Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка9/11
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

«Педагогіка особистості – основа гуманізації освіти» (листопад);

 • «Корекційна освіта: різні можливості та рівні права»: до   Міжнародного дня інвалідів (грудень);

 • «Творчі доробки колективу РОІППО 2014 року (грудень);

  Проведено бібліографічні огляди:

  • «Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи впровадження» (березень);

  • «Вектори профільної освіти» (квітень);

  • «Освіта в умовах глобалізації» (червень);

  • «Сім’я та школа: співпраця і співтворчість» до Дня родини (липень);

  • «Стратегії дошкільної освіти» (серпень);

  • «Технології управлінської інноватики» (жовтень);

  • «Від толерантності освіти до толерантності держави» до    Міжнародного дня толерантності (листопад).

  Для повнішого розкриття галузевого фонду бібліотеки з найбільш запитуваної методичної та педагогічної літератури для педагогів області сформовано тематичні полиці (з відкритим доступом):

  • «Вектори профільного навчання» (січень);

  • «Наука ХХІ століття – акмеологія» (лютий);

  • «Інновації – запорука конкурентоспроможності» (березень);

  • «Місце релігії у духовному вихованні школярів» (квітень);

  • «Удосконалюємо фахову майстерність» (травень);

  • «Можливості різні – права одні» (червень);

  • «Стратегії управлінської діяльності» (липень);

  • «Особливий статус особливої дитини» (серпень);

  • «Творчі пошуки Рівненських освітян» (вересень);

  • «Книжкова поличка молодого спеціаліста» (жовтень);

  • «Атестація – оцінка діяльності вчителя» (листопад).

  Укладено бібліографічний покажчик «Освітні технології»: алфавітний покажчик видань РОІППО 2013 року (травень).

  Бібліотекарями постійно велися роботи з шифрування наукових статей до періодичних видань та методичних посібників відповідно до таблиць УДК та ББК. Для викладачів і методистів було зашифровано 712 наукових статей, відредаговано 600 бібліографічних списків літератури до наукових праць, публікацій, навчальних матеріалів.


  8. Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки

  Співробітники бібліотеки протягом року підвищували свій фаховий рівень. Так, в бібліотеці регулярно проводився огляд професійних видань, перегляд сайтів провідних бібліотек України, вивчалися законодавчі, інструктивні, методичні матеріали з організації та управління бібліотечною справою.

  Тривала співпраця з бібліотеками: Рівненською обласною науковою бібліотекою, Науковою бібліотекою РДГУ, ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського.

  У 2014 році бібліотекарі брали участь у щорічних всеукраїнських конференціях, семінарах, нарадах:  • 15 травня – у Науковій конференції «Вплив науково-педагогічних досліджень на інноваційний поступ освіти регіону» з нагоди Дня науки (РОІППО);

  • 10 вересня – у Конгресі послідовників ідей А. М. Макаренка (РОІППО);

  • 17 – 19 вересня – у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних комплексів в умовах розвитку суспільства знань» (ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ);

  • 23 жовтня – у Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасні інформаційні системи для українських користувачів з порушеннями зору: перша українська дейзі-бібліотека» (Рівненська обласна наукова бібліотека);

  • 29 – 31 жовтня участь в Інтернет-марафоні ВГ «Основа»;

  • 5 – 7 листопада участь у Всеукраїнських педагогічних читаннях «Національно-патріотичне виховання: витоки ідей для розвитку української школи», присвячених працям Дем’янюк Тамари Дмитрівни (1944 – 2013) (РОІППО);

  • участь у засіданнях Школи молодого науковця РОІППО.


  Видавнича діяльність

  ПІДРУЧНИКИ  • Чумак Н. Французька мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Чумак, Т. Кривошеєва. – К. : Освіта, 2014. –
   234 с.

  ПОСІБНИКИ

  • Абетка здоров’я дошкільника / упор. Л. В. Гурнік. – РОІППО, 2014. – 58 с.

  • Абрамович Т. В. Технологія організації соціально-педагогічного патронажу в школі : науково-методичний посібник / Т. В. Абрамович. – Рівне : РОІППО, 2014. – 70 с.

  • Андрощук І. М. Управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період [Текст] / І. М. Андрощук. – Рівне, 2014. – 220 с.

  • Андрощук І. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій і методик навчання на уроках польської мови : опис досвіду /
   І. М. Андрощук. – Рівне, 2014. – 39 с.

  • Белешко Д. Т. Позакласна робота : посібник для вчителів /
   Д. Т. Белешко, Г. М. Мельник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 106 с.

  • Ванчицький А. Ю. INTEL. Навчання для майбутнього : спецкурс для вчителів / А. Ю. Ванчицький. – Рівне : РОІППО, 2014.

  • Власюк О. В. Віхи історії України в документах і матеріалах (1939-1991 рр.) / О. В. Власюк. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 420 с.

  • Гавриш Н. П. Національне виховання учнівської молоді (формування ціннісного ставлення особистості до природи) / Н. П. Гавриш. – Рівне, 2014. – Ч. 5.

  • Данильчук В. Р. Міграційні процеси та їх вплив на демографічну ситуацію в Україні: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників : навч.-метод. посіб. / В. Р. Данильчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 64 с.

  • Демченко В. В. Тезаурус методичного працівника / В. В. Демченко. – Рівне : РОІППО, 2014. – 79 с.

  • Довідник для асистента вчителя інклюзивного класу / упор.
   Л. О. Савчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 96 с.

  • Долід В. В. Використання технології «перевернутий клас» у професійній діяльності педагогічних працівників: програма спецкурсу /
   В. В. Долід. – Рівне : РОІППО, 2014. – 24 с.

  • Жалобна В. М. Упровадження концепції профільного навчання в старшій школі в профорієнтаційну роботу загальноосвітніх закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів : посібник / В. М. Жалобна,
   Т. М. Кирилюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 64 с.

  • Жалобна В. М. Впровадження концепції профільного навчання у старшій школі в профорієнтаційну роботу загальноосвітніх закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів : посібник / В. М. Жалобна, Т. М. Кирилюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 64 с.

  • Зерна успіху : збірка матеріалів із досвіду роботи переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2014» / упор. : А. А. Волосюк, А. І. Башинська. – Рівне : РОІППО, 2014.

  • Камінська О. В. Методичні рекомендації для батьків та педагогів із профілактики і корекції інтернет-залежності молоді / О. В. Камінська. Рівне : РОІППО, 2014. – 35 с.

  • Каталог науково-методичної літератури з проблем обдарованості / упор. О. Г. Мельничук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 51 с.

  • Крутова Н. І. Використання програми Microsoft Excel у процесі навчання математики учнів загальноосвітніх навчальних закладів /
   Н. І. Крутова. - Рівне : РОІППО, 2014. - 91 с.

  • Лютко О. М. Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с) : програма спецкурсу / О. М. Лютко. – Рівне : РОІППО, 2014. – 38 с.

  • Люшин М. О. Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Микола Олександрович Люшин ; Інститут педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

  • Медведчук Л. І. Формування підприємливості та ініціативності учнів на уроках трудового навчання / Л. І. Медведчук, В. М. Жалобна // Уроки з підприємницьким тлом : посібник (у рамках польсько-українського проекту). – Варшава, 2014.

  • Мельник Г. М. Методика побудови графіків функцій : навчально-методичний посібник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 80 с.

  • Мельник Г. М. Тестові завдання з алгебри і початки аналізу, геометрії : збірник / Г. М. Мельник – Рівне : РОІППО, 2014.  38 с.

  • Мельник Ю. В. Науково-організаційні та прикладні аспекти діяльності практичного психолога і соціального педагога навчального закладу : методичний посібник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 74 с.

  • Організація групової роботи в початковій школі / уклад.
   В. М. Салтишева. – Рівне : РОІППО, 2014. – 58 с.

  • Організація навчально-виробничого процесу в системі ПТО / упор. Т. Л. Ковбасюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 60 с.

  • Освіта Рівненщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології : анотований каталог ХІ Обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості / упор. : А. А. Волосюк, Т. А. Ніколайчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 64 с.

  • Педагогічний кейс «Образотворче мистецтво. 5 клас. Частина ІІ» / упор. О. М. Томецька. – Рівне : Нова школа, 2014.– 32 с.

  • Педагогічний кейс «Образотворче мистецтво. 6 клас. Частина І» / упор. О. М. Томецька. – Рівне : Нова школа, 2014. – 28 с.

  • Позднякова Т. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності учнів / авт.-упор. Т. Є. Позднякова.
   – Рівне : РОІППО, 2014.

  • Полицяк Н. І. Загальні вимоги до оформлення навчальної та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації) / уклад.
   Н. І. Полицяк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 50 с.

  • Програма спецкурсу «Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти» / упор. І. П. Шпичак. – Рівне : РОІППО, 2014. – 54 с.

  • Програма спецкурсу «Психолого-педагогічні аспекти формування сімейних цінностей особистості» / упор. О. Г. Мельничук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 71 с.

  • Прокопчук Н. В. Психолого-педагогічні особливості роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями : методичний посібник / Н. В. Прокопчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 72 с.

  • Реалізація діяльнісного підходу на уроках засобами науково-педагогічного проекту «Росток» / упор. Н. В. Фадєєва. – Рівне : РОІППО, 2014. – 51 с.

  • Розвиток дрібної моторики рук дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за допомогою технік оригамі та квілінгу / упор.
   Н. В. Кравчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 98 с.

  • Смольська Л. М. Психологія управління та менеджменту організацій : матеріали для самостійної роботи / Л. М. Смольська.  Рівне : РОІППО, 2014.  152 с.

  • Тимчина Н. С. Використання цифрових освітніх ресурсів та створення дидактичних матеріалів засобами ІКТ: спецкурс для вчителів початкових класів, учителів інформатики початкової школи та вихователів ДНЗ: посібник для установ післядипломної педагогічної освіти. – Рівне : РОІППО, 2014. – 27 с.

  • Тусик Н. М. Спецкурс «Базові аспекти підготовки учителя до викладання іноземних мов у контексті формування в учнів полілінгвального світогляду».

  • Підготовлено до друку збірку матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури».

  • Підготовлено до друку збірку матеріалів Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка з теми «Ціннісно-трудова основа педагогічної системи та методики трудового виховання в дитячому колективі А.  С. Макаренка».

  • Базові аспекти підготовки вчителя до викладання іноземних мов у контексті формування в учнів полілінгвального світогляду : програма спецкурсу / автори-упоряд. : Г. Л. Алексевич, Т. Т. Бзіта та ін. ; за заг. ред. А. О.  Лавренчука. – Рівне, 2014. – 120 с.

  • Банькова С. В. Акмеологічний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу : методичний посібник / С. В. Банькова. – Рівне, 2014. – 108 с.

  • Лабораторії Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: дослідницький аспект / упоряд. : І. В. Опанасець,
   А. А. Волосюк ; за заг. ред. Т. М. Гавлітіної. – Рівне : РОІППО, 2014. – 112 с.

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ  (журнали, збірники, бюлетені, вісники)

  • Вісник лабораторії інклюзивної освіти. Технології та методи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / упор. Л. О. Савчук, І. В. Юхимець. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 5.

  • Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти / укл. Л. В. Гурнік. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 14-15.

  • Віхи століть : науково-методичний журнал учителів суспільних предметів Рівненської області / за ред. Ю. П. Олексіна. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 1-4.

  • Лавренчук А. О. Координація закладами ППО діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів в умовах реалізації державних освітніх стандартів / А. О. Лавренчук // Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : тематичний збірник праць Всеукраїнського науково-практичного семінару керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 118 с.

  • Лавренчук А. О. Стратегія розвитку інституту післядипломної педагогічної освіти: європейський вектор / А. О. Лавренчук // Тематичний збірник праць засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 390 с.

  • Лавренчук А. О. Ціннісно-трудова основа педагогічної системи та методики виховання в дитячому колективі А. С. Макаренка / А. О. Лавренчук // Матеріали Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка / упоряд. І. В. Опанасець ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 115 с.

  • Лавренчук А. О. Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури /  А. О. Лавренчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. : І. В. Опанасець, А. Я. Нагорний ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 315 с.

  • Моделювання експертизи загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упор. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 6. – 49 с.

  • Науково-методичний супровід формування комунікативної компетентності учнів у полілінгвальному освітньому середовищі // Вісник № 5 лабораторії навчального полілінгвізму / упоряд. : Н. М. Тусик. – Рівне : РОІППО, 2014. – 89 с.

  • Науково-методичні основи регіонального управління якістю освіти: вітчизняна система // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упоряд. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 4. – 28 с.

  • Педагогічні умови розвитку інтегрованої гуманітарної освіти щодо забезпечення розвитку мовленнєвої комунікації в умовах національної само ідентифікації // Вісник лабораторії етнолінгвістики / упоряд. : Т. Л. Чаюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 76 с.

  • Проектування змістових засад експертизи якості освіти // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упоряд. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 5. – 30 с.

  • Формування діяльнісної особистості в процесі музичної освіти та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник лабораторії музичної освіти та виховання / упоряд. О. О. Гумінська, Т. В. Белоус ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 1. – 100 с.

  • Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1-4 (77-80).

  • Фізика для фізиків (спецвипуск) : навчально-методичне видання / за ред. А. Б. Трофімчука. – Рівне : Прінтекспрес, 2014. – № 8-10.

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  • Мельник Н. Рекомендації щодо підготовки методичної розробки у процесі атестації педагогічних працівників та присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» / Мельник Н. // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 4-64.

  • Андрійчук В. Використання технології розвитку критичного мислення у навчально-виховному процесі початкової школи / В. Андрійчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 64-72.

  • Андрощук І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році / І. Андрощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 72-76.

  • Басараба Н. А. Організація підготовки педагогічних працівників за програмою «Intel®. Навчання для майбутнього» / Н. А. Басараба // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 76-86.

  • Башинська А. Дисемінація педагогічного досвіду / А. Башинська // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 86-90.

  • Буняк В. О. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному році (означені рекомендації можуть бути змінені та доповнені у випадку отримання рекомендацій МОН України) / В. О. Буняк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 91-98.

  • Гузь Н. Методичні рекомендації щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами в спеціальних школах-інтернатах / Н. Гузь // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 98-106.

  • Давидюк Н. Методичні рекомендації щодо організації позашкільної освіти та науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів ПНЗ у 2014-2015 навчальному році / Н. Давидюк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 107-114.

  • Демченко В. Особливості організації освіти обдарованих дітей у 2014-2015 навчальному році / В. Демченко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 114-122.

  • Козловська С. Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в умовах дошкільного навчального закладу / С. Козловська // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 122-125.

  • Кузьмін О. Орієнтовна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями / О. Кузьмін, Н. Гурова, А. Левосюк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 125-148.

  • Кукла О. Методологічні засади навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах / О. Кукла // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 148-157.

  • Кушнерук Р. Основні тенденції викладання німецької мови як другої іноземної в 2014-2015 навчальному році / Р. Кушнерук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 157-165.

  • Лавренчук М. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення і вивчення світової літератури та російської мови в 2014-2015 навчальному році / М. Лавренчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 166-171.

  • Лис Ю. Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області у 2014-2015 навчальному році / Ю. Лис // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 172-176.

  • Медведчук Л. Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області у 2014-2015 навчальному році / Л. Медведчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 177-181.

  • Мельник Ю. Особливості психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання / Ю. Мельник // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 181-185.

  • Нестерук Г. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2014-2015 навчальному році / Г. Нестерук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 185-191.

  • Ніколайчук Т. Методичні рекомендації до проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у 2014-2015 навчальному році /
   Т. Ніколайчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 191-194.

  • Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та проведення моніторингу якості освіти (моніторингових досліджень), експертизи якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 навчальному році / І. Опольський // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 194-202.

  • Пекарська Л. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення математики в 2014-2015 навчальному році /
   Л. Пекарська, Г. Мельник, А. Вибач // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 203-209.

  • Піддубний М. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення української мови і літератури в 2014-2015 навчальному році / М. Піддубний // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 209-214.

  • Салтишева В. Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 н. р. / В. Салтишева // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 214-244.

  • Жалобна В. Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2014-2015 навчальному році / В. Жалобна, А. Сорочиц // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 244-247.

  • Тимощук О. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі в 2014-2015 навчальному році / О. Тимощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 247-254.

  • Тимощук О. Науково-методичний супровід курсу «Інформатика» за програмою «Сходинки до інформатики» у 2014-2015 навчальному році /
   О. Тимощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 254-258.

  • Томецька О. М. Методичні рекомендації щодо організації навчання в галузі «Мистецтво» у 2014-2015 навчальному році / О. М. Томецька // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 258-270.

  • Тригубець Г. Орієнтири інноваційного розвитку навчального закладу / Г. Тригубець // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 271-274.

  • Трофімчук А. Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році / А. Трофімчук, А. Вибач // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО. – 2014. – С. 274-282.

  • Фурман В. Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування / В. Фурман, О. Пишко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне РОІППО, 2014. – С. 282-288.

  • Пишко О. Інтерактивні методи як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства / О. Пишко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 288-296.

  • Чумак Н. Принципи конструювання сучасного підручника для навчання другої іноземної мови на прикладі підручників із французької мови (з досвіду роботи майстра) / Н. Чумак // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 296-301.

  • Шагієва Р. Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення біології, екології, природознавства та основ здоров'я у 2014-2015 навчальному році / Р. Шагієва // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 302-307.

  • Хільковець В. Методичні рекомендації заступнику директора з навчально-виховної роботи (на допомогу заступникам директорів шкіл із навчально-виховної роботи). Планування роботи заступника директора з навчально-виховної роботи (рекомендації) / В. Хільковець // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 307-313.

  • Прокопчук Н. В. Про підготовку річних планів роботи психологічних служб районів (міст) системи освіти Рівненської області на 2014-2015 н. р. // Інструктивно-методичний лист № 977 від 04.09.14 р.

  • Прокопчук Н. В. Про підготовку річних планів роботи практичних психологів і соціальних педагогів спеціальних ЗОШ-інтернатів, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації системи освіти Рівненської області на 2014-2015 н. р. // Інструктивно-методичний лист № 980 від 05.09.14.

  • Мельник Ю. В. Особливості психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання : методичні рекомендації для практичних психологів та методистів / Ю. В. Мельник // Інструктивно-методичний лист.

  • Абрамович Т. Захист і збереження репродуктивного здоров’я як один із компонентів формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді у реалізації державного стандарту загальної середньої освіти / Т. Абрамович // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Андрійчук В. Мета, завдання та умови організації мережевої взаємодії методичних служб / В. Андрійчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Буняк В. Особливості та перспективи вивчення шкільного курсу інформатики за новими Державними стандартами / В. Буняк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Вєтров І. Інформаційно-комунікаційна підтримка професійної діяльності методичних служб освітньої системи регіону / І. Вєтров // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Вєтрова Ю. Робота педагогічного колективу навчального закладу із збереження психічного здоров’я дітей засобами лялько терапії / Ю. Вєтрова // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Власюк Олег, Власюк Олена. Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / Олег Власюк, Олена Власюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Гавлітіна Т. Науково-педагогічні дослідження як ресурс розвитку сучасного комунікативного простору / Т. Гавлітіна // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Гузь Н. Сучасні підходи до формування професійної компетентності педагогів школи-інтернату / Н. Гузь // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Давидюк Н. Науково-методична діяльність служб різного рівня – основа формулювання мотиваційного середовища професійного та особистісного розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів /
   Н. Давидюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Демченко В. Технології та організаційно-методичні засади формування професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, засобами науково-методичної роботи / В. Демченко // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кузьмін О. Презентація орієнтованої програми підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями / О. Кузьмін // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кукла О. Методологічні засади навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Кукла // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кушнерук Р. Основні тенденції викладання німецької як другої іноземної мови у 2014-2015 навчальному році / Р. Кушнерук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лавренчук А. Стратегія розвитку інституту післядипломної освіти: європейський вектор / А. Лавренчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лавренчук М. Педагогічна майстерня – інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах освітнього консорціуму /
   М. Лавренчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лис Ю. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми освіти / Ю. Лис // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Люшин М. Професійна підготовка керівника навчального закладу в контексті реалізації нової освітньої парадигми / М. Люшин // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Медведчук Л. науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми економічної освіти / Л. Медведчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Г. Упровадження інноваційних форм навчання педагогів – запорука успішного впровадження основних ідей Державного стандарту /
   Г. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Н. Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті / Н. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Ю. Соціально-психологічні чинники ефективної методичної роботи в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів /
   Ю. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Нестерук Г. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми освіти / Г. Нестерук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Пекарська Л. Удосконалення професійної компетентності педагога як один із факторів успішної реалізації Державних освітніх стандартів /
   Л. Пекарська // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Пишко О., Братасюк Н. Проблеми та перспективи розвитку шкільної суспільствознавчої освіти в 2014-2015 н.р. («круглий стіл») / О. Пишко, Н. Братасюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Піддубний М. Виклики сучасності та їх вплив на організацію методичного супроводу професійної діяльності вчителів-словесників /
   М. Піддубний // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Салтишева В. Форми та методи мережевої взаємодії методичних служб області / В. Салтишева // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Фурман В. Підготовка вчителя до реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів у змісті шкільної суспільствознавчої освіти / В. Фурман // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Чумак Н. Принципи конструювання сучасного підручника для навчання другої іноземної мови на прикладі підручників із французької мови (з досвіду роботи майстра) / Н. Чумак // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Шагієва Р. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних компетентностей / Р. Шагієва // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

  • Абрамович Т. Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога / Т. Абрамович // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 34-37.

  • Абрамович Т. В. Особливості професійної компетентності соціального педагога / Т. Абрамович // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014.

  • Абрамович Т. В. Професійний статус і професійна діяльність соціального педагога / Т. Абрамович // Проблеми сучасної педагогічної освіти : науковий журнал. – Ялта, 2014.

  • Андрощук І. М. Управління розвитком професійної компетентності педагога в умовах випереджувальної освіти [Текст] / І. М. Андрощук // Нова педагогічна думка. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 155 – 158.

  • Борщевич В. Т. Родина митрополита Олексія (Громадського), роль сімейних цінностей у житті архієрея / В. Т. Борщевич // Андріївський вісник : історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії Української православної церкви Київського патріархату / ред. кол.: прот. Віталій Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне, 2014. – С. 56-61.

  • Борщевич В. Т. Віхи життєвого шляху митрополита Олексія (Громадського): Холмські духовні училище (1892-1898 рр.) та семінарія (1898-1904 рр.) // Роль українського православ’я в розвитку вселенського православ’я : матеріали наукової конференції (Рівне, 9 грудня 2014 р.). – Рівне : РДС, 2014. – С. 87-94.

  • Вєтров І. В. Електронний освітній ресурс управління системою освіти регіону [Текст] / І. В. Вєтров // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 40. – C. 29-36.

  • Ворон О. Г. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у сучасному інформаційному суспільстві / О. Ворон // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1. – С. 174-176.

  • Ворон О. Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників ЗНЗ / О. Ворон // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 7-10.

  • Ворон О. Г. Управління розвитком інформаційної культури педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі /
   О. Ворон // Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів науково-практичної конференції / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С. 16-17.

  • Вронська В. М. Роль психологічної підготовки медсестер у збереженні здоров’я дошкільників / В. М. Вронська // Вісник післядипломної освіти. – № 10 (23). – 2014. – С. 198-207.

  • Вронська В. М. Формування психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти і її значення у збереженні здоров’я дошкільників / В. М. Вронська // Актуальні проблеми здоров’язбереження у молодіжному середовищі. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 36-40.

  • Вронська В. М. Формування психологічної компетентності фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти / В. М. Вронська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С.176-181.

  • Гавлітіна Т. Концептуальні ідеї випереджувальної післядипломної освіти / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 149-154.

  Абрамович Т. Прогностична функція соціального педагога в умовах інноваційних освітніх змін / Т. Абрамович // Освітні інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 грудня 2014 р.) : у 4 Ч. – Суми : ВВП «Мрія». – Ч. 3. – С. 159-162.

  • Гавлітіна Т. М. Стандарти і критерії якості освіти / Т. М. Гавлітіна // Вісник лабораторії експертизи якості освіти. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 4.

  • Гавлітіна Т. М. Концептуальний вимір екологічної освіти, виховання і культури : матеріали науково-практичної конференції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. М. Гавлітіна ; упоряд. : І. В. Опанасець, А. М. Нагорний; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 131с.

  • Гавлітіна Т. М. Вплив управління інноваційною діяльністю навчального закладу на розвиток кадрового потенціалу / Т. М. Гавлітіна // Наукові підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : зб. мат. науково-практ. конф. / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С. 17-19.

  • Гавлітіна Т. М. Науково-педагогічні дослідження як ресурс розвитку сучасного комунікативного простору / Т. М. Гавлітіна // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : темат. зб. пр. / упоряд. : А. А. Волосюк ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 390 с.

  • Гавлітіна Т. М. Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності методичних служб та навчальних закладів / Т. М. Гавлітіна // Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : темат. зб. пр. / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. Н. А. Мельник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 118 с.

  • Гавлітіна Т. Наукова компетентність та дослідницька функція керівника інноваційного навчального закладу / Т. Гавлітіна // Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2014. – № 2. – С. 61-65.

  • Ковбасюк Т. Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти /
   Т. Ковбасюк // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Одеса, 25-26 жовтня 2014 р.). – Одеса, 2014.

  • Ковбасюк Т. Акмеологічні аспекти розвитку творчості педагога у процесі його професійного становлення / Т. Ковбасюк // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Миколаїв, 14-15 листопада 2014 р.). – Миколаїв, 2014.

  • Лавренчук А. О. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України у європейський освітній простір / А. О. Лавренчук // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон, 2013. – Вип. 20. – С. 228-233.

  • Лавренчук А. О. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід / А. О. Лавренчук // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2014. – № 7. – С. 8-11.

  • Лавренчук А. О. Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / А. О. Лавренчук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць. – Київ , 2014. – 18 с.

  • Лавренчук А. О. Управління розвитком ППО: теорія і практика / А. О. Лавренчук // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2014.

  • Овадюк О. Управління педагогічною взаємодією вихователя і вихованця в українській школі / О. Овадюк // Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 23 квітня2014 р.). – Київ : Університет менеджменту освіти, 2014. – С. 58-59.

  • Полицяк Н. Академічна обдарованість учнів: проблеми діагностування / Н. Полицяк // Освітні інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 3 грудня 2014 р.) : у 4 Ч. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Ч. 3. – С. 201-203.

  • Гавриш Н. Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2014-2015 навчальному році із теми «Україна – єдина країна» / Н. Гавриш // Школа. – 2014. – № 8. – С.12-15.

  • Гнатюк А. А. Оцінка як спосіб вартісного вимірювання явищ /
   А. А. Гнатюк, М. О. Матвійчук // Агросвіт : збірник наук. пр. – 2014. – № 22. – С. 69-72.

  • Гуріна А. Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум / А. Гуріна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). –
   С. 52-55.

  • Гурнік Л. В. Використання традиційних та нетрадиційних форм взаємодії із батьками дітей дошкільного та молодшого шкільного віку /
   Л. В. Гурнік // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – № 14. – С. 4-19.

  • Гурнік Л. В. Особливості організації роботи із дітьми з особливими освітніми потребами / Л. В. Гурнік // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – № 15. – С. 3-10.

  • Давидюк Н. Інтеграція загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: традиційні та інноваційні напрями розвитку / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 181-183.

  • Давидюк Н. Комплексна програма розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів /
   Н. Давидюк // Методист (вкладка). – 2014. – № 1. – 44 с.

  • Давидюк Н. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 16-19.

  • Давидюк Н. Теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини
   А. С. Макаренка / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). –
   С. 115-118.

  • Данильчук В. Р. Вербування робочої сили до Німеччини як один із основних тематичних напрямів періодичного видання «Голос Сарненщини» (1941–1944 рр.) / В. Р. Данильчук // Краєзнавство і учитель – 2014 / Харківський національний педагогічний ун-т імені Г. С. Сковороди ; Бєлгородський державний університет» ; Бєлгородський державний історико-краєзнавчий музей. – Харків : Колегіум, 2014. – С. 18-24. 

  • Данильчук В. Р. Вывоз гражданского населения Ровенской области на принудительные работы в Германию / В. Р. Данильчук // Победа – одна на всех : [материалы Междунар. научно-практ. конф., Беларусь, Витебск] / редкол. : А. И. Жук, А. А. Коваленя (отв. ред) [и др.] ; Витебский государственный ун-т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – С. 160-163.

  • Данильчук В. Р. Розвиток професійних компетенцій педагогів, які організовують науково-дослідницьку діяльність учнів з історії / В. Р. Данильчук // Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, засобами методичної роботи в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України : [матеріали Обласної наук.-практ. конф.]. – Рівне : РОІППО. – 2014. – С. 50-54.

  • Демченко В. В. Обдарованість, духовність, мудрість : сфери перетинання понять / В. В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). –
   С. 3-5.

  • Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, та організаційно-методичні засади їх формування засобами системи науково-методичної роботи / В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). –
   С. 41-44.

  • Демченко В. Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти / В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 25-29.

  • Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми /
   В. В. Демченко // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості сучасного учня : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2014 р). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 6-12.

  • Демченко В. В. Філософсько-методологічні аспекти виявлення обдарованості у дітей / В. В. Демченко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (АР Крим, м. Ялта, 15-16 квітня 2014 р). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014.

  • Долід В. В. Релігійний компонент у світській освіті: історико-філософська рефлексія проблеми / В. В. Долід // Освіта Сумщини. – 2014. – № 3 (23). – С. 12-18.

  • Жалобна В. М. Екологічне виховання школярів на уроках трудового навчання / В. М. Жалобна, Т. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Основа, 2014. – № 5.

  • Жалобна В. М. Чарівний світ писанки / В. М. Жалобна, Т. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Основа. – 2014. – № 4.

  • Заводна Л. Сучасний погляд на молодіжний сленг / Л. Заводна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77).– С. 52-55.

  • Камінська О. Вплив інтернет-залежності на формування ціннісних орієнтацій молоді / О. Камінська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77).–
   С. 178-182.

  • Камінська О. В. Психологічна модель залежності від азартних онлайн-ігор / О. В. Камінська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 23. – С. 205-215.

  • Камінська О. В. Психологічна модель інтернет-адикції від соціальних мереж / О. В. Камінська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 680. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С. 73-82.

  • Камінська О. В. Результати емпіричного дослідження різних видів інтернет-залежності / О. В. Камінська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2014. – №1 (33). – С. 179-186.

  • Камінська О. В. Результати емпіричного дослідження інтернет-залежності за допомогою авторської проективної методики «Я в Інтернеті» [Текст] / О. В. Камінська // Вісник інституту розвитку дитини : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 31. – С. 124-129. – (Серія «Філософія. Педагогіка. Психологія»).

  • Камінська О. В. Аналіз результатів емпіричного дослідження інтернет-залежності підлітків та юнаків / О. В. Камінська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 24. – С. 339-349.

  • Кіндрат І. Р. Асоціативна карта як інструмент аудиту / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №4. – С. 18-21.

  • Кіндрат І. Р. Дружимо з математикою. Предметний тиждень для 1-4 класів / І. Р. Кіндрат // Учитель початкової школи. – 2014. – №4. – С. 41.

  • Кіндрат І. Р. І знову про наступність / І. Р. Кіндрат // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 3. – С. 9-12.

  • Кіндрат І. Р. Літературний проект «Жабка-мандрівниця» за однойменною казкою В. Гаршина / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №5. – С. 30-31.

  • Кіндрат І. Р. Освітній проект «Весна вітає мам» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №2. – С. 42-45.

  • Кіндрат І. Р. Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – № 3. – С. 13-21.

  • Кіндрат І. Р. Тематичний цикл «Будьмо знайомі». Планування освітньої роботи на основі казки «Лисичка і Журавель». Інтегроване заняття «Історія одного знайомства» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №1. – С. 41-43.

  • Кіндрат І. Р. Тематичний цикл «Скоро в школу» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №5. – С. 37-43.

  • Климко Л. В. Корпоративне управління – необхідна умова розвитку сучасного навчального закладу / Л. В. Климко // Управління школою. – 2014. – № 1/3. – С. 56-57. – (Комплект журналів ВГ «Основа»).

  • Ковбасюк Т. Розвиток індивідуальності через гармонізацію стосунків особистості і колективу : збірник матеріалів Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка / Т. Ковбасюк. – Рівне : РОІППО, 2014.

  • Костюкова О. Вплив ціннісних ставлень на формування соціального капіталу / О. Костюкова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 182-184.

  • Кравчук Н. Роль позашкільної освіти у вихованні та навчанні дітей з особливим освітніми потребами / Н. Кравчук // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – №15. – С.11-18.

  • Крутова Н. Використання технології синквейнів у процесі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації / Н. Крутова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 194-197.

  • Крутова Н. И. Информационные технологии у педагогической деятельности для решения задач развития, воспитания и социализации школьников / Н. И. Крутова // Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей : материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей»
   (г. Москва, ФГАУ ФИРО, 23 октября 2014 г.) / под ред. М. Н. Поволяевой, И. Н. Поповой, Х. Т. Загладиной. – Москва : ФГАУ ФИРО. ВКИ «Собор», 2014. – С. 63-67.

  • Крутова Н. И. Использование информационно-коммуникационных технологий для профессионального развития педагогов / Н. И. Крутова // Проблемы и перспективы непрерывного педагогического образования : сборник научных статей региональной межвузовской научно-практической конференции (25 апреля 2014 г.) / отв. ред. Л. А. Корожнева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ПетрГУ». – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. – С. 81-87.

  • Крутова Н. И. Организация самообразовательной деятельности учителя в образовательно-информационной среде последипломного образования / Н. И. Крутова // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : сборник статей Международной научно-практической конференции (18 марта 2014 г.) / гл. ред. О. Н. Широков. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 470-473.

  • Крутова Н. І. Фізичні тіла і фізичні явища. 7 клас / Н. І. Крутова,
   Б. В. Свінтозельський. – Київ : Основа, 2014. – № 15-16 (259-260). – Серпень. – С. 50-51.

  • Кузьмін О. Є. Деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями / О. Є. Кузьмін // Завучу. Усе для роботи. – 2014. – № 1-2. – Січень. – С. 26-1, 26-7.

  • Кукла О. В. Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу / О. В. Кукла // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 56-60.

  • Лавренчук А. Стратегічні орієнтири розвитку післядипломної освіти в Україні / А. Лавренчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 145-149.

  • Левшенюк Н. Теоретичне обґрунтування поняття психологічної готовності особистості до педагогічної діяльності / Н. Левшенюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77) – С. 36-38.

  • Лис Ю. В. Турнір з географії як особлива форма учнівського змагання / Ю. В. Лис // Географія та економіка в рідній школі. – Київ, 2014. – № 11. – С. 2-3.

  • Литвиненко С. А. Дитина і середовище: проблеми і суперечності соціалізації / С. А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць РДГУ. – Рівне : Дока-Центр, 2014. – Вип. №2. – С. 27-31.

  • Литвиненко С. А. Психологічний супровід як засіб гуманізації освітнього процесу гуманітарного університету
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка