Звіт кафедри товарознавства за 2014 р. Перелік докторських та кандидатських дисертацій, які знаходяться на розгляді у вак № з/пСкачати 418.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.03.2016
Розмір418.74 Kb.
  1   2   3
СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ КАФЕДРИ ТОВАРОЗНАВСТВА

за 2014 р.


  1. ПЕРЕЛІК ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ,
    ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ У ВАК

з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові дисертанта


Тема дисертаційної роботи

(науковий керівник або
консультант, науковий ступінь)


Наукова
спеціальність, шифр


Дата офіційного захисту

Шифр та назва
спеціалізованої вченої ради


1

2

3

4

5

6

1.

Коваленко Св. М.

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот

(н. консультант – проф. Баранова І.І.)Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

15.00.01


17.10.2014 р.


Д 64.605.02

2.

Безпала Ю.О.

Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології

(н. керівник – проф. Баранова І.І.)Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

15.00.01


16.10.2014 р.


Д 64.605.02  1. ВІДОМОСТІ ПРО ДОКТОРСЬКІ І КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ВАК У 2013 р.
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові дисертанта


Тема дисертаційної роботи
(науковий керівник або
консультант, науковий ступінь)


Наукова
спеціальність, шифр


Дата офіційного захисту

Дата затвердження

ВАК

1

2

3

4

5

6

1.

Нікітіна М.В.

Розробка складу та технології крему-гелю для лікування акне

(н. керівник – проф. Баранова І.І.)15.00.01

7.06.2013 р.

21.10.2013 р.


3. СПИСОК ДОКТОРСЬКИХ І КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАВЕРШЕННЮ У 2014 р.з/п

П.І.Б.

дисертанта

Назва дисертаційної роботи

Дата захисту

При-

мітка

внутрішнього

офіційного

1

2

3

4

5

6

1

Дем`яненко Д. В.

Науково-практичне обґрунтування нових технологій фітохімічних


препаратів та їх стандартизація

17.06.2014 р.

4 квартал 2015 р.
2

Обіщенко А.А.

Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи


грудень 2014 р.

2 квартал 2015 р.
3

Жук О.В.

Розробка складу та технології піномийного гелю з комплексною антимікробною дією

1 квартал 2015

2 квартал 2015 р.
4

Проскочило А.В.

Розробка складу та технології препраатуз екстрактом Galium Verum для використання в нефрології

1 квартал 2015

2 квартал 2015 р.


4. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ КАФЕДРИ

Загальна площа

корисна, м2

Експериментальні

лабораторії, м2

Віварій, м2

Обладнання вартістю понад 1000 грн.

Кількість

199,36

17,1

-

-

-
5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВІ КАДРИ
Загальна кількість наукових працівників

В тому числі

Кількість докторів

наук

до 40 р.

Кількість

канди-датів наук

до 40 р.

Загальна

кількість

струк-турних підроз-ділів

Очолюють

Док-торів

наук

Кан-дидатів наук

Без вченого ступеню

Керів-ників

С.н.с.

доц.

М.н.с.

асист.

Док-торів

наук

Кандидатів

наук

Без

вченого ступеню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жінок

7

1

5

-

1

2

4

1

3

1

1

-

-

Чоловіків

2

1

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

Всього

9

2

6

-

1

3

4

-

4

1

1

-

-

6. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Перелік НДР, що закінчуються у 2014 роціп/п

держ.
реєстра
ції


Назва НДР

Строки
виконан-ня


Підроз-

діл, що

викону-вав НДР

Керів-ник НДР

Обсяг фінансування
по темі
(тис. грн.)


Отримані результати та їх вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, кількість наукових праць тощо

1

2

3

4

5

6

7

8
1. НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров’я України

1.1. Фундаментальні дослідження

1.2. Прикладні розробки

1.3. НДР, що являються завданнями Національних програм

1.4. НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію

2. Ініціативна (пошукова) тематика установи

1

0103U000482

Створення лікувально-косметичних засобів

2014

Кафедра товаро-знавства

Проф. Баранова І.І.

-

Препарати у вигляді, м’яких косметичних форм (креми, гелі). Підготовка НД на різних рівнях впровадження

2

0103U000476

Фармакогностичне вивчення БАР, створення ЛЗ рослинного походження

2014

Кафедра товаро-знавства

Проф. Дем’яненко В.Г.

-

Препарати у вигляді твердих, рідких, м’яких лікарських форм. Підготовка НД на різних рівнях впровадження

3. НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів

4. НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва

5. НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких)

6. НДР, що фінансуються іншими Міністерствами та відомствами

Перелік перехідних НДР на 2014 і подальші рокип/п

держ.

реєстрації

Назва НДР

Строки

виконання

Підрозділ, що

виконував НДР

Керівник

НДР

Обсяг фінансування по темі

(у тис.грн.)

Отримані результати та очікувані результати та їх вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, кількість наукових праць тощо

на весь період

на 2014 рік
1. НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров’я України
1.1. Фундаментальні дослідження
1.2. Прикладні розробки
1.3. НДР, що являються завданнями національних, державних, галузевих цільових програм
1.4. НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на науково-технічну продукцію1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Ініціативна (пошукова) тематика установи

1

0103U000476

Фармакогностичне вивчення біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження

2014-2016

Кафедра товарознавства

проф. Дем’я-ненко В.Г., Баранова І.І.

доц. Дем’я-ненко-

-

Препарати у вигляді твердих, рідких, м’яких лікарських форм. Підготовка НД на різних рівнях впровадження

2

0103U000475

Хімічний синтез та аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження

2014-2016

Кафедра товарознавства

проф. Баранова І.І.,

доц. Кова-ленко С.М.-

-

Препарати у вигляді твердих, рідких, м’яких лікарських форм. Підготовка НД на різних рівнях впровадження

3

0103U000482

Створення лікувально-косметичних засобів

2012-2015

Кафедра товарознавства

проф. Баранова І.І.

-

-

Створення рідких, м’яких та піномийних засобів. Підготовка НД на різних рівнях впровадження

4

0108U009173

Тара та паковання у фармацевтичній про

мисловості2012-2015

Кафедра товарознавства

проф. Баранова І.І.

ас. Дядюн Т.В.-

-

Розробка нових видів тари та паковання для лікарських засобів, захист продукції від фальсифікації, контроль умов транспортування та зберігання

3. НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів

4. НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з яких)
6. НДР, що фінансуються іншими Міністерствами та відомствами
7. ПЕРЕЛІК ГРАНТІВ, НАГОРОД ТА ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СПІВРОБІТНИКИ

КАФЕДРИ У 2014 р.Отримувач гранту, премії, нагороди (ПІБ)

Термін гранту, премії

Назва гранту, премії, нагороди

Сума гранту в грн.,

форма нагороди

(диплом, тощо)


Участь у конференції “Actual questions of development of new drugs» - Kharkiv, 22-23 april 2014
1

Гриненко Ульяна,

Шабан Любов


Диплом 1 – го ступеню
2

Литовченко Аліна,Жданюк Наталья,
Диплом 2 – го ступеню
3

Мига Михайло, Гурківська Іріна
Диплом 3 – го ступеню

-

8. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФАРМПРЕПАРАТІВ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВз/п

Назва лікарського препарату,
лікарська форма, фарм.дія


Розробник (від

НФаУ, від сторонніх

організацій)

Етап

впровадження

(№ протоколів, листів ДЕЦ МОЗ України, реєстраційний номер)

1

2

3

4

Освоєно промислове виробництво

1.


Затверджено ТУ на виготовлення зборів в умовах аптек

ІІ фаза клінічних випробувань

1

2

3

4

І фаза клінічних випробувань

Завершені доклінічні дослідження нових лікарських препаратів

1

Екстракт суцвіть липи, капсули,

протизапальна, жарознижувальна, антимікробна діяДем’яненко Д.В.
Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів

1

Екстракт коренів барбарису, супозиторії,

протизапальна, антимікробна діяДем’яненко Д.В.,

Дмитрієвський Д.І.


3

Екстракт трави підмареннику, капсули,

протизапальна, антимікробна, нефролітична діяДем’яненко В.Г.,

Проскочило А.В.


4

Тіалан, гель, регенеруюча дія

Баранова І.І.,

Коваленко С.М.


5

Тіотарін, таблетки, антиоксидантна, гіпоглікемічна дія

Коваленко С.М.Гель «Дентатригін»

Коваленко С.М.,
Портянко В.С.
6

Ротрин, гель, антибактеріальна дія

Баранова І.І.,

Безпала Ю.О.


7

Гель Фузіпан-Дерма

Баранова І.І.,

Байва П.П.


Нові лікарські препарати, що почали розроблятися у 2014 р.

1

Гель місцевої дії для лікування верхніх дихальних шляхів

Баранова І.І.

Пуль В.С.


9. ВИНАХІДНИЦЬКА ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА РОБОТА

10. ОПУБЛІКОВАНО СТАТЕЙ, ТЕЗ
За кордоном

У вітчизняних

збірниках, журналах

Разом

Усього

Статей

11

14

25

64

Тез

5

34

39

11. КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ І НОВОВВЕДЕНЬ

Монографії

Підручники

Навчальні

посібники

Довідники

Інші

публікації


Методичні рекомендації

Нововведення

наукові

навчальні

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

1

1

5

-
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка