Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка19/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Як свідчать наведені дані, у складі викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання, працюють 170 осіб пенсійного віку (31 % загального складу цієї категорії працівників. Порівнюючи з минулим роком, кількість штатних докторів наук, професорів пенсійного віку збільшилася на 2,2 %, кандидатів наук, доцентів зменшилася на 16,3 %, а кількість осіб пенсійного віку зменшилася загалом на 12%.

Таблиця 5.1.5.Показники вікового складу та кількості викладачів пенсійного віку в інститутах та на факультетах

Інститути, факультети

Всього штатних викладачів

В.т.ч.

З них

пенсійного віку

До 40р.

40-49

50-59

60-65

Понад 65 р.

Інститут корекційної педагогіки та психології

54

19

34%


12

21%


10

18%


8

14,3%


7

12,7%


14

25%


Інститут історії та філософії педагогічної освіти

47

19

43,2%


7

16%


13

29,5%


1

2,2%


4

9%


7

16%


Інститут гуманітарно-технічної освіти

31

7

22,6%


10

35,5%


5

16,1%


1

3,2%


8

25,8%


9

29%


Фізико-матем. інститут

55

13

22,4%


17

29,3%


11

19%


6

10,3%


11

19%


14

24%


Інститут інформатики

11

5

45,5%


2

18%


2

18%

2

18%


2

18%


Інститут природничо-географічної освіти та екології

107

35

33,3%


22

21%


28

26,7%


4

3,8%


16

15,2%


29

27,6%


Інститут мистецтв

105

15

14,7%


24

23,5%


24

23,5%


17

16,7%


20

19,6%


40

39,2%


Інститут педагогіки та психології

86

36

41%


18

21%


19

21,6%


7

8%


9

10,2%


16

18%


Інститут розвитку дитини

16

10

59%


2

12%


3

23,5%

1

5,9%


2

12%


Інститут української філології

75

26

35%


22

29,3%


15

20%


3

4%


9

12%


10

13,3%


Інститут дистанційного навчання

18

11

73,3%


2

13,3%


4

17%

1

6,7%


1

6,7%


Інститут політології та права

63

40

67%


4

7%


2

3,3%


2

3,3%


12

20%


13

22%


Інститут історичної освіти

35

14

40%


7

20%


6

17%


5

14%


3

9%


11

31%


Інститут фізичного виховання та спорту

77

31

40,8%


12

15,8%


16

21%


8

10,8%


9

12%


14

18,7%


Інститут іноземної філології

156

92

61%


23

15,2%


18

12%


11

7,3%


7

4,6%


23

15,2%


Інститут соціальної роботи та управління

32

21

64%


8

24%


2

6%


1

3%


1

3%


2

6%


Інститут соціології, психології та управління

37

22

59%


4

11%


10

27%


1

2,7%

3

8,1%


Кримський гуманітарний факультет

11

4

36,3%


1

9%


2

10%


3

27,2%


1

9%


4

36,3%


Всього по університету:

1044

430

41%

204

20%

197

19%

83

8%

130

12%

226

22%

Отже, відносна кількість осіб пенсійного віку найбільша в інститутах: мистецтв (39,2 %), історичної освіти (31 %), гуманітарно-технічної освіти (29 %), природничо-географічної освіти та екології (27,6 %).5.2. Підвищення кваліфікації викладачів

(стажування, аспірантура, докторантура, захист дисертацій тощо).

Атестація науково-педагогічних кадрів
У 2007/2008 н.р. стажувалися 78 чол., з них 1 за кордоном: викладач кафедри іноземних мов Інституту іноземної філології Гребінник Л.В. перебувала протягом 9 місяців в університеті м. Ольденбург (Німеччина) без збереження заробітної плати.

Викладачі університету підвищили кваліфікацію шляхом стажування у таких закладах та установах:

 • У системі НАН України – 11 ос.

 • Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка - 1

 • Національний ботанічний сад імені О.В.Фоміна - 1

 • Інститут держави і права імені В.Л. Корецького - 2

 • Інститут історії України - 2

 • Інститут математики - 1

 • Інститут географії - 1

 • Інститут української мови імені О.О. Потебні - 3

У системі АПН України 9: • Інститут вищої освіти - 1

 • Інститут психології імені Г.С.Костюка - 6

 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - 1

 • Інститут педагогіки - 1 • 45 осіб пройшли стажування на кафедрах університету;

 1. чол. - в інших ВНЗ, а саме:

  • у Київському національному університеті імені Т. Шевченка - 4

  • Київському національному економічному університеті - 1

  • Національній академії образотворчого мистецтва та

  • архітектури -1

  • Національному аграрному університеті - 1

  • Національній музичній академії імені П.І.Чайковського - 1

  • Київському міському педагогічному університеті

імені Б.Грінченка -1

В інших закладах - 3 • Інститут підготовки кадрів служби зайнятості - 1

 • МОН України - 2

Показники стажування в інститутах:
Інститут педагогіки і психології – 13, 95% (6 осіб)

Фізико-математичний інститут - 12,96% (7 осіб) Інститут природничо-географічної


освіти та екології - 12,14% (13 осіб);

  • Інститут мистецтв - 11, 42% (12 осіб)

  • Інститут української філології - 10,6% (8 осіб)

  • Інститут політології та права – 7,93% (5 осіб).

  • Інститут корекційної педагогіки

і психології - 7, 69% ( 4 особи)

  • Інститут іноземної філології - 7,05% (11)

  • Інститут філософської освіти і науки – 6,38% (3 особи);

  • Інститут розвитку дитини -6,25% (1)

  • Інститут історичної освіти –5, 71% (2 особи);

Інститут дистанційної освіти - 5,5% ( 1 особа.)

Інститут соціології, психології та управління - 5, 40% ( 2 особи)  • Інститут гуманітарно-технічної
   освіти – 3, 22% ( 1 особа)

  • Інститут фізичного виховання
   та спорту –1, 29  (21 особа)

  • Інститут фізичного виховання
   та спорту 9,1  (6 осіб)

Серед тих, хто пройшов стажування:

- директор інституту – 1;

-заступник директора інституту -1

-завідувачі кафедр – 11;

- професори – 5;

-доценти – 27;

ст.викладачі – 24;

викладачі, асистенти – 8
Стажування надавали на такі терміни:

9 місяців –1;

5 місяців – 1;

4 місяці - 1;

3 місяці – 3;

2 місяці – 52;

1, 5 місяці – 2;

1 місяць – 18.УІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Вчена рада університету
Вчена рада університету як орган колективного керівництва і колективного самоврядування протягом 2007/2008 н.р. працювала плідно. До її складу входили як відомі вчені, так і представники студентської молоді, що забезпечувало поєднання мудрості і досвіду із запитами молоді.

Одне із основних завдань університету –це реалізація компетентні-стного підходу до змістового і процесуального забезпечення підготовки студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання та моніторинг якості для динамічного відстеження позитивних зрушень у навчально-виховному процесі. Саме тому серйозна увага була приділена питанням організаціі навчального процесу відповідно до сучасних засад вищої освіти, зокрема проаналізовано такі питання: • Про стан і перспективи підготовки фахівців в Інституті іноземної філології.

 • Організація практичної професійно-орієнтованої підготовки студентів до соціальної роботи в Інституті соціальної роботи і управління.

 • Стан підготовки та перспективи впровадження у навчальний процес в університеті навчально-методичного забезпечення на електронних носіях.

 • Стан та перспективи розвитку Інституту гуманітарно-технічної освіти і науки.

 • Про стан науково-методичного забезпечення та створення навчально-методичних комплексів в Інституті філософської освіти і науки.

 • Про поліпшення підготовки фахівців в Інституті природничо-географічної освіти та екології в контексті Болонського процесу.

 • Теорія і технологія формування особистісної конкурентоздатності спеціаліста в процесі фахової підготовки в Інституті педагогіки і психології.

 • Про напрями вдосконалення фахової освіти студентів Інституту історичної освіти.

 • Результати моніторингу якості освіти в університеті за 2007/2008 н.р.

Важливим напрямом діяльності університету є науково-дослідни-цька робота. За звітний період вона посилилася. Звичайно, Вчена рада університету розглядала відповідні питання, а саме: • Підсумки науково-дослідної роботи викладачів університету за 2007 рік.

 • Підсумки науково-дослідної роботи викладачів за держбюджетною та госпдоговірною тематикою у 2007 р.

Університет ставить за мету формування нового покоління фахівців, здатних конкурувати на ринку праці оновленої Європи, а цього неможливо досягти без поєднання навчання з науковими дослідженнями, без міжнародної співпраці. Саме тому на засіданнях Вченої ради розглядали питання: • Про інтеграцію і співпрацю кафедр Інституту політології та права з інститутами НАН України та АПН України.

 • Стан та перспективи співпраці Інституту української філології з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя

НПУ імені М.П.Драгоманова формує національно свідому особистість, носія української культури, Одним із питань, яке слухали на засіданні Вченої ради, було вивчення стану впровадження в навчальний процес української мови як державної, відзначено, що на виконання ст.10 Конституції України, рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року № 10рп/99 «Справа про застосування української мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі в навчальних закладах України» та чинного мовного законодавства колектив університету багато уваги приділяє питанню більш широкого і результативного впровадження в навчальний процес української мови як державної, використовуючи освітні і виховні методики, визначено конкретні завдання з цього напряму надалі.
Також було проаналізовано підсумки державної атестації студентів у 2007 році та шляхи її удосконалення, результати прийому студентів, фінансово-економічну діяльність університету. Двічі заслухали інформацію Вченого секретаря Вченої ради університету проф. Ярошенко О.Г. про виконання прийнятих рішень.

Проведено 4 урочистих засідання Вченої ради університету з нагоди:

- 75-річчя академіка Шкіля Миколи Івановича та присвоєння йому звання Почесного ректора і Заслуженого професора НПУ імені М.П.Драгоманова.

- присвоєння звання Почесного професора НПУ імені М.П.Драгоманова поетові Драчу Івану Федоровичу, голові ради Товариства „Україна-Світ”, голові президії Конгресу української інтелігенції, членові Центрального проводу УНП, відомому державному, політичному та громадському діячу,

- присвоєння звання Почесного професора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова поету, відомому державному, політичному та громадському діячу Олійнику Борису Іллічу;

- вітання з 90-літтям та присвоєння звання Почесного професора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова професору, заслуженому працівнику науки і освіти України, письменнику-літературознавцю, колишньому міністру культури України, колишньому ректору університету, визначному громадсько-політичному та державному діячу Романовському Олексію Корнійовичу.6.2. Робота ректорату
Робота ректорату НПУ імені М.П.Драгоманова була спрямована на реа-лізацію стратегічного комплексного підходу до вирішення проблем вищої освіти, об'єднання зусиль професорсько-викладацького складу для подаль-шого інноваційного розвитку університету, зокрема інтенсивного впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій, інтеграції до світового освітньо-наукового простору.

Якісна підготовка фахівця можлива лише в умовах неперервного циклу, починаючи з профорієнтаційної роботи і закінчуючи організаційною та методичною опікою молодого спеціаліста на робочому місці. Проф-орієнтаційна робота з випускниками шкіл та студентами в сучасних умовах є важливим напрямком роботи кожного вищого навчального закладу. Ректорат університету приділяє особливу увагу формуванню майбутнього контингенту студентів, пошуку педагогічно обдарованих абітурієнтів. Саме тому протягом минулого навчального року розглядали такі питання:

- Профорієнтаційна робота в Інституті фізичного виховання та спорту;

- Профорієнтаційна робота кафедр Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки.

Вивчення досвіду профорієнтаційної роботи кафедрами Інституту фізичного виховання та спорту, Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки засвідчило, що ця робота здійснюється ними достатньо систематично і різнобічно. Профорієнтаційна робота проводиться кафедрами інститутів за затвердженими планами, які є складовими частинами щорічних планів окремих кафедр та інститутів загалом.

В інститутах активно використовуються рекламно-інформаційні матеріали (буклети, плакати, календарі) та сайт в Інтернеті, на якому розміщена профорієнтаційна інформація з переліком спеціальностей, умови вступу тощо.

З метою поширення інформації серед випускників шкіл України Інститут фізичного виховання та спорту проводить спортивні заходи, які висвітлюються в електронних і друкованих засобах масової інформації, зокрема, проведено добовий марафон з жіночого міні-футболу, зустрічі з відомими фігуристами Р. Гончаровим і О. Грушиною, футболістами Г. Гав-ранчичем, С. Федоровим, гімнасткою Л. Підкопаєвою.

Проводиться тісна співпраця з федераціями України з різних видів спорту, а саме, фігурного катання на ковзанах, настільного тенісу, боротьби дзю-до і сумо. Налагоджена робота з дитячо-юнацькими спортивними школами №2, №6, №9, №15 із залучення обдарованих спортсменів для навчання в університеті.

В Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки (на час слухання питання ще не відбулася реорганізація інституту) розгорнута широка співпраця із загальноосвітніми середніми школами м. Києва та Київської області. У 2006 році ректор університету, академік В.П. Андрущенко підписав договір з Головним управлінням освіти і науки Київської області про організацію Університету майбутнього вчителя для педагогічно обдарованих учнів Київської області. У жовтні 2007 року досягнута домовленість про залучення до навчання в цьому університеті учнів м. Києва. З цією метою підписано низку угод про співпрацю з школами м. Києва і Київської області. Цього року в Університеті майбутнього вчителя навчалося понад 100 учнів.

Провідні викладачі інститутів працюють у базовому ліцеї-інтернаті (м. Фастів), беруть участь у проведенні Всеукраїнських олімпіад, конкурсів захистів робіт учасників МАН.

Ректорат зобов”язав інститути:


 • Широко залучати професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний персонал інститутів до профорієнтаційної роботи, оптимізувати використання електронних та друкованих засобів інформації, Інтернету, веб-сайту для поширення інформації про інститути та наявні спеціальності, розширити арсенал форм і методів роботи з обдарованою молоддю, повніше використовувати потенціал фахових педагогічних практик для профорієнтаційної роботи студентів та викладачів-методистів зі школярами. Окрім того, було визначено низку конкретних заходів, зокрема: організувати під час навчального року спортивно-масові заходи із різних видів спорту для поширення інформації серед випускників шкіл, з метою залучення обдарованих спортсменів до навчання підписати договір про співпрацю з Республіканським училищем фізичної культури тощо.

НПУ імені М.П.Драгоманова в останні роки нарощує темпи свого розвитку як національного та міжнародного лідера галузі освіти.

Поряд із значними структурними, організаційними новаціями нинішній етап розвитку вищої освіти вимагає вдосконалення освітньої діяльності університету.

Предметом пильної уваги ректорату у звітний період була організація навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Було глибоко вивчено питання:

- Організація навчально-виховного процесу в інститутах та на вечірньому факультеті університету.

- Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії.

- Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації випускників університету.

Як учасник загальноєвропейського процесу, колектив університету взяв на себе зобов”язання реалізації принципів кредитно-трансферної ECTS-системи, яку успішно впроваджує протягом 4-ьох років.

Навчальний процес на І-У курсах денної форми навчання здійснювався в умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Ректорат відзначив, що усі навчальні плани були приведені до європейських ECTS-кредитів, зросла роль самостійної роботи студентів, відведено час для організації і контролю самостійної роботи студентів. Усі робочі програми розроблені за кредитно-модульною системою організації навчального процесу і передбачають чітку регламентацію навчальної діяльності викладача і студента.

При реалізації технологічних підходів організації навчального процесу важлива роль відводилася академічним кураторам.

Серйозна увага приділялася автоматизації управління організацією навчального процесу.

ІАСУ „Університет” дозволила провести об”єктивні розрахунки співвідношення бюджетних і позабюджетних ставок професорсько-викладацького складу.

Наступний крок реалізації ІАСУ „Університет” – це впровадження програм „ПС-Студент”, „Колоквіум”, електронних відомостей, які будуть виконувати значну частину роботи викладача з контролю і обліку успішності студента.

Гостро стояло питання підвищення якості підготовки фахівців за рахунок посилення організаційної складової навчальної діяльності викладача та підвищення самостійності і відповідальності, яка реалізується через формалізовані в технологічному аспекті робочі програми дисциплін.

Складність впровадження принципів кредитно-модульної системи оцінювання навчального процесу попереднього навчального року поставила завдання реальної оцінки ступеня впровадження викладачами робочих програм, тому питанняПро забезпечення навчального процесу в університеті робочими програмами дисциплін” було включене в план засідань ректорату.

Для підготовки питання наказом ректора №289 від 18 жовтня 2007 р. була створена робоча комісія у складі 42 представників навчально-методичної ради університету та навчально-методичних рад інститутів, об”єднаних в 15 робочих груп.

Такий склад комісії був обраний з метою не тільки оцінки стану виконання робочих програм, але й з метою взаємодопомоги й обміну досвідом, підготовки пропозицій з боку наших провідних науково-методичних сил щодо подальшого вдосконалення системи підготовки.

Члени комісії працювали 3 тижні, відвідали 14 інститутів, 96 кафедр, ознайомилися з робочими програмами, паралельно аналізували навчальні програми та навчальні плани. Робота комісії сприяла активізації підготовки робочих програм.

Детально було проаналізоване питання «Про створення навчально-методичних комплексів та матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців із спеціальності “Туризм” в Інституті природничо-географічної освіти та екології». Актуальність впровадження в структуру навчального процесу університету і, зокрема, Інституту природничо-географічної освіти та екології підготовки „Бакалавра” зі спеціальності „Туризм” обумовлюється тим, що туризм в Україні (як у всьому світі) перетворюється в одну із найприбутковіших і найдинамічних галузей господарства (2007р. Україну відвідало більше 5 млн. іноземних туристів). Враховуючи швидкі темпи розвитку, туристська індустрія України вже сьогодні потребує відповідного кадрового забезпечення - фахівцями спеціальності „Туризм”. На засіданні було визначено коло проблем, які потребують першочергового розв’язання.

Побудова європейського простору вищої освіти, посилення міжнародної конкурентоспроможності, формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу – ці та інші завдання Болонського процесу можуть бути вирішені лише за умови вільного міжмовного спілкування його учасників.

Сьогодні володіння іноземною мовою є не лише науково-навчальною потребою, – це вже соціально обумовлена необхідність, що вимагає фахівців нового напрямку, які могли б у повному обсязі задовольнити потреби держави.

Беручи до уваги, що розширення євроінтеграційних процесів у житті українського суспільства визначає напрями модернізації національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення конкурентоздатності та мобільності, підвищення якості підготовки фахівців, на засіданні ректорату розглядали питання «З досвіду формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у процесі проходження педагогічної практики в початковій школі». У результаті обговорення зроблено висновок, що колектив Інституту педагогіки і психології забезпечує поєднання теоре-тичної, методичної та технологічної підготовки, формування фахової компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Під час вивчення досвіду формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у процесі проходження педагогічної практики в початковій школі був проведений всебічний аналіз діяльності інституту з організації педагогічної практики, використання її можливостей для формування основ професійної компетентності майбутніх вчителів широкого профілю, визначено завдання для подальшої роботи.

Реалії сьогодення вимагають від вищої освіти в Україні вироблення нової стратегії розвитку. Нові вимоги до якості освіти у найближчі роки будуть пов’язані із завданнями інтеграції України у загальноєвропейський простір вищої освіти. Для досягнення цієї мети українські вищі навчальні заклади повинні бути готовими до реального зовнішнього моніторингу своєї діяльності з широкого кола параметрів, у тому числі і з інформаційного забезпечення.

Однією з умов конкурентоздатності університету є постійне підвищення якості освітніх послуг, а також рівня наукових досліджень і напрацювань, у чому бібліотека повинна відігравати важливу допоміжну роль. Саме бібліотека за умови формування відповідних фондів, впровадження автоматизованих технологій, розвитку сервісних служб має бути найбільш задіяною службою університету для підтримки навчальної і наукової діяльності в ньому. На одному із засідань ректорату розглянули питання «Про роботу наукової бібліотеки університету», відзначено, що наукова бібліотека НПУ є провідною серед бібліотек педагогічних навчальних закладів України. За роки її існування сформовано унікальне зібрання педагогічної природничої, фізико-математичної, соціально-гуманітарної, філологічної, художньої, довідкової літератури на допомогу освітньому і науково-дослідницькому процесу одного з найстаріших педагогічних навчальних закладів України.

Уся діяльність бібліотеки спирається на багаті традиції в галузі бібліотечно-бібліографічного обслуговування, а також на прагнення впроваджувати інновації у сфері інформаційної підтримки науки і вищої освіти, бібліотека сприяє досягненню високої якості навчання і наукових досліджень університету шляхом формування, систематизації, збереження бібліотечного фонду і надання його в користування студентам, викладачам університету, а також іншим користувачам, використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології.

В університеті 2007/2008 н.р. оголошено роком інформаційних технологій. Проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання проф. Кудін А.П.систематично доповідав про хід реалізації запланованих заходів, зокрема заслухали питання «Про завершення створення мережі Іntranet для забезпечення доступу студентів до елек-тронних баз бібліотечних фондів». Ректорат відзначив успішне завершення колективом університету першого етапу проекту «Електронна педагогіка», головним завдання якого було створення цифрових освітніх ресурсів (ЦОР) і системи їх користування (мережі Іntranet). Інститутом дистанційного навчання (Службою Порталу, Центром комп’ютеризації) виконаний великий комплекс технологічних робіт із встановлення і налагодження локальної мережі Іntranet університету на основі оптоволокна і підключення її до мережі Іntеrnet. Введено у дію Центральний сервер університету, на якому викладені кафедральні цифрові освітні ресурси, розроблені системи захисту електронної продукції. На освітньому порталі університету www.npu.edu.ua створено каталог фондів електронних бібліотек кафедр інститутів.

Безпосередньо пов»язаним із науково-методичним забезпеченням навчального процесу є питання «Про роботу видавництва університету». Університет розвивається як потужний навчально-педагогічний центр міжнародного рівня. Відповідно збільшується потреба у видавничо-поліграфічному забезпеченні всіх заходів, що проходять в університеті. Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за останній рік виконало значну роботу із видавничого забезпечення діяльності університету та загального підвищення ефективності роботи.

Заслухавши та обговоривши питання «Про забезпечення Інститутом корекційної педагогіки та психології студентів-дефектологів сучасними підручниками», ректорат констатував, що кафедрами інституту проведена значна робота щодо забезпечення вищих навчальних закладів України сучасними підручниками з основних спеціальних дисциплін освітнього напряму „Корекційна освіта”. За 4 роки підготовлено і затверджено МОН України з відповідним грифом 15 підручників загальним обсягом 300 др.ар., з них – 11 за планом державної програми „Учитель”. Найбільш активну участь у їх створенні взяли академік Синьов В.М., авторські колективи кафедр логопедії (керівник – професор Шеремет М.К.), сурдопедагогіки (керівник – професор Фомічова Л.І.), професор Синьова Є.П., доцент Федоренко С.В. (кафедра тифлопедагогіки) та ін.

Відзначено, що в той же час є нагальна необхідність у перегляді та упорядкуванні планів видань навчальної літератури з напряму підготовки „Корекційна освіта” для повного забезпечення вивчення студентами всіх спеціальних медичних, психологічних та педагогічних дисциплін.

У сучасних нелегких умовах зміни соціально-політичної формації для вищого навчального закладу як осередка освіти і науки стратегічними цілями є зміцнення позицій на вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг та досягнення рівноправності в європейському і світовому освітньо-науковому співтоваристві. Зважаючи на те, що сучасні освітні стратегії України спрямовано на подальший розвиток національної системи освіти, адаптацію її до умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське і світове освітнє співтовариство, в контексті цілей Болонського процесу, про які зазначається в Болонській декларації і подальших комюніке в Празі, Берліні, Бергені, Лондоні, та відповідно до положень Концепції розвитку університету на найближчі роки, не тільки тактичним, але й стратегічним завданням виступає підготовка вчителя нової генерації, яка визріла як закономірна необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, що будуть конкурентоспроможними на ринку праці. Осторонь цих процесів не може залишатися жоден вищий навчальний заклад, тим паче той, що має статус національного і, по суті, є „законодавцем моди” у галузі вищої педагогічної освіти України. Реалізувати ці завдання можливо через ефективний менеджмент договірної співпраці, адже договірні відносини стають невід’ємним атрибутом як сучасної правової культури господарюючих суб’єктів, так і визначальними у формуванні партнерських стосунків та побудові якісно нової системи співробітництва і взаємодопомоги в галузі освіти та науки. На засіданні ректорату аналізували питання реалізації договорів НПУ імені М.П.Драгоманова про співпрацю з підприємствами, установами, організаціями України та зарубіжжя, адже це вкрай важливе для подальшого розвитку університету, формування його позитивного іміджу, забезпечення високої якості організації навчально-виховного процесу та наукової роботи. Проведений аналіз стану виконання договорів про співпрацю дозволяє зробити висновок, що цьому питанню приділяється належна увага як загалом в університеті, так і в його структурних підрозділах: у 2007 році НПУ імені М.П.Драгоманова вдалося суттєво розширити географію та напрямки співпраці, результатами якої є організація та участь викладачів та студентів університету в міжнародних науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах, „круглих столах”, розробка та впровадження спільних освітніх і соціальних проектів, обмін досвідом науково-дослідної діяльності. Це є вагомим чинником формування позитивного іміджу та авторитету університету, забезпечення високої якості організації навчально-виховного процесу та наукової роботи, подальшого розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова як потужного освітнього закладу України. Було звернено увагу і на проблемні моменти, які виникають під час реалізації договорів про співпрацю.

Не залишилося поза увагою ректорату і питання «Про нові форми роботи вечірнього факультету з підготовки студентів спеціальності „Психологія”. У ході підготовки питання та його обговорення дійшли висновку, що виконання навчальних програм та висока якість засвоєння знань і отримання професійних навичок студентами – майбутніми психологами досягається активним впровадженням у роботу факультету інноваційних форм навчання (мультимедійних технологій, тренінгів, інтерактивних засобів навчання, презентацій тощо). Реалізація новітніх форм роботи факультету здійснюється сучасними ТЗН (мультимедійним проектором, ноутбуком, аудіо- та відеомагнітофо-ном). На факультеті функціонує власний сайт, що дозволяє дистанційним шляхом забезпечити студентам доступ до електронної бібліотеки університету, інформувати їх про факультетські новини, викладачі мають можливість розміщувати плани практичних занять, перелік питань до заліково-екзаменаційної сесії, приклади тестових завдань для проміжного контролю тощо.

Факультет тісно співпрацює з Інститутом психології імені Г.С. Костюка

АПН України, постійно проводиться робота у напрямі удосконалення професійної підготовки студентів, запрошуються спеціалісти з гештальттерапії, психодрами, арттерапії, позитивної терапії тощо.

Одним із провідних напрямів реформування системи національної освіти є посилення гуманізації навчально-виховного процесу, що передбачає підготовку майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності, забезпечення його сучасними технологіями для формування творчої особистості учня. Виходячи з цих пріоритетів, ректорат виніс на розгляд питання «Про шляхи удосконалення підготовки майбутніх учителів художньої культури в Інституті мистецтв.». Культурно-виховна місія мистецтва спрямована на розширення кола спілкування й духовних обріїв кожної людини, доповнення її реальним спілкуванням з художніми творами, через них - з видатними майстрами та їхніми сучасниками, а також на осягнення культурного сенсу різних епох, творчості народів і окремої особистості.

Педагогічний аспект цієї проблеми полягає у "переведенні" різноманітних фактів, положень, понять у площину моральних, етичних та естетичних питань. Отже, культурологічний напрямок у педагогіці мистецтва сформувався як галузь, що спрямовується на пошуки змісту, форм і методів морального і духовного виховання учнів. Проф. Щолокова О.П , кафедра фортепіанного виконавства і художньої культури виступили ініціаторами становлення системи професійної підготовки вчителя художньої культури в Україні, розробили її провідні концептуальні, змістові, технологічні аспекти. Це заклало підґрунтя до зміни статусу вчителя як особистості високоосвіченої, культурно обізнаної, емоційно рухливої, а також дозволило по-новому підійти до фахової підготовки вчителя в системі університету, який концептуально завжди є синтезом освіти, науки і культури. Важливо, що і сьогодні кафедра фортепіанного виконавства і художньої культури залишила за собою лідерські позиції в Україні, активно презентуючи нові навчальні посібники, інноваційні методичні технології, новітні медійні засоби навчання, ступенево готуючи професіоналів від лави загальноосвітньої школи, студентського кола до аспірантури і докторантури, з яких вийшли відомі фахівці.

Окрім названих питань, приділили увагу і аналізу роботи Вчених рад інститутів, було внесено конкретні пропозиції для покращення роботи.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка