Звіт про підсумки методичної роботи Смизького днз в 2014-2015 н р. Підготувала вихователь-методист Житницька ВСкачати 71.91 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір71.91 Kb.
Смизький ДНЗ

Звіт 


про підсумки методичної роботи Смизького ДНЗ

в 2014-2015 н.р.

Підготувала

вихователь-методист

Житницька В.І.

2015


  Організація навчально-виховного процесу в 2014-2015 н.р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на забезпечення державної політики щодо охорони життя і здоров'я дітей та громадянського виховання, створення креативного мовленнєвого середовища, формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника, розвиток творчого потенціалу, здібностей дитини в різних соціальних інституціях як джерела духовності майбутнього громадянина України. і спрямовувалась на реалізацію основних завдань дошкільного закладу:


 1. Підвищити якість дошкільної освіти в умовах впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт» в навчально-виховний процес ДНЗ.
 1. Удосконалити роботу з формування логіко-математичної компетентності дошкільників.
 1. Приділити значну увагу підвищенню економічної компетентності педагогів та батьків, як неодмінної умови формування споживчих знань дошкільників.
 1. Покращити діяльність педагогів з розвитку мовленнєвих здібностей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості.

Протягом навчального року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Проводилась чітка, систематична робота спрямована на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.


Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.
Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»(нова редакція) та перспективного планування атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу на 5 років в 2014-2015 навчальному році атестований 1 педагог:
Лех Світлана Олександрівна - відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії».
Педагоги Петрук О.Я., Борткова М.С. підвищили свій рівень фахової майстерності шляхом навчання на курсах при РОІППО. З метою підвищення кваліфікації педагоги ДНЗ відвідували методичні об'єднання району, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар - практикум, педгодини, консультації тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів.    Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.
  Так,у вересні проведена педрада «Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовка до нового навчального року». У листопаді була проведена педрада на тему: «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом  інтеграції  у різні види життєдіяльності.»  У лютому було проведено педраду: «Закладання основ економічної культури дошкільників», в травні – «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу у 2014-2015 н.р».  Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: заняття «Зайчикова хатка» (ознайомлення з навколишнім і природою + художня праця) вихователь середньої групи Петрук О.Я., «На зустріч із Зимою» (мовленнєве спілкування + елементи грамоти) вихователь старшої групи Гавронська Л.І., підсумкове заняття у старшій групі «Підготуємо інопланетян до навчання в школі» вихователь Кузьмич О.П.  З метою покращення роботи з організації мовленнєвих занять в 2014-2015н.р. був проведений семінар-практикум «Формування комунікативно-мовленєвої та мовної компетентності дошкільників», що дало змогу підвищити компетентність педагогів у використанні сучасних підходів до формування світогляду дошкільників засобами художнього слова, але анкетування молодих педагогів дало змогу виявити, що над проблемою організації мовленнєвої діяльності з дітьми необхідно продовжувати працювати і в наступному навчальному році.
На базі ДНЗ було проведено два районних методоб’єднання. Для вихователів середніх груп - «Формування основ споживчих знань як складова економічної освіти дітей середнього дошкільного віку». Вихователі групи Петрук О.Я., Дмитрук Л.М. разом з дітьми запропонували переглянути сюжетно-рольову гру «Супермаркет». Для вихователів старших груп -  «Рівень мовленнєвої компетентності дітей». З короткими презентаціями форм організації мовного режиму групи (заняття з художньої літератури, вечори та дні поезії, тематичні заняття, свята) виступили вихователі Вербського ДНЗ та Бортницького НВК. Вихователь старшої групи Смизького ДНЗ Гавронська Л.І. показала нетрадиційне заняття з мовленнєвого спілкування з елементами грамоти  «На зустріч із Зимою (подорож до диво-островів)» Педпрацівники закладу володіють високою педагогічною майстерністю, творчі, ініціативні, здатні до нестандартного мислення. Конспекти занять Гавронської Л.І., Дмитрук Л.М, Житницької В.І., Яросевич К.М. надруковані на методичному порталі та в журналі «Дошкільний навчальний заклад»

 У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок.


 Педагогічний колектив закладу активно приймав участь у методичній роботі району, а саме:

 • Були активними учасниками районних методоб’єднань;

 • Приймали участь у семінарах – практикумах на рівні району (Гавронська Л.І., Дмитрук Л.М., Лех С.О.);

 • Вибороли перші три призові місця на педагогічній ярмарці «Освітянські обрії Дубенщини - 2015» (Козубська Т.В. «За дверима кабінету завідуючої», Дмитрук Л.М. «Казкова карусель», Лех С.О. «Сенсорний розвиток - від теорії до практики»

 Також з метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота. Діяли гуртки: «Театр – дітям» (Дмитрук Л.М.), гурток англійської мови (Патута Діна Юріївна), вокальний гурток «Дзвінкі голосочки» (Борткова М.С.), гурток «Батьківська світлиця» (Бородейко Л.А.)

Окремою ланкою методичної роботи у 2014-2015 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми


 Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2014-2015 н. р. проведено загальні батьківські збори «Підготовка майбутніх першокласників - процес багатогранний» за участю педагогів загальноосвітньої школи.   Вихователі старших груп активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти.
Вже є традицією для старших дошкільнят брати участь в святкуванні Першого та Останнього дзвоника, пізнавальними та повчальними для дітей дошкільного віку є екскурсії до школи: до бібліотеки, класів.

Чільне місце в діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу посіло розв'язання завдань фізкультурно-оздоровчого розвитку. Виконання відповідних заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло фізичному розвитку дітей. Це забезпечувалося: • системою занять з фізичної культури, індивідуальних занять, впровадження інноваційних оздоровчих технологій, профілактично-оздоровчими заходами;

 • контролем за всебічним розвитком дітей, за дотриманням норм і правил

 Завдяки праці усього колективу, пошукам педагогами нових форм роботи з вихованцями і батьками, індивідуалізації, диференціації навчання та виховання, педагогічному колективу вдалося виконати поставлені завдання, зробити виховний процес цікавим, легкодоступним кожному вихованцю.
Але поряд з проробленою роботою існує ряд проблем на розв'язання яких необхідно звернути увагу:

 • не в повному обсязі реалізувалися завдання трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

 • потребує модернізації мовленнєве середовище дошкільного навчального закладу, яке б забезпечувало сталий інноваційний розвиток якості дошкільної освіти;

 • не систематизовано робота з усіх ланок громадянського виховання.

Причиною наявних проблем є:
• недостатній рівень компетентності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій;
• відсутність досвіду роботи у молодих педагогів.
Плануючи роботу педагогічного колективу, та колективу ДНЗ в цілому, на 2015 - 2016 навчальний рік, вважаємо за доцільне:

 •  навчально-виховний процес дошкільного закладу будувати за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та «Впевнений старт» продовжувати роботу стосовно організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку;

 • -активно вивчати та впроваджувати в навчально-виховний процес, інноваційні технології, позитивний педагогічний досвід


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка