Звіт комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради про виконання першого етапу науково-експериментальної роботиСторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3
аналізом проблем та потенційних можливостей учасників навчально-виховного процесу.

За результатами психодіагностичного дослідження, яке проводилось у другому семестрі 2010-11 навчального року за допомогою проектувально-діагностичного комплексу «Універсал» (автор В.О.Киричук), визначено проблеми та потенційніможливості навчального закладу:

1. Проблеми по школі (у більшості класах):

- Не сформовані ціннісні орієнтації учнів у таких видах діяльності: соціально-комунікативна, дозвільно-ігрова, художньо-образотворча, предметно-перетворювальна, навчально-пізнавальна, громадсько-корисна, духовно-катарсична.

- Слабо сформовані ціннісні орієнтації учнів у фізично-оздоровчій діяльності.

- Наявність деструктивних лідерів у класах.

2. Проблеми в окремих класах: наявність групи ризику, відторгнутих учнів, ізольованих учнів, пасив домінує над активом, не сформовані ціннісні пріоритети «Я і здоров`я».

Потенційні можливості навчального закладу:

1. По школі (у більшості класах):

- Висока активність учнів у таких видах діяльності: дозвільно-ігрова, фізично-оздоровча, художньо-образотворча, предметно-перетворювальна, навчально-пізнавальна, соціально-комунікативна, громадсько-корисна, національно-громадянська, духовно-катарсична;

- Сформовані ціннісні пріоритети: «Я і здоров`я». «Я і сім`я», «Я і мистецтво», «Я і праця», «Я і навчання», «Я і друзі», «Я і громадські обов`язки», «Я і Україна», «Я і моральні цінності»;

- Вади особистісного розвитку учнів виражені на низькому рівні;

- Позитивне сприйняття учнів у сім`ях.

2. В окремих класах: відсутність «груп ризику» у класних колективах, сформовані ціннісні орієнтації учнів у соціально-комунікативній та духовно-катарсичній діяльності, актив у класних колективах домінує над пасивом.Рівень інтеграції (середній): 0,34, коефіцієнт згуртованості (середній): 0,03.
Керівництво та педагогічний колектив школи перебуває у творчому пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Інтенсивні пошуки нового в управлінні, методична робота на практиці навчання породили певні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні, що характерно для інноваційних процесів, які пронизують усі структурні компоненти.

 • На базі школи проведено ІІ тур обласного конкурсу на кращий

інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу;

 • Успішно пройшли перевірки:

 • міського управління освіти та науки - стан експериментальної роботи «Школи зміцнення здоров’я»;

 • міського управління освіти та науки - стан організації внутрішньо шкільного контролю за роботою вчителів фізичного виховання;

 • міського управління освіти та науки - готовності закладу до обласного туру Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та уроків фізкультури з елементами футболу;

 • управління обласної і міської ради з питань НС та ЦЗН – День цивільної оборони;

 • районного управління освіти і науки – організація і проведення атестації педагогічних працівників;

 • районного управління освіти і науки – організація та проведення заходів, присвячених річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Серед надбань поточного навчального року:

 • переможці міського конкурсу на кращий дитячий заклад відпочинку «Літо-2010»;

 • Агалаков В.С. призер міського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу, 2011рік;

 • учні 4-Б класу (класовод Нецька Л.В.) посіли ІІ місце в міському конкурсі для учнів початкової школи «З чого починається школярик?», 2011рік;

 • екологічна агітбригада школи посіла І місце в районному та міському конкурсі екологічної творчості. 1. Анотований каталог перспективного досвіду та інноваційної діяльності
Напрям діяльності

Тема

Автор

Суть досвіду

Початкова освіта

Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку через інтеграцію

Нецька Л.В.
Всебічний розвиток першокласника в процесі гри

Сідей В.Г.
Адаптація першокласників до шкільного життя

Сідей В.Г.

Матеріали збірки розкривають причини виникнення та шляхи подолання шкільної дезадаптації першокласників. Пропонуються рекомендації щодо організації режиму дня школяра; наводяться розробки виховних заходів, навчальних видів діяльності в ігровій формі, інсценізації, ігри, спрямовані на забезпечення комфортного перебування школярів в навчальному закладі.

Творчі завдання як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів

Мізіна Л.О.
Використання методу проектування під час організації навчального процесу початковій школі

Галицька С.П.
Впровадження інтерактивних технологій для розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів

Нецька Л.В.
Від розвитку навичок читання до виховання свідомого читача

Алєксєєва С.М.
Інтелектуальний розвиток молодших школярів у процесі навчання математики

Данильченко І.В.
Формування прийомів логічного мислення на уроках та в позаурочний час з елементами випереджаючого навчання

Данильченко І.В.
Впровадження інноваційних технології навчання в початкових класах

Шило Н.П.

В роботі розкрито можливості використання в початковій школі технології навчання, основою яких є взаємодія педагога і вихованців; показані ефективні дидактичні засоби і прийоми створення умов для залучення до творчої та самостійної діяльності учнів.

Виховання моральних цінностей молодших школярів

Ващенко С.П.

В роботі вчитель звертає увагу на організацію виховання моральних цінностей молодших школярів, шляхами розкриття в дітях великого потенціалу добра, любові, милосердя, закладених Богом в кожне Своє творіння Показано виховання моральних цінностей на прикладах творів В.Сухомлинського, та уроботі дитячого осередку «Добрик».

Методичні рекомендації по усуненню вад писемного мовлення і читання в учнів молодшого шкільного віку загальноосвітньої школи

Григор`єва Л.П.
Компетентнісний підхід у навчанні молодших школярів

Воропай Наталія Вікторівна

Робота висвітлює завдання, що сприяють розвитку особистісних якостей і творчих здібностей молодшого школяра, умінь самостійно здобувти знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Матеріал збірки розкиває форми реалізації компетентнісного підходу в навчанні, для спрямування освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості.

Логопедична служба школи

Григор`єва Л.П.
«Диференціальна діагностика дисграфії, обумовлена фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення і не різко вираженим загальним недорозвиненням мовлення»

Григор`єва Л.П.
Природничо-математична освіта

Математичне моделювання

Ляш Світлана Іванівна
Збірник економічних задач

Радченко Світлана Петрівна
Екстремальні задачі в елементарній математиці

Довгай Ангеліна Анатоліївна

Дана робота містить матеріал, що поглиблює і поширює шкільний курс елементарної математики. Робота знайомить учнів з екстремальними задачами, основними способами їх розв’язування, наводить приклади їх практичного застосування.Розглянуто матеріали історичного характеру,добірки задач з розвязаками, теоретичний матеріал, що стосується задач оптимізації.

Впровадження інтерактивних методів на уроках хімії

Савенко Ірина Володимирівна

В роботі розкривається значення використання інтерактивних методів навчання при вивченні хімії, дає класифікацію та характеристику методів в залежності від місця, мети або способу їх втілення, вказує на основні мотиви та методологічні принципи застосування інтерактивних методів в середній та старшій школі на якісно новий рівень.

«Використання комп`ютерної техніки на уроках і в позаурочний час»

Ротань І.Ф.

комп`ютерних програм з використанням мультимедійних засобів)

Екологічне навчання та виховання

Програма факультативного курсу «Екологічні проблеми довкілля»

Петлюра Г. В.

Метою програми спецкурсу для учнів 11 класу є розвиток інтересу до вивчення живої природи, проблем охорони біосистем, виховання потреби турбуватися про довкілля.

Програма реалізується через різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, проектний, інтерактивні методи – рольові ігри, імітаційне моделювання, диспути, конференції, круглі столи.Програма факультативного курсу «Екологічні проблеми водного світу»

Колектив вчителів початкової школи

Програма спецкурсу для учнів початкової школи «Екологічні проблеми водного світу» направлена на виховання гуманної, соціально активної особистості, яка розуміє і любить довкілля, бережливо ставиться до природи. Провідним питанням програми є охорона водойм, захист від забруднення, висихання, замулювання, дбайливе ставлення до них.Формирование экологических понятий на уроках русского языка

Касьяненко Н.В.

Данная работа рассматривает некоторые подходы к решению экологических проблем в процес се уроков русского языка и пути раскрытия экологических понятий.

Екологічні проекти

Бугир Л.М.

В роботі висвітлюються актуальні методи і прийоми екологічного виховання школярів. Запропоновані методичні матеріали розкривають форми роботи з учнями початкових класів над екологічними проектами. Теоретичні та методичні матеріали доповнені практичними розробками. Пам’ятки та рекомендації спрямовані на розвиток екологічної свідомості дітей.

Екологічне виховання в початкових класах

Бондаревська І.М.

В роботу включено матеріали, в яких висвітлено формування екологічного світогляду молодших школярів, зразки пошукових пізнавальних завдань, які перетворюють красу природного довкілля на одне з найпривабливіших для учнів явищ, активізують їхнє прагнення до пізнання нових об’єктів, їх суттєвих естетичних властивостей.

Екологічні казки

Скиба Л. П.
Екологічне навчання та виховання учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства

Козачок Ю.Л.

В збірці зібрані методичні матеріали та розробки по формуванню екологічної культури школярів, як невід’ємної умови вирішення сучасних і майбутніх екологічних проблем . Багаторічна практика роботи закладу з даного питання, досягнення певних результатів у відповідності до поставлених задач може стати цікавою для використання в інших закладах.

Охорона природи - справа кожного

Ротань І.Ф.

В збірці представлені цікаві творчі роботи учнів у вигляді комп’ютерних презентацій:

-екологічна ситуація в світі і Україні;

-екологія нашого міста і школи;

-екологічне теперішнє і майбутнє;

-екологія і людина;

-екологічне майбутнє нашої школи.

Роботи сприяють екологічному вихованню дітей, їх свідомому ставленню до оточуючого середовища.


Екологічний заклик

Учнівські презентації

Збірка творчих робіт учнів еколого-економічної школи засвідчує творчий підхід педагогічного колективу школи щодо формування світогляду сучасних школярів.

У пропонованих поезіях, есе, малюнках кожен може побачити прагнення дітей дарувати свою творчу неповторність усім, хто прагне краси і добра.

Учнівські роботи не декоровані, вони демонструють вміння дітей бачити красу природи і відображати її в своїх власних творах.

Творчість дітей, котра представлена в даній збірці вияскравлює те, що сучасні діти орієнтуються в просторі, мають уявлення про здоровий спосіб життя, люблять рідний край.Нам жити в чистому довкіллі

Козачок Ю.Л.

В збірці представлені розробки виховних заходів з питань збереження навколишнього середовища та утилізації побутових відходів.

В роботах, які подані в формі бесід, вікторин, диспутів, казок, виховних годин глибоко та змістовно піднімаються проблеми поводження з побутовим сміттям і можливості надання йому другого життя.Формування екологічної свідомості молодших школярів

Грущак Н. М..

Робота направлена на підвищення рівня екологічної свідомості молодших школярів, розв’язує питання екологічної освіти та виховання учнів. В ній подані різні дидактичні завдання та ігри, які мають екологічне спрямування і сприяють активізації пізнавальноїдільності учнів в початкових класах.

Економічне навчання та виховання
Культура поводження побутовими відходами

Колектив вчителів

В збірці представлено матеріали міського семінару «Культура поводження побутовими відходами»

Шляхи формування економічно-компетентної особистості

Колектив вчителів

В збірці зібрано матеріали обласного семінар-практикуму для вчителів економіки з досвіду роботи пед. колективу по формуванню економіч-но-компетентної особистості

Технології критичного мислення

Щабельник Н.В.

Робота побудована на основі власного досвіду вчителя. В ній розкриваються питання формування економічного мислення учнів, розвитку економічного світогляду в сучасних реаліях шляхом реалізації довгострокового проекту на основі наведених уроків економіки і позаурочн их заходів.

Педагогічний досвід щодо використання методики ООЖН

Колектив вчителів
З досвіду роботи за проектом «Школа – проти СНІДу»

Колектив вчителів

Представлено досвід роботи школи за проектом «Школа проти СНІДу»

Про здоровий дух в країні Добриків

Колектив вчителів початкової школи

В роботі зібрані матеріали про цікаві змістовні творчі справи дітей – жителів країни «Добрик-Всесвіт», метою яких є:-формування української національної свідомості;

-розвиток творчої активності та індивідуальних здібностей;

-прищеплення уміння спілкування, правил хорошого тону і секретів ввічливості;

-виховання поваги до свого родового дерева;-оволодіння фізичними уміннями, навичками та культурою догляду за своїм здоров’ям

Модель навчального закладу – школи сприяння здоров`я

Педагогічний колектив

Дані матеріали вміщують концептуальну модель школи сприяння здоров’ю з її наукового-методичним обґрунтуван-ням; висвітлюється бага-торічний досвід роботи закладу у напрямку формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я учнів; розміщено графіки,діаграми,результати анкет, соцопитувань, які доводять ефективність роботи навчального закладу як школи сприяння здоров’ю.

Бланк методичних розробок за темою «Єдина краса яку я знаю – здоров`я»

Колектив вчителів

В збірці представлено розробки уроків, позакласних заходів , метою яких є формування здорового способу життя

Місячник «Здоров`я дитини – здоров`я України»

Колектив вчителів

В збірці представлено розробки уроків, позакласних заходів в рамках місячника , метою якого є формування здорового способу життя

«Реалізація державної політики збереження здоров`я підростаючого покоління в навчальних закладах України»

Колектив вчителів

В збірці зібрані матеріали районної науково-практичної конференції , на основі досвіду роботи педагогічного колективу в напрямку зміцнення здоров'я

Збереження здоров`я майбутнього

Байдуж М.О.

В збірці представлено матеріали роботи по експерименту «Школи сприяння здоров'ю» за темою «Створення системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста».

Здоров`єзберігаюча скарбничка для нашого майбутнього

Колектив вчителів

В збірці зібрані розробки уроків та виховних заходів, які сприяють формуванню у дітей здоровому способу життя, попереджують про небезпеку, що виникає від шкідливих звичок; виховують інтерес до природних явиш та бережливого ставлення до свого здоров’я.Бути здоровим – здорово

Байдуж Л.О.

В даній роботі наданні методичні рекомендації з досвіду роботи вчителя, розробки уроків та позакласних заходів з використанням сучасних педагогічних технологій, використання тренінгів та елементів програм щодо збереження здорового способу життя «Рівний-рівному», «Діалог», «Молодь на роздоріжжі», «Майбутнє починається сьогодні».

Виховання культури здоров’я молодшого школяра

Алєксєєва С. М.

В роботу включено матеріали, у яких висвітлено формування культури здоров'я молодших школярів, різноманітні форми та методи, які активізують їхнє прагнення до пізнання себе, своїх внутрішніх можливостей. Розкрито роль сімї у вихованні культури здоровя представлено програми педагогічного тренінгу для батьків, розробки уроків, сценарії виховних заходів, фізкультхвилинки та інше

Здорове покоління в третє тисячоліття

Колектив вчителів

В даній збірці представлено матеріали огляд-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України

Освіта . Здоров'я. Екологія .

Колектив вчителів

Збірка вміщує розробки уроків, позакласних заходів де освітлюєься робота з дітьми по формуванню здорового способу життя, шляхів збереження і зміцнення власного здоров'я та здоров'я навколишнього середовища

Життєтворчість особистості нова освітня стратегія

Колектив вчителів

В роботі зібрано матеріали засідань педагогічної ради, психолого-педагогічного практикуму в яких освітлюються питання роботи педагогічного колективу в напрямку життєтворчості особистості як новоїосвіньої стратегії…

Управління освітою

Локальні акти закладу освіти

Хмеленко Л.В.

Використовуючи результати наукових досліджень з питань технології освітнього моніторингу в школі розроблена і впроваджується власна модель моніторингових досліджень якості освіти, науково-методичного супроводу її функціонування, що прописано в «Локальних нормативних актах». Збірка може зацікавити керівництво шкіл та стати корисною в методичній роботі педагогічних колективів.

Модель компетентного випускника

Колектив вчителів

Орієнтиром діяльності педагогічного колективу школи є створення моделі компетентного випускника. Модель випускника – це позначення рівня руху учнів у рамках основних напрямків діяльності школи. В результаті реалізації завдань освітньої програми, прогнозованих результатів підготовки компетентного випускника педагогічний колектив визначився з тим, який саме випускник має вийти зі школи і чим наш випускник буде відрізнятися від випускників інших шкіл.

Успіх разом

Брижко І.М.

В збірці зібрано матеріали про роботу творчої групи «Лабораторія невирішених проблем» як інтерактивної форми методичної та виховної роботи в школі. Представлений матеріал (розробки засідань, диспутів, круглих столів, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів) розкриває спільну роботу членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів з проблеми експерименту закладу по створенню системи еколого-валеологічного навчання та виховання учнів в умовах великого промислового міста, обласної проблеми «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості».

Освітній дайвінг

Фурсова А.М

В збірці зібрані матеріали про роботу вчителів творчої групи «Висока педагогічна майстерність» як інноваційної форми науково-методичної роботи у школі. Представлений досвід роботи творчої групи щодо розв’язання проблеми, пов’язаної з педагогічними стратегіями розвитку інноваційної особистості.

Моніторинг якості роботи вчителя

Педагогічний колектив

Важливим інструментом методичного та управлінського забезпечення державного стандарту освіти є моніторинг якості знань.

Вже не один рік педагогічний колектив школи намагається отримати об’єктивну інформацію з різноманітних аспектів освітньої діяльності завдяки моніторинговим дослідженням її якості, які допомагають виявити відповідність будь-якого навчально-виховного процесу очікуваним результатам, визначити передумови для ухвалення управлінських рішень та запровадження необхідних змін, спрямованих на підвищення якості освіти.

Дані матеріали моніторингових досліджень підтверджують дієвість, ефективність та результативність педагогічного моніторингу як інноваційного інструментарія ефективного управління школою.


Педагогічна поема

Касьяненко Н.В.

В збірці представлено інформаційний проект «Газета «Педагогічна поема» і 12 її випусків (2007-2010). Шкільна газета - це засіб створення у школі справжнього міцного творчого колективу, засіб формування громадської думки, засіб виховання. Зміст шкільної газети – це шкільне життя в найбільш широкому змісті, це коло інтересів педагогічного колективу, їхніх турбот, пошуків, їхні спільні радощі, сумніви і відкриття, це своєрідний шкільний літопис.

Проект в дії

Педагогічний колектив

Збірка знайомить з досвідом використання вчителями методу проектів управлінського, навчально-виховного та соціального напрямків, які сприяють становленню школяра як суб’єкта діяльності та соціальних відносин.

В основі проектних технологій лежить розвиток навичок учнів, їхніх умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, що сприяє розвитку критичного мислення. Кінцевою метою використання методу проектів, на думку педагогів школи, є підвищення якості навчання та вихованняСистема роботи з обдарованими дітьми

Іванова С.А.

У збірку ввійшли матеріали з досвіду роботи з обдарованими учнями школи, виступи на педрадах та нарадах з питання розвитку пізнавальних інтересів учнів, робота кафедри іноземної мови та розробки уроків.

Входження молодих вчителів в складний світ шкільного життя

Данюшина Л.М.

Молодий учитель… молодий спеціаліст… Він навчатиме і виховуватиме кілька поколінь учнів. Як допомогти йому справитися з великим і відповідальним завданням з виховання особистості ХХІ століття.

Дані матеріали висвітлюють досвід роботи «Школи становлення вчителя», яка успішно працює в закладі вже багато років. Поради, рекомендації та щире спілкування молодих педагогів з досвідченими вчителями та членами адміністрації допомагають юним колегам не лякатися буденної роботи, прагнути до вияву ініціативи, творчості, вміти не розгубитись, не загубити себе в шкільному житті, яке не можна розписати ніякими сценаріями і в якому не можуть запобігти несподіванкам.Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості

Педагогічний колектив

В збірці представлено узагальнений матеріал - презентації роботи методичної ради школи, предметних методичних комісій, творчих груп, служб школи по реалізації аспектів роботи над обласною науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка