Звіт комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради про виконання першого етапу науково-експериментальної роботиСторінка2/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

ІІІ етап: узагальнювальний (2014-2015 роки)

 1. Дослідження по вивченню стану розробки і впровадження

методології та технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку.

 1. Експериментальна перевірка ефективності моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку

 2. Накопичення досвіду з науково-методичного досвіду забезпечення

випереджаючої світи для сталого розвитку.

 1. Системне оцінювання очікуваних результатів експерименту:

 • створення порівняльної характеристики цільових показників протягом експерименту;

 • науково-практичне подання ( конференція, опис досвіду).

 1. Оцінка дієвості науково-практичної моделі «Школи випереджаючої

освіти для сталого розвитку» та вироблення пропозицій щодо впровадження в масову шкільну практику.

 1. Оформлення та описання ходу експерименту, підготовка буклету з

представленням результатів експериментальних досліджень.

 1. Участь в семінарах-практикумів районного, міського, обласного рівнів

відповідно до напрямку роботи «Школи випереджаючої освіти для сталого розвитку»

з\п


Зміст

Відповідальні

Термін

виконання1.

Проведення аналізу фактичної інформації експериментальних досліджень. Кількісний і якісний аналіз результатів експериментальної роботи

адміністрація

2014-2015 роки

2.

Впровадження експериментальної програми створення педагогічної системи функціонування навчально-виховного закладу, спрямованого на реконструювання змісту освіти на засадах сталого розвитку.

пед.колектив

2014-2015 роки

3.

Наукова перевірка ефективності запровадженої моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку по темі «Еколого-економічна освіта учнів – як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього держави».

адміністрація

2014-2015 роки

4.

Узагальнення результатів дослідження ефективності комплексного підходу до виховання на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку за наступними факторами: загальна культура, екологічна культура, правова культура дітей та учнівської молоді

адміністрація

2014-2015 роки

5.

Перевірка досягнення цільових показників дослідно-експериментальної роботи :

 • Підвищення рівня духовності дітей і педагогічних працівників.

 • Зростання культури та соціальної активності підростаючого покоління у сфері природозбереження.

 • Формування гумано- та соціоцентричних цінностей учнів та педагогів.

 • Адаптація освітньої системи регіону до європейських стандартів у царині екологічної освіти та екологічного виховання.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

 • Підвищення рівня вихованості, успішності та якості знань учнів.

 • Зменшення показників, пов'язаних з девіантною поведінкою учнів.

 • Поліпшення екологічної ситуації в регіоні, пов'язане з кращою культурою поведінки населення.

 • Соціально-економічна ефективність (внаслідок більш відповідального ставлення учнів та педагогів до національних багатств, зменшення вандалізму, приходу на робочі місця екологічно свідомих працівників).

адміністрація, творча група вчителів

2014-2015 роки

6.

Науково-практична конференція «Школа випереджаючої освіти сталого розвитку »

заст.дир

2015

7.

Звіт про наслідки дослідно-експериментальної роботи

заст.дир

2015

ІІІ етап - це етап самореалізації: проектування, прогнозування, самореалізація та самовдосконалення, коли проводиться обробка матеріалів, підведення підсумків, аналіз результатів.

 1. Звіт роботи школа по виконанню І діагностико-концептуального етапу науково-дослідницької роботи

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради є експериментальним навчальним закладом з проблеми „Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації” за темою „Створення системи еколого-валеологічгого навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста”, залучений до виконання програми Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» (наказ Головного управління освіти і науки №610 від 31.07.2009р.).

Враховуючи спеціалізацію школи еколого-економічного профілю, школи зміцнення здоров’ю, педагогічним колективом розроблено та реалізується програма Розвитку освіти на засадах сталості з включенням в неї компоненту «Освіта для сталого розвитку» з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства»» на період 2009-2015 р.р.

Вибір еколого-економічного профілю, робота над експериментальною програмою „Школа сприяння здоров’ю” не було випадковим, він повністю відповідає тим проблемам, які постали перед суспільством: здорова нація, чисте довкілля, економічна стабільність, впевненість в завтрашньому дні.

Школа має можливість допрофільної освіти, профільної – природничо-математичний напрям, математичний профіль, надає можливість отримання професійної підготовки (автосправа), створює цілісну картину світу - її екологічний і економічний стан, дозволяє визначити своє місце і роль в ньому.

Формування знань, умінь і навичок при організації навчального процесу здійснюється через:


 • профільне вивчення предметів ( хімія, біологія, математика, економіка);

 • здоров'язберігаючі предмети: уроки екології, основи здоров’я, фізичного виховання, оздоровча фізкультура, заняття в басейні;

 • пошуково-дослідницьку роботу учнів;

 • науково-методичну роботу вчителів;

 • психологізацію НВП, роботу соціально-психологічної служби

школи ( соціальний педагог, практичний психолог, логопед, педагог-організатор).

Упродовж 2009-2011 н.р. педагогічний колектив: • впроваджує ІІІ узагальнюючий етап шкільної моделі «Школи

майбутнього»;

 • здійснює апробацію «Моделі компетентного випускника»: посилена

робота з обдарованими дітьми, забезпечено профільне та допрофільне навчання учнів, проводилась робота по удосконаленню системи профорієнтаційної роботи з учнями, школа прийняла участь в розробці і реалізації навчальних проектів, освоєно механізми пошуково-дослідницої роботи й інноваційних технологій;

 • реалізував завдання І – діагностико-концептуального етапу

програми «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку»:

 • розроблена Програма проведення дослідно-експериментальної

роботи, етапи роботи над програмою у межах експериментального навчального закладу;

 • зібраний та систематизований необхідний теоретичний і

практичний матеріал з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства»

 • забезпечується практичне впровадження завдань гармонійного

екологічно та економічно безпечного розвитку суспільства, основною метою якої є освіта для покращення довкілля та практична еколого-економічна діяльність.

Шкільна екологічна та економічна освіта здійснюється за двома напрямками: викладання спецкурсів «Екологія», «Основи економіки» та екологізація і економізація навчальних дисциплін.

Дванадцять років школа опорна по екологічному вихованню в АНД районі; є членом регіональної екологічної варти. Поповнюються ряди нових вартівських загонів.

Впроваджуються авторські програми: Програма факультативного курсу «Екологічні проблеми водного світу» для учнів 4 класу, Програма факультативного курсу «Екологічні проблеми довкілля» для учнів 11 класу. На засіданні методичної ради, 2010рік, підведено підсумок: результатом роботи за даними програми є активна громадська позиція учнів, екологічна відповідальність, вміння пропагувати ідеї захисту довкілля, розробляти власні проекти екологічного напрямку, практично втілювати теоретичні знання, мета та завдання поставлені програмами виконано.Еколого-економічна служба школи - керівник Петлюра Г.В., прагнула сформувати у учнів чітке уявлення про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, екологічну культуру, виховати особистість відповідальну за стан довкілля.

В системі роботи:

- участь в акціях Всеукраїнської екологічної ліги: «Прибери планету», «Першоцвіти Дніпропетровщини», «Наша допомога птахам»;

- конкурси: екологічного фото та малюнка, «Екологічна казка», «Екологічна мода», «Осінній вернісаж», поробок з побутового сміття», «Пташиний друг», екологічна казка Всеукраїнський конкурс учнівських і педагогічних робіт “Здорова планета – здоровий ти», започатковано конкурс «Нарисуй мечту»;

- круглі столи «Виховання культури поводження з твердими побутовими відходами”, «Екологічне споживання», «Екологічне маркування», «Екологічні проблеми великого міста», «Економіка в моєму житті»;

- продовжується втілення проекту озеленення шкільного подвір’я та кабінетів школи;

- учні активні учасники конкурсів науково-дослідницьких робіт:


 • «Першоцвіти навколо нас» – Кашицина А., 11 клас;

 • «Методи очищення води» - Остренко Д.,9а клас;

 • «Птахи ботанічного саду» - Гладка К., 9б клас;

 • «Екологічні проблеми Дніпра» – Зозуля Н.,11 клас;

 • «Фітоіндикація - як метод оцінки якості атмосферного повітря» - Пикельна Д.,11 клас.

З метою привернення уваги школярів і громадськості до екологічних

проблем в школі створено екологічну агітбригаду, яка стала переможцем міського та призером (ІІ місце) обласного конкурсу дитячої екотворчості;Служба зміцнення здоров’я - керівник Байдуж Л.О. ставила за мету

пропаганду здорового способу життя. На засіданнях динамічних груп обговорювались питання «Чого ти можеш позбавитись у житті і що придбаєш, якщо станеш наркоманом?», «Вплив соціального середовища на появу згубних звичок», «Стрес: як його подолати». Цікаві за змістом: диспут «Посієш звичку-пожнеш характер», тренінг «психологія конфлікту», круглий стіл «Здорове харчування – запорука здоров’ю».

Учні активні учасники конкурсів малюнків «Я знаю правила дорожнього руху», комп'ютерних малюнків «Обираємо здоровий спосіб життя», виставки газет, плакатів, захисту учнівських презентацій. Проведено декаду “ За здоровий спосіб життя”, в рамках якої проведено тренінг «Чи бути здоровим – вирішуєш ти».

Вчителі прийняли участь во Всеукраїнському конкурсі розробок уроків з використанням здоров'язберігаючих технологій «Здорова планета – здоровий ти».

В системі провадження превентивних програм «Діалог», «Молодь на роздоріжжі», ХОУП, «Рівний – рівному», « Школа проти СНІДу», «Майбутнє починається сьогодні». Вчитель основ здоровя Байдуж Л.О. учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та методичні основи організації здоровязбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи», квітень 2011р., Всеукраїнської конференції « Молодь на роздлоіжжі», м.Ірпінь, травень 2011р.

Пошуково-дослідницьке товариство учнів, керівник Тереб Л.В., ставила за мету створення умов для зростання творчої та інтелектуальної особистості, сприяння розвитку здібностей і творчої активності старшокласників , практичне застосування отриманих знань, умінь і навичок, поєднання навчання з творчим пошук і як результат - вмотивовують життєву позицію дитини.

Проведені пошуково-дослідницькі роботи з тем: «Вплив нітратів на організм», «Побутові відходи», «Методи очищення питної води», “Вплив іонізуючих випромінювань на організми”, “Формування фабрично – заводської промисловості в нашому краї” , “Цікаві досліди з фізики” , “Прикладна математика” , “Проблеми екології нашого району”, які представлені на засіданні пошуково-дослідницького товариства, кращі роботи захищалися на учнівській науково-практичній конференції. • творчі групи «Високої педагогічної майстерності», «Лабораторія

невирішених проблем», забезпечують комплексне бачення й науковий підхід, системне і ґрунтовне вивчення досліджуваної теми.

Творча група «Високої педагогічної майстерності», керівник Фурсова А.М., головною метою діяльності визначила розвиток інноваційної особистості. На засіданнях розглядались питання: «Шляхи підвищення мотивації у навчанні», «Практичне застосування новітніх технологій», «Переваги та недоліки проектної діяльності», «Гуманно-особистісна технологія», «Шляхи запобігання педагогічного вигорання», «Педагогіка співпраці». Досліджували головні причини, які заважають учням у пошуково-дослідницькій діяльності.

Лабораторія невирішених проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів), керівник Брижко І.М, прагнула розв’язати проблеми духовного, нравственного та морального виховання учасників навчально-виховного процесу. На засіданнях обговорювались питання сімейних взаємовідносин, переглянули і обговорили документальний фільм «Растління», художній фільм «Чудотворна», проведено круглий стіл за темою «Погляд в майбутнє», диспут «Чи необхідне духовне виховання», семінар «К.Д.Ушинський «Педагогіка не наука, а мистецтво», «5 днів з Ш.Амонашвілі».


 • робота методичної ради, забезпечує комплекс практичних заходів

по впровадженню наукових досягнень, інноваційних ідей в практику педагогічної діяльності вчителів, вивчення та пропагування перспективного педагогічного досвіду, неперервність підвищення кваліфікації, розвиток пед.майстерності, компетентності і творчих пошуків нових педагогічних прийомів :

 • Актуальність проблеми випереджаючої освіти, визначення

основних напрямків експериментальної роботи школи по темі «Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства»;

 • «Моніторинг ефективності впровадження продуктивного

навчання»;

 • Ділова гра-тренінг «Учень школи майбутнього – компетентний

випускник»;

 • «Основні показники творчої особистості та можливості їх

розвитку»;

 • «Добротворчість як рушійна сила становлення творчої особистості».

 • вчителі володіють методологічними основами проблеми, яку

вивчають предметно-методичні комісії, індивідуально вчителі;

 • «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості в умовах креативної освіти»;

 • «Формування у молодших школярів вміння ставити особистісно-значущі цілі»;

 • «Індивідуальний підхід до дітей з урахуванням особливостей та потенціалу»

 • «Шляхи перетворення мислення з буденного у гуманної людини на

планетарне філософа-природодослідника».

 • під керівництвом доцента кафедри психології Університету

менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, завідувача відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини Академії педагогічних наук України, кандидата педагогічних наук Киричука В.О, соціально-психологічної служби школи сконструйовані задачі особистісного розвитку учнів (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).

Баюн І.Ю, практичний психолого школи, учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’язберігаючі технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору», листопада 2010 р. м. Луцьк. Виступала з доповіддю « Особливий підхід до особливих дітей: психологічний супровід обдарованих учнів». • вивчено і систематизовано практичний досвід філософів, психологів, медиків, педагогів –новаторів що займаються досліджуваною проблемою.

Допомогою глибокого цілісного розуміння, пізнання дитини і на цій основі - її гармонійного розвитку в умовах нової освітньої виховної системи стало навчання керівником Всеукраїнського експерименту за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту НВП загальноосвітнього навчального закладу» доцентом кафедри психології Університету менеджменту освіти АПН України , завідувачем відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини АПН України, кандидатом педагогічних наук Киричуком В.О.членом адміністрації та педагогів школи;

 • вагомий внесок у роботу закладу робить інноваційно-методичний

комплекс - шкільний центр самоосвіти вчителя, який набув значення науково-методичного центру школи.

На змінних інформаційних стендах висвітлюється: моніторинг якостіосвітніх процесів, кількісні і якісні показники якості навчання та виховання, результати дослідження рівня освіченості вчителів, їх творчого потенціалу, здатності в сучасних соціально-економічних умовах вирішувати завдання експерименту. • вчителями розроблено і впроваджуються навчально-методичні

проекти за темами:

 • здоров'язбережувальний напрям:

 • Алексєєва С.М. – інформаційно-пошуковий проект «Твоє здоровя в

твоїх руках, тож бережи його щоднини» ;

 • Шило Неля Петрівна - дослідно-пошуковий проект «Місточок

здоров’я»

 • економічний напрям:

 • Воропай Наталія Вікторівна – дослідно-пошуковий «Бережливі та

економні»

 • екологічний напрям:

 • Грущак Н.М. - інформаційно-дослідницький проект «Знай, люби,

бережи»;

  • Бондаревська Інна Миколаївна - дослідно-пошуковий проект «Від

рослини до людини»

 • спортивно-розвивальний напрям:

 • Проценко Ю.Г.- практико-орієнтований проект «Спортивно-масова та

гурткова робота школи»;

 • Кучерявець Володимир Іванович - практико-орієнтований проект

«Спортивно-масова і оздоровча робота школи»;

 • Кутовий Ігор Вікторович - практично-орієнтований проект «Розвиток

шкільного спортивного майданчика»

 • виховний напрям:

 • Бур'ян Інесса Георгіївна –креативно-лідерський проект «Формула

успіху»;

 • Козачок Ю.Л. - виховний проект «Громадянин»;

 • Полішко Людмила Іванівна - особистісно-орієнтований проект

«Жити, щоб творити добро»;

 • Сідей В.Г. -- особистісно-орієнтований проект «Казка як сходинка до

навчання»;

 • Коваль Л.І. - особистісно-орієнтований проект «Добро врятує світ»;

 • Синенок І.П. – особистісно-орієнтований проект «Учень, людина,

громадянин»;

 • Ващенко Світлана Петрівна - дослідно-пошуковий проект «Школа

людяності»;

 • Остроуменко Алла Олексіївна – особистісно орієнтований проект

«Добрик-Всесвіт»

 • навчальний напрям:

 • Довгай А.А. - - особистісно-орієнтований проект «Знати, мислити,

діяти»;

 • Кононенко Інесса Михайлівна – практико-орієнтований проект «Успіх

у навчанні»;

 • Савенко І.В. - особистісно-орієнтований проект «Самостійність –

розвиток творчої особистості»;

 • Іллічова Наталія Борисівна – практико-орієнтований проект

«Самостійна робота учнів, як засіб ефективного застосування набутих

знань, вмінь і навичок»; • Куліда Ольга Петрівна - практично-орієнтований проект «Мандруємо

Україною»

 • Григорєва Любов Петрівна - особистісно орієнтований проект

«Технологія діагностування і корекція мовленевого розвитку дітей молодшого шкільного віку в умовах логопедичного пункту»;

 • Касьяненко Наталія Василівна - літературно-журналістський проект

шкільної газети «Педагогічна поема»;

 • Іванова Світлана Анатоліївна - особистісно орієнтований проект

«Творча обдарованість»;

 • Данюшина Л.М.- практико-орієнтований проект «Імідж школи»

 • підведено підсумки роботи школи над обласною науково-

методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості», головною метою якої було здійснення підбору сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії. Навчальний процес спрямовано на формування загальнолюдських, громадських, соціальних, здоров'язберігаючих компетентностей та вміння вчитися. Педагогічний колектив прагнув забезпечити здоров'язберігаючі технології, які сприяють розкриттю здібностей учнів без ушкодження їх здоров'я.

 • результати діяльності педагогічного колективу з досліджуваної теми

висвітлено на:

 • міському семінар-практикумі для заступників директорів шкіл з

виховної роботи за темою «Культура поводження з побутовими відходами», 2010 р.;

 • міському семінарі вчителів хімії, біології за темою «Проблеми

безпечного водокористування та шляхи їх вирішення», 2009 р.;

 • Всеукраїнському конкурсі розробок уроків з використанням

здоров'язберігаючих технологій, «Здорова планета – здоровий ти»,2010р.;

 • міському семінарі заступників директорів з виховної роботи «Система екологічного навчання та виховання учнів»,2010р.;

 • міському семінар-практикумі вчителів початкової школи,2011 р.

 • районному семінар-практикумі молодих вчителів «Входження

молодих вчителів в складний світ шкільного життя»,2011р.;

 • науково-практичній конференції з питань експериментальної роботи по довкіллю, 2009р. (учасники) ;

 • Міжнародному семінарі «Молодь на роздоріжжі», 2009, 2010 роки (учасники) ;

 • телеканал «Новий», телепередача «Репортер» «Про впровадження

здоров'язберігаючих технологій на уроках фізичного виховання»;

 • телеканал «Новини» «Про підсумки стану впровадження міської

програми «Я вмію плавати»;

 • обласне радіо «Про роботу дитячого закладу відпочинку з денним

перебуванням»;

 • 34 телеканал «Бліц-факт» «Про роботу дитячого закладу відпочинку

з денним перебуванням».

 • шпальтах журналу «Директор школи»:

 • № 4, 2011, «Допрофесійна підготовка», автор директор школи Хмеленко Л.В.;

 • №9, 2011р. «Імідж школи», заступник директора Данюшина Л.М.

 • №13,2011р., «Функції виховної системи школи», заступник директора з виховної роботи Козачок Ю.Л.;

 • Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Початкова школа: проблеми, інновації, перспективи», м.Суми , вчитель початкових класів Галицька С.П. «Інтерактивніттехнології як засіб формування лексичних умінь і навичок учнів 3 класу».

 • завершився діагностико-концептуальний етап впровадження теми

науково-експериментальної роботи
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка