Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка11/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Згідно цих наказів результати ректорських контрольних робіт були обговорені на кафедрах та засіданнях Вчених рад інститутів, з'ясувалися причини низької успішності, де такі мали місце, розроблені заходи на підвищення якості освіти, які (за поданою інститутами до Центру моніторингу інформацією) успішно реалізовуються.
Відділом соціального моніторингу Центру моніторингу якості освіти за 2007/2008 навчальний рік (доц. А.О.Ярошенко) було проведено 7 соціологічних досліджень:


 • Щодо очікувань студентів І курсу від навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова – вересень-жовтень 2007рік;
 • Інтереси та захоплення студентів – листопад-грудень 2007рік;

 • Щодо вражень від навчання в НПУ (5 курс) – грудень 2007 рік;

 • Опитування учнів, учителів та батьків щодо профільного навчання – грудень 2007рік;

 • На предмет ставлення студентів до впровадження Болонського процесу – лютий 2008 рік; День відкритих дверей – березень 2008 рік.

У стадії опрацювання опитування викладачів щодо умов роботи в НПУ імені М.П.Драгоманова.

Значна робота з моніторингу якості освіти проведена на рівні кафедр та інститутів, відповідна інформація приведена в таблиці 1.7.7.

Загалом по університету проведено:


 • відкритих занять – 1652;

 • взаємовідвідувань -2529;

 • контрольних відвідувань занять директорами – 490;

 • контрольних відвідувань занять заступниками директорів – 477;

 • контрольних відвідувань занять завідувачами кафедр – 1237;

 • контрольних робіт дирекціями інститутів – 1074;

 • контрольних робіт завідувачами кафедр – 1120;

 • контрольних робіт з ініціативи викладачів – 6801

За навчальний рік Центром моніторингу якості освіти проведено низку організаційно-методичних заходів на забезпечення моніторингу якості освіти на рівні інститутів та університету загалом і, зокрема, Міжнародну науково-методичну конференцію „Науково-методичні засади управління якістю освіти в педагогічних університетах”.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Таблиця 1.7.7.

ЗА 2007/2008 НАВЧАЛЬНИЙ РІК№ № п/п

Назва інституту факультету

Всього викл.

(шт.+сум)Питома вага спец. вищої кваліфікації (%)

За 2007/2008 навчальний рік

Кількість кафедр

Проведено відкритих занять

Взаємовідвідувань

Контрольних відвід. директором деканом

Контрольних відвід. заступ-ником директора

Контрольних відвід. завідувачами каф.

Проведено контрольних робіт

Дирекцією інституту

Абс. усп. %,

Якість %,Завідувачами

кафедрами.З ініціативи викладачів

Абс. усп. %,

Якість %,Усього по інституту,

факультетуУ тому числі в середньому на одного викл-ча.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

І-т педагогіки та психології

142

49.29

143

185

19

25

58

405

А.у. 94.7

Якість74.8143

771

А.у. 94,5

Якість75,21319

9.29

7

2

І-т фізичного виховання та спорту

96

22

134

204

3
65

33

А.у. 95

Якість 7481

224

А.у. 94

Якість 76338

3,52

6

3

І-т природничо-географічної освіти та екології

133

60

231

310

81

100

243

68

А.у. 97,8

Якість 69,2127

631

А.у. 96,4

Якість 68,9826

6,21

11

4

І-т соціальної роботи та управління

45

55,6

56

50

4

32

25

-

-

-

15
15
4

5

І-т історичної освіти

49

92


76

92

12

18

116

17

А.у. 92,4

Якість 76,2114

17

А.у. 93,8

Якість 77,3148

10,5

6

0,6

І-т дистанційного навчання

44

50

24

34

11

17

13

231

А.у. 92,3

Якість 79,678

72

А.у. 95

Якість82,3381

8,66

2

7

І-т корекційної педагогіки та психології

83

68,1

161

215

31

38

123

41

А.у. 88,46

Якість 79,0456

822

А.у. 88,8

Якість 77,16919

11,07

5

8

І-т іноземної філології

190

41

160

259

92

58

153

77

А.у. 98,7

Якість 71,981

2276
2434

12,81

7

9

І-т мистецтв

140

50,7

92

303

31

40

127

33

А.у. 97,8

Якість 82129

47

А.у. 94

Якість 78,3209

1,49

6

10

І-т української філології

97

50

121

210

87

42

67

21

А.у. 100

Якість77


51

441

А.у. 97

Якість 80513

5,29

7

11

І-т політології та права

102

67,9

93

165

12

22

40

19

А.у. 90

Якість 90129

744

А.у. 89

Якість 89892

8,75

7

12

І-т філософської освіти та науки

51
88

98

36

30

51

5936

107
202

6

13

І-т соціології, психології та управління

75

69,3

94

119

9

21

27

29

А.у. 95

Якість 6225

140

А.у. 97

Якість 64194

2,59

5

14

Фізико математичний інститут

68

78

74

160

24

22

68

26

А.у. 91

Якість 7418

331

А.у. 87

Якість 59375

5,5

6

15

І-т інформатики

12

60

12

12

11

-

12

-

-

-

41
41

3,42

1

16

І-т гуманітарно-технічної освіти

49

55

78

66

20

7

36

12

А.у. 91

Якість 8238

26

А.у. 93

Якість 7976

1,55

4

17

І-т розвитку дитини

29

45

15

15

7

5

3

3

А.у. 100

Якість 92,869

14

А.у. 94,6

Якість 88,2426

0,89

3

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ

18

Кафедра психології та педагогіки вищої школи


19

Кафедра педагогічної творчості

9

56

12

32105

82

А.у. 93

Якість 7287

9,67

1

20

Кафедра теорії та історії педагогіки

Всього по університету

1414
1652

2529

490

477

1237

1074
1120

6801
88995

6,36

94 (96)


1.8. Аналіз успішності студентів
Предметом моніторингу якості освіти в нашому університеті були і є результати заліково-екзаменаційних сесій.

Особливістю зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій 2007/2008 н.р. є те, що проводились вони в формі підсумкової атестації в умовах повномасштабного запровадження кредитно-модульної організації навчального процесу на I-IV курсах денної форми навчання.

Дещо ускладнював ситуацію також закономірний перехід до оновленої форми навчально-облікової та статистичної документації, зокрема — відомостей успішності, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.

Предметом аналізу є результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. У 2007/2008 навчальному році з 9710 студентів денної форми навчання до складання іспитів допущено 9697 осіб. На сесію не з’явилися: 27 осіб з поважних причин, 92 – без поважних причин, 38 студентів знаходяться в академічній відпустці.

Успішно склали підсумкову атестацію (заліково-екзаменаційну сесію) 9306 студентів, що становить 96% загальної кількості допущених до екзаменів, що на 1% більше ніж минулого року, з них:

- тільки на “відмінно” («А» за шкалою ECTS) – 2109 (21,7%);

- тільки на “добре” («В», «С») – 883 (9,1 %);

- на “відмінно” і “добре” («А», «В», «С»)– 2733 (28,1%);

- на змішані оцінки – 3175 (32,7%);

- тільки на “задовільно” («D», «E») – 406 (4,2%).

Отримали незадовільні оцінки («FX», «F») 272 (2,8 %) студенти. Всього на кінець сесії в університеті налічувалося 404 (4 %) академборжників, це на 1% менше, ніж було минулого року. Показник абсолютної успішності залишився на рівні минулого навчального року.

Результати зимової підсумкової атестації представлено у таблицях:Таблиця 1.8.1

Рейтинг інститутів
за показниками абсолютної успішності


з/п

Інститут / факультет

Абсолютна успішність

2006/2007 н.р.

2007/2008 н.р.1.

Ін-т корекційної педагогіки і психології

97,7%

98,9%

+1,2%

2.

Ін-т іноземної філології

98,3%

98,8%

+0,5%

3.

Ін-т філософської освіти і науки

93,9%

98,6%

+4,7%

4.

Ін-т соціальної роботи та управління

99,2%

98,5%

-0,7%

5.

Ін-т української філології

99,5%

98,4%

-1,1%

6.

Ін-т політології і права

93,4%

97,8%

+4,4%

7.

Ін-т мистецтв

94,6%

97,2%

+2,6%

8.

Ін-т історичної освіти

97,2%

97,1%

-0,1%

9.

Ін-т інформатики

-

96,3%

-

10.

Ін-т педагогіки і психології

92%

94,7%

+2,7%

11.

Ін-т природничо-географічної освіти та екології

93,3%

94%

+0,7%

12.

Ін-т соціолоігії, психології та управління

-

94%

-

13.

Ін-т фізичного виховання і спорту

96,1%

93,6%

-2,5%

14.

Фізико-математичний ін-т

89,9%

92,1%

+2,2%

15.

Ін-т гуманітарно-технічної освіти

86,6%

89,2%

-0,4%

16.

Кримський гуманітарний факультет

92,5%

80%

–12,5%
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка