Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П " Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ". Номер держреєстраціїСторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

10. Конференції

На факультеті проведено 10 конференцій, із них: 3 міжнародних, 3 з міжнародною участю, 2 всеукраїнські, 2 регіональні та регіональний круглий стіл..

15–16 квітня 2010 р. кафедрою теорії та історії культури проведено Міжнародну наукову конференцію “Духовність. Культура. Людина”. Секції конференції працювали за наступною тематикою: “Людина і суспільство”, “Самоідентифікація сучасної людини”, “Життєвий світ сучасної людини”, “Сучасні філософсько-антропологічні концепції”. На конференції обговорювалися питання предметного наповнення та творення єдиної методологічної бази сучасної культурологічної науки, проблеми творення справжнього дискурсивного поля, яке мало б належний евристичний рівень. У рамках конференції проведена презентація праці проф. Хоми О.І “Переклад і модернізаційні перспективи філософії в Україні: виклик “Європейського словника””, яка зібрала найбільш зацікавлених проблемами філософського перекладу. Відбулася також презентація Української Асоціації Культурологів, що викликала велику увагу студентів, випускників-культурологів і колег-науковців. У процесі обговорення перспектив і векторів діяльності дискутувалося питання організації Львівського осередка УАК.

3–4 червня 2010 р. кафедрою психології проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність”. Конференція проведена на базі кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка за співучасті Інституту психології ім. Г. Костюка, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Подільського державного аграрно-технічного університету та Інституту соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України. У конференції брали участь науковці та викладачі з Великої Британії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Румунії, Росії (група науковців-психологів, що займається проблемою соціальної мужності). Загалом 120 учасників. На пленарних засіданнях та секціях. заслухано 97 доповідей. Були представлені навчальні заклади та наукові установи: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут соціології, психології та управління НПУ ім. М. Драгоманова, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, Донецький національний університет, Запорізький класичний приватний університет, Переяслав-Хмельницький державний університет ім. Г. Сковороди, Кам’янець-Подільськиий національний університет імені І. Огієнка, Подільський державний аграрно-технічний університет, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України, Харківська державна академія культури, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Запорізький національний університет, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Ушинського, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Криворізький державний педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка, Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського. Видані тези та матеріали конференції.

29–30 червня 2010 р. кафедрою філософії проведено міжнародну конференцію “Людина та її ідентичність у добу глобалізації” (понад сто учасників) за участю відомих вчених з українських університетів, Інституту філософії НАН, а також філософів із Голландії, Польщі, Словаччини, Росії, США, Австралії, Лівану, Індії, Китаю. Видано однойменні за назвою матеріали конференції (Львів, 2010. – 310 с.). Започатковано новий концептуальний підхід до визначення гуманістичної соціальної дійсності як такої, що обумовлюється вільним самоздійсненням людини та чинниками її автентичності, які складаються передусім у відкритій, публічній сфері життя людей.

8–9 квітня 2010 р. кафедрою психології проведено Науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Супровід особи з аутизмом в інклюзивному просторі”, Організатори: Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України; Львівський національний університет ім. І. Франка, Львівська міська рада, БФ “Відкрите серце”, Львівська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат для дітей з важкими порушеннями мови, “Eine Welt”, Leipzig, Germany. Кількість учасників: 98 осіб.

11 червня 2010 р. кафедрою психології проведено Науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Аутизм: проблеми діагностики”. Організатори: Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України; Львівська міська рада, БФ “Відкрите серцеˮ, Львівська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат для дітей з важкими порушеннями мови, “Eine Welt”, Leipzig, Germany. Кількість учасників: 50 осіб.

22 вересня 2010 р. кафедрою психології проведено Науково-практична конференція з міжнародною участю “Створення університету третього віку: психологічні умови активізації осіб похилого віку”. Організатори: Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України; Вроцлавський національний університет, Львівська міська рада, Товариство “Родина Кольпінга”, Fundacia “Kzsyzowa”. Кількість учасників: 120 осіб.

17–18 квітня 2010 р. кафедрою психології проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Глобалізація та ідентичність: психотерапевтичні аспекти”. Конференцію проведено за співучасті Інституту психології ім. Г. Костюка, Товариства психологів України, Української спілки психотерапевтів, на базі Київської міської психоневрологічної лікарні № 1, м. Київ.

Мета проведення – сприяння розвитку дитячої та юнацької психотерапії в Україні. Ознайомлення учасників з теорією та практикою дитячої та юнацької психотерапії. Проведення майстер-класів та ознайомлення учасників із різноманітними методами роботи в психотерапії, а також обміну досвідом у сфері дитячої та юнацької психотерапії.

Перелік навчальних закладів та інших установ і організацій, які брали участь у конференції: Львівський національний університет ім. І. Франка; Інститут соціогу-манітарних проблем ЗНЦ АН України; Українська спілка психотерапевтів (секція дитячої та юнацької психотерапії); Асоціація практикуючих психологів Львівської області; кафедра психіатрії та психотерапії ЛНМУ імені Д. Галицького; Інститут психології ім. Г. Костюка; Товариство психологів України. Учасники конференції – психологи, науковці, студенти. У конференції взяло участь 52 особи. Видано матеріали конференції.

26 лютого 2010 р. кафедрою політології проведено всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію “Роль політичних партій у становленні та розвитку державності”, приурочену 120-й річниці створення Русько-української радикальної партії в Галичині та 110-ї річниці Революційної української партії.

15–17 квітня 2010 р. проведено VIІ науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”.

Конференція організована студентським науково-практичним товариством кафедри психології. Під час конференції працювало 4 секції: “Педагогічна психологія та психологія розвитку: проблеми та перспективи досліджень”, “Організаційна психологія: психологічні аспекти управління, рекрутменту та професійної взаємодії”, “Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психологія здоров’я”, “Особистість та суспільство: актуальні проблеми соціальної та політичної психології”. У роботі конференції взяло участь 87 студентів. Було виголошено 68 доповідей, з них 42 – студенти та аспіранти Львівського національного університету ім. І. Франка. Видано матеріали конференції.

11 січня 2010 р. кафедрою психології проведено Науково-практичну конференцію “Стандарт соціального супроводу дітей з аутизмом під час навчання”. Організатори: Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України, Львівська міська рада, БФ “Відкрите серце”, Львівська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат для дітей з важкими порушеннями мови. Кількість учасників: 38 осіб.

20 лютого 2010 р. кафедрою політології проведено круглий стіл “Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року”, спільно із Управлінням внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації.

8–9 лютого 2010 р. на факультеті відбулася звітна наукова конференція. Вона проведена згідно з програмою. У ній взяли участь не лише викладачі кафедр, а й аспіранти та здобувачі. Тематика доповідей відповідала кафедральній темі, що виконується в межах робочого часу. Заслухано й обговорено 87 доповідей. Результати виступів на конференції відображено в опублікованому збірнику “Тези звітної наук. конф. філософського факультету”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 7.
12.Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року)

Придбано обладнання для факультетського видавничого центру (51 тис. грн.) та п’ять комп’ютерів.


Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді філософського факультету 27 жовтня 2010 р. Протокол № 126/7

Декан факультету проф. Мельник В.П.
* гриф МОНУ

*


*


*


*


*


*


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка