Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка18/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

У. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. Професорсько-викладацький склад університету
У 2007/2008 навчальному році навчальний процес в університеті забезпечувало 1387 викладачів, у тому числі 343 сумісники.

Серед 1044 штатних викладачів працювало 116 докторів наук, професорів (разом з сумісниками - 232) та 430 кандидатів наук, доцентів


(з сумісниками - 619). Отже, кількість викладачів із вченими ступенями і званнями за основним місцем роботи становить 52,3 % (минулого навчального року цей показник складав 50,7 %).

Крім того, в університеті працювало 498 викладачів без вченого ступеня це 47,7 % загального складу (разом із сумісниками - 536).

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова працює 34 дійсних члени і члени-кореспонденти різних академій наук. Серед них 10 дійсних членів і 3 члени-кореспонденти АПН України, 10 дійсних членів АНВШ, 2 дійсних члени і 1 член-кореспондент Української екологічної академії наук, 4 дійсних члени Академії політичних наук України, 1 дійсний член Національної академії проблем людини, 1 дійсний член УАІН, 1 дійсний член Міжнародної академії спортивних наук, 1 дійсний член Академії мистецтв України, 1 член-кореспондент Київської академії.

Розглянемо більш детально загальну кадрову ситуацію в інститутах з урахуванням кількості науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації:


Таблиця 5.1.1.

Інформація

про пофесорсько-викладацький склад університету в розрізі інститутівп/п

Інститути, факультети

Всього штатних працівників

Докторів, професорів

Канд. наук, доцентів

Разом фахівців вищої кваліфікації,%

без вченого ступеня

1.

Інститут корекційної педагогіки і психології

54

4

7%


27

50%


31

57%


23

43%


2.

Інститут історії та філософії педагогічної освіти

47

8

17%


27

57%


35

74%


12

26%


3.

Інститут гуманітарно-технічної освіти

31

2

6%


17

55%


19

61%


12

39%


4.

Фіз.-математ інститут.

55

13

24%


28

51%


41

75%


14

25%


5.

Інститут інформатики

11

2

18%


4

36%


6

54%


5

46%


6.

Інститут природничо-географічної освіти та екології

107

11

10%


52

49%


63

61%


40

41%


7.

Інститут мистецтв

105

7

7%


35

33%


42

40%


59

60%


8.

Інститут педагогіки і психології

86

8

9%


34

40%


42

49%


47

51%


9.

Інститут розвитку дитини

16

1

6%


9

56%


10

62%


7

38%


10.

Інститут української філології

75

5

7%


40

53%


45

60%


30

40%


11.

Інститут дистанційного навчання

18

-

3

17%


3

17%


15

83%


12.

Інститут політології та права

63

5

8%


27

43%


32

51%


29

49%


13.

Інститут історичної освіти

35

6

17%


15

52%


21

69%


16

31%


14.

Інститут фізичного виховання та спорту

77

7

9%


6

8%


13

17%


64

83%


15.

Інститут іноземної філології

156

10

6%


36

23%


46

29%


110

71%


16

Інститут соціальної роботи та управління

32

1

3%


16

50%


17

53%


15

47%


17.

Інститут соціології, психології та управління

37

7

19%


21

57%


28

76%


9

24%


18.

Кримський гуманітарний факультет

11

-

5

45%


5

45%


6

55%


19.

Загальноуніверситетські кафедри

28

6

21%


13

46%


19

67%


9

33%Всього по університету:

1044

116

11%

430

41%

546

52%

498

48%

Варто зазначити підрозділи університету, які займають найвищий рейтинг за питомою вагою спеціалістів вищої кваліфікації, це: Інститут соціології, психології та управління (76 %), Фізико-математичний інститут (75 %), , Інститут історії та філософії педагогічної освіти (74 %), Інституту історичної освіти (69 %), Інститут природничо-географічної освіти і науки (61 %).

Щодо розподілу кадрового потенціалу між структурними підрозділами університету згідно з штатним розписом, то найбільша чисельність викладачів в Інституті іноземної філології, де нараховується 156 осіб. Друге місце в цьому плані посідає Інститут природничо-географічної освіти та екології з числом викладачів 107 і на третьому місці Інститут мистецтв – 105 осіб.

У структурі університету відбулись зміни, а саме: створено 4 нових інститути: Інститут розвитку дитини (директор Загарницька І.І.), Інститут соціології, психології та управління (директор Євтух В.Б.), Інститут інформатики (директор Жалдак М.І. ), Фізико-математичний інститут (директор Працьовитий М.В.).

Протягом звітного періоду створено 9 кафедр, а саме: кафедра теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління (зав. кафедри Булах І.С.), кафедра теорії та методології соціології Інституту соціології, психології та управління (зав. кафедри Євтух В.Б.), кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання та спорту (зав. кафедри Приймаков О.О.), кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання (зав. кафедри Кудін А.П.), кафедра соціально-правового захисту Інституту соціальної роботи та управління (зав. кафедри Ковчина І.М.), Інституту розвитку дитини: кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки (зав. кафедри Бєленька Г.В.), кафедра менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти (зав. кафедри Загарницька І.І.), Інституту гуманітарно-технічної освіти: кафедра технічної фізики та математики (зав. кафедри Касперський А.В.), кафедра основ виробництва (зав. кафедри Андріяшин В.І). На сьогодні в університеті існує 100 кафедр. Що ж до розстановки кадрового потенціалу по кафедрах, то варто наголосити, що лише 58 з них очолюють доктори наук, професори - тобто 58 %, що порівняно з минулим роком зменшилось на 2,2 %.

З найвищим показником за спеціалістами вищої кваліфікації кафедри: історії України (100%), загальної і прикладної фізики (92%), математичного аналізу (90%), педагогіки і психології вищої школи (88%), журналістики (87%), історії освітньо-виховних систем та технологій (86%), теорії та методології соціології (82%), ботаніки (82%), теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін (82%), соціальної філософії та філософії освіти (82%), джерелознавства та спеціальних дисциплін (80 %), теорії та методики професійної підготовки (80 %).

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” кафедра може бути утворена та існувати за наявності не менше 5 викладачів, троє з яких – спеціалісти вищої кваліфікації. На даний час в університеті існує низка кафедр які не відповідають цим вимогам, а саме: соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління (3 штатних викладачі); теорії та методики професійної підготовки Інституту гуманітарно-технічної освіти (3штатних викладачі); практичної психології Кримського гуманітарного інституту (4 штатні викладачі); методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології, соціології, права (4 штатні викладачі); історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти(4 штатні викладачі).

Протягом навчального року звільнилися 46 викладачів (6 кандидатів наук), 58 викладачів прийняті на роботу, з яких 7 - кандидати наук, доценти, 4 - доктори, професори.

Наступною є характеристика професорсько-викладацького складу за віком.
Таблиця5.1.2.

Загальна характеристика викладацького складу за віком


Навч. рік

Всього викладачів

В т.ч.

3 них пенсійного вікуДо 40 років

40-49 років

50-59 років

60-65 років

Понад 65

років


2006/

2007


975

375

38,5 %


209

21,4 %


207

21,2 %


69

7,7 %


115

11,8 %


230

23,6 %


2007/

2008


1044

430

41%


204

20%


197

19%


83

8%


130

12%


226

22%

Порівняно з минулим навчальним роком, як ілюструє попередня таблиця, простежується зменшення кількості викладачів пенсійного віку на
1,6 %.

Дуже гострою на теперішній час стоїть проблема збільшення кількості викладачів вищої кваліфікації.

Таблиця 5.1.3.

Розподіл штатних докторів наук, професорів за віком


Навч. рік

Всього:

В т.ч.

3 них

пенсійного

віку

2007/

2008


до 40 р.

40-49 р.

50-59 р.

60-65 р.

Понад 65 років

116

1

1%


10

9%


32

30%


22

20%


45

40%


72

62%


Таблиця 5.1.4.Розподіл штатних кандидатів наук, доцентів за віком

Навч. рік

Всього:

В т.ч.

З них

пенсійного

віку

2007/

2008


до 40 р.

40-49 р.

50-59 р.

60-65 р.

Понад 65 років

430

144

34%


104

24%


95

22%


34

8%


53

12%


98

23%

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка