Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка24/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Таблиця 9.1.4.Рейтинг

асистентів НПУ ім. М.П.Драгоманова

за результатами виробничої діяльності у 2007-2008 н.р.

(кращі асистенти інститутів)

Рей-тинг

Вчене

звання

Прізвище, ім’я та по-батькові

Кафедра

Рейт. бал

Прим.

1

асист.

Савицький Андрій Миколайович

каф. логопедії

43,94
2

асист.

Плазовська Любов Василівна

каф. образотворчого мистецтва

39,18
3

асист.

Цвігун Вікторія Михайлівна

каф. географії України та туризму

30,78
4

асист.

Данькевич Юлія Володимирівна

каф української літератури

30,20
5

асист.

Невінчана Ірина Олександрівна

каф. історії України

29,26
6

асист.

Бик Ганна Богданівна

каф. філософії

28,82
7

асист.


Павлова Наталія Юріївна

каф. експериментальної і теоретичної фізики і астрономії

28,20
8

асист.

Пилипчук Ярослав Валентинович

каф. соціально-правового захисту населення

27,58
9

асист.

Березовський Василь Анатолійович

каф. фізичного виховання і спорту

24,62
10

асист.

Медведчук Наталія Олександрівна

каф. загальноосвітніх дисциплін

23,60
11

асист.

Щербакова Юлія Едуардівна

каф. управління та євроінтеграції

20,78
12

асист.

Козинко Лілія Леонідівна

каф. хореографії

18,28
13

асист.

Матвієнко Мирослава Володимирівна

каф. іноземних мов

17,88
14

асист.

Шестакова Тетяна Віталіївна

каф. педагогічної творчості

14,96
15

асист.

Карнаухова Антоніна Валеріївна

каф. дошкільної педагогіки

14,84
16

асист.

Селезень Василь Дмитрович

каф. загальнотехнічних дисциплін

9,26
17

асист.

Біла Ірина Сергіївна

каф. економічної теорії

8,36
18

асист.

Корнієнко Петро Сергійович

каф. теорії та історії держави і права

8,36

Загалом по університету кращими є:

Рейтинговий бал

серед професорів :

1. Синьов Віктор Миколайович ( кафедра корекційної психопедагогіки) ---64,3

2. Волинка Григорій Іванович ( кафедра філософії) ------------------------------53,68

3. Вовк Людмила Петрівна (кафедра теорії та історії педагогіки)------------- 45,78


серед доцентів :

1. Уваркіна Олена Василівна

(кафедра соціальної філософії та філософії освіти)--------------------------------45,38

2. Вєтров Ігор Георгійович

( кафедра джерелознавства та спеціальних дисциплін) --------------------------- 44,2

3. Бевз Валентина Григорівна ( кафедра математики і методики викладання математики)-------------------------------------------------------------------------------- 39,04


серед старших викладачів :
1. Мартиненко Ірина Володимирівна ( кафедра логопедії)----------------------- 63,96

2. Розова Тетяна Миколаївна ( кафедра практичної психології) --------------- 43,42

3. Бакка Тамара Володимирівна ( кафедра методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін)------------------------------------------------------------------- 32,72
серед асистентів :

1. Савицький Андрій Миколайович (кафедра логопедії)-------------------------- 43,94

2. Плазовська Любов Василівна ( кафедра образотворчого мистецтва)------ 39,18

3. Цвігун Вікторія Михайлівна ( кафедра географії України та туризму) ---- 30,78


Кращим викладачем року є професор кафедри корекційної психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки і психології, академік АПН України Синьов Віктор Миколайович.

9.2. Рейтинг кафедр
За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2007/2008 навчальний рік з основних напрямів роботи університету кращими кафедрами в розрізі інститутів є:
Інститут філософської освіти і науки – Кафедра філософії

Інститут педагогіки та психології – Кафедра образотворчого мистецтва

Інститут історичної освіти – Кафедра історії України

Інститут корекційної педагогіки і психології - Кафедра логопедії

Інститут гуманітарно-технічної освіти - Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Інститут української філології - Кафедра стилістики

Інститут іноземної філології - Кафедра російської мови

Інститут фізичного виховання та спорту - Кафедра фізичної реабілітації

Інститут політології та права - Кафедра соціально-політичних дисциплін

Інститут інформатики - Кафедра інформатики

Інститут соціології, психології та управління - Кафедра освітньо-виховних систем та технологій

Інститут соціальної роботи та управління - Кафедра соціально-правового захисту населення

Інститут природничо-географічної освіти та екології - Кафедра хімії

Інститут мистецтв - Кафедра теорії та історії музики

Фізико-математичний інститут - Кафедра загальної та прикладної фізики

Інститут розвитку дитини – Кафедра дитячої творчості

Інститут дистанційного навчання - Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання.
Рейтинг

кафедр НПУ ім. М.П.Драгомановаза результатами виробничої діяльності у 2007-2008 н.р.

Рей-тинг

Кафедри

Рейтинговий

бал

Прим.

1

Кафедра філософії

42,7
2

Кафедра хімії

41,5
3

Кафедра логопедії

40,8
4

Кафедра історії України

40,6
5

Кафедра стилістики

36,0
6

Кафедра інформатики

34,3
7

Кафедра російської мови

32,7
8

Кафедра педагогічної творчості

27,1
9

Кафедра загальної та прикладної фізики

26,8
10

Кафедра фізичної реабілітації

22,7
11

Кафедра освітньо-виховних систем та технологій

22,3
12

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

21,6
13

Кафедра соціально-політичних дисциплін

18,2
14

Кафедра теорії та історії педагогіки

18,1
15

Каф. педагогіки і психології вищої школи

17,2
16

Каф. образотворчого мистецтва

16,1
17

Кафедра теорії та історії музики

15,6
18

Кафедра соціально-правового захисту населення

15,1
19

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання

12,3
20

Кафедра дитячої творчості

10,1
На основі порівняльного аналізу відповідних рейтингів кафедр кращою кафедрою НПУ імені М.П. Драгоманова у 2007/2008 навчальному році є кафедра філософії Інституту філософської освіти і науки. На другому місці- кафедра хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології; на третьому місці - кафедра логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології.


9.3. Рейтинг інститутів
Щодо рейтингового оцінювання діяльності інститутів, то в розрізі окремих показників передують:

 • за абсолютною успішність - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за якістю - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за кількістю друкованих аркушів у підручниках з грифом МОН України, приведеною до кількості ставок штатних викладачів - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за кількістю друкованих аркушів у навчальних посібниках з грифом МОН України, приведеною до кількості ставок штатних викладачів - Інститут історичної освіти;

 • за забезпеченням обов'язковою навчально-методичною літературою студентів інституту (%) - Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут української філології, Інститут іноземної філології, Інститут інформатики, Інститут розвитку дитини;

 • за кількістю робочих місць ПЕОМ колективного користування, приведеною до контингенту студентів інституту - Інститут інформатики;

 • за числом ліцензованих нових напрямів, спеціальностей (кількість ліцензій) - Інститут філософської освіти і науки, Інститут соціології, психології та управління;

 • за питомою вагою спеціалістів вищої кваліфікації: Інститут соціології, психології та управління (76 %), Фізико-математичний інститут (75 %), , Інститут історії та філософії педагогічної освіти (74 %), Інституту історичної освіти (69 %), Інститут природничо-географічної освіти і науки (61 %).

 • за кількістю студентських наукових публікацій, приведеною до загальної кількості студентів інституту - Інститут філософської освіти і науки;

 • за відсотком осіб з числа ПВС, які мають почесні звання - Фізико-математичний інститут.

Талиця 9.3.1.

Рейтинг

інститутів НПУ ім. М.П.Драгомановаза результатами виробничої діяльності у 2007-2008 н.р.


Рей-тинг

Інститут

Рейтинговий

бал

Прим.

1

Інститут природничо-географічної освіти та екології

63,24
2

Інститут філософської освіти і науки

62,06
3

Фізико-математичний інститут

53,37
4

Інститут соціології, психології та управління

49,60
5

Інститут історичної освіти

48,66
6

Інститут політології та права

45,87
7

Інститут української філології

42,63
8

Інститут корекційної педагогіки і психології

41,62
9

Інститут інформатики

41,60
10

Інститут мистецтв

40,59
11

Інститут фізичного виховання та спорту

40,56
12

Інститут педагогіки та психології

36,41
13

Інститут гуманітарно-технічної освіти

35,74
14

Інститут соціальної роботи та управління

35,64
15

Інститут іноземної філології

31,38
16

Інститут розвитку дитини

30,37
17

Інститут дистанційного навчання

0,49

На основі порівняльного аналізу відповідних рейтингів інститутів кращим інститутом НПУ імені М.П.Драгоманова у 2007/2008 навчальному році є Інститут природничо-географічної освіти та екології. На другому місці – Інститут філософської освти і науки; на третьому місці – Фізико-математичний інститут.

РЕЗЮМЕ
Головним підсумком здійсненого і досягнутого у 2007/2008 навчальному році є не лише збереження, але й суттєве нарощення лідерського статусу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в системі педагогічної освіти й загалом в освітньому просторі держави. Ми стали ще більш авторитетними в галузі навчальної і виховної роботи; суттєво підвищили рівень наших наукових досліджень; університет вийшов на новий якісний рівень організації управління; зросли якісні показники в галузі художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту.

Університет сьогодні – це величезний мегаполіс, який об’єднує близько 30 тисяч студентів і співробітників.

Близько 14 тис. слухачів підготовчих курсів та студентів навчається в університеті за дистанційною формою.


Нині в університеті навчається 657 аспірантів і 56 докторантів.
Другу освіту здобувають близько 500 бакалаврів і магістрів різних спеціальностей.

У складі університету функціонують:

- Українсько-американський Вісконсінський університет (США)

(ректор – професор Олександр Романовський);


 • Інститут економіки екології і права

(ректор кандидат педагогічних наук Олена Биковська);

 • Кримський гуманітарний факультет МДЦ „Артек”

(декан – професор Ольга Грива)

 • Кримська філія університету (м. Євпаторія)

(директор Алла Романовська);

 • Філія університету (м. Прага)

(директор - Тетяна Перглер);

 • Гімназія імені М.П.Драгоманова

(директор – Світлана Балаба);

- Пофесійно-технічне училище №40

(директор – Микола Бахтін);


 • низка Центрів довузівської підготовки.

У комплексі з університетом співпрацюють:

- Ялтинський гуманітарний інститут

(ректор – професор Олександр Глузман);


 • Київське педагогічне училище № 3

 • (директор –Алла Присяжнюк);

 • Український колеж імені В.О.Сухомлинського

(директор – чл.-кореспондент АПН України Василина Хайруліна)

 • Фастівський фізико-математичний ліцей

(директор - Михайло Коміренко)

Такої розгорнутої інфраструктури не має жоден педагогічний університет держави. І це посилює нашу відповідальність, обумовлює роботу не лише на власний університет, але й на всю систему педагогічної освіти.

Ми є свідками й безпосередніми учасниками того, що на базі університету сьогодні проводяться практично всі заходи Міністерства освіти і науки, які стосуються педагогічної освіти; що наші викладачі є постійними експертами в частині ліцензування та акредитації закладів освіти; ми очолюємо педагогічну експертну раду ДАКу України; університет, нарешті, є колективним експертом у такій непростій справі, як видання підручників та навчальних посібників, присвоєння наукових звань професора та доцента. Успішно і відповідально виконує університет делеговане нам ВАКом України право захисту кандидатських і докторських дисертацій.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка