Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"Сторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   46.2. Аспірантура:


Прізвище,

ініціали

Спеціаль

ність

Рік

перебування

Денне чи заочне відділення

Науковий

Керівник

Випускники

Котовська О.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц. Захара І.С.

Гнатищак Г.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц. Дахній А. Й.

Крупська О.

19.00.01

ІІІ

денне

Доц. Партико Т.Б.

Оленич С.

09.00.03

ІІІ

денна

Проф. Кашуба М.В.

Юрченко Д.

19.00.01

ІІІ

денне

Проф. Мар’єнко Б.С.

Откович К.

09.00.04

ІІІ

денне

Проф.Кашуба М.В.

Гук Ю.

09.00.07

ІІІ

денне

Доц. Пітусь Л.М.

Жукова Т.

09..00.08

ІІІ

денне

Доц. Сінькевич О.Б.

Скринник-

Миська Д.09.00.08

ІІІ

денне

Доц. Сінькевич О.Б.

Чемеринська Д.

19.00.01

ІУ

заочне

Доц. Партико Т. Б.

Спринська З.

19.00.01

ІУ

заочне

Доц. Скотна Н.В.

Бачинський Б.

23.00.01

ІІ

заочне

Доц. Романюк А.С.

Чайковський Я.

23.00.01

ІУ

заочне

Доц. Поліщук М.В.

Кучма Л.

23.00.02

ІІІ

денне

Доц. Шурко О.Б.

Ткаченко О.

23.00.02

ІІІ

денне

Доц. Поліщук М.В.

Шипунов Г.

23.00.01

ІІІ

денне

Доц. Романюк А.С.

Гурська Т.

19.00.01

ІУ

заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.

Перший курс

Ващак М.

09.00.03

І

денна

Проф. Карась А.Ф.

Боднар В.

09.00.01

І

денна

Доц. Рижак Л.В.

Гера М.

19.00.01

І

денне

Доц. Партико Т.Б.
Дмишко О.

19.00.01

І

заочне

Проф.. Мар’єнко Б.С.
Мінчук К.

19.00.01

І

заочне

Проф.. Мар’єнко Б.С.
Коваль М.

19.00.01

І

заочне, контракт

Доц. Католик Г.В.
Макота Т.

19.00.01

І

заочне, контракт

Доц. Баклицький І.О.
Кацюк О.

23.00.01

І

денне

Проф. Денисенко В.М.
Бунь В.

23.00.01

І

заочне

Проф. Денисенко В.М.
Мельник В.

23.00.02

І

заочне

Доц. Угрин Л.Я.
Шиманова О.

23.00.02

І

денне

Доц. Романюк А.С.
Швець В.

23.00.02

І

денне

Доц. Шурко О.Б.
Колесник І.

09.00.11

І

денне

Доц. Стеценко В.І.
Другий курс
Захарко О.

19.00.01

ІІ

денне

Доц. Галецька І.І.
Сидорчук Н.

09.00.03

ІІ

денна

Проф. Лисий В.П.
Височанський Р.

09.00.03

ІІ

денна

Проф. Карась А.Ф.
Жук С.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц. Грабовська С.Л.
Гулай Б.

19.00.01

ІІ

денне

Доц. Католик Г.В.
Семків І.

19.00.01

ІІ

денне

Доц. Галецька І.І.
Підсаднюк А.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц. Католик Г.В.
Широка А.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц. Партико Т.Б.
Михальчишин Ю.

23.00.02

ІІ

денне

Доц. Поліщук М.В.
Сорокопуд О.

23.00.01

ІІ

денне

Проф. Денисенко В.М.
Гаврилюх Н.

09.00.04

ІІ

заочне

Доц. Ярошенко Т.М.
Буртак С.

09.00.07

ІІ

заочне

Доц. Сінькевич О.Б.
Третій курс
Бойко І.

09.00.11

ІІІ

заочне

Доц. Васьків А.Ю.

Зельман О.

23.00.02

ІІІ

заочне

Доц.Старецька Л.І.

Виговський Д.

23.00.02

ІІІ

заочне

Доц. Шурко О.Б.

Крап А.

23.00.02

ІІІ

заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Лютко Н.

23.00.02

ІІІ

заочне

Доц. Старецька Л.І.

Чоловська Н.

09.00.03

І (декрет)

денна

Доц. Рижак Л.В.

Турецька Х

19.00.01

І( відпустка по догляду за

дитиною)


денне

Доц. Шамлян К.М.

Шишак О.

19.00.01

І (відпустка по догляду за

дитиною)


денне

Доц. Католик Г.В.

Музичук Х.

19.00.01

І (відпустка по догляду за

дитиною)


денне

Доц. Галецька І.І

Філатова О.

19.00.01

ІІІ (відпустка по догляду за

дитиною)


денне

Доц. Грабовська С.Л.

Салига-

Леонтьєва С.09.00.05

ІІ ( відпустка по догляду за дитиною)

денне

Проф. Пашук А.І.


7. Студентська наукова робота
На філософському факультеті діє 4 студентських гуртки, в яких беруть участь понад 130 студентів.

При кафедрі філософії працює студентський науковий гурток, в якому займаються 15 студентів. Засідання гуртка відбуваються впродовж року щоп’ятниці за участю викладачів кафедри.

При кафедрі теорії та історії культури діє студентський культурологічний науковий клуб “Гілея”, в роботі якого беруть участь 64 студенти. В його структурі функціонують 4 проблемні групи: культурологічна, естетична, етична та релігієзнавча. Підготовлено до друку 4-е число студентського наукового збірника “Гілея” “Місце прекрасного в житті сучасної людини, етичний вимір наукових досліджень”.

На кафедрі психології працює “Студентське науково-практичне товариство” У його роботі беруть участь 20 студентів постійно, інші студенти – періодично як слухачі. СНПТ проводить свої зустрічі 1 раз на місяць.

Четверо студентів одержали стипендію МІГУС для навчання та проведення науково-дослідницької роботи в Польщі. 8 студентів навчається за програмою МІГУСу. Вони мають можливість слухати курси з гуманітарних наук в Українському католицькому університеті та раді ВНЗ Польщі.

На базі філософського факультету постійно діє гурток студентів: “Асоціація молодих політологів і філософів “Perpetuum Studiens”, в якому беруть участь 30 студентів .

Проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальностей: політологія, філософія, психологія та навчальних дисциплін: естетика та культурологія. У першому турі олімпіади взяли участь 120 студентів.

У другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 13 студентів: зі спеціальності політологія – 5 осіб, філософія – 3 особи, психологія – 3 особи, з культурології – 2 особи.

Студентка 4-го курсу Слученкова Е. здобула 2-е місце на науково-практичній конференції молодих науковців.

Студентка 4-го курсу Партико М. нагороджена стипендією Президента України

Студент 5-го курсу Синиця А. посів призове місце за студентську наукову роботу з логіки.

На базі філософського факультету проведені такі конференції:


 1. Перша філософська конференція студентів та аспірантів “Історико-філософський процес і сучасність” – 24–26 квітня 2007 р., ЛНУ ім. Івана Франка.

 2. 25 квітня 2007 р. спільно зі Студентським братством ЛНУ ім. І. Франка проведено Всеукраїнську студентську політологічну конференцію “Політичний вимір постіндустріального суспільства”, у якому взяли участь студенти ІІІ–V курсів спеціальності “політологія”. За результатами конференції підготовлено і подано до друку матеріали конференції.

 3. 12 квітня 2007 р. проведено 4-ту науково-практичну конференцію для студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”, видано матеріали конференції.

 4. 1 листопада 2007 р. до міжнародного дня психічного здоров’я СНПТ кафедри психології організувало та провело круглий стіл “Психологічні проблеми суспільства” за участю студентів та викладачів філософського факультету.


Участь студентів у конференціях:

 1. Всеукраїнська студентська конференція “Віра і розум: католицька думка і сучасний академічний світ”. – Київ, 29–30 червня 2007 р. На конф. було виголошено 6 доповідей студентами філософського ф-ту.

 2. Друга Всеукраїнська студентсько-аспірантська конференція “Філософія: нове покоління. Раціональність чи раціональності?” 1–3 березня 2007 р. Києво-Могилянська академія. На конф. подано і виголошено 1 доповідь.

 3. IV Харківські студентські філософські читання – 29–30 березня 2007р. У роботі студент. Філос. читань взяли участь 4 студ. Філософського ф-ту та виголосили доповіді.

 4. Студенти ІІІ–V курсів спеціальності “Політологія” – 8 осіб, взяли участь у науковій конференції “Політична наука в Україні: стан і перспективи”, яка відбулася 10–11 травня 2007 р. у ЛНУ ім. І.Франка.

Загалом студенти факультету виголосили 76 доповідей, зокрема на звітній студентській конференції – 44.

Опубліковано: 17 статей, у тому числі 1 стаття (Синиці А.) у фаховому Віснику ЛНУ. Серія: філософські науки; 31 теза доповідей на студентських конференціях.

Викладачі факультету: Карась А.Ф., Рижак Л.В., Наконечний А.Р., Борис Т.Я., Поляруш Б.Ю., Добропас І.О., Поліщук М.В., Денисенко В.М., Світа А.М., Романюк А.С., Грабовська С.Л., Галецька І.І., Католик Г.В., Сінькевич О.Б. брали участь в організації, проведенні та рецензуванні робіт університетського туру Всеукраїнської студентської олімпіади.

Викладачі кафедр філософського факультету допомагають в організації та проведенні занять наукових гуртків, забезпечують доступ до інформації про конференції та семінари, залучають студентів до участі у наукових дослідженнях, координування науково-дослідницької та волонтерської роботи.Проблеми, що існують у науковій роботі студентів: потреба забезпечення досліджень бланками (налагодження можливості розмноження необхідних бланків на ксероксі, папір), технічне забезпечення демонстрації доповідей та інших презентацій, забезпечення літературою, відсутність постійного приміщення для студентських гуртків на факультеті.

8. Публікації

8.1. Монографії:

 1. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с. (38,7 д. а.).

 2. Денисенко В. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007. – 212 с. (у співавт., 4 д. а.).

 3. Скочиляс Л. Стан громадянського суспільства в Україні: Міжрегіональний зріз та Львівщина. – Львів: ЦПД, 2007. – 96 с. (7, 5 д. а.).

 4. Галецька І., Влох І. Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – 225 с. (у співавт., 10 д.а.)8.2. Підручники:

 1. Пашук А.І.Нариси з історії філософії Середніх віків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 646с. ( 59,1 д.. а.)


8.3. Матеріали конференцій, збірники:

 1. Вісник. Львівського університету. Серія: філософські науки, 2007. –Вип.10. – 375 с. (31,4 д.а.).

 2. Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 147 с. (9,6 д.а.).

 3. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 4. – 157 с. (11,2 д.а.)

 4. Психологічні проблеми сучасності: Тези 3-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 12 травня 2006 року. – Львів. – 42с. (2,1 д.а.)

 5. Психологічні проблеми сучасності: Тези 4-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 12 квітня 2007 року. – Львів. – 52с. (2,6 д.а.)


8.3 Інші наукові видання, навчальні посібники:

 1. Ярошенко Т.Регіональна типологія світової культури: Навч.посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с. (11 д. а.).

 2. Мар’єнко Б.С. Основи психопатології. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 120 с. (6. д. а.)

 3. Шамлян К., Рижак Л. Психологічний портрет особистості: Навч. практикум із курсу “Основи психології та педагогіки” (для студентів усіх спеціальностей). - Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. - 84 с. (5 д.а.).

 4. Дідковська Л. Гінгер С. Психотерапія: 100 хибних уявлень або як зробити свій вибір. – Львів: Каменяр, 2007. – 150 с. (наукова редакція перекладу, у співавт., 4 д.а.)

 5. Скочиляс Л. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116 с. (7,5 д. а.);8.4. Статті:

 1. Баклицький І.О. Навчальна діяльність і науково-пізнавальні інтереси // Вісник УЛС. Серія педагогічна. – Львів, 2006. – Вип. 2. – С.72–78

 2. Баклицький І.О. Чинники розвитку психолога професіонала // Вісник МАУП. – К.: МАУП, 2006 – Вип. 2 (14). – С. 145–150.

 3. Басюк О. Б. Критерії розмежування стадій перебігу невротичних розладів // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. К., 2006. – Т. 8. – Ч. 8. – С.15–21.

 4. Басюк О. Б. Передумови формування та особливості образу Я у невротичної особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. К., 2007. – Т. 9. – Ч. 3. – С.40–49.

 5. Боднарчук М. Свобода як екзистенційний вимір сутності людини у твор-чості І. Франка // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 150–162.

 6. Була С. Місцеве самоврядування в Україні в умовах модернізації політичного процесу // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія право). Науковий журнал. – Вип. 1. – 2007. – С. 362–369.

 7. Васьків А. Майбутнє релігії очима Свідків Єгови: істина чи провокація? // Христос – наша сила (Львів), 2007. – № 309. – С. 2 .

 8. Васьків А. Політико-релігійна взаємодія в оцінці кардинала Йосифа Ратцінгера // Історія релігій в Україні. Наук. зб. – Львів, 2007. – С. 234–239.

 9. Васьків А. Соціогуманітарні виміри сучасної освітньо-виховної системи (релігійно-етичний аспект) // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С.113–121.

 10. Васьків Л., Васьків А. “Недомагання” українського виховання в оцінці сучасної церковної публіцистики // Історія релігій в Україні. Наук. зб. – Львів, 2007. – С. 87–92.

 11. Васьків Л., Васьків А. о. Дмитро Блажейовський про проблеми націо-нального виховання // Христос – наша сила. – Львів, 2007. – №4. – С.2.

 12. Верста Ю. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій працівників комерційних організацій // Соціальна психологія, 2007. – № 1(21). – С.132–143.

 13. Вовк А. Екзистенціальна фрустрація в понятійному полі сучасної психології // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2007 – №2. – С. 93–105.

 14. Волошок О. Психокорекція відхилень у системі диспозицій дітей молодшого шкільного віку з функціонально неспроможних сімей // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2006. – № 6. – С. 110–116.

 15. Галецька І. Критерії психологічного здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 317–328.

 16. Галецька І. Самоприйняття та прийняття інших як чинники психологічного здоров’я // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць І-ту психології ім.. Г. Костюка. АПН України. – К., 2007. – Т. ІХ. – Ч. 2. – С. 69–77.

 17. Галецька І., Мельник М. Особливості емоційного вигорання менеджерів з різним рівнем самоактуалізації // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 6. – К.: ІВІ Держкомстату України, 2007. – С. 89–95.

 18. Галецька І., Пилат Н. Аналіз можливостей застосування досвіду Варшавського університету щодо організації навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 1) – 2006. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. – С. 350–356.

 19. Галецька І., Семків І. Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – №2. – С.192–203.

 20. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні чинники екзаменаційного стресу // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №17 (41). – Ч. ІІ. – С.12–17.

 21. Галецька І., Пендюр А. Психологічні чиннкии професійної ідентифікації студентської молоді // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, РДГУ, 2007. – Вип. 37. – С. 39–43.

 22. Гапон Н. Вартості української родини в репрезентаціях студентської молоді // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 8 (31). – С.12–16.

 23. Грабовська С. Публічний виступ // Бути лідером (матеріали проекту “Літній “ІГЛ”). – Львів, 2007. – С.42–57.

 24. Гупаловська В. А. Дещо про життєві рифи та медіа-освіту // Медіакритика. – Львів, 2006. – www.mediakrytyka.info/view=142

 25. Гупаловська В. А. До дискусії навколо екранного насилля: психологічний аспект // Медіакритика. – Львів, 2006. – www.mediakrytyka.info/view=343

 26. Гурська Т. До проблеми психологічних особливостей болю // Зб. наук. праць ЛНУ імені Івана Франка. Серія: психологія. – №9. – С.25–35.

 27. Гурська Т. Клініко-психологічні аспекти болю // Збірник наукових паць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. 8. – Вип. 3. – С.104–114.

 28. Гурська Т. Хронічні психічні болі: методологічний аналіз // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 514–521.

 29. Дарморіз О. Первісні релігійні практики через призму взаємозв’язку міфології та релігії // Історія релігій в Україні. Праці ХУП міжнародної наукової конференції. – Львів: Логос, 2007. – С.57–63.

 30. Дарморіз О. Соціальна міфологія: сучасний дискурс // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – Вип.2. – С. 53–61.

 31. Дахній А. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі ХІХ сторіччя: С. К’єркеґор і Ф. Достоєвський // Вісник Львівського універ-ситету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 54–66.

 32. Денисенко В. Крок від демократії // Віче. – 2007. – № 9–10. – С. 28–30.

 33. Денисенко В. Про межевість (не-межевість) творчої рефлексії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2007. – Вип. 5–6. – С. 254–256.

 34. Добропас І. Проблеми гендерної ідентичності в контексті феміністичної епістемології // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. –2007. – Вип.10. – С. 79–89.

 35. Жук С. Вплив емоційних факторів на соціально-психічну адаптацію підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №3. – С. 56–58.

 36. Захара И. Основные принципы философии барокко в Украине // Человек в культуре русского барокко. – М.: Историко-архитектурный музей “Новый Иерусалим”, 2007. – С. 156–167.

 37. Захара І. Міфологія в політиці. Materialy IX Miedzynarodowej Konferencji PTU Uniwersalista wobec wyzwan wspulczesnosci. Tworczosc, odpowiedzialnosc, metanoia samoswiadomosci. Warszawa, 8–10 maja 2006 roku. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. – Warszawa, 2006. – S. 80–88.

 38. Захарко О. Мотивація соціальної активності студентів в контексті професійного становлення // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – К.: ІВІ Держкомстату України, 2007. – Вип. 6.– С. 89–95.

 39. Карамишева Н. Знання і розум // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 100–109.

 40. Карась А. Безодня людського серця // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – № 3–4. –2007. – С. 23–28.

 41. Карась А. Гуманітарні знання в аспекті комунікативної прагматики // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. – Вип. 63. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – С. 139–148.

 42. Карась А. Засідання НТШ: наукові дослідження // “Свобода”. – Нью–Йорк. – № 26, 29 червня 2007. – С. 111–121.

 43. Карась А. Здійснення “іншого світу” у творчості Івана Франка // Warszawskie zeszyty ukrainoznavcze. 23-24. – Warszawa, 2007. – C. 46–58.

 44. Карась А. Ф. Наш ювіляр – Андрій Пашук // Вісник НТШ. – Осінь-Зима 2007. – С. 35–36.

 45. Карась А. Правда Тараса Шевченка // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк. – № 2 (80), 2007. – С. 102–107.

 46. Карась А. Реальність у класичній і некласичній епістемології та її переусвідомлення // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - 2007. – С. 42–53.

 47. Карась А. Світ правди Тараса Шевченка і ми // Дзвін, 2007. – № 5–6. С. 111–121.

 48. Карась А. Українознавство та суспільна тематика // Олег Романів. Бібліографічний покажчик. – Львів: НТШ, 2007. – С. 23–31.

 49. Католик Г. Психологія розвитку // Бути лідером. Матеріали проекту “Літній ІГЛ” Львів, 2007 – С.17–38.

 50. Католик Г. Психологічні основи реабілітації дітей та підлітків з ПТСР // Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації. – Львів: Вид. Романа Романка, 2007. – С.152–188.

 51. Католик Г., Підсаднюк А. Діти трудових емігрантів Особливості особистісної ідентичності у підлітково-юнацькому віці // Практична психологія та соціальна робота, 2006. – №12. – С. 31–36.

 52. Кашуба М.В. Барочное осмысление человека в нравственно-дидактической литературе XVII в. // Человек в культуре русского барокко. – М., 2007. – С. 141–155.

 53. Кашуба М.В. Дмитро Туптало в українській філософській традиції // Дмитро Туптало у світі українського бароко. – Л., 2007. – С. 198–208.

 54. Кашуба М.В. Духовні орієнтири гуманізації сучасного суспільства // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Львів, 2007. – С. 12–22.

 55. Кашуба М. Про плюралістичність соціального пізнання // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика / Матер. міжн. наук. конф.– Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – Ч.І.– С. 51–55.

 56. Кашуба М. Розуміння творчості в філософії Григорія Сковороди // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. Зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 62–70.

 57. Климанська Л., Кліманська М. Майдан як громада або передумова громадської активності // Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. Серія: Історичні науки Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. – 2007. – Вип. 6. – С. 58–65.

 58. Кліманська М. Соціально-психологічні передумови розвитку соціального утриманства // Проблеми гуманітарних наук. Наукове видання Дрогобицького державного педагогічного університету. Психологія. – 2005. – Вип. 15. – С. 85–94.

 59. Ковальчук А. Діти трудових емігрантів. Особливості особистісної ідентичності у підлітково-юнацькому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №12. – С. 31–35.

 60. Ковальчук А. Особливості особистісної ідентичності дітей трудових емігрантів // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т.3. – С. 66–70.

 61. Кондзьолка В. Вступ до Платона. – Львів, 2007. – С. 1–18.

 62. Кошманова Т., Гапон Н. Дослідницьке вивчення зміни етнічних стереотипів українських майбутніх педагогів // Освіта задля миру. – 2007. – №4(1). – С.75–95.

 63. Кошманова Т., Гапон Н., Картер К. Екстремальні соціальні ситуації в наративах майбутніх українських педагогів // Викладання та освіта педагогів, 2007. – 23 (4). – С.15–225.

 64. Крупська О. Містико-релігійні уявлення молоді: адаптація методики Д. Тобайка // Наукові записки Інституту психології ім..Г.С.Костюка АПН України. – К: Міленіум, 2006. – Вип. 28. – С. 7–15.

 65. Крупська О. Філо- та онтогенетичний аспекти формування образу божества // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т.VІІІ. – Ч. 8. – С.125–131.

 66. Крупська О. Особливості взаємозв’язків ціннісних орієнтацій підлітків із цінностями їхніх батьків // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 354–364.

 67. Лисий В. Трансцендентальна діалектика Ф. Шелінга у вимірах істо-ризму, синтезування та системного викладу // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 67–78.

 68. Ліщинська О. Морально-екологічні орієнтири особистості в суспільстві глобального ризику // Зб. Особистість. Час. Культура. Міждисциплінарні проблеми дослідження їх взаємозв’язку в гуманітарних науках / Матер. конф. – Чернівці, 2006. – С.169–176.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка