Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка21/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

7.2. Рентабельність навчально-виробничих підрозділів.

Одержання та збільшення прибутку.
Рентабельність навчально-виробничих підрозділів університету можна оцінити за фінансовим результатом роботи підрозділу за надання платних послуг, знявши видатки на його особисті і загальноуніверситетські потреби.

Особисті видатки навчально-виробничого підрозділу складаються із таких статей: • заробітна плата з нарахуванням;

 • оплата комунальних послуг;

 • придбання обладнання та матеріалів;

 • проведення поточних та капітальних ремонтів;

 • витрати на відрядження.

Крім того, на кожний підрозділ університету розподіляються загальноуніверситетські витрати пропорційно надходженням кожного підрозділу та студентському складу.

До загальноуніверситетських витратналежать: обов”язкові платежі, витрати на утримання і розвиток матеріально-технічної бази університету, накладні та інші витрати.

З метою зацікавленості науково-виробничих підрозділів у результатах своєї фінансової діяльності розроблено „Тимчасове положення про фінансову діяльність університету”. Воно заохочує до підвищення результативності роботи кожного підрозділу і збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.

За фінансовими результатами роботи у 2007 році рентабельними підрозділами виявились: - • Інститут педагогіки і психології;

 • Інститут іноземної філології;

 • Вечірній факультет;

 • Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • Інститут соціальної роботи та управління;

 • Інститут політології і права;

 • Інститут української філології.

Детальний аналіз надходжень і видатків навчальних підрозділів наводиться в таблиці рентабельності інститутів по НПУ імені М.П.Драгоманова за


2007 рік.

Рентабельність Таблиця 7.2.1.
інститутів НПУ ім.М.П. Драгоманова за 2007 рік

п/п


 

 

 

Надійшло

Заробітна

Матеріали

Кому-

Кап-й

Відря-

Обов’язко-

Інші

Накладні

Видатки

Фінанс-й
результат
Назва інститутів

плата

і

нальні

та

ві
і факультетів

коштів

з нараху-

обладн.

послуги

поточний

дження

платежі

видатки

видатки

разом
 

 

 

ванням

 

ремонт
1

Вечірній факультет

1 445,7

578,3

10,9

33,5

0,0

0,0

14,1

24,9

273,9

935,6

510,1
2

Ін-т корекційної педагогіки

1 822,9

636,6

57,9

102,4

11,8

16,4

69,3

124,6

345,3

1 364,3

458,6
3

Ін-т іноземної філології

4 507,3

1 596,7

95,8

201,1

78,5

21,3

132,8

238,7

853,9

3 218,8

1 288,5
4

Ін-т історичної освіти

880,2

288,8

192,7

91,0

130,1

4,3

62,2

111,9

166,7

1 047,7

-167,5
5

Ін-т мистецтв

1 409,5

987,3

93,6

60,6

0,0

12,5

41,5

74,8

267,0

1 537,3

-127,8
6

Ін-т педагогіки і психології

5 092,7

1 106,9

75,8

206,3

51,2

14,4

136,6

245,5

964,8

2 801,5

2 291,2
7

Ін-т гум-но тех-ї освіти

535,7

677,6

178,6

59,5

497,8

2,9

38,3

69,0

101,5

1 625,2

-1 089,5
8

Інт природн.геогр-ї освіти

1 269,8

1 057,4

282,6

144,8

9,5

6,0

102,7

184,8

240,6

2 028,4

-758,6
9

Ін-т дистанційного навч-я

3 252,1

1 287,6

727,8

102,0

554,4

8,2

76,6

138,1

616,1

3 510,8

-258,7
10

Ін-т політології і права

1 763,2

909,4

24,8

65,5

14,8

4,6

66,3

120,2

334,1

1 539,7

223,5
11

Ін-т філософської освіти і науки

356,5

1 045,1

28,5

36,4

82,8

6,0

21,6

38,8

67,5

1 326,7

-970,2
12

І-т української філології

1 548,3

695,2

44,9

149,3

40,4

24,3

101,2

181,9

293,3

1 530,5

17,8
13

І-т фіз.вих-я та спорту

759,8

507,3

126,0

70,2

0,0

14,2

44,8

80,2

143,9

986,6

-226,8
14

І-т фіз.-мат.та інформ.освіти

683,2

784,6

91,0

118,8

0,0

9,2

86,2

155,3

129,4

1 374,5

-691,3
15

І-т соц.роботи та управл-я

1 082,8

223,9

36,7

69,3

62,9

1,2

42,6

76,3

205,1

718,0

364,8
16

Кримський гуманітарний ф-т

542,3

529,7

2,2

0,0

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

542,8

-0,5
17

Ін-т соціології,псих-ї та управління

378,6

261,7

84,8

34,2

19,4

1,2

16,3

24,2

71,7

513,5

-134,9
 

Всього за навчання

 

 

27 330,6

13 174,1

2 154,6

1 544,9

1 553,6

157,6

1 053,1

1 889,2

5 074,8

26 601,9

728,7
7.3. Ефективне використання державного майна

та його збереження
1. Матеріально-технічну базу університету складають основні та оборотні фонди, матеріальні активи та інші фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі університету. До них належать: будівельні споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв′язку, інтелектуальна власність, грошові кошти. Майно, що закріплене за університетом, а також доходи від використання цього майна (від оренди приміщень, спортивного комплекту, гуртожитки, готель, друкарня, науково-дослідні прикладні розробки та фундаментальні дослідження) належать університету. Контроль за ефективністю використання і зберігання майна здійснюють центральні органи виконавчої влади.

2. Університет своєчасно проводить розрахунки з установами, організаціями; керуючись 68 статтею Закону України „Про державний бюджет України” університет бере зобов′язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, а за спеціальним фондом бюджету –виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, що дає можливість уникнути виникнення як кредиторської, так і дебіторської заборгованості. Дебіторська і кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками та іншими суб′єктами є реальною. Університет немає ніякої заборгованості перед своїми працівниками по заробітній платі, перед студентами - по виплаті стипендій. Перерахування платежів до бюджету, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування проводиться своєчасно в відповідно до вимог законодавства.

3. Університет своєчасно подає МОН України, органам державного казначейства, статистики та іншим державним органам, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямками його діяльності, необхідну бухгалтерську та статистичну звітність.

4. Ринкові процеси та кризові явища і складна економічна ситуація в країні змушують ректорат постійно шукати шляхи до стійкого фінансово-економічного становища в університеті.

Фінансування університету здійснюється і за рахунок асигнувань із загального фонду бюджету і спеціального фонду. Кошти до спеціального фонду надходять за рахунок платних послуг, що за законодавством дозволено надавати бюджетним установам.

Із загального фонду бюджету фінансуються такі статті витрат:

-заробітна плата;

-нарахування на заробітну плату;

- комунальні платежі (не в повному обсязі);

- стипендія;

-харчування дітей-сиріт .

Але цих коштів для нормального функціонування університету не вистачає. Основні видатки на утримання і розвиток університету складає спеціальний фонд .Університетом кожного року розробляється „Програма фінансування ”, яка включає в себе два розділи: „Фінансування за рахунок загального фонду бюджету” і „Фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету”. Крім того, в університеті щороку розробляється комплексна програма соціально-економічного розвитку, яка включає в себе більше 20 програм і планів, для зміцнення фінансово-економічного становища та розвитку господарської, науково-виробничої та комерційної діяльності. Завдяки цим заходам надходження до спеціального фонду університету зростають.

Для порівняння можна сказати, що в 1996 році університет мав лише 406 тис. гривень надходжень до спеціального фонду, в 1997 році -2189 тис , грн, в 1998 – 3181 тис.грн, у 1999 – 5 млн.грн, в 2000 – 7 625 тис.грн, в 2001 році – 9 056 тис.грн, в 2002 р. – 10 268,5 тис.грн, в 2003р. – 11 804 тис.грн, в 2004 р – 13 062,6 тис.грн, в 2005 р. – 18 795 тис.грн. в 2006 р. – 24985 тс.грн., в 2007 р. – 34285 тис.грн.

УІІІ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА
8.1. Дотримання умов колективного договору

Колективний договір на 2007-2008 рр. був прийнятий на конференції трудового колективу НПУ імені М.П. Драгоманова 23 березня 2007 року і зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА за № 236 від 18.05.2005р.

На конференції трудового колективу університету 18 березня 2008 року адміністрація в особі першого проректора професора Беха В.П. звітувала про виконання колективного договору за 2007 рік і були внесені зміни та доповнення до колдоговору на 2008 рік.

Про хід виконання колективного договору в 2007 році слухали на двох засіданнях профкому та на спільному засіданні профкому і ректорату. Зі звітом від профкому виступав доц. Лаврух О.В., який зазначав, що колдоговір виконується вчасно, і особливо підкреслював, що значну увагу виконанню колдоговору приділяли ректор університету академік Андрущенко В.П. та проректор з економіки і організації навчально-виховної роботи професор Падалка О.С.

Звіт про виконання колективного договору на 2007-2008 рр. в повному обсязі було заслухано на конференції трудового колективу, яка відбулася 18 березня 2008 року. З доповідями про його виконання від адміністрації виступив перший проректор професор Бех В.П. та від профкому доцент Лаврух О.В.

Перший проректор Бех В.П. у виступі зазначив, що співпраця ректорату і профкому в 2007 році відбувалась у досить складних соціально-політичних умовах, але все-таки була конструктивною та сприяла формуванню позитивного морально-психологічного клімату в колективі університету.

Питання ходу виконання колдоговору на 2007-2008рр. заслуховувалися на спільних засіданнях ректорату і профкому в 2007 році – двічі.

У 2007 році на потреби соціального захисту співробітників і студентів витрачено понад 7 млн. грн., віднайдені кошти на стимулювання аспірантів і докторантів та їх керівників з метою прискорення темпів зростання підготовки кадрів вищої кваліфікації. Поступово розширюються аудиторні площі шляхом введення в дію нових, збудованих за рахунок позабюджетних коштів.

Ректорат не залишав поза увагою звернень профспілок і окремих працівників та студентів, а профспілки в свою чергу активно включались у виробничу діяльність.

Ректорат вважає, що колдоговір на 2007-2008 р. виконаний за 2007 рік в повному обсязі і закладені основи виконання колдоговору на 2008 рік. У цьому договорі передбачена трьохстороння співпраця, зокрема і зі студентами, посилюється соціальний і правовий захист.

Важливими планами на майбутнє є будівництво гуртожитку для студентів, придбання квартир для співробітників, виконання проекту “Електронна педагогіка”, виконання вимог Концепції університету на 2006-2015 роки.

Комісія в кількості 18 осіб з підведення підсумків виконання колективного договору на 2007-2008рр. протягом січня-жовтня 2007 року провела чотири засідання, на яких ретельно аналізувалося виконання статей колективного договору на 2007 рік та формувалися додатки до колдоговору на 2008 рік.

Додатки до колдоговору на 2008 рік формувалися на основі пропозицій профбюро підрозділів університету та пропозицій адміністрації. 11 березня 2008 року проведено спільне засідання ректорату і профкому, на якому фактично був повністю сформований додаток до колдоговору на 2008рік.

З метою забезпечення пільг працівникам, гарантованих законодавством “Про охорону праці”, і поліпшенням умов роботи в закладі, відповідно до вимог чинних нормативних актів та висновків комісії з атестації робочих місць, протягом 2007 року було витрачено кошти на:

– надбавку до заробітної плати за роботу у несприятливих умовах праці (прибиральницям службових приміщень, хлораторщикам басейну, медсестрам басейну, співробітникам, які працюють за комп’ютером, хімікам за роботу, пов’язану з використанням небезпечних хімічних речовин, співробітникам друкарні).

На ці доплати витрачено – 287042 грн.

– Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами, гумовими рукавичками.

Витрати на засоби індивідуального захисту становлять понад 30000 грн.

– Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт.

Витрачено – 590 грн.

– З працівниками та студентами своєчасно проводяться інструктажі з охорони праці (вступний інструктаж був проведений з 198 працівниками університету та з 97 студентами);

– Проведено навчання та атестацію посадових осіб з питань БЖД, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Всього залучено – 1702 особи.

– На робочих місцях розміщені необхідні інструкції з охорони праці.

– Своєчасно проводяться обов’язкові медичні огляди працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці.

– Проведено переатестацію 15 працівників з питань перевірки знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та пожежного мінімуму.

– Розроблена і оформлена нормативно-правова документація з охорони праці, пожежної та електробезпеки; впроваджена з грудня 2006 року і затверджена наказами ректора університету № 316 від 22.11.2006 р. і № 347 від 21.12.2006 р., діє 4-х ступеневий адміністративно-громадський контроль.

Випробування опору контуру заземлення, опору ізоляції електромереж проводиться (1 раз в рік), згідно з вимогами правил ПБЕЕС, що підтверджено актами випробування.

– Відсутні випадки смертельного травматизму працівників, пов’язані з виробництвом.

– За 2007 навчальний рік сталося 28 нещасних випадків невиробничого характеру. Нарахування за побутові травми становлять – 23062 грн.

– Нарахування за лікарняні листки – 152473 грн.

– Нарахування за лікарняні листки по догляду за дітьми – 12402 грн

– Вентиляція знаходиться в робочому стані, придатна до експлуатації з наявністю паспортів із визначенням їх ефективності.

– Приміщення НПУ імені М.П.Драгоманова забезпечені системами пожежної сигналізації та оповіщення.

– Розробляється документація з пожежної сигналізації та оповіщення.

– Пожежна і охоронна сигналізації протягом року обслуговувалися підрядною організацією КП “Укржилінжналадка” згідно з договором.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Положення “Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу” в усіх підрозділах університету призначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці, безпечний стан робочих місць, безпечне проведення навчально-виховного процесу, розроблені посадові інструкції, ведеться необхідна документація з цих питань.

З метою забезпечення норм безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій ректоратом університету було вжито, окрім названих вище, таких заходів:

– Проведено комплектацію приміщень та споруд університету протипожежним інвентарем, засобами пожежогасіння (відповідальний – Півень А.П.)


– Проведено перевірку засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом:

-діелектричні боти – остання перевірка 15.05.2006 р., наступна перевірка 15.09.2009 р.;

-діелектричні рукавиці – остання перевірка 15.05.2007 р., наступна перевірка 15.11.2008 р.
– Проведено утилізацію ламп денного освітлення.
– Проведено 1.06.2007 р. переатестацію співробітників з питань перевірки знань з правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежного мінімуму.

– 196 співробітникам була встановлена відсоткова надбавка до заробітної плати за роботу в несприятливих умовах праці.


– Працівники, робота яких пов’язана із забрудненням, отримали спецодяг на навчальний рік: робочі костюми, брезентові рукавички, черевики, куртки ватні тощо, а також миючі засоби: мило господарське, мило туалетне, пральний порошок, миючі та чистящі засоби.

– Для навчання хлораторщиків спорткомплексу з експлуатації хлораторної установки було залучено 13 осіб.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка