Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка14/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів

(кандидатів, докторів наук).
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М.П. Драгоманова здобувачів для підготовки та написання кандидатських дисертацій проводиться з 12 галузей наук на 69 кафедрах із 70 спеціальностей.

В аспірантурі навчається 657 аспірантів, з них держбюджетної форми – 502 (336/166) і на комерційній основі 155 (30/125).

Переважна більшість аспірантів цільового призначення з 32 ВНЗ України і 140 осіб – викладачів, лаборантів і випускників готуються за цільовим призначенням для НПУ імені М.П. Драгоманова.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 198 фахівців, з них 23 академіки АПН і НАН України, 94 доктори наук, професори та 81 кандидат наук, доцент.

За звітний період захистили кандидатські дисертації 36 осіб (викладачі, лаборанти нашого університету).

Це:


Інститут української філології

Кубиш О.О.

Багмут І.В.

Лісничий Д.В.Інститут іноземної філології

Дишлева С.М.

Гребінник Л.В.

Інститут мистецтв

Коваленко І.Г.

Праворова Є.М.

Зайцева А.В.

Жигінас Т.В.

Чеченя К.АІнститут педагогіки та психології

Колеснікова І.В.

Савченко К.М.

Розова Т.М.

Дьоміна Г.А.

Інститут історії і філософії педагогічної освіти

Прохоренко О.А.

Козачук С.А.

Облова Л.А.

Хромець В.Л.

Адаменко Н.Б.

Кислий Х.О.

Інститут історичної освіти

Бардаш О.Д.

Бака І.В.

Середа Р.А.Інститут корекційної педагогіки

Гребенюк Т.М.

Матюшенко І.М.

Інститут гуманітарно-технічної освіти

Кільдеров Д.Е.Інститут природничо-георафічної освіти

Лебединець Н.В.

Лагутенко О.Т.

Фізико-математичний інститут

Хмельницький М.О.

Залізко В.Д.

Інститут розвитку дитини

Головіна О.А.Інститут політології та права

Присяжна Л.Ф.

Дубчак Л.С.

Інститут соціальної роботи

Дябел Л.І.

Мирошніченко Н.О.
Інститут фізичного виховання та спорту

Воловик Н.І.


Рекомендовані кафедрами до захисту 19 дисертаційних робіт аспірантів випуску 2008 р.

Здобувачами університету є понад 200 молодих перспективних учених-дослідників з 30 ВНЗ України.

Продовжує отримувати стипендію Кабінету Міністрів аспірант Терепищий С.О.(науковий керівник акад. АПН України В.П. Андрущенко). Документи трьох кандидатур на здобуття премії Президента України для молодих учених (Мартиненко І.В., Гончаренко Я.В., Нестеренко Г.О.) подані до МОН України.

У звітний період за дострокове завершення роботи над кандидатською дисертацією отримали винагороди у розмірі 5000 грн. 11 викладачів університету.

Докторантура університету налічує 56 кандидатів наук, з них 11 штатних працівників з 31 спеціальності. Зволікають із захистом докторських дисертацій доценти, які перебували у докторантурі: Машовець М.А., Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В., Луценко І. (Ін-т розвитку дитини), Кобернік С.Г. (Ін-т природничо-географічної освіти та екології), Шульженко Д.І. (Ін-т колекційної педагогіки та психології), Савченко І.В., Йолкіна Л.В., Гальона Н.П., Кравець Л.В. (Ін-т української філології), Матвієнко О.В. (Ін-т педагогіки та психології).

Протягом звітного періоду працювали 14 спеціалізованих вчених рад, на яких захищено: докторських – 16 та кандидатських - 125 дисертацій. Викладачами нашого вузу захищено: докторських – 8 (Шарпатий В.Г., Жадько В.О., Клименко Ж.В., Хижна О.П., Карпенко О.Г., Биковська О.В., Андрущенко Т.І., Бевз В.Г.)

Вчене звання професора отримали доценти: Ткаченко В.В., Корець М.С., Гузій Н.В., Зінченко Л.М.; вчене звання доцента - Толстоухова С.В., Гуз Н.Г., Тименко В.М., Черкасов О.В., Голіяд І.С.

Подала до захисту докторську дисертацію Іваненко С.М. (кафедра іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології)2.3. Розвиток науково-дослідної і творчої роботи студентів
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором економічного, соціально-культурного прогресу в добробуті суспільства, духовного та інтелектуального зростання його членів. У НПУ імені М.П.Драгоманова створюються майже всі умови для реалізації інтелектуального і творчого потенціалу студентської молоді в сфері науково-дослідної і науково-технічної діяльності.

Протягом 2007/2008 навчального року в НПУ імені М.П.Драгоманова різними напрямами наукової роботи було охоплено понад 4000 студентів. Студентська молодь бере активну участь у роботі наукових гуртків та проблемних груп, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, громадських обговореннях, круглих столах, семінарах. Результати участі наших студентів у різних напрямах науково-дослідної і науково-технічної творчості відзначені численними нагородами, серед яких: грамоти, дипломи, подяки, сертифікати, іменні стипендії тощо.

У порівнянні з 2006-2007 навчальним роком зросли кількісні показники участі студентів у різних формах НДР.

Таблиця 2.3.1. • Участь студентів у гуртках і проблемних групах
2005

2006

2007

2008

Проблемні групи, об’єднані проблемною галуззю

244

549

576

580

Гуртки, об’єднані спільною тематикою

55

130

118

120

Всього студентів

3147

3085

3285

4022

Таблиця 2.3.2. • Участь студентів у держбюджетній тематиці
2005

2006

2007

2008

Всього виконавців

170

202

172

128

З них студентів

15

44

20

15
 • НДР студентів у ході виконання кваліфікаційних робіт

Таблиця 2.3.3.
2005

2006

2007

2008

Магістерських

329

369

 • 460

600

Дипломних

368

355

 • 429

570

Всього

697

724

889

1170

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 року №1150 „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року” з лютого по березень 2008 року в інститутах НПУ імені М.П.Драгоманова було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з усіх, представлених в університеті навчальних дисциплін і спеціальностей. 76 (для порівняння у 2006-2007 навчальному році – 59) студентів-переможців І етапу взяли участь у 36 всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей.

На базі НПУ проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Математика ” в Інституті фізико-математичної освіти (15-18 квітня 2008 року) та ІV Всеукраїнська студентська олімпіада (з міжнародною участю) зі спеціальності „Дефектологія” в Інституті корекційної педагогіки та психології (2-5 квітня 2008 року).

Наші студенти вибороли 16 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. З них 1 студент НПУ імені М.П.Драгоманова посів 1 місце, 9 студентів – ІІ місце, 6 студентів – ІІІ місце, 10 студентів були відзначені грамотами та дипломами у різних номінаціях.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12 листопада 2007 року № 998 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 н.р” з листопада 2007 по лютий 2008 року в інститутах НПУ імені М.П. Драгоманова проведено І тур конкурсу. Студенти переможці І туру взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Студентами НПУ імені М.П.Драгоманова отримано 4 міжнародні нагороди.

- У роботі 63 конференцій всеукраїнського і міжнародного рівня брали участь студенти НПУ.

- 105 наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, зустрічей з видатними вченими, олімпіади) відбулося на базі інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова.

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” відбулася 14-16 травня 2008 року в Європейському університеті (м. Київ).

Організатори конференції: • Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності.

 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

 • Європейський університет.

У конференції „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” взяло участь 100 студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, за підсумками конференції 21 студент був нагороджений дипломами І ступеня, 13 – дипломами ІІ ступеня, 9 – дипломами ІІІ ступеня.

З 22 по 23 квітня 2008 року в інститутах НПУ імені М.П.Драгоманова проведено Тиждень студентської науки (за наказом №148 від „18” квітня 2008 року „На виконання плану роботи з розвитку НТСМ”). У програмі Тижня студентської науки під керівництвом заступників директорів, відповідальних за науково-дослідну роботу і завідувачів кафедр, по інститутах університету передбачалося: • звітно-наукова конференція студентів інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова;

 • пленарне засідання членів проблемних груп інститутів;

 • робота секцій проблемних груп на кафедрах;

 • виставка студентських робіт.

У рамках Тижня студентської науки:

Згідно з наказом №162 від „05” травня 2008 року „Про нагородження грамотами НПУ імені М.П.Драгоманова викладачів та студентів за досягнення вагомих успіхів із розвитку НТТСМ у 2007/2008 навчальному році” з метою підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, ефективності науково-дослідної роботи, досягнення вагомих успіхів у формуванні, розвитку та реалізації творчих здібностей було відзначено та нагороджено грамотами НПУ імені М.П.Драгоманова 100 викладачів/131 студент.

Студентська молодь також брала участь у виставковій та концертній діяльності (близько 120).

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) в цьому навчальному році: • у співавторстві 38;

 • самостійних 252.

Студенти НПУ імені М.П.Драгоманова отримують понад 88 (у минулому році – 52) іменних стипендії:
Президента України - 4

Верховної Ради - 6

Ректора НПУ - 32

М. П. Драгоманова - 14

Іменні стипендії - 32
Головним завданням залишається розширити охоплення студентів науковою роботою з метою виявлення, відбору і підтримки обдарованої студентської молоді, інтенсивнішого функціонування науково-дослідної і науково-технічної діяльності в НПУ імені М.П. Драгоманова.
2.4. Науково-технічне співробітництво

із закордонними організаціями
1. Поглиблюється та розширюється співробітництво з провідними навчальними закладами світу

Розширюючи можливості науково – технічного співробітництва, університет у 2007/2008 навчальному році уклав угоди з Вільнюським педагогічним університетом (Литва), коледжем МакЮена університету Альберти (Канада), Люблінським університетом ім. М.Кюрі-Складовської (Польща), Вищою школою імені Богдана Янського (Польща).

Загалом Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова здійснює співробітництво з університетами і освітянськими центрами понад 30 країн світу.

Про можливості, які відкриваються перед університетом після підписання подібних угод, свідчать наступні приклади. Так, у рамках підписаних угод з Вищою школою імені Богдана Янського (Польща) та університетом Альберти ( Канада) на базі НПУ ім. М. П. Драгоманова створені польсько – український Центр європейських студій (з Вищою школою імені Богдана Янського (Польща), українсько – канадський навчальний Центр (з університетом Альберти ( Канада). Завдяки роботі згаданих Центрів студенти університету зможуть прослухати цикл лекцій провідних вчених та викладачів Європи, а викладачі - запозичити нові методики викладання та впровадити їх в практику своєї роботи. Улітку 2008 р. Інститут української філології організує проведення літньої школи для студентів університету Альберти (Канада) з поглибленим вивченням української мови.


2. Активізувалася участь з боку інститутів університету у науково – технічному співробітництві.

Понад 200 викладачів та студентів університету взяли активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях за різною науковою тематикою, які проходили як в Україні, так і за кордоном. Особливе державне значення мала участь наших викладачів професора Т.В.Ладиченко та старшого викладача Т.В.Бакки у міжнародній науковій конференції “Голодомор в Україні 1932-1933рр.: геноцид українського народу”, яка проходила у листопаді 2007 року в Словаччині та була організована нашим університетом спільно з Пряшевським університетом (Словацька Республіка) та Генеральним консульством України в Пряшеві .

За ініціативою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 5 -6 червня 2008 року відбувся Міжнародний науковий форум «Слов’янська педагогіка в контексті світової освіти: історія і сучасність”. Співорганізаторами наукового форуму виступили партнери університету: Московський міський педагогічний університет (Російська Федерація) та Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Білорусь). Проведення Форуму дало можливість провідним вченим України, Росії, Білорусі, Польщі обговорити проблеми вищої педагогічної освіти в контексті основних тенденцій світової освітньої політики та політики європейського виміру. За згодою організаторів наукового Форуму, прийнято рішення зробити його постійно діючим. Наступне засідання Форуму буде проведено в Москві.

Третій рік поспіль університет виступає організатором проведення міжнародної студентської науково-практичної конференції “Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України”. ІІІ студентській конференції взяли участь понад 80 учасників, в тому числі з 5 країн Європейського Союзу. З доповіддю перед студентами виступив заступник директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України П.І. Праведник. З привітанням до учасників конференції звернувся заступник голови представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель.

Важливим внеском у розвиток науково – технічного співробітництва університету у звітний період стало проведення Інститутом політології та права Міжнародної наукової конференції «Четверті юридичні читання»; Науково-методичним центром моніторингу якості освіти - Міжнародної науково-практичної конференції „Науково-методичні засади управління якістю освіти в педагогічних вищих навчальних закладах”; Інститутом гуманітарно-тexнiчнoї освіти - міжнародної конференції „Вчитель трудового i професійного навчання у XXI столітті” ; Інститутом корекційної педагогіки і психології - міжнародної конференції „Проблеми та перспективи корекційної освіти в України”.
     3. Значно розширилася участь викладачів та студентів університету у міжнародних програмах.

Для порівняння: якщо у 2005 році в університеті було започатковано 7 міжнародних проектів; у 2006 році їх було – 11, то протягом 2007/2008 навчального року представники нашого навчального закладу брали участь вже у 20 міжнародних освітніх організаціях, програмах та грантах.

Слід відзначити особливо активну роботу в цій сфері Інституту корекційної педагогіки і психології, завдяки зусиллям якого університет виграв цього року три гранти міжнародних фондів і організацій, в тому числі на реалізацію спільного проекту з Університетом (Едмонтон, Канада) „Інклюзивна освіта для дітей з вадами розвитку в Україні” терміном на 5 років.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова виступив співзасновником ряду міжнародних освітянських організацій, зокрема академічної Мережі Центральної і Східної Європи. У червні цього року в стінах нашого університету пройшло засідання Президії академічної Мережі Центральної і Східної Європи. Прийнято рішення провести Асамблею цієї поважної міжнародної організації в нашому університеті в жовтні 2008 р.ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА
3.1. Основні напрями виховної роботи в університеті
Основні напрямки роботи

Національне виховання є одним із головних пріоритетів і органічним компонентом розвитку освіти. На підсумковій колегії Міністерства освіти і науки „Вища освіта України – Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи” (21 березня 2008р. м. Київ) Міністр освіти та науки І.Вакарчук у своїй доповіді звернув увагу на стан виховної роботи у вищих навчальних закладах у сучасних умовах, відмітивши, що сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих випускників, а фахівців із сучасним науковим мисленням, з високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно-свідомих громадян-патріотів, носіїв нових соціальних цінностей, а сам виховний процес повинен базуватися на універсальних людських цінностях та мати яскраво-виражений національний характер.

У контексті цього питання варто зазначити, що зусилля всіх інтегрованих суб’єктів виховного процесу університету: студентів, Студентської Ради, заступників директорів з виховної роботи інститутів, кафедр, наставників академічних груп, студентської соціальної служби, „Молодої Просвіти”, Ради ветеранів – спрямовані на переосмислення сутності національного виховання студентської молоді, його цілей, змісту, завдань, методів згідно з чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, концепцією розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова на 2006 – 2015н.р.

Реалізація мети виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національного виховання, зокрема, національно-патріотичний, морально-етичний, науково-дослідний, художньо-естетичний та інтелектуально-дозвіллєвий, спортивно-оздоровчий, виховна робота здійснюється на трьох основних рівнях – кафедральному, інститутському і загальноуніверситетському.

Виховна робота в університеті має системний безперервний і комплексний характер. Її цілісність забезпечується взаємодією професорсько-викладацького складу з органами студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в університеті – це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результати своєї праці. Значно зростає роль студентського колективу в процесі управління університетом.

Про наявність узгоджених дій усіх інтегрованих суб’єктів виховного процесу говорить той факт, що у виховній роботі в університеті не практикуються виховні заходи, в яких немає ніякого сенсу.

Отже, слушно зауважити, що цьому сприяє добре налагоджене організаційно-методичне забезпечення виховного процесу.Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу

Протягом навчального року здійснювався аналіз та обговорювалися плани та питання виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої Ради університету, інститутів, кафедр .

Організаційно-методична робота в 2007-2008 н.р. була спрямована на підбір та підготовку інформаційних матеріалів з питань теорії й методики виховної роботи для заступників директорів з виховної роботи інститутів, наставників груп, а саме: програм, сценаріїв, методичних розробок культурно-дозвіллєвих, виховних, соціально-політичних заходів.

Значна увага у виховній роботі приділялася підтримці та заохоченню студентів до участі у різноманітних конкурсах, а саме: Всеукраїнському конкурсі науково-пошукових робіт „Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає”; конкурсі ессе „Українська національна ідея вустами драгоманівців”; конкурсі фотографій „Подаруймо університету тепло дружніх обійм”, мистецькому конкурсі «Весна пробуджує серця», відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу „Студент року”, конкурсі стипендіальної програми Віктора Пінчука «Завтра.ua. (Приєднуйся і перемагай)».

Значна увага у виховній роботі приділялась підтримці та заохоченню студентів, які успішно займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету.

Так, згідно з Положенням про стипендії Міжнародного благодійного фонду імені М.П.Драгоманова та Всеукраїнської асоціації „Афганці” Чорнобиля” у жовтні 2007-2008н.р. визначено кращих студентів серед інститутів університету, які отримують стипедії Фонду за кількома номінаціями.

За звання кращих змагалися студенти усіх інститутів університету. Претенденти мали вагомі досягнення у навчанні, науці, спорті, громадській діяльності й творчості.

Розгляд поданих кандидатур на отримання стипендій було доручено студентському активу університету.

Отже, було визначено лауреатів стипендії у п’яти номінаціях:

За відмінні успіхи у навчанні: • Катерина Коваленко, студентка 21 групи Фізико-математичного інституту;

 • Олександр Мальовитий, студент 51ІП групи Інституту історичної освіти;

За творчі досягнення:

 • Світлана Крилова, студентка 504 –Ур групи Інституту української філології;

За спортивні досягнення:

 • Ольга Щербатих, студентка 36-ОФК групи Інституту фізичного виховання та спорту;

За участь у розбудові студентського самоврядування:

 • Зорина Литвин, студентка 306-УР групи Інституту української філології.

Кращим студентам призначались іменні стипендії та надбавки до стипендій відповідно до Положення, затвердженого Вченою Радою університету.
Національно-патріотичне виховання

Ректоратом, Радою ветеранів, відділом виховної роботи, студентським профкомом був оголошений огляд-конкурс на кращу організацію національно-патріотичного виховання серед студентської молоді в інститутах університету.

Рада ветеранів разом з відділом виховної роботи розробила систему різноманітних виховних заходів, яка втілилися безпосередньо в практику.

Отже, актуальними на даний час стали уроки мужності, круглі столи, науково-практичні конференції до ювілейних дат, конкурси студентських творчих робіт патріотичної спрямованості, екскурсії по місцях бойової слави, музеях Київщини, України.

Активну участь у конкурсі взяли Інститут корекційної педагогіки та психології, Інститут політології, соціології, права, Інститут історичної освіти, Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут іноземної філології, Інститут української філології.

Отже, переможцями конкурсу стали: Інститут корекційної педагогіки та психології – І місце, Інститут політології, соціології, права; Інститут історичної освіти – ІІ місце, Інститут філософської освіти та науки, Інститут природничо-географічної освіти та екології, Інститут української філології – ІІІ місце.

Визначено переможця з шести кандидатур від вищеназваних Інститутів на призначення стипендії Героя Радянського Союзу, випускника історичного факультету КДПІ імені О.М.Горького Ф.І.Жарчинського. Ним стала студентка І курсу Інституту корекційної педагогіки та психології Гайворонська Алла. Саме вона підготувала цікавий матеріал про героїчні подвиги своєї сім’ї, починаючи з громадянської війни і закінчуючи Великою Вітчизняною війною. Результати її діяльності – унікальні пошукові матеріали із сімейного архіву висвітлені у фотоматеріалах та стенді «Збережемо пам'ять про подвиги».

Забезпеченню глибокого засвоєння майбутніми педагогами духовних надбань українського народу сприяють уроки пам’яті, лекції, засідання круглих столів, виставки книг видатних українських письменників, екскурсії до краєзнавчих музеїв, присвячених відзначенні 75-х роковин Голодомору в Україні, Дню Соборності України, 90-ї річниці подвигу Героїв Крут, Дню захисника Вітчизни, Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

У зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні Інститут української філології виступив з ініціативою провести дні історичної пам’яті та скорботи.

У рамках цих днів відбулась презентація спецпроекту „Геноцид” за участю глави Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левка Лук’яненка, обговорення результатів краєзнавчої роботи „Спогади свідків”, презентація проекту „Книга пам’яті”. Інститут історичної освіти запросив до себе колишнього політв’язня, десидента Василя Овсієнка (людину, яка просиділа у в’язниці з Василем Стусом 5 років) тощо.

Студенти університету взяли участь у Всеукраїнській акції „Засвіти свічку”.

Потрібно зауважити, що навчально-виховний процес в університеті, побудований на українознавчій основі, сприяє розвитку духовного світу, національної свідомості особистості. А організаційно-педагогічна система виховної роботи із студентами, управління нею і практичне забезпечення грунтуються на основі впровадження державної мови, національних і загальнолюдських цінностей в усі сфери діяльності університету.

Студенти Інституту української філології проводять цілеспрямовану роботу щодо підняття престижу державної мови, культури, історії та займаються просвітницькою діяльністю.

У цьому навчальному році вже ввосьме саме 9 листопада у День української писемності і мови, була проведена науково-практична конференція молодих учених і студентів „Рівень мовної культури – чинник стабільності держави”, яка набула статусу всеукраїнської. На зустрічі з драгоманівськими філологами з’їхалася молодь з Кривого Рога, Херсона, Вінниці, Харкова.

Традиційно в університеті відзначається Міжнародний день рідної мови. На відзнаку цього дня була проведена низка різноманітних заходів, об’єднаних під назвою „Тиждень рідної мови” (започаткований Інститутом української філології). Відбулися зустрічі студентів – драгоманівців з Ларисою Денисенко, письменницею, володарем Гран-прі конкурсу „Коронація слова”, Тарасом Федюком, поетом, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, Андрієм Кокотюхою , письменником, сценаристом, журналістом, Іреною Роздобудько, письменником, сценаристом, журналістом, переможицею конкурсу „Коронація слова”.

Студенти університету – активні учасники VIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Сам конкурс є наймасовішим, найпопулярнішим мовно-патріотичним турніром в Україні.

Його завдання – підвищення рівня знань з української мови, виховання в молодого покоління українців любові до мови, до свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації.

Студентка IV курсу Інституту історичної освіти Афоніна Ірина посіла І місце в ІІ турі конкурсу серед студентів нефілологічних факультетів.

З цікавими проектами виступила „Молода просвіта” (голова – студент ІІІ курсу Інституту української філології Возняк Василь), метою якої є популяризація української культури, підтримка творчої молоді. Зібрана команда творчої та ініціативної молоді, основною функцією діяльності якої є пропаганда української літератури, музики, мистецтва тощо.

Регулярно відбуваються засідання дискусійного клубу української сучасної літератури. Літклуб уже обговорив низку творів, серед яких „Таємниця Юрія Андруховича”, „Намір Любко Дереш”, „Щоденник Стачена”, „Солодка Даруся” Марії Матіос, „Приворована земля” братів Капранових, антологія поезії двотисячників „Дві тонни”.

Завдяки літклубу діяльність „Молодої Просвіти” стала популярною в студентських колах Києва.

Цікаво і змістовно влаштували молоді просвітяни вечорниці на Андрія.3.2. Культурно-просвітницькі та спортивно-оздоровчі заходи
Культурно-просвітницька робота

Формування мистецької культури майбутнього вчителя є нашим історичним покликанням, історичною місією. Саме у рамках культурно-просвітницької роботи була проведена значна кількість загальноуніверситетських заходів: • посвята у студенти першокурсників НПУ імені М.П.Драгоманова;

 • концерт-лекторій «Микола Колесса – син століття (1903-2006)» (мистецький проект В.І.Федоришина, Національний Будинок органної та камерної музики України);

 • мистецький проект «Пісня не має кордонів» (за підтримки університету, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки, Національна філармонія);

 • літературно-мистецьке дійство «Прометей», приурочене 194-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка, Національна філармонія;

 • концерт-реквієм «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» (за підтримки Всеукраїнської Асоціації «Афганці» Чорнобиля», Національний будинок органної та камерної музики);

 • свято до Дня слов’янської писемності і культури Рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Досвід показує, що зустрічі з видатними людьми, які чудово володіють методикою «живого спілкування», вміють аргументовано дискутувати, вести конструктивний толерантний діалог, допомагають формувати самостійність, відповідальність, стимулюють процес самовдосконалення студента. Тому саме до нашої вітальні за запрошенням студентів завжди приходять такі відомі і видатні митці, як: Іван Драч, Борис Олійник, Павло Мовчан, Олекса Довгий, Брати Клички тощо.

Доречно зауважити, що в інститутах створюються умови для об’єктивної самооцінки учасників виховного процесу та мотивування бажання самовдосконалюватися, триває постійний пошук таких форм і методів виховної роботи, які дають можливість створити ефективні умови для розвитку кожної особистості.Заходи інститутів, які набули найбільшого резонансу:

 • фольклорно-етнографічна композиція „Місяцелік”, яку презентували студенти театру „Вавилон” та вокального ансамбля „Купава” Інституту української філології;

 • полілог на тему: „Сленг в сучасній українській мові: норма чи виклик”, за участю письменника Андрія Кокотюхи (Інститут української філології);

 • вечорниці на Андрія («Молода Просвіта»);

 • презентація проекту «Великі українці» за участю журналіста Вахтанга Кіпіані (Інститут української філології);

 • літературно-музичний вечір „Моя душа - кохання” до Дня закоханих (Інститут іноземної філології та „Молода Просвіта”);

 • студентський проект з громадянської освіти „Субкультура поколінь: давайте будемо толерантними” (Інститут історичної освіти);

 • третій тиждень мистецтв (Інститут філософської освіти і науки);

 • презентація літературної збірки студентів „Філософія туги”, травневого спецвипуску газети «Студентський Глобус» під назвою «Щоденник» (Інститут філософської освіти і науки, Інститут іноземної філології, Інститут корекційної педагогіки та психології);

 • перфоманс „Поліс 5-й елемент” арт-групи „Виклик” (Інституту філософської освіти і науки);

 • інтерактивна вистава „Шкідливі звички – це не для мене”, театралізована гра „Подаруймо радість дітям” (Інститут соціальної роботи та управління”);

 • благодійна акція «Віддамо тепло наших рук дітям-сиротам» (виготовлення дитячого одягу студентами (Інститут гуманітарно-технічної освіти);

 • виставка-фестиваль «Обдаровані діти України» (Інститут розвитку дитини, АНП України, Мала Академія наук України);

 • свято «Нехай завжди буду я» до Міжнародного Дня захисту дітей (Інститут мистецтв);

 • «Ерудит фізмату 2008 року» (Фізико-математичний інститут);

 • літературно-музична композиція «І на тім рушникові оживе все знайоме до болю…» до Дня матері (Інститут педагогіки та психології).

 • літературна вітальня «Мова – душа кожної національності, її святощі, її національний скарб» (І.Огієнко) за участю артистів Національної філармонії (Інститут гуманітарно-технічної освіти, Наукова бібліотека);

 • лінгво-фестиваль «Екологія мови» за сприяння Міжнародної організації «Інтеркультура» (Інститут іноземної філології).


Соціально-виховна робота

В університеті створена система психологічного та педагогічного впливу на особистість студента, мета якої – формування прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам. У контексті цього проводяться регулярні заходи з пропаганди здорового способу життя і запобігання негативним явищам із застосуванням креативних методів їх проведення та залученням громадських і молодіжних організацій.

Так, інститути плідно співпрацюють з Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ» (лекції з профілактики ВІЛ/СНІДу «СНІД, секс та стосунки між людьми» тощо).

За дорученням Міністерства освіти та науки України за участю кафедри медико-біологічних та валеологічних основ життя та здоров’я (завідувач кафедри Страшко С.В.), студентської соціальної служби спільно з Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД та фонду Levi Strauss проведена акція серед студентів університету «Збільшення кількості експрес-тестувань на ВІЛ серед студентів ВНЗ трьох міст Київ, Одеса, Дніпропетровськ».

Волонтери студентської соціальної служби університету, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту корекційної педагогіки та психології беруть активну участь у міських та державних благодійних акціях (І кінофестиваль з проблем інвалідності «Кіно без бар’єрів», засідання з національною конкурсною комісією Міжнародного благодійного Фонду «Україна 3000» «Добро починається з тебе», фестиваль до Дня інвалідів «Повіримо у себе» тощо).

Проводиться певна робота із створення системи екологічного виховання. Так, на виконання указу Президента № 855/98 від 06.08.98р. «Про День довкілля» та № 186/2008 від 03.03.2008р. «Про проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою» студенти взяли участь у заходах із благоустрою та озеленення території біля університетських корпусів та гуртожитків. Студенти Інституту філософської освіти та науки, Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту української філології активно залучилися до проведення толоки в культурно-художньому та музейному комплексі «Мистецький арсенал», де мали можливість поспілкуватися з Президентом України В.А.Ющенком.


Спортивно-масова робота

Сучасна орієнтація на творче засвоєння фізичної культури майбутнім фахівцем потребує впорядкованої системи впливу на його інтелектуальну, емоційно-вольову і практичну діяльність. Це дає змогу говорити про фізичне виховання як важливий засіб формування особистості, громадянина і майбутнього фахівця, цілеспрямований педагогічний процес залучення студентської молоді до цінностей загальнолюдської фізичної культури та відродження національних традицій.

У 2007-2008 дирекцією Інституту фізичного виховання та спорту спільно зі спортивним клубом «Олімп» проведено турнір з міні-футболу на кубок ректора, легкоатлетичний пробіг професорсько-викладацького складу, легкоатлетичну естафету за участю студентських збірних команд інститутів.

Всього в збірних командах займається 565 студентів. Вже традиційними стали свято «Краса тіла, руху і здоров’я» та свято спортивного клубу «Олімп». Наша гордість – жіноча команда університету з футзалу «Біличанка-НПУ», володар кубку Євразії 2007 м. Москва (Росія), срібний призер чемпіонату України серед жінок, посіла ІV місце у ІІ турі з міні-футболу серед жінок у місті Лагоа (Португалія); жіноча команда з софтболу «Атма-НПУ» - срібний призер чемпіонату України серед жінок.3.3. Соціальна робота, соціальний захист студентів
Соціальний захист студентів і аспірантів
Протягом багатьох років у нашому університеті відпрацьована система соціального захисту студентів і аспірантів.

 1. Розроблено і затверджено Вченою радою університету „Положення про фонд соціальної допомоги студентам і аспірантам”.

 2. На кожен фінансовий рік затверджується кошторис використання цього фонду.

Кошти фонду складаються з коштів стипендіального фонду університету, коштів профспілкового бюджету, а також із спеціальних ( позабюджетних коштів університету).

Також на ці цілі направляється частина коштів, отриманих від платних абонементних груп, які організовані на спортивному комплексі нашого університету. Кошторис фонду був затверджений на засіданні Вченої ради университету (протокол № 11 від 29 листопада 2007 року).


Використання коштів на соціальний захист студентів і аспірантів

за період з 1.09. 07 по 1.06.08 рр:
Матеріальна допомога надана 943 студентам на суму – 159 950 грн. – із загального фонду, 4750 грн. – зі спеціального фонду університету

Надбавки до іменної стипендії зі спеціального фонду університету склали – 32392,08 грн.168 студентів на суму 60580 грн. отримали матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілкового бюджету.
Преміювання:

Премії отримали 122 кращих студенти університету, на ці цілі було витрачено 18318,00 грн. – зі спеціального фонду університету, 10000,00 - за рахунок профспілкового бюджетуСанаторно курортне лікування і оздоровлення


п.п

Назва оздоровниці

Кількість

На суму грн.

1

СОТ „Сула”

112

58 263

2

Санаторій „Сонячне Закарпаття”

99

110 700

3

м.Берегове пансіонат „Закарпаття”

66

41 580

4

СОТ „Факел” м.Керч

20

10 800

5.

СОТ „Буревісник” Херсонського університету

10

9 600

6.

м.Ясеня пансіонат „Тиса”

29

18 270

7.

Санаторій „Перлина Карпат”

12

7 560

8.

СОТ „Ікар” Харківського авіаційного університету

35

34 300

9.

МСТ „Чайка” Одеського політехнічного університету

8

6000

10.

СОТ „Медик” Одеського медичного університету

28

12 880

В С Ь О Г О :

419

309 953Іменні стипендії

Розроблено і затверджено в новій редакції „Положення про іменні стипендії та надбавки до стипендій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова”.

Надано:

33 студентам стипендію ректора – 257,71 грн.14 студентам стипендію М.П.Драгоманова – 237,90 грн.

32 студентам іменні стипендії інститутів і факультетів – 218,06 грн.

Усього іменні стипендії отримують 79 кращих студентів нашого університету. Загальна сума витрат за звітний період складає 262 566,70 грн

Кожна студентська сім’я, що має дітей, отримала новорічний подарунок або запрошення на святкові Новорічні ялинки в Жовтневий палац, Будинок учителя, цирк.

113 студентів-сиріт до Дня Святого Миколая отримали продуктові набори на суму 12 929,44грн.

На даний час у нашому університеті навчається 113 таких студентів.

Щомісяця студенти університету отримують близько 6000 пільгових проїзних квитків на міський транспорт за звітний період видано близько 90 000 проїзних квитків.


3.4. Система і роль студентського самоврядування
Студентське самоврядування

Повсякденна робота Студентської Ради (Голова Давидюк М. – студент 3 курсу Інституту іноземної філології) у 2007-2008н.р. була скерована на залучення студентів до створення єдиної корпоративної культури університету, виявлення у студентському середовищі потенційних лідерів, створення умов для консолідації студентського середовища в питаннях підвищення якості навчання, організації національно-патріотичних заходів та культурного дозвілля, підвищення відповідальності студентських рад гуртожитків у питаннях поселення та проживання студентів, збереження матеріальної бази, організації дозвілля тощо.

За ініціативи Студентської ради було проведено:


 • Студентський Форум за участю ректора університету В.П.Андрущенка (21.10.2007р.);

 • звітно-виборчу конференцію студентського самоврядування (29.11.2007р.);

 • студентський актив університету взяв активну участь у громадських слуханнях Київської міської державної адміністрації за участю мера м.Києва Л.М.Черновецького;

 • товариський турнір з боулінгу між інститутами університету;

 • конференцію–семінар „Мотивація студентів до активного життя в університеті” тощо;

 • конкурс «Міс-НПУ».

Ведеться розробка спільних міжуніверситетських проектів, спрямованих на розвиток студентського самоврядування.

Студенти університету взяли активну участь у Всеукраїнській акції зі збору коштів на реалізацію медичної програми поліпшення умов життєдіяльності тяжкохворих дітей в спецдиспансері Пущі-Водиці.

Доцільно відзначити конструктивну роботу студентської ради Інституту філософської освіти та науки (голова студентської ради – Русаков Сергій); Інституту історичної освіти (голова – Андрєєв Андрій), Інституту іноземної філології (голова студентської ради Гричишкіна Анна).

Потрібно визначити, що виховний процес в університеті у 2007- 2208 навчальному році носив творчо-пошуковий характер.

В аспекті оновлення освітнього і наукового процесу виникає нове стратегічне завдання, основа якого полягає у залученні академічної спільноти до світової культурної спадщини та формуванні національної складової світогляду. Це включає:

- формування високого рівня освіченості, вихованості, духовності, високої культури державної мови, мистецької культури;

- вивчення національних традицій, культурних надбань українського народу;

- створення умов для консолідації студентського середовища в питаннях підвищення якості навчання, організації національно-патріотичних заходів та культурного дозвілля;

- запровадження рейтингу позанавчальної діяльності студентів з відзначенням лідерів і широким застосуванням різних форм морального та матеріального заохочення.

3.5. Центр культури та мистецтв

Центр культури та мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, спираючись на науковий досвід, культурно-освітню спадщину та державний підхід у підготовці гармонійно розвиненого вчителя, сприяє розкриттю загальноосвітнього та культурного потенціалу студентів, усвідомлення ними людської, професійної та національної гідності.Головним завданням Центру культури та мистецтв є забезпечення оволодіння студентами, як майбутніми педагогами, знаннями про цінності в галузі світового та народного мистецтва - музики, усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури; розвиток у студентів почуття прекрасного, формування в них здатності розуміти й цінувати твори мистецтва, пам'ятки історії, красу і багатство природи; створення сприятливих умов для забезпечення творчої самореалізації студентства в мистецькій діяльності. Важливу роль у здійснені цих завдань відіграють гуртки та колективи художньої самодіяльності, де закладаються основи естетичної культури особистості.

Колективи художньої самодіяльності Центру культури та мистецтвНазва колективу

Керівник,

концертмейстер

1.

Народна чоловіча хорова капела "Журавлі" Інститут гуманітарно-технічної освіти

Юдін А.А. Кадиров О.С.

2.

Народний хор "Барвінок" Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти та науки

Топчієва Г.О. Балджі Ю.А.

3.

Народна жіноча капела "Либідь" Інститут педагогіки та психології

Чинчева Л.В.

4.

Ансамбль народної пісні «Золоте перевесло» Інститут історичної освіти

Яретик М.М. Дутка Ю.В.

5.

Вокальний ансамбль "Купава" Інститут української філології

Чугунова Є.О.

6.

Естрадно-вокальний ансамбль „Мальви" Інститут корекційної педагогіки та психології

Іванова Е.Д.

7.

Театр-студія "Міст"

Інститут корекційної педагогіки та психології

Любота В.В.

8.

Ансамбль народного танцю «Горицвіт»

Савчук М.Б.

9.

Студія

"Студентська оперета"Костюкова В.Д. Костюков В. М. Реутова Л.О.10.

Театральна студія

Дудко В.А

11.

Театр «Прометей»

Загоруйко А.В.

12.

Студія бальних танців

Іванова С.В.

13.

Студія гри на гітарі

Крижанівський А.В.

14.

Студія естрадного вокалу

Петрик В.С.

15.

Вокальний гурт викладачів та співробітників

університету

"Моя пісня" 1


Лєвшенко Т.С. Лизогуб 0.0.

16.

Клуб Веселих та Найкмітливіших

Тимошенко О.С.

17.

Інструментальний ансамбль народної та популярної музики „Лісова пісня"

Григор О.В.

18.

Театр „Вавілон"

Савченко І.В.

У 2007/2008 навчальному році колективи художньої самодіяльності Центру культури та мистецтв брали активну участь у національно-культурному житті України, м.Києва, зокрема Шевченківського району. Склалася добра традиція, що студенти ШІУ ім. М.П. Драгоманова стають лауреатами і дипломантами багатьох відомих конкурсів, фестивалів, оглядів. Так, протягом цього навчального року колективи Центру культури та мистецтв мали наступні досягнення;

Інструментальний ансамбль народної та популярної музики „Лісова пісня" став лауреатом 3-ох конкурсів. А саме: на огляді народної творчості Шевченківського району м. Києва -1 місце; на Міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності м. Києва -1 місце; на Міжнародному фестивалі юних талантів „Чарівна свічка"-2008 - лауреат. Керівника колективу - Трирога О.В. держадміністрацією Шевченківського району у м. Києві було відзначено грамотою та нагороджено цінними подарунками.

Вокальний ансамбль «Купава» на огляді народної творчості Шевченківського району м.Києва посів II місце; брав участь у Міжнародному фестивалі патріотичної пісні «Віра, Надія, Любов -Вікторія-63» Республіки Молдова; на Міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності м. Києва колектив зайняв І місце; на Міжнародному фестивалі юних талантів „Чарівна свічка"-2008 в номінації „вокал" учасники колективу стали лауреатами III премії і були нагороджені сертифікатом „Творчий відпочинок в Чорногорії"; також вокальний ансамбль „Купава" брав участь у концерті, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей у Дарницькому районі. Керівника колективу ~ Чугунову Є.В. держадміністрацією Шевченківського району у м. Києві було відзначено грамотою та нагороджено цінними подарунками.

Ансамбль української пісні „Золоте перевесло" Інституту історичної освіти брав участь у зустрічі-виступі перед Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом; українсько-канадському проекті „Розбудова демократії" і студентському проекті „Субкультура поколінь-давайте будемо толерантними"; виступив перед учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції „Другі Драгомановські читання молодих істориків: актуальні проблеми Вітчизняної та Світової історії".

Ансамбль гітарної студії неодноразово відзначали подяками за показові виступи на заходах державного рівня, зокрема вручення нагород в Будинку вчителя. Також колектив отримав грамоту за участь в огляді народної творчості Шевченківського району м. Києва (жанр «музичне мистецтво»).

Гурт „Шоколад" естрадно-вокальної студії брав участь у ювілейному концерті МВД; огляді народної творчості Шевченківського району м. Києва.

Ансамбль народного танцю „Горицвіт" став неодноразовим учасником інститутських та університетських заходів, а також здійснював виступи у Вищому професійному училищу будівництва та архітектури.

• Підсумком роботи театральної студії „Міст" Інституту корекційної педагогіки та психології стала вистава „Кольорові Сни...", яка була заявлена на VII Міжнародний інтеграційний театральний фестиваль „Сонячна хвиля".

Театр „Вавілон" Інституту української філології на огляді народної творчості Шевченківського району м. Києва посів II місце, на Міському огляді-конкурсі художньої самодіяльності м.Києва колектив отримав «Гран-прі» у номінації «Краща поетична вистава». Керівника колективу Савченко І.В. держадміністрацією Шевченківського району у м. Києві було відзначено грамотою та нагороджено цінними подарунками.

Клуб веселих та найкмітливіших протягом року об'єднав команди КВН різних інститутів НПУ ім. М.П. Драгоманова шляхом проведення розіграшу „Кубка Ректора", у результаті якого перемогу отримала команда КВН Інституту політології та права „Та ти шо". Збірна команда КВН НПУ ім. М.П.Драгоманова отримала перемогу в напівфіналі розіграшу „Кубка України" (І місце) і пройшла до фіналу розіграшу „Кубка України".

Стратегічними напрямками роботи Центру культури та мистецтв, окрім роботи культурно-мистецьких колективів, є організація та проведення культурно-масових заходів, а саме: свят як загальнонаціонального, так і місцевого значення; тематичних та святкових вечорів; концертів творчих колектив та окремих виконавців Центру культури та мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова; днів відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, посвячення у студенти першокурсників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Протягом 2007/2008 навчального року колективом Центру культури та мистецтв було здійснено організацію, підготовку та проведення наступних культурно-мистецьких заходів:

• Урочистості та святковий концерт з нагоди посвяти у студенти першокурсників НПУ ім. М.П.Драгоманова;

• Конкурс „Дебют першокурсника" (по інститутам);

• Гала-концерт за результатами конкурсу „Дебют першокурсника";

• Міжуніверситетський конкурс „Студент року 2008";

• Благодійна акція до Дня Святого Миколая «Драгоманівці – дітям- сиротам»;

• Проведення урочистих зборів колективу викладачів і студентів з нагоди Дня захисника Вітчизни;

• Конкурс «Княгиня Київська» за сприяння Міністерства у справах сім'ї та молоді Головного управління у справах сім'ї та молоді КМДА;

• Святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня;

• День відкритих дверей;

• Урочисті збори викладачів та студентів університету, присвячені 64-ій річниці Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

• Конкурс „Красуня НПУ 2008";

• Гала-концерт арт-фестивалю «Браво! Ви талановиті!»;

• Урочистості та концерт з нагоди завершення 2007/2008 навчального року.

Таким чином, протягом 2007/2008 навчального року Центром культури та мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова було здійснено роботу, направлену на формування цілісної та всебічно розвиненої особистості, популяризації інтелектуального та змістовного дозвілля, різноманітних видів й напрямків художнього мистецтва (музичного, хореографічного, театрального тощо), а також розкриття творчого потенціалу студентської молоді, ознайомлення з культурно-мистецьким надбанням українського народу та світу, організацію дозвілля та культурного відпочинку студентів, викладачів та співробітників університету.
ІУ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
4.1. Профорієнтаційна робота: форми і методи (зв’язок із середніми навчальними закладами,

підготовчі відділення, педагогічні класи).

Кількість учнів, охоплених профорієнтаційною роботою,

кількість і % з них, які вступили до університету

У 2007/2008 навчальному році зусиллями Інституту дистанційного навчання та кафедри загальноосвітніх дисциплін свій подальший розвиток отримала профорієнтаційна робота. У зв’язку з економічними чинниками країни престиж вчительської професії знижується, тому виникає проблема осучаснення та удосконалення форм, урізноманітнення і підвищення ефективності цієї роботи. 13 жовтня 2007 року дирекцією Інституту дистанційного навчання було організовано збори абітурієнтів, яких познайомили з історією університету, його структурними підрозділами, перспективами професії педагога, вчителя початкових класів, вихователя, психолога, філолога тощо. У результаті на навчально-підготовчому відділі навчалося близько 520 осіб. У мережі Internet на сайті Інституту дистанційного навчання розміщена реклама з цікавими пропозиціями для майбутніх студентів денної та заочної форми навчання.

Відповідно до угод про співробітництво (укладених раніше та у 2007/2008 навчальному році) між НПУ ім. М.П. Драгоманова та середніми загальноосвітніми закладами м. Києва та областей України інститутом проводиться профорієнтаційна робота для виявлення педагогічно обдарованої молоді, яка в подальшому навчається протягом 8 місяців на відділенні педагогічних класів за обраними спеціальностями університету. Викладачі ІДН проводять консультації з учнями педагогічних класів з проблем науково-дослідної роботи і як результат, слухачі брали участь у студентських науково-практичних конференціях та семінарах на різних секціях.

Викладачі кафедри загальноосвітніх дисциплін регулярно проводять консультації для педагогічних працівників м. Києва та різних регіонів України з питань педагогічних досліджень, підготовки наукових доповідей, робіт, оформлення статей у наукових виданнях. Дирекція Інституту дистанційного навчання протягом року організовувала науково-практичні семінари з питань використання інноваційних технологій у навчальному процесі, представляла методичні розробки, електронні курси з певних предметів, мультимедійні навчально-методичні комплекси з української мови, англійської мови, дистанційний курс з фізики, математики тощо.

У педагогічному класі пропонувалося навчатися найкращим випускникам усієї України з обраної спеціальності університету. У 2007/2008 навчальному році навчалось 16 слухачів з різних регіонів України.

Таблиця 4.1.1.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка