Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка2/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Щорічне видання інформує читачів про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2007/2008 н. р.: у ньому йдеться про навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення підготовки фахівців; подається інформація приймальної комісії.Рекомендовано Вченою радою
НПУ імені М.П.Драгоманова

© Редакційна рада, 2008

© Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, 2008

ВСТУП
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова поставив перед собою амбітне завдання: в найближчі 7-10 років утвердитись у якості провідного педагогічного навчального закладу європейського простору. Здійснити це непросто. Однак можливо, бо ми маємо найкращий у державі науково-педагогічний потенціал, відомі наукові школи, а головне - талановитих викладачів і студентів – дійсних партнерів у всій університетській життєдіяльності.

2007/2008 навчальний рік був роком суттєвого наближення до досягнення поставленої мети. Ми стали не просто помітними, але й шанованими у вітчизняному освітньому npocтopi; нас все більше знають i поважають у Європі; до нас їдуть на навчання іноземні студенти; ми зав'язали й поступово розширюємо предметне й ефективне міжнародне академічне співробітництво.

Університет сьогодні - це майже 30 тисяч студентів, 19 академічних інститутів; 100 кафедр; оновлена наукова бібліотека, спортивний комплекс, повноформатне видавництво, потужний господарський комплекс, найкращі в місті гуртожитки.

Навчально-виховний процес забезпечують 1387 викладачів, серед яких 232 доктори наук, професори, 619 кандидатів наук, доцентів.

В університеті працює нині 34 академіки державних i громадських академій наук, 15 заслужених діячів науки i техніки, 25 заслужених працівників освіти, 16 народних i заслужених артистів, 7 заслужених працівників культури.

У грудні 2007 року обрано Почесного ректора університету - шановного i поважного Миколу Івановича Шкіля, вклад якого у розвиток НПУ імені М.П.Драгоманова є великим i безцінним.

Університет поповнився двома заслуженими професорами - Миколою Шкілем та Іваном Горбачуком.

Почесними професорами НПУ імені М.П.Драгоманова обрані: Президент України Віктор Ющенко, академік Іван Зязюн, видатні поети Іван Драч та Борис Олійник і заслужений працівник науки і освіти України, колишній ректор університету Олексій Романовський.

Почесним доктором університету обраний Мігіна Франтішек – ректор Пряшівського університету (Словаччина).

Відповідно до потреб практики у звітний період створено Фізико-математичний інститут та Інститут інформатики. Перший з них очолив доктор фізико-математичних наук, професор Микола Працьовитий; другий - академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Мирослав Жалдак.

На базі відділення дошкільної підготовки Інституту педагогіки та психології створено Інститут розвитку дитини. Його директором призначено кандидата філософських наук, доцента Ірину Загарницьку.

Знаковим є відкриття в університеті Інституту соціології, психологіі та управління, запрошення до його керівництва відомого вченого, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Володимира Євтуха.

Створено Інститут магістратури, аспірантури і докторантури.

Відкрито Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації, до керівництва яким запрошено доктора біологічних наук, професора Володимира Ісаєнка.

У звітний період 36 наших колег захистили кандидатські та 8 докторські дисертації, 4 особи нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 25 осіб нагороджені почесними грамотами МОН України і АПН України. Співробітники університету отримали нагрудні знаки: „Петро Могила” – 6 осіб, „К.Д.Ушинського” – 3 особи, „За наукові досягнення” – 1 особа, а також були нагороджені девятьма Золотими та десятьма Срібними медалями Університету. Почесну грамоту НПУ імені М.П.Драгоманова отримали 115 осіб, 56 осіб відзначені Подякою ректора, 556 - отримали премію. Усе це говорить про те, що університет розвивався ефективно i динамічно. Це - оцінка кожного з нас i одночасно - оцінка НПУ імені М.П.драгоманова загалом як одного з найкращих університетів держави.

Альфою i омегою діяльностї університету є навчальна робота. Iї якість, мабуть, i є тією головною оцінкою, яку виставляє нам кожен студент, органи управління освітою, суспільство загалом.

На виконання Болонських домовленостей ми нарощуємо наукові потужності університету, поступово, але все більш активно впроваджуємо кредитно-модульну систему, розгортаємо академічну мобільність, мовні стратегії, новітні педагогічні технології.

Слід відзначити, що успішність в університеті є величиною сталою, точніше стабільною. Вищим цей показник є серед напрямів підготовки фахівців гуманітарного профілю; дещо нижчим - серед фізико-математичних та природничих напрямів.

Безсумнівним ycпixoм університету є зміцнення матеріальної бази й реалізація першого в Україні проекту „Електронна педагогіка". Епоха інформаційної революції вимагає навчити кожного користуватись комп'ютером, входити в Інтернет, працювати, використовуючи новітні електронні технології, узагальнювати й користуватися інформацією. Усе це й передбачає наш проект, демонстрація якого для ректорів педагогічних університетів України викликала в них не тільки захоплення, але й білу заздрість.

Віддаючи належне керівнику цього проекту проректору Анатолію Кудіну, варто висловити подяку всім колегам - від лаборантів до завідувачів кафедр - які активно ввійшли в проект i спільними зусиллями підготували близько півтори тисячі електронних підручників та навчальних посібників. Це дає можливість надавати освітні послуги кожному, хто бажає: від Камчатки до США, Канади і Аргентини.

Рік електронної педагогіки проходить в університеті успішно.

Серйозним доробком НПУ імені М.П.Драгоманова є запровадження постійного моніторингу якості навчальної діяльності студентів.

Створено і успішно функціонує Науково-методичний центр моніторингу якості освіти. I хоча в процесі проведения моніторингу ще виникають деякі труднощі i суперечності, показники Центру дають підстави для оцінювання і порівняння якості поточної i семестрової навчальної діяльності.

Найвищими є показники успішності студентів Інституту корекційної педагогіки та психології (директор - академік Віктор Синьов), Інституту української філології (директор професор Анатолій Висоцький);Інституту іноземної філології (директор професор Володимир Гончаров); Інституту філософської освіти (директор - професор Іван Дробот).

За результатами рейтингового оцінювання виробничої діяльності інститутів, кафедр та викладачів університету за показниками основних напрямів роботи у 2007/2008 н.р. І місце присуджене:


 • серед інститутів університету – Інституту природничо-географічної освіти та екології – директор професор Покась Віталій Петрович;

 • серед кафедр університету – кафедрі філософії Інституту філософської освіти і науки – завідувач професор Волинка Григорій Іванович;

 • серед викладачів університету – професору кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології, академіку АПН України – Синьову Віктору Миколайовичу

За підсумками роботи вищої школи у 2007/2008 навчальному році НПУ імені М.П.Драгоманова впевнено продовжує посідати перше місце серед педагогічних університетів України. Більш помітним він став і в міжнародному освітньому просторі.

Аналізуючи досягнуті показники, не можна перебільшувати (власне, як i применшувати) їх значення. Головне – зміст навчальної роботи, на основі якого завдяки педагогічній майстерності викладача і активності студента формується її якість. Й саме тут наш університет має ще досить серйозні резерви.

Радикального оновлення потребує, зокрема, зміст історичної освіти, особливо з курсу іcтopiї України. Не меншої модернізації потребує фізико-математична, технічна i природнича освіта.

Проблемним для університету є впровадження мовних стратегій. Прикро, але факт: до цих nip жоден інститут не організував читання того чи іншого курсу, скажімо, англійською мовою.

Не до кінця вирішеним в університеті є завдання читання таких необхідних для педагога курсів, як етика та естетика, теологія та міфологія, філософія мистецтва та релігії тощо.

Проте, ми маємо йти в ногу з часом, і всі поставлені завдання цілком під силу нашому викладацькому корпусу, а абсолютна і безповоротня підтримка студентства надає впевненості в їх вирішенні.


І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження

кредитно-модульної системи його організації
Організація навчального процесу в університеті протягом 2007/2008 н.р. визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та вдосконаленням нормативно-правового і методичного забезпечення підготовки фахівців. Університет розвивається у загальному контексті інтеграції України до Європейського освітнього простору з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури: свободу здобуття освіти будь-якого рівня, права людини, права національних меншин тощо, що є невід’ємним атрибутом громадського демократичного суспільства. Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів освіти.

Стратегічною метою розвитку університету є комплексна підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство, підтримка та розвиток існуючих і нових потужних наукових шкіл, а також підвищення власного авторитету на національному і міжнародному рівнях як провідного вищого навчального педагогічного закладу України і Європи.

Протягом 2007/2008 н. р. у НПУ імені М.П. Драгоманова реалізовано систему заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів, властивих відомим вітчизняним і європейським університетам. При цьому зберігається власна конкурентна перевага: краща методична, гуманітарна та фундаментальна підготовка. Проблема інтеграції інноваційних форм і методів організації навчального процесу в університеті розв’язується шляхом запровадження розвивальних технологій освіти, зокрема особистісно-орієнтованих, когнітивно-орієнтованих та діяльнісно-орієнтованих. Важливою складовою навчального процесу є діяльність провідних науково-педагогічних шкіл університету, робота яких спрямована на радикальну модернізацію змісту педагогічної освіти.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (затвердженого Вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова 22 грудня 2005 року) робочою групою університету та науково-методичними комісіями інститутів оновлено навчальні плани всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» денної та вечірньої форм навчання з врахуванням вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах ECTS. Розпочата робота з адаптації навчальних планів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Відповідні зміни внесено також у графік навчального процесу з метою врахування системи модульного оцінювання навчальних досягнень студента. Дирекціями інститутів розроблено графіки модульного (поточного) контролю з усіх дисциплін навчального плану.

Визначальними принципами такої модернізації в руслі Болонського процесу є інтеграція навчальних курсів з наступним зменшенням їх кількості, забезпечення вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах, удосконалення графіків навчального процесу, переструктурування видів навчальної діяльності, зменшення тижневого аудиторного навантаження і зміщення акценту на самостійну роботу студентів.З точки зору функціональних аспектів введення європейських кредитів ECTS є основою для:

 • особистісно-орієнтованої організації навчально-виховного процесу, яка забезпечує студенту можливість формування індивідуального навчального плану, семестрового розкладу занять та атестацій (асинхронна організація навчального процесу);

 • стимулювання модульно-рейтингової системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів;

 • формування та модифікації робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін;

 • фінансово-економічного аналізу ефективності підготовки фахівців спеціальностей університету.

Загалом в інститутах університету завершено підготовку навчально-методичних комплексів з усіх спеціальностей, наказом ректора № 352 від 03 грудня 2007 р. затверджено графік їх видання. Особливо значний обсяг роботи виконано кафедрами Інституту філософської освіти і науки, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту природничо-географічної освіти та екології, Інститут фізичного виховання та спорту, Інститут соціології, психології та управління. Навчально-методичний комплекс включає:

 • анотації та тематичні плани;

 • робочі модульні програми дисциплін та бібліографічні переліки основної і додаткової наукової та навчально-методичної літератури;

 • плани і методичні вказівки до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • методичні вказівки до організації самостійної роботи студента;

 • плани і методичні вказівки до роботи студента за індивідуальним графіком (денна та заочна форма навчання);

 • завдання для тематичного і поетапного контролю;

 • питання до підсумкового контролю - заліку або екзамену;

 • перелік демонстраційних та довідкових матеріалів.

З 01 вересня 2007 року на перших курсах денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» нормативно запроваджено індивідуальні навчальні плани студентів (ІНПС) єдиного зразка та відмінено залікові книжки. Вченою радою університету затверджено положення про індивідуальний навчальний план студента (протокол №5 від 29 листопада 2007р.) як робочого документа студента, що відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності, містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального навантаження студента з усіх видів навчальної діяльності, типи індивідуальних завдань, систему оцінювання. ІНПС студента забезпечує можливість вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання з дотриманням послідовності вивчення навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців та дозволяє досягти зовнішньої академічної мобільності студентів. Перехід до індивідуального планування навчальної діяльності студента дозволить у подальшому наблизити рівень підготовки фахівця до потреб ринку праці в поєднанні з глибокою фундаментальною підготовкою. У нових умовах студент орієнтується на плідну самостійну роботу, отримуючи широкий спектр індивідуальних завдань.

Для забезпечення організаційно-методичної підтримки студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті наказом ректора сформовано інститут академічних кураторів ECTS. Під керівництвом академкураторів в інститутах завершена підготовка інформаційних пакетів усіх спеціальностей університету згідно з графіком затвердженим наказом ректора № 352 від 03 грудня 2007 р.

Академічними кураторами разом з представниками органів студентського самоврядування й виховним відділом університету розпочато відпрацювання механізмів розрахунку навчальних рейтингів студентів в академічних групах, на курсах, серед студентів інститутів та висвітлення рейтингових показників з наступним їх обговоренням. Система рейтингових показників дає можливість активізувати соціальні фактори підвищення якості навчання. Вона розвиває конкурентні засади в студентському колективі, сприяє розвитку творчих здібностей.

Зауважимо, що запровадження рейтингових показників передбачає обов’язкове попереднє ознайомлення студентів із системою оцінювання. Для цього на кафедрах створено описи навчальних дисциплін, в яких, окрім змісту, літератури, є детальний виклад методу формування підсумкової оцінки. Зокрема, обумовлюється кількість модулів, кількість балів за кожен модуль, графіки поточного контролю навчальної роботи за модулями і проміжного контролю, умови повторного складання, перелік тем для самостійного опрацювання тощо. Цей опис доводиться до відома студентів на першому занятті.

Значна увага в університеті приділялась організації та проведенню міжсесійного контролю навчальної діяльності студентів, особливо на молодших курсах. Результати міжсесійного контролю успішності обговорюються на робочих нарадах зі студентами, засіданнях кафедр, Вчених рад інститутів, при необхідності доводяться до відома батьків студентів.

Практична реалізація згаданої соціальної мотивації навчальної діяльності студентів може розглядатись як один із важливих напрямів діяльності органів студентського самоврядування. Через органи самоврядування студентський колектив зможе ефективно впливати на навчально-виховний процес, сприяючи покращенню якості підготовки.

З метою активного залучення студентського колективу університету до визначення навчального рейтингу навчально-методичне управління разом із виховним відділом ініціювало проведення наради активу студентського самоврядування.

Також велику увагу кафедри інститутів приділяють використанню нових комп’ютерних технологій. У навчальний процес кафедр Фізико-математичного інституту, Інституту інформатики, Інституту корекційної педагогіки, Інституту української філології, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту історичної освіти впроваджено значну кількість педагогічних програмних засобів, призначених для супроводу навчального процесу, обліку і контролю знань, діагностики тощо.

Зокрема, практичні заняття з образотворчих дисциплін проводяться з використанням комп’ютеризованих навчальних програм „Світова художня культура” (продукт компанії „Новий диск”), „Дивне мистецтво” (продукт компанії „SoftKey”), „Прогулянки по Лувру” (продукт компанії „Медіахауз”), „Історія Давнього світу” (продукт компанії „Медіахауз”), „Шедеври архітектури” (продукт компанії „New media generation”), що дозволяють активізувати процеси сприйняття навчальної інформації.

В Інституті інформатики розроблено курси на базі Системи Moodle, яка є програмним засобом для створення та підтримки навчального процесу в умовах як дистанційного, так і традиційного (аудиторного) навчання. Система поширюється безкоштовно, як Open Source-проект, за ліцензією GNU GPL. Система управління навчальними ресурсами побудована на основі Web та клієнт-серверних технологій, які з точки зору користувача (викладача, студента) забезпечують використання клієнтами програм та ресурсів, що знаходяться на сервері, за допомогою веб-браузера.

Викладачі Інституту історичної освіти (Візер С.О., Осмоловський С.О., Бакка Т.В., Загребельна Н.І.) беруть участь у навчальній програмі корпорації Intel “Навчання для майбутнього”, спрямованій на підготовку вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних вузів України до ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. Концептуальні засади цієї програми ґрунтуються на ідеї комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Фахівці Інституту історичної освіти у співдружності із співробітниками лабораторії Інституту археології завершують роботу над розробкою перших комп’ютерних навчальних програм із найдавнішої історії України та історії стародавнього світу для студентів – першокурсників.

Починаючи із зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007/2008 н. р., яка була проведена у формі підсумкової атестації, в університеті запроваджено оновлену навчально-облікову та статистичну документацію, зокрема нові відомості обліку успішності і протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, які передбачають реєстрацію навчальних досягнень студентів за традиційною шкалою, 100-бальною шкалою та європейською шкалою ECTS. Використання 100-бальної шкали забезпечує високий ступінь диференціації оцінювання, а зміщення акценту на поточний (модульний) контроль дозволяє значно активізувати систематичну навчальну діяльність студента в семестрі. Інтегральна рейтингова оцінка враховує успіхи студента як під час підсумкового контролю, так і протягом семестру (модульне оцінювання), що і стимулює ритмічну роботу студента протягом усього періоду навчання.

Випускними кафедрами університету в 2007/2008 н.р. оновлено програми державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з врахуванням 100-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень.

Протягом навчального року проректором з навчально-методичної роботи проф. Вернидубом Р.М. організовано та проведено низку робочих нарад з академічними кураторами та заступниками директорів інститутів з навчально-методичної роботи щодо питань організації поточного контролю та підсумкової атестації студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу навчально-методичним управління у тісний співпраці з дирекціями інститутів розроблено Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення відрахованими студентами окремих навчальних дисциплін і курсів, яке затверджено Вченою радою університету 01 лютого 2007р. починаючи із лютого 2008 н.р., в інститутах університету було організовано ліквідацію академзаборгованості та повторне вивчення навчальних дисциплін невстигаючими студентами, які не встигають, згідно із затвердженими Положеннями.

Протягом 2007/2008 н.р. в університеті успішно завершено перший етап впровадження інформаційно-аналітичної системи управління (ІАСУ) навчальним процесом «Університет». Навчальний процес — це ключовий процес діяльності вищого навчального закладу. У діяльності сучасного навчального закладу роль інформації як основного джерела прийняття зважених управлінських рішень має тенденцію до неухильного зростання. Саме тому автоматизація управління навчальним процесом за допомогою спеціальних інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним напрямом розвитку. Інформаційні технології сприяють формуванню інформаційної цілісності навчального процесу, переходу до варіативних навчальних програм індивідуальної підготовки.

Результатами першого етапу впровадження ІАСУ «Університет» є:


 • створення електронної структури університету, зокрема навчальних підрозділів;

 • створення єдиної бази даних навчальних дисциплін усіх спеціальностей університету;

 • внесення та архівування інформації щодо навчальних та робочих планів підготовки фахівців;

 • розрахунок навчального навантаження професорсько-викладацького складу університету;

 • забезпечення індивідуального розподілу навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр з використанням Web-технологій;

 • формування електронної бази даних контингенту студентів університету денної форми навчання;

 • електронна підтримка статистичного обліку і контроль за контингентом студентів та чисельністю академічних груп;

 • забезпечення генерації та друку дирекціями інститутів відомостей обліку успішності студентів;

 • оперативний облік і аналіз успішності студентів денної форми навчання та генерація звітів щодо розрахунку навчальних рейтингів і пропозицій до нарахування стипендії;

 • створення програмно-апаратної системи генерації та друку індивідуальних навчальних планів студентів;

 • забезпечення генерації та друку додатків до дипломів про вищу освіту та академічних довідок в дирекціях інститутів;

 • спрощення документообігу обліково-навчальної документації між навчальними підрозділами університету шляхом упровадження системи електронного листування із використанням програмних засобів ІАСУ «Університет» .

Встановлення та налагодження програмного комплексу ІАСУ «Університет» забезпечило інформаційну прозорість, всеохоплюючий та оперативний облік ресурсів, достовірність і архівне збереження даних, їх аналітичну обробку, оперативну передачу, можливості пошуку даних у довільному часовому і просторовому зрізах.

Планомірна реалізація принципів Болонської декларації, модернізація навчально-виховного процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова спрямовані на подальший розвиток університету, підвищення якості підготовки фахівців та посилення його визнання на рівні світової спільноти, подальше зміцнення авторитету НПУ імені М.П. Драгоманова як провідного навчального, науково-методичного центру України.
1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації.

Відкриття нових спеціальностей.
Навчально-виховний процес в університеті здійснюється на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, положень “Про вищий навчальний заклад”, “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні.

Чинна ліцензія (серія АВ №363502) надає Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з 21 напрямів, спеціалістів - за 25 спеціальностями, магістрів – за 29 спеціальностями:

Таблиця 1.2.1.

Ліцензовані напрями підготовки та спеціальності

в НПУ імені М.П.драгомановап/п

Напрям


Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Термін дії

ліцензії

Денна

Заочна

Вечірня

1

2

3

4

5

6

7

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрівСпецифічні

категорії8.000005 Педагогіка

вищої школи75


75


-


01.07.2016

8.000007 Адміністративний

менеджмент90

90


-


01.07.2012

8.000009 Управління

навчальним

закладом


120

120

-

01.07.20160101 Педагогіч-

на освіта
6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання


130

150


60

180

150


60

120

120


30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013


6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання


180

150


60

180

150


60

120

120


30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013


6.010100

7.010103 Педагогіка і

8.010103 методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва150

150


50

150

150


50

100

100


25

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013


6.010100

7.010105 Соціальна

8.010105 педагогіка


100

100


30

100

100


30

30

30

1001.07.2013

01.07.2013

01.07.2013


6.010100

7.010106 Дефектологія

8.010106


210

210


75

210

210


75

105

105


50

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013


6.010100 Педагогіка і

методика


середньої освіти.

Образотворче

мистецтво


50

-

-

01.07.2010

6.010100 Практична

психологія60

60

30

01.07.2009

6.010100 Валеологія

30

-

-

01.07.20100102 Фізичне

виховання

і спорт


6.010200

155

155

-

01.07.2013

7.010201 Фізичне

8.010201 виховання100

30


100

30


-

-


01.07.2013

01.07.20138.010202 Фізична

реабілітація10

10

-

01.07.2011


8.010203 Олімпійський та

професійний

спорт


30

-

-

01.07.20100201 Культура

6.020100 Культурологія

7.02010175

75


75

75


-

-


01.07.2011

01.07.2011

0202 Мистецтво

6.020200

190

190

-

01.07.2016

7.020207 Музична

8.020207 педагогіка та

виховання


100

30


100

30


-

-


01.07.2013

01.07.20137.020202 Хореографія

8.02020290

30


90

30


-

-


01.07.2013

01.07.2016

0301 Філософія

6.030100

7.030102 Релігієзнавство25

25


25

25


-

-


01.07.2012

01.07.2007

0303 Історія

6.030300

7.030301 Історія

8.030301


180

180


50

180

180


50

130

130


30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0305 Філологія

6.030500

490

460

180

01.07.2013

7.030501 Українська мова

8.030501 та література210

60


210

60


-

-


01.07.2013

01.07.20137.030502 Мова та

8.030502 література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)


250

75


250

75


180

50


01.07.2013

01.07.20138.030507 Переклад

20

-

-

01.07.20120401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101


180

180


50

180

180


50

120

120


30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0402 Соціологія

6.040200 Соціологія

120

120

-

01.07.2008

6.040200 Соціальна

7.040202 робота

8.040202


60

70

5060

-

--

-

-01.07.2012

01.07.2012

01.07.2013
0403 Політологія

6.040300

7.040301 Політологія

8.040301


50

50

2050

50

20-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0501 Економіка

і підприєм-

ництво


6.050100

7.050101 Економічна

8.050101 теорія


50

50

1050

50

10-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0502 Менедж-

мент


6.050200 Менеджмент

організацій60

60

-

01.07.20120504 Туризм

6.050400 Туризм

60

60

-

01.07.20080601 Право

6.060100

7.060101 Правознавство

8.060101


60

60

2560

35

--

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0701 Фізика

6.070100

130

130

-

01.07.2013

7.070101 Фізика

8.070101


100

25


100

25


-

-


01.07.2013

01.07.20137.070105 Астрономія

8.070105


30

10


30

10


-

-


01.07.2013

01.07.2013

0703 Хімія

6.070300

7.070301 Хімія

8.070301


60

50

1060

60

10-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0704 Біологія

6.070400

7.070402 Біологія

8.070402


90

90

2090

85

20-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0705 Географія

6.070500

7.070501 Географія

8.070501


90

90

2090

85

20-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013
0708 Екологія

6.070800 Екологія та

7.070801 охорона

8.070801 навколишнього

середовища60

40

1060

40

10-

-

-01.07.2017

01.07.2017

01.07.2013
0801 Математика

6.080100

7.080101 Математика

8.080101


120

120


30

120

120


30

-

-

-01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

Перепідготовка спеціалістів0101 Педагогіч-

на освіта
7.010101 Дошкільне

виховання35


35


-


01.07.2013

7.010102 Початкове

навчання


35


35


-


01.07.2013

7.010103 Педагогіка і

методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи


виробництва

10


10


-


01.07.2013

7.010105 Соціальна

педагогіка25


25


-


01.07.2013

7.010106 Дефектологія


75


75


-


01.07.20130102 Фізичне

виховання

і спорт


7.010201 Фізичне

виховання30


30


-


01.07.20130202 Мистецтво

7.020207 Музична

педагогіка та

виховання


10


10


-


01.07.20130301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

15


15


-


01.07.20070303 Історія

7.030301 Історія


25


25


-


01.07.20130305 Філологія

7.030501 Українська мова

та література25


25


-


01.07.2013

7.030502 Мова та

література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)


130


130


-


01.07.20130401 Психологія

7.040101 Психологія


185


185


-


01.07.20130403 Політологія

7.040301 Політологія


25


25


-01.07.20130501 Економіка

і підприєм-

ництво


7.050101 Економічна

теорія


15


15


-


01.07.20130601 Право

7.060101 Правознавство

70

70

-

01.07.20130701 Фізика

7.070101 Фізика


15


15


-


01.07.20130703 Хімія

7.070301 Хімія


15


15


-


01.07.20130704 Біологія

7.070402 Біологія


15


15


-


01.07.20130705 Географія

7.070501 Географія


15


15


-


01.07.20130801 Математика

7.080101 Математика


30


30


-01.07.2013

Для Філії

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в м. ПрагаПідготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

37.0101 Педагогіч-

на освіта
6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання


25

15

1025

15

10-

-

-01.07.2011

01.07.2012

01.07.2013


6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання


25

15

1025

15

10-

-

-01.07.2011

01.07.2012

01.07.2013


38.0305 Філологія

6.030500

25

25

-

01.07.2011

7.030501 Українська мова

8.030501 та література15

10


15

10


-

-


01.07.2012

01.07.20137.030502 Мова та

8.030502 література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)


15

10


15

10


-

-


01.07.2012

01.07.201339.

0401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101


25

15

1025

15

10-

-

-01.07.2011

01.07.2012

01.07.2013


Для Кримського гуманітарного факультету

Національного педагогічного університету імені М.П. ДрагомановаПідготовка бакалаврів, спеціалістів

40.

0101 Педагогіч-

на освіта
6.010100 Практична

психологія30

20

-

01.07.2011

41.

0102 Фізичне

виховання

і спорт


6.010200 Фізичне

виховання30

-

-

01.07.2011

42.

0401 Психологія

6.040100 Психологія

7.04010130

30


20

20


-

-


01.07.2011

01.07.2012У межах загального ліцензованого обсягу по заочній формі навчання:

Для Філіалу заочного відділення

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в м. Євпаторії

(адреса філіалу: 97400 Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 21,

ідентифікаційний код – 26367488)Підготовка бакалаврів, спеціалістів

43.

0101 Педагогіч-

на освіта6.010100

7.010106 Дефектологія-

-


25

25


-

-


01.07.2013

01.07.201344.

0305 Філологія

6.030500

-

30

-

01.07.2013

7.030501 Українська мова

та література-

15

-

01.07.2013

7.030502 Мова та

література

(українська,

російська)-

15

-

01.07.2013

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка