Звіт про хід дослідно-експериментальної роботи «Формування морально-духовних якостей учнів шляхом взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості» Софіївської загальноосвітньоїСкачати 208.42 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір208.42 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти Краснолуцької міської ради


Звіт

про хід

дослідно-експериментальної роботи
«Формування

морально-духовних якостей учнів шляхом взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості»

Софіївської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 31

Краснолуцької міської ради

Відповідальні виконавці:

Сабініна О. М. – директор ЗОШ № 31

Тертюхова М. Л. – заступник дирек-

тора з НВР ЗОШ № 31

2012р.

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної держадміністрації № 80 від 23.01.2012 р. на базі Софіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 31 здійснюється дослідно-експериментальна робота за темою «Формування морально-духовних якостей учнів шляхом взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості».Мета. Розробити та реалізувати педагогічні умови формування морально-духовних якостей учнів шляхом взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Завдання.

 • Розробити та апробувати сукупність інноваційних форм і методів для формування морально-духовних якостей учнів;

 • Розробити програму з формування морально-духовних якостей учнів;

 • Визначити рівень сформованості морально-духовних якостей учнів загальноосвітньої школи;

 • Розробити пакет діагностичних методик і методичних матеріалів з визначення рівня морально-духовних якостей учнів;

 • Провести моніторинг професійної готовності педагогів до експерименту;

 • Розробити науково-методичні рекомендації щодо формування морально-духовних якостей школярів.

Наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою в школі здійснює Касьянова Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

На даний момент завершено І етап та розпочато ІІ етап дослідно-експериментальної роботиЕтапи дослідно-експериментальної роботи, терміни

Короткий зміст роботи:

І. Підготовчий

(січень 2012р. – березень 2012 р.)Нормативно-правове забезпечення експериментальної роботи; вивчення та аналіз науково-методичної літератури та передового педагогічного досвіду; розробка інноваційних психолого-педагогічних умов формування духовно-моральних якостей учнів

ІІ. Діагностично-концептуальний

(березень 2012 р. – серпень 2013 р.)Діагностика готовності педагогічного колективу, батьків учнів до співпраці; розробка і апробація Програми формування духовно-моральних якостей учнів; розробка системи впровадження інноваційних форм і методів формування духовно-моральних якостей учнів; розробка моделі науково-методичної роботи із самоосвіти

Експериментальна робота здійснюватиметься педагогічним колективом, до складу якого входить 18 педагогічних працівників. Серед них - 3 вчителя першої категорії , 2 – другої та 13 спеціалістів. Отже, педагогічний колектив школи складається, в основному, із двох груп: досвічені вчителі та молоді спеціалісти. Кожна з цих груп по-своєму готова до здійснення експерименту: молоді вчителі за віком найбільш схильні до інновацій, досвідчені педагоги вміють органічно поєднувати традиційні та нові форми роботи.

Колективом школи вивчено основні нормативні документи, що регламентують діяльність навчального закладу по проведенню експериментально-дослідної роботи, створено нормативно-правову базу таких документів.

Адмністрацією школи видано ряд документів, спрямованих на організацію експериментально-дослідної роботи безпосередньо в школі.

У Річному плані роботи школи, планах роботи класних керівників на 2012 – 2013 навч. рік відображені основні напрямки роботи над темою експерименту.

Одним із основних завдань, спрямованих на здійснення аналізу умов для експериментальної роботи, стало дослідження готовності колективу до її проведення.

З метою здійснення підготовки педагогічних працівників до проведення дослідно-експериментальної роботи на теоретичному рівні проведено методичні заходи:


 • Теоретичний семінар за темою «Законодавча база та державні документи, що регламентують діяльність експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів» (квітень 2012р.). У результаті роботи семінару було створено паперову та електронну базу державних документів, які є основою проведення дослідження.

 • Круглий стіл за темою «Модель морально-духовної особистості» (серпень 2012р.), у результаті роботи якого були визначені характеристики, якими має відповідати учень на виході зі школи.

 • Методична нарада за темою «Готовність педагогічного колективу до дослідно-експериментальної діяльності»(9серпень 2012р.).

Проблеми виховання морально-духовних якостей учнів постійно знаходяться в центрі уваги методичної та освітньої діяльності вчителів.

Педагогічні працівники були активними учасниками підготовки та випуску методичних бюлетенем « Удосконалення роботи вчителів у контексті дослідження методичної проблеми» (вересень2012 р.).

Директор школи Сабініна О. М., заступник директора з НВР Тертюхова М. Л., керівники методичних обʹєднань Грибанова Н. М. та Володіна Л. О. приймали активну участь у першій міській педагогічній виставці «Сучасна освіта міста Красний Луч» (жовтень 2012 р.)

У жовтні 2012 р. на засіданні методичної ради школи розглядалося питання « Вивчення досвіду роботи інших шкіл, які працюють над аналогічною проблемою»

У листопаді 2012 р. на заняттях Школи молодого спеціаліста опрацьовано питання «Формування навичок ефективної взаємодії»

Керівник методичного обʹєднання вчителів гуманітарного циклу виступила з лекторієм «Диференційований підхід у вихованні: його зміст і шляхи реалізації»(листопад 2012 р.)

Семінар для вчителів історії міста Красний Луч. Тема семінара «Формирование морально-духовных качеств школьника на уроках истории и во внеурочной деятельности» (жовтень 2012р.)

В цілому, вчителі продемонстрували високий рівень готовності до здійснення дослідно-експериментальної діяльності, оскільки: • у членів колективу сформоване позитивне ставлення до експерименту, що може свідчити про одержання ними адекватної інформації про мету та сутність експерименту;

 • наявна мотивація до проведення експерименту, про що говорить ряд наведених педагогами аргументів щодо актуальності та доцільності обраної теми експерименту на сучасному етапі розвитку освіти, суспільства;

 • простежується достатній освітній рівень представників колективу, який виражається у їх компетентності щодо розуміння таких ключових понять експерименту, як «вихованість», «мораль та моральність », «духовність».

 • пропонування методів та прийомів, які педагоги планують використовувати або вже використовують на практиці для підвищення рівня вихованості учнів;

 • колектив вбачає тісний взаємозв’язок з батьківською громадськістю та громадою селища.

Згідно Програми експерименту, перед педколективом поставлено задачі на І рік експерименту, а саме:

 • формування морально-духовних якостей учнів шляхом взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості,

 • методичне забезпечення професійного зростання вчителів школи,

 • активна участь в експериментальній діяльності вчителів і класних керівників,

 • комп’ютеризація навчально-виховного процесу, використання інформаційних технологій на уроках з різних предметів,

 • створення нової моделі випускника школи відповідно до мети та місії школи.

 1. Затверджено нову Концепцію розвитку школи (додаток 1).

На науково – методичну роботу з експерименту всупереч наказу № 80 від 23.01.2011 р. Луганської обласної державної адміністрації «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Софіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 31 Краснолуцької міської ради Луганської області» коштів (0,5ставки заступника директора з НМР та 0,5 ставки психолога) так і не виділено.

 1. При складанні учбового плану значна частина варіативної складової використана на формування морально-духовних якостей учнів:

 • в початковій школі діти 3-4 класів вивчають курс «Риторика» (1г/тиждень);

 • учні 8 класу вивчають курс за вибором «Живи за правилами», в 9 класі з метою підвищення психологічної культури школярів, формування навичок спілкування для учнів впроваджено курс «Культура ділового мовлення» (0,5г/тиждень); для розвитку культури спілкування і поведінки для учнів 10-11 класів введено курс за вибором «Етикет та етика» (1 г/тиждень), а також курс «Корисні навички» (1 г/ тиждень);

 • в 11 класі з метою розвитку комунікативних навичок, основ критичного мислення введено курс «Сучасна риторика» (1 г/ тиждень).

 1. Окреслено головні напрями експериментальної діяльності під час теоретичних семінарів для вчителів школи:

Особистісний напрям. Це становлення особистості у сфері її самовизначення і взаємин – « Я взаємини». У цьому просторі відбувається формування самосвідомості й ставлення до себе, розгортається внутрішній діалог із самим собою, що є результатом самопізнання, самооцінки, самовивчення.

Міжособистісний напрям. Це сфера встановлення й розвитку знань, умінь і навичок особистості, які забезпечують їй можливість спілкування та діяльності з іншими – взаємин «Я - Ти».

Найважливішою й вирішальною умовою цього процесу є оволодіння комунікативними навичками передбачати можливі міжособистісні конфлікти, за можливості уникати їх, а в разі виникнення таких – уміння розв'язувати їх.Соціально-груповий напрям. Це сфера взаємин «Я - Ми», в межах якої вихованець має освоїти базові алгоритми соціальної взаємодії та поведінки. Це взаємини етичні, професійні, сімейно-побутові, тощо.

Розглянуто вербальну, невербальну та комп'ютерну знакові системи.

Вчителі української, російської, іноземної мов (англійської) працюють над розвитком мовленнєвих навичок учнів як необхідної умови комунікації.

Класні керівники вчать учнів спілкуватися з батьками, а батьків – з учнями.

Вчителі інформатики особливу увагу приділяють розвитку вмінь учнів спілкуватися через Інтернет.

Сформульовано провідні принципи комунікації: толерантне ставлення до співрозмовника, глибоке розуміння його особистісних якостей, внутрішнього стану; гуманізація взаємовідносин, демократизація; особистісний підхід.

З вчителями розглянуті питання професійно-педагогічної комунікації (сутність, функції).

Для успішного формування морально-духовних якостей молодших школярів визначена орієнтація вчителів на навчальні та особистісні можливості учнів, їх безперервне нарощування через пріоритетне використання інтерактивних технологій, створення ситуацій успіху.

Вчителі 100%-во оволоділи комп'ютерною грамотністю, пройшли курсову підготовку. В школі є комп'ютерний клас.


 1. Психологом, який проводив заняття у міжшкільному факультативі, створено і розпочато застосування інструментарію для виявлення початкового рівня сформованості морально-духовних якостей учнів, вчителів, проведені перші анкетування, тестування, опитування. Завдяки заняттям з психологом у дітей було сформовано поняття «краси». Результати опитування наступні: 1. Поповнюється банк літератури з питань експерименту.

 2. Заступником директора з НВР Тертюховою М.Л. проведено 2 семінари для вчителів школи: у квітні 2012 року у присутності наукового керівника експериментальної роботи Касьянової О.В. та керівника методичного центру м. Красний Луч Токаревої Н.І., а також підготовлена та проведена у листопаді теоретична частина міського семінару вчителів історії з теми «Формування морально-духовних якостей учнів на уроках історії». Вчителі поповнюють папки з матеріалами з питань експерименту.

 3. Заступником директора з НВР Тертюховою М.Л. була створена творча група вчителів та розроблена Програма дослідно-експериментальної роботи.

 4. Творча група вчителів організовує для педагогів тренінги з питань експерименту.

 5. Педколективом ведеться консультаційна робота серед батьків щодо мети експерименту.

 6. Профспілкою (голова Гур’єва А.Є.) розроблено і внесено в трудовий договір мотиваційно-стимулюючі заходи для вчителів, які беруть активну участь в експерименті:

 • подання в ММЦ до нагородження вчителів;

 • преміювання (при наявності коштів в МУО, тому що бухгалтерія централізована і власних коштів школа не має);

 • надання додаткових вихідних під час канікул;

 • урахування експериментальної діяльності під час атестації.

 1. Тертюховою М.Л. розроблено Положення про науково-методичну раду (додаток № 2).

 2. Творчі групи вчителів-предметників працюють над вивченням літератури з питань експерименту.

 3. Директором школи була переглянута Концепція розвитку навчального закладу (додаток № 1).

 4. Вивчається науково-методична література, а також педагогічний досвід навчальних закладів України за темою дослідження.

 5. За підсумками діагностики, яка проходила у березні-травні 2012 року, були внесені зміни до методичної роботи з вчителями.

 6. Складено творче портфоліо школи.

 7. Спланована робота тимчасових творчих груп з різних аспектів експериментальної роботи.

 8. Розроблено методичні рекомендації для батьків щодо формування морально-духовних якостей учнів.

ВИСНОВКИ:

* По закінченню підготовчого етапу можна зробити висновок, що завдання, поставлені перед колективом, в основному, виконані.

* ІІ етап розпочато. Однак виник ряд проблем у залучені до співпраці працівників місцевого самоврядування, депутатів сільської ради через підготовку та проведення виборів депутатів до Верховної Ради.

* Також не завершено розроблення програм спільної діяльності суб’єктів дослідно-експериментальної роботи.

Додаток 1

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СОФІЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ ст. № 31

КРАСНОЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИна 2012-2017 н.р.

Ключові завдання школи

 • Першочергову увагу приділити створенню умов для забезпечення громадянам мікрорайону рівного доступу до якісної освіти, підвищення ефективності навчального процесу для розвитку особистості, розвитку в дітей ключових життєвих компетентностей та формуванню в них морально-духовних якостей.

 • Реалізацію цих завдань здійснювати через індивідуалізацію навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтований підхід; запровадження нових педагогічних технологій; використання вітчизняного та зарубіжного досвіду.

 • Створити умови кожній дитині для максимальної самореалізації; готовності стати інформованим, активним, відповідальним громадянином.

 • Управління закладом здійснювати на державницько-громадських засадах; забезпечити співпрацю школи з громадою через батьківську раду та піклувальну раду.

 • У своїй діяльності керуватися законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», Указом Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програмою Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», Концепцією духовно-морального виховання, Положенням «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Статутом Софіївської ЗОШ № 31 та іншими нормативно-правовими документами.


Напрями діяльності

 • Концентрація уваги учнівської, педагогічної та батьківської громадськості на тому, що первинною метою є демократичне виховання дітей для активної та відповідальної громади.

 • Поліпшення якості громадської освіти шляхом надання учням можливостей набувати знання і брати участь в управлінні школою.

 • Розвиток реалістичного розуміння того, як і чому від ролі кожного залежить добробут окремою людини, школи, сім'ї, держави.

 • Розвиток в учнів потреби в повній реалізації їхніх просвітницьких та громадських обов'язків.

Розвиток школи за концептуальними напрямами

Концептуальні напрями, проекти

Програмно-цільові завдання, шляхи їх реалізації


Управління школою

1. Управління загальноосвітнім навчальним закладом здійснюється на громадсько-державницьких засадах, готувати молодь до життя в демократичній громаді через діяльність:

 • ради навчального закладу;

 • батьківського комітету;

 • учнівського парламенту.

2. Активізувати діяльність учнівського самоврядування через діяльність ШУР, а саме через:

 • центр дисципліни і порядку;

 • центр здорового способу життя;

 • інформаційний центр;

 • центр молодіжного дозвілля.

3. Адміністрації школи щорічно звітувати перед батьками та громадськістю про виконану роботу.

4. Органами шкільного самоврядування звітувати під девізом «Плануй – організовуй - виконуй».5. Раз на рік організувати форум батьківської громадськості з обговоренням найактуальніших проблем закладу.

Забезпечення якості навчально-виховного процесу

Можливе через здійснення внутрішньошкільного моніторингу та через особистісно зорієнтоване навчання.

Шляхи реалізації.

 • Підготовка проекту положення про внутришньошкільний моніторинг і його експертиза.

 • Розробка інструктивно-методичних матеріалів для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, здоров'я; забезпечення всіх учасників моніторингу необхідним інструментарієм.

 • Аналіз дій педагогічних працівників під час корекційно-аналітичних заходів щодо результатів моніторингу.

 • Забезпечення розвитку й саморозвитку особистості на основі індивідуальних особливостей суб'єкта пізнання та предметної діяльності.

 • Визначення варіативності; визнання різноманітності змісту і форм навчального процесу, вибір яких має здійснювати вчитель з урахуванням розвитку кожної дитини.

 • Розвиток у дітей стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися.

 • Формування морально-духовних якостей учнів.Програма «Учитель»

Головним завданням учителів Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 31 на сучасному етапі є забезпечення поступового переходу від школи, що навчає, до школи, що керує знаннями, школи, яка навчить кожного стати менеджером свого майбутнього, громадянином України.

Учитель має:

 • стати зразком спілкування;

 • стати транслятором знань;

 • переказувати знання і вчити вчитися;

 • бути дорадником, який допомагає вчитися;

 • разом з учнем бути співвідповідальним за результати навчання;

навчити учня:

 • самостійно планувати свою працю;

 • пізнавати джерела знань, уміти оцінювати їхню користь;

 • учитися творчо мислити, аналізувати помилки;

 • різнобічно застосовувати знання;

 • здійснювати самооцінку;

 • спілкуватися.

Стратегічною метою підвищення кваліфікації є розвиток інтелектуальних умінь

 • Розв'язуючи педагогічне завдання, слід орієнтуватися на учня як на основний суб'єкт навчальної діяльності.

 • Кожен педагогічний крок глибоко аналізувати.

 • Створювати «поле можливостей» для педагогічного маневру.

 • Моделювати педагогічні ситуації, прогнозувати результати.

 • Використовувати елементи вітчизняного та світового досвіду, накопичувати власний досвід.Методичне забезпечення професійного зростання педагога

Здійснюється через внутрішньошкільну методичну роботу.

Головною метою ВШМР є підвищення ефективності уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формування морально-духовних якостей учнів.Цю тему реалізовують через:

 • науково-методичну раду;

 • творчі групи вчителів;

 • методичні об'єднання учителів за предметами;

 • постійний семінар класних керівників;

 • соціально-психологічну службу;

 • практичні та теоретичні семінари;

 • відкриті уроки та позакласні заходи.

Основні напрями ВШНМР

 1. Вибір оптимальних методів проведення сучасного уроку;

 2. Формування комунікативних навичок учнів;

 3. Підвищення кваліфікації педагогів (курсова перепідготовка, атестація)


Інноваційна діяльність педагогів

У навчально-виховному процесі педагоги використовують вітчизняні підходи та елементи світового досвіду, доповнюють власними підходами та об'єднують у цілісну систему.

Цю систему побудовано на:

 • ідеї гуманізації та демократизації;

 • переорієнтації діяльності вчителя на особистість дитини, її самореалізацію.

Шкільні інновації

 • Участь в експериментальній діяльності.

 • Використання нових технологій навчання в школі, що вчать управляти знаннями.

 • Апробація програм, підручників нового покоління.

 • Використання інтерактивних технологій навчання.

 • Система оцінювання навчальних досягнень.

 • Спрямування на самоорганізацію, саморозвиток, самоконтроль


Проект

«Виховник ХХІ століття»

Концепція громадського виховання, концепція національного виховання, Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті головною метою виховання на сучасному етапі вважають передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі вихованню особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художню, естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Одна з проблем школи – співробітництво сім'ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті, формування комунікативних навичок учнів.

Реалізація завдань здійснюється за напрямами:

 • патріотичне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • духовно-моральне виховання;

 • правове виховання;

 • екологічне виховання;

 • родинно-сімейне виховання;

 • трудове виховання;

 • формування комунікативних навичок через систему тренінгів, класних годин, годин спілкування.

Результати виховного процесу слід узагальнити в проекті «Виховник ХХІ століття», основою якого є «сім сходинок до освітньо-виховної мети»:

 • Я – член сім'ї (1-2й кл.)

 • Я – людина (3-4й кл.)

 • Я – учень школи (5й кл.)

 • Я – краснолучанин (6й кл.)

 • Я – житель Донбасу (7-8мі кл.)

 • Я – громадянин України (8-9ті кл.)

 • Я – житель планети Земля (10-11ті кл.)


Навчально-пізнавальна діяльність учнів

Головна мета виховання особистості – розвиток здібностей, а не накопичення знань.

Шляхи реалізації мети:

 1. Розробка і впровадження індивідуальних психолого-педагогічних карток учнів.

 2. Створення банку діагностичних методик, вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних можливостей і здібностей.

 3. Виконання підготовчої роботи в 1, 5, 9-х класах з формування, визначення предметної організації учнів.

 4. Організація курсів та факультативів (5-11кл.) за інтересами та потребами.

 5. Вивчення курсів «Етикет та етика», «Корисні навички», «Живи за правилами».

Очікувані результати

Виховати громадян нового тисячоліття, які вміють і можуть: • грамотно і вміло спілкуватися;

 • стати менеджерами своєї долі;

 • критично оцінювати дійсність;

 • грамотно знаходити шляхи розв'язування суспільних проблем;

 • співпрацювати і бути толерантними;

 • бути відповідальними і впливовими.


Комп’ютеризація навчально-виховного процесу та використання інформаційних технологій

Провідне завдання – реалізація нового підходу до інформації школи.

Шляхи реалізації:

 • створення умов для використання інформаційних технологій під час викладання всіх шкільних предметів та в позакласній роботі;

 • комп’ютеризація управління навчально-виховним процесом;

 • використання комп'ютерного класу для проведення уроків, курсів «Сходинки до інформатики», розширення комп'ютерних навичок;

 • науково-методичне забезпечення комп'ютеризації школи;

 • використання в закладі відповідного програмного забезпечення.

План реалізації провідного завдання

 • Навчання роботі на комп'ютері педагогічних працівників.

 • Навчання роботі на комп’ютері батьків.

На основі успішного функціонування всіх трьох ступенів школа перебуває в процесі розвитку.

Його ознаки: • досягнення освітніх результатів на олімпіадах І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіадах, конкурсу знавців рідної мови ім. Т.Шевченка;

 • надання кожному учневі освіти, відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів;

 • формування та розвиток комунікативних навичок;

 • використання інтерактивних технологій; посилення спів- відповідальності учня за результати навчання;

 • підвищення якості навчання з кожного предмета;

 • формування професійної компетентності, технологічної грамотності кожного педагога, зміна ролі вчителя на уроці. Він – транслятор знань, учить учнів учитися, дорадник, який допомагає знаходити місце в житті;

 • ознайомлення учнів з громадськими правами та обов'язками


Модель випускника школи

І. Готовність жити в демократичній громаді

 • Уміння вивчати проблеми громади та своє ставлення до них.

 • Вивчення нормативної бази України, що регламентує питання громадської активності.

 • Навчання, планування діяльності з розв'язанням проблем громади.

 • Набуття навичок комунікації з представниками органів влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, інших громадських інституцій.

 • Оцінювання своєї діяльності через підготовку та презентацію результатів навчання, роботи.

 • Уміння впливати на рішення владних структур.

ІІ. Суспільно-правова

 • Знання Конституції України, чітке уявлення про політичну структуру держави.

 • Чіткість уявлень про права і обов'язки, їх реалізація.

 • Дотримання норм і правил людського спілкування.

 • Знання про те, хто такий лідер і його роль у спільноті.

 • Уміння бути гравцем у команді, досягати успіху.

 • Уміння впливати на рішення владних структур.

 • Грамотно, відповідно до норм чинного законодавства, знаходити шляхи розв'язання суспільних проблем.

ІІІ. Готовність бути менеджером свого життя, професійна діяльність

 • Наявність знань про свої можливості, обдарування.

 • Володіння ключовими життєвими компетентностями.

 • Гармонія індивідуального та соціального, гармонія особистого і громадського.

 • Знання основних положень законодавства про працю, права, обов'язки.

 • Володіння навичками самообслуговування.

 • Дбайливе ставлення до продуктів людської діяльності.

 • Володіння практичними вміннями професійно-трудової діяльності.

 • Уміння організувати свій розпорядок дня і дотримуватися його.

ІV. Особистісна, етична, психолого - фізіологічна сфера

 • Переважання гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей.

 • Організованість і відповідальність, готовність сприймати людей такими, як вони є.

 • Самоповага, самодисципліна, самокритичність.

 • Наявність знань про особливості свого темпераменту і характеру. стану здоров'я.

 • Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних та інфекційних захворювань.

 • Корекція фізичного та психічного стану, зовнішнього вигляду.

 • Сформованість морально-духовних якостей.Додаток 2Положення про науково-методичну раду

Науково-методична рада (далі - НМР) - є головним органом управління науково-методичною роботою в школі, а також органом колегіального обговорення різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, винесення експертних оцінок, прийняття певних перспективних рішень.Організація діяльності науково-методичної ради

НМР скликається 3-4 рази на рік.У структурі НМР створюються і функціонують творчі групи та секції педагогів. науково-дослідницькі об'єднання.

Мета роботи науково-методичної ради:

 • удосконалення навчально-виховного процесу;

 • підвищення професійної майстерності і творчого пошуку вчителів, педагогів-кураторів;

 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • навчання педагогічних кадрів.

Завдання науково-методичної ради:

 • діагностика науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та методичної роботи в школі;

 • розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації навчально-виховного процесу в школі;

 • створення та організація творчих (постійних і тимчасових) груп і об'єднань учителів, педагогічних працівників.

Зміст діяльності науково-методичної ради:

 • визначає, відбирає і розробляє різні варіанти змісту освіти в школі, навчальних планів, програм, підручників, технологій, форм і методів навчально-виховного процесу та способів їх реалізації;

 • організовує роботу з підвищення кваліфікації вчителів та впровадження інноваційного педагогічного досвіду;

 • формує мету і завдання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методичного навчання педагогічних кадрів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка