Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"Сторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   46.3. Захист дисертацій співробітниками:

Прізвище,

ініціали

Посада,

кафедра

Спеціальність


Тема дисертації

Дата

захисту

Кузенко О.В.

Асистент, кафедра філософії

09.00.03

Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях

25 квітня

2006


Штепа О.С.

Асистент, кафедра психології

19.00.05

Диспозиційна модель особистісної зрілості

1 липня

2006


Волошок О.В.

Асистент, кафедра психології

19.00.05

Психологічні особливості диспозиційної системи особистості у функціона- льно неспроможній родині

28 березня

2006


Левус Н.І.

Асистент, кафедра психології

19.00.07

Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками

15 грудня

2005


Гапон Н.П.

Доцент, кафедра психології

09.00.05

Проблема гендеру у філософському дискурсі другої половини 20 століття

19 жовтня

20067. Студентська наукова робота

На філософському факультеті діє мережа студентських гуртків, у яких беруть участь понад 130 студентів. Зокрема, на кафедрі психології – “Студентське науково-практичне товариство” (керівник – доц. Галецька І.І.). У його роботі беруть участь 20 студентів постійно, інші студенти – періодично як слухачі. СНПТ проводить свої зустрічі 1 раз на місяць. 12 студентів навчається за програмою МІГУС. До виконання держбюджетної теми залучено 1 студентку.

У роботі І Літньої школи з психології “Психологія особистості: теорія і практика” взяло участь 3 студенти, м. Луцьк; у Міжнародній школі польської мови та культури при університеті Шльонські у Катовіцах (Польща) – 2 студенти; в Українсько-польському науковому семінарі “Філософія науки” у роботі секції “Методологічні проблеми точних та гуманітарних наук”– 4 студенти, 2–10 квітня 2006 р., м. Варшава. У роботі різних науково-практичних та навчальних семінарів у 2006 р. взяло участь біля 200 студентів.

8-9 квітня 2006 проведено Науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”. Студенти-психологи взями участь у роботі наукового семінару “Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень”, а саме: С. Жук, О. Крукеницька, А. Марченко, О. Яремко, І. Семків, О. Захарко, М. Коваль.

На кафедрі політології функціонує “Асоціація молодих студентів-політологів” (керівник – асист. Сорба О.М.). 24 жовтня 2006 р. спільно з Асоціацією молодих політологів України проведено круглий стіл на тему “Політична аналітика в Україні: проблеми і перспективи”, в якому взяли участь студенти ІV курсу спеціальності “Політологія”.

З 2002 р. видається студентський часопис філософського факультету “Perpetuum Studiens”. Головний редактор часопису – В. Бохняк, редактор – асп. Л. Сорокопуд, редколегія – П. Городиський, С. Буртак (V курс, політологічне відділення). Кураторами студентського наукового часопису в 2005–2006 рр. є проф. Денисенко В.М., доц. Романюк А.С.

Студенти-політологи взяли участь у двох міжрегіональних конференціях, які проводила кафедра політології: “Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006”, “Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 р.” Підготували доповіді та виступили студенти: Бунь В., Литвин В., Сокирка Ю., Шиманова О.

На кафедрі філософії діє студентський науковий гурток (керівник – асист., докт політол. Одушкін О.В.). Засідання гуртка відбуваються впродовж року щоп’ятниці за участю викладачів кафедри. Проф. Карась А.Ф., доц. Рижак Л.В., доц. Наконечний А.Р., доц. Поляруш Б.Ю., доц. Добропас І.О., асист. Борис Т.Я. брали участь в організації, проведенні та рецензуванні робіт університетського туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

Студенти-філософи брали участь в роботі студентських наукових конференціях в Київському національному університеті ім.. Т. Шевченка, Києво-Могилянській академії, Харківському національному університеті ім.. Карамзіна, Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім.. І. Франка. З доповідями виступили: Синиця А., Вербицька О., Даниляк О., Пасічник І., Гетьман Б., Бартусяк П.

На кафедрі теорії та історії культури є студентське наукове товариство “Гілея” (керівник – доц. Васьків А.Ю., асист. Дарморіз О.В.). У його роботі беруть участь 64 студенти. У структурі товариства функціонують 4 проблемні групи: культурологічна, естетична, етична та релігієзнавча. У рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти філософського факультету працюють над розробкою культурологічної, релігієзнавчої та богословської наукової проблематики. Проведено наукові диспути “Християнська етика: pro et contra”, “Маса та еліта: культурологічний вимір”, “Хосе Ортега-і-Ґасет в контексті сучасної культури”, “І. Франко про культуру та релігію”. Видано 3-є число студентського наукового збірника “Гілея”, 2006.

Проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальностей: “політологія”, “філософія”, “психологія”, та навчальних дисциплін: “естетика” та “культурологія”. У першому турі олімпіади взали участь 130 студентів, у другому – 14, а саме: Горін Н., Сокирка Ю, Радь Т., Лопата М., Купченко О., Синиця А., Вербицька О., Пасічник І., Пендюр А., Макота Т., Корнило М., Голубович О., Герасимович А. За результатами олімпіади студент Синиця А. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Студенти брали участь у Днях науки філософського факультету (квітень 2006 р.). Загалом студенти виголосили 64 доповіді, опубліковано 22 статті та 30 тез доповідей.


8. Публікації:

8.1. Монографії:

 1. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 338 с.(30,7 д. а., у тому числі автора університету – 16 д. а.)


8.2. Підручники, навчальні посібники:

 1. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів: Світ, 2006. – 152 с. (9,8 д. а., у тому числі автора університету – 7 д.а.)

 2. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006: Посібник. – Львів, 2005. – 192 с. (8,7 д.а.)

 3. Шведа Ю.Р. Партологія: навчальний посібник / За ред. Обушного М.І. – К.: Арістея, 2006. – 432 с. (27 д. а., у тому числі автора університету – 12,5 д. а.).

 4. Стеценко В.І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка: Навч. Посібник для студентів університету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 208 с. (12,6 д.а.)

 5. Стеценко В., Пітусь Л. Культурологія. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 282 с. (17,8 д.а.)


8.3. Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, навчальні посібники із дисциплін спеціалізації, вісники, збірники наукових праць, видані матеріали конференцій):

 1. Кашуба М.В. Сковорода Григорій. Твори у двох томах (переклад, примітки). – К.: Обереги, 2005. – Т.1. – 528 с., Т.2. – 479 с. (у співавт.).

 2. Дахній А.Й. Юрген Габермас. Залучення іншого. Студії з політичної теорії (переклад, післяслово). Львів: Астролябія, 2006. – 416 с.(16,85 д. а.)

 3. Лосик О. Здислав Чернецький. Виявлення історичної дійсності: теоретичні та культурні передумови ідей епохи Просвітництва (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 145–154.

 4. Лосик О. Лєх Здибель. Теорія змови у політичній міфології сучасності (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 170–184.

 5. Лосик О. Ядвіга Мізіньська. Каїнове плем’я: наративи вини, помсти і вибачення (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 194–202.

 6. Лосик О. Лєшек Гавор. Філософія катастрофізму (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 202–217.

 7. Лосик О. Станіслав Єдинак. Аксіологічні роздоріжжя демографії та демографічний імператив (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 240–249.

 1. Карась А.Ф. Лосик О.М. Коментована бібліографія // Іван Мірчук. Вступ до філософії. – Мюнхен: Український вільний університет, 2006. – С.347–373.

 2. Кондзьолка В.В. Філософія – дорога, що веде до храму мудрості. Чернівці, 2006. – 112 с. (7 д. а.)

 1. Вісник. Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 9. – 286 с. (25,8 д. а.)

 2. Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів: Поліграфічний центр видавництва Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 2. – 209 с. (19,9 д. а.)

 3. Збірник наукових праць (третій випуск)», підготовлених за дослідницькою програмою кафедри філософії "Громадянське суспільство як здійснення свободи" – Львів, 2006. – 281 с. (17 д. а.)

 4. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Виборчий процес 2006: політико-правові аспекти та регіональні особливості. – Львів: ЦПД, 2006.– 210 с. (28,1 д. а.)

 5. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – 124 с. (7,6 д.а.)

 6. Психологічні проблеми сучасності // Тези ІІ-ої Міжн. наук.-практ. конференції студентів та молодих вчених, м. Львів, 8–9 квітня 2005 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 80 с. (5 д. а.)

 7. Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи. Збірник тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії, м. Львів, 26–27 травня 2006 р. – Львів, 2006. – 81 с. (5,5 д. а.)

 8. Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 3–4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – 52 с.(2 д.а.)

 9. Формування органів влади як результат виборчого процесу // Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. – Львів: ЦПД, 2006. – 107 с. (7,1 д. а.)

 10. Дотримання політичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році // Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. – Львів: ЦПД, 2006. – 131 с.(7,8 д. а.)

 11. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – 215 c. (14 д.а.)


8.4. Статті:

 1. Альчук М.П. Гендерна комунікація: проблеми і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.  Львів, 2006.  Вип. 9.  С. 46–55.

 2. Джунь В.В. Проблеми етосу сучасного спорту // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів, 2005. – С. 58–64 (у співав.).

 3. Джунь В.В. Принцип правдивості в спортивній деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей.– Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 29–32 (у співав.).

 4. Джунь В.В. Принцип автономії особи в спортивній деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 22–25. (у співавт.).

 5. Джунь В.В. Принцип гідності особи в спортивній деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. – Львів, 2006. Вип. 9. – С. 15–17. (у співавт.).

 6. Джунь В.В. Принцип цілісності особи в спортивній деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 17–20. (у співавт.).

 7. Джунь В.В. Принцип справедливості особи в спортивній деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірн. наук. статей. – Львів, 2006. – Вип. 11. – С. 16–18. (у співавт.).

 8. Добропас І.О. До проблеми гендерної нерівності: український та західний контексти // Збірн. наук. праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 217–231.

 9. Карась А. Єдність знання з погляду комунікативної прагматики // Філософія гуманітарних наук: Актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції 5-6 жовтня 2006 року. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 3–10.

 10. Карась А. Ф. Громадянське суспільство в аспекті двох дискурсивно-етичних практик: український контекст // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 97– 108.

 11. Карась А. Ф. Громадянське суспільство й Україна: пошук дискурсивного контексту свободи й автентичності // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 5–34.

 12. Карась А. Ф. Розвиток демократії як здійснення громадянського суспільства // Україна в Універсумі. Актуальні проблеми сучасної України. – Львів: Універсам, 2006. – С. 336– 345.

 13. Кашуба М.В. Києво-Могилянська академія в українській духовній культурі // Україна ХУП ст. Суспільство. Філософія. Культура: Зб. наук. пр. на пошану В.М. Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 68–72.

 14. Кашуба М.В. Гендерний підхід до аналізу української культури // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ, 2004–2005. – Вип. 6–7. – С. 32– 38.

 15. Кашуба М.В. Етика як академічна дисципліна в Києво-Могилянській академії // Київська академія. – К.: Вид. дім “КМА”,2006. – Вип. 2–3. – С. 98–104.

 16. Кашуба М.В. Іван Франко – дослідник жартівливих народних пісень // Зб. наук. пр. з філософії та філології. Семантичні й герменевтичні виміри сміху. – Одеса, 2006. – С. 188–194.

 17. Кашуба М.В. Поняття джерела художньої творчості у трактуванні Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2006. – Вип. 6. – С. 107–113.

 18. Кашуба М.В. Духовність і жіночість в українській культурі // Духовність. Культура. Нація: Зб. наук. пр. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2005. – Вип.1. – С. 13–19.

 19. Кашуба М.В. Релігійно-моральний чинник гуманізації суспільства // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні. Матеріали щорічної наук.-практ. конф. – Львів: ЛРІДУ, 2006. – Ч.1. – С. 130–134.

 20. Кашуба М.В. Творчість Тараса Шевченка в контексті психоаналізу // Вісник НУ. ”Львівська політехніка”. Філософські науки. – Львів, 2006. – № 550. – С. 89–94.

 21. Лисий В.П. Історія філософії як історія самопізнання діалектики // Історія філософії: теорія та методологія (до 110 річчя від дня народження В.Ф. Асмуса): Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – С. 106–109.

 22. Лосик О.М. Філософсько-наукові витоки постмодерністського розуміння свободи // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.  Львів, 2006.  Вип. 9.  72–80.

 23. Лосик О.М. “Справедливі” значення свободи у постмодерністській інтерпретації Ж.-Ф. Ліотара // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 184–194.

 24. Наконечний А.Р. Проблема свободи у творчості Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2005. Том CCL. – С. 209–223. (1 д.а.).

 25. Поляруш Б.Ю. Незавершенність проекту модерну і суспільство ризику // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.  Львів, 2006.  Вип. 9. – С.56–64.

 26. Поляруш Б.Ю. Проблема “іншого” в комунікативних мережах громадянського суспільства у філософії Ю. Габермаса // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 34– 43.

 27. Рижак Л.В. Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.  Львів, 2006.  Вип. 9.  С. 12  23 (0,75).

 28. Рижак Л.В. Особовий вимір психологічної підготовки студентів у контексті Болонського процесу // Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка.  К.: ”Політехніка”, 2005.  №2 (14).  С. 157161. (0,4).

 29. Рижак Л.В. Філософський дискурс демократичних засад американської освіти // Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.  Полтава: ПОІППО, 2005.  С. 160165 (0,5).

 30. Рижак Л.В. Освіта як домінанта суспільного поступу в Україні // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 128–145.

 31. Сафонік Л.М. Проблема становлення громадянського суспільства в умовах глобалізму // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 268–280.

 32. Сафонік Л.М. Тіло як соціально знакова система // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2005. – №8. – С. 83–93.

 33. Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретаційні настанови в контексті дескрипційної методології // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.  Львів, 2006.  Вип. 9.  С.80-88.

 34. Денисенко В.М. Методологічні основи визначення ціннісних аспектів людського життя // Вісник Сев. ГТУ. – № 69. – 2006. – С. 144–154.

 35. Денисенко В.М. Утопічна свідомість як апофеоз свободи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Вип. 3. – 2006. – С. 34–42.

 36. Світа Г.М. Потреба як систематизуючий чинник політичної діяльності // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс ЛС. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005 – С. 72–78.

 37. Романюк А.С. Порівняльний аналіз повноважень президентів України та країн Західної Європи і США // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Вип. 4. – 2006. – С. 200–206.

 38. Угрин Л.Я. Динаміка міжнародного образу України після президентських виборів 2004 р. // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 94–101. (у співав.).

 39. Угрин Л.Я. Якого кольору PR (Роздуми після парламентських виборів 2006р.) // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 р.: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 77–81.

 40. Старецька Л.І. Соціальна політика: технології, індикатори ефективності та деякі проблеми реалізації в Україні // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 155–165.

 41. Старецька Л.І. Соціальна політика як сукупність соціальних технологій та деякі проблеми їх реалізації в Україні // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 116–120.

 42. Шведа Ю.Р. Демократія і вибори за С.Хантінгтоном// Вибори та демократія. – 2005. – № 1(3). – С. 38–45.

 43. Шведа Ю.Р. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи// Вісник Львівського ун-ту. Серія: Філософські науки. – 2005. – Вип. 8. – С. 222–230.

 44. Скочиляс Л.С. Політичний аналіз як сфера діяльності і навчальної дисципліни // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Вип. 8. – С. 230–238.

 45. Була С.П. Самоврядування в контексті гуманістичних тенденцій внутрішньо-європейської консолідації // Збірник наукових праць. Серія: Соціально-гуманітарні дисципліни. – Європейський університет. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 68–73.

 46. Четвєрікова Л.О. Суть соціальної політики та аналіз її моделей в соціальних державах // Вісник Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів: Інститут соціогуманітарних проблем людини, 2005. – № 1. – С. 67–74.

 47. Дащаківська О.Ю. Проблема легітимності політичної влади: основні концептуальні підходи // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Вип. 9. – 2006. – С.240–249.

 48. Дащаківська О.Ю. Політична еліта України: проблема легітимації// Весник СевГТУ. Серия: Политология. – Севастополь: Изд-во Сев НТУ, 2006. – Вип. 71. – С. 181–188.

 49. Дащаківська О.Ю. Проблема легітимності у польській політології// Вісник Львівського ун-ту. Серія: міжнародних відносин. – Вип. 15. – 2006. – С. 12–130.

 50. Сорба О.М. Принципи політичної “межевості” як концептуалізація просторово-часового виміру політики на рівні інтерсуб’єктних структур // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2006. – С. 124–131.

 51. Сорба О.М. Простір-час політичного виміру буття людини // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. –– 2006. – Вип. 9. – С. 200–209.

 52. Мельник В.П., Кондзьолка В.В. Проблеми виникнення науки: філософсько-методологічний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2006. – Вип. 9. – С. 5–12.

 53. Мельник В.П. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі // Вісник: соціогуманітарні проблеми людини, 2005. – №1. – С. 8–17.

 54. Мельник В.П. Соціально-гуманітарні виміри технічного об’єкта // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2005. – Вип. 8. – С. 41–48.

 55. Ліщинська О.І. Проблеми біоетики: історія і сучасність, дискусії і моральний вибір // Духовність. Культура. Нація. Зб.наук. статей. – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – Вип. І. – С.69–78.

 56. Ярошенко Т.М. Межовість як проблема сучасної філософської етики // Вісник Харків. ун-ту імені В.Н.Каразіна. № 734’2006, серія: філософія. Філософські перипетії. Харків, 2006. – С.116–121.

 57. Стеценко В.І. Ідейні витоки і початок формування філософських засад українського богослов’я в добу Київської Русі // Духовність. Культура. Нація. Зб. наукових статей. Вип.І. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені
  І. Франка, 2005. – С.128–137.

 58. Стеценко В.І. Особливості української духовно-академічної філософії ХУІІ–ХУІІІ ст. // Історія української духовно-академічної філософії. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2006. – Кн.ІІ. – С.235–248.

 59. Васьків А.Ю. Етико-релігійний компонент у системі сучасної освіти//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн.ІІ. – Львів: Логос, 2006. – C.301– 309.

 60. Васьків А.Ю. Львівський псевдособор 1946 р.: організація та проведення (до 60-ліття трагедії) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – конференції. – Львів: Логос, 2006. – Кн.ІІ. – C.157– 163.

 61. Васьків А.Ю. Сучасний мирянський звичай Української Греко-Католицької Церкви // Америка (Філадельфія). – 2006. – Ч.23. – 10 червня. – С. 11; Ч.24. – 17 червня. – С. 19.

 62. Васьків А.Ю., Мартин Л.Я. Парадокси “християнської етики” // Христос – наша сила. – Львів,2006. - № 308 (серпень). – С. 4. (у співавт.).

 63. Мадей Н.М. Проблема пошуку церковної єдності в середовищі християнства: халдейська церква //Історія релігії в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос. 2006. – Кн.ІІ. – С. 380–386.

 64. Мальчевський О.М. Конфесійно-національний аспект у полемічній творчості Мелетія Смотрицького // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2006. – Кн. ІІ. – С.164–170.

 65. Мальчевський О.М. Культурологічні аспекти українського націогенезу (ХУІ – перша половина ХУІІ ст.) // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С.117–126.

 66. Пітусь Л.М. Творча спадщина Івана Франка: культурологічний дискурс. – Львів: Вебсайт кафедри теорії та історії культури філос. ф-ту.

 67. Максимович О.В. Естетичні ідеї Г.Костельника в контексті українського модернізму поч. ХХ ст. // Вісник ЛНУ. – Львів, 2005. – Вип.8. – С.180–187.

 68. Максимович О.В. Ключові етапи конституювання модерністичної парадигми в українському соціокультурному просторі поч.ХХ ст. // Вісник Прикарпатського ун-ту. – Ів.Франківськ, 2005. – Вип. 7. – С.24–33.

 69. Максимович О.В. Ідейно-теоретичні джерела становлення українського модернізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 13. – С.153–157.

 70. Максимович О.В. Жіночий рух в Україні кін. 19 – перш. пол. ХХ ст., як модернізуючий фактор вітчизняного соціокультурного дискурсу // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С.247–254.

 71. Скринник Д.М. Світоглядний вимір категорії простору в еволюції композиційних принципів образотворчого мистецтва // Актуальні філософську та культурологічні проблеми сучасності. – Київ, 2005. – Вип.16. – С.125–133. Скринник Д.М. Методологічні аспекти аналізу творів образотворчого мистецтва // Науковий вісник ЛНУ ім. І.Франка. Філософські науки. 2006. – Вип. 9. – С.135–143.

 72. Бойко І.М. Проблемні аспекти розвитку сучасної УАПЦ // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2005. – Кн.ІІ. – C.130-135 (0,5 др.арк.). Лазарович Н.В. Діяльність людини в контексті цінностей техногенної культури // Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім.Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – Луцьк, 2006. – Вип. 5. – С.19–22.

 73. Лазарович Н.В. Особливості формування соціальної субстанційності людини техногенної цивілізації: античність – середньовіччя – Відродження // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Зб. наук. праць. – Вип. 17. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С.63–70.

 74. Пашук А.І. Антропологізм як принцип філософської концепції Івана Франка // Записки НТШ. ТОМ ССL. Праці філологічної секції. – Львів, 2005. – С.187–208.

 75. Захара І. Роль випадковості в суспільному прогресі // Wspólnotovość I postava uniwersalistyczna. – Warzawa: PTU, 2004 – 2005. № 4. S. 195–202.

 76. Захара І. Основні риси філософії доби бароко в Україні // Людина в культурі російського бароко. – Київ, 2006. – С.64–56.

 77. Дахній А. Людське існування в горизонті смерті: рефлексія екзистенційного мислення // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2006. – № 9. – С. 372 – 404.

 78. Дахній А.Й. Юрген Габермас: становлення соціального філософа // Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії. – Львів: Астролябія, 2006. – С. 372–404.

 79. Баклицький І.О. Навчальна діяльність і науково-пізнавальні інтереси студентів // Науковий вісник Університету “Львівський Ставропігіон”. Серія: психолого-педагогічна. – Львів: Вид-во університету “Львівський Ставропігіон”, 2005. – Вип. ІІ. – С. 72– 78.

 80. Булка Н. І. Особливості дітей з об’єктивно і суб’єктивно порушеними соціальними зв’язками // Розвиток особистості у період становлення Української держави: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. − С. 3–15.

 81. Булка Н. І. Арт-техніки відновлення порушених соціальних зв’язків особистості // Простір арт-терапії: можливості та перспективи: Матеріали Другої міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: Арт-терапевтична асоціація, 2006. − С. 9–14.

 82. Вовк А. О. Апробація програми групових психокорекційних занять для профілактики і подолання екзистенціальної фрустрації у студентів // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2005. – № 6. – С. 132–141.

 83. Вовк А.О. Узагальнені концепції психологічних чинників екзистенціальної фрустрації особистості в сучасній психології // Вісник Львівського університету. Філософські науки.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 9.– С. 250–260.

 84. Вовк А.О. Уявлення про екзистенціальну фрустрацію в сучасній психології // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 6–8.

 85. Верста Ю.О. Психологічні особливості процесу прийняття командних рішень // Вісник Львівського Університету. Серія: філософські науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 9. – С. 280–287.

 86. Верста Ю.О. Особливості сприйняття та оцінки працівниками комерційних організацій соціально-психологічного клімату своєї робочої групи // Наукові записки інституту психології Г.С.Костюка АПН України // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2006. – Т. 8. – Вип. 7.– С. 46–51.

 87. Волошок О., Дослідження готовності викладачів і студентів ВНЗ до дистанційної освіти // Збірн. праць першої міжн. конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”. – Київ, 2006. – С. 88–97.

 88. Галецька І. Психологічне здоров'я: визначення поняття. // Психологічне здоров'я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару. – Львів, 2006. – С. 8–11.

 89. Галецька І., Качан Н. Особливості соціально-психологічної адаптації неповнолітніх, які відбувають покарання у виправно-трудовій колонії // Психологічне здоров'я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару. – Львів, 2006. – С. 12–15.

 90. Галецька І., Залога Л. Ціннісні орієнтації міських та сільських школярів. // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України . – К., 2006. – Т. VIII. – Вип. 2. – С. 62–68.

 91. Галецька І., Сосновський Т. Передмова // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 13–16.

 92. Галецька І.І. Психологічне здоров'я // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 89–122.

 93. Галецька І., Влох І., Животовська Л. Стигма психічних розладів: чи можливо подолати віртуальну реальність? // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 229–258.

 94. Галецька І. Індивідуальні цінності та стилі міжособистісної взаємодії // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т. 8. – Вип. 6. – С. 71–77.

 95. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та сексуальна поведінка студентської молоді // Проблеми освіти. – 2006. – № 48. – С. 134–142.

 96. Галецька І., Семків І. Індивідуальні цінності в дискурсі психологічних теорій // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 192–203

 97. Гапон Н.П. Проблематика ґендеру в українській філософії другої половини ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2005. – Вип. 7. – С. 40–55.

 98. Гапон Н.П. Проблеми статі в екзистенціалістській філософії Симони де Бовуар (середина ХХ сторіччя)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка