Звіт кушніра Володимировича, директора дубровицького навчально-виховного комплексу «ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістюСторінка2/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

V. Навчальна діяльність

Протягом 2013-2014 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на розвиток творчих здібностей, умінь і навичок ліцеїстів, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти, виховання соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення через особистісно зорієнтований підхід та систему профільного навчання.

Навчальний процес в закладі направлений на реалізацію Програми профільного навчання Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» на 2011-2015 роки

Профільним навчанням було охоплено 539 учнів, що навчалися у 27 класах за двома напрямками (у 1-4 класах – гуманітарний, математичний; у 5-9 класах – суспільно-гуманітарний, природничо-математичний) та п’ятьма профілями (у 10-11 класах – фізико-математичний, хіміко-біологічний, фізико-хімічний, іноземної філології, правовий).

Навчально-виховний процес, організований педагогічним колективом в системі профільного навчання, сприяє професійному самовизначенню кожного учня, побудові індивідуальної освітньої траєкторії, рівному доступу до якісної освіти різним категоріям учнів відповідно до їх індивідуальних схильностей та потреб, забезпечує необхідний рівень допрофесійної, професійної та довузівської підготовки учнів.

Саме система профільного навчання визначила структуру закладу:

початкова школа – школа розвитку (1-4 класи);

школа індивідуального вибору – ( 5-7 класи);

школа становлення профільних інтересів – ( 8-9 класи);

старша школа – багатопрофільний ліцей (10-11 класи).

Навчальний процес у 5-7 класах направлений на формування стійкого інтересу до окремих предметів, створення умов для самовираження, розвиток творчих здібностей через систему позакласних занять. Суспільно – гуманітарний напрям: додаткові години для вивчення іноземної мови, другої іноземної мови, російської мови, історії, інформатики, спецкурс «Історія рідного краю». Природничо – математичний напрям: додаткові години для вивчення математики, інформатики, фізики, спецкурси : «Фізіологія рослин», «Алгоритмізація і програмування».

Навчальний процес у 8-9 класах направлений на організацію допрофільної підготовки, поглиблене вивчення окремих предметів, орієнтацію на професійну діяльність через виховання стійкого інтересу до окремих предметів, залучення до спецкурсів, факультативних занять. Становлення профільних інтересів відбувається у допрофільних класах: фізико-математичному, хіміко-біологічному, суспільно-гуманітарному. Фізико-математичний профіль: поглиблене вивчення математики (8 годин на тиждень), профільне вивчення фізики (3 години на тиждень), інформатики, креслення; вивчення спецкурсу «Алгоритмізація та програмування», функціонування гуртків: “Комп’ютерної грамотності», «Юний програміст». Хіміко-біологічний профіль: поглиблене вивчення хімії (4 години на тиждень), біології (4 год. – 8 клас, 5 год. – 9 клас), вивчення спецкурсів «Мікробіологія, біологія з основами вірусології», «Фітотерапія», факультативу з хімії. Суспільно-гуманітарний напрям: профільне вивчення англійської, німецької та російської мов (основна іноземна мова – 3 год., друга іноземна мова – 2 год.), профільне вивчення історії (4 год. на тиждень), вивчення спецкурсів «Орфографічний практикум», «Країнознавство», «Права людини». Профільне та поглиблене вивчення окремих предметів дозволяє здобути високий рівень знань, розвинути відповідні здібності і орієнтації на подальшу професійну діяльність та підготуватися до вступу до багатопрофільного ліцею.

Навчальний процес у 10-11 класах (багатопрофільний ліцей) – етап реалізації профільного навчання в фізико-математичному, хіміко-біологічному, фізико-хімічному, правовому класах, класі іноземної філології. Пріоритетні завдання на цьому етапі - це створення оптимальних умов для диференційованого та індивідуального навчання, широкого використання курсів за вибором, факультативів, групових та індивідуальних консультацій.

Фізико-математичний профіль: поглиблене вивчення математики (9 годин на тиждень), профільне вивчення фізики (6 годин на тиждень), інформатики, проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО з математики, фізики, української мови. Хіміко-біологічний та фізико-хімічний профіль: профільне вивчення хімії (10 клас – 4 год., 11 клас – 6 год. на тиждень), біології (5 годин на тиждень), фізики (3 год.), вивчення спецкурсів «Основи хімічного аналізу», «Основи прикладної хімії», «Молекулярна біологія», «Основи генетики і селекції», проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО з хімії, біології, географії, математики, української мови. Профіль іноземної філології: профільне вивчення української мови (10 клас – 4 год. на тиждень), іноземної мови (5 годин на тиждень), другої іноземної мови (3 години на тиждень), вивчення спецкурсів «Ділова українська мова», «Ділове спілкування», проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО з української мови, англійської мови, німецької мови, історії. Правовий профіль: профільне вивчення історії (10 клас – 7 год., 11 клас – 6 год. на тиждень), правознавства (3 години на тиждень), вивчення спецкурсів «Громадянська освіта», «Практичне право», проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО з історії, української мови, іноземної мови.

2013-2014 навчальний рік у Дубровицькому НВК був оголошений роком творчості та спортивних досягнень. Для сприяння розвитку художньо-естетичних, хореографічних, вокальних, театральних здібностей ліцеїстів адміністрація закладу працює над відкриттям художньо-естетичного профілю навчання із 8 (10) класу. Художньо-естетичний профіль: профільне вивчення художньої культури (4 години на тиждень), історії (3 години на тиждень), вивчення спецкурсів «Театральне мистецтво», «Музичні ансамблі», «Живопис», «Графіка», «Етнодизайн», підготовка до вищих навчальних закладів музичного, декоративно-прикладного, театрального мистецтва.

З метою виховання фізично здорових учнів, реалізації їх спортивних здібностей та можливостей у закладі створено всі умови для відкриття у 2014-2015 навчальному році спортивного профілю навчання. Це: дві спортивні зали, спортивний майданчик зі штучним покриттям, два футбольні поля, дві баскетбольні площадки, волейбольна площадка. У планах створення легкоатлетичного комплексу. Спортивний профіль: профільне вивчення фізичної культури (5 годин на тиждень), проведення спортивних секцій «Легка атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Туризм», курсу за вибором «Аеробіка і здоровий спосіб життя», підготовка до вступу до вищих навчальних закладів за спеціальністю «Фізична культура» (вчителі фізичної культури, тренери), до вищих навчальних закладів МВС та МНС України.

Профільність сприяє розвитку особистості кожного учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, формує самоосвітні навички, спонукає до участі у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, інтелектуальних конкурсах, турнірах, до написання науково-дослідницьких робіт, формує стійкі орієнтації на трудову діяльність, практичну готовність до праці, виховує загальну трудову культуру, створює передумови для продовження навчання у вищих навчальних закладах.

По закінченню І семестру 2013-2014 навчального року були підведені підсумки навчальної діяльності учнів 3-9 класів та ліцеїстів кожної групи: ФМ-1, БХ-1, ІФ-1, П-1, ФМ-2, БХ-2, ФХ-2, ІФ-2, П-2. На основі загального аналізу успішності названих класів та груп одержано наступні результати: із 442 учнів 3-11 класів закладу (3-4 класи – 93 учні, 5-9 класи – 216 учнів , 10 класи – 60 учнів, 11 класи –73 учні) - 53 мають високий рівень знань (3-4 класи – 23 учні, 5-7 класи – 11 учнів, 8-9 класи – 7 учнів, 10 класи – 2 учні, 11 класи – 10 учнів); 39 – високий рівень знань і одну або дві „8” або „9”; 169 - високий та достатній рівень знань (без відмінників).

Отже, 225 учнів (3-4 класи – 56 учнів, 5-9 класи – 98 учнів, 10-11 класи – 71 учнів) навчаються на високому та достатньому рівнях, що становить 50 % якісної успішності по закладу (3-4 класи – 60%, 5-9 класи – 45 %, 10-11 класи – 53 %).

Якісна успішність кожного класу за І семестр становить: 3-А – 56.5%, 3-М – 59.3%, 4-А – 77%, 4-М -66.6%, 5-СГ – 61 %, 5-ПМ – 57 %, 6-СГ – 64,7 %, 6-ПМ – 50 %, 7-СГ – 41,2 %, 7-ПМ – 50 %, 8-СГ – 23,5 %, 8-ФМ – 60%, 8-БХ – 25 %, 9-СГ – 44,8 %, 9-ПМ – 20 %, ФМ-1 – 20 %, БХ-1 – 52,4 %, ІФ-1 – 36,4 %, П-1 – 53,8 %, ФХ-2 – 93,3 %, ФМ-2 – 60 %, БХ-2 – 23,1 %, ІФ-2 – 92,8 %, П-2 – 43,8 %,

Разом з тим у закладі навчаються учні, які засвоюють навчальний матеріал на середньому рівні. За підсумками І семестру: 51 учень має по одному балу «6», «5» або «4» (5-9 класи – 28 учнів, 10 класи – 14 учнів, 11 класи – 4 учні); 109 учнів мають по два або більше балів «4» - «6» (5-9 класи – 64 учні, 10 класи – 21 учень, 11 класи – 23 учні). Учителі-предметники проводили з учнями індивідуальні та групові заняття для пояснення важких навчальних тем, аналізу домашніх завдань, консультації по підготовці до контрольних робіт.

Серед 73 випускників закладу (11 клас) за результатами навчального року: 5 учнів нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», 5 учнів – срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 9 учнів нагороджено похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», 5 учнів мають високий рівень знань (без медалістів), 7 – високий рівень знань і одну або дві «8» або «9», 31 – високий і достатній рівень знань. Отож, 46 випускників мають навчальні результати високого та достатнього рівнів, що становить 63% якісної успішності. Якісна успішність випускних класів на кінець навчального року: ФМ-2 – 80%, ФХ-2 – 85%, БХ-2 – 39%, ІФ-2 – 100%, П-2 – 38%. Всі випускники успішно склали державну підсумкову атестацію.

За результатами ІІ семестру 2013-2014 навчального року із 419 учнів 2-10 класів закладу (2-4 класи – 140 учнів, 5-9 класи – 218 учнів , 10 класи – 61 учень) – 77 нагороджено похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», один випускник 9 класу отримає свідоцтво з відзнакою.

Успішно пройшла реєстрація 72 випускників на ЗНО – 2014. Протягом року проходила підготовка до тестування через функціонування факультативних занять з української мови, іноземної мови, історії, математики, фізики, хімії, біології, географії. Неодноразово скликалися збори учнів 11 класів та їх батьків з питань процедури проведення ЗНО, прав та обов’язків учасників ЗНО. Навчальний заклад успішно провів процедуру пробного тестування, учасниками якого стали наші випускники.

З метою наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, вивчення історії рідного краю, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно - орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу у навчальному закладі організовано проведення навчальної практики та навчальних екскурсій для учнів 1-8, 10 класів.

Для учнів 5-8 класів (суспільно-гуманітарний напрям) були проведені навчальні практикуми з історії «Вивчаємо історію рідного краю», іноземної мови (створення проектів «Дубровиця очима іноземних туристів») , української мови «Подорож до країни синтаксису», української літератури з позакласного читання, заняття спецкурсу «Орфографічний практикум», зустрічі в літературній студії «Молоді таланти», відкриті засілання літературних гуртків: «Слово», «Я – журналіст», практичні заняття з трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, хореографії.

Для учнів 5-8 класів (природничо-математичний напрям) були проведені навчальні практикуми з математики «Розв’язування прикладних задач», інформатики, географії «Материки і океани», «Географічне дослідження України», природознавства, біології «Ознайомлення з різноманітністю тварин гідро біонтів», 7-8 класи – з фізики «Розв’язування експериментальних задач», 8 класи – з хімії «Цікаві хімічні дослідження», практичні заняття з трудового навчання, образотворчого мистецтва, хореографії

Для учнів 10 класів: фізико-математичний профіль - проведені практикуми з математики, фізики, інформатики, хіміко-біологічний профіль – практикуми з хімії, біології, географії, математики, профіль іноземної філології – практичні заняття з іноземної мови, української мови, заняття спецкурсу «Основи теорії літератури», зустріч в літературній студії «Молоді таланти», правовий профіль – практикуми з історії, правознавства, іноземної мови, математики. Проходили навчальні екскурсії: з історії: с. Рудня «Поселення неолітичної доби», «Історичні пам’ятки рідного міста», «Храми Дубровиці», «Бережницький музей Теодозії Бриж», «Висоцький краєзнавчий музей», «По місцях поховання воїнів УПА»; з біології: «Природа рідного краю», «Сезонні явища в житті рослин», «Загальна характеристика природних умов рідного краю», «Екологічні проблеми Дубровиччини», екологічні акції «Парки – легені міста»; з іноземної мови «Наше місто очима іноземних туристів», з природознавства «Орієнтування на місцевості», до озера «Баньковське», «Глиняне», «Васильове»; з географії: в урочище «Старий аеродром – Панська річка», «Єврейське кладовище»; з української та світової літератури «Літературними стежками Дубровиччини»; розроблення маршруту та проведення екскурсії «Дубровиця туристична»; навчально-оздоровчі екскурсії з проведенням гри «Веселі старти»; навчально-оздоровча екскурсія «Туристичні стежки рідного краю».

Успішно розпочалася в ліцеї вступна кампанія відвідуванням навчальних закладів району, проведенням реклами закладу , випуском ліцейської газети «Я – ліцеїст», рекламних листівок, запрошень, організацією Дня відкритих дверей.

Проходить підготовка до комп’ютерного тестування, розробляються варіанти тестових завдань з профільних дисциплін. Матеріали з підготовки до вступного тестування будуть розміщені на сайті Дубровицького НВК та на інформаційних стендах.


VI. Виховна та позакласна робота

Система виховної роботи у 2013-2014 навчальному році організовувалась відповідно до завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти та іншими нормативними документами, що регламентують діяльність педагогів з питань організації виховної роботи. З цією метою проводилась робота над реалізацією «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини на 2008-2020 роки», «Програми національного виховання учнівської молоді Рівнещини на 2008-2020 роки», «Заходів, спрямованих на реалізацію програм національного виховання дітей та учнівської молоді на 2008-2020 роки», заходів щодо виконання програми правової освіти учнівської молоді на 2011-2015 роки, плану заходів щодо виконання районної комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки, заходів на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», заходів щодо запобігання насильства над дітьми, заходів щодо профілактики та запобігання жорстокого поводження з дітьми, заходів щодо розвитку органів учнівського самоврядування, заходів з виконання Концепції реалізації Державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» та формувалась згідно з виховною темою закладу: «Креативне виховання для реалізування творчого потенціалу учнів за їх власною ініціативою і вибором відповідних засобів, змотивованого прагненням індивідума до самовираження та самоствердження».

Важливе місце у системі виховної діяльностіДубровицького НВК «Ліцей – школа» посідає управління навчально-виховним  процесом. Це чіткий  розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу,  творча співдружність з позашкільними закладами, використання  ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

Головний зміст виховного процесу - розвиток ліцеїста, його творчої індивідуальності.

Основними принципами виховання були: демократизація виховання; гуманізація виховання, активність, самодіяльність і творча ініціатива; єдність навчання і виховання; диференціація родинного і суспільного виховання; особистісно-орієнтований підхід у вихованні; єдність національного і загальнолюдського виховання.

Виховна робота закладу була спрямована на вирішення завдань:

- створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини;

- формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України;

- подальший розвиток здоров’язберігаючого середовища;

- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді через активну реалізацію районної програми національного виховання учнівської молоді на період 2008-2020 роки;

- формування здорового способу життя;

- профілактика злочинності та правопорушень, безпритульності та бездоглядності, проявів жорстокості в учнівському середовищі;

- реалізація районної програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки через гурткову роботу та роботу вчителів-предметників;

- активізація роботи з батьками;

- системний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

- посилення індивідуальної роботи з учнівською молоддю.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи, а саме – створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей обдарованих дітей.

Впродовж 2013-2014 навчального року було організовано та вивчався стан питань з виховної роботи: стан роботи з батьками та формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (жовтень – листопад 2013 року); стан учнівського самоврядування (грудень 2013 року – березень 2014 року); стан психолого-педагогічного забезпечення НВП, соціальна робота (січень –травень 2014 року). На засідання педагогічної ради виносились питання: «Стан роботи з батьками та формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей» (протокол №1 від 06.02.2014 року), «Про організацію роботи пришкільного табору в 2013-2014 навчальному році», «Про стан роботи психологічної служби з гіперактивними дітьми», «Про стан учнівського самоврядування» (протокол №3 від 29.04.2014 року)

Питання виховної роботи розглядались на нарадах при директору та при заступнику директора з виховної роботи.

Методичне об’єднання  класних керівників (керівник Кренько В.І.), працювало над проблемою «Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного учня». Постійно вдосконалюючи свою роботу сприяє  професійному  вдосконаленню особистості  педагога, стимулює  творчість  класного керівника, який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування   гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.   Впродовж 2013-2014 навчального року методичним об’єднанням класних керівників проведено чотири засідання на яких класні керівники ділилися досвідом роботи у різних напрямках виховної роботи: «Організація планування роботи методичного об'єднання класних керівників у 2013-2014 навчальному році» (вересень 2013 року), «Роль учнівського самоврядування в умовах позитивного виховного простору» (березень 2014 року), «Формування ціннісних ставлень особистості до сім’ї, родини, людей у навчально-виховному процесі школи» (листопад 2013 року), «Організація виховного процесу на засадах психолого-педагогічного проектування» (травень 2014 року). На четвертому засіданні було створено аукціон напрацювань досліджень і вироблених рекомендацій, розроблених творчими групами за напрямками виховної роботи та розробок моделей, схем, порад практичного застосування в організації виховного процесу «Від творчого вчителя до творчого учня». Виконання завдань виховної роботи здійснювалося за виховними орієнтирами Програм національного виховання учнівської молоді:

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Їх реалізація здійснювалася через різні форми роботи в процесі: навчальної діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, роботи органу учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Розроблено план заходів з питань реалізації Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, щорічно розробляються плани організаційно-практичних заходів.

У календарних планах вчителів-предметників відведено графу «Формування ціннісних ставлень особистості».

В освітньо-виховний процес закладу впроваджувались такі виховні технології, як проектування, технологія колективних творчих справ, технологія самовиховання і саморозвитку учнів. Акцент ставився на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напрямку, здатності організовувати своє життя.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовувалися такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі та заступнику директора з виховної роботи, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки тощо.

Одним із важливих показників діяльності навчального закладу є результативність виховного процесу, а саме рівень вихованості учнів. В основу оцінки покладений рівень сформованості ціннісних пріоритетів особистості учня. Практичні психологи Гайдиш Т.Б. та Коростель М.М., з метою аналізу і проектування зростання позитивних цінностей-ставлень, двічі на рік проводили діагностування учнів 2-11 класів, відповідно до методик психолого-педагогічного інструментарію дослідно-експериментальної роботи в проекті «Універсал».

За результатами психолого-соціальних досліджень проведено моніторинг особистісного розвитку учнів. Ціннісні пріоритети учнів у сферах «Я і рідна домівка», «Я і праця», «Я і громадські обов’язки», «Я і друзі», «Я і навчання», «Я і Україна», «Я і здоров’я», «Я і моральні цінності», «Я і мистецтво» показали позитивну тенденцію розвитку. Що свідчить про цілеспрямовану та продуктивну виховну роботу.

Зростання рівня вихованості є результатом системної роботи з боку вчителів-предметників та класних керівників, покращення співпраці з батьками, поєднання у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів роботи.

Загальноліцейські, позашкільні та класні виховні заходи проводились відповідно до річного плану роботи, планів виховної роботи класних керівників. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів;

свято Першого дзвоника «Першовересень кличе у клас…» (01.09.2013р., Кренько В.І., Драка Р.В.);

заходи з нагоди відзначення Дня міста (21.09.2013 р., Кренько В.І., Драка Р.В, класні керівники);

відзначення Дня вчителя «Майстри своєї справи» (04.10.2013 р., Драка Р.В., Мерія);

загальноліцейська лінійка до Дня українського козацтва «А ми тую козацькую славу збережемо» (14.10.2013 р., кафедра вчителів суспільних наук);

посвята в першокласники «З вересневої пори всі ми стали школярі!» (25.10.2013 р., Манюгіна К.Є.);

«Осінній бал» (15.11.2013 р., Драка Р.В., Голубовська М.І., Мерія);

Тиждень ліцеїста (25.11 – 29.11.2013 р., Кренько В.І., Драка Р.В, Мерія);

фестиваль-конкурс «Зорепад талантів» (25.11 – 29.11.2013 р., Мерія, класні керівники);

місячник правового виховання «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста» (впродовж листопада 2013 р., кафедра вчителів суспільних наук);

загальноліцейська лінійка до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років «Сльози твої, Україно!» (22.11.2013 р., Голубовська М.І.);

загальноліцейська лінійка до Дня Збройних Сил України «Ми вам довірим Батьківщину» (06.12.2013 р., Драка Р.В., Мерія);

виховний захід «Святий Миколай у гості завітав» (19.12.2013 р., Голубовська М.І.);

благодійна акція «Подаруй дитині щасливу мить…» (19.12.2013 р., Мерія, класні керівники);

новорічні ранки та вечори (26-27.12.2013 р., Драка Р.В., Мерія);

загальноліцейська акція «16 днів проти насильства» (02-10.12.2013 р., психолого-соціальний центр);

візит до учнів школи №2 м. Столін, республіки Білорусь (25.01.2014 р., Кренько В.І., Мерія);

місячник санітарно-просвітницької та профілактичної роботи «Ти і твоє здоров’я» (впродовж лютого 2014 р., Кренько В.І., Мерія);

загальноліцейська лінійка з нагоди відзначення 25-річниці виведення військ з Республіки Афганістан «Афганські руїни – біль України» (14.02.2014 р., кафедра вчителів суспільних наук);

вечір відпочинку для старшокласників «Мелодія двох сердець» (13.02.2014 р., Драка Р.В., Мерія);

загальноліцейська лінійка до 8 –Березня «Я – сильна і слабка, я – Жінка» (07.03.2014 р., Драка Р.В., Мерія);

Шевченківський тиждень (березень 2014 р., кафедра вчителів української філології);

Тиждень дитячого читання (17-21.03.2014 р., Томко О.В., Лавор Г.М.);

загальноліцейський конкурс команд КВК (березень – квітень 2014 р., Кренько В.І., класні керівники);

виставка писанок «Писанковий всесвіт» (14.04.2014 р., Гузич І.М., Кушнір Т.Б.);

свято зустрічі випускників «Зустріч шкільних друзів» (26.04.2014 р., Кренько В.І., Драка Р.В.);

вибори Мера ліцею (15.04.2014 р., Драка Р.В., Мерія);

вечір з нагоди відзначення Дня Перемоги «Життя золотими та срібними нитками» (08.05.2014 р., Кренько В.І., Драка Р.В.);

свято творчості та обдарованості «Майбутнє твориться сьогодні» (18.05.2014 р., Білотіл Г.І.);

свято прощання з початковою школою «Прощавай, початкова школо!» (28.05.2014 р., Горун Г.В., Буткевич Т.П.);

свято Букварика «Букварикові іменини» (29.05.2014 р., Рабешко О.П., Маринін В.М.);

свято останнього дзвоника «Україно! Прийми мене в майбутнє» (30.05.2014 р., Кренько В.І., Драка Р.В.);

випускний вечір «Зоряний бал» (31.05.2014 р., Кренько В.І., Драка Р.В.).

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка