Звіт кушніра Володимировича, директора дубровицького навчально-виховного комплексу «ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістюСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5
ЗВІТ

Кушніра Володимира Володимировича,

директора дубровицького навчально-виховного комплексу «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА» Дубровицької районної ради Рівненської області про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.
І. Загальна інформація.

“Чи не задумувалися ви над тим, як до вас ставляться інші? Що про вас думають, як сприймають? А тепер згадайте, яке ваше ставлення до оточуючих? Напевне, збігається...

Тернистий шлях до взаєморозуміння піддається не кожному. Важко переступити через самого себе, свої принципи і робити поступки людям. Навіть ті, кому це вдається, не завжди отримують те саме у відповідь. Але після цього не потрібно опускати руки!

Комунікабельність – запорука успіху! Вміння розуміти людей, ставити себе на їхнє місце, завжди допомагає мені у спілкуванні. Проте, щоб зрозуміти ту чи іншу проблему, потрібно самому побувати в багатьох життєвих ситуаціях, а це приходить з часом. Усі вміють керувати, дорікати, давати безглузді настанови, а от домовлятися дано далеко не кожному. Перш, ніж попросити про щось, треба дати зрозуміти, що це, насамперед, потрібно співрозмовнику! Зацікавити, згуртувати всіх навколо однієї мети – ось моє головне завдання, як лідера” (Алі Саляр, очільник учнівського врядування Дубровицького ліцею, 2009 рік).

Працюючи з обдарованими дітьми, дотримуюся принципу «не поряд і не над, а разом». Головне - завжди пам’ятати, що дитина – найвище творіння природи. Вона несе в собі своє життєве завдання, свою місію, якій має служити.

Сьогоднішні діти – це вже якісно новий склад особистості, адекватний часу і змінам у суспільстві. Реально оцінити себе і свої можливості може кожен ліцеїст, здатний долати труднощі на шляху до творчого самовираження.

Навчити приймати рішення, знаючи свої права та обов’язки, які формують уміння у дітей обирати свій життєвий шлях, враховуючи при цьому власні можливості – це, на мою думку, одне з головних завдань теперішньої школи, спроможної виховати конкурентоспроможну особистість на ринку освітніх потреб.

Як побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованих дітей? Як забезпечити організацію навчально-виховного процесу, щоб максимально розвинути їх здібності? І ще багато інших «Як?» стоять переді мною, щоб випускник здобув не тільки якісну освіту, а став конкурентноспроможним, розуміючи, що школа - то лише початок його навчання, яке триватиме протягом життя. Саме тому працюю над темою “Інформатизація діяльності школи. Оптимізація управлінських рішень на основі моніторингу якості освіти”

У книзі «Школа ХХІ століття. Пріоритети реформування освіти» американський педагог Філіп С. Шляхті, посилаючись на опитування багатьох роботодавців, підкреслює, що на запитання «Що ви хочете від школи?» отримав відповідь «Нам потрібні люди, які вміють учитися самостійно».
ІІ. Управлінська діяльність.

Дубровицький навчально-виховний комплекс ”Ліцей-школа” Дубровицької районної ради Рівненської області – спеціалізований навчальний заклад для обдарованих дітей району, в якому створено сучасне інноваційне освітнє середовище, атмосферу співпраці та взаєморозуміння, забезпечено високий ступінь свободи у виборі видів занять, можливість розвитку та реалізації творчих здібностей, інтересів, навичок пошукової, експериментальної та науково-дослідницької роботи.

Адміністрація закладу здійснює свою управлінську діяльність щодо забезпечення права громадян на отримання повної загальної середньої освіти у відповідності до чинного законодавства. Заклад має необхідний перелік нормативних документів та юридичних актів з даного питання. Навчальний заклад планує свою роботу відповідно до річного і робочого навчальних планів, концепції розвитку.

На початок навчального року в закладі навчалось 535 учнів. Сьогодні – 539 учнів. Було укомплектовано 27 класів (28 груп). Протягом року 1 учень навчався за індивідуальною формою . 9 клас школи закінчили 50 учнів, 1 з них отримав свідоцтво про базову освіту з відзнакою. 11 клас ліцею в цьому навчальному році закінчло 74 учні, 10 з них були нагороджені медалями (5-Золота медаль, 5-Срібна медаль), 9 – грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. 77 учнів 2-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.

Заклад працює за двома напрямами: природничо-математичним та філологічним, які включають такі профілі: фізико - математичний, фізико – хімічний, хіміко-біологічний, іноземної філології та правовий.

Для опанування методики реалізації науково-методичної проблеми організовано роботу кафедр: філології, іноземних мов, природничих та суспільних наук, художньо-естетичних дисциплін, фізкультури і спорту, математики – інформатики, початкових класів, виховної роботи.

Експериментальна діяльнсть Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей – загальноосвітня школа І -ІІ ступенів” сформована на районному та всеукраїнському рівнях. Заклад має статус :

експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня щодо впровадження інноваційної виховної системи проектування соціального розвитку особистості учнів (за Киричуком);

творчої лабораторії районного рівня з тем дослідження : “Формування інноваційного освітнього простору шляхом упровадження сучасних освітніх технологій ” (2012-2016 рр.) та “ Формування ціннісних ставлень конкурентоспроможної особистості шляхом реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 рр”(2012-2017 рр.).

Основний напрямок інноваційної роботи  впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій. Системоутворюючою аксіологічною основою змісту роботи закладу є цінність інноваційного розвитку, що розкривається за такими аспектами:

упровадження нової моделі системно-цільового управління навчально-виховним процесом шляхом діагностики учасників навчально-виховного процесу, аналізу результатів, конструювання задач, програмування алгоритмів для подальшого проектування змісту планів та реалізації проектів;

підвищення якості надання освітніх послуг шляхом упровадження сучасних освітніх технологій: інформаційно-комп‘ютерних, розвивального та особистісно-зорієнтованого навчання, розвитку критичного мислення, методу проектів;

упровадження ефективної моделі державно-громадського управління шляхом налагодження партнерських взаємовідносин із представниками батьківської, педагогічної громадськості та органом учнівського самоврядування – “Мерією”.

Управлінська діяльність в закладі здійснюється шляхом побудови системно-комплексного плану, який включає проекти, що містять модулі з відповідними міні-модулями (заходами) на певний навчальний рік:

реалізація пріоритетних завдань Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”;

організаційно-адміністративний;

школа розвитку;

обдарована дитина;

формування особистості учня;

моральні цінності особистості;

майбутнє України в руках молоді;

учнівське самоврядування;

наше здоров’я – в наших руках;

методичні кафедри;

предметні декади;

традиції закладу;

фінансово-господарські стратегії.

Освітній процес формується з позицій надання якісних освітніх послуг - інтегрування національної освітньої системи у мережу європейського і світового простору. Якість надання яких здійснюється через:

підвищення практичного аспекту, щодо застосування набутих теоретичних знань;

збереження здоров’я через впровадження здоров’язберігаючих технологій;

формування високої самооцінки та навичок раціонального використання часу.

Ефективність освітньої діяльності контролюється шляхом проведення моніторингових досліджень умов, що сприяють розвиткові особистості, її індивідуальних особливостей, забезпечують повне розкриття наявного потенціалу кожного учня, орієнтують на самовдосконалення особистості. У зв’язку з цим у Дубровицькому навчально-виховному комплексі “Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”, проводяться наступні моніторингові дослідження:

інноваційної діяльності педагогів;

організації профільного навчання;

рівня навчальних досягнень;

працевлаштування учнів – випускників 9, 11 класів;

позаурочної діяльності учнів;

соціального розвитку особистості;

охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні навчального закладу тощо.

Вищезгадані дослідження дозволяють підвищити рівень задоволення учнівських освітніх потреб, вчасно здійснювати поточне коригування та координацію діяльності всіх учасників освітнього процесу.


ІІІ. Кадрове забезпечення.

В закладі працює:

Всього - 99 педагогічних працівників;

З них: основних працівників - 94

Сумісників - 5

Вихователів гуртожитку -6

Молодих спеціалістів - 7

Вчителів за категоріями:

«Спеціаліст» - 32

«ІІ категорія» - 12

«І категорія» - 12

«вища» - 43

«старший вчитель» - 13

«вчитель-методист» -18

«Відмінників освіти України» - 4

«Василь Сухомлинський» - 1

Кандидат педагогічних наук - 1
ІV. Методична робота

Система науково-методичної роботи з педагогічними працівниками ліцею в 2013-2014 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17.08.2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно – технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», на вирішення завдань підвищення професійної компетентності педагогів, здійснення контролю за основними напрямками, що забезпечують результат роботи закладу, створення передумов розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу, впровадження сучасних навчальних технологій та створення інноваційного освітнього середовища.

Зміст методичної роботи в закладі та її організація відображені в розділі річного плану.

В 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» працював в умовах реалізації ІV етапу науково методичної проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів через призму соціально-психологічних досліджень та самоосвітню діяльність». На реалізацію роботи над даною проблемою та її етапу - «Творчий» спрямували свою роботу 8 предметних кафедр, 3 семінари-практикуми та 5 проблемних семінари, «майстер-клас» учителів іноземних мов, творча група учителів природничих наук «Пошук», круглий стіл вчителів математики-інформатики та «Школи молодого вчителя». Вагома частка роботи на реалізацією науково-методичної проблеми належить: епізодичним формам методичної роботи: психолого-педагогічному консиліумі, тижням педагогічної майстерності, педагогічним читанням, творчим звітам вчителів, які атестуються, конкурсам «Класний керівник року», «Учитель року 2014», виставці-ярмарку педагогічної інновації, педагогічним посиденькам; та індивідуальним формам методичної роботи: самоосвіті педагогічних працівників, атестації, курсовій підготовці, індивідуальним консультаціям, стажуванню молодих педагогів, видавничій діяльності.

В центрі уваги всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи були питання: практичного використання методу проектів; інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій в навчальній, управлінській роботі; інтерактивних методів навчання; застосування проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності учнів; забезпечення компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу; побудові діалогічної моделі викладання навчальних предметів; створенню умов для самореалізації та творчих пошуків вчителя, учня; досягнення результативності педагогічної діяльності; інформаційно-комунікаційним технологіям та сучасному уроку; ресурсам інтернету; методичні засади застосування тощо…

Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, епізодичні та постійні виставки методичної літератури, творчого вчительського доробку, розробка та випуск методичних рекомендацій з актуальних проблем викладання навчальних дисциплін, управлінської та виховної роботи, презентації кафедр, навчальних кабінетів.

Було проведено п'ять засідань методичної ради на яких розглядалися питання: визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; про роботу з обдарованими дітьми; про впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес; про реалії та можливості ЗНО, актуальні завдання щодо підготовки учнів до участі в ньому; про підготовку учнів школи до ДПА; про впровадження педагогічного досвіду вчителів району та області; про роботу з дітьми які мають особливі потреби в навчання (діти-інваліди); про атестацію педагогічних кадрів; про роботу «Школи молодого вчителя»; про роботу психологічної служби ліцею.

З вересня 2013 року розпочато роботу над ІV етапом науково-методичної проблеми «Творчий».

Отже, четвертий етап передбачав: вироблення практичних рекомендацій, використання їх у педагогічній практиці вчителів, вихователів; впровадження позитивних результатів у практику роботи ліцею; розробка шляхів корекції та контролю; індивідуальні консультації; самоосвіта; випуск методичних бюлетенів; оперативно-методичні наради; тижні педагогічної майстерності; робота методичної ради та предметних кафедр над темою "Розвиток творчих здібностей учнів через призму соціально-психологічних досліджень та самоосвітньої діяльності".

Що вже зроблено за навчальний рік щодо реалізації ІV етапу науково-методичної проблеми закладу: проведено тижні педагогічної майстерності вчителів-предметників; кафедри працюють над укладанням каталогів літератури з науково-методичної проблеми; розпочато роботу над створенням «скарбнички» нетрадиційних форм, методів навчання; оформляються в методичному кабінеті (індивідуальна методична картка вчителя; медіатека видавничої діяльності вчителів; банк даних інноваційних технологій навчання; відеотека нетрадиційних педагогічних заходів тощо).

Крім того всі предметні кафедри провели по п’ять засідань, на яких обговорювали питання: майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні англійської мови; нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів; досвід управління розвитком творчості дітей на уроках іноземних мов (кафедра іноземних мов); реалізація міжпредметних звязків на уроках природничих наук; педагогічний досвід. Теорія і практика; про аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках природничих дисциплін (кафедра природничих наук); про роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів; впровадження елементів комп’ютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва; про активізацію творчої пізнавальної діяльності учнів на уроках художньої культури (кафедра художньо-естетичних дисциплін); система роботи вчителя з формування мовленнєвих умінь на уроках читання як засіб виховання творчої активності особистості; диференціація в початкових класах; про роботу з творчо обдарованими учнями початкової школи (кафедра початкові класи); розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики; комп’ютерні технології на уроках математики, фізики; проектні технології на уроках математики, інформатики, фізики (кафедра інформатики-математики); компетентнісно-зорієнтований підхід до вивчення української мови та літератури; вплив діалогічного та монологічного мовлення на розвиток творчих здібностей учнів (кафедра філології).

Хочеться відзначити проведені круглі столи кафедрою суспільних наук – «Історична освіта. Якій її бути»; «Учитель повинен більше працювати не на уроці, а готуючись до нього», В.Сухомлинський – філологічна кафедра, Клюйко Г.М.

Слід відзначити, що всі засідання методичної ради та предметних кафедр пройшли на високому науково-теоретичному рівні: цікавими, змістовними були доповіді виступаючих, активно проводили обговорення даних проблем вчителі.

Тижні педагогічної майстерності, круглі столи, семінари-практикуми запам'ятались педагогам своєю різноплановістю, високим рівнем організації і проведення, змістовністю, залученням великої кількості школярів. Особливо хочеться відмітити роботу кафедри вчителів іноземних мов і її керівника Хрипту А.М. Всі засідання кафедри були спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми ліцею і темою над якою працює кафедра: «Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови»; «Формування в учнів старшої школи полікультурної комунікативної компетенції в читанні на матеріалі англомовних культурно-українських текстів»; але в іншому ракрусі.

Відрядно відмітити, що всі уроки, які показали вчителі в рамках предметних тижнів були розроблені відповідно до новітніх педагогічних технологій, а саме особистісно-орієнтованої, технології проектного навчання, ігрової, інформаційної технологій. Уроки проходили на високому науково-методичному рівні, з урахуванням вікових особливостей учнів та відповідно до структури передбаченої тією чи іншою технологіями. Вчителями використовувалися такі форми роботи:

1) Робота в парах.

2) Ротаційні (змінні) трійки.

3) Карусель.

4) Робота в малих групах.

5) Акваріум.

6) Незакінчена пропозиція.

7) Мозковий штурм.

8) Броунівський рух.

9) Дерево рішень.

10) Суд від свого імені.

11) Громадські слухання.

12) Рольова (ділова) гра.

13) Займи позицію.

14) Дискусія.

15) Дебати

Після уроків разом з адміністрацією закладу проводився змістовний аналіз та самоаналіз відкритих уроків. Вчителям було вказано на недоліки в структурі уроку та доцільності використання тієї чи іншої форми та методу уроку.

Вчителі кафедри математики-інформатики і керівник Островець І.М. ставили перед собою практичні завдання: виявити обдарованих дітей і підготувати їх до участі в районних предметних олімпіадах з математики, інформатики та фізики, заочних олімпіадах з фізики, конкурсі „Кенгуру”, „Левеня”, провели предметний тиждень та виховний захід про Архімеда.

Кафедра вчителів природничих наук, керівник Батан О.Г., і надалі працюють над питаннями: «Впровадження інноваційних форм і методів навчання у поєднанні з традиційними»; «Вироблення практичних навичок, як метод пізнавальної діяльності у формуванні економіко-географічних понять»; «Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальної активності учнів на уроках біології, хімії, географії, ОБЖ»; «Плекати обдарованих. Нестандартні форми роботи на уроках біології та хімії». Засідання творчої групи, керівник Жакун Л.М. розглянули проблеми: «Інтерактивне навчання та використання ігрових методів на заняттях біології – як фактор розвитку пізнавальної активності, формуванню в учнів уміння аналізувати та робити висновки, використовувати ускладненні, комбіновані та творчі задачі», «Стимулювання пізнавальних інтересів учнів на заняттях географії», «Екологічні знання-як дієвий чинник у формуванні пізнавальних інтересів учнів».

Впродовж 2013-2014 навчального року кафедра вчителів початкових класів працювала над темою «Створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя, учня, шляхом впровадження інтенсивних навчально-виховних методик». На засіданнях кафедри вивчалися нові навчальні програми, посібники, підручники, інструктивні та методичні листи МОН України, заслуховувалися доповіді з актуальних питань навчання і виховання. Вчителі аналізували якість знань, умінь і навичок учнів за перший та другий семестри, результати техніки читання та усних обчислень учнів обговорювалися тексти контрольних робіт, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації, виготовлялися наочні посібники, моделювалися навчальні заняття, заслуховувалися творчі звіти вчителів, які атестуються. У початковій школі працювали групи продовженого дня для учнів початкових класів.

Кафедра художньо-естетичних дисциплін, хоч і мала за чисельністю, але теж попрацювала плідно. Основні питання, які хвилювали вчителів трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва: «Впровадження технічних засобів навчання на уроках художньо-естетичного циклу», «Мистецтво, як засіб розвитку людини», «Особливості викладання естетичних дисциплін з використанням комп’ютерних технологій», «Дидактична гра – основа розвитку уяви і фантазії»; засідання круглого столу «Учитель, як суб’єкт педагогічної діяльності», «Емоційний комфорт учнів на уроці».

Але слід відмітити, що недостатньою є робота кафедр вчителів філології, керівник Матвійчук Т.Я. та вчителів фізичної культури та здоров’я, керівник Мазур О.Є.,. Керівникам цих кафедр потрібно покращити підготовку до проведення засідань, залучати до виступів та обговорення питань всіх учителів-предметників кафедри, ґрунтовніше опрацьовувати методичну літературу, працювати на впровадженням в роботі новітніх інноваційних технологій, педагогічного досвіду.

Приємно відмітити, що враховуючи високий професіоналізм наших педагогів відділ освіти Дубровицької РДА відповідно до наказу №359 від 02.09.2013 року «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчених закладів в 2013-2014 навчальному році» затвердив структуру науково-методичної роботи і призначив керівниками районних методичних об’єднань наших вчителів, а саме:

учителів світової літератури, російської мови – Білотіл Галину Іванівну;

практичних психологів та соціальних педагогів – Гайдиш Т.Б.

Семінарів-практикумів:

учителів художньої культури - Гузич І.М.;

Проблемних семінарів:

учителів математики та інформатики - Паламарчука Ю.С.

Творчих групп:

учителів географії з проблеми «Роль виховного та розвивального потенціалу географічної освіти у розвитку конкурентноспроможної особистості» - Батан Олену Геогргіївну;

учителів української мови та літератури з теми «Формування читацької компетенції учнів у процесі вивчення літератури» - Матвійчук Тамару Яківну;

учителів математики та інформатики «Формування конкурентноспроможної особистості на уроках математики та інформатики» - Островець Ірина Миколаївна;

учителів початкових класів «Пошук»– Рабешко О.П.

Майстер-класів:

- Потер О.І.;

- Паламарчука Ю.С..

- Районних шкіл адаптації молодого спеціаліста:

учителів початкових класів - Горун Галину Володимирівну;

учителів математики - Чудінович Ларису Олександрівну;

учителів іноземних мов - Сокола Миколу Федоровича.

- член науково-методичної ради районного методичного кабінету – Деменко Тетяну Миколаївну;

Визнати Дубровицький НВК опорним закладом з основ наук:

українська мова та література;

іноземних мов;

географії;

математики;

фізики;


інформатики;

біології, хімії;

світової літератури;

музичного мистецтва

з навчально-методичної проблеми – «Використання комп’ютерних технологій в управлінні навчальним закладом».

Аналіз роботи вчителів показав, що значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховного та розвивального навчання, до пошуку найефективніших форм та методів навчання, самоосвіти.

Розв’язання проблем та завдань затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило досягти певних результатів. Серед найвагоміших слід відзначити: перемогу учнів у Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, МАН, районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, змаганнях, тощо.

Ці досягнення є підтвердженням плідної праці вчителів поточного навчального року, але на цьому зупинятися не варто тому що мають хороший потенціал знань учні вчителів: Семенюк Т.О., Хрипти А.М. – англійська мова, Сокола М.Ф. – німецька мова, Гогоца Б.Й. – фізика, Ремезюк Т.В. – хімія, Пінчук Н.М. – екологія, Білотіл Г.І. – російська мова, Мазура О.Є. – фізична культура, Пікнера О.Г. – біологія, Жакун Л.М. – біологія, Паламарчука Ю.С. – інформатика, Матвійчук Т.Я. - українська мова. Загальна кількість призових місць дала змогу серед навчальних закладів району вибороти Дубровицькому навчально-виховному комплексу «Ліцей – школа» І призове місце за підсумками учнівських олімпіад.

Здійснюючи аналіз вкладу вчителів щодо кількості переможців у районному, обласному та Всеукраїнському турах предметних олімпіад слід відзначити, що не всі вчителі взяли активну участь у підготовці учнів до предметних олімпіад, конкурсів та МАН.

Хочеться відзначити роботу кафедр природничих дисциплін та кафедру математики- інформатики.

Покращити роботу в цьому ж напрямку потрібно кафедрам суспільних дисциплін, філології. Завідувачам кафедр Матвійчук Т.Я. та Деменко Т.М. взяти цей факт до уваги та розглянути на засіданні кафедри з поглибленим аналізом.

З метою запозичення, впровадження педагогічного досвіду та пропагандою власних надбань ряд вчителів закладу відвідали обласні та Міжнародні фестивалі, семінари-практикуми. На базі Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» були проведені близько 13 семінарів-практикумів районного та обласного рівнів.

Цього року вчителі закладу на високому рівні показали себе у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2014»: Кушнір В.В. в номінації «Директор школи» - став переможцем І, ІІ та учасником ІІІ етапів; Потер О.І., в номінації «Світова література», Бандура З.С., в номінації «Початкове навчання» стали Лауреатами районного конкурсу; Васінський О.О в номінації «Трудове навчання» - учасник.

Хочеться відзначити активну участь вчителів ліцею в ХІ районному ярмарку-конкрсі педагогічної творчості. Та визнано переможцями та нагороджено дипломами управління освіти, молоді та спорту педагогічних працівників у номінаціях :

- «Методична робота з педагогічними кадрами»:

І місце - ДеменкоТ.М., за посібник «Педагогічні технології :сучасний урок»;

«Виховна робота» :

І місце - Кренько В.І., за роботу «Здорова країна – здорова нація»;

Німецька мова:

І місце – Сокола М.Ф., за посібник « Кон’юнктив (умовний спосіб)»;

«Світова література та російська мова»

І місце - Білотіл Г.І., за посібники «Формування творчого розвитку учнів крізь призму позакласної роботи», «Формування ключових компетентностей учнів крізь проектну діяльність на уроках світової літератури»;

«Управління освітою » :

ІІ місце - Манюгіну К.Є., за посібник «Вулик ідей»;

«Українська мова»:

ІІ місце – Паламарчук С.В., за роботу «Українська мова.12 кроків до грамотності»;

У закладі створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курсову перепідготовку 18 вчителів.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2014 році атестувавалися 14 педагогічних працівників. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників та графік відкритих уроків. Протягом року які атестувалися, провели відкриті уроки, позакласні виховні заходи, підготували матеріали з досвіду роботи. Вчителі успішно пройшли атестацію і підтвердили свій кваліфікаційний рівень :

- Паламарчук Світлана Вікторівна, вчитель української мови та літератури;

- Полюхович Світлана Максимівна, вчитель фізичної культури;

- Якубович Микола Архипович, вчитель фізичної культури;

- Будкевич Тамара Петрівна, вчитель початкових класів;

- Курач Лідія Павлівна, вчитель математики;

- Будкевич Тамара Михайлівна, вчитель математики;

- Білотіл Галина Іванівна, вчитель світової літератури;

- Клюйко Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури;

- Батан Олена Георгіївна, вчитель географії;

було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

- Голубовській Маргариті Іванівні, вчителю української мови та літератури;

- Бандурі Зореславі Степанівні, вчителю початкових класів;

- Боковцю В’ячеславу Миколайовичу, вчителю історії;

- Драці Руслані Василівні, вчителю початкових класів.

та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»:

- Соколу Миколі Федоровичу, вчителю німецької мови;

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:

окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ;

педагоги ліцею залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

керівники кафедр не достатню увагу приділяють оформленню матеріалів засідань, які часто містять схематичний характер;

керівниками кафедр не налагоджено роботу по випуску методичних рекомендацій, звітів про роботу;

психологічна служба недостатньо працює з обдарованими та проблемними дітьми;

потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у обласних вебінарах конкурсах.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка