальше навчання.

11 клас

Навчальний рік

Кількість випускників

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів

ВНЗ І-ІІ рівнів

ПТНЗ

Працюють

% учнів , які навчаються

2011/2012

18 учнів

9 учнів (50%)

3 учні (16,7%)

2 учні (11,1%)

3 учень (16,7%)

77,8 %

2012/2013

25 учнів

14 учнів (56%)

3 учні (12%)

5 учнів (20%)

3 учні (12%)

88 %

2013/2014

20 учнів

11 учнів (55%)

2 учні (10%)

3 учні

(15 %).


4 учні (20%)

80%

100% випускників 11-го класу підтвердили своє подальше навчання.

Кількість учнів, які продовжили навчання, у 2014 році зменшилась на 8,0 % у порівнянні з 2013 роком, хоча кількість учнів, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів, залишилась на однаковому рівні, а ось кількість працюючих – збільшилась.

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста, співпраця з ВНЗ міста (ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Жуковського „ХАІ”, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, Міжнародний Слов’янський університет, Харківська фармацевтична академія), участь у Днях відкритих дверей, за окремим планом організовується проведення профорієнтації, крім того, у школі працює профорієнтаційний термінал.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. У 2015/2016 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.На кінець 2014/2015 навчального року відповідним стандартом освіти оволоділи 294 учні, які показали такий рівень навчальних досягнень:Рік

Оцінювання навчальних досягнень учнів на кінець н.р.

В

%

Д

%

С

%

П

%

1

2010/2011


30

13,57%

48

21,72%

101

45,7%

42

19%

2

2011/2012

43

15,36%

85

30,36%

107

38,21%

45

16,07%

3

2012/2013

40

15,27%

75

28,63%

116

44,27%

31

11,83%

4

2013/2014

(279 учнів,

1 кл – 27 учнів)

33

13,1%

78

30,95%

111

44,04%

29

11,51

5

2014/2015

(294 учні

1 кл – 30 учнів)

39

14,8%

85

32,2%

108

40,9%

32

12,1%

В наслідок моніторингу було встановлено, що у порівнянні з 2010/2011, 2013/2014 н.р. кількість учнів по школі з високим рівнем збільшилась (13,57%, 13,1 %, 2014/2015 – 14,8%), а у порівнянні з 2011/2012, 2012/2013 н.р. зменшилась (15,36%, 15,27%, 2014/2015 – 14,8%), з достатнім рівнем навчальних досягнень, у порівнянні з усіма попередніми роками, збільшилась – 21,72%, 30,36%, 28,63 %, 30,95% відповідно, 2014/2015 – 32,2%, з середнім рівнем у порівнянні з 2011/2012 н.р. – збільшилась (38,21%, а 2014/2015-40,9%), а у порівнянні з 2010/2011, 2012/2013 н.р., 2013/2014 н.р. – зменшилась (45,7%, 44,27%, 44,04%, 2014/2015 – 40,9%), а кількість учнів з низьким рівнем по школі у 2014/2015 менша, ніж у 2010/2011, 2011/2012 н.р. (19%, 16,07%, 2014/2015 – 12.1%), але більша, ніж у 2012/2013, 2013/2014 н.р. ( 11,83%, 11,51%, 2014/2015 – 12.1%).

Державна атестація в 4, 9, 11 класах показала, що більшість учнів успішно засвоїли основи наук.

Школу закінчили 15 учнів 11-го класу, 28 учнів 9-го класу (в минулому році – 51 учень). Усього ДПА складали 14 учнів 11-А класу, 1 учень був звільнений від ДПА згідно з чинним законодавством за станом здоров’я; ДПА складали 25 учнів 9-А класу, 3 учні було звільнено від ДПА згідно з чинним законодавством за станом здоров’я.

Результати ДПА учнів 9-А класу.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка