Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П " Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ". Номер держреєстраціїСторінка2/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5


7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.


Прізвище

та ініціалиНауковий керівник

Рік

pакін-ченняДата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Синиця А.С.

Доц.

Карамишева Н.В.2010

грудень, 2009

18.05.

2010


Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії

Крап А.П.

Доц.

Угрин Л.Я.

2008

жовтень, 2009

21.01.

2010


Нормативно-процедурні аспекти формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України)

Щурко О.М.

Доц. Угрин Л.Я.


2008

грудень, 2009

16.04.

2010


Особливості трансфор-мації та формування між-народного образу Украї-ни на сучасному етапі

Шеремета С.П.

Проф.

Денисенко В.М.2004

лютий, 2010

17.06.

2010


Співвідношення політич-них та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-етодологічний аспект

Химко М. Б.

Доц.

Партико Т. Б.2009

червень,

2010


18.05

2010


Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей з аутизмом

Семків І.І.

Доц.

Галецька І. І.2009

жовтень,

2010


26.10.

2010


Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель

Штеньович Т.В.


Проф.

Мар’єнко Б.С.2008

липень,

2009


16.03.

2010


Психологічні аспекти хронічних соматофор-мних больових розладів

Литвин

В.С.


Проф.

Романюк А.С.2010

грудень, 2009

9.04.

2010


Порівняльний аналіз стабі-льності урядів країн Цент-ральної Європи та України.

Шиманова О.В.

Проф.

Романюк А.С.2009

жовтень, 2009

22.01. 2010

Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні

Поліщук Х.М.

Проф.

Романюк А.С.2009

травень, 2009

21.01.

2010


Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія

Виговський Д.С.

Доц.

Шурко О.Б.2009

лютий, 2010

8.06.

2010


Політичні центри впливу на європейському конти-ненті: міждержавні та внутрішньодержавні виміри

Колесник І.М.

Доц.

Стеценко В.І.2009

березень,

2010


15.06. 2010

Особливості духовної практики Дзен-буддизму та психоаналітики К.Г.Юнга: порівняльний аналіз


7.3. Захист дисертацій співробітниками


Прізвище,

ініціали


Посада,

кафедра


Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Анісімович-Шевчук О.З.

Старший лабо-рант кафедри політології

23.00.02

9.04.

2010


Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства

Шиманова О.В.

Асистент кафедри теорії та історії політичної науки

23.00.02

22.01.

2010


Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні

Колесник І.М.

Лаборант кафед-ри теорії та історії

культури


09.00.04

15.06. 2010

Особливості духовної практики Дзен-буддизму та психоаналітики К.Г.Юнга: порівняльний аналіз


8. Студентська наукова робота
На філософському факультеті діє 4 студентських гуртки, в яких беруть участь понад 140 студентів.

Кафедра філософії:

На кафедрі філософії діє студентський науковий гурток. У роботі гуртка бере участь 20 студентів відділення філософії. 13 травня 2010 р. було проведено щорічну наукову студентську конференцію філософського факультету, в якій взяли участь 22 студенти відділення “Філософія”.

23 лютого 2010 р. – відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Філософія”, в якому взяли участь 18 студентів третього та четвертого курсів. Призери першого туру: Мамчак С.П. (ФФФ-41с) та Шумка О.В. (ФФФ-41с).

Проф. Мельник В.П., проф. Карась А.Ф., доц. Рижак Л.В., доц. Поляруш Б.Ю. були членами журі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії.


Кафедра психології:

На психологічному відділенні працює студентське науково-практичне товариство (СНПТ), у роботі якого брало участь понад 30 студентів. НДРС здійснюється в формах: курсові та магістерські роботи; участь студентів у роботі наукових, науково-практичних конференцій та семінарів; участь у навчальних семінарах; волонтерська робота; робота студентського науково-практичного товариства (СНПТ).

Студенти активно беруть участь у волонтерській роботі (понад 20 осіб); роботі Асоціації практикуючих психологів Львівської області (понад 20 осіб); семінарах та роботі Української спілки психотерапевтів; у роботі різних науково-практичних та навчальних семінарів у 2010 р. взяло участь понад 150 студентів.

НДРС у навчальному процесі здійснюється у формах курсових та магістерських робіт, залученні студентів до участі у наукових та науково-практичних семінарах, застосуванні активних методів навчання на семінарських заняттях, координації роботи студентського науково-практичного товариства (СНПТ), участі студентів у виконанні науково-дослідних тем.

Дослідницька складова курсових та магістерських робіт студентів–психологів у більшості випадків є на 80% самостійною.

Під час проходження практик студенти проводять дослідження під керівництвом викладачів кафедри та керівників від бази практики.

15–17 квітня 2010 р. проведено VIІ науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”.

Конференція організована студентським науково-практичним товариством кафедри психології. Під час конференції працювало 4 секції: “Педагогічна психологія та психологія розвитку: проблеми та перспективи досліджень”, “Організаційна психологія: психологічні аспекти управління, рекрутменту та професійної взаємодії”, “Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психологія здоров’я”, “Особистість та суспільство: актуальні проблеми соціальної та політичної психології”. У роботі конференції взяло участь 87 студентів.

Було виголошено 68 доповідей, з них 42 – студенти та аспіранти Львівського національного університету ім. І. Франка. Видано матеріали конференції.

Проведено олімпіаду з психології для студентів психологічного відділення.

Переможці всеукраїнських конкурсів: 2 місце, Всеукраїнський конкурс студентських науково-дослідних робіт – Горбаль Ірина, ФФП-41
Кафедра теорії та історії політичної науки:

Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”, в якому беруть участь понад 30 студентів.

Проведена науково-практична конференція студентів та молодих науковців “Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізацій них змін” 19 березня 2010 року (5 доповідей, взяло участь 35 студентів);

Проведено конкурс студентських творчих робіт з історії та теорії політичної науки (взяло участь 20 студентів).

Проведено інтелектуальну гру “Що? Де? Коли?” серед студентів-політологів з історії політичної думки (взяло участь 67 студентів).

Доля Владислава (4 курс) взяла участь у міжнародній молодіжній конференції “Єврейський спадок на території Буковини та Румунії” (м. Чернівці, м. Сучава).


Наукові публікації студентів:

  1. Купченко О. Феноменологічний аналіз соціально-політичних процесів / Олександра Купченко // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 117–125.

  2. Балуцька Л. Громадська думка як складова процессу інституціалізації демократії в сучасній Україні / Леся Балуцька // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 158–163.

  3. Горбай Б. Герменевтичний аналіз як методологічна основа дослідження політичної реальності / Богдан Горбай // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 45–48.


Кафедра теорії та історії культури:

На базі кафедри діє студентський культурологічний науковий клуб “Гілея”, в роботі якого беруть участь 58 студентів. В його структурі функціонують 4 проблемні групи: культурологічна, етична, естетична та релігієзнавча. Підготовлено до друку 5-е число студентського наукового збірника “Гілея”.

У рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти філософського факультету працюють над розробкою культурологічної, релігієзнавчої наукової проблематики. Зокрема, вони вивчають особливості становлення інформаційної культури в Україні, специфіку сучасних нетрадиційних релігійних культів, досліджують молодіжну субкультуру.

Викладачі кафедри надають консультації студентам, які готуються до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт (доц. Ярошенко Т.М., доц. Васьків А.Ю., доц. Пітусь Л.М., доц. Дарморіз О.В.).

Студентка 5-го курсу культурологічного відділення філософського факультету Івасик Христина за успіхи у студентській науковій роботі була нагороджена Грамотою ректора Львівського національного університету ім. І. Франка. Івасик Х. була переможницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології (2 місце, квітень 2010 р., м. Вінниця). Сім студентів культурологічного відділення філософського факультету взяли участь в олімпіадах з культурології та релігієзнавства. З них двоє отримали нагороди за результатами другого туру олімпіад. Загалом у підсумкових конференціях Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт взяли участь 12 студентів культурологічного відділення. За звітний період студентами-культурологами опубліковано 5 наукових статей.

У травні 2010 р. проф. Яртись А.В., доц. Васьків А.Ю., асистенти Муха О.Я., Колесник І.М. на базі юридичного факультету провели студентську науково-теоретичну конференцію з релігієзнавства “Новітні релігійні культи та їх діяльність в Україні”.

У рамках діяльності Молодіжної асоціації релігієзнавців та Львівського осередку Української асоціації культурологів студенти культурологічного відділення брали участь у ряді заходів та наукових проектах. Так, у травні 2010 р. було провведено Всеукраїнську наукову конференцію “Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”.

Проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду (лютий, 2010) зі спеціальностей: політологія, філософія, психологія та навчальних дисциплін: естетика та культурологія. У першому турі олімпіади взяли участь 78 студентів, у другому – 6.

Проведено чотири конференції за участю та організацією студентів. Загалом у них взяли участь 120 студентів факультету.

Загалом опубліковано 17 статей і 43 тез доповідей на конференціях студентів.

На Вченій раді факультету заслуховувалися питання: про проблеми, які існують у НДРС та шляхи їх подолання; про сприяння науково-дослідницькій роботі студентів; про організацію та проведення науково-практичної конференції “Психологічні проблеми сучасності” та видання матеріалів; про відзначення студентів, які активно займаються науковою роботою; відрядження студентів для участі у наукових конференціях.
9. Публікації:
Монографії:

Учені підрозділу видали 2 монографії загальним обсягом 62,9 друк. арк.
Бібліографічний опис

Обсяг

друк. арк.Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Р. Шведа – Львів, 2010. – 462 с.

28,5Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2010. – 592 с.

34,4Підручники:

Учені підрозділу видали 1 підручник загальним обсягом 15,0 друк. арк.
Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)Обсяг друк. арк.

Сінькевич О. Б. Основи культурології*/ О. Б. Сінькевич. – К. : Дім “Ін Юре”; Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

15,0Навчальні посібники:

Учені підрозділу видали 12 навчальних посібників загальним обсягом 225,8 друк. арк.
Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)Обсяг

(друк. арк.)
Гупаловська В. А. Психологія реклами* / В. А. Гупаловська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 384 с.

30,9

Дідковська Л. І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії* / Л. І. Дідковська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 264 с.

21,2

Католик Г. Практикум з психології : психологія конфлікту, агресії та любові* / Г. Католик, Г. Михальчишин – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с.

8

Волошок О. В. Практикум із психології / О. В. Волошок, М. Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.

5,6


Соціальний супровід дитини з аутизмом під час навчання / За ред. Островської. К. О. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 177 с.

9,0


Мандзій Л. С. Політична еліта : історія та теорія* / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 365 с.

22,8Поліщук М. В. Політологія : навчальний практикум / М. В. Поліщук, І. Б. Кіянка. – Львів, 2010. – 194 с.

10,5 (у тому числі автора ун-ту 2 д. а.)

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу* / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.

37, 2

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія* / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.

31,3

Яртись А.В. Релігієзнавство* / А. Яртись, А. Васьків. – К. : Знання, 2010. – 423 с.

21,5

Стеценко В. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи сту-дентів : Навч. посібник для студентів університету. У 2 ч. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч. 1. – 308 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http:// www.Lnu.edu.ua/ faculty/ Phil/ PUBLIKACII – CULT / STECENKO/ chytanka _stecenko _ 1.dok

19,2


Стеценко В. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів : Навч. посібник для студентів університету. У 2 ч. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч. 2. – 274 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.Lnu. edu.ua/faculty/ Phil/ PUBLIKACII – CULT / STECENKO/ chytanka _ stecenko _ 2.dok

17,1
Вісники:

Видано 2 серії вісників загальним обсягом 49,1 друк. арк.
Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – 233 с.

15,1


Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. –Вип. 1. – 285 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

18


Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – 185 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

16
Збірники наукових праць:

За звітний період науковці підрозділу видали 1 збірник наукових праць загальним обсягом 17,4 друк. арк. (у тому числі авторів університету – 6)
Бібліографічний опис

Обсяг

друк. арк.Філософія науки. Збірник наукових праць Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. 14–21 листопада 2004 р. – Львів, 2010. – 216 с.

17,4

(у тому числі авторів ун-ту – 6)

Інші видання:

Видано 10 інших видань загальним обсягом 90,4 друк. арк.
Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 7. – 325 с.

17,2


Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін // Матеріали ІІ науково-практичної студентської конференції. – Львів : Філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка; ЦПД, 2010. – 124 с.

6,2


Роль політичних партій у становленні та розвитку державності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. В. Зінчука Б. Ониська. – Львів, 2010. – 116 с.

5,4


Глобалізація та ідентичність : психотерапевтичні аспекти // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К., 2010. – 88 с.

5,5


Психологічні проблеми сучасності // Тези VII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – 97 с.

6,0


Справочник религиоведа. – Вып. І. – Религиоведческие образова-тельные, научные и общественные институты современной России и Украины. [Текст] / Отв. ред. Т. А. Фолиева, О. Я. Муха и др. – Волгоград, 2009. – 240 с.

15


Романюк А. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року / А. Балуцька, Н. Мельникова, А. Романюк, Ю. Сокирка, Л. Скочиляс, Ю. Шведа, О. Шиманова. – Львів : ЦПД, 2010. – 132 с.

14,3


Романюк А. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі / А. Романюк, В. Зінчук, Н. Мельникова, Л. Скочиляс, Ю. Сліпецька, О. Шиманова. – Львів : ЦПД, 2010. – 168 с.

8,2

Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність // Матеріали міжнародної конференції / за ред. С. Максименка, І. Галецької та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 188 с.

11,1


Васьків А. Виклики та здобутки Української Греко-Католицької Церкви в еміграції Історико-соціологічний нарис / Оксана Іванкова-Стецюк, Леся Васьків, Андрій Васьків та ін. – Львів, 2010. – 96 с.

6

(у тому числі автора ун-ту 1,5 д.а.)1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка