Звіт про результати основної діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової за 2014 рік Одеса 2014Сторінка1/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

ЗВІТ

про результати основної діяльності

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

за 2014 рік

Одеса 2014

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової у звітному 2014 році здійснювала підготовку фахівців за галузями 0202 «Мистецтво» і 0201 «Культура», напрямами підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» і 6.020101 «Культурологія» та спеціальностями 7.02020401, 8.02020401 «Музичне мистецтво» і 7.02010101, 8.02010101 «Культурологія», які забезпечують підготовку фахівців бакалавр, спеціаліст, магістр.Відповідно до додатку до ліцензії АЕ № 527475 (МОН України від 02.10.2014 р. № 2866л) ліцензійний обсяг дорівнює:
Підготовка магістрів, спеціалістів, бакалаврів


з/п

Напрям, Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії
денна

вечірня

заочна
1.

Напрям підготовки, який забезпечує підготовку фахівців бакалавр
1.1

6.020204 «Музичне мистецтво»

150

-

50

01.07.2023
1.2

6.020101 «Культурологія»

20

-

-

01.07.2015
2.

Спеціальність, яка забезпечує підготовку фахівців спеціаліст
2.1

7.02020401 «Музичне мистецтво»

100

-

50

01.07.2023
2.2

7.02010101 «Культурологія»

15

-

-

01.07.2018
3.

Спеціальність, яка забезпечує підготовку фахівців магістр
3.1

8.02020401 «Музичне мистецтво»

65

-

-

01.07.2023
3.2

8.02010101 «Культурологія»

5

-

-

01.07.2018
4.

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами

/спеціальностями/100

-

-

01.07.2024
5.

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік20

-

-

01.07.2015


1. Загальна характеристика Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової


з/п
2014

1.

Кількість факультетів

4

2.

Кількість кафедр

15

3.

Кількість випускаючих кафедр

9

4.

Кількість кафедр із штатом 5 і менше викладачів

-

5.

Контрольні показники прийому за формами навчання

на І курс

Осіб всього

201
- денна

161
- вечірня

-
- заочна

40

6.

Загальний ліцензований обсяг підготовки на денну форму навчання (ліцензія серія АЕ № 527475)

355

7.

Подано заяв на місця державного замовлення за формами навчання- денна

450
- вечірня

-
- заочна

97

8.

Зараховано на І курс денної форми навчання

Всього чоловік:161

9.

Виділено місць для сільської молоді

-

10.

Зараховано на ці місця сільської молоді за цільовим направленням згідно встановленої квоти, осіб

-

11.

Вартість підготовки за рік одного студента, що навчається за кошти юридичних або фізичних осіб:

- мінімальна /гривень/10 000

- максимальна /гривень/

12 000

12.

Чисельність професорсько-викладацького складу, осіб

238

13.

Чисельність докторів наук, професорів серед штатних викладачів, осіб

36
В т.ч. докторів наук

9

14.

Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних викладачів

110
В т.ч. канд.наук

73

15.

Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори

8

16.

Кількість випускаючих кафедр, які очолюють доктори наук, професори, осіб

6

17.

Кількість викладачів, які викладають навчальні дисципліни українською мовою, осіб

93

18.

Наявність навчальних комплексів /ВНЗ загальноосвітня школа, ВНЗ-ПТУ, ВНЗ-технікум та інші19.

Фактична кількість дисплейних місць для забезпечення навчального процесу

53

20.

Чисельність викладачів, які беруть участь в госпдоговірних РДР, осіб

-

21.

Чисельність викладачів, які беруть участь в держбюджетних НДР, осіб

190

22.

Контингент студентів, всього осіб

843
В т.ч. за формами навчання:

- денна


691
В т.ч.

- особи, які навчаються за кошти державного бюджету394
- вечірня

-
В т.ч.

- особи, які навчаються за кошти державного бюджету-
- заочна

152
В т.ч.

- особи, які навчаються за кошти державного бюджету81
В т.ч. особи, які навчаються на платному навчанні:

- денне


297
- вечірнє

-
- заочне

71

23.

Контингент студентів першого курсу, всього осіб

195
В т.ч. за формами навчання:- денна

154
- вечірня

-
- заочна

41
В т.ч. на платному навчанні:

- денна


32
- вечірня

-
- заочна

24

24.

Випуск спеціалістів у 2014 р.Всього, осіб

82
В т.ч. за формами навчання:

- денна


- вечірня

- заочна

59

-

23


Із них:

Продовжують навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


1


25.

Очікуваний випуск спеціалістів в 2015 р.

Всього осіб85
В т.ч. за формами навчання:

- денна


60
- вечірня

-
- заочна

25

26.

Випуск магістрів 2014 р. всього осіб

В т.ч. за формами навчання68
- денна

68

27.

Очікуваний випуск магістрів в 2015 р.

Всього осіб71
В т.ч. за формами навчання:

- денна


71

28.

Чисельність випускників 2014 р.

/спеціалістів, магістрів/, що отримали дипломи з відзнакою, всього, осіб96
В т. ч. за формами навчання:

- денна


87
- вечірня

-
- заочна

9

29.

Розподілено випускників денної форми навчання на основі договорів, осіб

76

30.

Всього вибуло студентів, з денної форми навчання, осіб

27
В т.ч. за академічну неуспішність осіб

6

31.

Кількість академічних груп денної форми навчання

63

32.

Кількість академічних груп денної форми навчання, в яких викладання ведеться тільки українською мовою

25

33.

Опубліковано професорсько-викладацьким складом через видавництва підручників, навчальних посібників у звітному році:- кількість

12
- обсяг /друкарські аркуші/

93,9
В т.ч.- українською мовою /друкарські аркуші/

16

34.

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів,

кв. метри9366,8

35.

Площа, яка здається в оренду, кв. метри

104,9
В т.ч.

- площа навчально-лабораторних корпусів, кв. метри-

36.

Площа гуртожитку, кв. метри

2558,7

37.

Чисельність іногородніх студентів та аспірантів денної форми навчання, які претендували на поселення

1932. Підсумки вступних іспитів та контингент студентів


Напрям / Спеціальность, форма навчання

Надано заяв

Зараховано /бюджет/

Зараховано /контракт/

6.020204 «Музичне мистецтво», 6.020101 «Культурологія» /денна/

273

80

81

6.020204 «Музичне мистецтво»

71

15

25

7.02020401, «Музичне мистецтво», 7.02010101 «Культурологія» /денна/

85

40

18

7.02020401, «Музичне мистецтво» /заочна/

26

12

8

8.02020401 «Музичне мистецтво», 8.02010101 «Культурологія» /денна/

92

25

45


3. Навчальна робота

3.1. напрямки навчальної діяльності

Головна мета навчальної діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової є високоякісна підготовка діячів музичної культури, кадрів музичного мистецтва та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що спрямовує свої зусилля на гуманізацію масової музичної освіти, на піднесення естетичної культури молоді, що відповідає потребам сучасного національного соціокультурного процесу і забезпечує всебічний розвиток особистості як духовної цінності суспільства.

Керуючись новим Законом про вищу освіту Академія має намір провести модернізацію навчального процесу, який включає в себе підвищення рівня організації та продуктивності процесу, але зберігає високі досягнення одеської мистецької школи. Все більше залучення студентської молоді до роботи Вченої ради, ректорату, направлене на пошук більш ефективної роботи усіх ланок навчального процесу: від профвідбору, організації ефективного професійного здобуття музичної освіти до працевлаштування.

Тут сформувалися і одержали широке визнання музично-педагогічні школи, засновниками і керівниками яких стали такі відомі музиканти-педагоги сучасності, як П. Столярський, О. Станко, М. Турчинський (скрипка); О. Благовидова, Є. Іванов, Г. Поливанова, О. Фоменко, Н. Войцеховська, А. Джамагорцян (академічний спів); К. Пігров, Д. Загрецький, Ліознов (хорове диригування); К. Мюльберг, В. Повзун (кларнет); В. Євдокимов, В. Власов (народні інструменти); Л. Гінзбург, О. Бугаєвський, А. Кардашов, І. Сухомлінов, Г. Попова (фортепіано); О. Сокол, О. Самойленко, О. Маркова, Ю. Малишев, Р. Розенберг (музикознавство) та інші, які доказали усьому світу передові позиції одеської школи.

Основними завданнями та напрямами діяльності ОНМА ім. А.В. Нежданової є:


 • підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі культури та мистецтва з числа громадян України як за державним замовленням, так і за контрактами та освітня підготовка іноземних громадян за міжнародними угодами – за направленням міжнародних і громадських організацій, а також за контрактами;

 • здійснення науково-методичної, творчої, концертно-мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності, довузівської підготовки абітурієнтів;

 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників;

 • пропаганда кращих досягнень національного та світового музичного мистецтва, підвищення культурного рівня громадян України шляхом організації концертно-просвітницької діяльності;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів у галузі культури і мистецтва з урахуванням нових напрямів в науці, культурі, педагогіці;

 • організація та проведення науково-методичних досліджень в галузі мистецтва та їх розповсюдження через видавничу діяльність;

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання її у дусі патріотизму і поваги до Конституції України.

Музична академія плідно співпрацює з закладами культури і мистецтв:

 • Одеським національним академічним театром опери і балету;

 • Одеською обласною філармонією;

 • Одеським українським академічним музично-драматичним театром;

 • Одеським радіо і телебаченням;

 • Одеським державним академічним театром музичної комедії імені М. Водяного.

Ці звязки базуються на рішеннях Вченої ради, а також згідно договорів про співпрацю з навчальними та творчими закладами і установами. Змістом такої діяльності є: формування наскрізної системи підготовки висококваліфікованих кадрів музичного мистецтва та культури (початкова – середня – вища); інтегрування та апробація нових методик викладання на основі науково-методичних розробок викладачів музичної академії; адаптація студентів музичної академії до майбутньої діяльності, проведення педагогічної, виконавської, лекторської, редакторської практики; професійна орієнтація учнів музучилищ; кадровий взаємообмін – залучення провідних фахівців до роботи у ОНМА імені А.В. Нежданової та праця відомих спеціалістів у закладах культури міста та області.

Вся діяльність музичної академії свідчить про її спрямованість на розвиток національної музичної культури в контексті досягнень світового музичного мистецтва, про вірність високим гуманістичним ідеалам.

За останні роки студенти активно приймають участь в міжнародних та вітчизняних конкурсах, міжнародних конференціях, що проходять на базі випускових кафедр, а також складають стале ядро наукових студентських конференцій ОНМА.

Академія проводить активну роботу з створення електронних примірників курсів лекцій та учбових посібників. Так уже діють електронні примірники з предметів „Сучасне українське суспільство: історично-політологічний аспект”, „Історія України” (проф. А.А. Стьопін), „Історія стилів в мистецтві”, „Нариси зарубіжної музики 1950-1990 рр.” (проф. О.М. Маркова), „Музична культурологія” (проф. О.І. Самойленко), „Історія зарубіжної музичної культури” (доц. О.В. Муравська).

Функціонує 2 комп’ютерні класи на яких встановлені музичні редактори: Sibelius 2, Sibelius 3, Sibelius 4; Finale 4, Finale 5, Incore 4,2. Музична академія має інтернетсайт та адресу електронної пошти. Сформувані Веб-сторінки про історію та функціонування ОНМА ім. А.В. Нежданової українською та англійською мовами.

Бібліотека Академії налічує 133750 примірників книг, партитур, клавірів, посібників, нот, хрестоматій, журналів, авторефератів дисертацій. В бібліотеці функціонує один абонемент та один читальний зал, які обслуговують студентів, викладачів, асистентів-стажистів та співробітників.

Усі навчальні дисципліни забезпечені необхідною кількістю підручників, посібників і довідкової літератури.
3.2. результати сесії та державних іспитів

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка