Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка20/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

6.3. Інформатизація і комп’ютеризація університету
У 2007/2008 навчальному році Центр комп'ютеризації та інформаційного забезпечення продовжував роботу з організації та підтримки технічного, технологічного та інформаційного забезпечення навчально-виробничої діяльності університету згідно з концепцією інформатизації НПУ імені М.П.Драгоманова.

За звітний період підрозділи Центру проводили комплекс робіт з розширення інформаційної інфраструктури університету, комп'ютеризації навчальних та управлінських підрозділів, забезпечення їх ліцензійними програмними продуктами, організації технічної підтримки навчально-виховного процесу та культурно-масових заходів.

Завершуючи створення мережі Інтранет університету, підрозділи Центру у 2007/2008 рр. закінчили монтаж та підключення сегментів волоконно-оптичної мережі, проклали 5,1 км. локальних комп'ютерних мереж у навчальних корпусах інститутів: соціології, психології та управління; історичної освіти; мистецтв; фізичного виховання і спорту; природничо-географічної освіти та екології; фізико-математичної та інформатичної освіти. Підключено 109 хостів у вищезазначених підрозділах, що на 95% дозволяє використовувати можливості навчальних підрозділів університету в наданні доступу до навчальних інформаційних ресурсів.

Колектив Центру забезпечує підтримку програмно-апаратного комплексу, організовуючи безперервний доступ студентів, співробітників і аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова до ресурсів Іпіетеї, автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в корпусах університету. Проведено модернізацію та підключення до мережі Інтернет комп'ютерного класу Інституту природничо-географічної освіти і екології. Інститути: гуманітарно-технічної освіти, природничо-географічної освіти та екології, соціології, психології та управління забезпечено сучасними комп'ютерними класами та підключено до мережі Інтернет. Проводяться інтенсивні заходи щодо інформаційно-комунікаційного переоснащення бібліотеки університету. З початку року забезпечено вільний доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет з двадцяти робочих місць у бібліотеці центрального корпусу.

Проводяться підготовчі роботи щодо інформаційно-комунікаційного переоснащення бібліотек гуманітарного корпусу, Інституту історичної освіти та Інституту розвитку дитини.

Парк комп'ютерної техніки університету налічує 613 комп'ютерів та 473 одиниці оргтехніки. приблизно половина з них використовується для потреб навчального процесу, у 2007/2008 рр. закуплено та встановлено 8 сучасних серверів для ЛКМ підрозділів (бібліотека, Інститут історичної освіти, кафедра інформатики, бухгалтерія, Центр моніторингу якості освіти, планово-економічний відділ, навчально-методичне управління, Інститут дистанційного навчання, приймальна комісія).

Протягом звітного періоду Центр поповнив підрозділи університету на 92 комп'ютери та 128 одиниць оргтехніки (в тому числі за планом створення електронних підручників 51 і 77 відповідно), модернізував 67 комп'ютерів, провів ремонт 34 комп'ютерів та 53 одиниць оргтехніки.

Організація ефективного використання комп'ютерної техніки на кафедрах та у підрозділах університету неможлива без сучасного програмного забезпечення. Протягом 2007/2008 рр. закуплено нові модулі системи ІРБІС в бібліотеку університету, закуплено та встановлено нову базу даних в приймальну комісію університету, впроваджено пакет комп'ютерних програм "Деканат-С-Університет" в навчально-методичному управлінні, деканатах та кафедрах. Закуплено та проінстальовано 267 одиниць ліцензійного програмного забезпечення, що на 118 одиниць більше за аналогічний період минулого року.

Одним з пріоритетних напрямків у роботі Центру є організація технічної підтримки навчально-виховного процесу, навчально-методичної та наукової роботи, культурно-масових заходів. Протягом року для потреб навчального процесу прокатні пункти видали більше 280 одиниць аудіовізуальної техніки. Матеріальну базу навчальних підрозділів поповнено на 12 електронних проекторів. За звітний період забезпечено проведення близько 190 заходів у стінах університету та за його межами. Встановлено систему відеонагляду ТОКО-У8 у читальному залі центрального корпусу.

Протягом року у Центрі консультувались, отримували практичні рекомендації та поради, технічні консультації співробітники різних підрозділів університету. За рік виконано більше 700 заявок від кафедр та підрозділів з виявлення та усунення несправностей в апаратних засобах і програмних продуктах.

Одним із напрямків діяльності Центру є виконання заявок на демонстрацію навчальних фільмів, які знаходяться у відеотеці лабораторії телецентру. За рік телецентр виконав понад 90 заявок. Крім надання відео-, аудіо- та інформаційних послуг, лабораторія телецентру проводить регулярне технічне обслуговування та поточний ремонт теле- та відеоапаратури, ефірних та супутникових антен.

Центр забезпечує контроль списання, обліку та оформлення прийому-передачі основних технічних засобів навчання університету, а також вилучення зі списаної техніки елементної бази з дорогоцінними металами та розчинами. У 2007/2008 рр. співробітники технологічної лабораторії провели демонтаж 1034 одиниць апаратури.6.4. Наукова бібліотека університету
Основні кількісні показники наукової бібліотеки у 2007/2008 навчальному році:

- загальний книжково-журнальний фонд – 1 233 252;

- кількість користувачів – 18 717;

- кількість відвідувань – 618 757;

- кількість книговидач – 1 083 389;

- використано коштів на придбання літератури – 286 319 грн.

У 2007/2008 н.р читальні зали бібліотеки отримали 931 комплект періодичних видань, в тому числі україномовних 627, іншими мовами 304.

На початку навчального року для першокурсників було сформовано 3967 комплектів підручників, що складає близько 25 000 прим., які були роздані студентам впродовж вересня - жовтня 2007 року.

У листопаді 2007 року після реконструкції відкрив двері оновлений читальний зал бібліотеки у головному корпусі. Зал обладнаний новими меблями, комп’ютерною технікою останнього покоління, камерами відео-спостереження. У березні 2008 року було завершено реконструкцію залу інформаційно-пошукових систем, інформаційно-бібліографічного відділу та прилеглих службових приміщень. Проведені роботи дали змогу значно підвищити умови та якість роботи читачів у бібліотеці.

З метою забезпечення умов виконання самостійної роботи студентами у всіх гуртожитках впродовж навчального року з 18 до 22 години працювали читальні зали. Для читальних залів гуртожитків передплачуються періодичні видання, постійно поновлюється книжковий фонд.Комп'ютеризація наукової бібліотеки. Впродовж року поповнювались та редагувались бази даних електронного каталогу. У базах даних представлені бібліографічні записи на книги, статті з періодичних і продовжуваних видань за 17 років (1992-2008), обсяг – близько 300 тис. бібліографічних записів. Відповідно до проекту університету «Електронна педагогіка» через інформаційно-пошукову систему бібліотеки здійснюється доступ до повнотекстових видань в електронному варіанті, розташованих на сервері університету, бібліотеки або в Інтернеті. Бібліотека формує також власний фонд електронних документів.

Після реконструкції у залах бібліотеки центрального корпусу університету студенти мають безоплатний доступ до Інтернету та локальних баз бібліотеки з 15 робочих місць. У гуманітарному корпусі для читачів відкрите одне робоче місце. Постійно проводиться робота з редагування та оновлення інформації на WEB-сторінці бібліотеки. Читачі мають можливість здійснювати пошук за електронним каталогом бібліотеки через Інтернет. За статистикою впродовж доби у відкритому доступі до баз даних бібліотеки звертається від 700 до 900 користувачів, щоденна кількість запитів від 5 до 12 тис.

Парк комп'ютерів у бібліотеці поповнився на 16 робочих станцій і на 1.06.2008 року складає 40 одиниць, 2 з них сервери, 14 робочих станцій призначені для читачів. П'ятнадцять ПК мають застарілу конфігурацію і потребують заміни на нові. Для удосконалення інформаційного забезпечення підрозділів університету, професорсько-викладацького складу і студентів необхідно поновити техніку, а також збільшити кількість комп'ютерів у бібліотеці як мінімум на 25 одиниць для організації робочих місць читачів у гуманітарному корпусі, Інституті історичної освіти, Інституті мистецтв, Інституті розвитку дитини. У структуру відділу інформаційних технологій необхідно ввести посади адміністратора мережі, системотехніка.

Книжковий фонд. За рік до бібліотеки надійшло 19 068 книг. Комплектування бібліотеки новою літературою відбувалося нерегулярно через брак коштів та невизначеність щодо обов’язковості тендерів при закупівлі книг. Зростання цін на навчальну та наукову літературу, брак коштів негативно позначається на забезпеченні навчального процесу і наукової діяльності кафедр новими виданнями у потрібній кількості. Утворення нових інститутів, поява нових дисциплін з широкого спектру спеціальностей обумовлює необхідність комплектування новою науковою літературою і підручниками, тому бібліотека в першу чергу звертає увагу на інформативну цінність фонду за рахунок скорочення екземплярності навчальних видань.

Наукова робота. Вийшов друком десятий випуск щорічника "Українська педагогічна бібліографія". Продовжувалась робота зі складання електронних версій наступних випусків бібліографічного покажчика. Розпочато роботу над наступним випуском бібліографічного покажчика «Друковані праці викладачів НПУ імені М.П.Драгоманова. 2000-2007 рр.»

Підготовлені і видані бібліографічні покажчики бібліотечної серії „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова”: "Академік АПН України Микола Іванович Шкіль" 2-ге вид., "Професор Іван Тихонович Горбачук" 2-ге вид. Провідними фахівцями бібліотеки підготовлені та надруковані статті у наукових збірниках: Тарасова Н.І., Пекур О.В. « Підготовка бібліографічних покажчиків педагогічної тематики за допомогою АБІС ІРБІС», Савенкова Л.В. «Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів наукової бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова», «Кадрове забезпечення бібліотек України на сучасному етапі», «Бібліотечні сайти вищих педагогічних закладів України» та ін. Проводяться бібліографічні розвідки праць М.П.Драгоманова, знайденими матеріалами поповнився фонд бібліотеки. Учасниками 12-ти міжнародних та всеукраїнських конференцій і семінарів стали працівники бібліотеки, ними підготовлено та оголошено 7 доповідей.Культурно-виховна робота бібліотеки здійснювалась згідно з програмою виховної роботи зі студентами НПУ імені М.П.Драгоманова. Пріоритетними напрямками у культурно-виховній роботі були: формування національної свідомості, морально-етичне та естетичне виховання. Протягом року бібліотека проводила чергові засідання літературної вітальні на теми: «За сторінками життя і творчості М.В.Гоголя» за участю артиста Національної філармонії Д. Білозора; „Усвідомлення краси врятує світ. М.Реріх” за участю художника В.М.Єремеєва; „Мова – душа кожної національності, її святощі, її національний скарб. І.І.Огієнко” за участю артистів Національної філармонії України Т.Алексейцевої, Д.Бєлозора, Л.Амбросової; «Як гул століть, як шум віків, як бурі подих, – рідна мова» за участю артистів Національної філармонії. 29 лютого відбулась презентація бібліотеки Інституту соціології, психології та управління, під час якої директор інституту В.Б. Євтух подарував бібліотеці підбірку книг з історії української культури. Провідні фахівці бібліотеки проводили тематичні бібліографічні огляди літератури в академічних групах: «Основи ораторського мистецтва», «Сутність філософії та її роль у суспільстві», «Екологія землі. Екологія душі» та ін. Активну участь брала наукова бібліотека в проведенні книжкових виставок до університетських заходів.

Протягом 2007/2008 н. р. у навчальних корпусах було організовано 30 літературно-художніх заходів та тематичних оглядів навчальної та наукової літератури, 158 тематичних книжково-ілюстративних виставок, на яких було представлено 4740 книг.У наступному навчальному році бібліотека планує вирішити такі проблеми:

1. Звільнення читальних залів у гуманітарному корпусі від читання лекцій.

2. Організація у бібліотеці гуманітарного корпусу комп’ютеризованого залу каталогів з доступом до Інтернету та баз даних електронного ресурсу бібліотеки.

3. Виділення запланованих асигнувань на придбання навчальної та наукової літератури.

3.Збільшення штату бібліотеки на 5-8 посад (відповідно до чинних рекомендованих нормативів).

4.Збільшення кількості комп'ютерів на 15 - 20 одиниць для організації нових робочих місць читачів .

5.Капітальний ремонт підвального приміщення бібліотеки.

6. Організація бібліотеки Інституту гуманітарно-технічної освіти (вул. Олеся Курбаса)
6.5. Видавнича діяльність.
Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова забезпечує видавничими та поліграфічними послугами навчально-виховний процес, діяльність в галузі освіти, видає та поширює кращі роботи науковців педагогічної освіти України, готує та розповсюджує інформацію для абітурієнтів та студентів, сприяє обміну досвідом, педагогічними методиками, прогресивними навчальними технологіями між педагогічними навчальними закладами.

Видавництво підтримує наукову діяльність співробітників університету, публікуючи праці на сторінках збірників та окремих видань. Відповідно до планів видань, рішень Вченої ради, окремих погоджень кожен співробітник має можливість видати свою працю у видавництві. Видання поповнюють бібліотеку університету, методичні роботи використовуються на кафедрах для забезпечення навчального процесу, автори отримують авторські гонорари.

Для виконання своїх завдань, видавництвом складається видавничий план університету. Плани робіт, що готуються до видання, окремих підрозділів університету на наступний рік, а також роботи, що затверджуються до друку Вченою радою університету та інститутів, збираються у загальний видавничий план. Його виконання дає можливість авторам публікувати свої роботи в університеті.
Програми, буклети, запрошення, таблички, плакати, візитки, папки, матеріали тез і доповідей – це не повний перелік того, що забезпечує видавництво для засідань, круглих столів, конференцій та інших активностей, що відбуваються в університеті.

Видавництво виконує роботи для всіх підрозділів університету із застосуванням всіх наявних можливостей та обладнання. Так за останній рік було видано більше 100 назв видань, у тому числі: збірники статей, наукові часописи, програми, методичні рекомендації, посібники, підручники, монографії, художня література.

Друкарнею видавництва протягом 2007-2008 навчального року було видруковано:


 • 28 назв збірників наукових праць;

 • 59 назв монографій, навчальних та навчально-методичних посібників;

 • 57 назв програм та методичних рекомендацій;

 • 46 назв авторефератів, в тому числі 9 докторських.

Слід зазначити, що друкарня постійно забезпечує підрозділи університету бланковою продукцією та виконує необхідні копіювальні роботи (понад 50 тисяч відбитків). Загальна кількість виконаних друкарнею замовлень склала 2826.
Видавництвом виконується значна редакційна робота. Набір, верстка, дизайн, літературне і технічне редагування забезпечують належну підготовку видань до друку.

Основною функцією редакційного відділу є підготовка наукових, навчальних і методичних напрацювань професорсько-викладацького складу університету.

Упродовж 2007/2008 н.р. редакційним відділом було опрацьовано та передано до друкарні університету понад 50 найменувань навчально-методичної, наукової, інформаційної літератури та творів патріотичного спрямування загальною кількістю 298,88 д.а.

Щодо наукової роботи відділу – опрацьовано понад 15 монографій, кандидатських і докторських дисертацій, авторефератів тощо ( 171,31 д.а.).

Упродовж 2007/2008 н.р. редакційний відділ підготував та передав до друкарні університету понад 97 томів наукової та навчально-методичної літератури та 12 випусків газети "Педагогічні кадри".
Загальноуніверситетська газета «Педагогічні кадри» відображає діяльність університету, пропагує університет в Україні, є офіційним друкованим органом для доведення рішень до співробітників.

На сторінках постійно обговорюються питання навчально-виховного процесу, наукових пошуків викладачів, аспірантів, студентів, відзначаються успіхи у розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту.

Авторами "Педагогічних кадрів" виступають ректор і проректори університету, директори інститутів, завідувачі кафедр, провідні вчені – це забезпечує високий рівень висвітлення творчих пошуків багатотисячного колективу викладачів і студентів Національного педагогічного університету. Газета намагається оперативно реагувати на події, щоб дійсно бути цікавою для всього університету. Редакція кожного року проводить конкурс на кращу опубліковану роботу, за результатами якого видаються дипломи та грошові винагороди.
Значне місце у виданнях університету займає «Науковий часопис». Це продовжувані видання, більше 20 серій з різних напрямків. Опорядження, єдиний стиль і формат часопису зробив його одним із найкращих серед відповідних видань вищих навчальних закладів. Прогрес «Наукового часопису» відбувається з кожним роком. Разом з редакційними колегіями часописів ведеться робота для додержання відповідних стандартів у внутрішньому оформленні, покращення якості змістовної частини видання.


Вже більше року виходить студентська газета «Драгомановець». Видання подає новини студентського життя і є можливістю спілкування викладачів зі студентами. У газеті започатковано рубрику інтерв’ю з відомими особистостями університету.

Кожен студент має змогу опублікувати свої твори на сторінках газети, а також прийняти участь у її випуску.

Загальноуніверситетська студентська газета – чудова можливість керівництву інститутів звертатися до студентів, проводити анкетування, надавати інформацію про події і плани розвитку.


Видавництво видає окремі збірки поетичних та прозових творів студентів.

Вийшла збірка студентських творів «Хай все буде так!» в оригінальному кишеньковому форматі, збірка поезії студентів інституту мистецтв «Поетична увертюра» була презентована яскравим концертом талановитих студентів.

Також постійно видаються збірки праць молодих науковців за різними спеціальностями – істориків, математиків, філософів…
Особлива увага у діяльності видавництва приділяється нашим ветеранам. Вийшло четверте видання книги про ветеранів університету «І воїни, і педагоги», доповнене і уточнене. Книга стала більш змістовною, збільшилась кількість фотографій, біографічні статті доповнені біографічними описами подій другої світової війни.

Наше видання творів Євгена Березняка, Героя України, легендарного розвідника Другої світової війни, презентація якого відбулась у Будинку вчителя, отримало підтримку Президента України.


Видавництво університету, відповідно до свого Положення, реалізує політику захисту прав інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав. В університеті розроблено і прийнято «Положення про захист інтелектуальної власності в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова».

З метою забезпечення законодавства України про інтелектуальну власність, захист немайнових прав авторів на твори, інтереси університету на творчі продукти для належного представлення творчих продуктів університету для загального використання, створення умов для розвитку творчої діяльності співробітників, здійснення контролю за реалізацією прав на результати творчої діяльності, профілактики порушень у сфері використання авторських немайнових прав на службовий твір у складі видавництва НПУ імені М.П.Драгоманова працює Відділ з питань інтелектуальної власності.

Створена база творчих продуктів університету, що постійно поповнюється об’єктами інтелектуальної власності. Відділ забезпечує належне виконання законодавства України, згідно захисту особистих немайнових прав авторів на службовий твір, здійснюється контроль за реалізацією прав університету на результати творчої діяльності для належного представлення їх у загальне використання.
У складі видавництва діють друкарня, редакційний відділ, відділ з питань інтелектуальної власності а також постійні редакції газет «Педагогічні кадри» та «Драгомановець». У видавництві працюють сумлінні працівники, фахівці своєї справи. Завдяки саме їх зусиллям вдається виконувати поставлені завдання та нарощувати якість та обсяги роботи. Більшість мають вищу освіту, багато років працюють у видавництві, знають специфіку роботи. Сприятлива організація роботи дає можливість підвищувати свій професійний рівень. У видавництві проходять практику майбутні фахівці – редактори, верстальники, технологи. Деякі з них приходять до нас 17-ти річною молоддю, а через декілька років стають спеціалістами у галузі.
Видавництво знаходиться у постійному оновленні та змінах, що відповідають розвитку університету та суспільства в цілому. Технологічне забезпечення є суттєвою складовою ефективності сучасних процесів. Комп’ютеризація скоротила шлях від авторської роботи до ії використання і розповсюдження.

Світові тенденції у видавничій галузі находять відображення у діяльності видавництва Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Розвиток університету та відповідний йому розвиток видавництва забезпечують загальну ефективність науково-педагогічного процесу за світовим стандартом.УІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Головні підсумки фінансово-економічної

та господарської діяльності
В умовах складної економічної ситуації в нашій країні і розвитку ринкових процесів ректорат змушений постійно шукати шляхи підтримки стійкого фінансового становища в університеті.

Фінансування університету здійснюється за рахунок асигнувань із загального фонду бюджету і спеціального фонду бюджету.

Кошти до загального фонду бюджету надходять у вигляді асигнувань із Державного бюджету України, а кошти до спеціального фонду бюджету надходять за рахунок платних послуг, що надаються університетом згідно з чинним законодавством.

Асигнування загального фонду бюджету дуже обмежені і задовольняють потреби університету тільки з окремих видатків і то не в повному обсязі, а саме:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- стипендія студентам , аспірантам і докторантам;

- комунальні платежі (не в повному обсязі);

- видатки на харчування та одяг дітям-сиротам ( не в повному обсязі) .

Для нормального функціонування і розвитку університету необхідно збільшувати надходження до спеціального фонду бюджету .

В університеті кожного року розробляється „ Програма фінансування”, а також комплексна „Програма соціально-економічного розвитку”, що включає в себе більше 20 програм і планів .

Для виконання цієї програми ректоратом розробляється комплекс заходів на зміцнення фінансово-економічного становища та розвитку господарської, науково-виробничої та комерційної діяльності всіх підрозділів університету. У результаті надходження до спеціального фонду бюджету з кожним роком зростають, а саме:

1996 рік - - 406,0 тис.грн.

1997 рік - 2189,0 тис.грн

1998 рік - 3181,0 тис.грн

1999 рік - 5000,0 тис.грн

2000 рік - 7625,0 тис.грн.

2001 рік - 9056,0 тис.грн

2002 рік 10268,0 тис.грн.

2003 рік - 11804,0 тис.грн.

2004 рік - 13062,0 тис.грн.

2005 рік - 18795,0 тис.грн.

2006 рік - 25274,0 тис.грн.
На 2007 рік також була розроблена „Програма фінансування університету” та „Програма соціально-економічного розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова ”, яка включила в себе основні програми господарської та соціальної діяльності університету.

У результаті, у 2007 році цифра надходжень до спеціального фонду бюджету університету склала 34782,0 тис.грн.

З них :

27330,6 тис.грн – за рахунок платного навчання;1316,1 тис.грн – за оренду приміщень;

4099,0 тис.грн – за проживання в гуртожитках;

1957,1тис. грн. – за послуги спорткомплексу (оренда та абонементні групи).

Крім того, за рахунок „Інших джерел власних надходжень” , що складаються із дарунків, благодійної допомоги, стипендії ВРУ тощо, університет отримав 491,3 тис. грн. Кошти, що надійшли до спеціального фонду бюджету у 2007 році, були використані таким чином: • на заробітну плату з нарахуванням- 18817,5 тис. грн,

 • на харчування дітей-сиріт та харчування на базі відпочинку „Сула”– 181,7 тис.грн.

 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1839,2 тис.грн.

 • на оплату послуг по договорах -595,8 тис.грн;

 • на оплату податків 801,9 тис.грн.

 • на навчальні та господарські витрати – 6375,4 тис.грн. ( в т.ч. на базу відпочинку „Сула” -582,6 тис.грн.)

 • на оплату податків 801,9 тис.грн

 • на придбання обладнання і предметів довгострокового користування,

а також придбання комплектів комп”ютерної техніки для виготовлення електронних підручників- 1582,2 тис. грн.;

- на капітальний ремонт приміщень університету, корпусу інституту історичної освіти, гуртожитків, реконструкції спорткомплексу, а також на реконструкцію додаткових приміщень для проведення навчального процесу – 3393,8,0 тис.грн.

Внаслідок проведеної роботи всі програми і плани, які приймались ректоратом на 2007 рік , виконані.

У своїй фінансово-економічній роботі ректорат керувався Законом України про Державний бюджет України на 2007 рік, указами, постановами Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти. Видавалися накази та розпорядження ректора університету щодо економного використання бюджетних коштів.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка