Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"Сторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4
// Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2005. – Вип. 8. – С. 34–41.

 • Гапон Н.П. Суб’єктивація української жінки: філософсько-антропологічний дискурс другої половини ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2005. – Вип. 9. – С. 64–71.

 • Гапон Н.П. Інтелект з позицій ґендерного підходу : філософсько-методологічні та психологічні аспекти // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 42–49.

 • Грабовська С., Кліманська М. Методика дослідження схильності до “вимагаючої” поведінки // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5 (86). – С. 268–273.

 • Грабовська С.Л. Ідеальний політичний лідер в уяві студентів // Соціальна психологія, 2006. – № 4 (18). – С. 28–38.

 • Гупаловська В.А. Психічне здоров’я осуджених // Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару / Львів, 8 грудня 2005 р. – Львів, 2006. – С. 17–19.

 • Гурська Т.В. До проблеми психологічних аспектів болю // Збірник наукових праць ЛНУ ім. І. Франка. – №4. – Серія: психологія. – С. 25–35.

 • Гурська Т.В. Клініко-психологічні аспекти болю // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., – Т. 8., Вип. 3. – С. 104–114.

 • Захарко О. Поняття “долання стресу” в сучасній психології та підходи до його визначення // Психологічне здоров’я проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару. – Львів, 2006. – С. 16–18.

 • Карковська Р.І. Політична соціалізація студентів як етап формування політичної свідомості особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 250–256.

 • Карковська Р.І. Структура особистісної потреби влади // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: філософські науки. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2006. – Вип. 9. – С. 269–279.

 • Карковська Р.І. Зв’язок потреби влади з прагненням займатись політикою та громадянськістю у студентів // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006, – Т. 8. – Вип. 6. – С. 128–134.

 • Католик Г.В., Корнієнко І.О. Психологічна допомога очевидцям і постраждалим від техногенних катастроф // Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2006. – С. 159–186.

 • Католик Г.В. Відзеркалення суспільних трансформацій у динаміці юнацької психотерапевтичної групи / Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2006. – № 2. – С. 183–192.

 • Католик. Г.В. Залучення сім'ї та оточення в дитячу та підліткову (юнацьку) психотерапію // Психологічне здоров'я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару / Львів, 8 грудня 2005 р. – Львів, 2006. – С. 25–28.

 • Кліманська М.Б. Теоретико-методологічні проблеми дослідження соціального утриманства // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч.ІІ. С. 167174.

 • Кліманська М.Б. Феномен Майдану: громадська активність проти соціального утриманства // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П.Черниш. – К. Міленіум, 2005. – Вип. 4. – С. 137145.

 • Кліманська Л.Д., Кліманська М.Б. Рольові міфи у політиці: історико-ціннісний підхід // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні науки” Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне: РІС КСУ, 2005. Вип. 5.– С. 263273.

 • Кліманська М.Б., Климанська Л.Д. Чому ми стояли на Майдані? // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 10-11 березня 2006 р.) – Дрогобич: ДДПУ, 2006. С. 137–142.

 • Кліманська М.Б. Взаємозв’язок соціального утриманства та психологічного здоров’я особистості // Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару. – Львів, 2006. С. 28–30.

 • Крупська О.І. Релігійні уявлення осіб юнацького віку: адаптація методик Є. Шимолона та Д. Хутсебаута // Збірник наукових праць інституту ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006. – Т. 7. – Вип. 6. – С. 151–157.

 • Крупська О.І. Особливості впливу соціальних відносин на формування релігійних уявлень у осіб юнацького віку // Збірник наукових праць інституту ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006. – Т. 8. – Вип. 2.– С. 155–161.

 • Крупська О.І. Дитячо-батьківські стосунки як чинник ставлення молоді до Бога // Соціальна психологія – К., 2006. – № 5 (19).– С. 147–154.

 • Мельник М.Р. Система уявлень про історичне минуле свого народу та становлення національної ідентичності студентської молоді. / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць. // За заг. ред. М.М. Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2005 – С. 469–475.

 • Мельник М.Р. Образ історичного минулого як чинник міжетнічної соціальної перцепції. / Вісник наук.-практ. центру ін-ту педагогіки та психології. – К., 2006. – С. 372–378.

 • Мельник М.Р. Досліддження системи уявлень про історичне минуле свого народу у студентської молоді. – Вісник інституту практичної психології та педагогіки. – Л., 2006. – Вип. 2. – С.372–378.

 • Михальчишин Г.Є. Таємниця і психологічне здоров’я людини // Психологічне здоров’я проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару. 8 грудня 2005 року. – Львів, 2006. – С. 34–38.

 • Островська К.О. Теорія і навчання аутичних дітей // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. –– К.: Університет “Україна”, 2004. – №1 – (3).– С. 528–534.

 • Островська К.О. Проблеми соціально-психологічної допомоги аутичним дітям та їх родинам // Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 259–284.

 • Партико Т.Б. Особливості емоційного компоненту психологічного здоров’я внутрішньо залежних дітей предпубертатного періоду // Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи дослідження. Матеріали наукового семінару. 8 грудня 2005 року. Львів, 2006. – С. 41–43.

 • Партико Т.Б. Емоційні проблеми психологічно залежних дітей у пізньому дитинстві // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Проблеми загальної та педагогічної психології / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. – Т. VІІІ. – Вип. 2 – С. 247–255.

 • Партико Т.Б. Особистісні чинники внутрішньої залежності 10 – 11-річних хлопців // Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2006. – № 2. – С. 173–183.

 • Петролюк З. Психологічні переживання жінок з раком молочної залози // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 31–33.

 • Пилат Н., Галецька І. Аналіз можливостей застосування досвіду магістерських програм Варшавського університету щодо організації навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології // Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Збірник матеріалів конференції. – Київ, 2006. – Т.1. – С. 350–356 .

 • Семків І. Самостійність як провідний мотиваційний чинник студентської молоді // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 34–36.

 • Турецька Х. Проблема емпіричного дослідження особистісної ідентичності // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 38–40.

 • Шамлян К.М. Перцептивний компонент стосунку “психотерапевт-клієнт”. // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 9. – С. 260–268.

 • Шамлян К.М. Символ дерева у психодіагностиці та психотерапії. // Науковий вісник НЛТУУ. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.4. – С.158–163.

 • Шамлян К.М. Екопсихологічні диспозиції студентів університету. // Науковий вісник НЛТУУ. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.5 – С. 260 – 265.

 • Штепа О.С. Психологічні особливості формування та актуалізації особистісної зрілості // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С. 24–31.

 • Штепа О.С. Формування особистісної зрілості у підлітковому і юнацькому віці // Соціальна психологія. – К., 2006. – № 1(15).– С. 129–146.

 • Штепа О.С. Кроскультурна варіативність поняття особистісної зрілості// Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наук. практ.ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К., 2006. – Т. 8. – Вип. 1 – С. 398– 404.

 • Штепа О.С. Гендерні аспекти особистісної зрілості. // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К., 2005. – Т. 5. – Вип. 5.– С. 323– 331.


  8.5 Тези доповідей на конференціях:

  1. Пашук А. Проблема антропологізму у філософській спадщині Івана Франка // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 6–7.

  2. Дахній А. Проблема автентичності людського існування в екзистенцій ній філософії С. К’єркегора і М. Гайдегера // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 8–9.

  3. Гапон Н. Епістемологічні особливості розвитку гендерної концепції // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 10–11.

  4. Гапон Н. Дослідження інтелекту з позицій гендерного підходу: методологічний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 214–216.

  5. Гапон Н. Філософсько-психологічні аспекти досліджень чоловічого та жіночого інтелекту наприкінці ХХ сторіччя // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 12–14.

  6. Захара І.Основні риси філософії доби бароко в Україні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 12–13.

  7. Zachara Igor. Rola unikalnośći w rozwoju spólecznym // Materialy VII Miedzynarodowej konferencij PTU. Zycie pelne, dobrze urządzone a kultura doraznośći. – Warzawa: PTU, 2005. S. 60–63.

  8. Ігор Захара. Можливість і дійсність у соціальній практиці об’єднаної Європи майбутнього // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 14–16.

  9. Кондзьолка В.В. Історико-філософське знання як форма духовно-інтелектуального досвіду людства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 5–8.

  10. Терещенко В.П. Проблема трансцендентального в філософії Нового часу // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С.14 –16.

  11. Хамар Уляна. Аналіз категорії причина у народному світогляді (на матеріалі усної народної творчості) // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 16–19.

  12. Хамар Уляна. Типологія тестових завдань з історії філософії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С.14–15.

  13. Хамар У. Проблеми історії філософії на тлі тенденцій стандартизації та гармонізації знань // Міжнародна наукова конференція (12 – 13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський національний університет”, 2006. – Ч.1. – С. 107–108.

  14. Боднарчук М. Свобода як екзистенційний вимір сутності народу в українській філософії (друга половина ХІХ ст.) // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 16–18.

  15. Поцюрко О.Поняття еволюції у філософії історії Августина // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С.19–20.

  16. Онищук О. Категорія стрибка у філософській концепції С. К’єркегора // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 21–22.

  17. Гнатищак Г. Проблема комунікації у філософському вченні Карла Ясперса // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006 . – Вип. 3. – С. 23–25.

  18. Котовська О. Двовір’я: український варіант язичницько – християнського парадигмального діалогу // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 26–28.

  19. Курило В. Сучасність поглядів Василя Липківського на проблему українського націотворення // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 29–31.

  20. Альчук М.П. Філософсько-правова антропологія // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип.3.  С. 54–55.

  21. Борис Т.Я. “Особливості викладання філософії в період впровадження Болонського процесу” // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту.  Львів, 2006.  Вип. 3.  С. 64–66.

  22. Джунь В. Загальна характеристика спортивної деонтології // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів, 2006. – Вип. 3. – C. 52–54.

  23. Добропас І.О. Засадні принципи феміністичної епістемології // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип.3.  С. 48–50.

  24. Карась А.Ф. Громадянське суспільство як семіотично-дискурсивний феномен // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип. 3.  С. 34–37.

  25. Лисий В. Раціональне та ірраціональне в діалектиці М. Кузанського // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів, 2006. – Вип. 3. – С.40–43.

  26. Наконечний А.Р. Особливості філософії національної ідеї у творчості Івана Франка” // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип. 3.  С.45–48.

  27. Поляруш Б.Ю. Дискурсивні виміри соціального пізнання // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип. 3. С. 43–45.

  28. Пухта І.С. Суб’єкт як Турбота у феноменологічній герменевтиці М. Гайдеггера. // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип. 3.  С. 59–62.

  29. Рижак Л.В. Громадянське суспільство як здійснення свободи особи. Рецензія на монографію А.Карася “Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях” // Соціогуманітарні проблеми людини.  Львів, 2006.  Вип. 2.  С.204208.

  30. Слободянюк Л. Розуміння свободи в дискусіях між лібералізмом та комунітаризмом // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту  Львів, 2006.  Вип.3.  С. 66–68.

  31. Якуц Р.Р. Настанова та внутрішня форма мови // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3 – C. 62–64.

  32. Васьків А. Релігійний компонент у системі гуманітарної освіти в Україні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С.81–84.

  33. Васьків А., Яртись А. Методологічні аспекти викладання релігієзнавчих курсів в університеті// Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів. Вид. центр, 2006. – Вип. 3. – С.78–80.

  34. Сінькевич О.Б. Тенденції партикуляризму та універсалізму в світовому культурному розвиткові // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів. Вид. центр 2006. – Вип. 3. – С.75–76.

  35. Ярошенко Т.М. Онтологічні проблеми сучасної етики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 72–74.

  36. Пітусь Л.М. До питання про механізми культурної динаміки // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Вид. центр, 2006. – Вип. 3. – С.83–85.

  37. Стеценко В.І. Українська філософсько-богословська думка у ХУІІІ–ХІХ ст. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 84–87.

  38. Дарморіз О.В. Міфологічні основи української духовності // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип.2. – С. 114–116.

  39. Дарморіз О.В. Проблема національної ідентичності в українській філософській думці першої половини ХХ ст. // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 90–93.

  40. Мальчевський О.М. Формування національного ідеалу в українській політичній думці (ХУІ – середина ХУІІ ст.) // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С.99–101.

  41. Гук Ю.І. Феномен конфлікту у проблемі морального вибору // Міжнародна конференція “Етика: сучасні модуси актуалізації”: Матеріали доповідей та виступів. – Київ, 2005. – Ч.І. – С. 16–17.

  42. Романюк А.С. Парламентські вибори 25 вересня 2005 року у республіці Польща: порівняльний контекст// Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. Львів, 24 вересня 2005. – С. 72–78.

  43. Романюк А.С. Парламентські вибори 2006 року в Україні та перспективи партійної системи // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році – Львів; ЦПД, 2006. – С. 39–47.

  44. Романюк А.С. Трансформування центрів впливу у львівській області внаслідок виборів 2006 року // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – С. 39–46.

  45. Угрин Л.Я. Еволюція функцій міжнародних організацій в умовах глобалізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 188–191.

  46. Старецька Л.І. Церква як чинник активізації та самоорганізації територіальної спільноти в сучасній Україні. Перша міжнародна наукова конференція “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”. – Львів, 8-10 березня 2006 р. – С.126–128.

  47. Старецька Л.І. Соціальний захист у системі соціальної політики та моделі їх застосування в Україні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 198–201.

  48. Шурко О.Б. Політична культура і виборча кампанія // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – /Вип. 3. – С. 211–212.

  49. Шурко О.Б. Політична культура як детермінанта виборчого процесу в Україні // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006. Львів, 17 червня 2006 р. – С. 20–21.

  50. Світа Г.М. Бюрократія як феномен суспільного розвитку // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 149–154.

  51. Скочиляс Л.С. Суспільно-політичні настрої мешканців Львова, Донецька, Криму, Херсона, Полтави та Житомира у між електоральний період// Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. – Львів: ЦПД, 2005. – С. 144–151.

  52. Скочиляс Л.С. Моніторинг демократичності виборів на місцевому рівні: досвід міжрегіональної співпраці недержавних аналітичних центрів // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році. – Львів: ЦПД, 2006. – С. 5–10.

  53. Скочиляс Л.С. Медіа простір Львівщини у виборчій кампанії-2006 та у між виборчий період// Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006. – Львів: ЦПД, 2006. – С. 52–59.

  54. Була С.П. Моделі місцевого самоврядування: український та європейський досвід// Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 177–179.

  55. Дащаківська О.Ю. Легітимаційна ситуація: суть та причини виникнення// Дні філософського факультету Київського національного університету імені Івана Франка: Міжнародна наукова конференція. – Київ, 12–13 квітня 2006. – С. 15–17.

  56. Дащаківська О.Ю. Вибори як механізм легітимації політичної еліти // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 165–167.

  57. Сорба О.М. Референтність/самореферентність як принцип реалізації просторово-часових вимірів політики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 197–199.

  58. Четвєрікова Л.О. Політичні ідеології в постіндустріальному суспільстві // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 204–206.

  59. Баклицький І.О. Взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей і мотиваційної сфери особистості у студентському віці // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 3. – C. 131–132.

  60. Брийовська І. Б. Вплив професійного статусу на вибір цінностей // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 152–155.

  61. Вовк А. О. Відкрита сумлінність як головна умова гармонійної екстравагантності екзистенції // Матеріали наукового семінару Психологічне здоров'я: проблеми та перспективи досліджень. – Львів, 2006. – С. 4–8.

  62. Верста Ю.О. Особливості сприйняття та оцінки працівниками комерційних організацій соціально-психологічного клімату своєї робочої групи. Матеріали конференції Духовність у становленні та розвитку громадянськості особистості. Херсон, 2006. – С. 127–129.

  63. Верста Ю.О. Психологічні особливості ціннісно-орієнтаційної єдності групи працівників у комерційній організації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2005 рік. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – C. 155–156.

  64. Волошок О.В. Функціонально неспроможна сім’я: проблема вивчення і перспективи досліджень // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 150–151.

  65. Волошок О.В. Особливості психокорекційної роботи з дітьми з функціонально неспроможних сімей // Збірник тез міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії. – Львів, 2006. – С. 13–16.

  66. Галецька І., Дерев'янко М. Психологічні чинники тютюнопаління студентської молоді // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Матер. міжн. конференції 26-27 травня 2006 р., Львів – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 17.

  67. Галецька І., Кокошка А., Голдобіна В. Індивідуальні цінності юнаків із розладами особистості // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Мат. міжнар. конференції 26-27 травня 2006 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 79–80.

  68. Haletska I. Self-efficacy and Psychosocial Adaptation in youth with different level of psychological health. // Psychology & Health. – 2006. – Vol. 21. - Suppl. 1. / Abstracts book 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Warsaw, Poland, 30 August – 1 September 2006. – P. 62.

  69. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні особливості екзаменаційного стресу у студентів різних курсів // Х ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль, 11-13 травня, 2-6 р. Тези конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 234–235.

  70. Галецька І. Індивідуальні цінності осіб, які здобувають другу вищу освіту з психології // Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 126–128.

  71. Галецька І. Внутрішня свобода як провідна мета психотерапії // Проблема психологічного здоров'я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3-4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 9–11.

  72. Гапон Н. Теоретико-методологічні та освітні підходи до проблеми статі: Матеріали ІІ Українського Педагогічного Конгресу (3-4 листопада, 2005 р.). – Львів, 2006. – С. 158–159.

  73. Гапон Н.П. Гендерные курсы в системе повышения квалификации педагогических работников: образовательные перспективы // Х Царскосельские чтения : Международная научная конференция. Т.У. Секция “Непрерывное образование как одно из условий обеспечения работающему населению повышения качества образования и качества жизни”: доклады и сообщения / Под науч. ред. Н.А.Лобанов; Состав. Н.А. Лобанов (Санкт-Петербург 25-26 апреля 2006 г.) – СПб.: Изд. дом Петрополис, 2006. – С. 21–23.

  74. Грабовська С. Застосування принципів та підходів системної психотерапії в роботі з дітьми із загальними розладами розвитку. // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи. – Львів, 2006. – С. 18–19

  75. Грабовська С., Островська К. Застосування засобів системної психотерапії у роботі з аутичними особами. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 123–126.

  76. Гупаловська В.А. Психологічні труднощі самореалізації жінки // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 252–254.

  77. Гупаловська В.А. Психологічні особливості ув’язнених чоловіків // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 133–134.

  78. Гупаловська В. Психологічне здоров’я та психологічна допомога // Проблема психологічного здоров'я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3-4 листопада 2006 р. – Львів, 2006.– С. 11–13.

  79. Дідковська Л.І. Застосування гештальт-терапії для змвни внутрішньої картини хвороби при психосоматичних порушеннях // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С.139–141.

  80. Карпа М. І. Пізнавальний аспект взаємин між сиблінгами в сім’ї, де є дитина з психофізичними вадами // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 143–145.

  81. Карпа М. І. Налагодження взаємин неповносправної дитини з сиблінгами як запорука її психосоціального розвитку // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К., Вид-во Університет „Україна”, 2006. – C. 304–306.

  82. Католик Г.В. Аналіз стану виховання дитини у сучасній сім’ї // Зб. тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи” – Львів, 2006 – С. 25–28.

  83. Католик Г.В. Агресивне поводження дитини, базоване на особистому досвіді. // Зб. тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. – Львів, 2006 – С. 28–31.

  84. Католик Г., Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків //Зб. тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. – Львів, 2006 – С. 31–33.

  85. Католик Г.В. Тренінг релаксації як ефективна форма психокорекційної допомоги при ПТСР у дітей // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – С. 19–23.

  86. Кліманська М. Способи психологічної корекції соціального утриманства // Тези звітної наукового конференції філософського факультету – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 135–136.

  87. Кліманська М, Федунь П.І., Пошивак Т.П., Джафарова Дж.М. Поліпрофесійний метод лікування на первинному рівні надання медичної допомоги: аналіз перших кроків // Міжнародний медичний журнал. Спеціальний випуск. Матеріали другого з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України. – Харків, 25–26 жовтня 2005 року. – Харків, 2005. – С. 60.

  88. Крупська О.І. Релігійні уявлення осіб юнацького віку // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – К., 2006. – Книга II. – С. 348–354.

  89. Крупська О.І. Особливості формування релігійних уявлень // Дні науки. Збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2006. – Т. 4. – С. 229–230.

  90. Крупська О.І. Особливості релігійних уявлень у дітей старшого дошкільного віку // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи. – Львів, 2006. – С. 40–44.

  91. Крупська О.І. Релігійні уявлення юнаків // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 3. – C. 141–142.

  92. Мельник М. Дослідження системи уявлень про історичне минуле свого народу у студентської молоді // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2006. – Вип.3.– С. 147–150.

  93. Мельник М. Етнічна толерантність як передумова соціального здоров’я (на прикладі соціальної молоді Львівщини) // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. Львів, 2006. – С. 30–31.

  94. Михальчишин Г.Є. Прийом персональної уваги в роботі психолога з батьками неповносправних дітей ( під час виконання методики “Особистісний герб”) // Збірник тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. 26-27 травня 2006 року. Львів. – С. 51–52.

  95. Михальчишин Г.Є. Особливості тренінгу в експериментальній психології // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 137–138.

  96. Островська К.О. Булка Н.І., Застосування тренінгу креативності для регуляції поведінки аутичних дітей // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. – К.: Університет „Україна”, 2005. – С. 235–237.

  97. Островська К.О., Химко М.Б. Місце психологічного дослідження у комплексній діагностиці загальних розладів розвитку // Тези доповідей Міжнародної конференції „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”, – Львів, 2006 – С. 55–56.

  98. Островська К.О., Химко М.Б. Зміна ціннісних орієнтацій батьків аутичних дітей як умова прийняття своєї дитини // Тези доповідей Міжнародної конференції „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. Львів, 2006. – С. 57–58.

  99. Партико Т.Б. Гетерохронність розвитку особистісної свободи і відповідальності у період дорослішання // Збірник тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії „Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. 26-27 травня 2006 року. Львів. – С. 65–70.

  100. Партико Т.Б. Самоконтроль як фактор дорослішання психологічно залежних дівчат і хлопців у пізньому дитинстві // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2005 рік. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 129–130.

  101. Партико Т. Б. Особливості материнського ставлення до психологічно залежних дітей // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 232–234.

  102. Штепа О.С. Внутрішні ресурси особистісної зрілості людини // Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару / Львів, 8 грудня 2005 р. – Львів, 2006. – С. 53– 55.

  103. Штепа О. Диспозиції особистісно зрілої людини // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Львів, 3 – 4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – С. 40–42.

  104. Штепа О. Актуалізація особистісної зрілості // Психологічні проблеми сучасності. Тези 11-ої міжнар. Наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. 8-9 квітня 2005 р. – Львів, 2005. – С. 66–67.

  105. Химко М.Б. Вплив присутніх аутичних дітей на реалізацію потреб родини // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – С. 145–147.


 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка