Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П " Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ". Номер держреєстраціїСторінка4/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Мельник В. Передмова // Філософія науки. Зб. наук. праць Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. – Львів , 2010. – С. 7 – 10.

 2. Мельник В. Філософські основи науки / В. Мельник // Філософія науки. Зб. наук. пр. Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. – Львів, 2010. – С.141 – 146.

 3. Мельник В. Цивілізаційні запити та соціоантропологічні виміри науково-технічної раціональності / В. Мельник // Матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань “Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей”. – Львів, 2010. – С. 55–75.

 4. Васьків А.Новітні релігійні течії та рухи в контексті сприйняття “іншого” (Науково-академічний та релігійно-церковний підходи) / А. Васьків // Духовність. Культура. Нація. Зб. наукових статей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 225 – 230.

 5. Карась А. Свобода вибору і культурна ідентичність: взаємовиключення чи взаємодоповнення? / А. Карась // Людина та її ідентичність у добу глобалізації. Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції. – Львів, 2010. – С. 21 – 27.

 6. Карась А. Олександр Кульчицький – філософ / А. Карась // Енциклопедія Львова. – Львів : Літопис, 2010.

 7. Карась А. Реальність і дійсність: спроба семіотичного розрізнення / А. Карась // Філософські проблеми науки. Зб. наук. праць Львівсько-Варшавського семінару. – Львів, 2010. – С. 126 – 141.

 8. Кашуба М. Двомовність у творчій спадщині Олександра Потебні / М. Кашуба // Зб. статей на пошану проф. Тетяни Біленко “Я вибрала долю собі сама”. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 149 – 158.

 9. Кашуба М. Метафора серця в українській духовній культурі / М. Кашуба // Зб. наук. праць на пошану проф. М. Корпанюка “Літературні шляхи старожитньої України”. – К. : Євшан-зілля, 2010. – С. 110 – 119.

 10. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність / Л. Рижак // Матеріали міжн. наук. конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка: “Іван Франко: дух, наука, думка воля”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 918 – 924.

 11. Джунь В. Серце і розумово-психічна діяльність людини / В. Джунь // Здоровий спосіб життя: Збірник наук. статей. – Львів, 2009. – Вип. 39. – С. 31 – 36. (у співавт.).

 12. Захара І. Українська та польська коляда: спроба філософського аналізу / І. Захара // Філософія науки. Зб. наук. праць Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. – Львів, 2010. – С. 43 – 49.

 13. Захара І. Філософія доби бароко в Україні / І. Захара // Я вибрала долю собі сама. Зб. на пошану професора Тетяни Біленко. Статті, есеї. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С . 104 – 112.

 14. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст. / А. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії, 2010. – Вип. 1. – С. 19 – 28. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/ visnyk_fil_pol_1.doc

 15. Сорокопуд О. Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики / О. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 13 – 20. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 16. Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко // Львівська національна ідея : стан та перспективи розвитку. – Львів, 2010. – С. 15 –21.

 17. Денисенко В. Ціннісні основи історичних форм буття людини / В. Денисенко // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 7 – 18. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/ visnyk_fil_pol_1.doc

 18. Світа А. Закони політичної науки / А. Світа // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 6 – 9. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 19. Угрин Л. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 112 – 120.

 20. Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури / О. Дащаківська // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 237 – 246. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

 21. Дащаківська О. Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу / О. Дащаківська // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 134–141. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 22. Сорба О. Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики / Олександр Сорба // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010.– Вип. 1. – С. 106 – 117. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

 23. Шипунов Г. Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення / Г. Шипунов // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 27–35. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 24. Коврига С. Структурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків / С. Коврига // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 247–254. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

 25. Юшина Н. Теорія знаків як метод дослідження політичного образу / Н. Юшина // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 255 – 263. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/ faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc

 26. Макух О. Комунікативний підхід до дослідження політики: методологічний аналіз / Оксана Макух // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 54 –6 2.

 27. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний вимір / А. Гарбадин  // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 104 – 111. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 28. Майданюк В. Ідеологічні аспекти концепції демократії В.Липинського / Валерій Майданюк // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 184 – 190. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

 29. Васьків А. Новітні релігійні течії та рухи як спроба сприйняття “Іншого” / А. Васьків // Релігія в Україні. – Електронний ресурс. Режим доступу : httl//Lnu.edu.ua/faculty/Phil/ tezy–dkl 2010pdt.

 30. Муха О. Соціологія релігії в світових іменах, європейських трендах та методологічних проблемах. Інтерв’ю з професором І. Боровік / О. Муха // Релігія в Україні. – Електронний ресурс. Режим доступу : httl//Lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy–dkl 2010pdt.

 31. Муха О. Співвідношення віри та розуму: дискусія триває (За результатами круглого столу “Наука і віра в католицизмі”) / О. Муха // Католицизм: тадиція і сучасність. Матеріали В.Л.Хромець. – К., 2010. – С. 219 – 230.

 32. Муха О. Значение ритуала в современном христианстве / О. Муха) // Релігія в Україні. – Електронний ресурс. Режим дступу : httl//Lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy–dkl 2010pdt

 33. Сокирка Ю. Поняття регіону та регіоналізму у теорії соціополітичного поділу на територіальній основі [Електронний ресурс] / Ю. Сокирка // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_ fil_pol_1.doc

 34. Кліманська М. Психологія та сімейна медицина: потреба та можливості співпраці /
  М. Кліманська // Социальные технологи : Актуальные вопросы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ / Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальный университет им И. И. Мечникова, Классический приватный университет, Академия наук социальных технологий и местного самоуправления. – Запорожье : Изд-во Классического приватного университета, 2008. – Вып. 38. – С. 212 – 218.


Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Кашуба М. Самотворчість особистості як філософська проблема / М. Кашуба // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 179 – 181.

 2. Дахній А. Автентичне існування людини у закоріненому світі: погляд крізь призму філософії М. Гайдегера / Дахній А. // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 80.

 3. Вербицька О. Філософський дискурс постмодернізму: від тіла особи до тіла соціуму / О. Вербицька // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 238 – 239.

 4. Височанський Р. Репрезентація, ідентичність інтелектуала та дискурс Іншого / Р. Височанський // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 88 – 91.

 5. Джунь В. Особа і особистість в українському гуманітарному дискурсі / В. Джунь // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 253 – 256.

 6. Лазарева М. Глобальна мережа як новий тип суспільства / М. Лазарева // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 283 – 287.

 7. Лисий В. Людина. Культура. Діалектика / В. Лисий // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 188 – 194.

 8. Лосик О. Дрейфуюча пам’ять: культурно-цивілізаційний контекст / О. Лосик // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 324 – 327.

 9. Луцишин А. Етико-комунікативні передумови ідентичності / А. Луцишин // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції “Людина та її ідентичність у добу глобалізації“. – Львів, 2010. – С. 130 – 131.

 10. Маліновська О. Серце як “внутрішній” дискурс у рамках “зовнішнього” – глобалізації / О. Маліновська // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 263 – 268.

 11. Никифорук О. Толерантність в аспекті феномену “наближення” / О. Никифорук // Матер. ІІ міжн. наук.-теорет. конф. “Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності”. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 182 – 186.

 12. Олінкевич В. Проблема ідентичності і прийняття відмінності у просторі глобалізованого міста / В. Олінкевич // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 275 – 277.

 13. Поляруш Б. Трансформація української пострадянської міської ідентичності / Б. Поляруш // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 235 – 237.

 14. Пухта І. Поняття “автентичності” та “ідентичності” у концепціях М. Гайдегґера та Ч. Тейлора / І. Пухта // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції “Людина та її ідентичність в добу глобалізації” – Львів, 2010. – С. 223 – 224

 15. Рижак Л. Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності / Л. Рижак // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 124 – 126.

 16. Сафонік Л. Українська людина на шляху прилучення до глобалізованої спільноти / Л. Сафонік // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 269–271.

 17. Ференц О. Принцип толерантності як основа критичного ставлення до Іншого у сучасному світі / О. Ференц // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 227 – 229.

 18. Яковенко Т. Соціальна відповідальність як антропологічна засада сталого розвитку / Т. Яковенко // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 279 – 280.

 19. Мельник В. Європейська цивілізація у вимірах науково-технічної раціональності / В. Мельник // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 24 – 28.

 20. Дарморіз О. Національний світогляд як основа для національної та культурної ідентичності / О. Дарморіз // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 194 – 196.

 21. Муха О. К вопросу о семантике понятия толерантности: несколько упущенных аспектов / О. Муха // Современное социально-экономическое развитие: проблемы и перспективы. Текст: материалы междунар. науч-практ. конф. – Волгоград : ООО “Принт”, 2010. – С. 206 – 212.

 22. Муха О. Эстетическое измерение бытия современного человека / О. Муха // Проблемы модернизации региона в исследованиях молодых ученых [Текст]: материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Волгоград : Изд–во ВолГУ, 2009. – С. 52 – 58.

 23. Муха О. Стратегії тілесної ідентичності в сучасному світі / О. Муха // Наукові записки. Серія : Культурологія. Матеріали міжн. наук. конф. “Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 5. – С. 65 – 68.

 24. Майданюк В. Консерватизм і демократія: спільні і відмінні риси / В. Майданюк // Материали за 6–а международна научна конференция “Новини за модерна наука”. Том 17. Филологични науки. Политика. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. – С. 72 – 75.

 25. Майданюк В. Ознаки ідеологічних суджень / В. Майданюк // Materiály V meginárodni vědecko-practická konference. “Nástoleni moderni vědy”. Dil 7. Filogicke vědy. Filosofie. – Praha : Publishing House “Education and Science”, 2009. – C. 114 – 118.

 26. Дащаківська О. Громадянське суспільство як суб’єкт створення Конституції / О. Дащаківська // 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 2010. – С. 25 – 30.

 27. Дащаківська О. Порозуміння елітних груп у середовищі політичної еліти / О. Дащаківська // Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х. : ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. – С. 80 – 82.

 28. Шурко О. Особливості формування політичної еліти в Україні / О. Шурко // Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х. : ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. – С.18 – 19.

 29. Мандзій Л. Репродуктивна циркуляція політичної еліти України: перші демократичні вибори / Мандзій Л. // Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х.: ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. – С. 21 – 23.

 30. Бовтач С. Проблема викладання логіки та дисциплін логічного циклу / С. Бовтач // IV Міжнародна науково-практична конференція. Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – С. 54 – 56.

 31. Лазарович Н. ”Homo intelligent” – людина інформаційного суспільства (Й.Масуда) / Н. Лазарович // Дні науки філософського факультету – 2010” : Міжнародна наукова конференція : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2010. – Ч. VIII. – С. 85 – 87.

 32. Hapon N. Die Lösungs des Dilemmas “öffentlich/privat” in den Aktivitäten ukrainischer Frauenorganisationen/ Hapon N. // Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute) /Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.  Münster : Westfälischen Wilhelms-Universität, 2010.  S.12  13.

 33. Hapon N. Ukraina a procesy globalizacji i migracji. Perspektywy odrodzenia podstawowych wartości oświatowych / Hadzieja Hapon // Myśl i praktyka edukacijna w obliczu zmian cywilizacijnych: Edukacija dla toźsamosci kulturowej regionów (ojczyzn) wobec unifikacji i wielukulturowości europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. – Rzeszów : Pzeszówski Uniwersytet, 2010. – S. 21.

 34. Грабовська С. Ціннісно-орієнтаційна сфера осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках / С. Грабовська, Н. Гребінь // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 58  60.

 35. Партико Т. Роль термінальних цінностей у житті студентів з різною хронічною втомою / Т. Партико // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С.117  119.

 36. Вінтонів М. Діагностика залежності когнітивних стилів у різних соціальних ситуаціях / М. Вінтонів // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 47 – 49.

 37. Галецька І. Індивідуальні цінності та сенсо-життєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я / І. Галецька / Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального буття особистості. соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 54  56.

 38. Михальчишин Г. Спрямованість інтересу на особистісну таємницю і формування її екстероцептивного образу / Г. Михальчишин // Становлення цінності у психоло-гічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 104  106.

 39. Сеник О. М. Особливості часової перспективи студентів молодших курсів гуманітарного спрямування / О. М. Сеник // Становленя цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 142 – 144.

 40. Ліщинська О. Пошук нової соціокультурної концепції людини у теорії комунітаризму / О. Ліщинська // Тези міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – Електронний ресурc. Режим доступу : http // Lnu. edu.ua /faculty/ Phil/ tezy _dkl _ 2010. pdf

 41. Пітусь Л. Антропологічний контекст соціальної доктрини сучасного католицизму / Л. Пітусь // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Електронний ресурc. Режим доступу : http //Lnu.edu.ua /faculty/ Phil/ tezy _dkl _ 2010. pdf

 42. Яртись А. Православ’я як чинник етнонаціональної ідентичності українства / А. Яртись // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Електронний ресурc. Режим доступу : http // Lnu. edu.ua /faculty/ Phil/ tezy _dkl _ 2010. pdf

 43. Стеценко В. Розвиток томістичної традиції в українській релігійно-філософській та богословській думці першої половини ХХ ст. (А.Шептицький, Й.Сліпий) / В. Стеценко // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С. 172 – 173. – Електронний ресурc. Режим доступу : http // Lnu. edu.ua /faculty/ Phil/ tezy _dkl _ 2010. pdf

 44. Дарморіз О. Реклама як компонент сучасного соціокультурного простору: семіотичний аналіз / О. Дарморіз // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина”. Львів, – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/Faculty/tezy _dk_2010.pdf

 45. Лазарович Н. Особа у смислових вимірах техногенної цивілізації / Н. Лазарович // Тези міжн. наук. конф. ”Духовність. Культура. Людина”. – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – С. 20 – 21. – Електронний ресурс. Режим доступу : http:// www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf

 46. Турецька Х. Особистісна ідентичність Інтернет-залежних / Х. Турецька // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина.” – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка? 2010. – С. 90 – 91 – Електронний ресурс. Режим доступу : http://lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf

 47. Васьків А. Духовність сучасного українця в контексті кризи християнської аксіолооогіі / А. Васьків // Тези міжн. наук. конф. “Духовність. Культура. Людина”. Львів, – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/Faculty/tezy _dk_2010.pdf

 48. Hapon N. Ukrainian students’ views on family values: Gender analysis/ Hapon N., Koshmanova O. // The European Conference on Education Research, 2010. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.ecer2010@eera.eu.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Мельник В. Наукове та позанаукове знання: асимптоми єднання / В. Мельник // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 105 – 107.

 2. Ліщинська О. Консьюмеризм як тенденція сучасної культури / О.Ліщинська // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 123 – 125.

 3. Сінькевич О. Масова культура як засіб розв’язання соціальних проблем сучасності / О.Сінькевич // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 107 – 110.

 4. Пітусь Л. Соціалізація та інкультурація в інтерпретації сучасного католицизму / Л.Пітусь // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 128 – 132.

 5. Яртись А. Розстріляне відродження 20–30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для духовної культури українського народу / А. Яртись // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 111 – 115.

 6. Мадей Н. Феномен повсякденності в дослідженні “Школи Анналів” / Н. Мадей // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 7. – С. 71 – 73.

 7. Стеценко В. Томізм у філософстуванні А.Шептицького та Й.Сліпого / В. Стеценко // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 116 – 120.

 8. Дарморіз О. Соціальна міфологія демократичного суспільства / О. Дарморіз // Зб. матеріалів 5 міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”. – Львів : Видавничий відділ Інституту підприємництва та технологій, 2010. – С. 194.

 9. Дарморіз О. Особливості формування української національної ментальності в ХХ–ХХІ ст. / О. Дарморіз // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 120 – 122.

 10. Лазарович Н. Інформаційне суспільство: особливості соціокультурних вимірів / Н. Лазарович // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми: Тези Всеукраїнської наукової конференції ”ХХІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського”. – Львів : Вид-во Національного університету ”Львівська політехніка”, 2010. – С.17 – 19.

 11. Лазарович Н. Перспективи розвитку українського соціуму в ситуації ”кризи ідентичностей” / Н. Лазарович // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С.141 – 143.

 12. Васьків А. Проблема єдності українських церков у контексті екуменічної позиції УГКЦ / А. Васьків // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 135 – 136.

 13. Муха О. Проблема естетичної оцінки в постмодернізмі. / Ольга Муха // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 137–140.

 14. Захара І. Специфіка світогляду Івана Франка / І. Захара // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 80 –83.

 15. Хамар У. В. Аналіз відношення між філософією та літературознавством / У. Хамар // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 86 – 88.

 16. Бовтач С. Раціоналізм в академічних філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії / С. Бовтач // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 89 – 92.

 17. Альчук М. Постать Богдана Кістяківського у філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя / М. Альчук // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 84 – 86.

 18. Синиця А. Основні характеристики античної науки з погляду сучасності / А. Синиця // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 92 – 95.

 19. Закала М. Реалізація принципу “нерівної рівності” як утвердження свободи людини / М. Закала // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 95 – 97.

 20. Вербова Р. Ідеї персоналізму у філософії Семена Франка / Р. Вербова // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 98 – 101.

 21. Салига І. Іван Франко про москвофільські настрої галицької інтелігенції / І. Салига // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 102 – 104.

 22. Шведа Ю. Виборча vs ліберальна демократія / Ю. Шведа // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року : Матеріали круглого столу. – Львів : ЦПД, 2010. – С. 5 – 8.

 23. Світа А. Парадигми політичної науки / А. Світа // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 191 – 194.

 24. Угрин Л. Відносини держав і міжнародних організацій: методологічний аспект / Л. Угрин // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 195 – 196.

 25. Дащаківська О. Теоретичні засади залучення громадян до політичного життя: спільне надання послуг / О. Дащаківська // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 197 – 199.

 26. Шипунов Г. Концептуальні засади дослідження феномену політичної толерантності / Г. Шипунов // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 200 – 203.

 27. Юшина Н. Політична роль як детермінанта виникнення політичного образу / Н. Юшина // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 224 – 226.

 28. Коврига С. Електронна демократія як особливий вид політико-комунікативного простору / С. Коврига // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 222 – 223.

 29. Майданюк В. Ознаки наукових суджень у політичних доктринах / В. Майданюк // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 210 – 212.

 30. Шнайдер О. Співвідношення понять “ментальність” та “менталітет” / О. Шнайдер // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 218 – 221.

 31. Гарбадин А. Специфіка постмодерного тлумачення політичного дискурсу / А. Гарбадин // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 204 – 206.

 32. Дебенко І. Символічна реальність функціонування суб’єкта політики / І. Дебенко // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 207 – 209.

 33. Радь Т. Проблеми становлення сучасного розуміння явища популізму / Т. Радь // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 213 – 217.

 34. Максимович І. Політична суб’єктність: суть, основні критерії / І. Максимович // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 227 – 229.

 35. Буник В. Ідея системності політики: суть та ознаки / В. Буник // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 230 – 232.

 36. Дащаківська О. Громадянське суспільство як детермінанта трансформації політичної системи / О. Дащаківська // Матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців “Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін”. – Львів, 2010. – С. 45 – 49.

 37. Сорокопуд О. До питання про ґендерну політику крізь призму конференції “методології” постмодерних діалогів / О. Сорокопуд // Матеріали конф. молодих науковців. – К., 2009. – С. 21 – 24.

 38. Сорокопуд О. Аналіз діалогу гендерної політики місцевого, державного та міжнародного рівнів / О. Сорокопуд // Регіональні підходи до вирішення проблем гендерної дискримінації та гендерного насильства як глобального порушення прав людини: Матеріали обласної наук.-практ. конф. – Львів, 2009. – С. 21 – 25.

 39. Сорокопуд О. Перспективи тендерних ідентифікацій у вимірі громадянської свободи / О. Сорокопуд // Проблема гендеру в гуманітарних дисциплінах: збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Маріуполь, 2010. – С. 176 – 179.

 40. Радь Т. Методологічні засади дослідження популізму як соціально-політичного явища / Т. Радь // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. Перші методологічні читання. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 25 – 29.

 41. Угрин Л. Неоінституціалізм як методологія вивчення міжнародних організацій / Л. Угрин // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. Перші методологічні читання. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 40 – 42.

 42. Шнайдер О. Перспектива використання феноменологічного підходу як складової частини методологічної бази політичної науки / О. Шнайдер // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. Перші методологічні читання. – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 43 – 44.

 43. Стець С. Історико-теоретичний аналіз трансформації поняття “політичне лідерство” / С. Стець // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. Перші методологічні читання. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 78 – 81.

 44. Мельник В. Безпека особи в умовах транзитного суспільства: особливості аналізу / В. Мельник // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 87 – 91.

 45. Майданюк В. Ідея демократії в політичних концепціях українського і зарубіжного консерватизму / В. Майданюк // Методологія політичної науки: матер. всеукр. наук. конф. Перші методологічні читання. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 111 – 115.

 46. Кашуба М. Довіра до влади як передумова реформування системи державного управління / М. Кашуба // Матер. наук.-практич. конф. з міжн. участю. – Львів : ЛІДУ НАДУ при Президентові України, 2010. – С. 26–28.

 47. Богера Х. Аксіологічний вимір ідеального суспільства у філософському дискурсі українського відродження / Х. Богера // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 74–76.

 48. Борис Т. Філософія через культуру і музику / Т. Борис // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 60 – 62.

 49. Дацко О. Постнекласична парадигма як проблема самостійності об’єкта / О. Дацко // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 67 – 70.

 50. Джунь В. Зміст християнського (неотомістичного) і філософського розуміння особи / В. Джунь // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 28 – 33.

 51. Карась А. Громадянське суспільство і правосвідомість / А. Карась // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези наук. конф. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 3 – 7.

 52. Карась А. Публічність в аспекті ідентичності і громадянства / А. Карась // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 9 – 15.

 53. Кузенко О. Методологія соціально-гуманітарних досліджень у теорії та на практиці / О. Кузенко // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 38 – 39.

 54. Лазарева М. Культурна індустрія як прояв “невдалої цивілізації” / М. Лазарева // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 62 – 64.

 55. Лисий В. Діалектика Й. Фіхте та її діяльнісний вимір / В. Лисий // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 19 – 24.

 56. Лосик О. Джерела постмодерної ідентичності // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 15 – 18.

 57. Лосик О. Пам’ять у постколоніальній свідомості: культурні та соціальні виміри / О. Лосик // Збірник тез наук. конф. “Форум молодих науковців Львова”. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – С. 51 – 54.

 58. Луцишин А. Основні принципи комунікативної філософії / А. Луцишин // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 53 – 55.

 59. Малицька Н. Аналіз теорії інтерсуб’єктивності у феноменологічній соціології А. Шюца та філософії М. Бубера / Н. Малицька // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 65 – 66.

 60. Никифорук О. Демократія і легітимність / О. Никифорук // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 71 – 74.

 61. Одушкін О. Духовна спорідненість філософських поглядів Григорія Сковороди та Ізраеля Бен Еліезера / О. Одушкін // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 47 – 50.

 62. Олінкевич В. Топос міста. Конструювання соціального простору / В. Олінкевич // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 77 – 79.

 63. Пухта І. Іронія в сучасній філософії / І. Пухта // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 40 – 43.

 64. Рижак Л. Університетська освіта в ХХІ сторіччі / Л. Рижак // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 34 – 37.

 65. Ференц О. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві / О. Ференц // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 55 – 57.

 66. Яковенко Т. Конституювання антропо-екологічної дилеми в контексті техногенної цивілізації / Т. Яковенко // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 58 – 60.

 67. Якуц Р. Містичний “часопростір” у романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита” / Р. Якуц // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 43–46.

 68. Баклицький І. Психологічні особливості професійної підготовки студентів-психологів / І. Баклицький // Тези четвертої наук. конф. “Гуманітарні аспекти формування особистості”.  Львів : ЛДУ БО, 2010. – С. 305  320.

 69. Вінтонів М. Вплив ситуації на процес опрацювання інформації / М. Вінтонів // Психологічні проблеми сучасності : Тези VII наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – С. 72 – 73.

 70. Вінтонів М. Проблема когнітивних стилів у понятійному полі психології / М. Вінтонів // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 278 – 282.

 71. Вінтонів М. Проблема співвідношення когнітивних стилів і соціальної поведінки / М. Вінтонів // Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект. Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – С. 65 – 68.

 72. Волошок О. До питання формування статевої ідентичності особистості у період дитинства / О. Волошок // Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. – К., 2010. – С. 44  50.

 73. Волошок О. Особливості застосування ВІТ для корекції батьківсько-дитячих стосунків / О. Волошок // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 7. – С. 255  257.

 74. Вовк А. Релігійні орієнтації в структурі спрямованості особистості / А. Вовк // Матеріали конференції “Проблеми психологічної адаптації особистості в різних видах життєдіяльності”, Одеса : СМИЛ, 2009. – С. 138 – 140.

 75. Волошок О. Викривлена батьківська позиція як чинник дисгармонійного розвитку дитини / О. Волошок // Матеріали конференції з дитячої та юнацької психотерапії “Дитячі ігри – забави дорослих: психотерапія життєвих сценаріїв” : зб. тез. – Львів, 2009. – С. 7 – 9.

 76. Вовк А. Психологічні чинники соціальних стереотипів студентської молоді / А. Вовк // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7.  С.273 – 275.

 77. Галецька І. Антропологчні ракурси системного підходу до проблеми психологічного здоров’я особистості / І. Галецька // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 238  242.

 78. Грабовська С. Психологічні чинники толерантності особи / С. Грабовська // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 233  236.

 79. Гапон Н. Соціально-психологічні аспекти перцепції молоді міських пам’ятників / Гапон Н. // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 237 – 239.

 80. Гребінь Н. Поняття маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу / Н. Гребінь // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7.  С. 295  299.

 81. Католик Г. Анорексична ідентичність в контексті пре-постнатальних діадних стосунків / Г. Католик // Матеріали науково-практичної конференції “Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді”.  Ужгород, 2010. – С. 34 – 40.

 82. Католик Г. Ідентичність в контексті пре-постнатальних стосунків / Г. Католик // Матеріали наук.-практ. конф. ”Глобалізація та ідентичність”. – К., 2010. – С. 3 – 11.

 83. Кліманська М. Психологічні особливості професійного становлення соціальних працівників / М. Кліманська // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – Вип. 7.  С. 257  261.

 84. Левус Н. Адаптація тесту соціально-комунікативної компетентності / Н. Левус // Тези доповідей Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010) “Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”. – К., 2010. – C. 221 – 223. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www/ispp. org.ua|podiy_14_publ.htm

 85. Михальчишин Г. Питання таємниць у психоаналізі З. Фройда / Г. Михальчишин // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С.264  266.

 86. Островська К. Психологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами / К. Островська // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 148 – 152.

 87. Партико Т. Динаміка академічної саморегуляції студентів-психологів в період адаптації до вищого навчального закладу / Т. Партико // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  Вип. 7. – С. 242246.

 88. Сеник О. Поняття часової перспективи у теорії поля / О. Сеник // Психологічні проблеми сучасності : Тези VII наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – С. 87 – 88.

 89. Сеник О. Ситуація дитинства як чинник формування часової перспективи / О. Сеник // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  Вип. 7. – С. 285 – 287.

 90. Сімків М. Взаємозв’язок ставлення людини до грошей з її психічним здоров’ям / М. Сімків // Психологічні проблеми сучасності: Матер. VII науково-практична конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – С. 88  90.

 91. Сімків М. Соціально-психологічні особливості доходів та витрат людини / М. Сімків // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  Вип. 7. – С. 287  290.

 92. Турецька Х. Емпірична валідизація діагностичних критеріїв особистісної ідентичності / Х. Турецька // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 157  160.

 93. Турецька Х. Вікова специфіка особистісної ідентичності схильних до Інтернет-залежності / Х. Турецька // Тези VІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 92  93.

 94. Чолій С. Задоволення потреб визнання та самореалізації в громадській діяльності молоді / С. Чолій // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 282 – 284.

 95. Шамлян К. Воля як диференційно-психологічна проблема / К. Шамлян // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 160  163.

 96. Штепа О. Дескриптивний аналіз самоменеджменту як наукового напряму / О. Штепа // Психологічні проблеми сучасності. Тези VII наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2010.  С. 49  51.

 97. Штепа О. Напрями самоменеджменту та характеристика його рівнів / О. Штепа // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 54 – 55.

 98. Муха О. Криза естетики в сучасному світі: причини, наслідки, перспективи / О. Муха // Тези конференції ДКЛ-2010. – Електронний ресурс. Режим доступу : http:// www. lnu.edu.ua/Faculty/tezy_dk_2010.pdf

 99. Грабовська C. Зв’язок “Я”-образу та образу політичного лідера у студентської молоді / C. Грабовська, О. Томчій // Перший усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП-2010) “Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”, – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.ispp.org.ua| podiy_14_publ.htm

 100. Грабовська С. Психологічні чинники толерантності / С. Грабовська, Д. Мельник // Тези Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП-2010) “Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”. – К., 2010. – С. 173 – 177.  Електронний ресурс. Режим доступу : http://www/ ispp.org. ua|podiy_14_publ.htm

 101. Устінова Н. Психологічні чинники готовності українських жінок до участі у громад-ській діяльності / Н. Устінова // Тези Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології “Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”.  К., 2010. С. 211 – 213.  Електронний ресурс. Режим доступу : http:// www.ispp.org.ua/podiy_14_s_18.htm

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка