Звіт кушніра Володимировича, директора дубровицького навчально-виховного комплексу «ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістюСторінка4/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

XIII. Стан злочинності та правопорушень

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.03.2011 року №80 «Про районну комплексну програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки», наказів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 31.03 2011 року №171 «Про затвердження плану заходів щодо виконання обласної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки», від 10.09.2012 року № 361 «Про затвердження заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», та з метою контролю за організацією стану профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у Дубровицькому навчально-виховному комплексі «Ліцей – школа» проводиться робота з попередження негативних виявів в учнівському середовищі.

Упродовж 2013 року видано ряд наказів: від 14.01.2013 №11  «Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу», від 06.03.2013 №47 «Про затвердження заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», від 20.05.2013 №110 «Про попередження злочинності та правопорушень серед учнів у літній період», від 07.06.2013 №134 «Про стан відвідування навчальних занять учнями 5-11 класів за 2012-2013 навчальний рік», від 02.09.2013 №162 «Про шкільну форму для учнів», від 03.09.2013 №171 «Про проведення моніторингу рівня вихованості», від 03.09.2013 №173 «Про заборону тютюнопаління та проведення антинікотинової профілактичної роботи», від 03.09.2013 №174 «Про призначення громадських інспекторів із соціального захисту», від 03.09.2013 №176 «Про організацію роботи з профілактики злочинності та правопорушень у 2013-2014 навчальному році», від 06.09.2013 №190 «Про створення ради профілактики правопорушень у закладі», від 16.10.20132 №224 «Про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів у приміщеннях та на території навчального закладу та проведення профілактичної роботи серед учнів та працівників», від 16.10.2013 №225 «Про підготовку та проведення місячника правового виховання», від 30.10.2013 №237 «Про організацію та проведення Всеукраїнського тижня права», від 01.11.2013 №238 «Про заходи районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї др. 2016 року», від 14.11.2013 №249 «Про заходи щодо запобігання правопорушенням, попередження насильства та жорстокого поводження серед учнів закладу», від 02.12.2013 №261 «Про підсумки місячника правового виховання», від 27.12.2013 №283 «Про стан відвідування навчальних занять учнями 5-11 класів за І семестр 2013-2014 навчального року».

Всі працівники навчального закладу ознайомлені з нормативними документами, що регулюють роботу з питання проведення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх.


Питання профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх розглядаються на нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, педагогічних нарадах, батьківських зборах.

В закладі сформовано банк даних учнів схильних до правопорушень, дітей, які потребують додаткової педагогічної уваги та сімей, які опинилися в складних життєвих умовах.

З учнями, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота. До управління освіти, молоді та спорту району щомісяця надходить інформація про відвідування учнями занять. Дані аналізуються, і з учнями, які без поважних причин не відвідували НВК, проводиться відповідна робота (співбесіди з батьками, засідання Ради профілактики, постановка на внутріліцейський облік.

Адміністрація закладу особливу увагу звертає на пропуски уроків без поважних причин. Заступник директора з виховної роботи Кренько В.І. чітко та дієво контролює відвідування учнями закладу, посилено контролює за достовірністю заяв та пояснювальних записок, поданих від батьків.

На внутріліцейському обліку впродовж 2013 року перебували 5 учнів: Логвинов М.,Червоний А.- 7-ПМ клас (класний керівник Легка І.І.), Нашора К. - 5-ПМ (класний керівник Хомич О.В.), Фурсович О.- група П-2 (11 клас) (класний керівник Потер О.І.), Зінченко Ю.- група ІФ-1 (10 клас) (класний керівник Матвійчук Т.Я.). Проведено цілеспрямовану роботу із залученням дітей, які схильні до правопорушень до гурткової роботи.

В Дубровицькому НВК «Ліцей-школа» розроблено положення про Раду профілактики згідно якого регулярно проводяться засідання, де приймаються рішення щодо учнів які перебувають на внутріліцейському обліку.

Робота Ради профілактики правопорушень направлена на те, щоб:

- формувати в учнів правові поняття, які б регулювали їхню поведінку;

- вироблення навичок і звичок правомірної поведінки;

- формувати в учнів активну позицію у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами;

- вироблення уміння протистояти негативним впливам;

- подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

На засіданнях ради профілактики правопорушень заслухано звіти класних керівників про порушення правил учнями школи, підбито підсумки операцій «Урок», «Сім’я», заслухано батьків, діти яких пропускають навчальні заняття без поважних причин та порушують правила поведінки учнів, заслухано звіт соціально-психологічної служби НВК щодо роботи з учнями з девіантною поведінкою.

З метою сприяння попередженню правопорушень серед неповнолітніх, удосконалення рівня просвітницької роботи серед школярів в листопаді 2013 року було організовано та проведено місячник правового виховання та Всеукраїнський тиждень права, в рамках яких запланована профілактична робота з учнівською молоддю і  набуття нею правового досвіду, виховання непримиренного ставлення до негативних явищ життя.

Проводиться робота щодо підвищення рівня правових знань батьків. Організовано роботу батьківських всеобучів на яких розглядались питання: «Правове виховання у сім’ї та як його здійснювати», Дитяча агресія. Прояви та подолання», «Правова відповідальність підлітка за скоєні ним злочини», «Правова культура української родини».
XIV. Школа розвитку.

У 2013-2013 навчальному році кафедра вчителів початкових класів працювала над проблемою «Розвиток творчої особистості учня, його інтелекту, формування національної свідомості, створення умов для самореалізації особистості шляхом використання інтерактивних технологій на уроках та позаурочний час». Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями за курс початкової школи. У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (взаємовідвідування уроків, спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування). Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків, ранків),адекватно реагують на критику.

Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень на курсах при Рівненському РОІППО, діляться, обмінюються придбаним досвідом зі своїми колегами.

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Адміністрацією школи вивчалось питання «Про стан викладання математики у початкових класах». З цією метою були проведені письмові роботи в 1-4 класах, відвідані та проаналізовані уроки математики у 1-4 класах.Зокрема, вивчався стан навчально-виховного процесу у 2-А класі.

Найкращі результати письмових робіт були в учнів 2-М класу (вч. Будкевич Г.Д.), 3-М класу (вч. Бандура З.С.), 4-А класу (вч. Горун Г.В.).
Вчителі початкових класів формують культуру писемного мовлення, проводять систематичну роботу з вивчення орфографії, розвивають практичні навички побудови синтаксичних конструкцій, стежать за охайністю зошитів учнів, вимагають від учнів уважно ставитися до оформлення письмових робіт.У цьому навчальному році було перевірено стан ведення учнівських зошитів та щоденників(по веденню щоденників видано наказ).

Вчителі початкових класів багато уваги приділяють індивідуальній роботі з кожним учнем, демонструють зразки правильного написання і сполучення букв.

Змістовні, на високому науково-теоретичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи впродовж навчального року з використанням мультимедійних технологій, де були заступники та вчителі навчального закладу.

У процесі роботи виправдали себе такі форми : моделювання уроків і проведення їх у мультимедійному класі, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Серед творчих вчителів кафедри Горун Г.В.,яка 4 роки поспіль є керівником шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів та керівником районної школи молодого вчителя та Рабешко О.П. є керівником творчої групи вчителів району «Майстер-клас».

Кожний вчитель початкової ланки використовує інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі початкової школи..

У нашому навчальному закладі також проводилися семінари для вчителів початкових класів.

Учні брали участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях. У конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика учениця 4-А класу Осецька Ярослава зайняла ІІІ місце, а в олімпіаді « Юне обдарування» ІІІ місце з української мови , ІІІ місце з математики Ярошук Владислав ,І місце з природознавства Бобик Андрій 4-А Клас.

Багато учнів початкових класів брало участь у конкурсі знавців математики «Кенгуру» і показали хороші результати, отримавши сертифікати.

Дипломом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за перше місце у конкурсі дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі» нагороджений учень 2-М класу Кушнір Олександр.(Вчителі Будкевич Г.Д.,Кушнір Т.Б.), Бобик Андрій І місце у обласному конкурсі малюнку.

Колектив вчителів початкових класів – творчий колектив, в якому працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами розвиваючого навчання. Весь час спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. Результатом їх діяльності стають нові моделі, методи, технології навчання і виховання. Учителі намагаються створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї Вітчизни – України.

За 2013-2014 навчальний рік було проведено п’ять засідань кафедри вчителів початкових класів, де розглядалися важливі питання відповідно до плану роботи кафедри. Щопонеділка проводилися наради при заступнику директора школи розвитку, а щосереди – учнівські лінійки з нагородженням перехідним призом класів за кращим показником місяця.Проведено наступні заходи:

Жовтень:

Святковий ранок для учнів початкових класів « Посвята у першокласники».

Районний семінар вчителів 3 класів «Використання методу проектів у початкових класах». Відкриті уроки вчителів Олексієвець В.А., Бандура З.С., виховний захід (Лавор О.В., Манюгіна К.Є.)

Виставка творчих доробків вчителів початкових класів закладу.

Виставка учнівських робіт учнів 1-4 класів.

Проведення шкільного туру конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.Листопад:

Проведення І етапу шкільних олімпіад «Юне обдарування»

Родинне спортивне свято 2-А клас.

Грудень:

Участь у ІІ етапі олімпіади « Юне обдарування»

Виховний захід «Андріївські вечорниці» 4-М клас.

Підготовка та проведення Новорічного свята.Лютий:

Виховний захід «Збережи планету Земля» 4-А клас.

Проведення класних ранків до Дня захисника Вітчизни.

Участь учнів у математичному конкурсі «Кенгуру».Березень:

Святкові класні виховні заходи до 8-го Березня.Травень:

Підготовка та проведення свята «Прощавай, Букварику!» 1 клас.

Підготовка та проведення свята «Прощання з початковою школою» 4 клас.

Виховний захід «Майбутньому першокласнику»

Протягом навчального року проводилася значна робота з батьками учнів. Кожним вчителем було проведено по 4-5 батьківських зборів.

Учні та вчителі початкових класів брали участь у виставці малюнків, Великодніх писанок, виставці робіт з природного матеріалу, конкурсі читців-декламаторів творів Т.Г.Шевченка, «Пересмішники» ( Васькевич Марія 4-А клас.). Було придбано та оформлено стенд для учнів початкових класів та їх батьків.


XV. Робота з обдарованими дітьми

У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». Час ставить перед освітою нове завдання: школа повинна займатися пошуком індивідуальності, адже так важливо виявити всіх, хто цікавиться знаннями з різних галузей науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани й надії, якомога повніше розкрити свої здібності. Будь-якому суспільству потрібні обдаровані люди, а особливо нашій державі, яка перебуває на шляху становлення, європеїзуючи всі сфери життя, і завдання суспільства полягає в тому, щоб побачити та розвинути здібності кожного. Для того, щоб талант у нашій державі міг розвиватись і вдосконалюватись, необхідно починати роботу з учнями якомога раніше.

Дати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів, відчути свою значущість, належність до науки, ознайомитися з методами наукової та творчої роботи, задовольнити пізнавальні інтереси – функції, частину яких може взяти на себе учнівське наукове товариство. Пропуск до нього - особистий інтерес та захоплення дитини.

Формування конкурентноспроможної особистості, здатної до творення культури та самотворення, здійснення духовно-світоглядного вибору; потреба в нових компонентах знань, необхідних для успішної реалізації в житті – саме такі перспективні завдання ставить перед собою науково-дослідницьке товариство «Зорепад», яке успішно функціонує у нашому спеціалізованому закладі для обдарованих дітей.

Мета науково-дослідницького товариства ліцеїстів «Зорепад»: створити сприятливі умови для розвитку інтелектуальних здібностей ліцеїстів та їхньої успішної самореалізації в науковій сфері.

Науково-дослідницьке товариство учнів «Зорепад» створене на засадах структурного підрозділу Рівненського територіального відділення Малої академії наук і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про освіту», Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 90 від 09.02.2006 р., Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 305 від 18.08.1998 р., власного статуту навчального закладу.

Для регламентації роботи науково-дослідницького товариства розроблений Статут, в якому сформульовано мету, визначено завдання та принципи діяльності НДТЛ, що полягають у добровільності, самоврядуванні, законності, права у виборі напрямів своєї діяльності; визначено зміст та форми роботи НДТЛ; регламентовано управління НДТЛ, визначено організаційну структуру НДТЛ.

У структурі інтелектуального розвитку особистості НВК творча лабораторія «Зорепад», що реалізує освітні потреби ліцеїстів шляхом участі в предметних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних конкурсах, предметних турнірах, є пріоритетним напрямком роботи поряд з виховною, інформаційною, спортивною діяльністю. Науково-дослідницьке товариство «Зорепад» створює загальне «поле благополуччя» для інтенсивного розвитку здібностей ліцеїстів.

Протягом 2013-2014 н.р. робота з обдарованими дітьми була спрямована за напрямком «Профілізація старшої школи як засіб формування конкурентоздатної особистості», що окреслюється створенням сприятливих умов для здобуття освіти понад державний мінімум шляхом ефективного впровадження інноваційних технологій навчання. Активізовано діяльність учителів закладу з обдарованими дітьми, зокрема: створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями-предметниками та класними керівниками; організація роботи спецкурсів, факультативів відповідно до пізнавальних потреб учнів; проведення в школі фестивалю сучасних уроків з використанням новітніх педагогічних технологій, Міжнародного дня рідної мови, Шевченківського тижня, ліцейського етапу фестивалю читців-декламаторів «Паросток», Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; організація і проведення І етапу предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів; проведення систематичної підготовки дітей до участі у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 77 учнів нашого закладу. Всього призових місць: 59, з них перших місць - 18, других - 26, третіх – 15. Четверте місце – 6 учасників, п’яте – 6; шосте – 2; сьоме – 1; восьме – 2; шістнадцяте – 1.

З метою розвитку в учнів інтересу до різноманітних видів пошукової, аналітичної, розвиваючої діяльності 03 січня 2014 року відбувся ліцейський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства “Зорепад”, у якому взяли участь 28 ліцеїстів у 10 відділеннях та 25 наукових секціях (12 є учнями одинадцятих класів, 7 - учні десятих класів , 6 – учні дев’ятого класу, 2 - учні восьмого класу та 1 учень 4 класу). Всього написано 32 науково-дослідницькі роботи.

Дослідження проведені у 10 наукових відділеннях: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (6), філософії та суспільствознавства (6), математики (5), мовознавства (4), комп’ютерних наук (3), хімії та біології (3). Відділення історії, фізики і астрономії, екології та аграрних наук мають по 1 науково-дослідницькій роботі. Відділення наук про Землю представлено 2 роботами.

У відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства взяли участь 6 учнів, які працювали у 4-х секціях: секція «Українська література» - 2 учні (вчителі Матвійчук Т.Я., Паламарчук С.В.), «Літературна творчість» – 2 учні (учитель Матвійчук Т.Я.), «Мистецтвознавство» - 1 учень (учитель Клюйко Г.М.), «Російська література» - 1 учень (учитель Потер О.І.).

Змістова наповненість наукових робіт учнів доводить, що літературознавчі питання є досить цікавими і актуальними для дослідницької діяльності. Не втрачений інтерес і до мистецтва, що є свідченням високого рівня духовної складової вихованців. Відрізняються оригінальним світобаченням та творчим мисленням юні поетичні таланти, які представили свої доробки в рамках секції «Літературна творчість», що засвідчує високий духовний розвиток особистості, любов до художнього слова, уміння ним володіти.

Відділення мовознавства нарахувало 4 учасники у 3-х секціях: «Англійська мова» - 2 учні ( учителі Семенюк Т.О., Хрипта А.М.), «Німецька мова» (вчитель Сокол М.Ф.), «Українська мова» - 1 учень (учитель Матвійчук Т.Я.). Мовознавчі аспекти досліджень доводять, що глибоке знання лінгвістичних процесів скеровує намагання учнів зануритися у орфографічні та лексичні канони, проаналізувати їх. Предметом досліджень стали також і художні засоби (епітети, порівняння, метафори, метонімія), які використовують англомовні письменники у своїх творах. Знавці німецької мови привернули увагу до імен у німецькомовному просторі, дослідники рідної мови розробили рекомендації та доповнення до українського правопису.

У відділенні філософії та суспільствознавства працювало 6 учнів у 4-х секціях: «Журналістика» - 3 учні (учителі Павловець М.А., Матвійчук Т.Я., Романушко Л.Б.), «Педагогіка» - 1 учень (учитель Гаврильчик Г.В.), «Правознавство» - 1 учень (учитель Кедрук В.П.), «Соціологія» - 1 учень (учитель Боковець В.М.). Слухачі даного відділення досліджували історію преси Дубровиччини в історичній динаміці та соціокультурному вимірі, читацький контингент газети «Дубровицький вісник», працювали над з’ясуванням семантики заголовків англомовної преси. Правознавчий аспект незаконного видобутку бурштину на території Дубровицького району, викладений у дослідницькій роботі, висвітлює актуальну проблему краю та її позитивні і негативні сторони. Порушується дослідниками і питання проблемності самовизначення молоді Дубровицького району у веденні здорового способу життя та впливу систематики факторів, чинників та мотивів на самовизначення молоді. Загалом дослідження слухачів відділення філософії та суспільствознавства стосувалися проблем рідного краю та з’ясовувалися шляхи їх подолання.

Історичне відділення представлене 1 роботою у секції «Історичне краєзнавство» (учитель Кедрук В.П.), у якій досліджувалося питання висвітлення подій афганської війни на основі свідчень воїнів-афганців, вихідців з Дубровиці та на підставі архівних документів.

Відділення «Наук про Землю» представлено роботою у секції «Гідрологія» - 1 учень (учитель Батан О.Г.). Дослідження, направлене на вивчення проблеми збереження малих озер в околицях Дубровиці та їхню роль в екосистемі міста, доводить значущість даного питання в умовах сучасної екологічної ситуації. Унікальною є дослідницька діяльність учня 4 класу Ярошука Владислава (учитель Буткевич Т.П.), який написав наукову роботу «Світ мінералів» і представив її на конкурсі.

У відділенні комп’ютерних наук взяли участь 3 учні по 1 у кожній із секцій: «Інтернет-технології та WEB дизайн» (учитель Гаврильчик Г.В.), «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» (учитель Берестень С.В.), «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» (учитель Паламарчук Ю.С.). Інформаційні розробки юних дослідників носять новаторський характер та підтверджують не тільки глибоку обізнаність з новітніми технологіями, а й застосування їх та поширення серед учасників навчально-виховного процесу.

Математичне відділення представлене учасниками трьох секцій: «Прикладна математика» - 3 учні (учителі Чудінович Л.О., Островець І.М.), «Математичне моделювання» - 1 учень (учитель Котяш В.Ф.), «Математика» - 1 учень (учитель Островець І.М.). Синтез отриманих знань з математики спонукає до апробації та пошуку нових алгоритмів розв’язку, його застосування, також дослідження стосувалися і значення математичного моделювання для здоров’я людини.

У відділенні «Екології та аграрних наук» працював 1 учень, секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» (учитель Пінчук Н.М.). Мета дослідження - інтегральна оцінка антропогенної трансформації ландшафтних систем Дубровицького району для обгрунтування рекомендацій щодо оптимізації довкілля в рамках реалізації концепції сталого розвитку України.

Наукове відділення хімії та біології представлено по 1 учаснику секцій: «Біологія людини» (учитель Пікнер О.Г.), «Хімія» (учитель Ремезюк Т.В.), «Медицина» (учитель Жакун Л.М.). Пізнавальна діяльність у галузі хімії та біології формує в учнів інтелектуально-інформаційну культуру, усвідомлення практичної значимості отриманих знань, необхідних на сучасному етапі розвитку суспільства.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка