Звіт евалюації виховної програми Завадівського нвк турківського району Львівської області Стан патріотичного виховання в школі Завадівка 2015 Планування евалюаціїСкачати 244.56 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір244.56 Kb.
Оцінюючий звіт

евалюації виховної програми

Завадівського НВК Турківського району Львівської області
Стан патріотичного

виховання в школі

Завадівка – 2015

Планування евалюації


Етапи процесу планування

Предмет (ділянки) евалюації

Стан патріотичного виховання в школі.

Мотивування евалюації

1. Показати свої досягнення в патріотичному напрямку виховання.

2. Проаналізувати роботу класних керівників, педагога-організатора в даному напрямку виховання.

3. Самооцінювання.


Цілі евалюації:

  • пізнавальні
  • практичні
Дослідницькі(пізнавальні) цілі

Зібрати інформацію про:  • стан патріотичного виховання в школі;

  • оцінити свої досягнення;

  • виявити слабкі та сильні сторони даного напрямку виховання в школі.

Практичні цілі

Одержувачі результатів евалюації

Призначено для:

  • педагогічного колективу;

  • батьківського колективу;

  • учнівського колективу;

Основний одержувач:

  • адміністрація школи;

  • педколектив.

Скеровано, виконавці:

  • дирекція школи;

  • класні керівники;

  • педагог-організатор.

1. Час реалізації дослідження

16.03.2015 – 31.03.2015р.р.2. Термін використання результатів

2015 – 2016 р.р.


3. Витрати на про-ведення досліджень

200 гр. 00 коп.

4. Засоби для дослі-джень, доступні в інструкції

- ) офісна техніка,

- )людський ресурс.5. Дії, необхідні для початку оцінювання

  • ознайомлення з наказами директора;

  • скласти план роботи;

  • створити робочу групу;

  • скласти анкети;

  • залучити до оцінювання вчителів у їх методичний день, педагога – організатора;

  • залучити до співпраці батьків, учнівський колектив, учнівське братство «Лелека».

6. Виконавці

евалюації та графік \їх роботи

  • класні керівники 1-9 класу:

( Ілинич Г.І., Павлик О.М., Яворська М.М., Кузьо М.М., Ковальчук Л.Є., Кольганович О.О., Ваулін М.Д., Добрянський О.І., Ільницька Л.Р. )


  • члени робочої групи:

- Нанівський І.М. (директор школи)

- Гав'як О.С. ( заст. директора з н/в роботи )

- Журавчик О.М. ( педагог-організатор )

- Кольганович О.О. ( вч. укр.мови та літ. )

- Добрянський ( вч. інформатики )


  • адміністрація школи

З 16.03.2015р. по 31.03.2015р.


З 15.00 год. до 18.00 год.

Структурна основа

проекту евалюації шкільної програми

виховання з напрямку

патріотичного виховання у

Завадівському НВК Турківського району

Мета:

1. Показати свої досягнення в патріотичному напрямку виховання.

2. Проаналізувати роботу класних керівників, педагога-

організатора в даному напрямку виховання.

3. Самооцінювання.

Дослідницькі(пізнавальні) цілі

Зібрати інформацію про:  • стан патріотичного виховання в школі;

  • оцінити свої досягнення;

  • виявити слабкі та сильні сторони даного напрямку виховання в школі.

Практичні цілі

  • поділитися досвідом в патріотичному напрямку виховання;

  • усунути недоліки в роботі;

  • покращити форми і методи роботи в даному напрямку виховання.

Ключові запитання:

  1. Наскільки проведені виховні заходи з патріотичного напрямку виховання відповідають очікуванню учнів, батьків, вчителів?

  2. Наскільки добре запланована робота класних керівників у забезпечені патріотичного виховання учнів школи?

  3. Наскільки проведені уроки та виховні заходи сприяли інтелектуальному розвитку та формуванню навичок патріотичної вихованості учнів?


Ділянка оцінювання

Критерії оцінювання

п/п


Методи

дослідженняДжерела інформації

Інструменти

Відпові-дальні особи

Дата проведення

Загально-шкільні

виховні справи патріотичного вихованняКорисність проведених виховних справ для учнів.


1

Аналіз планів роботи педагога-організатора, планів роботи учнівського братства «Лелека» з патріотичного виховання. Анкетування учнів, батьків, вчителів.

Виховна програма школи,

плани роботи педагога-організатора, учнівського братства «Лелека». Учні, батьки, вчителі.Аналіз документації анкети для учнів,

батьків, вчителів.ЗНВР,

педагог-організатор члени учнівського братства «Лелека».23.03.

24.03.


Робота класних керівників з патріотичного виховання

Ефективні-сть проведених виховних заходів класними керівниками

2

Аналіз планів роботи (програм класних керівників).

Виховна програма школи, плани виховної роботи класних керівників .

Аналіз документації,виховні розробки класних керівників.

ЗНВР , класні керівники, педагог-організатор.

25.03.

Вихованість учнів.

Формуван-ня навичок патріотичної вихованості учнів.


3

Спостережен-ня за поведінкою учнів на перервах, під час проведення шкільних публічних акцій, виховних годин, позакласних заходів.

Учні.

Лист спостережень.

ЗНВР, класні керівники, педагог-організатор.

26.03-27.03.

Оцінюючий звіт евалюації виховної програми

Завадівського НВК Турківського району Львівської області
Предмет оцінки: Стан патріотичного виховання в школі.

Мотивація:

1. Показати свої досягнення в патріотичному напрямку виховання.

2. Проаналізувати роботу класних керівників, педагога-

організатора в даному напрямку виховання.

3. Самооцінювання.

Цілі евалюації:

Дослідницькі(пізнавальні) цілі:

Зібрати інформацію про:  • стан патріотичного виховання в школі;

  • оцінити свої досягнення;

  • виявити слабкі та сильні сторони даного напрямку виховання в школі.

Практичні цілі:

  • поділитися досвідом в патріотичному напрямку виховання;

  • усунути недоліки в роботі4

  • покращити форми і методи роботи в даному напрямку виховання.

Для проведення самооцінювання ми використали:

наступні методи дослідження (аналіз планів роботи педагога-організатора, учнівського братства, класних керівників, анкетування батьків, учнів, вчителів, спостереження за поведінкою учнів під час проведення заходів);

обрали такі інструменти для дослідження (рекомендації щодо аналізу планів роботи класних керівників, анкети для батьків, учнів, вчителів, листки спостережень за поведінкою учнів під час проведення виховних справ);

ми обрали учасників оцінювання (батьки, учні, вчителі та члени учнівського братства ).
Час реалізації дослідження та термін використання результатів:

1. Підготовка до дослідження тривала з 16.03.2015. по 20.03.2015р.

2. Саме дослідження тривало з 23.03.2015р. по 27.03.2015р.

3. Зібрані дані були опрацьовані до 30.03.2015р.

4. Звіт буде представлений 31.03.2015р.

5. Результати дослідження будуть використані 2015 – 2016 р.р.

Звіт призначений для таких учасників навчально-виховного простору: директора школи, заступника з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, батьків, учнівських колективів, класних керівників.

1.Ключове запитання:

Наскільки проведені виховні заходи з патріотичного напрямку виховання відповідають очікуванню учнів, батьків, вчителів?


  • Аналіз планів роботи педагога-організатора, планів роботи учнівського

братства «Лелека» з патріотичного виховання.

  • Анкета (для учнів, батьків, вчителів).

Критерії оцінки: корисність проведених виховних справ для учнів.

Розглядалися зазначені у шкільній програмі виховання та у планах педагога-організатора та членів учнівського самоврядування конкретні завдання з патріотичного напрямку виховання; анкети для учнів, вчителів, батьків.

Виховна програма школи по патріотичному напрямку виховання основана на місії школи: «Виховання патріота, свідомого громадянина, всебічно розвиненої особистості ».

Мета патріотичного виховання в школі конкретизована через систему виховних завдання:


  1. Виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини.

  2. Виховання всебічно розвиненої особистості, готової до активної життєвої діяльності.

  3. Формування правової свідомості та правомірної поведінки.

4. Вироблення навичок здорового способу життя.

Через організацію традиційних шкільних свят:  • Перший дзвінок;

  • День Вчителя;

  • Свято Осені;

  • Новий рік;

  • Шевченківські дні;

  • День святого Валентина

  • Свято Матері;

  • Останній дзвінок;

  • Випускний вечір.

2. Участь у районних конкурсах та фестивалях;

3. Впорядкування символічних могил воїнам УПА с. Завадівка.

Педагогом-організатором та членами учнівського самоврядування заплановано різноманітні форми роботи з патріотичного напрямку виховання.

Результати анкетування (Додаток № 1, № 2):

У проведеному дослідженні взяло участь 164 респондентів, з них: 15 – вчителі , 92- батьки 1- 9 класів; 57 - учні 4-9 класів.Результати анкетування учнів (Додаток № 3)

Анкетування учнів засвідчило, що більшість дітей розуміють, що таке патріотичне виховання і його актуальність в сучасних умовах. На питання «Як ви розумієте патріотичне виховання» всі учні 57 (100%) відповіли – це любов і служіння Батьківщині. Всього було опитано 57 учнів 4-9 класів, що становить 100 %. Таким чином більшість дітей вірно розуміє і розкриває поняття патріотизму.

Нас також цікавило як школярі розуміють поняття «мужність». Виявилося: 51 (89%) переконані, що мужність – це якості особистості з сильними рисами характеру, 5 (9%) – це якості особистості зі слабкими рисами характеру, 1(2%) термін «мужність» незнайомий.

56 (98%) вважають нагальною необхідністю звернути увагу на патріотичне виховання покоління, 1 (2%) вважає, що непотрібно звертати увагу на патріотичне виховання.

Для 47 (82%) учнів «родина», «Вітчизна» - означає те місце, де народився або виріс, а для 10 (18%) – це термінологія, що позначає місце народження або місце проживання.

На запитання «Чи вважаєте ви себе патріотом», учні відповіли так 50(88%), відповіли ні – 1(2%), не знають – 6 (10%).

Більшість учнів 47 (82%) вважають, що патріотичне виховання забезпечується в сім'ї і школі, 9 (16%) учнів вважає у сім'ї, 1 (2%) у школі.

Але є деякі розбіжності в розумінні того, з якого періоду потрібно починати патріотичне виховання. Наприклад, 52 (92%) учні вважають, що його потрібно розпочинати із раннього дитинства, 3 (5%) – у підлітковому віці, 2 (4%) – у більш зрілі роки.

Більшість учнів 46 (81% ) задоволена тим, що у Завадівському НВК питання патріотичного виховання має пріоритетне значення, 6 (10%) відповіли, що питання про патріотизм не піднімалися в школі, 5 (9%) – частково.

Розділилися думки щодо необхідності введення окремого предмета з патріотичного виховання ( позитивно відповіло 30 (53%), 8 (14%) вважають, що такий предмет в рамках шкільної програми не потрібен, 19 (33%) вважають, що

патріотичне виховання необхідно проводити в комплексі, а не тільки в рамках одного предмета.

На запитання «Чи є сенс у патріотичному вихованні в нас час?», учні відповіли «так» -55(96%), відповіли «ні» – 2 (4%).

На запитання «Чи є в Україні патріотизм?», учні відповіли «так» 54 (95%), відповіли «ні» – 1 (2%), не знають – 2 (3%).

46 (81%) відповіли позитивно на питання введення в школі спеціального курсу «Основи військово-патріотичного виховання», 11 (19%) не думали над тим питанням.

Більшість учнів 44 (77%) хотіли б, щоб в школі проводили конкурси пісень на патріотичну тему, 2 (4%) ні, 11 (19%) не знають.

На запитання «Чи хотіли б Ви брати участь в іграх, змаганнях, пов’язаних з патріотичною тематикою?», більшість учнів 50 (88%) відповіли, що вони брали у них участь, 1 (2%) відповіли – «ні», 6 (10%) не знають.

На запитання «Яку якість виховує в людях патріотичне виховання?», абсолютна більшість учнів 56 (98%) відповіли – любов до Батьківщини, почуття обов’язку, самовідданість, 1 (2%) відповіли – працьовитість, незалежність характеру, акуратність.

Більшість учнів 30 (53%) визнають, що в сім’ях ведуть бесіди про патріотичне виховання і патріотизм, 6 (10%) відповіли – «ні», 21 (37%) іноді.

На запитання «Як ви розумієте: це одне і теж чи ні: «Бути патріотом означає бути патріотом своєї Батьківщини?» – 34 (60%) згідні з цим висловлюванням, 11 (19%) не згідні з цим висловлюванням, 12 (21%) вважають, що можна бути патріотом, але не мати громадянства.

Результати анкетування батьків (Додаток № 4)

Більшість батьків розуміють, що таке патріотичне виховання і його актуальність в сучасних умовах. На питання «Як ви розумієте патріотичне виховання?» 90 (98%) відповіли – це любов і служіння Батьківщині, 1 (1%) – це нав’язування ідеології, 1 (1%) – не знає.

Щодо поняття мужність, то 90 (98%) переконані, що мужність – це якості особистості з сильними рисами характеру, 1 (1%) – це якості особистості зі слабкими рисами характеру, 1 (1%) термін мужність не знайомий.

88 (96%) вважають нагальною необхідністю звернути увагу на патріотичне виховання покоління, 4 (4%) не знають.

Для 80 (87%) батьків «родина», «Вітчизна» - означає те місце, де народився або виріс, для 10 (11%) – це термінологія, що позначає місце народження або місце проживання, а 2 (2%) не знають, що це означає.

На запитання «Чи вважаєте ви себе патріотом?», батьки відповіли «так» 77(84%), відповіли «ні» – 3(3%), не знають – 12 (13%).

Більшість батьків 70 (76%) вважають, що патріотичне виховання забезпечується в сім'ї і школі, 13 (14%) батьків вважає у сім'ї, 9 (10%) у школі.

Але є деякі розбіжності в розумінні того, з якого періоду потрібно починати патріотичне виховання. Наприклад, 69 (75%) батьків вважають, що його потрібно розпочинати із раннього дитинства, 19 (21%) – у підлітковому віці, 4 (4%) – у більш зрілі роки.

Більшість батьків 66 (72% ) задоволена тим, що у Завадівському НВК питання патріотичного виховання має пріоритетне значення, 4 (4%) відповіли, що питання про патріотизм не піднімалися в школі, 22 (24%) – частково.

Розділилися думки щодо необхідності введення окремого предмета з патріотичного виховання ( позитивно відповіло 35 (38%), 14 (15%) вважають, що такий предмет в рамках шкільної програми не потрібен, 43 (47%) вважають, що патріотичне виховання необхідно проводити в комплексі, а не тільки в рамках одного предмета.

На запитання «Чи є сенс у патріотичному вихованні в нас час?», батьки відповіли так 89(97%), відповіли ні – 3 (3%).

На запитання «Чи є в Україні патріотизм?», батьки відповіли «так» 83 (90%), відповіли «ні» – 5 (5,5%), не знають – 4 (4,5%).

59 (64%) відповіли позитивно на питання введення в школі спеціального курсу «Основи військово-патріотичного виховання», 10 (11%) відповіли негативно, 23 (25%) не думали над тим питанням.

Більшість батьків 74 (80%) хотіли б, щоб в школі проводили конкурси пісень на патріотичну тему, 2 (2%) - «ні», 16 (17%) не знають.

На запитання «Чи хотіли б Ви брати участь в іграх, змаганнях, пов’язаних з патріотичною тематикою?», більшість батьків 50 (88%) відповіли - «так», 13 (14%) відповіли – «ні», 24 (26%) не знають.

На запитання «Яку якість виховує в людях патріотичне виховання?», абсолютна більшість батьків 79 (86%) відповіли – любов до Батьківщини, почуття обов’язку, самовідданість, 8 (9%) відповіли – працьовитість, незалежність характеру, акуратність, 5 (5%) – інші якості.

Більшість батьків 60 (65%) визнають, що в сім’ях ведуть бесіди про патріотичне виховання і патріотизм, 2 (2%) відповіли – «ні», 30 (33%) - іноді.

На запитання «Як ви розумієте: це одне і теж чи ні: «Бути патріотом означає бути патріотом своєї Батьківщини?» – 51 (55,5%) згідні з цим висловлюванням, 5 (5,5%) не згідні з цим висловлюванням, 36 (39%) вважають, що можна бути патріотом, але не мати громадянства.Результати анкетування вчителів (Додаток №5)

Аналіз результатів анонімного анкетування дозволяють зазначити, що вчительський колектив школи – це колектив однодумців, майже 100% дотримуються однакових поглядів на основні питання патріотизму серед дорослих і дітей. Так, абсолютно всі вчителі 15 (100%) підтримують думку, що патріотичне виховання – це любов і служіння Батьківщині; мужність властива сильним духом; у теперішній час потрібно патріотичне виховання; всі вважають себе патріотами; дотримуються принципу виховання патріотизму в сім’ї і школі; майже всі 14 (93%) вважають, що основний упор на патріотичне виховання потрібно робити з раннього дитинства

Вони не лише просто працюють в школі, а і добре проінформовані про роботу з патріотичного виховання, вбачають у цьому сенс, хоча в Україні є патріотизм (на їх думку), і що саме патріотичне виховання виховує в людях любов до Батьківщини.

Дещо розділилися голоси у відповідях на 9 питання – 9 (60%) вважають, що потрібне комплексне виховання, а не тільки в рамках одного предмета, 5 (33%) вважають, що потрібний такий предмет, який робить упор на патріотичне виховання, 1 (7%) вважають, що такий предмет в рамках шкільної програми не потрібен.

На запитання «Чи є сенс у патріотичному вихованні в нас час?» – всі вчителі 15 (100%) відповіли так, зараз, як ніколи в наш час необхідне патріотичне виховання. Так само, всі вважають, що в Україні є патріотизм.

Подібно до питання введення спецкурсу «Основи військово-патріотичного виховання» – 9 (60%) згідні, щоб ввели спецкурс, 6 (40%) не задумувались над цим питанням.

Більшість 13 (87%) підтримують ідею щодо проведення в школі конкурсів пісень на патріотичну тему, також 11 (73%) підтримують ідею щодо ігор і змагань військово-патріотичного спрямування.

Щодо питання «Яку якість виховує в людях патріотичне виховання?», абсолютно всі -15 (100%) відповіли – любов до Батьківщини, почуття обов’язку, самовідданість.

Майже у кожній сім'ї 14 (93%) ведуться бесіди про патріотичне виховання, 1 (7%) – іноді.

Останнє питання викликало різнобій у відповідях: 7 (47%) згідні з висловлюванням «Бути громадянином означає бути патріотом своєї Батьківщини» і вважають, що це одне і те саме, 7 (47%) вважають, що можна бути патріотом, але не мати громадянства, 1 (6%) не згідні з цим висловлюванням.Виявили наступне:

1. Завдання та заходи розроблені педагогом-організатором та членами учнівського братства відповідають шкільній виховній програмі;

2. Плани роботи педагога-організатора та членів учнівського братства повністю забезпечують виконання шкільної виховної програми.

3. Виховні справи з патріотичного напрямку, що проводяться у школі відповідають потребам учнів та їхніх батьків, вчителям сприяють їхній патріотичній вихованості.

4.Проаналізувавши анкети, можна зробити висновок, що незважаючи на різні негаразди в державі, в сімейному житті, наші учні, вчителі і батьки є справжніми патріотами своєї Батьківщини. Потрібно тільки звернути увагу на те, щоб більшу роботу проводити як з батьками, так і з частиною учнів для кращого знання політичної ситуації, яка склалася в нашій державі, історії нашого краю.

2. Ключове запитання:

Наскільки добре запланована робота класних керівників у забезпечені патріотичного виховання учнів школи?


  • Аналіз роботи класних керівників.

Критерії оцінки: ефективність проведених виховних заходів класними керівниками.

Розглядалися зазначені у шкільній програмі виховання і названі класними керівниками та зазначені у їхніх планах виховання конкретні завдання з патріотичного напрямку виховання.

Виховною програмою школи в патріотичному напрямку виховання поставлені конкретні завдання для роботи класних керівників з учнями:

1. Вивчати історію рідного села і школи через такі заходи:

● Зібрати свідчення старожилів про історію рідного села;

● Досліджувати та вивчати історію діяльності УПА на наших теренах;

● Проводити дні пам’яті «Голодомор – біль і жах українського народу»;

2. Виховувати любов до рідної мови, національних традицій, звичаїв та

обрядів через такі заходи:

● Виховні години «Наша мова солов’їна»;

● Вікторини між класами «Я люблю Україну»;

● Конкурси різдвяних вертепів;

● Конкурс писанок.

Класні керівники запланували різноманітні форми роботи з патріотичного напрямку, приділили значну увагу краєзнавчій роботі (організація туристичних екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання і виховання любові до Батьківщини), розробили систему заходів для об’єднання зусиль школи та батьків по вихованню учнів, для залучення батьків та громадськості до виховних справ, впровадили у виховну роботу елементи змагання між класами.Виявили наступне:

1.Завдання та заходи розроблені класними керівниками відповідають шкільній виховній програмі;

2. Плани роботи класних керівників повністю забезпечують виконання шкільної виховної програми.

3. Ключове запитання:

Наскільки проведені уроки та виховні заходи сприяли інтелектуальному розвитку та формуванню навичок патріотичної вихованості учнів?


  • Спостереження за поведінкою учнів під час проведення шкільних

публічних акцій, виховних годин, позакласних заходів.

Критерії оцінки: формування навичок патріотичної вихованості учнів.

Розглядалися листи спостережень за поведінкою учнів під час проведення шкільних публічних акцій, виховних годин, позакласних заходів про вихованість учнів школи.Виявили наступне:

  1. Діти з радістю та з задоволенням ідуть до школи.

  2. Вчителі з повагою та теплотою відносяться до учнів.

  3. Класні керівники для більшості дітей виступає в ролі порадника та другої мами та є прикладом для наслідування.

  4. Більшість учнів з великим почуттям гордості виконують Гімн України, шанобливо ставляться до національних символів України.

  5. Вчителі намагаються виховати своїх учнів духовно багатими людьми та патріотами України.

  6. Значна частина учнів бере активну участь у підготовці та проведені виховних справ.

  7. Кожен з учнів знаходить собі справу по інтересу та здібностям.

  8. Учні мають всі умови для самоствердження та розвитку своїх талантів та здібностей, умови для здобуття життєвих компетенцій.

Вчителі Завадівського НВК організовують свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а зміст і форми роботи відповідають національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку.

Обрані форми і методи виховної роботи сприяють наближенню дітей до дорослого життя, розвивають практичні вміння, формують активну особисту позицію майбутнього громадянина.Висновки

Виховна програма навчального закладу – елемент стратегічного планування розвитку навчального закладу. Виховна програма розроблялася спеціально створеною творчою групою із залученням усіх педагогічних працівників школи, учнівського братства «Лелека» та батьківської громади. Вона складається з двох частин: сталої, що визначає стратегічні завдання виховання в школі, та змінювальної – завдань, що забезпечують реалізацію кожного з них, а також заходів і очікуваних результатів виховної роботи на навчальний рік з кожного конкретного завдання.

Шкільна виховна програма допомагає всім учасникам навчально виховного процесу краще співпрацювати для досягнення спільної мети – діяти в інтересах української нації.

Виховна діяльність Завадівського НВК спрямована на реалізацію Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Декларації ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Загальної декларації ООН прав людини, Державної національної програми «Діти України», Національної доктрини розвитку освіти, Львівської програми національно-патріотичного виховання та духовного відродження учнівської молоді, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011рр.» та інших законодавчих і нормативно-правових актів України.

Вся виховна діяльність педколективу школи, учнівського братства спрямована на формування національної свідомості школярів на засадах християнської моралі, історично-культурних надбань нашого народу. Цій проблемі буде підпорядкований зміст загальношкільної виховної роботи, виховної діяльності класних керівників, позакласної роботи.

Працюючи над реалізацією Концепції національного виховання педагогічний колектив школи всю виховну роботу спрямовує на виховання свідомого громадянина, гуманіста і патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування інтелектуального та світоглядного розвитку учнів у процесі навчання, виховання громадянина з демократичною культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.

Виконуючи Указ Президента про розвиток духовності, захист моралі, програму патріотичного виховання, в школі розроблена система заходів з патріотичного виховання.

У школі оформлений куток державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Також є ряд стендів, об’єднаних однією тематикою: «Герої поруч», «Слава Воїнам АТО», «Ростемо справжніми патріотами своєї Вітчизни», на світлинах – наші земляки, уродженці сіл Завадівки, Лосинця, які знаходяться зараз на передовій, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. (Додаток № 6 )

Класні керівники проводять цікаві, змістовні, нетрадиційні виховні заходи за участю батьків, учнів, громадськості.

Школа і сім’я – це дві інституції, які навчають дитину жити в суспільстві, роблять її життя цікавим, щасливим, успішним, повноцінним, готують її до самостійного життя. Метою цієї співпраці є створення умов для розвитку особистості, становлення громадянина України. І ця мета досягається в результаті свідомої і систематичної роботи батьків і вчителів, церкви і громади.

Можна сказати: школа і сім’я, батьки і вчителі, церква і громада – єдине ціле, діяльність якого спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення.

Наша школа і церква нероздільно співпрацюють над творенням особистості – високоморальної та духовної.

Весь комплекс виховних заходів спрямований на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої національно свідомої і активної людини, що наділена глибоко громадською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, людини, яка виступає носієм кращих надбань національної культури, здатної до саморозвитку і вдосконалення.

З метою патріотичного виховання учнівської молоді в Завадівському НВК використовуються різні форми і методи роботи. Основні виховні заходи приурочуються до відзначення історичних дат України, Дня Незалежності України, річниці ЗУНР, свята Злуки, свята Конституції України.

Вся робота в Завадівському НВК спрямована на вивчення Історії України, виховання в учнів загальнолюдських цінностей. Робота проводиться в рамках руху учнівської молоді “ Моя земля-земля моїх батьків ”, молодіжної організації «Молода Просвіта». Добре налагоджена співпраця школи з будинком «Просвіта». Деякі спільні заходи вже стали традиційними: Свято Матері, Шевченківські вечори, Різдвяні віншування, вертепи, фольклорно-музичні свята, День створення УПА і ін.

Однією з форм роботи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, їхньої соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні є учнівське самоврядування.

Діюче учнівське братство “Лелека” Завадівського НВК девіз якого «Один за всіх і всі за одного в єдиному ключі», організовує зустрічі з ветеранами війни та праці, членами УПА, учасниками Майдану,героями АТО, працівниками центру зайнятості та центру сім’ї та молоді.

Проводяться трудові десанти і акції по впорядкуванню і догляду за обеліском загиблих воїнів, полеглих за волю України, по прибиранню території школи села, по очистці джерел.

Бесіди, тренінги, ігри, заочні подорожі займають окреме місце у виховній роботі по патріотичному вихованню учнівської молоді.

Виховання учнів відбувається через вивчення культурної спадщини народу, проведення пошукової роботи, збір мовних діалектів, коломийок, вивчення історії свого села, родоводів, пісень і приказок, збір предметів побуту, культури, одягу. Зібрані матеріали використовуються під час проведення шкільних свят, диспутів, вечорів.

Вшановується пам’ять героїв, які боролися за незалежність України, Січових Стрільців, воїнів УПА, героїв Крут, учасників визвольних змагань 40 - 50-х років, їх провідників: С. Бандери, Є. Коновальця, Р. Шухевича. До Дня УПА, та Дня Перемоги проводяться мітинги-реквієми. Відзначається День пам’яті жертв голодоморів, лінійки приурочені Чорнобильської трагедії, вечір пам’яті, присвячений героям Небесної Сотні, «Т. Г. Шевченко – в контексті революції гідності». Учні нашої школи не залишаються осторонь від проблем сьогодення – активно підтримують будь-які заходи, які організовуються в школі: конкурс малюнків «Ні війні!» (після конкурсу всі учнівські роботи та листи солдатам були відправлені в зону АТО), ярмарка «Підтримай героя» (зібрані кошти були передані в зону АТО), плетіння маскувальної сітки для воїнів АТО.

Окреме місце займають патріотичні пісні про ОУН – УПА, які відіграють важливу роль у патріотичному вихованні підростаючого покоління.

Конкурсні роботи обдарованих дітей Завадівського НВК на патріотичну тематику відзначені на шкільних, районних конкурсах “Сурми звитяг”.

Під час гри - подорожі "Котигорошко" учні молодших класів збирають цікаві матеріали, оформляють альбоми, підбивають підсумки гри подорожі.

Нетрадиційною формою по патріотичному вихованні учнів є екскурсії-походи . Наприклад, екскурсії до джерела Довбуша, витоку Дністра, по місцях бойових дій учасників національно-визвольних змагань, музею Бойківщина в м.Турка, м. Самбір, історико-етнографічного музею м. Львова, Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».


У школі проводяться численні та розмаїті виховні справи патріотичного спрямування, про що свідчать часті публікації в ЗМІ. (Додаток 7)

Отже, у складний для нашої країни час у Завадівському НВК проведено ряд заходів щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання учнів та сприяння зростанню підростаючого покоління справжніми патріотами своєї держави. Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії.

Сьогодні десятки тисяч патріотів обороняють від терористів свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Наші захисники, як ніколи, потребують уваги і розуміння від своїх співгромадян, у тому числі і від дітей та молоді.

Країна починається з кожного і патріотичне виховання повинно починатися з рідної домівки, школи і рідного села, держави.Іноді виникають проблеми щодо організації виховної роботи в школі серед них:

  • недостатнє методичне забезпечення виховання; недостатня допомога батьків;

  • перевантаження учнів навчанням;

  • неповні сім’ї;

  • вплив негативного середовища на розвиток духовності учнів ( Інтернет, ЗМІ, шкідливі звички, коло негативних друзів).

Рекомендації

  • заступнику з виховної роботи (щодо планування виховної роботи);

- Разом з класними керівниками приймати участь в обговоренні поставлених завдань шкільної програми;

- Вносити певні зміни та корективи до виховних планів у відповідності до побажань вчителів, батьків та учнів;

- Створювати в школі сприятливі умови для творчої діяльності вчителів та учнів;

- Виділити належні підходи до реалізації виховання, використання форм і методів, що дають високий результат;

- Вносити позитивні зміни у формуванні компетентностей учнів;


  • класним керівникам (щодо реалізації завдань виховної програми; співпраці з батьківським та учнівським колективом; атмосфери в класі);

- Враховувати можливості та інтереси учнів;

- Заохочувати кожного учня до активної діяльності у виховних справах;

- Створювати в класі сприятливий клімат для творчої діяльності учнів;

- Допомагати учням у вирішенні питань, що стосуються виховного характеру;

- Прислухатися до різних точок зору учнів, давати рекомендації;

- Разом з учнями розробляти сценарії свят;

- Організовувати всеобуч батьків;

- Допомагати батькам у вихованні їх дітей;

- Залучати якомога більше батьків до співпраці.


  • батькам (- щодо національно-патріотичного виховання своїх дітей; співпраці з класним керівником);

- Використовувати бесіди, що виховують в дітей почуття відповідальності, доброти, поваги;

- Приймати активну участь у житті класу та школи;

- Співпрацювати з батьківським комітетом, щодо питань виховання;

- Відповідально відноситися до обов’язків батьків;- Підвищувати свій кругозір;

  • учням ( щодо співпраці з класним керівником; міжособистісні стосунки; активність у виховних справах).

  • Брати активну участь у житті класу та школи;

  • Розвивати організаторські здібності;

  • Співпрацювати з класними керівниками;

  • Співпереживати щодо цікавих і корисних заходів;

  • Формувати свої життєві компетентності.

На етапі реформування виховного простору актуальною стає проблема здійснення виховання на основі виховної програми, що полягає в наявності педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога та вихованців. Головним показником творчої діяльності класного керівника є наявність педагогічних ідей, які втілюються у педагогічний досвід. Передовий педагогічний досвід визначає завдання виховання, суттєво впливає на форми і методи виховання. Саме тому проблеми вивчення, моделювання, узагальнення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду стають одним із найважливіших завдань для всіх педагогічних колективів. Цю проблему перед собою поставила і наша школа. Провівши евалюацію виховної програми школи з патріотичного виховання, ми врахуємо недоліки в роботі, і надалі будемо їх усувати та покращувати форми та методи даного напрямку роботи виховання.

Дата: 31.03.2015р. Журавчик Ольга Миколаївна,

педагог-організатор

Завадівського НВК


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка