Звіт комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради про виконання першого етапу науково-експериментальної роботиСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
ЗВІТ

Комунального закладу освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

про виконання першого етапу науково-експериментальної роботи

за проектом «Випереджаюча освіта»


 1. Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

 2. 49080, м.Дніпропетровськ, вул..Замполіта Бєляєва 2, тел..38-27-65,

38-23-19, електронна адреса SSZSH142EKP @mаіl.ru

3. Девіз: "Майбутнє настане - нехай воно буде здоровим"

4. У 1991 році в серці житлового масиву Фрунзенський у мальовничому куточку на лівому березі Дніпра з прекрасним пейзажем нинішнього Орільського заповіднику і будовами нового житлового масиву відкрилась нова школа №142. Проектна потужність 1190 учнів.

Сьогодні в школі навчається 867 учнів у складі 32 класів. В школі працює 64 педагогічних працівника.

В 1998 році школа стала опорною з екологічного виховання в АНД районі, стала першим на Дніпропетровщині осередком Всеукраїнської екологічної варти.

В 1999 році школа стала спеціалізованою еколого-економічного профілю. Профільність закладу передбачає введення до навчального плану таких дисциплін як екологія, економіка (1-11 класи); додаткові години для вивчення математики, біології, хімії.

В 2002 році - надано статус експериментального навчального закладу з проблеми «Розробка моделі школи культури здоров'я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації.

Враховуючи спеціалізацію школи педагогічним колективом розроблено та реалізується програма розвитку на засадах сталості з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на період 2009-2015 роки.

Навчальний заклад залучений до виконання програми Всеукраїнського експерименту „Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу” під керівництвом доцента кафедри психології Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, завідувача відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини Академії педагогічних наук України, кандидата педагогічних наук Киричука В.О. на термін 2009-2012 роки.

Найбільшими надбаннями школи є:

- переможці «100 кращих шкіл України», 2006 рік;

- проатестовані з відзнакою, 2007рік;

- переможці міського, обласного конкурсу шкіл сприяння здоров'ю, ввійшли в національну мережу шкіл сприяння здоров'ю, 2006, 2009 роки;

- переможці Всеукраїнського конкурсу на кращий стан фізичного виховання, 2008 рік;

- переможці міського обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту моделі навчального закладу «Школи сприяння здоров'я», 2006, 2009 роки;

- переможці Всеукраїнських конкурсів „Модель підготовки компетентного випускника”, 2009 рік, «Здорова планета – здоровий ти”, 2010р..

5. Тема експериментальної роботи:


 • «Створенню системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста» ;

 • «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на період 2009-2015 роки.

6. Мета експериментальної роботи: створення освітнього середовища, в якому здоровий спосіб життя стане не тільки свідомою потребою кожної людини, а й мірилом її освіченості, загальної культури, шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізація інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості;

 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до

здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя;

 • виховання особистості, здатної для самореалізації, професійного

зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства;

 • спрямування профільного навчання на формування ключових

компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності;

 • прищеплення цінностей всебічно-розвиненої, інноваційної

особистості з розвиненими інтелектуальними, психічними, творчими, моральними, фізичними, соціальними якостями, прагненням до саморозвитку та самоосвіти;

 • розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

 • виховування поведінки та стилю життя, необхідних для

забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).

Планується:

 • створити модель школи «Розвитку освіти на засадах сталості» з

включенням у них компоненту «Освіта для сталого розвитку» по темі: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства»;

 • отримати новий статус Комунального закладу освіти «Спеціалізована

середня загальноосвітня школа еколого-економічного профілю» як школи випереджаючої освіти для сталого розвитку;

 • створити авторські програми особистісної компетенції для сталого

розвитку.

7. Етапи дослідно-експериментальної роботи по темі «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на період 2009-2015 рокиІ етап: діагностико-концептуальний (2009-2011роки)

 1. Теоретико-практичне оволодіння педагогічним колективом

знаннями, вміннями і навичками за проектом випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 1. Розуміння значення сталості як основи збереження довкілля та

покращення умов життя людини.

 1. Вивчення соціально-економічних можливостей школи.

 2. Аналіз проблем та потенційних можливостей учасників навчально-

виховного процесу.

 1. Здійснення роботи з підготовки педагогічного колективу до

усвідомлення необхідності змін та впровадження нововведень.

 1. Формування відповідного інформаційного поля на основі залучення

педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних форм співпраці.

 1. Здійснення моніторингу якості освітніх процесів у навчальному закладі.

 2. Оприлюднення кількісних і якісних показників.

 3. Комплексне дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого

потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.

 1. Розробка Концепції моделі Школи випереджаючої освіти для Сталого розвитку як запорука стабільності майбутнього суспільства

з\п


Зміст

Відповідальні

Термін

виконання1.

Визначення рівня розвитку школи:

 • шляхи розвитку від загальноосвітньої школи до

спеціалізованої школи еколого- економічного розвитку;

 • аналіз роботи школи над обласною науково-

методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»

 • аналіз роботи над темою експерименту «Створення

системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста»

адміністрація


метод.рада

грудень


2009 р.

січень-березень

2010 р.

листопад 2009р.2.

Визначення проблем, що перешкоджають переходу до сталого розвитку

МР

травень-червень 2009 р.

3.

Вивчення потреб учнів, батьків, вчителів, мешканців мікрорайону в створенні сприятливих умов:

 • екологічної безпеки (збереження і відновлення

екосистем, стабілізація та поліпшення якості навколишнього середовища);

 • економічної стабільності (економічний розвиток

школи);

 • соціального благополуччя (поліпшення середовища

існування, розвиток соціальної активності, рівний доступ до якісної освіти, соціальний захист)

МР


протягом 2009-2010 н.р.4.

Складання, обґрунтування планів-проектів:

 • екологічної освіти та виховання школярів;

 • науково-методичного «Педагогічного Евересту»;

 • проектування особистісно-розвивального змісту

освіти;

 • «Обдарована дитина»;

 • проект у навчанні;

 • «Добрик-Всесвіт»;

 • «Формула успіху»

адміністра-ція,

члени МР


протягом 2009-2010 н.р.

5.

Здійснення моніторингу якості еколого-економічних освітніх процесів у навчальному закладі :

 • знань, вмінь і навичок учнів;

 • вихованості учнів.

заст..дир.

постійно

6.

Комплексне дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту

адміністрація

протягом 2009-2010 н.р.

7.

Проведення науково-теоретичної конференції:

- «Освіта для сталого розвитку»;

- «Результативність та перспективність педагогічного процесу щодо формування освітньої компетентності учнів»

- «Роль вчителя в формуванні моральних цінностей»МР


березень

2009 р.
2010 р.


2011 р.

8.

Проведення педагогічних читань:

 • Методологічна основа креативної педагогічної системи

заст.дир.

листопад 2010р.
Проведення засідань методичної ради:

- Моніторинг ефективності впровадження продуктивного навчання;

- Основні показники творчої особистості та можливості її розвитку

- Добротворчість як рушійна сила становлення творчої особистостізаст.дир.

2009р.


2010р.

2011р.


9.

Організація зустрічей з відомими науковцями

адміністрація

постійно

10.

Розгляд питання роботи школи над новою експериментальною проблемою на батьківських зборах, засіданнях піклувальної ради

адміністрація

за планом

11.

Продовження роботи в напрямку експерименту:

 • пошуково-дослідницького товариства учнів;

 • Лабораторії невирішених проблем;

 • еколого-економічної служби школи;

 • школи зміцнення здоров'я;

 • творчої групи високої педмайстерності.

адміністрація

за планом

12.

Залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, в роботі МАН

заст..дир.

постійно

13.

Організація волонтерського руху з питань розвитку і збереження довкілля та просвітницької діяльності.

еколого-економічна служба

за планом

14.

Участь учнів у місцевих та регіональних дослідженнях стану довкілля.

еколого-економічна служба

за планом

15.

Організація співпраці із громадськими організаціями в обговоренні та розв’язанні проблем навколишнього середовища

адміністра-ція

протягом року

16.

Оформлення куточку з матеріалами щодо впровадження освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес (методичний кабінет)

заст..дир.

протягом року

17.

Створення інформаційного банку досягнень школи, педагогічних працівників, учнів для розповсюдження досвіду роботи темі «Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства».

заст..дир.

протягом року

18.

Розробка Концепції моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільного майбутнього суспільства .

МР

протягом року

19.

Участь в обласному конкурсі «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку».

адміністр., заст..дир., МР

за планом

20.

Аналіз впровадження програм факультативного курсу «Екологічні проблеми довкілля», 11 клас;

«Екологічні проблеми водного світу», початкова школаЗаст..дир, МР

Квітень 2010

ІІ етап: Формувальний (2011-2014 роки)

 1. Розробка, теоретичне обґрунтування, експериментальна перевірка

концептуальних засад науково-виховної експериментальної моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України.

 1. Створення цілісної системи планування роботи школи на основі

навчально-виховних проектів по темі «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».

 1. Удосконалення системи управлінської діяльності навчального закладу з

врахуванням впровадження в повсякденну практику системи освіти для сталого розвитку:

 • комплексний підхід до формування екологічної культури педагога з

метою перетворення кожного вчителя у провідника системи освіти для сталого розвитку;

 • перепідготовка педагогічних кадрів у царині освіти для сталого

розвитку;

 • науково-методичне забезпечення процесу впровадження принципів

сталості у НВП.

 1. Участь в апробації експериментальних навчальних програм МОН

України, в складанні і апробації авторських освітніх програм з проблем сталого розвитку для загальноосвітніх шкіл.

 1. Продовження проведення моніторингу якості освітніх процесів у

навчальному закладі.

 1. Проведення коректування системи роботи:

 • ефективності проведених психолого-педагогічних досліджень

розвитку особистості і формування екоантропоцентричного світогляду;

 • волонтерського руху серед однолітків;

 • рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в

сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту;

 • корекція і опрацювання створеної моделі.

Освоєння (апробація) моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України передбачає:

- врахування людського чинника (мотивація, стреси, функціональна невизначеність, вчасна поінформованість, не контрольованість ситуацій) в інноваційному процесі;

- створення комфортних умов для роботи всіх учасників інноваційної діяльності;

- мотивування учасників НВП;

- проведення індивідуальної роз’яснювальної роботи;

- збір наробленої інформації.
з\п


Зміст

Відповідальні

Термін

виконання1.

Провести аналіз виконання завдань І діагностико-концептуального етапу дослідно-експериментальної роботи по темі «Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».

заст.дир.січень2010,травень 2011

2.

Здійснити апробацію Концепції моделі Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку як стабільне майбутнє України

адміністрація

2011-2014

3.

Провести дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту.

заст.дир.

щорічно

4.

Впроваджувати в НВП основні методи формування комплексу ціннісних настанов та життєвих принципів, що відповідають потребам сталого розвитку

педагог.

колектив


постійно

5.

Забезпечити зростання освіченості учасників НВП у

питаннях природозбереження та стабільного соціального існуванняадміністрація

постійно

6.

На засіданнях педагогічних рад, нарад при директорі вивчити:

- проблеми культури спілкування, соціальної адаптації учасників НВП;

- шляхи формування духовності та толерантності у взаємовідносинах молоді;

- шляхи формування відповідальної, стратегічно орієнтованої та гуманоцентричної поведінки сучасної молоді.адміністрація

відповідно до річного плану

7.

Провести науково-практичну конференцію «Ціннісна спрямованість та зміст освіти сталого розвитку»

заст.дир

Березень 2013

8.

Продовжити роботу в напрямку експерименту:

 • пошуково-дослідницького товариства учнів;

 • Лабораторії невирішених проблем;

 • еколого-економічної служби школи;

 • школи зміцнення здоров'я;

 • творчої групи високої педмайстерності

заст.дир

постійно

9.

Через роботу ПМК, тв..груп, служб школи забезпечити усвідомлення:

- мети існування людини у світі;

- сенсу екологічно врівноваженого та відповідального способу життя, потреби у самопізнанні;

- розуміння взаємоповязаних екологічних, соціальних та економічних чинників сталого розвику, пріоритету стратегічного мислення заради стабільного майбутнього.заст.дир

постійно

10.

Здійснити моніторинг якості еколого-економічних освітніх процесів у навчальному закладі :

 • знань, вмінь і навичок учнів;

 • вихованості учнів.

адміністрація

відповідно до річного плану

11.

Залучити учасників НВП до складання, обґрунтування проектів практичної реалізації принципів сталого соціально-економічного та екологічного розвитку суспільства

заст.дир

постійно

12.

З метою перетворення кожного вчителя у провідника системи освіти для сталого розвитку заохочувати педагогічних працівників для участі в конкурсах, виставках, педагогічних ярмарках .

адміністрація

постійно

13.

Здійснити апробацію моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку по темі «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».

адміністрація

постійно

14.

Прийняти участь в обласному конкурсі «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку

адміністрація

відповідно до плану

15.

Поповнювати інформаційних банк досягнень школи, педагогічних працівників, учнів для розповсюдження досвіду роботи темі «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».

заст.дир

постійно

ІІ етап є і рефлексійно-оцінним етапом на якому забезпечується стимулювання проявів власної позиції, що передбачає вибір, рефлексію, досвід практичного застосування професійних знань і умінь на основі власних індивідуальних особливостей.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка