Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка11/11
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Прогнозування розвитку

(Завдання та перспективи діяльності закладу на наступний рік)

 • Розвиток регіональної системи безперервної освіти педагогічних працівників, спрямованої на зростання їхньої професійної майстерності на основі сучасних підходів та запровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

 • Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, забезпечення її випереджувального характеру.

 • Забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах регіону.

 • Продовження роботи зі створення єдиного освітнього Інтернет простору, подальше впровадження міжнародного проекту «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні» та інших.

 • Упровадження технологій дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників.

 • Орієнтація на індивідуальний стиль навчання педагогів, здійснення диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікації фахівців, створення інтегрованих програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 • Модернізація навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації відповідно до нових державних освітніх стандартів.

 • Підвищення якості навчального процесу з перепідготовки спеціалістів у галузі знань «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» (заочна форма навчання).

 • Координація та вивчення діяльності, надання науково-методичної і практичної допомоги та консультацій методичним службам районних, міських методичних кабінетів, центрів, освітніх округів, загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Оновлення змісту, форм, методів науково-методичної роботи з педагогічними працівниками шляхом використання сучасних інноваційних, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій, методик та інтерактивних форм навчання, електронного контенту в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів.

 • Підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами для реалізації основних завдань та напрямів Концепції профільного навчання в старшій школі; методичний супровід профільного навчання.

 • Удосконалення системи науково-методичної роботи в освітніх округах, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей сільської місцевості, підвищення рівня допрофільного та профільного навчання.

 • Науково-методичний супровід педагогічних працівників до роботи в умовах упровадження інклюзивної освіти, підготовка відповідного науково-методичного забезпечення.

 • Психолого-педагогічний супровід системи формування професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісно-зорієнтованої освітньої парадигми та нових освітніх стандартів.

 • Інноваційна діяльність щодо розробки, апробації, експертизи нових навчальних технологій і моделей управління, сприяння їх упровадженню у діяльність навчальних закладів.

 • Визначення стратегічних орієнтирів випереджувального розвитку післядипломної освіти, ресурсів інноваційного розвитку інституту та здійснення дослідно-експериментальної роботи з неперервного професійного розвитку педпрацівників та психології педагогічного професіоналізму.

 • Розширення програм досліджень лабораторій на основі менеджменту інновацій і пошуку та створення інноваційний освітніх, педагогічних та виховних технологій, надання їм статусу науково-дослідних, введення посад наукових співробітників за напрямами досліджень.

 • Підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників, залучення їх до прикладних науково-педагогічних досліджень та науково-методичних розробок із післядипломної освіти та методики навчання дорослих, створення науково-педагогічних шкіл та залучення до державно-громадської експертизи інновацій.

 • Спрямувати співпрацю з вищими навчальними закладами, науковими установами на практико-орієнтовані дослідження, розробку дидактичних засобів, здійснення науково-методичних розробок природничо-математичного спрямування та педагогічного менеджменту.

 • Залучення педагогів до модернізації освіти та здійснення інноваційної освітньої діяльності, відкриття у області педагогічних майданчиків, створення інноваційних освітніх проектів, збільшення експериментів регіонального та всеукраїнського рівня.

 • Створення громадської підтримки інноваційної освітньої діяльності, а також спрямування інноваційних навчальних закладів на забезпечення авангардної ролі освіти та науки в інноваційному розвиту регіону.

 • Пріоритетним у розвитку інформаційно-освітнього середовища регіону інститутом вбачається подальше формування комп’ютерних компетенцій педагогічних працівників, керівних кадрів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; наповнення контентів веб-порталу «Освіта Рівненщини» змістовими модулями, розширення електронного освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного супроводу педагогічних працівників з метою створення умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання шкільних дисциплін; розширення доступу до освіти всіх рівнів з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; наближення електронного бібліотечного ресурсного забезпечення навчальних закладів; реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення проведення моніторингу освіти.

 • Сприяння запровадженню єдиних стандартів/індикаторів знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для учнів і педагогів, співмірних із міжнародними показниками.

 • Організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості освіти, зокрема дослідження щодо запровадження інклюзивного навчання та білінгвістичної освіти; завершення роботи з питань експертизи рукописів підручників та апробації навчальної літератури для ЗНЗ; забезпечення належного супроводу організації та проведення в області ЗНО-2015, під час яких планується проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО, запровадження дворівневих тестів та початку кампанії щодо умов, формату та термінів проведення ЗНО-2016.

 • Пріоритетами зовнішньої діяльності є партнерська взаємодія із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами системи вищої та загальної середньої освіти на регіональному, національному та міжнародному рівнях; подальша участь у міжнародних програмах та проектах «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні», Inservice Teacher Professional Development, «Школи: партнери майбутнього» (Schulen Partnerder Zukunft», PASCH (Україна-Німеччина), «eTwinning Plus» та інших, спрямованих на євроінтеграцію України; розвиток українсько-польських стосунків між Інститутом та Варшавським осередком розвитку освіти (Польща), Вищою педагогічною школою імені Я. Корчака; реалізація спільних проектів щодо підтримки та покращення викладання іноземних мов, використовуючи співпрацю з іноземними та українськими установами та організаціями.

 • Удосконалення діяльності психологічної служби регіону, урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі та Концепції розвитку інклюзивної освіти.

 • Модернізація системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді. Орієнтація педагогічних працівників на посилення патріотичної складової в процесі запровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 • Підвищення рівня організаційно-методичного супроводу підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.

 • Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів, досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу життя.

 • Організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості освіти.

 • Здійснення підготовки педагогічних працівників до участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні – 2015.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка